Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’

—————————————————————————————————————————————-

Maakt een ‘spirituele wedergeboorte’ van de mensheid, zoals Vigano hoopt, nog een kans?

—————————————————————————————————————————————-

Nog geen twee weken geleden waarschuwde aartsbisschop Carlo Maria Vigano, de voormalige pauselijke afgevaardigde voor de VS, president Trump dat de ‘Grote Reset’ zoals die nu aan de Westerse bevolkingen wordt opgelegd, een ‘wereldwijd complot tegen de mensheid en God’ is. In een nieuwe open brief roept Vigano ‘alle christenen en Amerikanen van goede wil’ op om nu op te staan tegen de krachten van de duisternis, die door middel van ‘kolossale verkiezingsfraude’ de Verenigde Staten proberen over te nemen. Valt Trump, dan valt Amerika, en staat niets het absolute Kwaad meer in de weg om onze wereld in razendsnel tempo in de meest afschuwelijke dictatuur ooit te storten.

‘Beste Broeders en Zusters. Als vrome christenen en getrouwe burgers van de VS hebben jullie intense en hartgrondige zorgen over het lot van jullie geliefde land, nu de definitieve resultaten van de presidentiële verkiezingen nog steeds onzeker zijn.’

‘De kinderen der duisternis willen Nieuwe Wereld Orde oprichten’

‘Er komt steeds meer nieuws over verkiezingsfraude, ondanks de schandelijke pogingen van de mainstream media om de waarheid over deze feiten te censureren, zodat hun kandidaat het voordeel krijgt. Er zijn staten waar het aantal stemmen hoger is dan het aantal stemmers; andere waar de stemmen per post exclusief voor Joe Biden lijken te zijn; andere waar het tellen van stemmen zonder reden werd opgeschort, of waar een sensationele vervalsing werd ontdekt – enkel en altijd tegen president Donald Trump, enkel en altijd ten gunste van Joe Biden.’

‘De waarheid is dat we al maanden getuige zijn van een gestage stroom twijfelachtig nieuws, gemanipuleerde of gecensureerde informatie, en misdaden die ondanks keihard bewijs en onweerlegbare getuigenissen worden verzwegen of verhuld. We hebben gezien hoe de deep state zich ruim van tevoren heeft georganiseerd om de kolossaalste verkiezingsfraude in de geschiedenis ooit uit te voeren, om de man die zich krachtig heeft verzet tegen de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde, die de kinderen der duisternis willen oprichten, te verslaan.’

‘Gelooft u soms dat Satans volgelingen eerlijk en oprecht zijn?’

‘U heeft niet gefaald in deze strijd, aangezien het uw heilige plicht is om uw eigen bijdrage te leveren door de kant van het Goede te kiezen. Anderen, die verslaafd zijn aan verdorvenheden, of verblind zijn door een helse haat tegen onze Heer, hebben de kant van het Kwaad gekozen.’

‘Meen niet dat de kinderen der duisternis op eerlijke wijze te werk gaan, en wees niet geschokt dat zij gebruik maken van misleiding. Of gelooft u soms dat Satans volgelingen eerlijk, oprecht en loyaal zijn? De Heer heeft ons gewaarschuwd voor de duivel, die ‘een mensenmoordenaar was van den beginne, en niet in waarheid staat, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.’ (Joh.8:44)

‘Pak uw geestelijke wapens op nu de hel lijkt te winnen’

‘Nu de poorten van de hel lijken te winnen, sta mij toe om een beroep op u te doen. Ik vertrouw erop dat u daar onmiddellijk en ruimhartig op reageert. Ik vraag u om uw vertrouwen op God te stellen, een daad van nederigheid en broederlijke toewijding aan de Heer der Heerscharen…. Bid met een eerlijke ziel, met een puur hart, met de zekerheid dat u wordt gehoord en verhoord. Bid dat de krachten van het Kwaad worden verslagen, en de machten van het Goede zullen overwinnen.’*

(* Specifieke katholieke verwijzingen naar de ‘heilige Moeder’ e.d. weggelaten.)

