Nieuwe mislukte lancering na 40 verbrande satellieten door zwakke zonnestorm bewijst snel afnemende magnetische veld

BOEM! Een week nadat 40 van de 49 gelanceerde Starlink satellieten verbrandden, mislukte een Astro Space missie toen de raket 3 minuten na lancering in de ionosfeer terecht kwam en explodeerde.

—————————————————————————————————————————————-

‘Planeet reageert alsof er twee weken lang een zeer zware zonnestorm is, maar die is er niet’ – Morgen precies 10 jaar geleden plaatsten we ons artikel ‘Remote Viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam is nabij’

—————————————————————————————————————————————-

Onze recente update over het snel zwakker wordende magnetische veld van de Aarde en de extreme gevolgen die dat al op korte termijn voor onze hele planeet zal hebben, werd door nogal wat mensen als fictie of slechts een theoretische mogelijkheid opgevat waar maar heel weinig kans op zou zijn. Ondertussen komt de Aarde wel degelijk steeds dieper in de galactic magnetic current sheet terecht, en neemt ons beschermde magnetische veld in razendsnel tempo verder af. De 40 hagelnieuwe Starlink satellieten die op 4 februari neerstortten en in de atmosfeer verbrandden als gevolg van een lichte zonnestorm die normaal geen enkele problemen geeft, zijn nieuw bewijs dat het einde van de menselijke beschaving nu daadwerkelijk met rasse schreden nadert. Dat kan theoretisch nog tot circa 2030-2035 op zich laten wachten, maar net zo goed al in de periode 2023-2025 aanbreken.

Op 3 februari lanceerde SpaceX met een Falcon 9 raket 49 Starlink satellieten. Twee dagen voor de lancering vanuit Florida werd het Aardse magnetische veld geraakt door een zwakke CME (Coronal Mass Ejection, een zonne uitbarsting), die aanvankelijk geen noemenswaardige geomagnetische activiteit opwekte.

Toen de Aarde echter door het spoor van de CME ging, ontstonden er wat kleine geomagnetische G1 stormpjes. De GPS systemen aan boord van de satellieten registreerden plotselinge bubbels van snel opstijgende warme lucht die tot wel 50% krachtiger waren dan na eerdere lanceringen. De satellieten werden er letterlijk door gegrepen. De opwarming was zo extreem, dat deze groter was dan wat normaal bij zonnestormen die 10 tot 100 keer sterker zijn voorkomt.

Het Starlink team probeerde nog de satellieten te herpositioneren, maar dat mislukte. 40 van de 49 satellieten stortten vervolgens neer en verbrandden in de atmosfeer. Er zouden geen brokstukjes op het aardoppervlak zijn gevallen.

Extreem zwakke zonnestorm had geen problemen moeten veroorzaken

De satellieten bevonden zich weliswaar in de grootste gevarenzone voor zonnestormen (210 km. hoogte), maar dat is het hem nu juist: de uitbarsting afgelopen week was extreem zwak, reden waarom het Starlink team besloot de lancering gewoon door te laten gaan, omdat vergelijkbare zonnestormen (die zo’n 100 tot 200 keer per decennium optreden) bij tien eerdere lanceringen geen enkel probleem opleverden.

Slecht één week later ging het op 11 februari wéér mis met een Astro Space lancering vanaf het Kennedy Space Center. De eerste drie minuten verliepen probleemloos, totdat de raket in de ionosfeer terecht kwam. De vluchtleiding verloor meteen alle controle, waarna de raket wild begon te tollen en explodeerde. (2)

Echte oorzaak wordt niet verteld: Falende magnetische veld

De echte oorzaak van de mislukte missies wordt natuurlijk (weer) niet verteld: het beschermende magnetische veld van de Aarde is razendsnel aan het verzwakken, hoogstwaarschijnlijk in een steeds hoger tempo. Ondertussen blijft de gevestigde orde er alles aan doen om u vooral NIET ‘omhoog’ te laten kijken, en u te focussen op het totale flauwekul klimaatcrisis sprookje genaamd antropogene (CO2) opwarming.

Onze planeet is mede vanwege de in gang gezette vastgestelde poolomkering zijn beschermende schild tegen straling en energie uit de ruimte aan het verliezen, en reageerde de afgelopen twee weken alsof er een zeer zware zonnestorm gaande is. Die is er echter totaal niet, en dat betekent dat elke versterking van de zonnewind, iedere passage door de current sheet van de zon, en iedere CME (uitbarsting) een steeds grotere impact op ons heeft.

Daarom zal Elon Musk weliswaar financieel niet wakker liggen van de 40 verloren gegane satellieten, maar wel vanwege de achterliggende reden. Hij weet weliswaar al veel langer dat de beschaving op een E.L.E. (Extinction Level Event) door de zon afstevent, maar had er vermoedelijk op gerekend dat hij langer de tijd zou hebben zijn persoonlijke ontsnapping naar de ruimte, of juist diep onder de grond, voor te bereiden.

De huidige zonnecyclus bereikt in 2024-2025 zijn maximum, wat inhoudt dat het gevaar de komende jaren almaar groter wordt. Wat er NU al kan gebeuren als een zeer krachtige storm of X-klasse uitbarsting ons direct raakt, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Onze totaal van elektriciteit en digitale systemen afhankelijke samenleving zal binnen luttele dagen volledig in elkaar storten. (1)

De klimaat-vaccinatieglobalisten kunnen hun feestje plannen

Uit diverse studies is naar voren gekomen dat een jaar na zo’n verwoestende ‘blackout’ minstens 90% van de mensheid zal zijn omgekomen door honger, dorst, ziekte en geweld. Oftewel: de grote droom van de misantropische klimaat-vaccinatie globalisten die via de ‘Great Reset’ de macht hebben gegrepen, zal dan zijn uitgekomen. Greta Thunberg kan haar feestje alvast gaan plannen en de uitnodigingen aan types zoals Bill Gates. George Soros, Klaus Schwab en Frans Timmermans gaan opstellen.

We hadden al die biljoenen dollars en euro’s ook kunnen gebruiken om de menselijke samenleving zo goed mogelijk te beschermen en een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden. In plaats daarvan is al dat geld in de bodemloze put van een volledig zinloze strijd tegen een niet-bestaand CO2-klimaatprobleem gestort. Opzettelijk, als u het mij vraagt. De machtselite wil helemaal niet dat u en ik het overleven.

Morgen 10 jaar geleden: ‘Remote Viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij’

De afgelopen jaren haalden we meerdere malen ons artikel van 14 februari 2012 aan, morgen dus precies 10 jaar geleden. Een directe link is helaas niet meer mogelijk omdat het punt.nl blogsysteem waar wij toen op zaten, enige jaren geleden is opgeheven.

In dat artikel bespraken we het ‘Remote Viewing’ team dat ooit door de CIA werd opgezet om met buitenzintuiglijke waarnemingen op grote afstand de vijand te kunnen bespioneren. Het team boekte veel succes, en bleek zelfs in de toekomst te kunnen kijken. De CIA stopte in de jaren ’90 echter met het programma, onder meer omdat de ‘viewers’ niet konden zeggen wanneer bepaalde gebeurtenissen precies zouden gaan plaatsvinden.

Enkele van de uitgekomen voorspellingen betroffen de ontwikkeling van een Noord Koreaanse kernbom, een super krachtige zonnevlam die de aarde net zou missen (uitgekomen in 2003) en een grote kernramp in Japan (Fukushima 2011). Enige jaren daarna zou ‘het einde’ worden ingeluid met een ongeluk met een nieuw type ruimteschip, mogelijk de SpaceX Starship.

In die periode breekt de Derde Wereldoorlog uit in de vorm van een serie grote oorlogen op diverse plaatsen waarbij ook een of meerdere kernbommen worden gebruikt. Tijdens de gevechten vindt dan een enorme uitbarsting op de zon plaats, zichtbaar voor iedereen. Alle soldaten keren naar huis terug, wetende dat het einde is aangebroken. De hevige zonnevlammen veroorzaken gigantische aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, en vernietigen alle communicatie- en energiesystemen. Het zonlicht wordt verduisterd door de as in de atmosfeer en de extreem krachtige stormen. Oogsten mislukken, de straling uit de ruimte beschadigt al het leven, en de beschaving stort volledig in elkaar.

Is die tijd nu aangebroken?

Onzin? Spannend materiaal voor SF- en rampenfilms? De bouw van zwaar beveiligde ondergrondse installaties zoals de ‘Global Seed Vault’ op het Noorse eiland Svalbard, waarin alle belangrijke zaden van gewassen en vruchten zijn opgeslagen voor toekomstige generaties, lijkt erop te wijzen dat deze angstwekkende voorspellingen door overheden al lang geleden bloedserieus zijn genomen.

Kijk om u heen, naar alle wereldgebeurtenissen, naar de totale klimaat-vaccin waanzin die de mensheid zeker vanaf 2020 in zijn greep heeft gekregen, de intense haat en verdeeldheid die bijna alle overheden zaaien om hun machtsgreep over de volken te versterken, de tenenkrommend slaafse zombie mentaliteit van 9 van de 10 mensen, en beantwoord dan voor uzelf de vraag of die vreselijke laatste fase van de eindtijd misschien wel op het punt van aanbreken staat?

Als u dat niet langer kunt uitsluiten (en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat u nu nog steeds als een struisvogel uw kop in het zand zou willen steken), wordt het dan niet eens tijd om naar binnen te keren, en u af te vragen hoe het eigenlijk is gesteld met de staat van uw bewustzijn, uw geestelijke gezondheid, en wat er met u zal gebeuren als u inderdaad veel sneller (laten we het ruim nemen: circa 10 jaar) afscheid van dit Aardse leven moet nemen dan u verwacht had?


Xander


(1) Electroverse
(2) Suspicious Observers

Zie ook o.a.:

02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:
30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer

2020:
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
08-11: Global Cooling: Tikkende tijdbom Noordpool kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken
31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053
25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt

2019:
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij