Sky News eerste grote Westerse zender die erkent dat Covid-19 pandemie enorme hoax is

—————————————————————————————————————————————

‘Overheidscijfers over aantal besmettingen zijn complete onzin– ‘Corona beleid vaagt tientallen jaren opgebouwde welvaart weg’

————————————————————————————————————————————–

Ze moeten weliswaar met een vergrootglas worden gezocht, en in Nederland zijn ze er al heel lang niet meer, maar toch bestaan ze her en der nog: eerlijke, zelfstandig denkende mainstream journalisten en analisten, die het brengen van de waarheid aan het publiek van hoger belang achten dan het slaafs volgen van de agenda van een internationale machtselite. Analist, presentator en commentator Alan Jones van het grote Australische Sky News is de afgelopen maanden de spreekwoordelijke roepende in de woestijn: ‘We hebben een nationale informatiecampagne nodig om het publiek de waarheid te vertellen over het feit dat dit virus geen pandemie is.’ Officials en de New York Times hebben inmiddels toegegeven dat 90% van alle ‘positief geteste’ mensen niet of nauwelijks besmet zijn met wat voor virus dan ook. ‘De besmettingscijfers van de overheden zijn dan ook complete onzin.’

‘Zoals u begrepen hebt is alles uit elkaar aan het vallen. Dat moest wel,’ begint Jones. ‘Vandaag heeft een senior manager economie van het ministerie van Economie en Financiën van Victoria, dr. Sanjeev Sabhlok, aangekondigd dat hij vorige week ontslag heeft genomen. Ik citeer: ‘Zodat ik me vrij kan uitspreken tegen de handelwijze van de staat aangaande Covid-19. Op social media heb ik meerdere malen kritiek geuit op de (federale) regering.’ Toen werd geëist dat hij dit zou verwijderen, ‘nam ik op dezelfde dag ontslag, de enige eervolle stap voor een vrije burger van Australië’.’

‘Voorhamer om een zwerm vliegen mee te doden’

‘Ik had nooit kunnen denken dat er ooit dit soort tactieken zouden worden gebruikt om de volksgezondheid te beschermen,’ vervolgt Jones de quotes van Sabhlok. ‘Het pandemie beleid in Australië, met name in Victoria, is het meest lompe dat maar mogelijk is, een voorhamer om een zwerm vliegen mee te doden.’

‘Dit beleid heeft enorm schadelijke economische, sociale en gezondheidsgevolgen, waarbij de armere delen van de samenleving, die niet thuis kunnen werken, het zwaarst te lijden hebben.’

‘Australië geeft de wereld de boodschap dat het geen handel meer drijft, en niets geeft om menselijke vrijheden. Dit zal investeringen ontmoedigen, maar ook een impact hebben op toekomstige kennismigratie, het onderwijs, de industrie en het toerisme.’

‘Alles draait om angst’

‘Alles draait om de angst die gecreëerd is door politici en gezondheidsofficials. Zo beweert Victoria’s hoofd volksgezondheid, Brett Sutton, dat ‘dit de grootste volksgezondheid crisis sinds de Spaanse Griep is’. Dit is géén Spaanse Griep. Dat kunnen we eenvoudig verifiëren. De Spaanse Griep doodde in 1918 wereldwijd minstens 50 miljoen mensen, op een wereldbevolking van 1,8 miljard. Verhoudingsgewijs zouden er nu minstens 210 miljoen mensen moeten omkomen om net zo dodelijk te zijn als de Spaanse Griep. In plaats daarvan zijn het er tot nu toe maar rond de 0,9 miljoen. Vergelijk dit met de 60 miljoen mensen die normaal ieder jaar sterven.’

‘Maar zelfs al zou deze pandemie net zo erg zijn geweest als de Spaanse Griep, dan nog zouden lockdowns nooit gerechtvaardigd zijn,’ vervolgde de econoom. ‘Er zijn krachtige wetenschappelijke argumenten tegen lockdowns. Wat had de regering dus moeten doen? Vanaf februari waren de data duidelijk: de ouderen zijn vele malen kwetsbaarder dan de jongeren. Het was daarom noodzakelijk om een gerichte, op leeftijd gerichte strategie uit te werken, en op krachtige wijze de ouderen de beschermen en te isoleren, en gelijk de rest van de bevolking te adviseren over relevante voorzorgsmaatregelen. Maar dat werd niet gedaan.’

