Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar

—————————————————————————————————————————————–

… en de komende 100 jaar bijna 100% kans op X100+ zonnevlam die einde zou maken aan onze beschaving

—————————————————————————————————————————————–

In een wetenschappelijke paper gepubliceerd in een gerenommeerd vakblad wordt bevestigd waar wij de afgelopen jaren – en in 2012 voor het eerst – regelmatig voor waarschuwen, namelijk een aanstaande verwoestende zonnevlam die een einde zal maken aan onze huidige beschaving als die uitbarsting de Aarde raakt. De komende 30 jaar is er 70% tot 76% kans op zo’n vernietigende X100+ zonnevlam, en in de komende 100 jaar zelfs bijna 100%. Op de drempel van 31 juli en 1 augustus ontsnapte er een flinke vlam uit de zon, die gelukkig 90 graden van ons vandaan was gericht. De actieve regio op de zon waar deze uitbarsting plaatsvond draait in de loop van deze week verder naar onze planeet toe.

In de op 25 juli in het vakblad ‘Earth, Planets and Space’ gepubliceerde paper ‘Extremely large flares/multiple large flares expected from sunspot groups with large area‘ wordt gekeken naar het ‘mogelijke optreden van grote ‘space weather’ (ruimteweer) gebeurtenissen, zoals grote zonnevlammen, binnen 100 jaar, daarbij anticiperend op hun gevolgen op onze sociale faciliteiten.’

Zonnevlekken worden al meer dan 100 jaar in de gaten gehouden, maar pas sinds 1975 gebeurt dit ook met satellieten. De kans op extreem krachtige ‘superflares’ is gebaseerd op de beschikbare gegevens van de periode 1879 – 2016. In die periode zijn er op 119 tot 139 dagen grote groepen met zonnevlekken op onze ster waargenomen die een ‘Carrington’ uitbarsting hadden kunnen veroorzaken.

Moderne Carrington Event zou wereldwijde ramp veroorzaken

In 1859 vond de tot nu toe krachtigste geomagnetische storm die ooit werd geregistreerd plaats. Een zeer felle zonnevlam op 1 september werd vernoemd naar de Britse astronoom Richard Carrington, een van de twee astronomen die de uitbarsting ontdekten.

In die tijd met nog vrijwel geen elektriciteit werden alleen telegraafstations erdoor getroffen; in onze tijd zou deze zonnevlam (met een geschatte intensiteit van X36 tot X45) een wereldwijde ramp met wijd verspreide blackouts en ernstige verstoringen van het dagelijkse leven veroorzaken. Zo’n nieuw ‘Carrington’ event is sowieso een kwestie van tijd; het is zeer waarschijnlijk dat de meesten van u dat ooit gaan meemaken.

Tussen maart en april 1947 werd al eens een groep zonnevlekken gezien die een X100 vlam hadden kunnen veroorzaken. Dat is een dermate krachtige uitbarsting (CME: Coronal Mass Ejection), dat als deze op de aarde gericht is er een onmiddellijk wreed einde aan onze moderne beschaving zou worden gemaakt. Slechts zeer weinigen zouden deze kosmische ramp, op aarde een E.L.E. (Extinction Level Event), overleven.

70% tot 99% kans op superflare

Op basis van alle beschikbare historische statistieken luidt de conclusie van de paper dat er 70% tot 76% kans is op een X100 superflare (of krachtiger) in de komende 30 jaar; 87% tot 91% in de komende 50 jaar, en 91% tot 99% in de komende 100 jaar.

Bedenk hierbij dat het razendsnel zwakker wordende beschermende magnetische veld van de Aarde NIET in deze percentages is meegenomen, noch het aankomende hoogtepunt van de zogenaamde ‘galactic current sheet’ (of de ‘grote kosmische Alcyone Golf’, zie hiervoor ons artikel van 11 juli: ‘Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren’.).

In 2019 werd in de derde editie van de 57e jaargang van Reviews of Geophysics, het wetenschappelijke vakblad op dit gebied, het beste artikel van dat jaar gepubliceerd, waarin werd bevestigd dat de sterkte van het magnetische veld historisch een doorslaggevende rol speelt bij het helpen veroorzaken van E.L.E.’s voor veel vormen van leven.

2023 – 2042?

In de afgelopen 60.000 jaar (ijstijd cyclus) heeft er iedere circa 12.000 jaar zo’n E.L.E. plaatsgevonden. Aangezien de laatste zo’n 12.000 jaar geleden is, staan we op de drempel van de volgende cataclysmische ramp. Aanwijzingen hiervoor zijn er te over, zoals het afnemende magnetische veld en de in gang gezette, almaar sneller verlopende poolomkering.

Door de combinatie van al deze niet te stoppen kosmische ontwikkelingen zou deze ongekende wereldramp wel eens veel sneller kunnen plaatsvinden, vermoedelijk al binnen 20 jaar, mogelijk al binnen enkele jaren. Climate Science Center Wetenschapper David Mauriello had het in 2021 zelfs over 2023.

(Toeval of niet: de periode 2023 – 2042 is exact de laatste periode van de 2595 jarige tijdlijn tot ‘het einde’ zoals die aan de profeet Daniël werd geopenbaard. De 19 jarige tussenperiode komt voort uit het feit dat er zo’n 19 jaar zat tussen de twee sets van profetieën (over dezelfde gebeurtenissen) die Daniël kreeg. In verband met een verspringing in de tijdrekening is een maximale (maar onwaarschijnlijke) uitloop tot 2049 theoretisch nog mogelijk.

Betekent dit dat we wellicht al in de komende 20 jaar de vervulling van andere profetieën kunnen verwachten, zoals ‘op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden (lett. ‘verbrand‘) worden’ (2 Petrus 3:10)? En van ‘de stervelingen zullen zeldzamer worden dan gelouterd goud… en de aarde zal bevend van haar plaats wijken’? (Jesaja 13:12-13)).

Biljoenen verspild aan zinloze klimaatmaatregelen

Ook de gevestigde ’tech’ website Wired waarschuwde onlangs voor het ‘einde van de wereld door een zonne uitbarsting’. De mensheid weet nu dus absoluut zeker dat er in de komende eeuw – maar vermoedelijk dus véél eerder – een bijna 100% kans is op totale vernietiging door een zonnevlam indien deze richting de aarde uitbarst – een aanzienlijk risico dus, waar echter nul komma nul voorzorgsmaatregelen tegen worden genomen.

Daarentegen verdwijnen biljoenen euro’s en dollars in de bodemloze put van de volstrekt zinloze, contraproductieve vermindering van antropogene CO2 uitstoot, een broodnodig levensgas waar in de atmosfeer nog altijd een gevaarlijk laag gehalte van is, zeker met het oog op de snel groeiende wereldbevolking en daardoor toenemende behoefte aan voedsel (meer CO2 = meer plantengroei = betere oogsten).

(Maar misschien hebben de machthebbers op deze planeet inmiddels iets verzonnen om het ‘probleem’ van ‘overbevolking’ op te lossen, zoals afgedwongen mRNA genmanipulatie injecties (een ander soort ‘killshot’…) en het onder het valse mom van stikstof afbreken van onze betaalbare en stabiele voedselvoorziening?)

 

Xander

(1) Suspicious Observers
(2) SpaceWeatherNews

Zie ook o.a.:

17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren (/ De betekenis van de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’ (de ‘galactic current sheet’) nader uitgelegd )
11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde? (/ ‘Planeet nu vrijwel onbeschermd tegen X-klasse zonnevlam’ )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij