Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Zo kan het einde van de beschaving beginnen: een superflare vernietigt het elektriciteitsnet en alle elektronica, waardoor niets in onze samenleving meer werkt.

—————————————————————————————————————————————–

Flashback naar het ‘Remote Viewing’ team (voormalig CIA project), dat in de jaren ’90 de kernramp in Fukushima ‘voorzag’,  en enige jaren later een wereldoorlog en een verwoestende zonnevlam

—————————————————————————————————————————————–

Het nieuwe zonneminimum (met het reeds ingezette Global Cooling als gevolg) zal de komende jaren steeds ingrijpendere gevolgen hebben voor het leven op aarde. Daar komt een andere, acute dreiging bij. Juist nu het magnetische veld van onze planeet – ons beschermende schild tegen kosmische straling – aan het verzwakken is, waarschuwt een topwetenschapper van het Climate Science Center in Pagosa Springs (Colorado), in de volksmond bekend als het Oppenheimer Ranch Project, dat onze planeet mogelijk al in 2023 getroffen wordt door een verwoestende super zonnevlam. Dat is niet zomaar een theorie, want de ‘kosmische golf’ die in 2019 eenzelfde zonnevlam op onze naburige ster Proxima Centauri veroorzaakte, lijkt nu ook naar ons op weg te zijn. (1)

In juli 2017 schreven we over een nieuw rapport over de NASA, dat zijn zorgen uitsprak over het inmiddels begonnen ‘zonne minimum’. Grote uitbarstingen van zonnevlammen zijn dan weliswaar niet te verwachten, maar wel enorme, soms maandenlange gaten in de corona van de zon, waardoor zonnedeeltjes met grote snelheid kunnen ontsnappen en het magnetische veld van de Aarde kunnen raken.

Daarbij kunnen satellieten, maar ook elektrische en elektronische installaties op het oppervlak van de planeet worden beschadigd of zelfs permanent worden uitgeschakeld. Het kan tevens een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Zo’n uitbarsting zorgde in april 2017 in diverse grote Amerikaanse steden voor massale stroomstoringen.

Grote zorgen over afname magnetisch veld en superflare in 2023

David Mauriello, wetenschapper van het Climate Science Center, maakt zich meer zorgen over het afnemende magnetische veld en een mogelijk poolomkering dan over het nieuwe zonne minimum en Global Cooling. Al over 2 jaar zouden we de gecombineerde gevolgen van de afnemende magnetosfeer – een neveneffect van magnetische omkeringen of afwijkingen, waardoor het magnetische veld van de aarde tot onder 10% van het maximum kan dalen -, gekoppeld met een krachtige plasma ejectie van de zon kunnen gaan meemaken.

In een recente studie werd op basis van waarnemingen van negen telescopen – waaronder de bekende Hubble Space Telescope – vastgesteld dat er op 1 mei 2019 op de dichtst bij ons zonnestelsel staande ster Proxima Centauri een ongekend krachtige flare, een felle uitbarsting is geweest, die 100 keer sterker was dan de uitbarstingen van onze eigen zon. Proxima Centauri is een rode dwerg op een afstand van 4,25 lichtjaar van de aarde.

Deze uitbarsting op Proxima Centauri had de kracht van een X-200+ flare van onze eigen zon. Merk op dat de krachtigste uitbarsting van onze zon ‘slechts’ een X-45 was. Deze werd in 2003 gemeten, en was gelukkig niet op onze planeet gericht. Het ‘Carrington Event’ in 1859 werd vermoedelijk eveneens veroorzaakt door een X-45 flare. Omdat onze samenleving toen nog niet afhankelijk was van elektronica, bleven de gevolgen beperkt.

‘Kosmische Golf’ raakte al twee naburige sterren

Mauriello gaat er vanuit dat indien de jongste kennis aangaande het bestaan van een soort galactische ‘Birkeland golfstroom’ correct is, deze kosmische ‘golf’ die in 2019 Proxima Centauri raakte nu met (bijna) de lichtsnelheid naar ons onderweg is. Dat betekent dat deze golf in de zomer van 2023 de zon kan raken, en een vergelijkbare mega-flare kan veroorzaken. Die hoeft niet eens rechtstreeks op onze planeet gericht te zijn om via het ‘halo’ effect ongekende verwoestingen aan te richten, en onze wereld naar het stenen tijdperk terug te ‘bombarderen’.

Een recente superflare op de Ster van Barnard, die op 5,978 lichtjaar afstand staat, is een sterke aanwijzing dat dit meer dan slechts een theoretische mogelijkheid is. De flare op deze ster vond namelijk op het verwachte interval plaats.

Vanwege de afnemende magnetosfeer is een gemiddelde X-flare nu al voldoende om 90% van onze beschaving, die extreem afhankelijk is geworden van elektronica en elektriciteit, weg te vagen. De aanstormende galactische ‘golf’ zou tevens het laatste zetje kunnen geven om een snelle poolomkering in gang te zetten. ‘Tegen augustus 2023 moet u er klaar voor zijn,’ aldus Mauriello.

Ex-CIA ‘remote viewers’ voorzagen toekomstige gebeurtenissen

De afgelopen jaren plaatsten we enkele flashbacks naar ons artikel van begin 2012 over een ‘Remote Viewing’ team, ooit opgezet door de CIA maar later privaat voortgezet, dat speciaal getraind werd om met buitenzintuiglijke waarnemingen ‘op afstand’ de vijand te kunnen bespioneren (toen nog de Sovjet Unie). Toen dit team steeds meer successen boekte, begon men te experimenteren of ze ook in de toekomst konden ‘kijken’. De CIA stopte in de jaren ’90 met het programma, onder meer omdat de ‘viewers’ niet konden zeggen wanneer bepaalde gebeurtenissen precies zouden gaan plaatsvinden.

Het hoofd van dit programma, de met drie medailles gedecoreerde majoor Ed Dames, voorspelde op grond van de bevindingen van dit team een aantal inderdaad uitgekomen gebeurtenissen, zoals de eerder genoemde krachtige zonnevlam die in 2003 de Aarde op slechts 3 maanden miste.

Tevens voorsspelden ze dat Noord Korea een kernbom zou ontwikkelen (waar hij toen nog voor belachelijk werd gemaakt) en een grote aardbeving in Japan, waardoor er een enorme ramp met een kerncentrale zou plaatsvinden. Zoals iedereen weet gebeurde dit inderdaad in 2011 in Fukushima. Dames had de Japanners nog zo gewaarschuwd, maar die namen hem niet serieus.

Killshot’ gebeurtenis op de zon’ tijdens Derde Wereldoorlog

Het ‘remote viewing’ team zag volgens Dames dat een aantal jaren na de kernramp in Japan plotseling een grote (wereld)oorlog zal uitbreken, en Noord Korea een kernbom gebruikt. En dan, als over de hele wereld talloze soldaten in diverse landen de Derde Wereldoorlog aan het uitvechten zijn, zal er een gigantische uitbarsting op de zon plaatsvinden, een ‘killshot’ genoemd, die vrijwel het gehele Noordelijke Halfrond van onze planeet totaal zal verwoesten.

Hét teken dat deze ‘killshot’ flare eraan komt is een ongeluk met een Space Shuttle achtig ruimteschip – mogelijk de SpaceX Starship, die nu door de NASA is uitgekozen om een volgende bemande maanmissie mee uit te voeren (2), en waar tijdens een test op 3 maart 2021 een crash mee heeft plaatsgevonden.

Alle remote viewers -inclusief Dames zelf- ‘zagen’ meerdere malen dat alle soldaten die op dat moment in vele oorlogen zullen vechten tegelijkertijd omhoog zullen kijken, omdat ze iets onvoorstelbaars in de lucht zien. Dat zal hen doen besluiten te stoppen met vechten en terug te keren naar huis, omdat ze beseffen dat er iets enorms staat te gebeuren, en ze de resterende tijd bij hun gezinnen en geliefden willen zijn.

Noordelijk halfrond verwoest, hevige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen

Daarna volgt al snel de ‘killshot’, die vooral het noordelijke halfrond (Amerika, Europa, Rusland, China) zal treffen. Alle communicatiesatellieten en de meeste elektriciteitsnetwerken worden verwoest. Het zal maanden en zelfs jaren duren voordat er zelfs maar met herstel kan worden begonnen. De van elektriciteit afhankelijke maatschappij -geen brandstof, geen energie, geen water, geen voedsel, etc.- zal dus volledig in elkaar storten. Het aantal slachtoffers zal letterlijk niet te tellen zijn.

De hevige zonnevlammen zullen ook de kern van de Aarde in beroering brengen, met enorme aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg. Mede vanwege de zeer krachtige stormen die zullen ontstaan zal het daglicht voor een deel worden verduisterd, wat grote gevolgen zal hebben voor de gewassen en daarmee de oogsten. Daar komt de dan extreem krachtig geworden röntgenstraling van de zon nog eens bij, en niemand weet precies wat dat zal veroorzaken.

‘Wie wil er nou horen dat het einde der tijden eraan komt?’

Danes commentaar in 2003: ‘Soms wil ik het zelf ook allemaal ontkennen en ervoor kiezen niet te geloven dat wat wij zien ook echt zal gaan gebeuren. Maar ik zal wel moeten, ik heb geen keus… Ik begrijp de sceptici overigens wel. Als iemand anders mij dit zou vertellen zou ik hem ook niet geloven. Hoe zou ik dat kunnen? Dit is zó rampzalig, daar wil je dus niet eens aan denken.’

‘Op veel plaatsen in de wereld is het nu al ellendig genoeg. Dus wie wil nou horen dat het einde der tijden eraan komt? Dat we door de zon geroosterd zullen worden?’

Doomsday Vault

De angstwekkende voorspellingen van het team werden klaarblijkelijk toch heel serieus genomen. Meer dan 100 overheden bouwden op een Noors eiland namelijk een zogenaamde ‘Doomsday Vault’. In deze zwaar beveiligde ondergrondse installatie zijn alle belangrijke zaden, vruchten en gewassen voor toekomstige generaties opgeslagen. Ook in Australië, Rusland en Europa zouden op diverse locaties ondergrondse complexen zijn gebouwd die bedoeld zijn om de elite van deze wereld een aanstaande catastrofale ramp te laten overleven.

Als die mogelijke superflare in 2023 inderdaad rechtstreeks de aarde raakt, dan zou het in het slechtste geval zo kunnen gaan als in de film ‘Knowing’ (2009) te zien is:

‘De stervelingen zullen zeldzamer worden dan gelouterd goud’

Sommigen vinden de regelmatige Bijbelcitaten van de afgelopen tijd misschien vervelend (en dan moet u deze laatste alinea’s maar overslaan), maar de overeenkomsten met de huidige ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn te opvallend om als slechts ’toeval’ of ‘reli geklets’ af te doen. Wat denkt u, in het kader van dit artikel, bijvoorbeeld van deze Bijbelse profetieën:

‘Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.’

‘Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen… Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.’ (Jes. 13: 5-9 + 12)

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

‘Als een dief’ betekent naar mijn mening niet dat er geen waarschuwingssignalen zullen zijn. Die zullen er wel degelijk zijn, in overvloed zelfs, maar ze zullen zoals gebruikelijk door bijna iedereen worden genegeerd. Daardoor zal ‘de dief’, die zijn komst ruim van tevoren aankondigt, toch onverwacht ‘inbreken’ op het leven van iedereen op deze planeet – of dat nu door een ‘killshot’ flare, een Derde Wereldoorlog of vaccinatie-depopulatie gebeurt. Of misschien zelfs wel door al deze gevaren tegelijk.

Mogelijk waren deze profetieën slechts waarschuwingen, zoals sommige theologen denken, en hoeft het allemaal niet letterlijk zo te gebeuren. Dan nog dienen waarschuwingen wel ter harte te worden genomen. Gezien de staat van de mensheid en de richting waarin we door bepaalde krachten geduwd worden, kan ik niet zeggen dat ik heel optimistisch ben dat er op de valreep alsnog een radicale ommekeer komt. Maar ik krijg in deze heel graag ongelijk.

Xander

(1) Electroverse
(2) Houston Chronicle

Zie ook o.a.:

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij (/ Derde Wereldoorlog en einde beschaving begint met explosie Noord Koreaanse kernbom)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

70

 1. Gods woord is de waarheid
  Wie in HEM geloofd weet, dat ZIJN woord de waarheid is .
  Dus ZIJN woord komt uit !
  Ook het boek openbaringen!
  Gr daniel

 2. @Mac Tito
  Het goede nieuws is voor iedereen die erkent door de vurige slang gebeten te zijn.!
  En iedereen die dan gelooft in de aan het kruis geheven Christus wordt zalig. Heeft het eeuwige leven.
  Groet, Pieter

 3. Komt er ooit ook eens goed nieuws uit de hoek van onze gelovigen?
  Bijbel is ook geschreven door een paar idioten die voor mensen weinig goeds te vertellen hadden. Bijbel staat zelfs haaks op de rechten van de mens want onze ideële god was natuurlijk niet op de hoogte van de toekomst… zijn eigen creatie. Nooit de vraag gesteld waarom onze god eeuwig blijft geeuwen? Met al die rampen kan je natuurlijk niks doen omdat jezus ons toch zal redden. Zal mij niet verbazen dat de joden ook zoiets dachten toen ze naar de gaskamer op weg waren in de plaats van uit de rij te lopen om terug te vechten.

 4. @Reageerbuis

  Voor alle duidelijk nog even meegeven dat we hier van de felle uitbarsting op Proxima Centauri, die veroorzaakt door deze kosmische schokgolf, geen last gaan hebben.

  Het is pas als dezelfde kosmische schokgolf, die verantwoordelijk is voor die felle uitbarsting op Proxima Centauri, ons zonnestelsel bereikt en bij onze zon eenzelfde soort felle uitbarsting veroorzaakt dat we zwaar in de sh*t zullen zitten.

  Op basis van de verwachte datum van aankomst in ons zonnestelsel (augustus 2023), zou deze kosmische schokgolf bij benadering aan de helft van de lichtsnelheid op ons afkomen.

  Het zou als verzekering (‘better to have it and not need it than to need it and not have it’) zeker geen slecht idee zijn om als cadeau voor nieuwjaar een gedrukt boek (digitale versies zullen dan de geest geven) te kopen met informatie over de ligging en andere kenmerken van Europese grotten…

 5. @einde

  Ik bedoel de haat tegen allerlei dingen die in de wereld gebeuren die je vanuit het artikel hierboven en andere artikelen kan opmaken.

  En inderdaad, zou Jezus ook zoveel haat in zich hebben gehad?

 6. “Het is uw toon. Mod.”

  Pfff, het is mijn toon…. flikker op zeg.
  Ik schrijf de waarheid, maar daar kunnen jullie niet mee omgaan.
  Het ondermijnt dit hele artikel en deze hele website.
  Jullie zijn gelovig?
  Jullie zijn gelovig op een manier die jullie uitkomt.
  Net als de katholieken. Die leggen de Bijbel ook uit zoals het hun uitkomt.
  Bah!

  Ter illustratie deze post gepubliceerd, u weet zich niet te gedragen als gast. Gelieve hier niet meer te posten. Mod.

 7. In zekere zin onderscheidt Xander zich nauwelijks van de raison d’être van de Daily Express en de medische Gestapo: het creëren van angst. De zonnevlam van 2023 brengt ons in elk geval weer twee jaar verder.

 8. @ theo
  Je slaat de spijker op z’n kop
  Echte Christenen slapen gewoon
  De meeste op dit forum ( niet iedereen) liggen er wakker van. Wat is nou beter voor je gezondheid.
  @ haat.
  Ik weet niet wat je bedoeld, maar bij mij zit geen haat.
  Meer een gevoel van medelijden…..
  Zou jezus ook al deze artikelen schrijven en de afschuwelijke foto’s erbij plaatsen ?
  En ja , we moeten waakzaam zijn, maar niet op deze manier.

 9. @Reageerbuis.

  Ik neem aan dat bedoeld wordt dat de felle uitbarsting op Proxima Centauri vastgesteld werd op 1 mei 2019 en dat, aangezien het licht afkomstig van Proxima Centauri er 4,25 jaar over doet om ons te bereiken, deze gebeurtenis dus ergens rond 1 februari 2015 moet plaats gevonden hebben.

  Dat zegt dus niets over de snelheid van de kosmische schokgolf, die deze felle uitbarsting op Proxima Centauri veroorzaakt heeft, en wanneer die schokgolf ons zonnestelsel zal bereiken.

  Als de electronen in de BIrkeland stroom versnellen door een dubbele plasma layer, kunnen ze de snelheid van het licht benaderen.en een ‘Bennett pinch’ produceren en dat is een magnetisch veld dat electronen synchroton straling veroorzaakt en dit soort straling omvat radiogolven, zichtbaar licht, x-rays en gamma rays. (Wikipedia)

  Het probleem is dat er zich op het traject van Proxima Centauri naar hier, voor zover we weten, geen objecten bevinden die een ‘Bennett Pinch’ zouden kunnen produceren waardoor we de snelheid en de positie van de naderende Birkeland stroom zouden kunnen bepalen en dus ook de aankomst ervan zouden kunnen voorspellen.

 10. reageerbuis 30/04/2021 om 7:38 pm

  Blijf het niet met u eens. De inslag op proximus cen geschiedde vlgs de wetenschappers op 1 mei 2019 van de aardse kalender en werd op 4,5 ly afstand waargenomen op aarde. Vanaf dat tijdstip doet de flare er 4,5 aardse kalenderjaren over om aarde te bereiken.
  Of die flare daadwerkelijk aarde bereikt en wat er verder van komt is zal blijken.

  zou het in 2015 hebben plaatsgevonden en wij het pas in 2019 hebben kunnen zien, was de flare vanaf 2015 al verder gereisd en had aarde bereikt rond najaar 2019.)

  n.b. overigens was xandernieuws een van de eerste westerse media die berichtte over het toen nog chinese virus terwijl de rest nog over kerstinkopen en wintersportvakantie nadacht.

 11. Hallo,

  Was ik nog een keer.
  Waarom worden mijn reacties genegeerd?
  Ik heb gisteravond een reactie geplaatst en deze schijnt niet door de Xander-beugel te kunnen.
  Vandaag heb ik een reactie geplaatst met de vraag waarom ik die reactie niet wordt geplaatst.
  En tot op heden geen antwoord, terwijl ik wel allerlei andere reacties geplaatst zie.

  Wellicht doe ik iets fout?
  En zoja, stuur mij dan een email hierover 🙂

  Het is uw toon. Mod.

 12. aan einde en bert,

  jullie hebben gelijk, nog nooit in al die tiental jaren is er ook maar 1 keer iets uitgekomen van al die duizend doemartikelen alhier

 13. Mensen, laten we realistisch zijn , er staat genoeg in de Bijbel om te concluderen dat we in de laatste dagen leven ( Hoe lang alles nog gaat duren, kan heel kort zijn en kan wat langer zijn ) in ogenschouw nemen wat er allemaal in de wereld gebeurt.
  Xander geeft een heleboel punten aan wat eventueel zou kunnen plaatsvinden, beweert totaal niet dat dat ook gaat gebeuren MAAR geeft wel aan dat in zijn beleving we in de laatste dagen leven ( In mijn beleving ziet hij x-een aantal punten scherp , luister erna en ONDERZOEK ZELF )
  Dus laten we nou niet muggenziften ( Misschien zijn de muggenzifters wel die er niet mee geconfronteerd willen worden met de laatste dagen ?! ), Oei, opnieuw levensgevaarlijk.
  In deze tijd zijn 2 aspecten van groot belang : heb je ogen open maar vooral vertrouw vooral op de Here Jezus, HIJ zal Altijd naast jou blijven staan !!

 14. Het H.A.A.R.P. systeem kan deze situatie creeeren. Zon en zonnevlammen hoort net zo aan als corona. Natuurlijk heeft u hier wat voor te zeggen met al die mooie zonne fotoos enzo. Maar vergeet niet dat dit alleen bij sciens viction films getoond werd en nu in onze wereld. Dit moest enkele jaren terug ook de grid in de US gedeeltelijk plat leggen. En? Niets dus. Met het H.A.A.R.P. systeem kunnen ze waarschijnlijk wel deze cituatie maken. Voor mij is dit alleen maar bang makerij.

 15. Mod geeft geen reactie op mijn vraag.
  Het is geen moeilijke vraag.

  Reactie op uw vraag is net geplaatst. Mod

 16. Waarschuwingen in overvloed in onze tijd!

  De tekst uit 2 Petrus 3:vanaf vers 8 t/ 10 komt ook overeen met wat Jezus ons zelf zegt.
  Zittend op de Olijvenberg , kijkend over de oude stad Jeruzalem spreekt Jezus profetische woorden, dat wil zeggen woorden die in de tussentijd van Zijn lichamelijke afwezigheid op aarde zullen gaan geschieden.
  En dan verteld Jezus de rede van Mattteus 24 en 25. Met talloze waarschuwingen en tekenen waar we op moeten letten.
  Hij roept ons dus op om alert te zijn, de tekenen te herkennen.
  En Hij somt tekenen op……en zijn dus wel tekenen, maar het zal onverwachts geschieden. ( dief in de nacht)
  Maar hij waarschuwt ook dat net als in Noach’s tijd de Mesen het niet zullen bemerken. ❗️
  Een ernstige waarschuwing aan ons!

  Ook dat is nu actueel.
  Het huidige doel van de mensen is : Corona de wereld uit en daar moet alles voor in het werk gesteld worden zonder dat we ons erin verdiepen of achter deze pandemie “ hogere kwaadaardige machten “ schuilgaan je of nee. En we lopen als makke schapen achter Bill Gates, en de WHO en onze overheid die dringend vaccinatie adviseert aan.
  Zonder te weten dat, en of , en hoe , we ons lichaam hiermede verontreinigen.
  Niet beseffend wat de mogelijke achterliggende doelen van deze organisaties zijn.
  Zo heeft Bill Gates de wens dat de wereld populatie moet worden terug gedrongen ( om het milieu te redden ) en hij zegt openlijk ergens op YouTube dat dit het beste kan door wereld wijde vaccinatie programma’s!!

  Jezus waarschuwt ons om niet wereld gelijkvormig te worden, dus daar NIET aan mee te doen, maar Hem te blijven dienen en blijven verwachten door alle verdrukkingen heen.

  De profetiën uit de Bijbel leren ons ook dat Babel in één uur zal vallen.
  Wat is Babel: dat is de grote stad di WIJ hebben gebouwd.
  Dat is onze macht kennis wetenschap, geld, mobiliteit, gezondheids zorg, met haar technologie, computer en communicatie technologie , politicologie, ( EU ) heersers, ( de vorming van machtsblokken ) en vul alle wetenschaps en politieke richtingen maar in….

  Ik geloof dat God ook de kosmos bestuurd.
  Dat is immers ook onderdeel van Zijn schepping!
  We mogen en kunnen er wel ver inkijken en zwarte gaten ontdekken, en heel veel satellieten en ander “ schroot “ de ruimte insturen, maar eenmaal gaat God ook de kosmos herscheppen, ook dat hoort bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
  Petrus zegt dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

  Maar voordat dit eindoordeel zich zal gaan voltrekken zullen er eerst nog veel “ plagen “ de aarde treffen.
  Dit kun je in Openbaringen aan Johannes lezen, hoe tijdens de schaal en bazuin oordelen de aarde geteisterd zal worden.
  En dan kan het best zo zijn dat dit soort Superflaires die Xander hier beschrijft daarin een rol zullen spelen.

  Als dit de aarde treft ( of een deel van de aarde ) dan is het gebeurt met onze communicatie alle computers kapot geen elektriciteit meer.
  Geen internet geen communicatie TOTALE CHAOS!
  Zegt de Bijbel ons dat ook niet???
  Iets om over na te denken.
  Moet u zich voorstellen geen elektriciteit…..
  Nou als dat niet de val van Babel is…..
  Onze speeltjes allemaal weg…. binnen een uur!
  Geld automaten kapot werken niet, contant geld is al weg , geen internet, geen voedsel meer ( kan niet worden geproduceerd en getransporteerd)

  Er zijn toch ook inmiddels in de wapenwereld EMP bommen ( elektromagnetische wapens ) of hoe heten deze dingen….
  En iets wat eenmaal gemaakt is moet ook altijd een keer gebruikt worden.
  Dat hebben we in Japan gezien in Hiroshima en Nagasaki
  Veroorzaakt of door mensen handen of door Gods hand? Babel ZAL vallen maar door wie en hoe….. We weten het niet….

  Wat ik wel weet, en zie, is dat hoe Bill Gates met zijn vaccins bezig is, geen zuivere koffie is en dat zet mij aan het denken…. Waarom mogen er geen medicijnen gegeven worden bij Covid?
  Bill Gate is een gevaarlijke man dat was met Hitler net zo hij kwam democratisch aan de macht, en zo presenteert Gates als een “ soort redder “zijn dodelijke “wondermiddel” aan de hele mensheid. Maar wat is het doel ??? Ordinair geld verdienen ? Of Zonder wapens mensen vernietigen.
  We worden in de Bijbel niet voor niets gewaarschuwd voor valse profeten….. pas op!
  Het is met covid niet anders… dan het voormalig Derde Rijk!
  De geschiedenis gaat zich hier herhalen. ( dat zijn profetische tekenen )

  Dit alles zijn Bijbelse tekenen.
  Wij leven duidelijk in de eindtijd.
  We weten niet wanneer en hoe en daar gaan we ook niet over speculeren.
  Maar één ding is zeker, Jezus leeft en hij wil niets liever dan dat u en ik zich bekeren.
  Onze zonden verlaten n belijden aan Hem en Hem gaan volgen.
  Wat er dan ook gebeurt, een superflare aan de hemel, of satellieten die naar beneden vallen , of nog meer ( volgende ) besmettelijke ziekten, honger, oorlogen,valse profeten, aardbevingen ( zijn er veel op dit moment zo ook vulkaan uitbarstingen) Jezus zegt ; En als die dagen niet ingekort werden , zou er geen vlees behouden worden: maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Mat 24:22. En die deur is nog steeds open daar kun je nog steeds bij gaan horen “ Hij laat geen bidder staan”
  Ook Marcus’ spreekt daarover H 13: 24 Maar in die dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven
  En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heen en weer bewogen worden.
  En dan zullen ze de ZOON des mensen zien komen in de wolken , met GROTE kracht en heerlijkheid.
  En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeen brengen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste van de hemel.
  En leer van de vijgeboom deze gelijkenis; wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren , weet dan dat het nabij is voor de deur.
  Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurt zijn.
  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan , maar MIJN Woorden zullen zeker niet voorbij gaan.
  Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet , ook aan de Zoon niet , maar alleen de Vader.
  Zoek Zijn Vrede!
  Shalom
  Anna

 17. Hoi Xander
  Goed artikel.
  Heb eens een documentaire gezien over remot viewers en die konden met hun geest uit hun lichaam treden en op andere plaatsen en ruimtes kijken en exacte beschrijvingen geven wat er in die andere ruimtes stonden of hoeveel mensen er aanwezig waren in die andere ruimtes en welke handelingen die mensen deden in andere ruimtes.
  Ook de duisternis geeft zulke krachten aan mensen maar ook God die profeet Elisa met zijn geest uit zijn lichaam kon laten treden om op andere plaatsen te zien wat andere mensen doen of zeggen.
  Op die manier betrapte profeet Elisa zijn dienstknecht op diefstal.
  Ook het jaartal 2023 vind in interessant om het getal 23 staat voor 666 want 2 gedeeld door 3 =…
  Dus 2023 kan een kanshebber zijn voor de great reset.
  We weten het niet he? Het is koffie dik kijken.
  God weet het

 18. Ik ben benieuwd op welke manier de wereld ten onder gaat. Als ik deze en ook andere websites moet geloven vergaat de wereld bijna tegelijk aan de volgende gebeurtenissen: meteorietinslag, zonnevlam, buitenaardse invasie, 5G, corona vaccinaties, zondvloed, kernoorlog, uitdoven van de zon.
  Als ik het moet geloven gebeurt alles rond 2022.

  Ik ga ervanuit dat de aarde maar 1 keer kan vergaan, dus van al deze paniekzaaierij wordt hooguit 1 voorspelling waarheid en de rest is dus lariekoek.

 19. Reactie op het geloofsforum namelijk:

  ‘ Als ik het HEELAL doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het immers niet ‘ ?

  Dit gegeven woord laat ons onze oneindige beperktheid zien inzake onze inzichten in RUIMTE en TIJD.

  Wie kan zich ook nog maar iets voorstellen bij een term als 10 miljoen lichtjaren? Ja wij kunnen wel uitrekenen hoeveel Miles dat zijn maar hebben we ook maar enig idee of daar bijvoorbeeld nog steeds dezelfde natuurkunde wetten gelden als hier gezien bijvoorbeeld imploderende zwarte gaten of anti-materie en noem alle genomen maar op?

  Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen…wat vermogen we tegen de Geest des Here die het hele Universum doorademt?

 20. Gaat ons veranderd DNA dan ook invloed of een kortsluiting daarvan ondervinden .

 21. Xander,

  jouw opmerking ” God komt als een dief ” staat niet in de bijbel

 22. Ik ben heel blij en dankbaar dat je over alles schrijft.
  Heeft niets met angst zaaien te maken, maar wakker te blijven.
  YESHUA zegt: let op de tekenen der tijden.
  Vele Christenen slapen en zijn niet voorbereid.

 23. Dag Mod
  In wat geloof jij nu ?
  Je hebt 2 mogelijkheden .In je doemdenken of in de blijde boodschap van de bijbel ?

  In de bijbel vindt u wat er nog staat te gebeuren, niet altijd even leuk. Dat is geen doemdenken maar bijbels denken. Echter de gelovigen hebben dwars door alles heen de hoop op een geweldige toekomst in en met Hem. Mod.

 24. In reactie, opdat we allemaal MOED blijven houden
  en omdat wij (Nederland) óók zo’n “kustland” zijn.

  (Jesaja 41:1-6)
  Hoort Mij zwijgend aan, gij kustlanden, en laten de natiën nieuwe kracht putten; laten zij toetreden en dan spreken; laten wij tezamen in het gericht gaan.
  Wie heeft hem uit het oosten verwekt, dien bij elke schrede de zege ontmoet?
  Wie levert volken aan hem over en doet hem koningen vertreden, wiens zwaard hen maakt tot stof, wiens boog hen maakt tot dwarrelende stoppels?
  Hij vervolgt hen, hij gaat ongedeerd voort op een pad dat hij nog nooit had betreden.
  Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen;
  Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

  De kustlanden zagen het en werden bevreesd; de einden der aarde sidderden,
  zij naderden en kwamen nabij; de een hielp de ander en zeide tot zijn makker: Houd moed!

  (Jesaja 42:1-7)
  Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; Mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
  Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.
  Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen.
  Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven;
  naar waarheid zal hij het recht openbaren.
  Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht;
  en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.

  Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

  Allen: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 25. Mooi artikel.Toen ik klein was,5-8 jaar wilde ik nog wel eens diep weggekropen on de dekens in het donker van de nacht bidden dat zoiets me bespaard zou blijven,maar nu wil ik het nog wel meemaken.Er voor bidden doe ik natuurlijk niet.
  Ik zocht eens naar Birkeland golf en de resultaten betroffen allemaal naar een jonge golfspeler.Vervolgens over de golfstroom bij Birkeland.Kleine stroompjes zijn me altijd blijven fascineren op het strand.”Waar kijk je naar? ” vroeg een oude zeerot me eens.
  “Water loopt altijd van boven naar beneden” ,zei hij nog en afgezien van de fascinatie,geraakte ik er niet bij in een roes of trance en zag ik alleen maar die wervelingen.
  Er is inderdaad ook wel sprake van electromagnetische wervelingen op planetair niveau,maar zou er echt zo’n kosmische golfstroom bestaan?Ik las nog vluchtig wat over het ineenstorten van een zwart gat,maar dat is geen breed gedeeld inzicht.
  Ik ben inderdaad meer geneigd die profetieën als waarschuwingen op te vatten.Wat voor waarde moet worden gehecht aan de woorden “als een dief (in de nacht)”?In eerste instantie ben ik geneigd te denken “als je het niet verwacht”,maar de laatste tijd hoor je inderdaad steeds vaker wat voor inbreuk het op het leven kan maken ,als je slachtoffer van diefstal wordt,als je merkt dat er iemand in je huis is geweest,
  IK stop er maar meer.Die superflares doen zich kennelijk echt zo voor en verder kan ik er weinig van zeggen.Raast er echt zo’n kosmische storm in de richting van onze zon.Zoals in dat boek van Gabriel Garcia Marques?

 26. Nou ik ben het geheel met Bert Roermond eens.
  Zoveel jaren voorspeld Xnieuws oorlogen, beurscrasches, ineenstrorting van het financiele systeem, de euro zou 5 jaar geleden al niets meer waard zijn,
  Etc etc. En nu weer een super zonnevlam.
  Ik geloof in het woord van God, en gelof best wel dar err dingen zullen veranderen in de laatste dagen.
  Maar nergens in het woord van God staat dat we angst moeten verkondigen.
  We moeten de liefde van God kenbaar naken, dan zullen de mensen vrede en rust vinden. Maar dat vinden ze niet door al deze (opgeblazen) artikelen te lezen.
  Ik hoop en bid dat xander(nieuws) dat ook ooit zal gaan inzien.

 27. @Rijnvos 5.38 p.m.
  “Op een afstand van 13 miljard lichtjaar kijk je ook 13 miljard jaar terug in de tijd.”
  Wat je op 1 mei 2019 waarneemt van een ster op 4,25 lichtjaar is 4,25 jaar eerder gebeurd.

 28. Grote zonnevlam of Micronova die zich iedere 12000 jaar herhaalt?
  Chan Thomas schreef een boek hierover en dat is onlangs door de CIA weer vrijgegeven nadat het aanvankelijk als topgeheim uit de handel genomen werd.
  Ben Davidson schreef een boek over the next disaster.
  Hier is zijn kanaal van Suspicious0bservers: https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers

 29. @ reageerbuis 30/04/2021 om 11:42 am

  in 4,25 lichtjaar zijn licht en andere golven op aarde.
  Dit wil niet zeggen dat de gebeurtenis op die ster niet op 1-5-2019 heeft kunnen plaatsvinden en wij dat toen niet hebben kunnen waarnemen. Het licht ontstaat immers op het moment van de ‘inslag’ op die ster en wij kijken middels instrumenten naar die ster en nemen dat licht op dat moment waar.

  https://www.allesoversterrenkunde.nl/!/!/sterrenkunde/vraag-en-antwoord/_detail/gli/hoe-ver-kan-de-krachtigste-telescoop-kijken/

 30. Ik denk dat we twee verschillende oordelen moeten onderscheiden. De ene van mensen en de andere van God de Schepper. Kunt u daaraan ontkomen? Dat is misschien nu nog een vraag voor velen.

  Een ding kan ik nu al verklappen om u weer moed te geven: Jeshua spreekt in het
  Nw. Testament…Matteüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden,
  maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, [JHWH] die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. 30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.

  31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. 32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33 maar al wie Mij verloochenen [zoals Judas deed] zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de
  aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. [moderne theologen knarsetanden wanneer zij deze Woorden van Jeshua lezen]

  ***Laten we eerst de ergste groep die al veel onheil gebracht heeft de afgelopen 100 jaar met honderden miljoenen slachtoffers. Alleen de opzettelijk veroorzaakte Spaanse Griep en de Duitse Gifgassen zorgden in 1914-1919 al voor ruim honderd miljoen slachtoffers!

  1* Die komt van Marxisten zoals Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot of door andere gewetenloze satanisch bestuurders die Coke snuiven, Yoga beoefenen en Mindfull denken, mensen behandelen als dingen, als koopwaar verhandelen , goedkope slaven, of nu goedgelovige burgers wereldwijd als medisch experiment gedwongen behandeld worden met gevaarlijke omstreden covid-19 testen en Vaccins. Smekend spreekt de arme-hard antwoord de rijke!!!

  2*** Ja, God [JHWH] de Schepper van hemel, zee en aarde laat zich ook niet onbetuigd als Hij ziet dat zijn onderdanen een potje maken van Zijn mooie Schepping. Genesis 3: Hij joeg Adam en Eva uit het Paradijs. Hij heeft toen de aarde vol geweldenarij was Noach een opdracht gegeven om een enorm groot Schip te bouwen midden in een bos. Hout in overvloed. Noach bouwde met zijn zonen 100 jaar aan die boot. Medeburgers spotte met Noach en zijn Boot…TOTDAT… het keihard begon te regenen. 40 dagen en nachten. De 8 personen in de ark zaten hoog en droog, de rest van de mensen verzopen als ratten. Genesis 6 t/m 11.

  De bewoners en vooral de bestuurders van de aarde zijn nu zo slecht dat God er een eind aan gaat maken. Jeshua, de Zoon van God kondigde deze, de huidige, goddeloze tijd aan.
  Zie Hosea 4 en Mattheus 24 en Openbaring 9 en 16.

  Er is slechts ontkoming aan dit eindoordeel wanneer mensen zich bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde en de oceanen schiep en alles wat daarin leeft. Bekeren? Ja, simpel, roep de Naam van de Here Jezus aan en u zult gered worden. Bidt net als David deed…Laat me niet in de handen van mensen vallen. Psalm 107.

  Jeshua brengt het verloren Paradijs weer terug op aarde. Jesaja 2 en 11 en Openbaring 21 en 22. Verder praten op het geloofsforum? Shalom. Ramshoorn.

 31. Kan me er niet druk om maken.
  Ik verbouw mijn eigen groente toch al (kleinschalig en dus alles met de hand) we maken onze eigen groente in, hebben op ieder moment gedroogde bulkvoorraad van rijst, pasta en bonen voor zeker 5 jaar en hebben wat eigen dieren en eigen fruitbomen.
  En woon in een koolmijngebied, dus heb kolen op voorraad. Zal wel lekker rustig worden.

 32. Reed net in de auto….. op weg naar huis: 15 uur op het Nieuws : In een verpleeghuis in Gelderland 12 bewoners positief getest na twee vaccinaties. In het huis wonen 29 bewoners!
  De laatste prikken dateren al van meer dan twee weken geleden.
  Dus bijna 50% krijgt alsnog na vaccinatie een Corona besmetting!
  Het zal mogelijk minder heftig verlopen maar deze bewoners besmetten wel weer anderen.
  Welke ZIN heeft deze VACCINATIE DAN ❓

 33. Wees niet bang voor de dood, volgens het woord zijn wij hier tijdelijk.

 34. Kunnen paardrijden van hogere marktwaarde dan programmeren, beleggen, electrische auto.
  De stoomtrein van hogere waarde dan een hogesnelheidslijn, een zeilschip boven een containerreus.
  Zonnepanelen kapot doelloos op het dak, windmolens op het land en booreilanden werkloos op zee.
  Bouwers die weer handzagen, hoveniers die handmatig snoeien en geen diepvries, riool, stromend water.
  Geen klantenservice en geen internet, geen digid en eletronisch betalen. Geen radio en tv.
  Geen medische operaties en geen coronaprik ’22 😉
  Alleen weckflessen met ingemaakte groenten en natuurgistings alcohol, elke dag bbq en een kolenkachel.

  Moet het nog zien gebeuren.

 35. Het kan niet kloppen dat er is vastgesteld dat op 1 mei 2019 op Proxima Centauri een felle uitbarsting is geweest. Omdat deze ster 4,25 lichtjaar van de aarde staat, kan deze uitbarsting nog niet zijn waargenomen, want er is fysisch niets wat sneller is dan het licht.
  Als je het uittreksel leest van :
  https://iopscience.iop.org/article/10.8347/2041-8213/abf14c
  staat er dat de uitbarsting op die dag is waargenomen, zodat hij 4,25 jaar eerder, dus op 1 februari 2015 moet hebben plaatsgehad.
  Over 2023 (of welk toekomstig jaar dan ook) valt op grond van deze waarneming niets te zeggen.

 36. Zonnevlammen hebben invloed op het klimaat, maar de zon is nu terug wat actiever aan het worden. We merken ook meer zonnevlekken en die duiden op verandering. Zonnevlammen kunnen inderdaad de elektronische apparatuur verstoren. Ook het magnetisch veld rond de aarde kan storingen ondergaan waardoor walvissen hun kompas zeer slecht gaat werken en meestal op stranden landen en dit met alle gevolgen. Er is voor 2023 nog geen zekerheid over eventuele zonnevlammen! Shalom

 37. Bedankt en ik respecteer uw visie die tevens laat zien dat ook veel bijbel verhalen door visioenen of buiten zintuigelijke manieren tot ons zijn gekomen.
  En waarom zouden dan mensen heden ten dagen deze kennis of gave dan niet meer hebben?
  Dan het feit dat er wereldwijd tevens zogenaamde D.U.M.B.S. of diepe schuilkelders gebouwd zijn?
  Voor meer info deze link.
  D.U.M.B.S. deep underground bunkers
  https://www.youtube.com/results?search_query=D.U.M.B.S.+deep+underground+bunkers
  Er is zoveel geld in geinvesteerd dat er toch iets meer aan de hand is als sensatie denk ik nu steeds meer.
  En soms zeggen mensen dat er een zesde zintuig moet zijn dat klopt volgens mij onze huid is een super orgaan met meerdere functies bron Wali Sanga.
  En het staat iedereen toch vrij om te geloven wat hij of zij wil toch?
  Een voorbereid mens telt voor twee om zijn of haar gezin te beschermen in tijden van nood.

 38. Het kan allemaal waar zijn, maar het is al moeilijk genoeg om in het hier en nu te leven.

 39. Wat er komen gaat: kijk eens bij Robin D Bullock…. Lijkt de opvolger van Kim Clement
  En anders bij Charly Shamp, Sundar selveraj, dan weet je meer!

 40. Voor wie de bijbel en dit geloven die raad ik aan om op internet te kijken hoe je zilverwater maakt en op deze manier kan je ook loodwater maken. Trek wel dna een schort aan en bescherm je gezicht en handen en echt alles want lood is gevaarlijk. Dan spuit je deze tegen de muren aan en ramen en je kozijnen alles en daarna doe je dit water door je verf die op waterbasis is. Je ramen bespuit je nog ene keer en doen dan er plakplastiek erover hene en daarna deze verven met doorzichtige verf waar ook deze loodverf erin zit. Zorg er ook voor dat je zwart papier tegen je raam plakt en genoeg eten in blik hebt. En kannen met water op voorhand hebt die ook in deze beschermde kamer staat. Ook deze kannen zijn extra beschermt met zwart papier. Deze stralingen zijn gevaarlijk dus wees op je hoede.

 41. Ach, zo’n superflare ligt 2 jaar in de toekomst, met een aluminium hoedje op kom je de ellende wel door, met een letztes Glas im Stehen…….geeuw, gapen mag niet meer, kweet niet waar naar toe…….welterusten en droom maar lekker over de notulen, das veel boeiender dan die flare….

 42. Hoe meer reacties over ‘hoe belachelijk dit alles wel niet is” ik lees, hoe blijer ik word. We weten dat er in de laatste dagen/jaren meer en meer mensen alles in het belachelijke zullen trekken. Niets wordt nog serieus genomen. Tot het te laat zal zijn..
  Wie een beetje volgt wat er in de wereld allemaal gebeurt (dus ietsje verder kijken dan je neus lang is) wéét dat dit niet zo heel lang meer kan blijven doorgaan. Politieke conflicten, sociale conflicten, ophemelen van alles wat tegen de morele waarden is, zelfs openlijke duivelsverering… Maar tja…. “Oogjes dicht, en snaveltjes toe. Slaap lekker!”…

 43. We zijn inderdaad zeer kwetsbaar geworden door onze moderne technologie.
  In 2012 ontsnapte de aarde ternauwernood aan een heftige zonnevlam. De zwerm elektrisch geladen deeltjes zou alle elektronica hebben platgelegd. Een nieuwe ruimtetelescoop moet ons tijdig waarschuwen voor de grillen van de zon

  Zonnevlam stuurt plasma op de aarde af
  Over de zon lopen van noord naar zuid magnetische veldlijnen. Aan de evenaar, waar de rotatie van de zon het snelst is, worden ze het meest uitgerekt.

  Doordat eraan getrokken wordt, kunnen de veldlijnen door het oppervlak breken, zodat enorme wolken van elektrisch geladen deeltjes, plasma, in de richting van de aarde worden geslingerd. Zo’n zonnevlam kan 10 miljard ton plasma bevatten en heeft meer energie dan een miljard waterstofbommen.

  De aarde wordt beschermd door zijn eigen magneetveld, de magnetosfeer. Daardoor bereiken slechts weinig deeltjes van de zon het aardoppervlak.

  Maar ook al worden ze afgeremd en blijven ze in de ruimte, op duizenden kilometers afstand van de aarde, de elektromagnetische straling die ze veroorzaken kan hier een catastrofe veroorzaken.

  HORRORSCENARIO:
  Enorme magneet schakelt de stroom uit
  De grootst bekende zonnevlam in de geschiedenis trof de aarde in 1859 en had tot gevolg dat het toenmalige communicatienetwerk, de telegraaf, het begaf.

  In 2012 was de aarde bijna getroffen door een net zo krachtige zonnevlam. Als dat was gebeurd, zouden de gevolgen veel groter zijn geweest dan in 1859.

  We moeten gewoon geluk hebben dat we niet worden geraakt , astrologisch moet dit wel te voorspellen zijn bv bij uitbreken coronavirus stond de transitaire saturnus(beperking) op pluto(grote rampen met veel doden) in steenbok(structuren economie)
  In 1983 toen aids zijn slachtoffers begon te maken stond de transitaire saturnus (beperkingen ) ook op pluto(grote ramp , vele doden in schorpioen (geslachtsziekte)
  In 2053 zal saturnus weer op pluto staan in vissen (vissen staat voor religie , de valse profeet die dan de macht zal grijpen?iets met water ? een vloedgolf ?
  Bij echt grote wereldrampen bv De Pest of De Zondvloed zijn nog meer negatieve planeetstanden die samenwerken “zo boven zo beneden” zit wel waarheid in

 44. Op het melodietje van de reclame “Sorbo hier, Sorbo daar”:

  “Bert Roermond is een dombo hier, dombo daar. Dombo is een hulp in huis. DOMBO!”

 45. de wetenschap ontkent de Schepper en dus past een constant afnemend magnetisch veld niet in het miljarden jaren verhaal. De meetwaarden wijzen namelijk op een aarde van maximaal 10 duizend jaar (asymptoot>oneindig) en dat kàn natuurlijk niet. Dus heeft men het ‘omkerend’ magnetisch veld verzonnen.

  Alleen, het aardmagnetisch veld wordt gegenereerd door het drasien van de magnetische kern van de aarde. Als (àls) het veld omdraait zou dat moeten komen doordat de kern van de aarde de andere kant op gaat draaien. Alleen kan dat niet zonder enorme kracht uit te oefenen om het draaimoment (inertia, massa x afstand²) te verminderen. Laat staan omdraaien. Dan worden de dagen namelijk ook ineens erg lang omdat dan de aardkorst toch echt mee gaat draaien door de wrijving. Plus dat deze wrijving ook nog eens enorm veel hitte genereerd.

  Er zijn daarnaast heel veel historische (4500 jaar aan) gegevens waaruit de sterkte van het aardmagnetisch veld afgeleid kan worden. En andere aanwijzingen zoals in magnetische stollingsgesteenten.

  De zon heeft geen magnetische kern maar is een ziedende plasmagenerator die dus wel kan omkeren. Wat dus ook gebeurt. Dit heeft echter geen invloed op de draaiing of dus het magnetisch veld van de aarde.

  Dat het universum magnetisch van aard is klopt wel.

  De bijbelteksten worden imo net zo verkeerd uitgelegd als in de genoemde (bijzonder occulte) film ‘Knowing’ (predictive programming). Daar zal ik maar niet op ingaan. “gij echter zijt niet van deze wereld”

 46. neem van een oude vrouw aan, dit soort onheilsberichten van “wetenschappers” heeft nog nooit geklopt, ze willen alleen maar geld om hun eigen superioriteitsgevoel te onderhouden. Weg met de wetenschap, ze hebben nog nooit iets goeds of blijvends gebracht !

 47. Die Doomsday Fault is gebouwd op een Noors eiland, schrijft Xander.
  Om precies te zijn is dat op het hoofdeiland van de Svalbard archipel, Spitsbergen.
  Hij is op slechts een paar kilometer van het vliegveld van Longyearbyen gebouwd, maar je kan er niet binnen om een kijkje te nemen.
  Als je op de toegangsweg vlak bij dit bouwsel bent, zie je beneden vlak bij de zee het vliegveld liggen.
  Longyearbyen met nauwelijks 2500 inwoners is de meest Noordelijke “hoofdstad” ter wereld.
  Alles is hier het Noordelijkst, of het nu de universiteit, het postkantoor, kerk, supermarkt, vliegveld of de Toyota dealer is. Zonder gekheid, zelfs Toyota heeft er een dealer, en dan te bedenken dat het hele wegennet van Spitsbergen nog geen 60 km lang is, en daar zijn dan alle straten en zijstraten in Longyearbyen bij inbegrepen.
  En op die 2500 inwoners zijn er ruim 4000 sneeuwscooters!
  Hopelijk zal het ooit weer mogelijk zijn om er eens te gaan kijken, het is één van de meest bijzondere plaatsen op aarde die ik in februari 2018 nog heb kunnen bezoeken.
  En op de mogelijke zonnestorm vooruitlopend, dan zal juist daar geen Noorderlicht te zien zijn, omdat dit magische natuurverschijnsel zich dan juist zeer ver naar het Zuiden zal verplaatsen. Tijdens de zonnestorm van 1859 was er tot zelfs in de Tropen het Noorderlicht te zien en dan zijn de rapen echt gaar.
  Svalbard is onder normale omstandigheden, dus niet tijdens de zomer, een goede locatie om dit verschijnsel te kunnen zien, waarbij je naar het Zuiden moet kijken vanwege de ligging ten Noorden van de Aurorazone.

 48. dank u,als oude man zie ik dit al jaren aankomen,maar helaas er is geen weg terug .god zegene U,

 49. Als die mogelijke superflare in 2023 inderdaad rechtstreeks de aarde raakt,…
  Hoe laat precies?

 50. Bertroermond ik hoef u niet te vragen waar u in gelooft maar ik kan je een ding zeggen zo was het ook met Noach die werd ook uit gelachen om dat hij naar God luisterden maar toen de regen kwam toen was de Ark gesloten en de rest Verdronken dus pas op en Bid

 51. Waarom alle moeite doen ons hier te informeren over de Corona hoax, great reset en alle andere ellende die over ons word uitgestort als we er over 2 jaar toch niet meer zijn ?? Als dit zo is dan ga ik me ook niet meer druk maken over wat de new world order met ons vakplan is. Nog ff 2 jaar genieten dan maar .

 52. Deze catastrofes lopen parallel aan Openbaring vanaf hoofdstuk 4 en in het bijzonder de zegel, de bazuin en de schaaloordelen.

 53. @ Bert Roermond.
  Wat je ook vindt van de onderwerpen, blijkbaar lees je wel vaak deze site omdat je het boeit.
  Heb je een tegen geluid of onderzoek je zelf deze tijden, start dan een eigen platform!

 54. Jezus geeft tijdens zijn leven op aarde veel onderwijs en sluit dan regelmatig af met: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!

  Goed geschreven Xander.

 55. Het kan dus zijn dat die vlammen/magnetische veld veranderingen ook invloed hebben op die veranderingen die genoemd zijn uit eerder topic: Steeds meer berichten van ongevaccineerden, die ziek worden….
  Missie India om zon te blokkeren, Bill Gates uitspraken over zon, Experiment Zweden over zonblokkering enz. Sami’s hebben dit afgekeurd. enz enz,
  Vraag bij mij blijft nog steeds: hebben hier met een natuurlijk fenomeen te maken of komt dit door menselijke geknutsel aan de ether, 5g , geoengeneering, satellieten die met kalium naar beneden kunnen kijken enz.
  Of is het beide? Is de spike behandeling juist bedoelt om kanker te voorkomen(veel straling), maar is het experiment mislukt?
  Worden mensen bewust met elkaar gemixt met donkere mensen, omdat hun huid beter bestand is tegen heftige zonnestraling?
  Ik filosofeer maar wat, want ik wil graag weten waarom er nu dingen gebeuren, die niet logisch zijn.
  Systeemveranderingen die niet logisch zijn. bv digitale munt, wat heb je daaraan als de stroom uitvalt?
  We weten ook dat land om de zoveel tijd gaat openbarsten. Lang geleden zat de wereld(land) aan elkaar vast. Zie oude kaarten.
  Draait het echt om mensen te reduceren? Of zit er meer achter?
  Mijn eerste reactie pandemie: what is dit nu weer?
  Veel vragen dus…maar geen angst. Als onze lieve heer mij komt halen, dan is dat zo.

 56. Mooi artikel!
  Xander , als prot.theoloog (redelijk orthodox: ik geloof in de letterlijke Opstanding van de Heer door de kracht van de genezende Opstandingskracht – een soort bombardement van Opstandingskracht) zit ik op dezelfde lijn als dit betoog.
  Hij was geen geest, hij at een stukje vis voor hun ogen! Glorie voor de Opgestane Heer Messias Jesus.
  Ik verwacht Christus ‘ wederkomst spoedig!
  We gaan het zien, ik ben in (behoorlijk) gespannen verwachting van de zaken die komen gaan!
  Dat wij deel mogen hebben aan Zijn genezende Kracht, is mijn gebed voor jullie allen die dit lezen.

  Shalom!

  Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 57. God kan niet liegen. Onder andere door het leven en sterven van Jezus heeft God laten zien dat wat geschreven staat letterlijk zal gebeuren. Als voorbeeld kun je naar de dag van het sterven van Jezus kijken. Die dag liep exact gelijk met de festiviteiten in de tempel waar het Pesach werd gevierd.
  Als wij God niet snappen wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren.
  Zonder geloof in Jesus (het Levende Woord) EN vervulling met de Heilige Geest (die je de Waarheid zal duidelijk maken) zul je het niet kunnen vatten.

  Allen: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 58. Alles gepland
  Major, or minor Ed Dames is CIA en …..
  niemand stapt ooit zomaar uit het vak als je bij de geheime dienst gewerkt hebt…

  Oftewel, die hele zonnevlam is een illusie,

  wapens of mass destruction bouwen ze zelf !!!!

  Denk na mensen niets is wat het lijkt !

 59. @BertRoermond Leest u deze verzen vóór vers 10 in Petrus 2:3 en de verzen daarna.
  Gezegende groet

  Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
  2 Petrus 3:1‭-‬9 NBG51
  https://bible.com/bible/328/2pe.3.1-9.NBG51

  Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 60. wat voor rampen heeft ziener xander de afgelopen weken al niet uitgestort
  aldus bert roermond

  weken ???? bert ??
  geen weken maar jaren
  al jaren en jaren en nog nooit zelfs niet 1 keer is er ooit iets van al die duizenden doem artikeltjes hier iets uitgekomen.

 61. ‘Stervelingen zeldzamer dan gelouterd goud’. Er blijven er dus over om van de grond af aan de boel opnieuw te verzieken. Schiet niet op zo.

 62. Altijd leuke artikeltjes in Xandernieuws deels gestoeld op waarheid maar gelukkig ook aangevuld met veronderstellingen en doemdenkerij, gelukkig maar.

 63. haha…de derde wereldoorlog..ineenstorting van de beurzen, de wereld, wat voor rampen heeft ziener Xander al niet de afgelopen weken over ons uitgestort..nu dus een zonnevlam..yeah..right..next disaster incoming..

Comments are closed.