Het is zover: Eerste detentiekamp voor Covid overtreders in Duitsland een feit

Maak het volk bang en zeg dat mensen met ‘afwijkend’ gedrag en ‘foute’ meningen een gevaar zijn, en ze gaan binnen no-time akkoord met detentiekampen, compleet met hoge muren en prikkeldraad. (Bron screenshot: RT (1)).

—————————————————————————————————————————————–

Volgende week nog strengere maatregelen in Duitsland en Nederland: eventuele avondklok mogelijke aanwijzing dat de voorspelde nieuwe mega bankencrisis niet ver weg meer is

—————————————————————————————————————————————–

Slechts weinigen konden geloven dat er ooit opnieuw concentratiekampen in Europa zouden komen, zeker niet in Duitsland. Maar terwijl 2021 nog maar amper begonnen is, wordt in Dresden een voormalig AZC omgebouwd tot een ‘corona gevangenis’, compleet met muren, prikkeldraad en politiebewaking (3). Zelfs mensen die met hun hoofd diep in het propaganda moeras van overheid en media zitten, zouden zich nu toch eens achter de oren moeten krabben vanwege dit soort schrikbarende overeenkomsten met de jaren ’30.

Het detentiekamp, dat in 2017 werd gebouwd en € 30 miljoen kostte, wordt in het noorden van Dresden ingericht als gevangenis voor mensen die herhaaldelijk de corona regels overtreden. Als een boete niet heeft geholpen mogen quarantaine weigeraars in Duitsland door een rechter veroordeeld worden tot gedwongen opname in een afgeschermde faciliteit, zogenaamd om de samenleving ’te beschermen tegen het onhandelbare gedrag’ van de betrokken personen, zo verklaarden officials.

Murw gebeukt: bevolking in april nog in opstand, nu geen verzet

Petra Köpping, de sociaaldemocratische minister van Gezondheid van de deelstaat Sachsen, wees in april vorig jaar 22 kamers in een psychiatrisch ziekenhuis aan voor quarantaine brekers, maar zag daar vanwege de grote weerstand onder de bevolking van af. Velen vergeleken de maatregel met de praktijken in de Sovjet Unie, waar dissidenten die zich openlijk tegen het overheidsbeleid verzetten werden gediagnosticeerd als ‘mentaal ziek’, en werden opgesloten en gedwongen ‘behandeld’.

Officials beweren nu dat men slechts een klein aantal gevangenen verwacht, maar dat zou binnen afzienbare tijd kunnen veranderen. Van quarantaine weigeraars is het straks namelijk nog maar een kleine stap naar testweigeraars en vaccinatieweigeraars, en nog breder ook ‘systeemweigeraars’. Dat zijn mensen die zich straks zullen blijven verzetten tegen deze communistische ‘Great Reset’ en de in de maak zijnde wereldwijde technocratische klimaat-vaccin dictatuur.

In april was er dus nog breed verzet in Duitsland, maar driekwart jaar later is het volk ook daar helaas met groot succes murw gebeukt, mede vanwege de almaar hardere strafmaatregelen die de regering Merkel neemt tegen mensen met afwijkende ideeën en meningen.

Volgende week nog strengere maatregelen in Duitsland en Nederland?

Duitsland passeerde afgelopen week het aantal van 2 miljoen corona ‘besmettingen’ (1), net als in Nederland een volledig fictief aantal omdat het is gebaseerd op de voor dit doel al lang en breed ontkrachte PCR-test.

Het aantal zieken en doden neemt weliswaar weer toe, maar dat is een normaal verschijnsel in de winter. Er waren dan immers standaard zo’n 30 luchtwegvirussen rond, waaronder ook coronavirussen. De officiële Europese statistieken wijze uit dat het gemiddelde aantal doden nog steeds binnen de normale seizoensfluctuatie ligt, en het absolute aantal tijdens deze luchtweginfectiesgolf alweer afneemt.

Toch lijkt dit door bondskanselier Merkel te worden aangegrepen voor nog strengere maatschappij- en economie verwoestende lockdown maatregelen. In Nederland idem dito; ook hier lijken we een volstrekt zinloze avondklok voor onze kiezen te krijgen. Dat wijst er mogelijk op dat de nieuwe mega bankencrisis, die zal worden gebruikt voor het invoeren van een nieuw, volledig digitaal financieel systeem waar straks al je gegevens – inclusief ID, paspoort, zorgpas en bankrekeningen – aan worden gekoppeld, niet ver weg meer is.

New York wil al stap verder gaan en mensen ook gedwongen kunnen vaccineren

Onlangs werd in de staat New York een officieel wetsvoorstel ingediend om potentiële ‘corona dragers’ gedwongen in detentiecentra op te sluiten, inclusief mensen die zonder het te weten in contact zijn gekomen met iemand die later (vals) positief getest werd. Volgens het voorstel mogen mensen die na 90 dagen opsluiting nog steeds als een ‘risico’ worden bestempeld, straks gedwongen worden ‘behandeld’ met medicijnen en vaccinaties.

Xander


(1) Russia Today (screenshot)
(2) Summit News
(3) Bild


Zie ook o.a.:

15-01: Voorstel ingediend om ongevaccineerden te straffen met reisverbod in hele EU
14-01: Topman publieke omroep VS ontslagen na aankondiging heropvoedingskampen voor kinderen Trump aanhangers
13-01: Groot Brittannië voert met onmiddellijk ingang test met vaccinpaspoort uit
07-01: Wetsvoorstel New York: ‘Besmette’ en ‘mogelijk besmette’ mensen opsluiten in detentiecentra
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

22-10: ‘Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
25-07: The Switch: Overheden willen vanaf 2021 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
22-03: EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

54

 1. @wachter……….en dat bedoel ik nou……allemaal individuele personen die hun mening geven, dat kan en mag best maar op zulke personen kun je totaal niet bouwen als het erop aan komt…..maar dit is mijn laatste bericht hier, het ga jullie allemaal goed beste mensen, 2021 zal je leven drastisch gaan veranderen.

  Aan de moderator…………plaatst dit laatste bericht nog maar en dan mag je mijn account verwijderen, zal hier nooit geen bericht meer neer zetten.

 2. @ Wachter…..ik zal je vraag eens naar jezelf toespelen, want ik heb er een antwoord opgegeven waar blijft die van jou dan nou ? En vertel, laat het eens horen.

 3. FEMA kampen

  Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: december 2004) (Laatste bewerking: 11 juni 2020)

  FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel “het geheime bestuur” van Amerika. Er zijn inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht. Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel “Camps for Citizens” verteld de auteur Jonathan Turley dat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

  De Amerikaanse regering heeft sinds begin 1980 een lijst samengesteld met daarop de namen van mensen die als staatsgevaarlijk worden aangemerkt. Op deze lijst stonden in 2008 al de namen van 8 miljoen Amerikanen die als een bedreiging worden gezien voor de samenleving. Dit aantal zal intussen al flink zijn toegenomen. Zij zullen worden opgepakt, ondervraagd en opgesloten. De lijst is voor een belangrijk deel ontstaan door afluisterpraktijken van het spionage programma van de NSA. Degenen die op de lijst staan wacht een zeer onzekere toekomst. Men kan er gevoegelijk vanuit gaan dat iedereen die zich kritisch heeft uitgelaten over de aanstaande Nieuwe Wereldorde en de ware machthebbers achter de coulissen, de Elite, tot de kandidaten moeten worden gerekend.

  In deze video (video helaas door YouTube verwijderd) vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt FEMA Kamp in Arizona nabij de grens met Mexico. Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met guillotines, gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.

  Fema treinen

  Momenteel staan al deze kampen nog leeg. Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen.

  Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Bekend onder de naam Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE), geeft de databank informatie over mensen die Amerikaanse autoriteiten zien als bekende, verdachte of potentiële terroristen uit de hele wereld.

  In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten.Waarvoor deze dienen laat zich raden.

  Fema doodskisten

  Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”.

  Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. De in Kenia geboren Moslimbroederschap extremist Barack Hussein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem later zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.

  Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

  In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.

  Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen. Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de toekomst kunnen worden opgesloten in ‘heropvoedings’ kampen. In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden ‘geïndoctrineerd’ om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke ‘heropvoedings’ kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.

  Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security 1,6 miljard kogels gekocht. De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. Bijna een half miljard kogels hebben een ‘hollow point’, bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor ‘oefeningen’, zoals de overheid beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente instructie getiteld ‘Burgerlijke Ordeverstoring Operaties’ staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en ‘dissidente’ burgers moeten doden. ‘Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,’ staat op pagina 20 te lezen.
  Een lid van de Amerikaanse militaire politie heeft in het geheim een video-opname gemaakt van een briefing met officials van de FEMA, die openlijk toegaven dat de staat-van-beleg (martial law), het in beslag nemen van alle vuurwapens en het opschorten van de Grondwet wordt voorbereid. De Amerikaanse overheid rekent met de totale instorting van de maatschappij. Barack Hussein Obama is tijdens zijn regeerperiode à la Jozef Stalin druk bezig geweest met het ‘zuiveren’ van de legertop. Alle topofficieren die weigerden hem absolute trouw te zweren zijn ontslagen of op een andere manier weggewerkt. Onder hen een brigadier-generaal en een commandant sergeant-majoor met respectievelijk 27 en 31 jaar ervaring, onder andere in Irak en Afghanistan.

  Het Combating Terrorism Center van de prestigieuze Amerikaanse West Point militaire academie, zegt dat mensen die tegen de komst van de Nieuwe Wereld Orde zijn, inclusief het geplande merkteken, als ‘potentieel gewelddadige terroristen’ moeten worden beschouwd. De Britse krant The Guardian bevestigde in februari 2013 hoe ver we reeds zijn gevorderd op weg naar de Nieuwe Wereld Orde. Journalist Glenn Greenwald had beslag weten te leggen op een officiële memo van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin de moord op burgers zonder enige vorm van proces door Obama en trawanten werd goedgekeurd. ‘De meest extremistische macht die een politieke leider kan uitoefenen, is de macht om zijn eigen burgers zonder aanklacht of vorm van proces en ver van enig slagveld te laten executeren. Obama heeft exact deze macht niet alleen in theorie, maar ook in praktijk gebracht, aldus Greenwald.Vervolgens noemde hij diverse voorbeelden van Amerikaanse burgers die onder Obama’s bevelen werden vermoord, inclusief een 16 jarige tiener.’

  Dit hele proces wordt niet alleen uitsluitend via uitvoerende bevelen (van de president) uitgevoerd -met geen enkele vorm van toezicht of controle-, maar er is ook nul komma nul transparantie en aansprakelijkheid. De ondergeschikten van Obama stelden hun lijstjes samen met personen die zouden moeten worden geëxecuteerd, en de president pikte op wat men ‘Terror Tuesday’ noemde, daar een aantal ‘kaartjes’ uit, en gaf opdracht in totale geheimheid wie er op zijn bevel moest sterven. De macht van beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul waren allemaal geconcentreerd in deze ene man.

  Ook gaf hij opdracht een enorme vloot van drones op te bouwen, indien nodig voorzien van chemische wapens en ander dodelijk tuig, zodat die op elk gewenst moment in opdracht van hem hun moordende werk konden gaan doen. De planning is dat er de komende jaren een zwerm van maar liefst 30.000 van deze drones operationeel zullen zijn. Deze drones zullen opereren vanuit een moederschip en in de lucht naar hun doelen worden gestuurd.

  De huidige Amerikaanse regering beschouwt kritiek op de president en andere regeringsleden als ‘vijandig’. Dat betekent dat je, enkel door het geven van je mening of het niet eens zijn met het regeringsbeleid, als radicaal of terrorist kan worden gebrandmerkt. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen die in opstand komt tegen het nieuwe totalitaire systeem, als staatsvijand zal worden beschouwd en vervolgd. De politie in Amerika heeft in de zomer van 2013 de beschikking gekregen over 165 zwart gespoten gepantserde voertuigen (MRAPS) van het ministerie van Defensie. De wagens hebben Amerikaanse militairen beschermd tegen bermbommen in Afghanistan en Irak. Ze wegen bijna achttien ton en zijn uitgerust met gepantserd staal en kogelvrij glas.

  In dit Artikel valt te lezen dat er miljoenen Amerikanen in her-opvoedingskampen (FEMA-kampen) zullen worden opgesloten. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zegt in deze video waarin hij geïnterviewd wordt door MSNBC: “Het is ons recht en onze plicht om (mensen) af te scheiden van de normale gemeenschap zolang het conflict duurt”. Clark lijkt hier een hint te geven wie in aanmerking komen om ‘af gescheiden te worden’. “Als deze mensen zijn geradicaliseerd en niet de Verenigde Staten steunen noch loyaal zijn aan ons land dan is dat in principe prima want dat is hun recht, maar het is ons recht en plicht om hen af te scheiden.” Clark deed zijn uitspraak naar aanleiding van de moordpartij door de moslim ‘martelaar’(moordenaar) Mohammad Yousseff Abdulazeez (24) bij een marinekantoor in het Amerikaanse Chattanooga waarbij vijf doden vielen. Abdulazees wilde zo graag een martelaar worden. Het gaat dus om mensen die zijn geradicaliseerd. Dat kunnen moslims zijn maar ook christenen die het niet eens zijn met het beleid van Washington, of allerlei groepen die zich aan het bewapenen zijn om tegen het Witte Huis in opstand te komen wanneer welke Amerikaanse president dan ook mocht besluiten de staat-van-beleg af te kondigen.
  Terug naar: Inhoud

 4. Prachtig dat Fema-kamp, daar kunnen straks de opgepakte Duits Deep Staters in uit de regeringspartijen. Dikke Merkel past wel alleen in zo’n cel. Ook in Zaanstad staat eenzelfde Fema-kamp, de meesten hebben dat totaal niet door.

 5. @wachter, lees eens mijn vorige bericht op deze site en als daar geen reacties opkomen dan weet je toch al genoeg of niet. 1 mier kan geen nest verdedigen, maar een nest vol mieren wel. Maar wij Nederlanders schreeuwen teveel en doen niks, als het er straks op aankomt dan sta je alleen, dan zit je nog steeds thuis achter die flut pc om reacties te posten. Kom bij elkaar, praat erover, leer elkaar kennen, samen sta je veel sterker.

 6. @ Anno: 3:52 pm. En vertel, waar vindt U ze dan? Kom op, laat het eens horen.

 7. Iedereen bazelt maar wat hun eigen mening en ongenoegen maar echt niemand kijkt verder, ik weet nu wel dat ik mijn gelijken (de echte ongevaccineerden) hier echt niet ga vinden, het ga jullie goed maar ik wil jullie 1 tip geven. Bazel niet zoveel maar doe eens wat, aan zeikers heeft Nederland echt geen tekort, maar de echte patriotten daar zijn er bitter weinig van in NL. en die mensen vind ik niet op deze site.

 8. Met de lockdowns zijn uiteraard de eigen woningen tot gevangenis gemaakt. Vooral in de ons omringende landen. Je mag even gelucht worden (Maar niet te ver van huis! En geen onnodige boodschappen!) en 1/2 tot 1/3 deel van de dag mag je niet eens naar buiten, waar de frisse lucht is.
  Alsof het virus zich ook maar íets aantrekt van zulke verboden. Het is allang onderzocht dat het virus z’n gang gaat, onafhankelijk van wat overheden in hun wanen weten te bedenken.

  Het alarmisme over Londen bleek onterecht. Het is meegevallen. Die Britse variant waar nu zo alarmistisch over wordt gedaan, is misschien besmettelijker, maar minder ziekmakend. Dus een prima methode om natuurlijke weerstand op te bouwen, vooral bij de jeugd.

  Tennisploeg, voor de reis naar Australië allemaal negatief getest. Bij aankomst 4 mensen “besmet”. Ze snappen niet hoe die “besmetting” is ontstaan. Is het tot die hogere echelons nog stééds niet doorgedrongen dat de uitslag van die tests onbetrouwbaar is en niets zegt over een infectie?

 9. @Verontruste burger schreef:
  16/01/2021 om 8:11 pm

  “Tav willy, merkel gaat weg met een reden, netzoals rutte komende verkiezingen niet terug komt, hun opvolger zal degene zijn die de instortende economie op zijn bordje krijgt, de totalitaire regels gaat opleggen.”

  Wie moet Rutte opvolgen dan, PvdA’er Ahmed Aboutaleb, of Wobke Hoekstra van het CDA?

 10. @ Cefas: 5:14 pm, op 16/1. Inderdaad. Ze zullen de dissidenten, en iedereen die niet mee wenst te doen, aan deze duivelse heerschappij opsluiten, martelen en vermoorden. En de grote massa wil het maar niet zien, wat er werkelijk gaande is.

 11. Uit die 13 sterfgevallen na vaccinatie in Noorwegen, blijkt dus dat een vaccin geen medicijn is. Het doet een een beroep op het afweersysteem na het inbrengen van een ziekteverwekker of een boodschapper die een ziekteverwekker doet aanmaken in onze eigen cellen. Maar juist dat afweersysteem is al ernstig verzwakt bij zulke ouderen.
  Die ouderen hadden een echt medicijn nodig, als HCQ/zink of ivermectine dat veelbelovend schijnt te zijn.

