Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’

—————————————————————————————————————————————–

‘Uitvoerders kwaadaardige Grote Reset zijn vijanden van het gezin en de vrijheid’ – ‘Marxistisch materialisme heeft al zoveel dood en verwoesting gebracht, en grijpt nu overal de macht Kerk wordt geplaagd door morele corruptie die dagelijks toeneemt’

—————————————————————————————————————————————–

(05.00) – Eén van de machtigste katholieke leiders in de VS, kardinaal Raymond Burke, lid van het Opperste Tribunaal van de Apostolische Signatura – de hoogste rechtsprekende autoriteit van het Vaticaan – heeft in een preek gezegd dat de ‘wereldlijke machten’ de mensen ‘slaven maken van hun goddeloze en moorddadige agenda,’ en dat het corona beleid daar opzettelijk voor wordt gebruikt. In november waarschuwde een andere hoge katholieke geestelijke, aartsbisschop Carlo Maria Vigano, in een brief president Trump dat de ‘wereldwijde elite’ de hele mensheid met dwangmaatregelen en het drastisch inperken van de vrijheid’ totaal wil onderwerpen aan een globalistische communistische VN dictatuur.

Volgens kardinaal Burke wordt het ‘mysterieuze Wuhan virus… gebruikt door bepaalde machten die vijandig staan tegenover gezinnen en de vrijheid van naties, om hun kwaadaardige agenda erdoor te drukken. Deze krachten zeggen ons dat wij nu de onderdanen zijn van de ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat aan ons gedicteerd wordt door het manipuleren van burgers en landen, door middel van onwetendheid en angst.’

‘Marxistisch materialisme heeft al zoveel dood en verwoesting gebracht, en grijpt nu de macht’

‘Ons land gaat door een crisis die onze vrijheid en democratie bedreigt, aldus Burke. ‘De wereldwijde verspreiding van het Marxistische materialisme, dat nu al zoveel verwoesting en dood heeft aangericht, bedreigt het fundament van onze natie al tientallen jaren, en schijnt nu de macht over ons te grijpen… Ik heb het nu over de VS, maar veel landen gaan door eenzelfde uitermate alarmerende crisis.’

Burke uitte ook zware kritiek op de Amerikaanse afhankelijkheid van China: ‘Om economisch voordeel te behalen hebben wij als land onszelf toegestaan om afhankelijk te worden van de Chinese Communistische Partij, een ideologie die totaal tegengesteld is aan de christelijke fundamenten waarbij gezinnen en onze natie veilig en voorspoedig blijven.’

‘Kerk wordt geplaagd door morele corruptie die dagelijks toeneemt’

Hij verweet het gelovigen dat ze hun hoop niet meer gesteld hebben op God om op uit de huidige crisis te komen, maar op de overheid. Bovendien wordt de Kerk zelf ‘geplaagd door morele corruptie’ die ‘met de dag schijnt toe te nemen’, wat een impliciete forse uithaal was naar de paus. Hij gaf de gelovigen in dit opzicht gelijk dat ze hierom aan de Kerk zijn gaan twijfelen. ‘Te vaak hebben ze geen antwoord gekregen op hun terechte vragen… en dat in een tijd dat de wereld het meer dan ooit nodig heeft dat de Kerk een baken is.’

‘In een tijd dat we in christelijke liefde dicht bij elkaar horen te zijn, hebben (de) wereldlijke machten ons geïsoleerd, en laten zij ons geloven dat wij alleen zijn, en van hen afhankelijk zijn. Dat maakt ons slaven van hun goddeloze en moorddadige agenda.’

De kardinaal is de volgende hooggeplaatste katholieke geestelijke die zich openlijk afkeert van paus Franciscus, die juist een groot voorstander is van de ‘Grote Reset’ en de oprichting van een communistische wereldregering waaraan alle landen zich volgens hem moeten onderwerpen, compleet met voor iedereen verplichte vaccinaties en een wereldreligie die niet gefocust zal zijn op het evangelie, maar op het klimaat en de verering van de aarde als een soort ‘godheid’ of ‘godin’. Niet voor niets denken veel christenen dat de huidige paus de voorzegde ‘valse profeet’ uit het Bijbelboek Openbaring is.

Nederlandse regering mag zich woorden van Burke bijzonder aantrekken

Het zal geen uitleg behoeven dat de keiharde woorden van Burke en eerder ook Vigano ook volledig van toepassing zijn op de Nederlandse regering. De twee zich christelijk noemende regeringspartijen, en met name de christelijke minister van Volksgezondheid, mogen zich in het bijzonder aantrekken dat ze mede uitvoerders zijn van wat Burke een ‘goddeloze en moorddadige agenda’ noemt. Indien de bewindvoerders en kamerleden van deze christelijke partijen nog geloven in het eindoordeel door hun God, zullen zij voor het mede helpen te veroorzaken van onpeilbaar veel kwaad en ellende rekenschap dienen af te leggen.

Maar ook de twee andere, ‘liberale’ partijen, waarvan één het woord ‘Vrijheid’ in de naam heeft, en de ander werd opgericht voor meer democratie en inspraak van de burgers, hebben hun oorspronkelijke principes vooral dit jaar definitief totaal verloochend, en voeren onverkort de ‘Grote Reset’ van het World Economic Forum uit, die onderdeel is van de VN Agenda 21/ 2030, die in de komende 10 jaar de hele wereld wil onderwerpen aan een communistische klimaat-vaccin dictatuur waarin alle mensen zelfs de zeggenschap over hun eigen gezondheid en lichaam zal worden afgenomen.

De preek van Burke (17 min., waarvan de eerste 6 min.30 in het Engels):

 

Xander


(1) Zero Hedge
Afbeeling: Shrine of Our Lady Oof Guadalupe screenshot via Alpha News

Zie ook o.a.:

06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

49

 1. @Freedom fighters for Saint Germain
  Dat inzicht vertaalt zich dan op andere manieren, mijns inziens, zoals afstand nemen van het hele instituut waarvan men zich bewust is geworden dat het kwaad berokkent en/of door het klerikale gewaad af te leggen…dat noem ik oprechtheid, niet voor de vorm of andere, minder nobele motivatie schijnheiligheid voor te wenden. Om het vertrouwen terug te winnen van gelovigen, moeten er in de kerk andere dingen veranderen dan 1 kardinaal die van gedachte verandert..

  Het oubollige gebruik van de u-vorm is lang achterhaald…vroeger werd de u-vorm gebruikt voor notabelen en maatschappelijk hogere klasse om de kloof en ongelijkheid aan te duiden met het gepeupel dat minderwaardig geacht werd.
  Die tijd is voorbij, elk mens, bekend of onbekend, koning of bedelaar, is gelijk.
  We mogen tegenwoordig al tevreden zijn als er gereageerd wordt zonder scheldpartijen of schrijffouten en ik tutoyeer iedereen omdat ik elk mens gelijkwaardig vind, dat is evenzeer met respect…wie dat betwist moet misschien eens zijn interpretatie van respect herbekijken…in de u-vorm kan evenzeer iemand verrot gescholden worden en waar is dan het respect?
  Bovendien vind ik gelijkheid zeker zo belangrijk als beleefdheidsvormen maar het ene sluit het andere niet uit…en laten we ook vooral de omgangsvormen en het fatsoen niet vergeten waarvan helaas niet veel meer te merken is dezer dagen.

  Oma, wij hanteren op dit forum u. Mod.

 2. Reactie op ‘Oma’:

  Uw mening wordt gerespecteerd, maar niet gedeeld.
  Is het u bekend dat mensen weleens tot inzicht komen en/of dat ze van gedachte kunnen veranderen?
  (alleen wie niet denkt, kan niet van gedachte veranderen)

  U heeft ook andere gewoontes dan wij: u tutoyeert onbekenden: dat doen wij uit respect niet, zoals u kunt lezen.

 3. Ja Oma zei het al,De pot verwijt de ketel idd.
  Soms zeggen ze de waarheid om rotzooi te trappen na een event.

 4. @Freedom fighters for Saint Germain schreef:
  18/12/2020 om 6:39 pm
  Op ‘Oma’.
  “soms komen mensen tot inzicht en/of doen ze een poging iets goed te maken dat ze eerder verkeerd aanpakten.
  Dat zou men ook kunnen waarderen.”

  Sorry, freedom fighters for Saint Germain, ik deel jouw vertrouwen niet voor een klerikaal die tot inzicht zou gekomen zijn en dan tegen zijn eigen autoriteit, de paus, zou ingaan…dat ruikt mij te zeer naar een opgezet spel….hij zou heel snel kardinaal-áf zijn volgens mij, de kerk heeft nooit tegenspraak geduld.
  Judas kustte Jezus ook terwijl hij Hem verried hé?
  Dat verraad en de misleiding van de gelovige schaapjes zit er nog steeds in..

 5. @ Elegast: 8:41 pm, op 18/12. Dank voor uw reactie op mijn reactie. Volgens mijn bescheiden mening, steekt achter dit hele Corona-gebeuren, de “great Reset”, en het instellen van de demonische werelddictatuur.

 6. Anna schreef:
  18/12/2020 om 4:40 pm
  Met sommige kinderen hierover spreken leidt alleen maar tot ruzie. Ze zien het niet. Pas getrouwd en wij willen een toekomst opbouwen. Ze hebben niet in de gaten dat God niet wacht op die plannen al hoe mooi het voor hen ook lijkt. Sommigen zien het gelukkig wel.

 7. Dit is een geweldig goede preek van Kardinaal Raymond Burke!

  Wat een waarheid!

 8. Valt Post.nl ook onder de reset? Om alles electronisch te verzenden bijvoorbeeld, zodat het bericht nog lang kan worden opgeslagen en uitgelezen?
  Je zou het haast denken als een brief in kersttijd na een week nog niet is aangekomen bij de geadresseerde.

 9. Tja Wachter 6.19. Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen en wie er gedwongen gaat worden op straffe van hun baan te verliezen. Zoals ik al zei verwacht ik de mensen in de zorg, lagere ambtenaren bij politie enz.

  En ze doen het, ze deden het in de VS met experimenten op militairen en ook bij mij is het gebeurd. Ik ben ook verplicht gevaccineerd toen ik in militaire dienst moest voor mijn nummer. Ik heb het altijd een verkrachting gevonden. En dat waren op zich geen experimentele vaccinaties, Iets van tbc of zo, dat hoop ik tenminste. Wie het wil moet mag doen, gedwongen zal ik het nooit accepteren. En ik ben niet alleen.
  Van de gekke dat er überhaupt over verplichte vaccinatie wordt gesproken al denk ik dat het Iets anders is. Een goochelaar leidt je met de ene hand af en doet met de andere hand zijn ding. Waar worden we van afgeleid? Waarom zitten we thuis. Oorlog? Zuivering geldsysteem, natuurrampen? er is wat aan de hand maar krijg er mijn vinger niet achter.

 10. @OMA. Dank voor uw reactie. Uit Rome [Nero enz] kwam nooit iets goeds. Zij verwoestten de Tweede Tempel en maakt Jeruzalem met de grond gelijk in AD 70 en opnieuw in AD 135.
  Jeshua leert dan ook [Johannes 4:22] dat het Heil uit de Joden is. Hij is de allerberoemdste Jood die ooit in Israël rondliep. Beroemd? Ja, we spreken immers nu nog over voor en na Christus.
  Hij was dood, maar is verrezen op Paasmorgen. Zijn graf is leeg!

  @Willy. Dank voor uw reactie. Gelukkig mogen Roomsen na 750 jaar verbod sinds het Tweede Vaticaans Concilie in Rome 1962-1965 nu ook de Bijbel in de Landstalen lezen.

  @Jo. Ik las uw oproep om te bidden voor een Opwekking. Dat is niet onmogelijk. Ik ben tijdens een Opwekking tot geloof gekomen. Maar die organisatie waarover u spreekt ziet Nederland wel door een heel roze bril. Wie het dagelijks nieuws volgt vraagt zich af hoe lang het Onrecht nog regeert in Nederland en de Wereld.

  Ik hou me liever aan de Woorden van Jeshua dan aan die opgeblazen schatrijke Pep-Talk predikers die net als Rutte gouden bergen beloven, zich omdraaien, en terstond vergeten wat ze beloofd hebben. Zij dienen slechts hun eigen buik. Huurlingen!!! Johannes 10.

  Jeshua leert juist dat in het einde der tijden er grote Afval van het Bijbelse geloof komt, lege kerken, enz. Hij zei dan ook: Lucas 18:8b (NBG51) Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof vinden op aarde?”

  Hij zal veel bijgeloof en ongeloof vinden!!! Hij komt straks terug in Jeruzalem om te OORDELEN de levenden en de doden. Mattheus 7, 13, 24, en 25.

  Lucas 17:34 (NBG51) Ik zeg u, in die Nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 36 Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden…

  Maar… na het 6000 jaar lijden op deze planeet aarde, wacht ons die in Jeshua geloven een gouden toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde volgens de Apostel Petrus*** in zijn brief. 2 Petrus 2 en 3. ***Petrus was volgens het Vaticaan de eerste Paus.” Zou het echt?! .Fttt.

 11. Op ‘Oma’.
  soms komen mensen tot inzicht en/of doen ze een poging iets goed te maken dat ze eerder verkeerd aanpakten.

  Dat zou men ook kunnen waarderen.

 12. Het wordt steeds moeilijker om een bisschop en een kardinaal als komplotgekkie neer te zetten. Dat zou ollongren , Rutte etc graag doen. Nu nog wat door laten sijpelen in de msm en de mensen gaan wakker worden. Of: iedere priester en dominee moet het van de kansel schreeuwen..De kerken kunnen ze toch niet sluiten?
  Of is de kerk in dienst van…

 13. Op 24 aug. 20 verzette de bisschop van Sydney zich tegen het onethische vaccin van Astra-Zeneca (want met weefsel
  van onverdoofd afgemaakte humane foetussen.
  Overigens kleven er veel meer ethische bezwaren aan vaccins, die overigens de facto overbodig zijn en slechts
  tot doel hebben de wereldbevolking te reduceren en de beurzen der leveranciers te spekken.
  Er valt niets menslievends aan te ontdekken: dat is anders in het geval van middelen die het allesbepalende
  immuunsysteem opkrikken: vit. D3, B, C, E, zink, potassium.
  Alleen een goede immuniteit kan het masker zijn.

  En wordt het niet tijd dat we het tirannen-woord ‘mogen’ uit ons vocabulaire schrappen?

  Tot slot een late reactie op Dick wb quod licet Iovi: quod licet bovi, non semper licet Iovi.
  (en mogelijk kennen we elkaar van langer geleden toen u/je bij een andere universiteit werkzaam was)

 14. @ Elegast: 4:46 pm. Precies. En geef deze gasten dan ook werkelijk het vaccin, en niet een placebo vloeistof! Dan zal het mij zeer benieuwen.

 15. @jo 12.09. Prachtig artikel..hoe kom ik aan meer info /bron van Wakker ?.. graag reactie

 16. Elegast schreef:
  18/12/2020 om 2:31 pm

  Ik reageer op mezelf. Ik wil mij ook als eerste laten vaccineren als er 500 mensen worden uitgenodigd. De eerste keer samen met Rutte en de Jonge, 500 vaccins op een tafel en iedereen mag er 1 uitkiezen. Ik pak degene die als laatste over is. Zo ben ik wel.

  Volgende 500 zelfde manier maar dan met koningshuis

  volgende 500 met topambtenaren.

  volgende 500 met burgemeesters

  Enz enz

  Dan weten we in ieder geval dat we niet bedonderd worden. Want geloof me. Iedereen die de prik pakt is eraan. Gegroet mensen bij de politie, BOA’ as, militairen, gezondheidszorg, onderweijs, brandweer enz. Ik wens jullie heel veel wijsheid.

 17. Jo,s profetieën.

  Ik heb daar heel veel moeite mee mede om door vroegere ervaringen in kerken waar gesorteerd werd in valse, misleidende , gemanipuleerde , door satan ingegeven profetieen en soms ook profetieen waar ik in mee kon gaan, gevoelsmatig.
  Waar hier over gesproken wordt , is over Opwekking . Dat zou dan over de hele wereld gaan plaatsvinden, ik kan me dat haast niet voorstellen maar goeD, ik laat me graag AANGENAAM VERRASSEN
  Als ik de Bijbel goed lees dan heb ik het gevoel dat uitstorting v/d HG gaat beginnen in Israël , bij het Joodse volk.
  Masr goed, ook hierin we gaan het zien !

 18. Hoe je het ook keert of went;====== Deze man heeft gewoon GELIJK❗️=======
  Hij ziet het grote gevaar wat deze ( onze vrije wereld ) boven het hoofd hangt.
  Hij protesteerd hier op zijn manier tegen❗️
  Hij maakt zijn hoorders bewust van het grote gevaar vrijheid te verliezen❗️
  Hij benoemd het grote gevaar waarin de wereld verkeerd❗️
  Hij ziet dat wij op weg zijn slaven te worden van de big tech. En de corrupte wereld welke hier achter zit❗️
  Hij benoemd hoe corona ons in zijn macht heeft, en dit de ELITAIRE WERELD HEERSERS macht over ons geeft om de grote RESET van het wereld gebeuren te gaan uitvoeren.

  Ik heb dit artikel nu pas gelezen maar vanmorgen heb ik in een vorig art van Xander beschreven hoe dit mogelijk ( hopelijk niet ) verder zal kunnen gaan.
  Dit sluit er precies op aan.

  Nu kunnen we twee dingen doen, erop schelden en commentaar leveren, en de RK kerk of andere kerken veroordelen,
  Of ons als Christenen verenigen en deze problematiek op een positieve manier uitdragen binnen de mogelijkheden die je persoonlijk hebt.
  Je familie je kennissen je kerkelijke gemeente, je werk, enz.
  Ze zullen je voor gek verklaren maar wordt niet boos, deel het alleen mee, zaai deze informatie en bid tegelijkertijd dat God mensen de ogen opent voor dit grote gevaar wat ons allen boven het hoofd hangt.
  Benader het positief met de hoop en verwachting dat het nog ( misschien voor een paar jaar ) tot staan gebracht kan worden ‼️
  Want we zijn snel op weg naar wat de Bijbel noemt “ de grote verdrukking”.

  Veel mensen in Nederland zijn niet op de hoogte van wat er in de wereld speelt.
  Veel mensen denken dat Amerika “ ver van je bed is” en dat het z’ on vaart niet zal lopen.
  En China is nog verder van je bed…. maar China is een heel groot gevaar voor de wereld.
  ( Als ze vandaag geen antibiotica meer produceren hebben wij een probleem. ( dit even tussendoor ; zo wereld wijd verweven is deze problematiek❗️) )

  Dit gebrek aan informatie kan nu nog doorbroken worden.
  Doe er wat mee.
  Draag uit wat je hier schrijft en wat je hier leest op Xander nieuws❗️
  Ieder op zijn / haar eigen manier!

  Hoe lang deze man, Bisschop , en wij nog vrij onze mening kunnen geven is de grote vraag.
  Censuur loert inmiddels overal.
  Kijk naar Facebook en Twitter, de platforms die vrijheid van menings uiting zo hoog in het vaandel HADDEN sensureren er nu op los, omdat je niet af mag wijken van wat de main stream media zegt❗️

  Hoe lang zal het nog duren voordat wij spionnen in de kerk hebben❓
  In China weten ze daar alles van.❗️
  Verdrukking en vervolging gaat snel….. Kijk naar de Corona beperkingen. ❗️
  En Amerika is met de corrupte Biden hard op weg om een dependance van China te worden❗️
  Hij is omkoopbaar en heeft al vele miljoenen via zijn zoon Hunter uit China ontvangen❗️

  Kortom mensen zwijg niet❗️
  Net als deze bisschop maar spreek erover,niet alleen hier op dit forum maar in je omgeving❗️
  Persoonlijk doe ik dit ook, met mijn kinderen, in de kerk, en ja er gloort begrip, maar het is moeilijk, geef niet op het gaat om onze vrijheid❗️Velen zien het niet maar “ voelen wel dat het fout gaat” dat geven ze openlijk toe. ❗️
  Ik wens u allen succes en Gods zegen
  Shalom
  Anna

 19. @ Ramshoorn: Heel juist, weet je dat gewoon katholieken de Bijbel niet kende, Gelukkig kwam daar verandering in zoals je het beschrijft. Hoe kan m’n nu geloven, als je niet weet wat geloven inhoudelijk is. Vele katholieken denken dat ze op een zondag naar de mis gaan, en een hostie in hun mond krijgen zalig zijn, ja watte!!! Shalom

 20. marnix schreef: 18/12/2020 om 10:39 am
  Misschien kunt u vast de Spaanstalige link plaatsen? GBY

 21. @Ramshoren, 18/12/2020:
  “De pot [kardinaal Burke] verwijt de ketel [paus Bergoglio] dat die zwart ziet?
  Beide kerkleiders zijn grote misleiders. Waar was Burke toen zijn Kerk in de VS werd aangeklaagd voor seksueel misbruik van jongens en meisje op een ongekende enorme grote schaal!!!
  ……..”

  Inderdaad, deze kardinaal deugt ook niet, hij doet enkel aan damage control…een beetje slijmen met de waarheid om verwarring te zaaien en zo de indruk te geven om tegen de paus in te gaan terwijl ze twee handen op een buik zijn..

 22. Waarom denk je dat de overheid jarenlang ziekenuisbedden heeft geschrapt?
  https://niburu.co/binnenland/15817-waarom-denk-je-dat-de-overheid-jarenlang-ziekenuisbedden-heeft-geschrapt
  Het was al duidelijk, wat achter deze Plandemie schuil gaat, en ze verstoppen het zelfs nog nauwelijks. We worden ziende bedrogen, onze geest en gezondheid opzettelijk geschaad.
  Massa manipulatie, de Mainstream Media heeft een groot deel van de bevolking geheel onder overheidshypnose gebracht. NU alleen nog het laatste spuit(zetje) en ze zijn geheel geslaagd.
  Van mens naar klonen, dat blijkt de gewenste levensvorm van de elite.

 23. Ik vind mijzelf een heel goed mens, ondanks dat ik kennis heb van alle slechte eigenschappen die ik bezit. Maar ik ben niet egoïstisch. Dat is een doodzonde!

  Ik ga achteraan in de vaccinatie-rij staan. Pas als de laatste Nederlander is gevaccineerd dan accepteer ik deze daad van liefde pas. Uit liefde voor mijn medemens.

  Zelfs Rutte en de Jonge mogen voor mij in de rij komen. Ook van hun hou ik. Mijn geloof zeg dat ik dit goed doe. Ik offer me graag op.

 24. ik heb al langer twijfels met name over de CU of je dat een echt christelijke partij kan noemen, geldt ook voor de SGP ( allen meegestemd met de spoedwet , BEHALVE Joel Voordewind )
  Als je een echte christen bent dan ga je dit beleid niet steunen, dat kan de reden geweest zijn waarom Joel Voordewind de politiek uitgaat.
  Vraag die we ons moeten stellen is ?: Kun je als ECHTE CHRISTEN in de 2 de Kamer zitten ?
  Antwoord, volgens mij NEE

 25. Neem me niet kwalijk maar de kerk zit ook in het wereldwijde bilderbergercomplot.
  Opzouten…..
  Het enige wat helpt is groot verzet.. komt er toch van.
  Qui Bono?

 26. Erg grappig de slang het teken van het boze of het kwaad?
  Dan de slang of esculaap in de artsenij of onze dokters wie representeren zij dan?
  En hier een goede docu over de slang en de kerk en elite was dit niet geschikt voor het geloofs forum?
  De slang is het belangrijkste dier of symbool ook in de bijbel,dan ook leuk om te weten de Griekse Y dat is tevens de gevorkte tong?
  https://www.bitchute.com/video/SPbHCYLw1jR8/

 27. Beste mensen: …Jesaja 52:7-12 heeft zijn betekenis en vervulling in o.a. het onderstaande !!!

  De onderstaande profetie is een samenvatting vanuit wel 4 a4tjes. Mijn gebed is dat je door deze woorden word aangespoort en word aangewakkerd tot voorbede en gebed, zodat Gods wil volbracht zal worden. Als er staat “deze gemeente”mag je het lezen als jouw gemeente” Lees het in de breedste zin, en bovenal laat God tot je spreken!

  Profetie over Nederland door David Wagner
  Gods geopenbaarde wil voor deze gemeente, regio, Nederland, Europa en de wereld.

  Deze plaats is een moederschoot van wonderen. God zet vuur vrij in dit land, die niemand kan doven.

  Dit is een regio van bovennatuurlijke reddingen.

  God bezoekt de 3e en de 4e generatie en zet reddingen in families vrij.

  God brengt in dit huis, genezingen, opwekken van doden en herstel van alle dingen.
  Ik heb jullie vergaderd en bijeengebracht als mensen die doorbreken en door gaan breken.
  God schudt deze regio, tot in het diepst van de fundamenten, en vanuit het noorden zal er een vuur gaan regenen over de volkeren.

  Want Ik begin Mijn heerlijkheid over dit land te bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekt.

  Want er zal een vergadering zijn in dit land en in deze plaats.
  Dit huis zal al de kinderen die gaan komen, niet kunnen bevatten.
  Ik stort Mijn Geest uit over de jonge generatie, want zij roepen het uit om echtheid en om meer daarvan.
  Ik heb deze gemeente gemaakt als een gemeente van voorbidders

  Ik zet een gebed vrij die als een zaad wordt geplant en al biddend er geboorte aan krijgt.
  Ik zal al mijn beloften vrijzetten.
  Er zal een viering zijn, die Ik zal vrijzetten, vanuit deze plaats, met een wereldwijde invloed.

  Jullie zijn geroepen om als een Elia te zijn, die het einde verklaarde vanaf het begin.
  Deze gemeente zal zijn als een gemeente van leeuwen, geen vrees voor mensen, en wandelen in de vreze des Heren.
  God zet een brul, een schreeuw vrij, om meer van Hem in deze plaats.
  Deze plaats is als het hart van God, en dit zal door de straten gaan.

  Ik herstel deze regio en deze plaats.
  Dit is een tijd waarin dingen snel zullen veranderen

  De economie in deze plaats veranderd
  God spreekt: Ik trek terug, Ik drijf terug, de machten van de duisternis uit deze plaats.
  Ik maak jullie klaar om het onmogelijke, mogelijk te maken.

  Visioen: God stuurt zijn engelen die op trekkers en combines rijden vanuit de hemelen naar beneden in deze plaats. God zegt, het is tijd om te oogsten, het is oogsttijd voor deze mensen.

  Ik begin deze natie te discipelen.
  Ik maak deze natie tot een volk voor het redden van mensen.
  Herstel van alle dingen, Herstel van alle dingen.
  De gemeente zal gaan staan, waar niets onmogelijk is.
  Er komen avonden van glorie en wonderen.

  Dingen worden geëxporteerd vanuit hier over de hele wereld.
  Deze lokale gemeente is een gemeente met een regionale invloed maar met een wereldwijde impact.
  Dit huis zal een instrument zijn om Noorwegen te schudden, met de heerlijkheid van God.
  Velen uit dit huis, zullen worden gestuurd naar de volkeren.

  Vraag, en Ik geef u de natiën als erfenis, de einden der aarde tot uw bezit.

  Sleutels: Tussenkomst en erfenis.
  Jezus komt als bemiddelaar in vele levens.
  Hij zal maken dat wat gister onmogelijk was, mogelijk word vandaag.
  Alle dingen van God die in eerdere generaties zijn tegengehouden, brengt God nu in vervulling.

  God zet vernieuwd geloof vrij, voor een bovennatuurlijke beweging van Gods Geest.

  Er zal explosie zijn van groei, dit huis zal vol zijn, meerdere keren per week, mensen uit heel het land, Europa en over de zee komen, om te zien wat God doet.
  God zet een Mandaat vrij voor deze gemeente voor de menigten.
  Bereid je voor, er komen veel trouwerijen en baby opdraagdiensten.

  De vertragingen zijn over, en je kunt niet meer ontkent worden.

  God laat een beeld zien van een elektriciteitcentrale, dit gaat een plaats zijn, dat kracht van God zal produceren voor de natiën.
  Er komen explosies van de genade en de kracht van God, niet alleen hier maar ook in de straten.
  Deze plaats zal als een Silo zijn, een graanschuur, wanneer mensen hun oogst binnen zullen brengen.

  God gaat leiders vermenigvuldigen; leiders zullen mensen tot leiders discipelen.

  God zet alles op z’n plek zoals Hij dat wil.
  God gaat voor velen maken dat de snelheid word verhoogd tot 7 jaar.
  God bepaalt dat mensen iets hebben waar ze over kunnen praten, ze praten toch al over je.
  Deze gemeente zal bekend worden, door de naam van Jezus beroemd te laten worden.

  Er komt een doop in de grotere werken van Jezus
  Mensen worden wakker, de slapende reus ontwaakt.
  Een uitstorting gaat komen over de gereformeerden, baptisten, katolieken, evangelischen, het zal simultaan gaan en God zet de harten van de leiders samen.

  Een netwerk van bekrachtigde leiders; één in hart, één in gedachten, één in het hart over één doel.
  Er komt een aanhoudende beweging van de Geest, wat letterlijk uitgestort zal worden in deze plaats en wat door de natiën zal gaan.
  God is er moe van om mis- geïnterpreteerd te worden, zodat Hij zelf op het toneel verschijnt.

  Ik ga Mijn regering en Mijn koninkrijk bevestigen zoals nooit te voren.
  Gods aanwezigheid gaat beschermd worden, God gaat bewegen in deze plaats omdat deze gemeente Zijn aanwezigheid wil beschermen.
  Nog voordat de eerste noten spelen en het eerste gebed is gebeden stappen mensen al in hun genezing, omdat de glorie van God als een wolk van het plafond tot aan de vloer aanwezig zal zijn.

  Er zal een constante wind van verandering zijn in deze plaats.
  Er zullen Goddelijke uitwisselingen plaatsvinden.
  Vergroot je verwachting! Want verwachting is de schoot van wonderen.

  Ik zet iets vrij in Nederland vanuit Mijn eigen verwachtingen:

  Mensen die in Nederland uit het vliegtuig stappen zullen worden genezen vanwege de atmosfeer van genezingen, mensen die vanuit het midden-oosten aankomen;moslims worden christenen omdat de atmosfeer van liefde zo dik is. Als mensen de grenzen van Nederland binnenkomen, veranderd alles.

  Nederland gaat dit doen.
  God brengt Nederland tot Zijn origineel ontwerp, van het ontvangen van de oogst en het uitreiken naar de oogst. Nederland zal een centrale plaats van wonderen zijn voor Europa.
  Wanneer je de grootste tegenstellingen ziet op Zijn beloften, dan is de vervulling daarvan dichtbij.

  Dit is een gemeente met wereldveranderaars.
  God laat onze gebeden als raketten tot de natiën gaan.
  Deze gemeente zal een impact hebben op 100 natiën op 6 continenten in 10 jaar.

  God eert Zijn Woord.
  Geen geestelijke sterfgevallen meer door teleurstellingen.

  God geneest de hoop voor Nederland
  God geneest de hoop van natiën.

  Geplaatst op 10-01-2019 !!

 28. Op Zaterdag [26 September op de Provinciale gebedsdag 2020] van Regiogebed is er deze profetie over Nederland uitgesproken:

  Bij de biddende voorbereidingen voor deze dag werd ik bepaald bij Nederland en bij de politiek.

  [[En dit zijn de dingen die de Heer liet zien]]:

  In het boek Esther, in het kort uitgelegd; Mordechai knielde niet neer voor Haman.

  Haman beraamt kwaad tegen de Joden. De uitroeiing van alle joden in het koninkrijk van Ahasveros. Dit kwade plan word ontdekt door Mordechai, Esther roept een vasten uit om ongevraagd tot de koning te naderen. Esther krijgt toestemming om tot de koning te naderen. Esther verteld haar joodse afkomst en haar volk, en de rollen worden omgedraaid, Haman word gespietst en de genocide op de Joden word voorkomen, Mordechai word aangesteld een neemt toe in macht.

  In de Nederlandse politiek is er een Haman, God zal een [Mordechai en een Esther geven om de rollen om te draaien en Nederland] ..zal een bondgenoot voor Israél zijn voor altijd.

  Nederland zal als een kleine natie een grote invloed uitoefenen over velerlei landen.

  Zoals een tong een klein orgaan is voor een mens, en grote invloed uitoefent, of als een roer van een schip, of als een roer van een vliegtuig, zo zal Nederland zijn voor vele natien.

  Nederland zal zich keren tegen Babylon. !!!!! ((Jesaja 52:7-12 en o.a. Zacharias 2:11(7).

  God zal Zijn rechtvaardigheid geven in de harten van de rechters in dit land van internationale gerechtshoven tot nationale gerechtshoven. De rechtspraak zal rechtvaardig zijn, het goede zal goed zijn en het kwade, het kwaad. !!!!!!!!!!!!!!

  Zijn rechtvaardigheid zal maken dat de waarheid zijn recht zal vieren, en er zal [verbolgenheid] zijn over het onrecht, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Bepaalde wetten zullen worden ontbonden en terug worden gedraaid.

 29. ha ! Eindelijk wordt iemand in het Vaticaan wakker !!!

  Wég met de anti-paus Franciscus !!!

 30. Kunnen we dan wel überhaupt iemand nog van die katholieke kerk vertrouwen? Wie weet heeft die man ook van alles gedaan in het geheim?!

 31. De katholieke kerk moet niet de vinger wijzen naar regeringsleiders en anderen, hun geloof maakt ook slaven, slaven van tradities. De kerk heeft zelf deel aan de macht, alle ambassadeurs van over heel de wereld ook te islamieten hebben vertegenwoordigers voor wat we noemen de H. Stoel, daar zit die paus met zijn achterste op. Vroeger werd hij zelfs op de H. Stoel rondgedragen als een attractie in de zoo. Nederigheid dat moet m’n in het Vaticaan nog leren. En natuurlijk moeten we letten op de maatregelen die de vrijheden van mensen beroven. Maar dat doet de kerk ook. Shalom

 32. Ja dat krijg je ervan als een Jezuïet paus wordt. Franciscus is puur een globalist. Dat maakt hem dubbel doodeng. Deze man is totaal geen geestelijk leider van het Christendom. Hij past meer in de kerk van Lucifer, de duivel.
  De leer van de kerk is altijd ook geweest om het volk dom te houden. Die tijd is echter voorbij. In opstand komen is vooralsnog een stap te ver.

 33. mjah de katholieken kunnen het weten , daar zitten bepaalde stromingen het dichtst bij het vuur , laat maar zeggen dat het beest zn dodelijke wond aan het genezen is…….

 34. Er zijn gelukkig nog échte Christenen in de vorm van deze Aartsbischop….

 35. Elheraldo.co de belangrijkste krant in Colombia,
  verscheen deze week met een opmerkelijk artikel, dat er bewijzen zijn van het Covid-19 en sneltesters reeds bestonden in ‘2017’.
  Een hacker stuurde alles door naar de Franse militaire inlichtingendienst, alle sporen leiden naar de Wereldbank en een elitaire financiële organisatie die de een nieuwe digitale orde wenst te stichten.
  Niks verscheen in Europese kranten over dit opmerkelijk bewijs. Ik zal proberen de link van de video in het Spaans hier posten.
  Misschien heeft er iemand vertaal software voor deze Spaans gesproken video.
  Waar rook is- is er vuur!

 36. Er zijn al meer kardinalen en bisschoppen, die hun zorgen hebben geuit over het beleid van de paus. Met de “bepaalde machten met hun kwaadaardige, goddeloze en moorddadige agenda” worden ongetwijfeld de duistere, satanische, maçonieke organisaties bedoeld, die door de Chazaarse elite zijn geïnfiltreerd en ons de communistische Nieuwe WereldOrde door de strot willen duwen. Het duivelsgespuis is uit op de absolute macht over de aarde en haar bewoners. En dat belooft niet veel goeds voor ons. Het heeft het Vaticaan reeds in zijn greep. Het einde van Christendom betekent ongetwijfeld een grote dreiging voor de gehele mensheid. De bijbelse voorspellingen lijken momenteel uit te komen. De duivel moet gestopt worden !!! De keuze is aan ons. Willen wij leven in vrijheid, of in slavernij ???

 37. We worden zwaar gemanipuleerd en die zich niet laten vaccineren worden zwaar gedicrimineerd, zie de uitzending van WNL van vanmorgen. We zijn op een snelweg naar een fascistisch-socialitische werelddictatuur en Nederland lijkt wel voorop te lopen.

 38. De kardinaal heeft het bij het rechte eind.
  De pandemie (als er ooit een pandemie was) van een in een laboratorium gemaakte griep is voorbij. Iets wat de mens ontwikkeld word door de natuur opgeruimd en de valse pcr test brengt het niet terug. Men neemt daarmee wel uw dna af.
  Het angst zaaien zal de mensen er toe brengen zich in grote aantallen te laten vaccineren om gerust te zijn en de vrijheid te herkrijgen, echter het tegendeel zal het geval zijn.
  Laat u vooral niet intimideren door de leugenachtige en corrupte politici die niet willen voordringen bij een vaccin. https://www.ninefornews.nl/arts-waarschuwt-voor-gevaren-nieuwe-vaccintechnologie-schokkend-en-alarmerend/

 39. De pot [kardinaal Burke] verwijt de ketel [paus Bergoglio] dat die zwart ziet?
  Beide kerkleiders zijn grote misleiders. Waar was Burke toen zijn Kerk in de VS werd aangeklaagd voor seksueel misbruik van jongens en meisje op een ongekende enorme grote schaal!!!

  Zie Film Spotlight 2015 over het jarenlange Doofpotbeleid van RKK in Boston VS:

  In 1976 wordt priester John Geoghan gearresteerd door de politie. Niet veel later wordt hij vrijgelaten en overgedragen aan het aartsbisdom van Boston (Massachusetts). Meer dan 25 jaar later ontdekt Spotlight, het onderzoeksteam van de Krant The Boston Globe, dat Geoghan tijdens zijn priesterschap meer dan 80 kinderen misbruikte. Ondanks de weerstand en het stilzwijgen van de lokale geloofsgemeenschap gaat de Krant op zoek naar bewijzen voor de grootschalige doofpotoperatie van de Katholieke Kerk.”

  Tel daarbij op dat in RKK in alle grote steden dit misbruik en doofpottenbeleid van Kardinalen en Vaticaan de Wereld eindelijk wakker maakten en Pausen en Kardinalen afgingen als een gieter.

  Meer details las ik in het boek Sodoma van Frederic Martel.

  Ook in het boek van Cees Zoon – Onder de rokken van het Vaticaan.

  Lees het boek van de Butler die geheime documenten ontfutselde uit het Vaticaan…Paolo Gabriele, de butler van de paus die werd veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat hij een rits Geheime Documenten uit het Vaticaan smokkelde – de start van het zogenoemde Vatileaks-schandaal – hij is deze week op 54-jarige leeftijd overleden in Rome. Beetje vroeg hé?

  Last but not least: Vertrouw Nooit geen enkele paus, kardinaal, bisschop, priester! Waarom niet?

  Ik las het daarom in de PageTurner van Aat van Gilst – Misdadige Pausen en hun handlangers. ”

  Gedenk hun gruwelijke 8 Kruistochten en hun eeuwenlange bloedige, sadistische Inquisitie tegen Joden, Protestanten en Andersdenkden. Het Vaticaan verbood het lezen van de Bijbel vanaf
  1200 – 1967 toen pas werd de Bijbel van de Index Verboden Boeken gehaald door
  Paus Paulus VI.

 40. Het grote gevaar van de Grote Reset, de Coronamaatregelen en Agenda 2030 is dat de burgers in Europa het zo zwaar zullen krijgen dat zij in opstand komen en er revoluties uit zullen breken. Komt er een revolutie in Europa, dan is de kans groot dat de gewone burger het nog veel slechter zal krijgen dan nu het geval is. Revoluties zijn namelijk uitstekende gelegenheden voor dictators om aan de macht komen, dat heeft het verleden maar al te vaak bewezen.

  In het geval van Europa zal een revolutie uitdraaien op de komst van de nepmessias, ook wel de antichrist die vanuit een rechts-populistische beweging aan de macht zal komen en het door Corona, de Brexit en de Great Reset ontredderde volk op handen gedragen zal worden. Adolf Hitler werd immers ook door het Duitse volk, dat t.g.v. de Grote Depressie zich in diepe ellende bevond, op handen gedragen toen hij in 1933 aan de macht kwam. De antichrist komt dus niet vanuit de VN, enz. aan de macht, maar vanuit een Europees land dat deel uit zal maken van een federatie van 10 Europese landen. Die federatie, ook wel het Hersteld Romeinse Rijk, kan heel snel gevormd worden in deze crisistijd, vooral wanneer de Brexit voor ongekende chaos zorgt en er ook nog een oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt.

 41. Volkomen eens met wat deze kardinaal beweert. Het is m.i. inderdaad de echte agenda, achter de Corona-zwendel.

 42. Er wordt steeds een beetje denigrerend gezegd dat de mensen weer naar de kroeg willen. Maar mensen willen elkaar weer normaal kunnen ontmoeten, op al die plaatsen waar dat vanouds gebeurde. Familie, vrienden, kennissen, zakenpartners enz. willen niet voortdurend van ontmoetingsmogelijkheden beroofd worden.
  Prof. Bob de Wit zegt dat de digitale revolutie de wereld onvermijdelijk gaat veranderen. Net als de machinale productie dat deed.
  Maar hij wijst erop dat de digitale middelen kleinschalige productie beter mogelijk maakt. De kracht van de democratie is dat er voortdurend feed-back mogelijk is. Wat de kliek rond Schwab wil, is een centraal gecontroleerde sturing. Schwab vertelt helemaal niets over controle-mogelijkheden door de burgers over hun eigen leven. In de NRV schrijft ook al iemand dat we rechten zullen moeten opgeven en dat we ons moeten gaan laten leiden door centrale sturing. Er wordt dus gepleit voor totaltaire regimes! En dat door “intellectuelen” die zichzelf als verlicht beschouwen. Wat glijden we toch enorm af van de humane democratische beginselen.

Comments are closed.