Vigano roept alle gelovigen van alle leeftijden op te bidden en hun ‘geestelijke wapens op te pakken, waar Satan en zijn volgelingen zich woedend voor zullen moeten terugtrekken… Laat u niet ontmoedigen door de misleidingen van de Vijand, vooral niet in deze verschrikkelijke tijd waarin met schaamteloze leugens en fraude de Hemel wordt getergd. Als u in geloof bidt, zullen de dagen van onze tegenstanders geteld zijn.’

Maakt een ‘spirituele wedergeboorte’ een kans?

Tot slot hoopt de aartsbisschop dat de mensen wereldwijd in hun kerken, huizen en straten met één stem zullen spreken, en zich spiritueel zullen verenigen om deze geestelijke strijd te voeren en te winnen, zodat er niet alleen in de VS, maar over de hele wereld ‘een spirituele wedergeboorte’ zal plaatsvinden.

Daar is echter wel iets voor nodig wat tot nu toe nooit is gelukt, namelijk dat mensen over hun eigen religieuze of ideologische kadertjes heen kijken, elkaars verschillende en afwijkende insteken en opvattingen respecteren, en zich gezamenlijk richten op het gemeenschappelijke doel om deze wereld niet definitief ten prooi te laten vallen aan de globalistische krachten van het Kwaad, die sinds dit jaar zijn begonnen met hun finale machtsgreep, en nu in niets ontziend tempo hun klimaat-virus dictatuur aan de mensheid opleggen.

Tot nu toe zie ik dat de aloude ‘verdeel-en-heers’ tactiek ook onder het wakkere en wakker-wordende deel van de bevolking helaas perfect werkt. Op het moment dat we elkaar gaan opleggen dat we per se ‘zus of zo’ naar iets moeten kijken of moeten uitleggen, ‘die of die termen’ moeten bezigen, en dat we anders ‘fout’ zijn, zijn we bij voorbaat al kansloos. En dan kunt u hopen en bidden tot u een ons weegt, maar dat zal dan hoegenaamd geen effect hebben, aangezien iedere echte verandering begint bij uzelf.

 

Xander

(1) Life Site News


Zie ook o.a.:

01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. Je zou denken dat Republikeinen eerder met Satan te maken hebben. Zwarte medemensen vermoorden en heilige kruisen in brand steken etc etc dat klinkt meer satanisch voor deze republikeinse KKK gasten, toch?
  Dat begrijp ik niet helemaal.

 2. Lechaiem 6 11 2020 Van welke wereld is hij ?? ( w )

  Van de elite/ bilderberggroep ???

 3. Ik heb het maar half gehoord, denk ik, maar op de EO vanavond (radio 5) na 18 uur kwam iemand een uitleg geven over de “Schuldbekenis” van de Protestanten. Nu ja, zij is theoloog en de Joden waren altijd al vervolgd, maar nu moeten we dan de islamafobie bestrijden?

 4. Ik stelde me de vraag,waar Trump mee bezig is.Ik heb de toon van Trump wel eens vergeleken met die van de kleine intrigant Cartman in South Park.En toen ik hem tussen mijn dommel door een paar dagen geleden hoorde was het ‘frankly’ Cartman 2.0.Ik vind het echt ongehoord hoe iemand in zo’n positie zulke uitspraken doet en in zekere zin een klimaat van onrust opwekt en je zou zelfs kunnen zeggen aanzet tot onrust ,onrust uitlokt.
  Ik zou me kunnen voorstellen,dat dat een grond zou kunnen vormen om hem daarop als ambteloos burger te vervolgen.
  Het is natuurlijk wel duidelijk dat Trump niets schuwt om zijn termijn als president te verlengen en niet om het volk,het land en de wereld te dienen,maar vooral tot meerdere eer en glorie van zichzelf en om zijn hachje te redden.
  Verwarring zaaien is een vrij gangbare strategie en het schijnt mogelijk te zijn de verkiezingsuitslag in staten terzijde te schuiven en het parlement van de staat kiesmannen aan te laten wijzen en in staten waar de republikeinen de meerderheid hebben,zouden die de kiesmannen van de staat aan Trump toe kunnen wijzen.
  Bij iemand die zo nadrukkelijk van fraude spreekt,zou je je ook nog af kunnen vragen of die zelf met zijn organisatie niet gefraudeerd zou kunnen hebben.
  Bij de verkiezingen van 4 jaar geleden heeft hij zo al de landelijke aanslag willen aanvechten en in eerste instantie dacht ik alleen maar aan een pathologische gekrenkte narcistische ijdelheid,maar er lijkt nu meer te spelen.
  Ik had vaag wel meer van die dingen gehoord,maar vanochtend kwam het ook nog eens ter sprake in het programma Boekestijn en de Wijk,waarin de lolbroeken er grapjes over maakten dat Trump die Clinton wilde opsluiten,uiteindelijk zelf wel eens in het cachot zou kunnen belanden.
  Er zouden een paar zaken tegen hem lopen waarvan hij als president gevrijwaard zou zijn en die gedurende een tweede termijn zouden verjaren.Bij andere gelegenheden was zelfs sprake van een dreigend faillissement.Er staat dus veel op het spel voor Trump en zijn kinderen en naaste medewerkers.
  Ik kan hierbij niet aan een andere bron refereren dan het programma Boekestijn en de Wijk op BNR van vandaag 7-11-2020.
  Ik vind het wel wat geloofwaardiger dan de betrokkenheid van de Clintons bij pedonetwerken zoals die weleens wordt gesuggereerd.
  We kunnen wel stellen dat het land door en door ziek is en dat er minder reden is om trots te zijn op de werking van de demokratie zoals Biden suggereert.Een echt inhoudelijk debat is het van beide kanten natuurlijk ook niet geweest en als je een andere kant op wilt,kan je dat natuurlijk ook maar beter voor je houden,omdat dat meteen wordt afgestraft.
  Ik weet niet wat Biden nog in gedachten heeft.Hij is waarschijnlijk realist genoeg om te beseffen dat er niet veel meer inzit dan voortmodderen op de weg die min of meer vastligt.
  Ook iemand als Sanders lijkt niet de aanzet te geven tot veranderingen die echt nodig zijn.
  Biden is misschien wel iemand die open staat voor andere ideeën en voorzichtig wat gaatjes kan aanboren en contacten en verbindingen leggen,maar ik betwijfel of hij daartoe de kans krijgt.
  En Trump….
  Het geeft blijk van realiteitszin dat hij een opening heeft bewerkstelligd ten aanzien van de erkenning van Israël in de arabische wereld al ben ik daar niet in alle opzichten gelukkig mee,maar verder verwacht ik echt niets van die man.
  Maar het zal wel duidelijk zijn dat hij behalve een gekrenkte trots mogelijk veel te verliezen zou kunnen hebben.
  En uiteindelijk is de wereld,althans de mensen zijn dat dan,het kind van de rekening van een duistere kracht die de mensen verblind houdt.
  Maar dat weten we al meer dan 1000 jaar,meer dan 2000 jaar en al van de profeten van het oude testament,de Joodse schrift.

 5. Waarom heeft de WHO gezegd dat lockdowns te schadelijk zijn maar luisteren regeringen er niet naar? Waarschijnlijk wil de WHO zich indekken tegen enorme schadeclaims n.a.v. de lockdowns.
  Want de financiële schade van de lockdowns is wereldwijd enorm. Men schat 16 biljoen dollar voor de VS. Al die “preventie” pakt vele malen slechter uit dan wat het virus doet.
  Een internationale wurggreep, zogenaamd om de mensen gezond te houden, die steeds meer geld eist van de lidstaten.

 6. In 2018 werd de Global Preparedness Monitor Board opgericht n.a.v. de ebola in Afrika. Deze is onderdeel van de WHO en minister Kaag is lid, evenals Fauci en dr. Elia (voorzitter van de stichting van Bill Gates). Deze instelling zet de 192 lidstaten behoorlijk onder druk om tijdig maatregelen te nemen tegen een pandemie (rapport ‘A World At Risk). Deze ‘board’ nam ook deel aan de grote pandemie-oefening van 18 okt. 2019.
  Deze board zet regeringen nu weer onder druk vanwege een mogelijke volgende uitbraak. Regeringen staan onder druk om te “investeren” in de WHO, via ‘duurzame geldstromen’ (wat mag dat zijn??), want de gevolgschade bij gebrekkige voorbereidingen zou in de biljoenen kunnen lopen.
  Dit lijkt toch wel veel op een perverse prikkel. Onder druk gezet om geld over te maken, terwijl het juist de schade van de aanbevolen maatregelen is, die de wereld miljarden kost. Niet eens de schade van het virus.
  En zo worden we dus geregeerd door de WHO (via die GPM Board), want Nederland heeft braaf de handtekening gezet onder die verbintenissen. Die Board houdt de angst er goed in: Het meest recente rapport (14 sept. jl.) heet ‘A World In Disorder’. Méér geld naar de WHO om “het gevaar” te stoppen.
  Dit is te lezen in ‘Gezond Verstand’ nummer 2.
  De vraag naar proportionaliteit lijkt me nog een wettelijke ontsnappingsroute uit deze wurggreep.
  Geen wonder dat Trump uit die WHO wilde stappen.

 7. Als je op basis van in elkaar geknutselde leugens een president wil afzetten waarom zouden ze dan niet terugdeinzen voor verkiezingsfraude.

 8. Maar dat is nu juist wat we niet weten. in princiep heeft Biden gewonnen punt andere lijn. Weten jullie nog de verkiezingen tussen de oorlogspresident Bush en Al Core dit verschil was toen nog geen procent. Dus als Trump moeilijk blijft doen dan moet hij naar het hooggerechtshof gaan, maar gaat dat nu maar eens bewijzen, want in elke verkiezingstelbureel zijn de vertegenwoordigers van beide politieke partijen aanwezig, juist om daar op te letten, en dan nog vele verkiezing verantwoordelijken die toezicht moeten houden. Maar fraude is natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar ergens moet het stoppen. Shalom

 9. De macht van het kwade is het voor een korte tijd gegeven! En hetzelve werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

 10. de *spirituele wedergeboorte*, zal plaatsvinden tijdens de zgn Groote Verdrukking, met hulp van de nieuwe apostelen & profeten ….

 11. Wat ik niet begrijp hoe zit zo stembiljet er dan uit staat dat niet om naam of burgernummer.

 12. @ Michaël: 10:42 pm, op 6/11. Amen! Inderdaad, we kunnen slechts vasthouden aan ons geloof in de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en zijn Zoon Jezus Messias. Ik denk dat de grote verdrukking echt voor de deur staat.

 13. Er ontstaat nu een beeld dat het stemmen tellen in de VS een zooitje is. Maar men zorgt ervoor dat evenveel democraten, als republikeinen, als neutralen het tellen controleren. Het openen van de dozen gebeurt onder toezicht van elke partij.
  Dat filmpje waar de ramen werden afgeplakt; dat gebeurde omdat men van buiten naar binnen wilde filmen. Dat zou in Nederland ook niet zijn toegestaan.

 14. Ik vind dit verbijsterend.In mijn ogen komt dit over als het werk van krachten die geinspireerd zijn vanuit het rijk van de duisternis.Ook als ik Trump zo hoor.Of zijn zoon zie die oproept tot een totale oorlog.Ik kan er verder weinig aan veranderen.”Wait and see”,zei de oude Bush eens.Ik zal wel zien,hoe het verder gaat,als ik dat nog mee moet maken.
  Biden lijkt me de enige politicus die enigszins democraten en republikeinen op elkaar af kan stemmen,maar het lijkt me waarschijnlijk dat de republikeinen zullen volharden in dezelfde destructieve politiek als onder Clinton en Obama.
  Het is een beetje als een voetbalwedstrijd waarin de club die ik aanhang op winst staat,maar in de praktijk komt het erop neer dat de demokraten weer de puinhopen van een republikeinse president mogen opruimen.Daarin zal hij waarschijnlijk nog minder kunnen bereiken dan Obama en Clinton.Wat dat betreft had ik wel eens willen meemaken hoe Trump zich eruit gered zou hebben,als hij weer 4 jaar president geworden zou zijn.
  Het is onduidelijk waar hij nu mee bezig is.Het hooggerechtshof is conservatief van samenstelling,maar zal waarschijnlijk juist daarom meer naar de letter van de wet oordelen.
  Alles wat er de komende jaren fout gaat,zal wel afgewenteld worden op de demokraten en de vraag is wie de republikeinen dan over 4 jaar naar voren schuiven.Sommigen suggereren dat Trump het zelf nog eens zou kunnen proberen,maar er zijn er genoeg die al klaar staan om de gunst van het volk te winnen met eenzelfde politieke stijl.
  Het zou ook nog iemand uit zijn familie kunnen zijn.Zoals de jonge Bush in de voetsporen van zijn vader trad.Politieke ervaring heb je niet meer nodig voor de job.
  MIsschien zou er een keer een reset van deamerikaanse politiek moeten plaatsvinden waarbij meer ruimdenkende republikeinen zich afscheiden en aansluiten bij de demokraten en dat de linkervleugel van de demokraten zijn eigen weg gaat.,maar het zijn geen partijen zoals wij die hier kennen en politiek succes is maar al te zeer verbonden met patronage en geldschieters.
  Ik sluit me aan bij de gedachte dat de wereld donkere tijden tegemoet gaat.

 15. In your head , in your head , they are fighting ………zombie!

  heel toepasselijk denk ik , want ze vechten wel maar niet tegen elkaar !
  of wordt het nu te ingewikkeld ?

  Wat denk je hoe men zal gaan reageren als biden het gaat winnen ? chaos (want vals)
  Wat denk je dat er gaat gebeuren als trump alsnog gaat winnen ? nog grotere chaos (grote tegenvaller na dagen van spanning)
  en biden maar oproepen tot kalmte , juist het tegenovergestelde zal gebeuren (ontlading) daardoor en dat weten ze dat het zo werkt in de psyche van de bevolking.

  immers chaos willen ze , liefst wereldwijd

  werkt biden aan een soort semi communistische staat zo werkt trump aan een zgn noahide staat , en tezamen halen ze een gezamenlijk doel , de bevolking onder de knoet van staatsterreur.

  De woorden : er is niet aan te ontkomen worden een stuk duidelijker dacht ik zo

 16. Quote of the year, een Trump-bokaal waardig:

  “Democraten doen mij direct denken aan de DDR, aan de PRC , democratie m.a.w. communisme !!!”

 17. Wat mij op valt is: dat het sentiment op het Nederlands nieuws vanavond om 24 uur omslaat. ( dus toch fraude. Aan de hand❓Moeten ze bakzeil gaan halen ❓❓❓❓) de tijd zal het leren.‼️‼️‼️

  Gevaarlijk want de Biden aanhangers zijn al dagen geïndoctrineerd dat hij zal winnen…… ( en feestvieren !)
  MAAR…..
  Men het Nederlandse nieuws, gaat nu ook berichten dat Trump wel eens gelijk zou kunnen hebben met zijn uitspraak dat er fraude is. ( dit zeggen ze zo niet maar hun toon is milder❗️)

  Een inwoner van Florida verwoord exact ( late nieuws) wat er aan de hand is.

  Wat gebeurde : In Staten waar Trump op winst stond , werd het stemmen, stilgelegd en dan opeens bij het weer beginnen van tellen staat Biden op winst. In Michigan waren er opeens 100.000 stemmencijfer voor Biden ( zie artikel gisteren op Xander nieuws❗️)

  De staat Arizona is b.v. Door de pers na het tellen van +- 70 % van het tellen van stemmen door de media (!) uitgeroepen voor Biden. ( blauw)
  De DOJ hoogste rechter van de staat Arizona zegt nu dat dit onjuist is en de uitslag naar de republikeinen gaat er herteld moet worden. ❗️
  Dit hoor je hier ( Ned ) niet in het nieuws.
  Waarschijnlijk is de staat voor Trump ( 20 kiesmannen) ook in Amerika komt de DOJ van Arizona maar moeilijk door het Biden kamp heen, publicatie, ( door de msm heen dringen) ( niemand luistert naar haar verhaal. ❗️) blijkt heel moeilijk te zijn.

  Xander met dank voor al jullie werk maar dit is iets om na te trekken, hier KLOPT IETS NIET‼️

 18. Willy,
  Biden zijn kant kiezen en je schrijven eindigen met Shalom. Van welke wereld ben jij. Ik ben een Israelie en woon in Israel. Nu is hier Shalom dankzij Trump. Biden is einde Shalom in dit wereld deel. Laten we bidden dat dit niet plaats gaat vinden. Shalom in Yeshua.

 19. Democraten doen mij direct denken aan de DDR, aan de PRC, democratie m.a.w. communisme !!!

 20. Volkomen juist dit artikel !
  ( Reactie op het geloofsforum gegeven )

 21. Efeziërs 6:10-11 (NBV)

  Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de sterkte van Zijn macht.
  Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

  Gods zegen voor uw allen.

 22. “Op het moment dat we elkaar gaan opleggen dat we per se ‘zus of zo’ naar iets moeten kijken of moeten uitleggen, ‘die of die termen’ moeten bezigen, en dat we anders ‘fout’ zijn, zijn we bij voorbaat al kansloos. En dan kunt u hopen en bidden tot u een ons weegt, maar dat zal dan hoegenaamd geen effect hebben, aangezien iedere echte verandering begint bij uzelf.” Heel mooi, Xander dat jij je ook sterk maakt voor eenheid onder de empathische en gewetensvolle mensheid! Zelf ben ik geen christen maar wel spiritueel. We worden al millennia opzettelijk tegen elkaar uitgespeeld: Divide et Impera. Laten we als atheïsten, christenen, moslims, zwarte en witte mensen, vrouwen, mannen et cetera de handen ineen slaan tegen het kwaad en hun psychopathische dienaren.

 23. Een beetje als volgt, de hele wereld is wijs gemaakt dat het nu de goede kant op zal gaan want Trump is af gegaan. Ik vind het verstandig over vier jaar die balans op te maken!

 24. We hebben niet veel goeds meer te verwachten als de corrupte Joe Biden inderdaad president gaat worden. De Iraanse Engelstalige zender Press TV toont rechts boven in beeld voortdurend de stand van het aantal kiesmannen van Trump en Biden. Drie keer raden waar zowel Iran, Hezbollah en Hamas op hopen!
  Biden heeft al gezegd dat hij weer in de nucleaire deal met Iran zal instappen, als hij aan de macht komt. Dus een einde aan de sancties en miljarden voor Iran, dat de ko.ende tijd grote hoeveelheden wapens zal gaan kopen in China en Rusland. We leven in de Eindtijd, dus moeten we er ernstig over gaan denken voor wie wij onze keuze gaan maken. Bekijk de volgende video van Frank Ouweneel, en neem dat ter harte

  https://youtu.be/nCya_mzALME

  Dit is de korte versie, maar een meer uitgewerkte versie is er inmiddels ook verschenen.
  Laten we ons geen illusies maken, want de grote verdrukking die in de Bijbel staat beschreven zal voor de mensen op aarde verschrikkelijk zijn, een tijd, vergeleken waarbij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn dan een vriendschappelijke voetbalwedstrijd!

 25. De leugen en de misdaad is zo groot, dat ermee stoppen geen optie is. Onze leiders zijn zich er donders goed van bewust dat het, ook voor hen, er op of er onder is. De geschiedenis leert immers dat het volk geen genade kent met hen die misdaden tegen het volk begaan. Dus daarom laten zij de trein in volle vaart door denderen.
  Het zal triest zijn en een zware nederlaag mocht Trump niet winnen, want daarmee ligt de bal volledig bij ons, de gewone mensen. Maar of Trump wint of Biden maakt voor de chaos die ons wacht weinig uit. De wereld heeft zich in zo’n positie geplaatst dat er geen andere uitweg over blijft dan bloed. Als Trump wint zullen de globalisten de hakken in het zand zetten en de trein nog meer opstoken. Als Biden wint raast de trein ongehinderd voort. De Fenix zal uit het as der aarde moeten verrijzen. Welke wereld er komen gaat is aan ons… Of aan hen, in het zwarste scenario. Ik geloof dat wij ons moeten voorbereiden op een hele zware strijd. Oorlog zo men wil. Het zal een strijd zijn zoals David tegen Goliath. Want wij zijn zo klein, en zij zo groot. Laten wij het licht in ons hart behouden en standvastig blijven zodat licht en liefde het duister zal overwinnen. Licht schijnt het sterkst als het duister op zijn diepst is. Ik wens iedereen veel kracht en sterkte.

 26. Het kwaad is niet ontvankelijk voor feiten en de waarheid. Mijn directe ervaring met democraten is dat de feiten niet onder ogen willen zijn en direct beginnen te beledigen en schelden in een discussie. En als je wat dieper doorvraagt dan merk je dat ze geen morale waarden of emphatie bezitten. Eerst dacht ik dat die mensen een Trumpophobia of TrumpTrauma hebben maar bezeten van het kwaad is eigenlijk een betere verklaring voor hun gedrag. Voor democraten is de leugen de waarheid and de waarheid de leugen geworden. Die bischop ziet het goed.

 27. In Odessa was daar toch een gebouw van de Turken, New World. Ah, der Zug war pünklich, die reed dus door tot aan de Zwarte zee! Allemaal soldaten van Hitler!

 28. Weet ik niet, hebben Bisschoppen de Paus ter verantwoording kunnen roepen in het Jezuïtische geloof? Biden wil perse de klimaatcrisis aanhangen voor geld ( wat ze niet meer hebben in Amerika, daar ze net zo’n drukpers hebben als de ECB in Europa). Machtshebbers die subsidies verstrekken van ons belastinggeld voor de klimaathoax van ons belastinggeld. En natuurlijk gaat Biden door met oorlog voeren omdat? Vraag me dat niet. In Oostenrijk nu 4 doden en vele gewonden, en eindelijk sluiten ze een “haatmoskee”….

 29. Hierdoor zal je niet een wedergeboren christen worden, dit voorstel zijn werken naar het vlees.
  Het is de suggestie naar een wereldreligie, niets meer dan dat.

  Galaten 5:13-25

 30. Leer mij Peter R kennen, het is een laffe man zonder enig moraal. Dat kan ik uit ervaring zeggen.
  Hij maakte een programmatje over misdaden van mensen waar hij niets van te vrezen had ,programmatjes voor leeghoofden die dat allemaal wel spannend vonden en waar hij mooie sier mee kon maken. Van echte zware jongens die hem weleens konden aanspreken durfde de held geen uitzending te maken. En van de overheid die dikwijls misdadiger is dan de maffia zegt Peter R niets, Ikzelf heb bij hem een knots van een misdaad van de overheid gemeld, maar Peter R had geen zin in dat schandaal van jewelste. Dat moest de doofpot in en meneer ging op de deksel zitten, de held.
  Zo is er een boek te schrijven over deze nietsnut, zijn drugsgebruik en hoerenloperij. Daarvan staat zelfs een filmpje op internet . Peter R heeft samen met andere een aanslag gepleegd op Steve Brown, de held, die misdaden van de overheid aan de kaak stelt, maar Peter R helpt mee om dat in de doofpot te houden en zit daarom op de doofpot deksel, Weer zo’n heldendaad van Petertje nietsnut.
  Henk Klomp Zie ook: http://www.rechtmachtmisbruik.com

 31. Zoals je kon verwachten krijgen Trump en zijn kiezers de schuld van alle problemen.
  In tegenstelling tot Nederlanders die het erbij laten zitten zijn Amerikanen/ patriotten veel strijdbaarder. Wie zegt dat er enkel in landen als Rusland gefraudeerd wordt? Helaas heb je altijd van die poephoofden die op de democraten blijven stemmen omdat ze simpelweg te dom zijn. Evenals de Nederlanders die niets van Wilders moeten hebben.

 32. Het ziet er serieus naar uit dat de laatste werkelijke vrije president niet geaccepteerd wordt als keuze van het Amerikaanse volk. Dit zal enorme gevolgen hebben. Joe Biden houdt het geen half jaar vol en wordt vervangen door een volgende puppet. Deze move zal de wereld en de mensen erop in een modus brengen van beperking en verdriet. Uiteindelijk zal er veel bloed vloeien, maar ik troost mij met de gedachte dat er toch niets aan te doen was. Mensen zijn voor sommigen als was in een maakbare wereld, edoch is Karma een bitch. Niets zal uiteindelijk zonder reden zijn!

 33. De verenigde staten is een echte bananenrepubliek geworden, de criminaliteit is daar kennelijk onuitroeibaar maar kennelijk noodzakelijk voor bestuurders. We zullen de toekomst afwachten en zien wat er gebeurt.

 34. Hier kan ik mij in vinden, in de waarschuwingen van deze Aartsbisschop.

Comments are closed.