‘De noodzaak voor een goed beleidsproces verdwijnt niet omdat we ineens een volksgezondheidscrisis hebben. Die (noodzaak) wordt juist zelfs nog urgenter. In het Regelboek van Victoria staat dat ‘het niet mogelijk is dat overheden kunnen voorzien in een compleet risicoloze samenleving, of iedere mogelijke gebeurtenis die schade kan veroorzaken, kunnen voorkomen. Risico beheersing die slecht wordt uitgevoerd of kostbaar is, zal ten koste gaan van andere prioriteiten’.’

Geen kosten-baten analyse uitgevoerd

‘De regeringen hadden in februari een kosten-baten analyse moeten maken van alternatieve beleidsopties, waarin met verschillende scenario’s rekening werd gehouden, zoals met en zonder een vaccin. Daarna had gezien de onzekerheid de beste optie moeten worden gekozen, een die ook consistent was met de noodzaak om de menselijke vrijheden minimaal te verstoren. Als nieuwe informatie beschikbaar zou komen, hadden deze kosten-baten analyses en maatregelen moeten worden geüpdatet.’

‘Bijvoorbeeld toen bleek dat de epidemiologische modellen het risico zwaar hebben overdreven. Ik heb herhaaldelijk geprobeerd hierop te wijzen… maar mijn pogingen werden afgewezen. De bureaucratie drukt open, eerlijk en onbevreesd advies de kop in, en heeft op misplaatste wijze besloten om alles wat de regering besluit te ondersteunen, in plaats van zijn door de belastingbetalers gefinancierde plicht uit te voeren om eerlijk analyses te geven van alternatieven.’

Laat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid

‘Hoewel er wetenschappelijke argumenten tegen lockdowns zijn, bestaan er verschillende visies over zaken zoals de effectiviteit van mondkapjes. Zelf ben ik fervent voorstander van mondkapjes, maar er was nooit enige reden om deze met twijfelachtige vereisten verplicht te stellen. Vrijwillige, op resultaten gerichte regels hadden de private sector ruimte geboden voor innovatie, en de mensen over hun eigen lot hebben laten beslissen,’ aldus de econoom.

Jones voegt daar aan toe: ‘Dit zeg ik ook al een poosje: we kunnen voor onze eigen gezondheid zorgen, waardoor we de schade aan de economie, de mentale gezondheid en het algemene welzijn kunnen minimaliseren.’

Corona beleid vaagt tientallen jaren opgebouwde welvaart weg

Sabhlok: ‘Wat gebeurt er nu? Miljarden dollars inkomen en welvaart zijn in naam van een virus, dat niet erger is dan de Aziatische griep, weggevaagd. Dit virus kan zelfs nu nog worden aangepakt door de ouderen te isoleren, en een aantal vrijwillige, innovatieve maatregelen te nemen. Alle grenssluitingen, alle lockdowns, alle uitgangsverboden in Melbourne zullen dit virus niet van de planeet kunnen krijgen.’

‘Het probleem voor de politici is nu om hun beleid terug te draaien zonder hun baan te verliezen. Ik weet niet hoe ze dit willen gaan doen. Maar als ze het niet doen, dan zal de schade aan de toekomst van Australië (en Nederland, en vul maar in) eerder vroeger dan later zó groot zijn, dat het tientallen jaren hervormingen teniet zal hebben gedaan.’

Jones sluit de quotes van de econoom af, en vervolgt: ‘Het punt is simpel. Zonder mezelf nu op de borst te kloppen: Adam Crighton, Andrew Bolt en ik zeggen dit al maanden. Er blijft nog één vraag onbeantwoord: hoeveel anderen werd in alle takken van de overheid het zwijgen opgelegd? Zal deze econoom nu veroordeeld worden, en blijf het falende beleid gehandhaafd worden?’

‘Dit virus is géén pandemie, tot 90% positief getesten heeft geen virus’

‘Ik heb keer op keer gewaarschuwd dat de politieke leiders, die de architecten zijn van dit beleid, niet zullen kunnen ontsnappen aan de kritiek die nu in de openbaarheid begint te komen. Het is zelfs nog erger: we hebben een nationale informatiecampagne nodig om het publiek de waarheid te vertellen over het feit dat dit virus géén pandemie is.’

‘Inmiddels komen uit diverse gezaghebbende bronnen cijfers, samengesteld door officials in Massachusetts, New York en Nevada, dat – en luister hier goed naar! – tot 90% van de mensen die positief testen, amper een virus dragen. Vreemd genoeg stond dit bericht in de New York Times.’

