Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering

Het filmpje (zie artikel) is vele malen indrukwekkender.

—————————————————————————————————————————————–

ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens

—————————————————————————————————————————————–

De signalen dat er binnen 10 tot 20 jaar een magnetische poolomkering zal plaatsvinden, die gekoppeld zal zijn aan een grote galactische magnetische omkering, nemen ook op onze planeet hand over hand toe. Zo zijn er nieuwe opnames gemaakt van bizarre bliksemflitsen (foto en filmpje), en begint het afnemende magnetische veld de mentale stabiliteit van mensen – die toch al fors is aangetast door de corona angstplandemie en de Covid-19 mRNA injecties – aan te tasten.

Heeft u ooit zo’n bliksemontlading gezien?:

Dit is beslist geen uniek toeval meer. Het magnetische veld van de Aarde is in snel tempo aan het afnemen, zoals we vooral het afgelopen jaar al vaker hebben geschreven. De elektromagnetische activiteit neemt toe, wat zowel geodynamische (aardplaten, aardbevingen, vulkanen, breuklijnen, etc.) als atmosferische gevolgen (zoals toegenomen elektriciteit) heeft. Onweersbuien met zeer hevige bliksemontladingen zullen dan ook steeds vaker gaan voorkomen.

De veranderingen die deze spectaculaire elektrische ontladingen veroorzaken beginnen ook de rotatie van de Aarde te versnellen, ook al gaat het nog om zeer kleine verschillen. Zo was de gemiddelde lengte van een dag in 2021 precies 0,18 milliseconden korter dan 86.400 seconden (= 24 uur), wat neerkomt op een jaarlijks versnelling van 65 milliseconden. Daarmee was 2021 het kortste jaar sinds de jaren ’60, toen voor het eerst met atoomklokken werd gemeten.

Elektromagnetische velden hebben grote invloed op ons functioneren

Ook de systeemwetenschap is er in recente studies achtergekomen dat er duidelijke verbanden zijn tussen zonnevlammen (solar flares) en bliksem, tussen CME’s (coronal mass ejections) en bliksem, geomagnetische stormen, de komende magnetische omkering van de zonnewind tijdens de current sheet van de heliosfeer, en kosmische straling die dankzij het zwakker wordende magnetische veld in combinatie met de zonne activiteit steeds dieper in de atmosfeer en op Aarde doordringt, wat een almaar grotere impact heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van mens en dier. (1)

Mensen zijn immers elektromagnetische wezens met elektromagnetische breinen. Iedere gedachte die we hebben vindt in feite op ‘radio’ golflengte plaats. Elektromagnetische velden – zeker ook kunstmatige, zoals 4G, 5G en straks ook 6G – zijn van grote invloed op ons hele lichaam en functioneren.

Onze gedachten zijn van grote invloed op ons complete welzijn en welbevinden (of het ontbreken daarvan). Denk aan het bekende placebo effect, of aan psychosomatische gevolgen van negatieve gedachten (‘ik ben zwak’, ‘ik kan niet…’, ‘ik ben bang’, ‘ik ben niet geschikt…’, ‘ik ben het niet waard…’, et cetera). Deze processen hebben een diepe impact op onze emotionele stabiliteit, en over hoe we met spanningen en angst omgaan (wegvluchten, of onder ogen zien en ermee ‘dealen’?).

ALLES wordt versterkt

ALLES wordt op dit moment versterkt. Het gaat niet louter om het veranderende magnetische veld of de krachtiger wordende tekenen in de atmosfeer en ionosfeer, noch enkel om de toenemende migratieproblemen van vogels, insecten en zeezoogdieren, wat allemaal verschijnselen zijn dat de Aarde op de drempel staat van ingrijpende veranderingen, die historisch altijd optreden aan het einde van een kleine of grote cyclus.

Het toeval wil dat wij in een tijd leven waarin ALLE cyclussen (o.a. van de IJstijden) aan hun einde zijn, en de cataclysmische overgang naar een nieuwe fase op deze planeet daarom extreem heftig en verwoestend zal zijn. Daar bereid je je niet op voor met enkel ‘prepper’ maatregelen zoals het inslaan van voedsel, medicijnen en andere survival materialen. Hoe nuttig die ook zijn in het geval van een natuurramp, kernoorlog of andere calamiteit – ze zullen op zichzelf gezien uiteindelijk slechts zeer, zeer weinigen door de laatste eindtijdfase heen kunnen helpen.

Versterking ook op spiritueel vlak

De versterking van ‘ALLES’ vindt namelijk ook plaats op spiritueel vlak. Mensen worden ertoe gedreven ingrijpende persoonlijke keuzes te maken die van beslissende invloed zullen zijn op hun mentale, psychische en spirituele toestand, op hun bewustzijn, wat – in tegenstelling tot enkel materiële maatregelen – van doorslaggevend belang zal zijn om de almaar heviger en ontwrichtender wordende ‘eindtijd’ te kunnen doorstaan en overleven.

Zaken zoals geld, goud en andere bezittingen zullen namelijk wegvallen, al was het alleen maar omdat de ‘Great Reset’ van het World Economic Forum er onverkort door wordt gedrukt, en er een door A.I. s aangestuurd planetair dekkend 5G/6G controle- en sturingsnetwerk in opbouw is gegaan.

De beladen term ‘eindtijd’ behoort duidelijk niet langer toe aan enkele religies en grote filosofische werken, maar is op iedereen van toepassing – of u dat nu wilt of niet. Helaas lijken nog altijd verreweg de meesten mensen – zelfs veel ‘wakkeren’ – toch voornamelijk te blijven hangen in het oude ‘systeemdenken’ (ook een nieuw ‘systeem’ is immers een voortzetting van de ‘oude wijze van doen’). Het valt mij op dat zelfs de meeste wakkeren niet veel verder komen dan zich voor te bereiden op een ‘nieuw jasje’ van dezelfde peilers die het huidige systeem zo door-en-door verrot en corrupt hebben gemaakt.

Een nieuw ‘verlicht’ bewustzijn

Vooral op alternatieve en esoterische kanalen wordt veel gepraat over een nieuw of hoger bewustzijn. Het ‘bewust’ worden van de ‘Great Reset’, het AI netwerk, de vele geplande schokkende gebeurtenissen en andere plannen die door de mainstream media steevast ‘complottheorieën’ worden genoemd, is daar zeker een onderdeel van – maar beslist niet het belangrijkste. Dat geldt zelfs voor een soort alomvattend ‘Godsbewustzijn’ waardoor je straks als het ware vanzelf zou worden gered (wat mijns inziens getuigt van eenzelfde naïviteit en passiviteit die veel traditionele religieuzen eveneens kenmerkt).

Voor de noodzakelijke groei van het bewustzijn naar een voor deze eindtijd zo cruciale daadwerkelijke ‘verlichte’ toestand worden de mensen gedrongen om oude patronen en zowel gebeurtenissen als personen uit het verleden, of personen en gebeurtenissen die hen vasthouden en zelfs gevangen hebben gezet in die oude denk- en leefpatronen en overtuigingen, los te laten. Dat gaat vaak gepaard gaat met pijnlijke breuken en emotionele perioden met verwerking en het zoeken naar een nieuwe innerlijke balans, die vrijgekomen is van wat samenvattend ‘het (vaak verstikkende) oude’ kan worden genoemd.

De bedoeling is dat mensen zich niet langer laten misleiden en passief houden met het beeld van een ‘externe’ redding waar enkel met een speciaal ’ticket’ (meestal een religieus credo of geloofsbelijdenis, of het aanhangen van een bepaald verlichte ‘lering’) toegang toe kan worden verkregen, maar zich gaan verbinden met andere ‘bewusten’, in het volle besef dat ‘het Koninkrijk van God’, zoals het in het Nieuwe Testament wordt genoemd – u mag het wat mij betreft ook ‘Het Licht’ noemen -, IN u is, en ‘vlees en bloed’ dat niet kunnen beërven, en er dus ook geen

fysieke (laat staan materiële) ‘ontsnapping’ is zonder dat dit bewustzijn het daarvoor ‘vereiste’ niveau heeft bereikt.

Zal het geest-bewustzijn overwinnen?

De mens is in eerste instantie ‘geest’ = bewustzijn, wat eeuwig bestaat en daarom vele malen krachtiger is dan ziel en lichaam. Het onderdrukken van dit geest-bewustzijn is dan ook al sinds het bestaan van de mens het belangrijkste doel van duistere krachten – om in Bijbelse termen te blijven: van Satan / Lucifer -, die daarbij vooral gebruik maken van zowel religieuze als politieke en financiële systemen. Het uit elkaar spelen van mensen (zowel gezinnen, relaties als groepen) is daarbij een van hun belangrijkste kerndoelstellingen (kijk maar wat er sinds 2020 op een lager niveau werd gedaan met lockdowns en social distancing, en straks opnieuw met QR-ID codes).

Als ik zo om me heen kijk zie ik tot mij voldoening langzaam wel steeds meer wakkeren en wakker wordenden, maar nog onthutsend weinig bewusten. Nu de eindtijd zich steeds verder versnelt is het van levensbelang dat individuele mensen en groepen over hun eigen schaduwen heen springen, afrekenen met de ballast van het verleden en op bewust niveau verbinding met elkaar zoeken. Dat zou wel eens HET verschil kunnen uitmaken tussen het kunnen doorkomen en doorstaan van de laatste fase van de eindtijd, of hierin ten onder gaan.

 

Xander

(1) Suspicious Observers

Zie ook o.a.:

03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
13-02: Nieuwe mislukte lancering na 40 verbrande satellieten door zwakke zonnestorm bewijst snel afnemende magnetische veld
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.