‘Galactic Current Sheet’ een feit; kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen – UPDATE

—————————————————————————————————————————————–

Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies

—————————————————————————————————————————————–

(UPDATE 28/8 – 23.35) – De vraag van veel mensen wanneer de ‘galactic current sheet’, waar we sinds vorig jaar al vaak over geschreven hebben, onze planeet precies raakt, kan niet worden beantwoord. En dat hoeft ook niet, want de veranderingen in ons zonnestelsel laten zien dat deze galactische elektromagnetische golfbeweging, die onze planeet zo eens in de 12000 jaar op zijn grondvesten doet schudden, reeds is gearriveerd. Eigenlijk is het geen wonder dat politici en media geen enkele aandacht besteden aan dit met afstand grootste gevaar dat ons bedreigt. want er is helemaal niets tegen te doen.

Hoewel veel astronomen het nog negeren, is het bestaan van een ‘galactic current sheet’ in onze melkweg en andere spiraalstelsels uitvoerig aangetoond. Het betreft het centrale elektrische veld dat de magnetische sectoren van een sterrenstelsel opdeelt en bepaalt, en verantwoordelijk is voor de galactische magnetische omkering die eens in de zoveel tijd plaatsvindt (in ons geval eens in de ca. 12000 jaar).

Hoewel ieder spiraalstelsel maar enkele armen heeft, is zitten de rimpels van de golfbeweging van de current sheet, die ook door onze melkweg gaat, vele malen dichter op elkaar.

Iedere 12000 jaar een 150 tot 300 jaar durende gebeurtenis

Als we kijken we naar onze naburige sterren en de planeten in ons zonnestelsel zien we weliswaar duidelijke veranderingen, maar is niet exact te zeggen wanneer de current sheet op zijn hoogtepunt komt. Omdat onze zon ook een eigen ‘current sheet’ heeft, kunnen we aan de hand van de effecten van de zonnewind op onze planeet, die iedere 7 tot 10 dagen doorgaans enkele uren duren, behoorlijk goed opmaken hoe laat het is op de klok.

Aan de hand van de dikte en progressie van deze current sheet kunnen we opmaken dat het om een gebeurtenis gaat die iedere 12000 jaar plaatsvindt en in totaal 150 tot 300 jaar duurt. Aangezien de laatste ‘superflare’ (super uitbarsting) van de zon in 1859 samenviel met het begin van de huidige, almaar sneller verlopende poolomkering, is het niet onwaarschijnlijk dat dit het moment was dat de galactic current sheet in ons zonnestelsel arriveerde.

Bewijzen op planeten, zon en aarde

Let wel: het is géén plotselinge ‘botsing’, maar een golfbeweging, waardoor de gevolgen langzaam maar zeker steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar worden tot het hoogtepunt is bereikt en de omkering plaatsvindt. Iedere ster reageert daar ietsje anders op, zowel qua intensiteit als qua tijd.

Hetzelfde geldt voor de planeten. Afmetingen, atmosfeer, het magnetische veld – alles speelt een grote rol in hoe snel de veranderingen plaatsvinden. Vanwege de gigantische omvang van de galactic current sheet maakt het echter weinig uit op welke planeet en welke locatie we ons bevinden.

De vele bewijzen van de current sheet in het zonnestelsel zijn op alle planeten en ook de zon zelf namelijk al langere tijd duidelijk zichtbaar. De meest recente verschijnselen zijn een plotselinge grote afkoeling op Neptunus en een toename van het aantal energetisch neutrale atomen en heliosferische ionen, wat duidt op intensiteitsveranderingen op de zon en in de zonnewind.

Eén van de gevolgen op aarde is dat het zwakker wordende beschermende magnetische veld steeds minder in staat is om geomagnetische zonnestormen tegen te houden. Dat uit zich in een toename van het aantal (elektrische) storingen (zoals een recente wereldwijde systeemuitval van Netflix) en ‘onverklaarbaar’ genoemde branden en explosies in elektrische- en industriële installaties.

Binnen 20 tot 25 jaar een cataclysmische ramp?

Minstens zo verontrustend is dat de mensheid letterlijk ‘gek’ begint te worden door dit afzwakkende magnetische veld (zie ons artikel van 16 augustus). Als u daarbij optelt dat nu ook systeemwetenschappers de kans op een verwoestende ‘killshot’ zonnevlam in de komende 30 jaar op 75% inschatten, dan zult u vermoedelijk wel aanvoelen dat de immense problemen waar we de mensheid nu mee kampt nog niets zijn vergeleken bij dat wat er nog aankomt.

Gezien de snelheid waarmee het magnetische veld afneemt (minimaal 5% per decennium) lijken die cataclysmische rampen al binnen een jaar of 20 à 25 te gaan losbarsten, volgens sommige wetenschappers en astronomen mogelijk nog veel eerder.

‘De aarde (zal) tot een woestenij worden…. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud… Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken…’ (Jes.13:9+12-13)

‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanweg het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen…‘ (Luc.21:25-26).

 

Xander

(1) Suspicious Observers

Zie ook o.a.:

16-08: Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider
24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde?
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar 
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij (/ Derde Wereldoorlog en einde beschaving begint met explosie Noord Koreaanse kernbom)