 12. Xander en Lezers : Een Vlijmscherpe Link ……..
  https://wakkeremensen.blogspot.com/2016/10/de-officiele-agenda-voor-de.html

  De link is van sept /okt 2016, en zolang heb ik m zuinig bewaard als icoon op mijn bureaublad !!!
  Toen kon je hier vrijwel nog met niemand een goed gesprek over voeren, omdat de TIJD hier nog niet rijp voor was,
  zoals NU ! Eigenlijk, had het artikel uit deze Link, bovenstaand artikel moeten zijn. In deze Link staat nog meer informatie……veeeel uitgebreider !
  Lees en HUIVER ……

 13. Over 2 weken komt er waarsxhijnlijk mega lockdown. Os zaterdag vertelt. Dat er wat komt eerst overlegen. 2-6 maamdem volledig lockdown alles dicht iedereen thuis..wat is iedereen. 2 weken te gaan. Boete avondklok 500 euro na 21:00 uir

 14. Wat nu in Duitsland is , komt morgen in Nederland want het zijn Europese regels .
  Wij kunnen niets tegen een satanisch terreursysteem doen , behalve niet-medeplichtig zijn .
  Mijn troost is dat wanneer de antichrist zich binnenkort zal openbaren , direct daarna God de mensheid op een onvoorstelbare manier zal straffen .
  Van hun rijk zal niéts overblijven !

 15. Tav willy, merkel gaat weg met een reden, netzoals rutte komende verkiezingen niet terug komt, hun opvolger zal degene zijn die de instortende economie op zijn bordje krijgt, de totalitaire regels gaat opleggen. Merkel en rutte wassen hun handen in onschuld
  Voor alle stemmers, er komen geen verkiezingen meer zoals vroeger, die nog enigzins controleerbaar zijn.

 16. Rustig, rustig, we zijn namelijk met meer. Door censuur en cancel culture wordt geprobeerd de mensen die “niet mee doen” het gevoel te geven dat we in de minderheid zijn. Dat zijn we echter niet. Het belangrijkste is om een “flock” te worden, schouder aan schouder, zij aan zij. Alleen door te laten zien met hoeveel we “stop!” zeggen kan het stoppen. Laat ons samenkomen.

  U gebruikt de naam van een bekende Taalwetenschapper, gelieve een andere naam te gebruiken. Mod.

 17. Waarom stellen overheden zulke draconische straffen in het vooruitzicht?
  Omdat ze ook weten dat de bevolking niet echt gelooft in de ernst van de zgn. pandemie. De bevolking heeft de ogen niet in de zak en ziet geen mensen in de naaste omgeving of elders neervallen van ellende. Dus alleen zeer strenge straffen kunnen de bevolking doen buigen voor een gevaar dat men terecht niet ziet.
  Zulke straffen worden meer gevreesd dan corona. Dus iets als “u doet het goed”, slaat helemaal nergens op.

 18. Twee weken in een hotel, dat zou je op z’n minst mogen verwachten van je belastinggeld. Was in Melbourne ook zo’n succes. De ‘bewakers’ waren ingehuurd bij een particulier bedrijf en die onderhielden zich levendig met de “gedetineerden”. Wat leidde tot meer “besmettingen” en tamelijk veel vrije in- en uitloop.

 19. Er zijn in deze moderne versie van het concentratiekamp vast wel vaccineerruimtes en natuurlijk ook gasgestookte crematieovens. Zelfs het verkeerde doen de Duitsers Gründlich; alleen in Dresden staken de Engelsen met hun versie van Gründlichheid de Duitsers de loef af. Wat wordt de naam van de Dresdener primeur. Coronaheim of Spritslager1 De slogan op het toegangshek: Vaccinnazie macht Frei!

 20. Helaas blijkt dat in Nederland de rekenvaardigheden dramatisch achteruit gaan.
  De propaganda van deze lieden zeggen dat met oversterfte in absolute aantallen het veel hoger is.

  De feiten zijn dat het wel hoger is, maar in een marge vallen van een wat heviger griepseizoen. Worden de aantal fake-besmettingen minder, dan gaat men niet in één keer naar de absolute aantallen kijken, maar naar het percentage omdat er mogelijk minder mensen zich hebben laten testen.

  De feite is nog steeds dat in de ziekenhuizen er een kleine daling is ingezet in absolute daggemiddelden. Elke dag zie je de getallen dat het totaal en op de IC er een bepaald aantal mensen zijn op een meetmoment.

  Er is niemand die deze meetmomenten kan achterhalen, er is niemand die dit niet zou vertrouwen dusdanig onafhankelijk objectief materiaal heeft dat men dit zou kunnen controleren.

  Waarom maken ze de mensen bang in absolute aantallen? We moeten weten dat Nederland in een periode terecht is gekomen van een top vergrijzing periode. Helaas blijkt dat er sinds de invoering van abortus in Nederland al 1 miljoen baby zijn gedood. Waarschijnlijk zal de meerheid van de mensen die nu nog leven en debet zijn aan onschuldig leed, wellicht het hardst roepen om mondkapjes, afstand houden en vooral een vaccinatie prik.

  Wat je dan nooit zou horen of wat ze laten zien in een grafiek hoeveel te oversterfte is t.o.v. de verouderde maatschappij qua leeftijdsopbouw. Wellicht vallen die percentage juist erg mee dan en is er zelfs sprake van een daling van het percentage.

  Als het ze uitkomt om bang te maken, dan komen ze met absolute aantallen, willen ze de faktor 1 hanteren, want dat komt ze goed uit, dan neemt men een percentage en als dat niet meer uitkomt, dan neemt met het rioolwater of nu, zou dit ook uitkomen?, andere besmettelijke corona varianten.

  Met de aankomende verkiezingen worden 70.000 MBO studenten (ja, zo heten ze) ingezet om stemmen te tellen met de verkiezingen. Ik weet niet of de grondwet in deze een minimum leeftijd heeft staan, want anders zal het feestje alleen maar kunnen doorgaan met studenten van 18 jaar of ouder in het MBO.

  In het MBO zijn ze al, ook in voortgezette onderwijs was er een periode, om de rekenvaardigheden omhoog te brengen. Elk MBO diploma mag zonder een voldoende van het rekenexamen gewoon slagen. Met praat in de politiek, onderwijs etc. etc. al ruim 7 jaar over het laten meetellen. Nu wordt het wederom uitgesteld. Nu heeft men een (geldig) excuus wegens corona.

  Spyfromthesky

 21. “Terecht dat deze overtreders het detentiekamp in moeten. Het zijn namelijk Aso’s.”

  Wat valt er te “overtreden”? Het bestaan van iets dat wetenschappelijk bekeken niet onomstotelijk valt te bewijzen, bestaat dus niet. Wat is er terecht aan maatregelen die zijn gebaseerd op het compleet niet te bewijzen bestaan van een zogenaamd killer-“virus”? Waar zijn al die miljoenen doden die je verwacht bij een echte pandemie? Is het algemeen verspreide beeld ten aanzien van wat een virus is wel correct? Klopt de besmettingstheorie wel? Hoe kan je wildvreemden “aso’s” noemen? Hoe kan je bij je volle verstand zijn en beweren dat concentratiekampen zouden passen bij een zogenaamd vrije en democratische rechtsstaat?!

 22. Nu de lock down een succes blijkt te zijn, komt de avondklok. Dan volgt het spreekverbod. En vervolgens komt er een verbod op ademhaling. Het wordt de angstige burgerij in hapklare brokken door de strot gedauwd. Met de gezaaide angst voor het vermeende virus verrichten politici wonderen. Het hypnotiseert de massa.

 23. Het is vrij algemeen dat mensen die een gevaar voor anderen en zichzelf vormen,opgenomen kunnen worden.Er valt wel wat voor te zeggen,dat dit van toepassing kan zijn op ‘corona-overtreders’.
  Ik vraag me wel af hoe je dat wilt doen.
  Moet je mensen dan in eenzame opsluiting vasthouden?Misschien in ieder geval gedurende een quarantaineperiode.
  Als je ze met elkaar in contact brengt,zou je ze eerst moeten testen.Kan men gedwongen worden daaraan mee te werken.
  In de voormalige Sowjet Unie raakte het in de jaren 60 in de mode mensen met afwijkende meningen voor gek te verklaren en te dwingen een behandeling met medicatie te ondergaan.
  Mijn ervaring is,dat we hier in Nederland helemaal niet zo ver vanaf staan,als we wel denken.Trouwens,ik heb altijd geleerd,of in ieder geval onthouden,dat de moderne concentratiekampen min of meer een nederlandse uitvinding zijn geweest

 24. Polleke

  De Volkskrant is zo slecht nog niet, al zijn er complotdenkers die heel erg lelijk doen van deze krant . Er staan ook vandaag weer hele goede stukken in . Oa over de verschillende soorten medicijnen die in verschillende landen en ook in Nederland worden uitgeprobeerd om mensen met COVID 19 beter te maken .dat artikel staan in de zaterdag editie van de Volkskrant onder de kop wetenschap pagina 26 en 27. Het is echt niet zo’n heksen benden zoals hier soms beweerd wordt .

 25. Ze kunnen al die extra maatregelen wel nemen maar ze vergeten dat het volk in de meerderheid is. Kijk maar wat er in een restaurant in  Italie is gebeurd.

  Conte en Lamorgese’s politiemacht wordt eruit geschopt door burgers die zich bij #IoApro van een restaurant hebben aangesloten. 

  (Vertaling Italiaans)
  Burgerlijke ongehoorzaamheid aan de gang. De politie van Conte en Lamorgese werd weggejaagd door burgers die lid werden van de #IoApro van een restaurant. Deze video is poëzie, er wordt geschiedenis geschreven.

  https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/16/allemaal-wij-gaan-weer-open/

 26. Xander, stop a.u.b. met deze nonsense. Er is nog nooit ook maar iets van uitgekomen! Eindeloze artikelen, zonder ook maar iets van deugdelijke referenties.

 27. Al op 7 maart 2020 betuigde een groep wetenschappers in een verklaring steun aan de Chinese onderzoekers, de regering en het getroffen volk. Die groep verklaarde toen dat het virus een natuurlijke oorsprong moest hebben. Ze veroordeelden streng de complottheorieën dat het virus een niet natuurlijke oorsprong zou hebben. Zulke verhalen zouden alleen maar angst en vooroordelen verspreiden. De groep verklaarde zich solidair met de Chinese gezondheidsdiensten in hun strijd tegen het virus. Onder de ondertekenaars bevinden zich Drosten (eerste maker van de PCR test voor China en belangrijkste adviseur van Merkel) en het Erasmus Medisch Centrum waar ook Marion Koopmans aan verbonden is. Zowel Drosten als Koopmans werkten aan het eerste paper over de PCR-test dat al na twee dagen werd goedgekeurd door de Europese ECDC. Het paper dat nu onder vuur ligt door Borger e.a.
  Opmerkelijk dat men zo vroeg al helemaal zeker was van de natuurlijke oorsprong.
  Raphael Bonelli wijst hierop in zijn video: https://www.youtube.com/watch?v=YcWlRczjDQc
  Op 23:45 minuut.

 28. Canada, Nieuw Zeeland, New York, Duitsland, gaat lekker.
  Wat zou er nou mis kunnen gaan? Mensen met meningen die afwijken van de Staat moeten kunnen worden opgesloten. Tuurlijk, want dat is nooit eerder geprobeerd toch? Nooit rampzalige gevolgen gezien toch?

 29. Terecht dat deze overtreders het detentiekamp in moeten. Het zijn namelijk Aso’s.

 30. Waarschuwing, er komt mogelijk een FAKE inhuldiging van Biden, die plaats vindt in een studio. En de Meanstream Media zal het wereldwijd als legaal en echt doen brengen.
  Trap er dus niet in.

 31. De Canadese klokkenluider heeft gelijk. Concentratiekampen voor de onwilligen. Het tuig heeft niets meer te maken met grondwet of democratische afspraken, ze laten eigenlijk iedereen creperen.

 32. En waar blijven de mensen die hier tegen zijn? Zoals vaker gezegd, 1 mens kan niks, een groep of meer dan dat wel.

 33. Orwelliaanse horror scenario is in volle werking, inclusief het ministerie van waarheid dat nu uitbesteed is aan particuliere bigmedia tech bedrijven. Big brother is watching you. Grote broer ziet u, maar grote broer neemt al je vrijheid weg en dat is wat nu gebeurt, de herhaalde lockdowns worden daarvoor gebruikt en straks krijgen we een permanente lockdown en de dissidenten/overtreders verdwijnen in de gevangenis en/of concentratiekampen.

 34. Xander,

  hopelijk zijn onafhankelijke joernalisten zoals jij geen systeemweerspannigen …;) hahaha !!

 35. Een Oostenrijkse groep wetenschappers heeft naar buiten gebracht dat dit virus werkelijk uit een laboratorium afkomstig zou kunnen zijn. https://www.tt.com/artikel/30773308/forscher-labor-als-coronavirus-ursprung-ist-nicht-auszuschliessen
  Men had er moeite mee dit naar buiten brengen, omdat het op complotdenken lijkt. Onderzoekster Segreto had het liever niet gevonden, omdat het een politiek mijnenveld is. Het zou dus het Wuhan lab kunnen zijn. Benieuwd of Marion Koopmans zich laat inpakken door de Chinese overheid, of dat ze de mogelijkheid van een lab-virus ook durft te onderzoeken. Tot heden is deze mogelijkheid niet goed onderzocht.

 36. Wordt het dan niet eens stilaan tijd dat de massa de parlementen eens gaat bestormen en in as leggen?
  Wanneer is het nu eens genoeg geweest?!
  Openlijk concentratiekampen durven oprichten voor mensen die hun recht van vrije meningsuiting gebruiken en kritiek op het beleid uiten? Censuur, dictatuur, slavernij
  Waarlijk helemaal terug een fascistisch nazi-regime!

 37. Beste mensen ik lees her en der van mensen die totaal geen vaccin willen hebben, ik ook niet, maar stel dat er in Nederland wel een verplichte vaccinatie komt dan zullen wij de ongevaccineerden de paria’s worden van de samenleving, het gevaar. Misschien een vervolging op deze ongehoorzame groep, een heksenjacht. Zou verrekte mooi zijn dat wij elkaar leren kennen op bv een platform of iets dergelijks, heeft iemand een idee ?

 38. Meneer Höller laat een papier zien waarop staat dat de Duitse regering al een derde financiëel hulpprogramma heeft gepland dat loopt tot 1 juli: https://www.youtube.com/watch?v=wekxZhylpwE
  Op 23:35 minuut. Hij weet niet of het een fout is, nog slechts een mogelijk plan, of een reeds besloten werkelijkheid.

 39. Zelfs mensen die met hun hoofd diep in het propaganda moeras van overheid en media zitten, zouden zich nu toch eens achter de oren moeten krabben vanwege dit soort schrikbarende overeenkomsten met de jaren ’30.
  Dat zou je denken, echter is de sfeer dusdanig alarmerend door de niet aflatende diarree aan manipulerende cijfers dat het mij zou verbazen. Ik maak me geen enkele illusie meer, dit heeft in de kern niets meer met gezond verstand te maken. En dat is precies waar het in de periode in de vorige eeuw ook fout ging.

 40. Hoelang nog denken ze de bevolking te kunnen blijven bedriegen, het wordt met de dag duidelijker, we zijn in oorlog met het kapitaal. Niemand gelooft nog langer in die covid-19 PCR fraude, of je moet wel heel erg dom zijn. Een klein groepje elite wil de wereldbevolking voor 3/4 uitroeien, en dat willen ze met vaccines doen, die geen vaccines zijn. En daarna gaan ze de rest in een communistische samenleving opsluiten, er is geen twijfel aan mogelijk. We zien het gebeuren, maar blijven trouw aan de onmenselijke dwang maatregelen. Opgelegd door ongekozen psychopaten en coke snuivers.

 41. En toch lijkt er een beetje licht aan het einde van de tunnel te gloren. Zowel De Volkskrant als Nu.nl durven ineens iets te melden over 13 doden na vaccinatie in Noorwegen:
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-onderzoekt-dood-13-noorse-ouderen-na-bijwerkingen-vaccin~bf394cef/

  Ondertussen wordt op social media steeds harder geroepen, dat een avondklok echt niet kan en plaatsen kappers boze reacties bij foto’s van keurig geknipte politici en ‘sterren’ in talkshows.

  Ik vind dat soort kleine dingen hoopvol. Want blijkbaar heeft toch niet iedereen zich in slaap laten sussen door de propaganda.

 42. Dat zou goed kunnen, je moet weten dat de Duitsers daar zeer goed in zijn, in kampen oprichten, dat zagen we ook in de tweede wereldoorlog. Van Merkel zijn we bijna verlost het mens gaat op pensioen het werd tijd. Voor gedwongen vaccinaties ben ik geen voorstander, ook in België is al een oudere man overleden nadat hij gevaccineerd was, en wat zegt m’n dan, Dat heeft daar niets mee te maken. Dat ze dat maar m’n kat wijsmaken, en dat zal moeilijk zijn want ik heb geen kat, alleen een vrouw. Shalom

 43. Ze zijn er echt toe in staat, deze lakeien van de duisternis! Wee hen, die het kwade goed, en het goede kwaad noemen.

 44. Nu ja, dat hebben we dan te danken aan de VVD stemmers , en ander gepeupel dat zijn ogen weigert te openen .

Comments are closed.