‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’

—————————————————————————————————————————————–

Of kunnen we nog een Goddelijk ingrijpen verwachten?

—————————————————————————————————————————————–

(02.30) – De menselijke beschaving lijkt op het punt te staan volledig in elkaar te storten; is het niet door een dreigende Derde Wereldoorlog of door het snel zwakker wordende beschermende magnetische veld om onze planeet, dan wel door de aanstaande wereldwijde hongersnood, die vooral is ontstaan door het opzettelijke uitgelokte gewelddadige conflict in Oekraïne. Langzaam maar zeker beginnen steeds meer mensen de ware intenties van de ‘Great Reset’ klimaat-vaccinatie globalisten, die ook in ‘onze’ regeringsstad de scepter zwaaien, te doorzien, namelijk ieder mens, tot op de laatste man, vrouw en kind, onder totale controle te plaatsen middels QR-ID-vaxpassen, en hen in de komende jaren via 5G – dat vanaf 1 april actief wordt – te koppelen aan een wereldomspannend digitaal A.I. netwerk, waaruit ontsnappen volledig onmogelijk zal zijn gemaakt.

Behoudens een beslist niet uit te sluiten kosmische of Goddelijke interventie stevent de mensheid met zevenmijlslaarzen op zijn ondergang af, daarin gestuurd door een naar verhouding klein clubje ‘almachtigen’, die via hun koningshuizen en later ook bankiersfamilies al duizenden jaren de scepter zwaaien op deze planeet. Met bijna 8 miljard mensen is het ‘bloedoffer’ dat deze ‘illuminate’ satanisten aan het duister kunnen brengen dermate ongekend, dat zij hiermee hopen voor zichzelf een onsterfelijke positie te kunnen verkrijgen in de Luciferiaanse Wereld Orde die op dit moment volop in oprichting is.

Enorm aantal mensenoffers

Eén van de meeste voor de hand liggende methoden om in korte tijd enorme aantallen mensenoffers te brengen aan het Duister is de Derde Wereldoorlog. Er zijn al enige tijd signalen dat de Westerse VS/NAVO ‘Moloch’ een nucleaire of chemische false flag aanval in Oekraïne gaat uitvoeren, zoals het opblazen van een ammoniak opslagplaats. Daar zal het Kremlin de schuld van worden gegeven, waarna het door de NAVO als ‘casus belli’ worden aangemerkt om militair in te grijpen, waarmee een directe oorlog met Rusland een voldongen feit zal zijn.

Vanaf dat moment is het wachten totdat de eerste tactische kernwapens worden ingezet om elkaars bases, leger- en vlooteenheden te vernietigen. Het grote gevaar van het gebruik van deze massavernietigingswapens is iedereen bekend; een ‘beperkte’ inzet kan al heel snel uitlopen op een totale kernoorlog waarin er ‘geen winnaars zullen zijn’, zoals president Putin enkele weken geleden nog benadrukte.

False flag moord op Biden?

Eén van de andere opties om Rusland de oorlog te verklaren is een false flag moordaanslag op president Joe Biden, zo schrijft Mike Adams van Natural News. Die aanslag zal dan zogenaamd worden uitgevoerd door ‘Russische agenten’. De woede van het volk zal door de media tot ongekende hoogte worden opgevoerd, en worden geïnstrumentaliseerd om de vernietiging van Rusland te eisen.

Ook de al vaak aangekondigde grootschalige false flag cyberaanval is nog beslist niet van tafel. Het eventueel langdurig uitvallen van het internet, het bankensysteem en mogelijk ook de energievoorziening zal wijd verspreide chaos en paniek veroorzaken. Veel zwakkeren zullen daardoor omkomen. De mensen zullen wanhopig zijn en iedere gepresenteerde oplossing – in de vorm van een nieuw, volledig digitaal ID/betalingssysteem – omhelzen, ongeacht hoeveel vrijheid en privacy ze daarvoor zullen moeten inleveren.

Welke domino als eerste omvalt is niet te voorspellen, maar het zonneklaar dat ‘de demonische, anti-humane globalisten die de leiding over de wereld hebben planetaire etnische zuiveringen op touw zetten om de menselijke beschaving te elimineren,’ vervolgt Adams. ‘Tenzij ze worden gestopt, zullen ze de wereldbevolking in de komende jaren naar 1 miljard overlevenden verlagen.’ Dat zou betekenen dat er bijna 7 miljard mensen zullen omkomen in de komende wereldoorlog, hongersnoden, instortende energiesystemen en allerlei (al dan niet met HAARP gecreëerde) natuurrampen.

Leven of dood

Geconfronteerd met de naderende dood zal de mensheid een keuze worden voorgehouden, zo vervolgt hij. LEVEN of DOOD. ‘Het leven staat voor goddelijkheid, liefde, God, persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en van denken, vrede, overvloed, vrije markten, vrij reizen, vrij ondernemen, enzovoorts.’ Met andere woorden: exact het tegenovergestelde van waar de linksliberaal-communistische gevestigde orde rond het World Economic Forum, de grote banken, Big Pharma, de VN / WHO, het Vaticaan, de abortusindustrie voor staat: de DOOD.

‘De dood ‘staat voor vernietiging, lijden, oorlog, conflicten, kindermisbruik, vrouwenhandel, drugs, abortus, het toebrengen van trauma’s, leugens, media propaganda, censuur, autoritaire en tirannieke overheden, QR uitsluiting, lockdowns, mondkapjes, social distancing, PCR testen, afgedwongen (en straks verplichte) vaccinaties, opzettelijke gecreëerde voedselschaarste, slechte kwaliteit voedsel (veel te veel suiker en zout, genetische modificatie), 5G, financiële repressie en uitputting van de gewone mens (maar onbeperkt geld voor de grote spelers en de overheid zelf), het beperken en opheffen van vrijwel alle vrijheden en basisrechten, etc..

‘De meeste leden van deze doodscultus zullen in de komende jaren sterven,’ denkt Adams, wijzend op de Covid-19 mRNA genmanipulatie injecties en boostershots, die wereldwijd steeds grotere gezondheidsschade aanrichten en inmiddels aan tal van mensen het leven hebben gekost.

Een Nieuwe Aarde

Degenen met het hoogste bewustzijn, de meeste kennis en wijsheid, en de beste voorbereiding (vooral spiritueel en – indien mogelijk – ook materieel) zullen het volgens hem overleven, en na de cataclysmische rampen die zullen plaatsvinden de keuze krijgen voorgelegd of ze op de oude voet door willen gaan (dus met gecentraliseerde macht en de ontkenning dat de mens in eerste instantie een vrij spiritueel wezen is) en daardoor zullen worden uitgeroeid, of dat ze een compleet nieuwe wereld willen met maximale vrijheid voor het individu en met gedecentraliseerde economieën en dienende overheden, dus een wereld waar het weer draait om gezondheid, liefde, vrijheid en respect voor elkaar en ieders uniekheid.

Dat op de Nieuwe Aarde de mensen zelf naar hun oorspronkelijke potentieel zullen ontwikkelen – niet als transhumane cyborgs, maar als spirituele lichtwezens met een volledig hersteld DNA en een open en zuiver contact met God en met elkaar – lijkt Adams nog niet te begrijpen, maar zijn intenties wijzen in ieder geval de goede kant op.

‘Point of no return gepasseerd’

Desondanks is hij heel somber over de huidige staat van het gros van de mensheid. De meesten zijn volgens hem totaal onwetend, onbenullig en besmet met demonen, waardoor ze niet meer in staat zijn te kiezen voor het leven, voor wijsheid of voor God. ‘Daarom kan de toekomst van de menselijke beschaving pas bepaald worden nadat de doodscultus aanhangers zichzelf vernietigen met onder meer de Derde Wereldoorlog, de massale hongerdood en vaccin-biowapens.’

‘We zullen dus allemaal door de bijna totale ineenstorting van de menselijke beschaving heen moeten,’ besluit hij. ‘Het is niet meer te stoppen, we zijn het point of no return gepasseerd.’ Er zijn niet genoeg gezond en nuchter denkende mensen over om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de blinde en naïeve massa, die letterlijk staan te klappen en juichen bij de meest verwoestende besluiten, en zelfs eisen om nog meer dood en vernietiging (Oekraïne/Rusland, vaccinaties, afbraak energievoorziening, etc..). (1)

‘Beam me up Scotty’ gaat niet gebeuren

Daar zou ik toch nog aan willen toevoegen dat een Goddelijk ingrijpen wel degelijk tot de mogelijkheden behoort en zelfs waarschijnlijk is. Dat ingrijpen komt echter NIET in de vorm van een magische ‘beam me up Scotty’ uitredding, wat een valse zinsbegoocheling is die mensen hier passief op hun bank laat afwachten en hen juist in de val lokt van de Luciferiaanse Wereld Orde. Dat ingrijpen kan er wèl komen door niet de blik naar ‘redders van buiten’ te richten, maar naar binnen te kijken, en u bewust te worden van uw eigen connectie met God (‘Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is in* u (juiste vertaling van de grondtekst, ‘in’ ‘in het midden van’). (Lucas 17:21)’

De smalle weg

Het zichtbare Koninkrijk komt daarom pas dan, als u op zoek gaat naar het onzichtbare Koninkrijk in uzelf, en dat met behulp van God ‘activeert’. Dit vergt een doelbewust en aanhoudend actief besluit, en niet het volgen of uitspreken van één of ander religieus credo, noch het volgen van allerlei extern opgelegde wetten, regels, gebruiken, protocollen en ‘geestelijken’ die zich tussen u en God plaatsen. Dat KAN zelfs helemaal niet, aanzien u God niet buiten u zult vinden (‘want in Hem

leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’ (Hand. 17:28)).

Dit is de echte ‘smalle weg’ waar Jezus het over had (Matt. 7:14), omdat u op deze weg naar bevrijding geconfronteerd zult worden met uw eigen zwakheden en angsten. De smalle weg is geenszins het zo strak mogelijk volgen van een strenge godsdienst, laat staan zelfkastijding. Dat bevredigt enkel uw eigen religieuze gevoel, maar brengt u spiritueel geen stap dichter bij God.

‘God alles in allen’

Als voldoende mensen – ongeacht hun achtergrond of hun al dan niet religieuze etiketje, aangezien het echte evangelie voor iedereen is – dit gaan beseffen, dan kan er een nieuw soort krachtig bewustzijn ontstaan dat wel degelijk voor een zeer plotselinge omwenteling kan zorgen, en het Licht van God doet neerdalen en ‘exploderen’ IN alle mensen die zich daar klaar voor hebben gemaakt. Dan daalt het spirituele ‘nieuwe Jeruzalem’ neer IN de mensheid (want u dacht toch niet werkelijk dat er letterlijk een duizenden kilometers grote diamanten kubus of piramide met paarlen poorten uit de hemel op Aarde zal neerdalen?) en zal ‘God alles IN allen zijn‘ (1 Kor.15:28).

Aan ons allen de persoonlijke keus of wij hieraan mee willen werken en hiertoe willen behoren, of dat wij ‘het allemaal wel best vinden omdat het zo erg nog niet is, en God ons al die ellende nooit zou aandoen’. Inderdaad, God niet, maar de valse god die volgens Jezus de ‘overste van deze wereld is’, wèl. Maak daarom alstublieft niet de kapitale fout dat deze ‘god’ enige coulantie met u zal hebben omdat u van mening bent dat u de juiste religie volgt. Scheur u juist los van zijn politieke en religieuze systeem van angst en dwang, laat u niet langer intimideren en indoctrineren, en richt u zich op het Koninkrijk in u, op de uitgestorte Geest van God in uw hele wezen. Dat zal in de komende laatste fase van de eindtijd de beste bescherming zijn die u zich kunt wensen.

 

Xander

(1) Natural News

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.