‘Vanaf dag één heb ik gezegd dat de nadruk die nu wordt gelegd op het aantal ‘besmettingen’ en ‘positief geteste mensen’ ONZIN is. Een andere keer meer hierover.’

Huidige machthebbers zijn NIET dom

Ook de Amerikaanse econoom Martin Armstrong schrijft dat ‘het de grote vraag wordt hoe de politici gaan reageren, nu er steeds meer overweldigend bewijs is dat dit virus in de verste verte niet zo ernstig is om te rechtvaardigen wat ze hebben gedaan. We moeten echt weten of politici steekpenningen hebben aangenomen om de ‘Grote (Groene) Reset’ in gang te zetten, of dat ze uit domheid de rest hebben gevolg met een lockdown.’ (2)

Domheid, een loze en goedkope beschuldiging die we in veel alternatieve Nederlandse media lezen en horen, sluiten wij echter uit. De mensen die aan het roer staan, in ons eigen land met name Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel, zijn beslist NIET dom. Dientengevolge blijft nog maar één verklaring voor hun beleid over: zij voeren willens en wetens een bepaalde agenda uit, die de bestaande economie verwoest, de samenleving met angst en dwang onder totale controle probeert te krijgen, en ons land en volk op de knieën dwingt voor de in oprichting zijnde wereldwijde totalitaire communistische klimaatdictatuur.

Meerderheid schijnt afbraak van hun vrijheid en welvaart een prima idee te vinden

Gezien de peilingen (als we die nog zouden kunnen geloven) schijnt het grootste deel van ons volk die gerichte, doelbewuste afbraak van onze vrijheid, inspraak, welvaart en welzijn, en de totstandkoming van een technocratische DDR 2.0 met massale werkloosheid, onderdrukking en uiteindelijk ook pure armoede, een prima idee te vinden.

Een volk dat weigert te leren van de geschiedenis, dat weigert te erkennen dat macht historisch altijd corrumpeert, omdat deze macht altijd en overal streeft naar steeds meer controle, een volk dat weigert zijn eigen gezonde verstand in te schakelen en de hapklare brokken leugenachtige staatspropaganda van de mainstream media voor zoete koek aanneemt, omdat het zich liever bezig houdt met hersendodend en vaak tenenkrommend banaal entertainment, verdient misschien wel niet anders dan levenslang te worden opgesloten in een elektronisch concentratiekamp.

Xander


(1) Sky News via Armstrong Economics

(2) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
06-09: Universiteit Oxford bevestigt grote onbetrouwbaarheid en daardoor zinloze corona testen
03-09: Staat de fascistische corona tirannie in Australië model voor wat het hele Westen te wachten staat?
30-08: Robert Kennedy waarschuwt in Berlijn voor tirannieke machtsovername in Europa
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’
19-08: Stichting Privacy First: ‘Noodwet is regeren per decreet vanuit angst, dwang en controle’
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
11-08: Spaanse krant bevestigt tweede Europese lockdown vanaf 18 september
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
06-08: Statistieken tonen tegendeel aan van Ruttes ‘virus maakt gevaarlijke opmars’ leugen
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren (/ Alles bedoeld voor realisatie Agenda 2030, een wereldwijd totalitair communistisch systeem waarvoor de welvaart in het Westen moet worden afgebroken)
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
05-06: Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst’
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

36

 1. kom buiten kijken en ? zie je het dat mensen bij bosjes omvallen. zie je het dat ambulance de zieken mensen uit hun huizen en van de straat haalt .zie je het dat lijkenwagens op en aan rijden om de lijken uit hun huis en van de straat te halen. zie je dat alle ziekenhuizen tot de nok vol is en dat er niemand meer bij kan. zie je het dat er op de kerkhoven bergen met lijken liggen die nog begraven of gecremeerd moeten worden nee zie je het niet nou ik ook niet. wordt wakker

 2. @ Rasit: 12:56 pm. Die ervaring heb ik ook al met dat FB. Dat FB zit in de zak van de cabal en de wereldelite, benevens de NWO.

 3. Covid 19 bestaat al jaren , wie misleid wie , ik snap nog niet? Dat de mensen het nog steeds pikken die leugens allemaal , ja wat in australie gebeurd is te erg voor woorden allemaal bangmakerij .

 4. Deze kerel wil ouderen isoleren! Onmiddellijk klacht neerlegen wegens leeftijdsdiscriminatie als de overheid zo gek is hierop in te gaan. Het gaat niet om leeftijd, wel om onderliggende aandoeningen als diabetes, hypertensie, obesitas en anderen. Een kerngezonde hoogbejaarde noemde het een kwaaie griep, dus laat mensen met andere ernstige gezondheidsproblemen uiterst voorzichtig zijn maar eveneens uit vrije wil zonder dwangmaatregelen. Mensen isoleren tijdens de laatste jaren van hun leven dat doe je gewoon niet. Adviseer die mensen gewoon hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen, het zijn mensen die toch al geregeld de dokter bezoeken.

 5. Geheel eens met de inhoud, strekking en conclusie van dit artikel. Prina werk weer.

 6. VIRUSSEN = EXOSOMEN

  dr. Stefan Lanka gelooft niet meer in virussen, nee hij weet dat er geen ziekmakende beestjes bestaan die we virussen noemen.
  Wat wel bestaat zijn afvalproducten van ons eigen menselijk lichaam, die onze cellen, bloed en lymfe vaten zelf uitscheiden.

  Deze noemen we “EXOSOMEN”. Kortom virussen zijn gewoon exosomen!!! KLAAR.

 7. Ik zette dit op FB, het filmpje.
  FB meldde me dat ik fake news verspreid.
  Hen ” checkers” zeggen dat covid wël een pandemie is.
  😭

 8. ik weet niet meer wat ik er moet van denken, je hoort en je leest zoveel. Wat ik raar vindt is dat waar het allemaal begonnen is China dus, daar hoor je niets meer van? Dat begrijp ik nog minder, en hier in dat kunstmatig Europa blijft die zever maar duren, ongelooflijk!! Shalom

 9. @BertRoermond schreef:
  18/09/2020 om 6:30 pm
  “An sich positief nieuws dus…maar verder vertelde onze laatste (!) koning het volgende: “pas op voor een nieuw virus of een andere wereldschokkende gebeurtenis…En dat laatste baart mij nu grote zorgen..ze snappen nu dat het spelletje met deze nepziekte voorbij is..dus ze gaan met iets nieuws komen..en dat zal nog groter zijn dan dit nepvirus..wat zal het zijn ? Laten ze de wereldeconomie nu echt in elkaar flikkeren ?”

  Misschien grote aanslagen m.b.v. ammoniumnitraat? Op https://www.jpost.com/middle-east/hezbollah-moves-large-ammonium-nitrate-stockpiles-through-eu-report-642695 “Hezbollah moves large ammonium nitrate stockpiles through EU – report” (Hezbollah verplaatst grote voorraden van ammoniumnitraat door de EU). Zulke aanslagen kunnen gemakkelijk gepleegd worden wanneer Israël betrokken raakt in een oorlog met Iran en haar bondgenoten als Hezbollah. Of er een oorlog tussen Rusland en de Europese NAVO-landen zal komen, weet ik niet. Bovendien zal een oorlog in het Midden-Oosten olieprijzen de hoogte injagen, waardoor de economie het nog veel moeilijker zal krijgen dan nu het geval is t.g.v. Covid-19. Ik denk dat een oorlog in het Midden-Oosten ook deel uit zal maken van de Grote Reset die de World Economic Forum gaat doorvoeren.

 10. @ Hendrik: 11:34 pm, op 18/9. Daar ben ik inmiddels ook zo over aan het denken.

 11. @ Hendrik 18/09/2020 om 11:34 pm
  Dank u voor de tip!

  De recensies moedigen aan om dit boek te kopen : ). Zoals: ‘ Levensgevaarlijke desinformatie ‘ .
  Kindle boekuitgave vat het zo samen:

  HIV – AIDS und die Virenlüge: Oder: Wie man mit Angst und Lügen Menschen kontrolliert und Geld macht.
  ( HIV – AIDS en het virus liegen: Of: hoe je mensen onder controle kunt houden en geld kunt verdienen met angst en leugens.)

  Monika Berger-Lenz , Christopher Ray , Karl Krafeld

  Virussen waarvan wordt gezegd dat ze je ziek maken. Medicijnen die zouden moeten genezen. Mensen die verondersteld worden te sterven aan aids. Wetenschappers die zogenaamd onderzoek doen, maar eigenlijk alleen hun prestige willen oppoetsen en hun portemonnee willen vullen. Onderwerpen als deze horen niet thuis op de eettafel, toch? Of! In deze eettafel praten vier mensen over al deze dingen – de bioloog, de procesadvocaat, de twee nieuwsgierige leken. Als gelijkgestemden, niet als tegenstanders, vertrouwen ze elkaar en staan ​​daarom open. Dit gesprek aan de eettafel biedt een heel persoonlijk kijkje in de strijd die Dr. Stefan Lanka en Karl Krafeld vechten al anderhalf decennium tegen een wereldwijd dogma. Een dogma dat AIDS heet en dat, net als elke religie, uitsluitend op geloof is gebaseerd. Deze eettafel talk biedt alles wat goed entertainment moet bieden: ervaringen, meningen, feiten, anekdotes en emoties. Het is een volgende stap van een geloofscultuur naar een cultuur van begrip.

  Duitse recensies:
  https://www.amazon.de/gp/product/B0053BLFXW/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

 12. Martin op 18.9
  U bent een erg domme man . Doe eerst u eigen onderzoek voor U uw mond open trekt.
  Woorden die U gebruik zoals ,, smoel houden ,, getuig van ,, domheid ,,

 13. Vlak voor zijn dood in 2019 deed Etienne de Harven, patholoog en vooraanstaand onderzoeker op het vlak van virologie, de volgende uitspraak:

  “We maken nooit een viruspandemie mee. Wat we wel meemaken is een angstepidemie. Zowel de media als de farmaceutische industrie zijn hier vooral verantwoordelijk voor door angst te versterken. Die angsten leiden altijd tot fantastische winstmarges.

  Hypothesen omtrent het bestaan van deze virussen worden bijna nooit geverifieerd door middel van empirisch onderzoek of de gepaste controles. Zij komen tot stand via consensus. Dit wordt dan al snel een dogma dat efficiënt wordt verspreid op een quasireligieuze manier door de media, waarbij verzekerd wordt dat alleen die research wordt gefinancierd die het dogma bevestigt. Onderzoek dat alternatieve hypothesen kan bevestigen, wordt uitgesloten.

  Censuur is een belangrijk instrument om afwijkende visies in het debat uit te sluiten op verschillende niveaus via populaire media en wetenschappelijke publicaties.”

  Dr. Stefan Lanka gebruikt het woord “virus” zelf niet meer omdat hij niet meer gelooft in de ruim 100 jaar oude en nog steeds onbewezen theorie van ziekmakende micro-organismen. Hij is bekend om zijn onderzoek naar een virusachtig object dat hij aantrof in zee-algen. Sinds 1994 twijfelt hij aan het bestaan van een HIV-virus en de laatste jaren heeft hij bekend gemaakt dat er geen wetenschappelijk solide onderzoeksresultaten bestaan waarin wordt bewezen dat medisch relevante virussen überhaupt wel bestaan. Drie jaar geleden zei hij in het inmiddels beroemde Zenger-interview:

  “Ik bestudeer al heel lang alles wat met virologie te maken heeft. Het is heel makkelijk om aan te tonen dat het Aids-virus niet bestaat omdat ik mij realiseerde dat de hele groep waartoe dit vermeende virus wordt gerekend, de retrovirussen, niet eens bestaat. Hetzelfde geldt voor alle andere virussen waarvan de farmaceutische industrie beweert dat ze levensgevaarlijk zouden zijn.”

  Er bestaat in de beschikbare literatuur dus geen bewijs voor het bestaan van ziekmakende virussen en Dr. Stefan Lanka spoort mensen aan hem niet te geloven maar om zelf vragen te stellen aan overheidsinstellingen. In september 2001 heeft hij samen met Karl Krafeld een boek gepubliceerd “Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?” (Inenten – genocide in het derde millennium?). Ook in dat boek geven ze aan dat er nog steeds geen bewijs is geleverd voor het bestaan van medisch relevante virussen.

 14. het verval 5.35
  Klimaat veranderingen zijn heel normaal , en weet je hoe dat komt ? Zonneactiviteit .

 15. Conclusie:
  Er moet en nog dodelijke virus losgelaten wordt, om hun doelen te bereiken
  Ik zie dat dit in blokken gebeurt,
  Blok 1 Maart 2020,
  blok 2 september 2020
  Blok 3 maart 2021
  Blok 4 september 2021
  Blok 5 maart 2022!
  Niks geen onheils profeet, Gewoon boerenverstand, ze volgen de griep seizoenen

 16. @Martin. Niemand zegt dat corona niet bestaat. Maar de maatregelen zijn buiten proportie. Alles voor geld macht en contole…
  Mensen die” verdronken “zijn na hun ziekenhuisopname, zijn verkeerd behandeld. Ze werden aan de beademing gelegd, wat betekende dat ze teveel zuurstof in hun bloed kregen.dat kon het lichaam niet aan.
  Daarbij kreeg het ziekenhuis extra geld voor elke “coronadode”.
  Het beste medicijn:HCQmet zink, werd verboden. Dus, alle doden zijn het resultaat van het falende beleid.

 17. Dit artikel en deze website zijn een grove schande. Aan iedereen die denkt dat Covid niet bestaat: bezoek een ziekenhuis en ga praten met het personeel. Ooit iemand horen verdrinken in zijn eigen vocht? Nee? Houd je smoel dan met deze onzin.

  Martin: er wordt niet ontkend aan het bestaan van het virus Covid-19
  Ook wordt niet ontkend dat er in april/mei veelal oudere mensen op de IC belandden en middels beademing en combinatie met ontstekingsvocht in de longen het zwaar hadden. Mod.

 18. Ik ben het van harte eens met de laatste zin / alinea van het stuk: een volk dat te blasé is om zelf na te denken en zich in plaats daarvan liever continu laat afleiden en amuseren met goedkoop vermaak en non-info verdient niet beter dan zijn vrijheid te verliezen.
  Jammer alleen dat zij zich dat nauwelijks lijken te realiseren. Pas als de hel losbreekt zal het voor iedereen duidelijk worden wat er verloren is gegaan: onze vrijheid, ons levensonderhoud, de vele levens die willens en wetens geofferd zullen worden volgens de planning. Een werelddictatuur die zijn weerga niet kent voor degenen die het overleven.
  Ik denk met name aan de kinderen die dit leven te wachten staat en aan de ouders die moeilijke beslissingen moeten nemen, b.v. ten aanzien van de geplande duivelse vaccinaties.
  Zoals meerderen hier ben ik blij dat ik zelf weliswaar gezond maar toch al redelijk oud ben en in principe bereid om te gaan.
  Helderheid en wijsheid voor iedereen gewenst!

 19. Ja maar …. , niks ja maar !
  “ We denken nog steeds, in de eerste instantie, om te leven in deze wereld , maar we zijn hier om vragen te stellen ! “ . Mooi artikel, wie volgt ?

 20. En toch nog steeds, niet 1 advocaat , of groepering, die het aandurft om de politiekers , rechtstreeks en persoonlijk voor de rechtbank te dagen voor misdaden tegen de mensheid.
  Zegt veel over de zgn alternatieve groeperingen en de advocatuur.

 21. Team Zout schreef:
  18/09/2020 om 6:01 pm
  Bingo en u kunt er zonder pardon vanuit gaan dat er nog veel meer bij elkaar verzonnen en gelogen wordt natuurlijk. Dit staat echt niet op zichzelf. Beetje vervelend natuurlijk voor de politici die zo mooi de verantwoordelijkheid konden afschuiven op deskundigen.
  Wat zouden die zogenaamde deskundigen nog meer onder de pet houden en verdraaien?

 22. Alan Jones is een mooi voorbeeld van een strijdbare reporter met het hart op de juiste plaats.
  Hij werd voor mij bekend toen hij het opnam voor onderzoeker Peter Ridd (James Cook University, North Queensland), iemand die al 30 jaar het Australische Barrière Rif heeft bestudeerd. Hij onderzocht het rif als steeds, en kwam tot de conclusie dat dit rif helemaal niet aan het afsterven was. Dit was in strijd met het politiek correcte verhaal dat dit rif aan het afsterven was vanwege klimaatverandering, en dat zorgde voor een wereldwijd alarmisme.
  Maar deze Peter Ridd kent dat rif en onderzoekt dat rif dus al 30 jaar en ziet géén uitzonderlijk afsterven in dat schitterende rif.
  Hij bracht deze opvatting naar buiten en dat bracht hem in conflict met zijn universiteit die geen “subversieve” opvattingen tolereerde. Ontslag dreigde.
  Alan Jones heeft strijdbaar deze integere wetenschapper verdedigd. Hulde voor de man.

 23. Gelukkig zijn er mensen die wel doorhebben, dat er zacht gezegd iets niet klopt. Zo zijn er in NL minder slachtoffers dan de griep in 2017. Ga je je een beetje verdiepen dan kom je toch al snel bij Agenda 21. Dat is een VN stuk en daaruit blijkt dan vrij direct dat er dus sprake is van een plan. Een plan van de NWO. Daar heeft complotdenken niets mee te maken. Al internationale verdragen, zoals CETA en Marrakesh lijken sociaal, maar blijken in de praktijk bedoeld om de Westerse welvaart te slopen. En globalistische leiders als Rutte, Merkel en Macron werken netjes mee aan die staatsgreep.
  De demonstratie in Berlijn heeft overduidelijk gemaakt dat heel veel mensen de zaak doorzien. De corrupte MSM manipuleren er nog lustig op los, maar ook dat zal te vergeefs zijn. Als Trump na 3/11 herkozen is, kan de zaak wel eens in een stroomversnelling komen en dan valt het kaartenhuis van de NWO in.

 24. De NWO/Cabal is een agenda uit aan het rollen, dit is al aan de gang sinds 9/11 ( toen werd er onder het masker van een grote aanslag de eerste grondwet maatregelen (patriot act ) ingesteld. Dit ‘virus’ wat gewoon uit een lab komt ( bewijzen te over ) is weer een volgende stap.
  Echter, ze hebben fouten gemaakt…de grootste fout is dat dit virus niet ernstig/sterk genoeg was om voldoende slachtoffers te maken. De andere grote fout is dat ze het internet (nog steeds) onderschatten en verzuimd hebben dit vóór dit ‘virus’ dicht te spijkeren. Dit hebben ze nu wel in de gaten, vandaar dat Merkel ook deze week pleitte om maatregelen zsm te nemen om ‘nepnieuws’ strafbaar te maken via de providers. Te laat, Angela…te laat…
  Ze zijn dus in hun eigen zwaard aan het vallen.
  één ding viel mij op de afgelopen week…de troonrede…Koning Willy riep ” de multilaterale wereldorde (NWO) staat onder druk” ( maw ze beginnen in te zien dat de reset aan het mislukken is ) .
  An sich positief nieuws dus…maar verder vertelde onze laatste (!) koning het volgende: “pas op voor een nieuw virus of een andere wereldschokkende gebeurtenis…En dat laatste baart mij nu grote zorgen..ze snappen nu dat het spelletje met deze nepziekte voorbij is..dus ze gaan met iets nieuws komen..en dat zal nog groter zijn dan dit nepvirus..wat zal het zijn ? Laten ze de wereldeconomie nu echt in elkaar flikkeren ? Dat kunnen ze vrij eenvoudig voor elkaar krijgen…hun broeders in China hoeven de Chinese Dollarvoorraden maar op de wereldmarkt te dumpen en 24 uur later zijn alle munteenheden geen snars meer waard…of komen ze met een enorme reeks aanslagen ? We gaan het in de komende weken meemaken wat het ook is..want één ding is mij glashelder..de herverkiezing van Trump MOET en ZAL voorkomen worden..Deze NWO jongens en meisjes zijn al tientallen jaren met dit hele plannetje bezig en denk nu maar niet dat ze dit na één tegenslag zullen gaan opgeven.

 25. Het is alleen wel de Australische Sky News. Op de UK versie (in Nederland op Youtube te zien) worden wel continu virus pandemic COVID-19 key facts uitgezonden met de gebruikelijke overheidspropaganda.

 26. We hebben al 10 jaar een links kabinet dankzij de VVD, die mee gaat met de extreem linkse partijen. Het maakt dus niets uit. Zolang de PPV en het Forum worden buiten gesloten zal er niets veranderen…..helaas.

  HELEMAAL Niets, En het wordt steeds ERGER.

 27. Prima artikel Xander. Sta er vierkant achter. Trouwens virussen en bacteriën bestaan al sinds het ontstaan van de aarde. En een vaccin, zoals ze het nu verkopen, politici en de Big Pharma, is grote onzin. Wetenschappelijk is allang bewezen, dat een virus de neiging heeft te muteren.

 28. De coronamaatregelen zijn net zo overdreven als de klimaathysterie waarbij vele honderden miljarden euro’s worden verspild voor een onmeetbaar afkoelingseffect van 0,00007 graden Celsius…

Comments are closed.