Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar

In slechts 3 maanden tijd werd dit sterrenstelsel meer dan 100 keer helderder in zowel zichtbaar als ultraviolet licht.

—————————————————————————————————————————————-

Zeer ongewone mega explosie met poolomkering in sterrenstelsel constellatie Draco – Ook de aarde stevent op een zeer snelle poolomkering af

—————————————————————————————————————————————–

Wat is de komende tijd de grootste bedreiging voor de mensheid? Keuze te over: loopt de oorlog in Oekraïne uit op de Derde Wereldoorlog? Hebben we straks nog wel genoeg voedsel? Kunnen we onze huizen nog wel (betaalbaar) verwarmen? Wordt onze gezondheid stapsgewijs verwoest met verplichte vaccinaties? Worden we in een wereldwijde totale controle samenleving met nauwelijks vrijheden geperst? Deze dreigingen zijn allemaal zeer reëel, maar op de achtergrond speelt een nog groter gevaar dat we al vaker hebben besproken, en waarvan de mogelijkheid nu definitief door de wetenschap is bevestigd: een galactische magnetische poolomkering, die in slechts enkele jaren tijd plaatsvindt. Nu de Aarde steeds dieper in het magnetische ‘current sheet’ van onze eigen Melkweg terecht komt, kan (en zal) zo’n snelle magnetische omkering extreme gevolgen hebben voor onze planeet.

NASA wetenschappers hebben een unieke magnetische omkering rond de actieve galactische nucleus (kern) van een sterrenstelsel waargenomen. In slechts enkele korte jaren ving de magnetische omkering aan, nam toe, vlamde op, en werd daarna weer stabiel, maar met omgekeerde polen.

De in 2017 begonnen poolomkering in het sterrenstelsel 1ES 1927+654, dat zich op 236 miljoen lichtjaar afstand bevindt en deel uitmaakt van het sterrenbeeld Draco, werd geregistreerd door de in 2004 gelanceerde ruimtesonde Swift van de NASA, die daarbij hulp kreeg van ESA’s XMM-Newton satelliet en vijf telescopen (/netwerken) op aarde. Swift werd speciaal ontworpen om GRB’s (gamma ray bursts – enorme explosies van gammastralen) te onderzoeken. Dit zijn de krachtigste explosies die in het Universum worden waargenomen, en treden ongeveer één keer per dag op.

De trigger van de explosie is vermoedelijk een omkering van het magnetische veld in de materiële schijf rond het zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel geweest. Onze eigen zon kent iedere 11 jaar een poolomkering, en om de zoveel duizend jaar gebeurt dit ook met het magnetische veld van onze eigen planeet. Die omkering is zoals onze lezers weten inmiddels begonnen.

In slechts 3 maanden tijd 100 keer helderder dan normaal

In december 2017 werd het sterrenstelsel plotseling helderder, zowel in zichtbaar als ultraviolet licht. Slechts 3 maanden later werd de piek bereikt. Op dat moment was het stelsel meer dan 100 keer zo helder als normaal. Het bizarre was dat het aantal hoge energie x-stralen juist fors afnam, en in augustus 2018 zelfs helemaal verdwenen was. Een paar maanden later kwamen deze x-stralen krachtiger dan ooit weer terug. Binnen een jaar waren ze weer op het oude niveau beland.

De felle oplichting van zichtbaar en ultraviolet is waarschijnlijk ontstaan omdat het zwarte gat steeds meer materie opslokte, wat vermoedelijk kon gebeuren vanwege de begonnen poolomkering aan de buitenkanten van de galactische schijf. Door het zwakkere magnetische veld stortte de corona (een wolk van superhete deeltjes) rond het zwarte gat in en verdween, waardoor het omgekeerde magnetische veld krachtiger werd, en dat daarna op zijn beurt de x-stralen corona weer herstelde. Uiteindelijk kwam het sterrenstelsel weer tot rust, maar met omgekeerde polen.

Kosmische veranderingen zonnestelsel en onze planeet

Waarom is dit voor ons van groot belang? Omdat hiermee is aangetoond dat een galactische poolomkering geen kwestie van honderden of duizenden jaren hoeft te zijn, maar van slechts maanden tot enkele jaren.

De tekenen in ons eigen zonnestelsel van een aanstaande poolomkering zijn verbijsterend: de ‘zwarte storm’ op Neptunus is omgedraaid; dwergplaneet Pluto verloor in slechts 2 jaar tijd 20% van zijn atmosfeer, en grote veranderingen in de beroemde ‘rode vlek’ op Jupiter laten zien dat de volgende kosmische golfbeweging van de elektromagnetische ‘galactic current sheet’, waar we eerder aandacht aan besteedden, niet alleen is gearriveerd, maar in versneld tempo naar zijn hoogtepunt gaat. (Zie ons artikel van 02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld).

Uit dat artikel: De huidige, onomstotelijk vastgestelde omkering begon al meer dan 160 jaar geleden. De planeet zit nu in de ‘rode zone’ waarin dit proces steeds sneller naar een climax toewerkt. Die climax is de uiteindelijke omkering zelf, die in het verre verleden zó plotseling en krachtig was, dat uit fossiele opgravingen is gebleken dat dieren van het ene op het andere moment staande bevroren, en er in hun magen verse plantenresten werden aangetroffen.

Het Pentagon is er al sinds 1946 van op de hoogte dat tijdens een ‘magnetische’ poolomkering de aardas 89 graden kantelt, waarna deze over een lange tijdsperiode weer terug ‘flipt’. Zo’n kanteling veroorzaakt behalve ‘global cooling’ en een nieuwe ijstijd enorme geografische veranderingen; bergen worden letterlijk van hun plaats gerukt, en elders ontstaan er juist nieuwe. Uit ijskern- en grondboringen komt een cyclus van 10.000 tot 12.000 jaar naar voren, waarna zo’n poolomkering de hele planeet letterlijk op zijn grondvesten doet schudden, en vrijwel al het leven wordt uitgeroeid.

Mogelijk in 2046 een micronova

Alle geologische, geofysische en historische bewijzen wijzen op één veroorzaker van de vernietiging: de zon, hetzij door een ‘super flare’, hetzij door een – inmiddels door de wetenschap erkende – micronova, die de rotatie van de aarde tijdelijk tot stilstand kan brengen en zelfs kan doen omkeren. Volgens Douglas Vogt van de Diehold Foundation zal er in 2046 op de zon zo’n micronova plaatsvinden.

Het magnetische veld is inmiddels met minstens 20% afgenomen. De noordpool en de zuidpool (die het continent Antarctica inmiddels verlaten heeft) bewegen zich met almaar grotere snelheid naar elkaar toe. De afname van het veld is nu minimaal 5% per decennium, maar hoogstwaarschijnlijk al veel groter vanwege een door Swarm vastgestelde geomagnetische ‘schok’ in 2019 en 2020.

Over 20 tot 25 jaar einde verhaal?

In het Science artikel van 19 februari 2021 ‘Een wereldwijde klimaatcrisis 42.000 jaar geleden’, werd gesteld dat wij ons nu in de volgende crisis bevinden (niet door menselijk handelen, niet door CO2, maar door de zon). De patroonveranderingen wijzen op een climax over slechts 20 tot 30 jaar (maximaal).

In steeds meer studies in gezaghebbende vakbladen wordt bevestigd dat poolomkeringen niet geruisloos verlopen (zoals lange tijd werd beweerd), maar eigenlijk altijd E.L.E.’s zijn: Extinction Level Events. Ergens tussen 2030 en 2046 begeeft het magnetische veld het en is het einde verhaal voor de mensheid. De instorting van de beschaving volgt echter jaren eerder, omdat het zwakkere magnetische veld onze elektrische systemen niet meer zal kunnen beschermen.

De huidige zonnecyclus bereikt in 2024-2025 zijn maximum, wat inhoudt dat het gevaar de komende jaren almaar groter wordt. Wat er NU al kan gebeuren als een zeer krachtige storm of X-klasse uitbarsting ons direct raakt, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Onze totaal van elektriciteit en digitale systemen afhankelijke samenleving zal binnen luttele dagen volledig in elkaar storten.

Deze cataclysmische ramp zal natuurlijk nooit officieel worden aangekondigd, omdat er dan massale paniek uitbreekt. Grote kans is dat het net zo lang een ‘complottheorie’ zal worden genoemd (en de schuld op de CO2/klimaatverandering hoax zal worden afgeschoven), totdat de enorme impact niet meer te ontkennen valt.

Zal dat dan de tijd zijn dat deze oude profetieën worden vervuld?:

‘Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

”Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken./ (Jesaja 13:12-13)

‘En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen… en oversten… en rijken en machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen…’ (Openbaring 6:14-15)

 

Xander


(1) NASA.gov via SuspiciousObservers.org


Zie ook o.a.:

12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
13-02: Nieuwe mislukte lancering na 40 verbrande satellieten door zwakke zonnestorm bewijst snel afnemende magnetische veld
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer