Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa

Dit is geheel en al mijn persoonlijke mening. Het staat u volkomen vrij hier anders over te denken.

—————————————————————————————————————————————–

In 3 maanden al 5361 doden en 135.520 niet herstelde zieken door vaccinaties – Nederland trieste koploper in Europa met aantal vaccinatie slachtoffers

—————————————————————————————————————————————–

In slechts 3 maanden richten de drie belangrijkste Covid-19 vaccins volgens de officiële EU statistieken een ware slachting aan in Europa. De cijfers zijn ronduit schrikbarend: nu al meer dan 5300 gerapporteerde doden en meer dan 135.000 niet herstelde zieken. Als een willekeurig product in de supermarkt ook maar ergens één dode veroorzaakt, wordt het onmiddellijk overal uit de handel gehaald. Met vaccins is het exact omgekeerd: de politieke en maatschappelijke drang om deze experimentele, overduidelijk hoogst gevaarlijke gen-manipulerende stoffen in uw lichaam te laten spuiten, die aantoonbaar al zoveel slachtoffers hebben gemaakt, is enorm, en wordt alleen maar erger.

‘Samen krijgen we corona onder controle’ kan met het oog op de angstwekkende ontwikkelingen beter kunnen worden vervangen door ”Met een corona spuit snel de wereld uit’. Kijkt u maar even mee naar de cijfers (bijgewerkt t/m 27 maart, enkel de meest ernstige gevallen), en aarzel vooral niet deze te controleren:

AstraZeneca vaccin:

33 doden en 1128 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
104 doden en 730 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
1 dode en 7 niet herstelde zieken (aangeboren en genetische aandoeningen)
0 doden en 864 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
1 dode en 15 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
2 doden en 1332 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
34 doden en 7500 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
307 doden en 22.844 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ’toedienings’ aandoeningen)
3 doden en 31 niet herstelde zieken (lever ziekten)
2 doden en 169 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)
67 doden en 1641 niet herstelde zieken (infecties)
9 doden en 354 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
9 doden en 1138 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
7 doden en 1386 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
7 doden en 14.723 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
2 doden en 11 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
105 doden en 17.026 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
0 doden en 6 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
0 doden en 13 niet herstelde zieken (problemen met het product)
4 doden en 1304 niet herstelde zieken (psychiatrische stoornissen)
8 doden en 285 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
0 doden en 252 niet herstelde zieken (voortplantings- en borst aandoeningen)
79 doden en 2601 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
6 doden en 3711 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
2 doden en 42 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
8 doden en 69 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
37 doden en 916 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

837 doden en 80.098 niet herstelde zieken

Pfizer vaccin:

21 doden en 2395 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
368 doden en 782 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
2 doden en 9 niet herstelde zieken (aangeboren en genetische aandoeningen)
2 doden en 785 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
1 dode en 22 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
3 doden en 808 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
172 doden en 4188 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
1147 doden en 14.095 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ’toedienings’ aandoeningen)
14 doden en 30 niet herstelde zieken (lever ziekten)
13 doden en 215 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)\
332 doden en 1582 niet herstelde zieken (infecties)
49 doden en 340 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
137 doden en 993 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
69 doden en 387 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
33 doden en 7964 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
3 doden en 24 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
267 doden en 9420 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
4 doden en 15 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
0 doden en 4 niet herstelde zieken (problemen met het product)
47 doden en 746 niet herstelde zieken (pyschiatrische stoornissen)
50 doden en 137 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
1 dode en 212 niet herstelde zieken (voortplantings- en borst aandoeningen)
381 doden en 2036 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
26 doden en 2516 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
6 doden en 82 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
5 doden en 13 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
115 doden en 899 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

3268 doden en 50.699 niet herstelde zieken

Moderna vaccin:

10 doden en 137 niet herstelde zieken (bloed- en lymfatische aandoeningen)
124 doden en 134 niet herstelde zieken (hartaandoeningen)
0 doden en 64 niet herstelde zieken (oor- en gehoorziekten)
0 doden en 2 niet herstelde zieken (endocriene (klier)aandoeningen)
2 doden en 86 niet herstelde zieken (oog aandoeningen)
43 doden en 320 niet herstelde zieken (maag- en darm ziekten)
548 doden en 1349 niet herstelde zieken (‘algemene’ en ’toedienings’ aandoeningen)
2 doden en 11 niet herstelde zieken (lever ziekten)
1 dode en 42 niet herstelde zieken (immuunsysteem stoornissen)
69 doden en 183 niet herstelde zieken (infecties)
21 doden en 55 niet herstelde zieken (gewonden, vergiftiging, ‘procedurele complicaties’)
40 doden en 119 niet herstelde zieken (oorzaak wordt nog onderzocht)
22 doden en 63 niet herstelde zieken (metabolisme- en voedingsstoornissen)
25 doden en 604 niet herstelde zieken (spier- en aanhechtingsziekten)
3 doden en 9 niet herstelde zieken (gezwellen (incl. cysten en poliepen))
138 doden en 719 niet herstelde zieken (aandoeningen van het zenuwstelsel)
0 doden en 3 niet herstelde zieken (problemen rond zwangerschap, o.a. spontane abortus)
16 doden en 95 niet herstelde zieken (psychiatrische stoornissen)
13 doden en 30 niet herstelde zieken (nier- en urineweg aandoeningen)
1 dode en 8 niet herstelde zieken (voorplantings- en borst aandoeningen)
111 doden en 253 niet herstelde zieken (ademhalings- en longziekten)
13 doden en 274 niet herstelde zieken (huid- en subcutane weefsel aandoeningen)
3 doden en 37 niet herstelde zieken (sociale omstandigheden)
5 doden en 15 niet herstelde zieken (door chirurgische- en medische procedures)
46 doden en 111 niet herstelde zieken (vaatziekten)

Totaal:

1256 doden en 4723 niet herstelde zieken

Totalen AstraZeneca, Pfizer en Moderna vaccins:

5361 doden en 135.520 niet herstelde zieken

Let wel: dit zijn enkel de geregistreerde gevallen. In de VS bestaat het vergelijkbare VAERS registratiesysteem, waar historisch slechts circa 1% van alle werkelijke gevallen in zijn opgenomen. Het overgrote deel van de sterfgevallen na vaccinaties wordt aan andere (medische) oorzaken toegeschreven. Zelfs als zou de EU een 10 keer beter werkend systeem hebben, dan nog zouden de absolute aantallen doden, gewonden en zieken duizelingwekkend zijn.

Nederland koploper in Europa met aantal vaccinatie slachtoffers

Nederland blijkt met 10.324 AstraZeneca ‘chimpansee’ vaccinslachtoffers de trieste koploper in Europa te zijn, gevolgd door Italië en Frankrijk. Wat het Pfizer gen-manipulatie ‘nano’ vacin betreft staan we met 12.046 gevallen op de derde plaats, met enkel Frankrijk en Italië boven ons. Met 1956 Moderna vaccinatie slachtoffers staan we echter weer ‘fier’ bovenaan, gevolgd door Spanje en Italië.

Waarom ik al deze cijfers – waar een nog veel groter aantal mensen die wel hersteld zijn maar nog steeds gezondheidsproblemen hebben, en het ongeveer net zo grote aantal ‘onbekende’ gevallen niet eens in zijn opgenomen (we hebben het over zeker 200.000 mensen) – niet in een overzichtelijk statistiekje heb gezet? Omdat ik hoop dat velen door het zien van zo’n lange lijst eerder stilstaan bij het feit dat achter iedere dode en niet herstelde zieke heel veel leed schuilgaat, niet in het minst bij familieleden en nabestaanden.

In wat voor enge wereld zijn we terechtgekomen?

Vinden mensen het nog raar als ik zeg dat ik onder geen enkel beding in de rij ga staan om mijn potentiële ‘kill shot’ te halen. Omgekeerd vind ik het raar, vreemd, bizar, en eigenlijk ronduit schandalig dat mensen van mij verwachten dat ik mijn leven en gezondheid op het spel zet omdat zij bang zijn voor een luchtwegvirus waarvan zelfs de hoogste bazen op dit gebied toegeven dat het niet gevaarlijker is dan de griep.

Wat ik echter nog veel enger vind is dat we politici hebben die ’s ochtends gewoon voor de spiegel staan om zich te scheren of op te maken, daarna hun eventuele partner en kinderen gedag zeggen, en vervolgens – soms letterlijk stampvoetend – eisen dat niemand hier iets over mag zeggen of vragen over mag stellen, die nog altijd blijven beweren dat deze ‘vaccins’ volkomen ‘veilig’ en ‘noodzakelijk’ zijn voor de ‘volksgezondheid’, zelfs ‘het beste zijn wat ons kon overkomen’, en bezig zijn met het invoeren van maatregelen die neerkomen op maximale indirecte vaccinatiedwang.

Of ik maar een pistool tegen mijn slaap wil zetten, en dan de trekker wil overhalen. Weiger ik, dan wordt ik straks langdurig of zelfs permanent gestraft met het verlies van mijn vrijheden en burgerrechten. En als ik bezwijk voor deze chantage en dan toch de trekker overhaal, en het gaat gruwelijk mis, dan hebben zowel de overheid als de vaccinfabrikanten zich op voorhand gevrijwaard van iedere verantwoordelijkheid, en is het alsnog geheel en al mijn eigen schuld.

Historische precedenten: mensen laten zich als schapen naar de slachtbank voeren

Tijdens de etnische zuiveringen was er een dorpje in Kroatië waarvan alle inwoners door soldaten onder het mom van ‘wij beschermen jullie’ naar de rand van een afgrond werden geleid. Vervolgens werd hun ‘verzocht’ om zelf te springen – en dat deden ze, tot op de laatste man, vrouw en kind. Er kwam geen dwang aan te pas, niemand verzette zich, niemand werd geduwd. Ik heb die totale passiviteit – letterlijk als schapen naar de slachtbank- nooit begrepen – tot nu. Nu zie en hoor ik overal om me heen exact dezelfde houding, ook van mensen met een ‘hoge’ opleiding, die ik normaal gesproken behoorlijk intelligent acht.

Eerder spraken beschaamde Duitse soldaten na WO-2 al eens hun verbijstering uit over het feit dat de Joden gewoon netjes in de rij gingen staan, en allemaal keurig en gedwee – onder begeleiding van stemmige muziek – de gaskamers inliepen. Zelfde mechanisme: de meeste mensen weigeren te geloven dat andere mensen tot zúlke gruwelijkheden tegen hun medemens in staat zijn. En juist daarom kunnen ze steeds weer opnieuw plaatsvinden, de komende tijd zelfs op ongekende schaal als deze mensen niet snel worden gestopt.

Als bovenstaande cijfers u nog niet overtuigen, dan vrees ik dat u een hopeloos geval bent en al te ver heen bent om nog te kunnen worden bereikt. Ga dan maar plichtsgetrouw naar een vaccinatiestraat, en zie dan maar wat er van komt. Misschien heeft u geluk, ik hoop het. Maar ‘don’t shoot the messenger’ als u, uw partner of uw kind onverhoopt ook in bovenstaande statistieken terecht komt, is het niet nu of op korte termijn, dan wel in het najaar of de winter, als de luchtwegvirussen weer terugkeren en een cruciaal deel van uw immuunsysteem dankzij deze vaccins niet of niet goed meer blijkt te functioneren, waar diverse gevierde experts voor hebben gewaarschuwd.

U bent nu ook gewaarschuwd. Meer dan genoeg.

 

Xander

(Cijfers van EudraVigilance, in 2012 opgezet door het European Medicines Agency, dat nu zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft.)

Zie ook o.a.:

15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
01-03: Nederlandse staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties en schuift schuld af op zorgverleners
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
21-02: No jab, no job: Britse bedrijven gaan werknemers verplichten zich te laten vaccineren
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
16-01: Het is zover: Eerste detentiekamp voor Covid overtreders in Duitsland
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Professor Schetters noemt Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’

2020:
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

78

 1. raar…pas paar maanden aan het vaccineren en het veroorzaakt al abortussen ??….doden door medische ingrepen zijn veroorzaakt door het vaccin ??….nederland is de koploper ??.. nederland is het aller-aller – aller-traagste land als het op vaccineren aankomt en heeft ook nog eens het hoogste cijfer in “weigeraars”…hozo hebben we dan de meeste doden door het vaccin…er is 1 mogelijke dode vrouw door bloedprop in hersenen..that’s all…

 2. @Krit Noot, hoe kan jij hartoperaties vergelijken met (mRNA)vaccins? Het je nog niets geleerd van het lezen van de artikelen op deze site en andere sites?

  Het ene, de hartoperatie, komt voort uit een noodzaak waarbij er bekend is wat de risico’s kunnen zijn en wat het kan opleveren. Er is sprake van wetenschap, een lange medische geschiedenis waarin er kennis/ervaring is opgebouwd waarin niet getwijfeld hoeft te worden. Maar de vaccinaties en gentherapie komen voort uit wat we gerust: pseudowetenschap mogen noemen enerzijds en experimentele wetenschap anderzijds.

  En i.i.g gebaseerd op onnodige angst en massamisleiding. Er is geen noodzaak. Er is geen geïnformeerde toestemming en afweging van mogelijke behandelmethoden. Er is massale druk die steeds groter wordt. Er is geen baat voor je gezondheid. Tenzij we de hoogst manipuleerbare goedgekeurde ‘wetenschap’ moeten geloven die spreekt over een afname v.d. ernst van symptomen in het geval dat je ziek mocht worden. Is zo’n ‘voordeel’ de enorm grote risico’s waard? Terwijl er veel betere behandelingen mogelijk zijn mocht je echt ziek worden.

  Waarom zo’n groot risico gaan nemen als je nog jong en/of gezond bent. Waarom niet liever behandelen, en preventief behandelen, met middelen waarvan de werking al vele tientallen jaren bekend is en er geen, of vrijwel nooit, de dood als gevolg zal zijn?

 3. Degenen die momenteel covid-vaccins gebruiken, zijn schokkend onwetend over de feiten die criminele fraude bij Big Pharma aan het licht brengen. Bijna elke vaccinfabrikant die tegenwoordig actief is, heeft een geschiedenis van wetenschapsfraude, omkoping, smeergeld, prijsafspraken, illegale marketing en meer.

  Big Pharma-bedrijven hebben keer op keer bewezen dat het nooit om gezondheid gaat … het gaat altijd om hun winst, ongeacht de kosten voor de mensheid.
  Zelfs voormalige leidinggevenden van farmaceutische topbedrijven waarschuwen nu voor de “misdaden tegen de menselijkheid” waarvan we allemaal getuige zijn met de vaccinagenda, die wordt bevestigd als een wereldwijde ontvolkingsagenda om de mensheid uit te roeien.
  Het artikel en de podcast van vandaag presenteren verbluffende feiten die zelfs degenen onder u zullen choqueren die zichzelf al geïnformeerd achten over het kwaad van Big Pharma.

  Bekijk hier het volledige artikel en de podcast: ( Engelstalig!)
  https://naturalnews.com/2021-03-31-situation-update-mar-31st-vaccine-money-laundering-scheme-enrich-pharma.html

 4. Polleke schrijft:

  > we worden op een fantastische manier in de maling genomen.

  Zo “fantastisch” is dit niet. We worden op een zéér geraffineerde en misdadige manier voor de gek gehouden……

 5. In Italië wil men zorgmedewerkers verplicht gaan vaccineren. Indien de weigering door het personeel blijft kan men op een andere positie in worden gezet waarbij er geen contact meer is met patiënten. Als de medewerker dat niet accepteert wordt salaris ingehouden. Zo wil men de scepsis onder zorgmedewerkers tegen gaan.
  Er is dus scepsis onder zorgpersoneel in Italië. Hier wordt in de MSM (Main Stream Media) net gedaan alsof het zorgpersoneel juist graag wil worden gevaccineerd. Dus wordt mijn gedachte serieus beïnvloed met een beeld dat in elk geval in Italië niet strookt met de werkelijkheid.
  Zou dat alleen in Italië spelen dat er kennelijk een significant deel van de zorgmedewerkers bedankt voor een vaccinatie experiment?
  Ik weet wel zeker van niet!

 6. Het is verschrikkelijk en misdadig. We zitten in een oorlog en het gros van de mensen heeft het niet door. Je kunt mijn oma helaas toevoegen aan de statistieken van Pfizer (wordt waarschijnlijk niet officieel gerapporteerd). Drie dagen na haar tweede shot overleden aan een hartritmestoornis.

  van 368 doden en 782 niet herstelde zieken (hartaandoeningen) naar 369 doden en 782 niet herstelde zieken (hartaandoeningen).

 7. Dean: Bij hartoperaties in ziekenhuizen gaan ook mensen dood. Dus als we een behandeling/preventie niet acceptabel vinden omdat er mensen dood kunnen gaan aan de behandeling/preventie dan moeten we ziekenhuizen sluiten. Dat is waarop ik doelde.
  Daarnaast is de kans op sterfte bij een hartoperatie groter dan de kans op sterfte bij Vaccinatie.

 8. Duitsland stopt met het AstraZenica vaccin voor 60-minners. De reden is dat er nogal wat trombose in de hersenen werd aangetroffen na vaccinatie.
  Toch wel heel vreemd dat de vaccins voor 60-plussers dan wél geschikt zouden zijn?
  Als gezonde mensen vaccin-risico’s lopen, dan toch zeker ook de ouderen die wat minder gezond zijn.

 9. Zou het misschien kunnen dat de Covid-19 besmettingen zo hoog zijn omdat het virus in de teststraten wordt ingebracht? Het loopt immers storm naar de teststraten.

  “Never let a good crisis go to waste in order to control and enslave the people”.

  Al die stakkers die op weg zijn naar een vaccinatiepunt en zich daadwereklijk laten vaccineren met iets totaal onderontwikkeld. Ik heb er medelijden mee. Ze zijn in de propaganda getrapt.
  Dezelfde kudde zal zich ook waarschijnlijk rotrennen naar een Merkteken van het beest -uitgiftepunt, zo is de vrees. Krietiekloze individuen.

  Arme wereld!

 10. Duitsland heeft besloten het Astra Zenica prikje alleen nog toe te dienen bij 60 plussers.
  Zou dat misschien te maken hebben met het simpele feit dat die generatie zijn bijdrage heeft geleverd en er weinig productiviteit nog van te verwachte is?
  Geen idee waarom ik zo denk, misschien een spook uit het verleden.

 11. Dat de massa genocide spuit (zo noem ik deze) al gelijk veel sterfgevallen oplevert is een niet welkome toestand en deze was vast niet gepland, wat wel gepland is dat is dat na ruime tijd 1 a 2 jaar de met gif geïnjecteerde mensen omvallen en sterven en dat laat zich simpel raden dan zijn inmiddels heel veel mensen die zich ter goeder trouw hebben laten injecteren met genetische rommel en er dan geen weg meer terug is.

 12. Zoals het meestal gaat zijn diegenen die meer vaccinatie en maatregelen eisen, weer de beste handlangers en medeplichtigen van het regime, dat gretig gebruik maakt van hun ‘diensten’.

 13. De methodiek is om iedereen het idee te geven dat je ziek wordt van een corona virus. Deze verwerpelijk leugen wordt namelijk zeer indringend juist niet zo gecommuniceerd maar men maakt er wel gebruik van.
  Zo kan het dan gebeuren dat steeds meer mensen zich laten testen met een test die niets bewijst. Het idee dat een positieve uitslag te vergelijken is met een diagnose is er bewust ingeprent.
  Dat steeds meer mensen zich dan laten testen toont aan dat de indoctrinatie perfect werkt en ik sta er niet van te kijken.

  Zoals ik niet geloof in een slachting onder gevaccineerden geloof ik dus ook totaal niet in een slachting onder mensen met het corona virus. Een gezond immuun systeem maakt gehakt van het virus en dat gebeurt effectief bij de meerderheid. Men wil in de toekomst alle mensen op deze manier voor steeds meer onzin gaan vaccineren. Staat geloof ik ergens op de site van die fantast uit Duitsland. Die ook denkt dat ik ook maar een seconde geloof dat Bil Gates in 2030 niets zal bezitten en gelukkig zal zijn.
  Dus je moet geloven dat je ook maar iets van je vrijheid terug gaat krijgen als je je mouw opstroopt. Ja misschien even om de weigeraars over de streep te halen. Want we hebben wel te maken met volksmenners die onze politici al perfect in de zak hebben gestoken.

  Zo en nu ga ik weer verder met genieten van een mooie dag.

 14. Het verband tussen een groene reset en de ‘plandemie’ is niet moeilijk te zien. Over de hele wereld was er grote toename te zien in verkeer en industrie, vooral nadat China dat kapitalisme ging omarmen. Hoe stop je dat, als je dat wilt stoppen?
  Een virus (en alle lockdowns daaruit volgend) bleek een goed middel om wereldwijd de mensen bereid te zien hun levens te veranderen. Thuis werken (minder verkeer), reisbeperkingen (minder vliegverkeer) en minder sociale contacten. Ook de nertsenfokkerij is de nek omgedraaid. Het is opvallend dat juist linkse en groene groepen die lockdowns helemaal prima vinden.
  Maar hoe past een wereldwijd vaccinatieprogramma is het beeld van een plandemie?
  Dat lijkt me nog niet erg duidelijk, tenzij het bijkomende controleprogramma de groene reset moet bevorderen. Die controle-maatschappij wordt wel helemaal opgehangen aan het al of niet vaccineren. En bij een muterend virus, kun je dus eindeloos rechten blijven beperken, omdat er steeds maar weer gewacht moet worden op nieuwe vaccins die zijn aangepast aan het “nieuwe” coronavirus. En zo kan men de bevolking dan eindeloos in gijzeling houden, opdat de wereld groener zou worden.

 15. Zijn er snel bij, de links zijn onbruikbaar gemaakt, foutmelding. Lang leven de waarheid en vrijheid. In wat voor wereld leven we eigenlijk?

  Links werken, net getest. Mod.

 16. In Duitsland zijn er diverse steden gestopt met het zetten van het astra zeneca vaccin bij mensen onder de 60 jaar.
  Volgens Bild.de vanwege trombose gevaar.

 17. Dit doet me denken aan de documentaire Boerenreplubiek van gisteren avond 20.30 op de NPO 2 over het onderwerp mond en klauwzeer van jaren geleden met minister Bronkhorst. De overeenkomsten zijn eigenlijk gelijk, alleen gaat het dan over het ruimen van varkens en biggetjes. Ook het RIVM en Ab Oosterhuis waren toen ook aanwezig. Er mocht niet geënt worden dan wilde het buitenland ons vlees niet meer eten. Alles wat dier was werd gedood in Gelderland en Brabant en Limburg. Alles wat geënt was werd dagen later alsnog gedood. Wij zijn nu de varkens en Jaap van dissel, Ab Oosterhuis en MarkRutte en Consorten zijn nu alleen de mensen die geen nieuwe variant van mond en klauwzeer hebben. Toen hadden we teveel dieren in Nederland, maar nu te veel Nederlanders. Dus ruimen maar, de beuk er in. Haal op die vaccinatie, oprollen die mouwen, ram die spuit er maar in.

 18. Beste Basic Dimension,

  jij durft toch niet Xander te betichten van SENSATIEZUCHT ???!!!

 19. Xander,

  als ik mijn schoonmoeder wil “beschermen” tegen Covid, welk vaccin mag men haar dan inspuiten ? Zij is zooo een lastpak …Graag een antwoord aub. Dank u bij voorbaat.

 20. De meesten die zich laten vaXen zijn de mensen die voor/bij de overheid werken. Ze vrezen anders voor hun baan.
  Ik vermoed dat zij het niet durven melden ( en anders anoniem).

 21. Goed nou is het i.i.g. duidelijk hoe je precies aan die cijfers bent gekomen, dank voor de uitleg. Rest ons nog de vraag hoe juist te interpreteren. Laten we beginnen met wat er steeds gelinkt staat onderaan die pagina’s:

  * De informatie op deze website heeft betrekking op vermoedelijke bijwerkingen, dat wil zeggen medische incidenten die na het gebruik van een geneesmiddel zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan of veroorzaakt zijn door het geneesmiddel.
  * Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of de werkzame stof leidt tot het waargenomen effect of niet veilig voor gebruik zou zijn. Uitsluitend na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de baten en risico’s van een geneesmiddel.

  Kennen we ook cijfers van een controlegroep?

 22. Jammer dat nergens aangegeven staat hoeveel mensen er met de respectivelijke “vaccins”zijn ingespoten. Dan had ik in elk geval kunnen zien of het 1 op de 1000 was of 1 op de 100.000 prikken.
  Hier wordt dezelfde propagandafout gemaakt als met het aantal besmette mensen per dag waarbij nooit verteld wordt hoeveel testen er afgenomen zijn

  ALLEN:
  Naar aanleiding van de vele vragen omtrent de cijfers: Hierbij de toelichting.

  Klik op de link van een v.d. vaccins in het artikel. Kies dan in de bovenste balk voor het
  tabblad “Number of Individual Casesfor a selected Reaction.” Links ziet u dan ‘reaction groups’
  en rechts per groep het aantal zieken, en in de derde kolom rechtsonder het aantal doden (‘fatal’).
  Het is flink wat werk, maar dan is het slechts een kwestie van de aantallen van iedere reactiegroep
  bij elkaar optellen.
  Mvg. Mod.

 23. Hallo Xander,

  Dank je voor het stuk. Helder.
  Ja, wat een frustratie, ook bij mij.

  Ik ben wel meer tot besef gekomen dat het hele `spel om de macht` naar mijn idee om iets totaal anders lijkt te gaan.

  Kijkend naar WOII en de aantallen Joodse mensen die zijn vermoord “omdat het Zijn uitverkoren Volk was”, lijkt het meer en meer dat God uitgeroeid dient te worden.
  Hij Die voortleeft in ons, in ons ademt, en ons leven geeft en ons beschermd (immuniteit) en ons voedt op Zijn wijze dat lijkt/is de strijd.
  Daarin! word ik geraakt.
  Materie is ons niet onvoorwaardelijk trouw.

  In een artificiële wereld is er geen Levend contact meer met de wereld/mensen de natuur om ons heen.
  We verliezen daardoor steeds meer het contact met Het Zijn, in adem en geest. (internet, potdichte huizen geen kiertje frisse lucht, voedsel, alles steeds kunstmatiger en ‘doodser’.)

  Het grootste deel wordt steeds wereldser, materialistischer en dat alles voor geld, macht, controle en totale overheersing.

  Maar met de prijs van “vooruitgang” wordt juist de Essentie, Het Leven Gevende! beetje bij beetje onder allerlei dekmantels ons ontnomen!

  Dit iets andere besef helpt me meer en bewuster keuzes te maken en op te staan.
  En dit te delen.

 24. Deze reactie is eerder geschreven voor een wat ander publiek:

  Heel interessante informatie maar onderaan vermelde links hadden nog wel aangevuld moeten worden alvorens men overging tot publicatie:

  Want:

  1: Voor iedere vermeende doodsoorzaak door een Covid vaccinatie moet het overeengekomen tijdsinterval van overlijden na de vaccinatie worden vermeld. Het ligt voor de hand dat hoe korter deze tijd is hoe groter de kans dat de dood ook echt met de vaccinatie te maken heeft. Als leek zou ik die duur voor alle soorten doodsoorzaken op 3 dagen willen stellen. Daarbuiten telt het dan even niet meer mee.

  2: Maar deze binnen drie dagen kans is moet dan wel groter zijn dan de buiten drie dagen kans. De kans op bloedklontering door AstraZenica bleek later ook niet groter dan normaal, zoals ik al stelde als voorwaarde voor alarm bij de eerste berichten.

  3: De mortaliteitsverdelingen in de populatie zonder vaccinatie zijn bekend maar worden hier niet gegeven. Dat is wel jammer. Dat zijn dus de kansen dat mensen aan deze kwalen overlijden, waar zij geen injectie hebben gehad. Dat is de controle groep met de echte kansen gemeten over alle mensen in Europa over vele jaren. Dat zijn de precieze populatie parameters waarbij de gemeten doodsoorzaken binnen drie dagen dan wel in de buurt moeten liggen. Hoe verder zij van det populatie gemiddelden liggen, gecorrigeerd voor het aantal gegeven injecties, hoe groter de kans dat vaccinaties een eigen effect hebben als doodsoorzaak.

  3: Vermeld moet daarom worden hoe groot het betrouwbaarheidsinterval rond het populatie gemiddelde is in relatie tot de grootte van de steekproef en deze duur van drie dagen. En hoe korter het tijdsbestek (3 dagen) hoe groter ook de toevalsvariantie rond de populatiewaarde. Alhoewel deze spreiding niet zo groot zal zijn omdat je over heel Europa hebt gemeten. Dus de drie dagen meting zal behoorlijk goed overeenkomen met de populatie waarden over langere tijd. Dus die drie dagen meting moet tamelijk precies overeenkomen met wat in Europa over langere tijd al gemeten is.

  4: Vervolgens stelt men dan het verschil vast in aantal doden met en zonder vaccinatie. En pas dan weet men waarover men praat. Zomaar wat roepen en een zooitje data in het rond strooien is daarom misleidend. Geef dan in ieder geval ook de achtergrondstraling erbij en vermeld de populatie parameters die bekend zijn.

  5: Wel gegeven zijn het aantal injecties per vaccinatie soort, die in relatie staan tot het aantal doden. Dat is al een begin.

  6: Maar ook hier is met Pfizer en Moderna (mRNA vaccinatie) de grote onbekende het effect op de immuniteit gemeten over langere tijd. Het zou zomaar kunnen dat het immuunsysteem anders reageert dan voorheen. En dat verwacht je niet meer met het Adeno vaccin van Jansen en AstraZenica (de aangepaste verkoudheidsvaccins). Best een kans dat er helemaal niets gebeurt overigens.

  7: Een nieuwe ontwikkeling is een pil waarin de totale vaccinatie zit van alle Covids die nog staan te gebeuren.

 25. “In slechts 3 maanden richten de drie belangrijkste Covid-19 vaccins volgens de officiële EU statistieken een ware slachting aan in Europa. De cijfers zijn ronduit schrikbarend: nu al meer dan 5300 gerapporteerde doden en meer dan 135.000 niet herstelde zieken.”

  Hoe weet jij dat dit komt door de vaccinaties? Het is toch een grote denkfout om te stellen dat je hier een causaal verband uit kunt bewijzen? En weet jij ook hoeveel doden en zieken er normaliter zijn in de voorgaande jaren?
  Overigens ben ik een tegenstander van elke vorm van vaccineren. Maar dan wel om de juiste redenen vanuit wat we wel of niet kunnen bewijzen of aannemelijk maken. En dus niet door met cijfers te gaan strooien alsof hieruit gelijk zou blijken dat het bewijs overduidelijk is. Het zit toch wel iets gecompliceerder in elkaar lijkt me.

  En kun je een directe link geven naar een pagina waar ik kan vinden wat jij schrijft bijv. “837 doden en 80.098 niet herstelde zieken”?

 26. De grootste alarmist van Duitsland, de SPD’er Lauterbach, die steeds maar roept dat het nóg strenger moet, heeft gezegd dat ze de getallen moesten laten stijgen, om zo de medewerking van de politiek te krijgen. https://twitter.com/i/status/1376559167889096706
  Een staaltje cynische machtspolitiek. Maar je was ‘complotdenker’ als je dat al vroeg zag.

 27. Minister stamt van het woord minste. ’n Massamoordtje meer of minder zit hij niet mee. Kan je nog minderwaardiger zijn? Rutte is zo gemeen als katoen van vijf centen de el.

 28. Je terughoudendheid is niet nodig Xander. De feiten spreken voor zich. Ik ben niet terughoudend en bestempel dit zaakje als satanische genocide. De lieden die dit bedenken wacht een hard oordeel: de eeuwige dood. En nog is onze Schepper daarin rechtvaardig doordat hij hen van het leven afsnijdt en niet laat lijden. Wel zullen ze zien dat hun einde gekomen is en dat vluchten geen zin heeft. Lees Openbaring 6:12-17. Dat einde is heel nabij.

 29. Waarom een spuit nemen, het werkt maar een halfjaar. Ze zeggen bijna een jaar maar reken maar op een halfjaar. Je wordt toch altijd besodemieterd. In de zomer is de coro…. oh nee de griep niet zo aanwezig .
  Ik lach mie rot

 30. Aan alle voorstanders van de vaccinaties/gifspuiten, die hier posten, gelieve uw beweringen te staven door een verifieerbare genetische code, foto of isolaat van het virus te presenteren, ipv aan xander/alle andersdenkenden, om bewijs te vragen, ivm de gepubliceerde info !
  En neen, bewijs dat word geleverd door de nutteloze PCR test is geen bewijs, zoals zelfs de uitvinder van de test, die er de nobelprijs voor heeft ontvangen, bevestigde ( zie you tube) !

 31. Goed artikel maar het lijkt wel of demonisering van mensen steeds meer worden Boze blikken in de winkel als ik mijn. Masker afzet in de winkels. Zolang de massa niet wakker willen worden en gedemoniseerd blijft word het een strijd de sterker tegen de zwakkeren Helaas

 32. Ik weet wel dat op deze site hetgene over covid-19 wel degelijk heeft gestaan op 29-3-21
  Helaas vind ik er op deze site nu NIKS meer over……
  Wel vreemd. Alhoewel, vreemd, op FB, Youtub e.d. worden dergelijke berichten ook snel verwijderd. De waarheid wordt verwijdert.
  Enige wat nog te vinden is via RIVM : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
  naar beneden scrollen en dan de kaart eu bekijken……
  Qui Bono?

 33. Wederom dank voor een geweldig artikel Xander. Hulde voor je enorme doorzettingsvermogen gedurende de jaren. Ik weet zeker dat je aardig wat mensen hebt geholpen de ogen te openen. Bij mij en in mijn omgeving in ieder geval wel!
  Laat je niet ontmoedigen door de enorme, soms overweldigende propaganda in de media, dat laat alleen maar zien dat het systeem steeds krampachtiger om zich heen begint te grijpen en slaan omdat het de controle aan het verliezen is. Steeds meer mensen openen hun ogen.

  @Krit Noot: makkelijk gezegd, wacht maar tot je eigen kind of iemand van je naasten verlamd of
  autistisch wordt, of sterft na een vaccin. Dan praat je wel anders. Wat een ongelooflijk kortzichtig commentaar.

 34. Ik kan de cijfers totaal niet vinden. Zou iemand het zoekpad willen definieren?

  Men drukt op de link http://www.adrreports.eu/en/background.html
  dan druk ik op ‘zoeken’.

  En wat dan?

  Klik op de link van een v.d. vaccins in het artikel. Kies dan in de bovenste balk voor het
  tabblad “Number of Individual Casesfor a selected Reaction.” Links ziet u dan ‘reaction groups’
  en rechts per groep het aantal zieken, en in de derde kolom rechtsonder het aantal doden (‘fatal’).
  Het is flink wat werk, maar dan is het slechts een kwestie van de aantallen van iedere reactiegroep
  bij elkaar optellen.
  Mvg. Mod.

 35. Krit Noot: ik zie niet de noodzaak om een middel te gaan gebruiken tegen een totaal niet gevaarlijk virus (IFR 0,05 en 0,23 %). Ruim 98 % die het virus hebben gehad herstelt helemaal op eigen kracht!

  Onzin natuurlijk om de ziekenhuizen te sluiten, daar worden immers mensen behandeld die wel een serieuzer aandoeningen hebben! Om maar een paar te noemen: hartfalen IFR 25 %, kanker 31 % (en dit alleen al in NL).

  Ik werk zelf al ruim 22 jaar in een ziekenhuis en merk helemaal niets van die Corona hoax, behalve die zogenaamde besmettingen dan dat overigens helemaal niets zegt, maar wat o.a. de media wel graag gebruikt om de onwetenden angst aan te jagen!

 36. Zeer geacht XanderTeam u spreekt de waarheid.
  Heb dit gestuurd naar al mijn familie en Gemeenteleden en anderen.
  Sommigen zullen nog meer gesterkt worden in hun opvatting dat ik een onverbeterlijke wappie ben ( zo heet dat toch tegenwoordig, waar komt dat woord nou weer vandaan? ) anderen laten zich misschien net op tijd waarschuwen. Oh wat zou je willen dat dit stuk mondiaal in de belangrijkste kranten ter wereld kwam! Maar dan worden de Zuckerbergjes en de Bezosjes ende Billie Keetsjes en de Sorosjes wakker en grijpen naar het dodelijk wapen van de CENSUUR…

 37. Beste Xander,

  Dank voor het overzichtelijk maken met deze lijst.
  Ik bemerk de laatste jaren steeds meer volharding in jouw pogingen om mensen te wijzen wat er in de wereld gaande is.
  Ik bemerk steeds meer,,en vooral in het bovenstaande artikel, jouw frustratie, boosheid en onmacht.
  Je kunt niet méér doen dan je nu al jaren doet. Respect daarvoor.
  Denk aan de woorden van Gustave Flauber;

  ” La bêtise est quelque chose d’inébranlable, rien ne l’attaque sans se briser contre elle “. (De domheid is iets onverwrikbaars: niets valt haar aan, zonder zich ertegen te pletter te lopen.)

  Dank. Mod.

 38. Er is een klein vertaalfoutje in het artikel geslopen.
  Het woordje “suspected” is in de vertaling weggevallen.
  Alle genoemde aantallen betreft “verdachte” gevallen en dus niet bewezen gevallen.

 39. @boman de links staan onder de ondertekening.

  @Xander msg ik bovenstaande lijst delen ? Goed artikel trouwens
  Dank, ja u mag dat delen. Mod.

 40. Mooi stukje statistiek.
  Om het in perspectief te plaatsen:
  Ong. 1.000.000 Corona doden in Europa (iets meer dan de helft hiervan is binnen de EU).
  En tientallen miljoenen mensen die (nog) niet hersteld zijn van een Corona infectie.
  Iedere dode is er 1 teveel, maar een middel niet gebruiken omdat er een paar doden vallen is natuurlijk onzin. Als dat wel het argument is moet je consequent zijn en ook direct alle ziekenhuizen willen sluiten.

 41. Ik heb gekeken naar alle linken, maar ik heb die cijfers niet gevonden die in jullie artikel staan! Kunnen jullie dit verduidelijken? Zoniet beschouw ik dit als onwaar!

 42. Het ergste van het verhaal is dat het waar is.
  Zelfs als je de sites in Duitsland, Engeland en Amerika zoekt kom je hetzelfde verhaal tegen.
  (Frans een beetje en andere talen ben ik niet machtig.)

 43. Goed geschreven, ik proef overal de emotie van de schrijver, de boosheid, de terechte verontwaardiging en de “sadness”. En met recht. We moeten oppassen dat we niet lam worden van slecht nieuws, dat we er op een gegeven moment niets meer om geven. Deze walgelijkheid moet gestopt worden!!

 44. Volgens u zijn de door u genoemde, schokkende Cijfers van EudraVigilance,
  Als ik op deze link doorklik kan ik op de site geen cijfers ontdekken.
  Moderator kunt u mij op weg helpen, zodat ik alsnog de cijfers kan zien.

 45. Ikzelf denk dan weer dat Xandernieuws voor de grote massa onbekend nieuws is, anders waren ze reeds wakker want het kan toch niet dat zovelen onder het mensdom achterlijk zijn?

  Bedankt Xander voor het bewustmakend en onthullend nieuws.
  Men zou eigenlijk een standbeeld moeten maken met als opschrift: de waarheid zal je bevrijden.

 46. Dag xander, nogal moeilijk om die cijfers te checken via opgegeven link. Heb je specifiekere link?

 47. Misschien kun je uitleggen hoe je precies aan die cijfers komt en er meer uitleg bij geven. Dus niet enkel verwijzen naar links. Het correct interpreteren van deze cijfers lijkt me niet makkelijk.

 48. Leuk allemaal dat mensen er tegen zijn, en dit neer zetten. Maar gebeurt daar nog wat mee dan? Nee! Te bang!

 49. Als je een miljoen oude en zwakke mensen vaccineert is het logisch dat er daarvan ook mensen doodgaan. Een vaccin maakt niet onsterfelijk.
  De mensen die tot nu toe gevaccineerd zijn waren of op zeer hoge leeftijd of hadden een zwakke gezondheid. Zeg dat ze nog een levensverwachting van 8 jaar hadden. Dat 8*365=2920 dagen.
  Van die mensen zal dan dus heel ruwweg iedere dag 1/2920 deel per dag overlijden. 1 miljoen geprikte mensen/2920 is 340/dag.
  Het getal wat van belang is, is of er de mensen met een vaccin vaker of minder vaak overlijden dan niet gevaccineerde mensen. Sinds het begin van de vaccinatie campagne is de sterfte laag gebleven.

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/12/in-week-11-naar-schatting-3-100-mensen-overleden

  De intensive care afdelingen van Nederland liggen vol met Corona patienten, niet met vaccin slachtoffers.

 50. De Machiavelliprijs is toegekend aan Marion Koopmans en Diederik Gommers. En wedden dat Jaap van Dissel en Ernst Kuipers straks een Koninklijke onderscheiding krijgen.

 51. @ moderator.
  Sorry ik zag net dat de pdf link niet goed was lijkt.
  Maar heb net de pdf gedownload en met google translate documenten vertaald en ga deze aan vrienden en familie sturen.
  Helaas zijn er mensen bij met hoge hypotheek lasten die zich zo indirect verplicht voelen het vaccin te nemen?
  Wat ik zelf gelukkig niet hoef te doen deze vrijheid koester ik nog zolang het duurt.

 52. Ik zag een mooi initiatief op rense met document dat je kan overhandigen voor de vaccinatie.
  Klinkt goed misschien iets om in het Nederlands te maken.
  https://rense.com/general96/informed-consent-questions.php
  Hier het document om uit te printen.
  https://rense.com/general96/informed-consent-questions.php
  Zelf denk ik hoe zit het met het staatsgeheim op de inhoud van het vaccin?
  En zelf ben ik hier niet voor want als je dit overhandigd en het word getekend krijg je toch de spuit!
  Dat wil ik zo lang als mogelijk voorkomen zolang dit mogelijk is zonder geweld of verzet.
  En mijn vrouw in de zorg ook zelfs als dit ontslag betekend na jaren werk.

 53. Ik dacht juist dat de vaccinaties in dit land maar niet op gang kwamen. En nu al zoveel slachtoffers?

 54. Goed geschreven Xander !!!! helaas zijn de meeste mensen zo gehersenspoeld dat ze horende doof en ziende blind zijn. Ik ben blij met deze site en je waarschuwingen, er is sprake van een vorm van genocide die zijn weerga op lange termijn niet zal kennen, ik zal mij niet dood laten spuiten never !!!!.

  Als Hugootje zo´n vertrouwen heeft in het rattengif dat hij bij ons wil injecteren, laat hij dan zelf het goede voorbeeld geven (en geen zoutoplossing voor de camera) en lekker een shotje 1,2,3 nemen, hetzelfde geldt voor Markie en fred grappenmaker(t)huis.

 55. Ongetwijfeld zullen ook deze cijfers niet in de MSM worden gemeld, en als ze al worden gemeld afgedaan met “waarschijnlijk niet veroorzaakt door de vaccins, maar door onderliggende aandoeningen”.

  Ik maak me er inmiddels niet meer druk om. Ik neem het vaccin in elk geval niet. En iedereen die die spuit wel in zich laat zetten, roept het onheil dan maar over zichzelf af. Die mensen overtuig je toch niet, ook al kom je met een ton aan bewijsmateriaal …

  Wat ik dan wel hoopvol vind, is het gesprek dat ik vanmiddag had op de markt met een meneer die ook klaarwakker was (net als zijn vrouw overigens). Gaandeweg ons gesprek (wachtend op onze beurt) kwamen er meer mensen om ons heen staan en ook die reageerden min of meer hetzelfde: we worden op een fantastische manier in de maling genomen. De marktkoopman van de kraam waar we stonden dacht er net zo over.

  Er zijn blijkbaar toch meer mensen wakker dan we denken. Ze durven het alleen niet hardop uit te spreken. Maar zolang er mensen zijn die dat wel durven, zoals die meneer en ik, geeft dat de wat voorzichtigere mensen wel moed.

 56. Heel veel kwaad al in mijn leven gezien, hier wel over geschreven. En het kwaad nu en toen kan en kon gestopt worden als de mensen hun passiviteit/naïviteit uitzetten.
  Of eigenlijk gewoon kijk en zie wat er in de wereld gebeurt. Aanvaart dat een absoluut kwaad bestaat, en dat dat kwaad ons haat, intens haat, zo’n haat die niet te bevatten is, maar er is. En dat kwaad wil ons vernietigen.

 57. Mag ik vragen waar jullie die cijfers halen?

  Zie de links in en onder het artikel. Mod.

 58. Laffe keuze is samen de mouwen opstropen voor een shot van de overheids/ drugdealer , zogenaamd de socio drugmens uit te hangen of samen de drugsdealers een pak slaag geven, zodat je kinderen nog ontzag krijgen voor hun wappie-ouders! Go for it!!!!!

Comments are closed.