Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld

—————————————————————————————————————————————–

Verlies van controle: Experts constateren dat grote aantallen mensen sterk wisselende gedachten en gevoelens krijgen, vooral voor degenen die ze liefhebben

—————————————————————————————————————————————–

Steeds meer mensen vragen zich hardop af of de wereld ‘gek is geworden’, hoe het kan dat een almaar groter deel van de mensheid zijn verstand aan het verliezen is. Voorheen normaal overkomende mensen vertonen – soms van het ene op het andere moment – verward, geschift, gestoord, agressief of totaal ontaard gedrag. Naast de in de vrije media vaak genoemde oorzaak, de Covid genmanipulatie injecties met daarin mRNA nanodeeltjes waarvan is aangetoond dat die de hersenen bereiken en kunnen aantasten, is er nog een andere reden voor de verontrustende mentale aftakeling van de mensheid, en dat is het almaar sneller afnemende magnetische veld van de Aarde, dat een duidelijk signaal is van de ingezette poolomkering. Hoe kunnen we als mens in mentaal en geestelijk opzicht zo goed mogelijk door deze tijd heenkomen?

In politiek, cultureel, economisch en maatschappelijk opzicht vervalt de wereld tot een soort ‘idiocratie’. Overigens hebben miljarden mensen genoeg redenen om zich extreem gestrest en uitgeperst te voelen; denk aan de corona/Covid plandemie en de opgedrongen ‘vaccins’ die de gezondheid van miljoenen hebben vernietigd of hen zelfs fataal zijn geworden, en natuurlijk de ‘Great Reset’ maatregelen waarmee onze betaalbare energie- en voedselvoorziening opzettelijk in groot gevaar is gebracht.

De wereld om u heen lijkt dus langzaam maar zeker in te storten. Een van de allerbelangrijkste oorzaken, iets dat niemand van ons kan ontlopen, wordt echter niet genoemd, en dat is het in snel tempo zwakker wordende magnetische veld van de aarde. Ons complexe brein met zijn gedachten kan daar niet goed tegen; integendeel, onze hersenen zijn er zeer kwetsbaar voor.

Magnetische veld neemt razendsnel af

De magnetische polen zijn al enige tijd steeds sneller aan het verschuiven. Tegelijkertijd is het beschermende magnetische veld van onze planeet aan het verzwakken. Tussen 1850 en 2000 nam dit veld met 10% in sterkte af. Tussen 2000 en 2010 ging verminderde het met nog eens 5%, waardoor het verlies van het veld op 5% per decennium kwam te liggen. Op dit moment zitten we al op min 20%, en de veranderingen worden almaar krachtiger.

Omdat we allemaal in een elektromagnetische omgeving leven – de aarde, de atmosfeer, het geomagnetische veld, onze lichamen, en zelfs ons bewustzijn en ons geheugen – is deze trend voor ieder mens van levensbelang. De fysiologische impact op onze lichamen is ingrijpend, en ons brein en bewustzijn zijn daar niet immuun voor. Dit concept is in honderden wetenschappelijke studies bevestigd.

Impact op ons brein is immens

Door het zwakker wordende magnetische veld worden we steeds kwetsbaarder voor de elektromagnetische gevolgen van ruimteweer, zonnevlammen, geomagnetische stormen en kosmische stralen. De impact van energiedeeltjes op ons brein, en ook die van de elektromagnetische velden die door ruimteweer worden veroorzaakt, is immens. Deze deeltjes en velden veroorzaken cognitieve storingen, emotionele instabiliteit, neurale ontstekingen, en versterken angstgevoelens. De hippocampus wordt specifiek aangetast, met name de locus caeruleus (de ‘blauwe kern’ in de hersenstam die o.a. emoties angst en paniek reguleert).

Deze toenemende kwetsbaarheden komen bovenop een wereld die in de meeste opzichten almaar onzekerder en chaotischer wordt, wat de stress onder de mensen verder doet toenemen. Dat uit zich vaak in plotselinge veranderingen in het denken, incoherente en onstabiele (sterk op en neer gaande) gevoelslevens, toegeven aan en blind zijn voor risicovol of gevaarlijk gedrag, ontaarde of zelfs barbaarse neigingen, en overheersende gevoelens van angst, onzekerheid, hopeloosheid en/of depressiviteit.

Degeneratie mensheid voorzegd

In religieuze geschriften zoals de bijbel wordt dit aftakelende menselijke gedrag uitgebreid beschreven als zijnde één van de belangrijke kenmerken van de zogenaamde ‘eindtijd’. Ze worden echter ook bevestigd in de toonaangevende vakbladen van psychologen, psychiaters en biologen. Grote aantallen mensen blijken vooral veranderde of sterk wisselende gedachten en gevoelens te krijgen over degenen die ze het meeste liefhebben.

Het is weliswaar niet hetzelfde, maar absoluut heel goed te vergelijken met de rebelse en arrogante boosheid van een tiener, wiens brein aan het veranderen is. Als u dergelijke veranderingen voelt voor uw partner of uw kinderen, als naar verhouding kleine irritaties en andere dingen, die uw liefde voor hen in het verleden nooit deden wankelen, dat in uw gevoel en gedrag nu wèl doen, dient u ernstig bij uzelf te rade te gaan.

Dus of u nu gelooft in de voorspellingen en profetieën over deze menselijke degeneratie in de eindtijd, of liever afgaat op de vele wetenschappelijke bevindingen, maakt niet zoveel uit. Iedereen staat namelijk voortdurend bloot aan impulsen en verleidingen (om aan bepaalde gevoelens toe te geven en je daarnaar te gedragen), dat is normaal. U dient zich echter óók van bewust van deze impulsen te zijn, en hoe u er normaal gesproken mee zou omgaan.

Een tijdelijk goed gevoel

Als u voelt dat u eerder en/of sterker geneigd bent dan u gewend bent om eraan toe te geven (of u voelt dat u zelfs de controle begint te verliezen over uw gedrag en reacties), dan zouden uw hersenen wel eens onderhevig kunnen zijn aan de beschreven impact.

Op bredere schaal brengen noch de seksuele revolutie, noch de kick die drank, tabak en drugs tijdelijk geven, noch het streven naar zoveel mogelijk geld of succes, het ware gevoel van geluk. Het ‘goede’ gevoel dat deze zaken geven is slechts een pleister, een verband om diepe innerlijke ontevredenheid of leegte te verhullen. Het helpt mensen geen stap verder in hun zoektocht naar zichzelf, naar geluk, naar bevrijding en ‘verlossing’.

De toch al bange en gefrustreerde wereldbevolking raakt in de greep van een overweldigend gevoel van angst en hopeloosheid. Iemand die het grotere plaatje wèl ziet, begrijpt wat de ware oorzaken zijn, maar de meeste mensen hebben (nog) geen flauw benul.

Toegeven aan alle impulsen is gevaarlijk

Als u merkt dat u ineens dingen doet die fout en verkeerd zijn, of dat u deze zaken niet langer als ‘fout’ of ‘verkeerd’ ziet omdat u het onderscheid tussen goed en kwaad niet meer helder hebt, of u de gevolgen niet meer kunt overzien (of daar geen zorgen meer over hebt); als u ineens risicovol gedrag vertoont wat u normaal gesproken nooit zou doen (simpel voorbeeld is plotseling gevaarlijk rijgedrag), dient u eens goed in de spiegel te kijken en uzelf tot de orde te roepen.

De andere keus, de weg van de minste weerstand, is de simpelste: voortaan gewoon met de wind van uw sterk wisselende, soms extreme gevoelens meewaaien, en zien waar deze u brengen, wat een uitermate onverantwoordelijke en gevaarlijke houding is.

Voor degenen die hier geen religieuze dimensie in zien: misschien gelooft u wèl in lichaamsenergie, chakra’s, magnetische persoonlijkheden, de effecten van een positieve of negatieve houding (/ positieve affirmaties), de energie en kracht van kristallen en stenen, of bepaalde locaties op de wereld? Als deze zaken werkelijk reëel en van enige waarde zijn, dan geldt dat zeker voor de ziel (/ geest, bewustzijn), en dat betekent dat er regels zijn om dit leven leefbaar te houden en tot een succes te maken.

Die regels kun je niet zomaar willekeurig veranderen al naar gelang je wisselende stemming of gevoelens. Dus ook je gedrag kun je daar niet zomaar (zonder gevolgen) door laten leiden, want dan bent u òf het emotionele kindstadium nooit ontstegen, òf u bent een hypocriet. Juist dit is één van de belangrijkste redenen waarom we nu wereldwijd – van jong tot oud – zoveel gedragsproblemen hebben.

Standvastig de eindtijd door – het kan

Enkelen zullen het bredere perspectief echter zien of nog ontdekken. Zij zullen deze eindtijd, die nog veel moeilijker gaat worden, wèl standvastig kunnen doorstaan.

Iedereen weet dat het placebo effect echt is en kan helpen. Het werkt twee kanten op, dus besef dat uw gedachten, woorden, houding en levensopvatting een krachtig middel kunnen zijn om uzelf en de mensen om u heen te beïnvloeden.

Daarom zullen een aantal mensen met minimale gevolgen door deze eindtijd heen blazen, of dat nu door hun lichamelijke, mentale en/of geestelijke kracht komt. Maar er zijn ook zeer duidelijke signalen van toegenomen kwetsbaarheid. Iedere expert op dit gebied zal bevestigen dat de optelsom van deze kwetsbaarheden een bijzonder slecht idee is.

Begrijpt u welk risico u loopt?

Loopt u risico door onverwerkte trauma’s (of die nu door pesten, misbruik of pijnlijk verlopende relaties zijn ontstaat), alcohol / medicijn / drugsmisbruik, of negatieve invloeden van uw omgeving? Het brein kan trauma’s tijdelijk ‘vergeten’, maar het lichaam (gezondheid) laat ze altijd zien. Medicijnen versterken deze gevolgen vaak, om over de invloed van alcohol en drugs maar niet te spreken. Op zijn best werken die enkel als een soort tijdelijke pleister, een verband – meer niet. Van daadwerkelijke heling is geen enkele sprake.

Of is het uw omgeving? Mensen die u altijd naar de mond praten en u zeggen dat u deze nieuwe trends en ideeën gewoon kritiekloos moet ontvangen en omarmen? Of dat ‘alles oké is’, dat ‘alles goed is’? Dat het niet uitmaakt dat u de ene dag ‘rood’ zegt of voelt, de andere dag ‘blauw’, en nog een dag later ‘groen’, omdat het toch allemaal hetzelfde zou zijn? Ja, zo’n houding kan tijdelijk geruststellend werken, maar doorgaans versterken dit soort mensen met hun houding en ‘adviezen’ juist denkwijzen, gedragingen en besluiten die slecht voor u zijn en die u – op de korte of langere termijn – beschadigen.

Een slecht voedingspatroon en een slechte mentale houding komen niet alleen voort uit de bovengenoemde gedragingen en verslavingen, maar staan ook op zichzelf. Uw lichaam heeft namelijk ingebouwde bescherming om u tegen het negatieve te beschermen, om overeind te blijven en vast te houden aan de door u gewenste ingeslagen koers. Daarvoor is wel een gezond lichaam en een gezonde (zuivere) geest vereist. Als u die niet (of in onvoldoende mate) bezit, dan bent u in combinatie met alle genoemde risicofactoren uitermate kwetsbaar.

Wapen uzelf voordat het te laat is

Als u eveneens uiteindelijk constateert dat de wereld verwarrend, ‘gek’ en steeds vaker ook misselijkmakend hard en wreed aan het worden is, en beseft dat de aarde (afnemend magnetisch veld), de zon (zonne-minimum) en de kosmos (galactic current sheet) hier niet bepaald positief aan meewerken, en u daarnaast ook voldoende besef heeft van uw eigen gedrag en denken, dan is te hopen dat u begrijpt hoe groot het risico in de komende tijd is, en hoe belangrijk het is dat u zich hiertegen wapent.

Ga niet, zoals de meeste mensen, zitten hopen dat het allemaal vanzelf wel overwaait. Alle tekenen en bewijzen op onze planeet en in het heelal laten zien dat het juist voorlopig alleen maar erger zal worden (1). Negeer deze tekenen niet, zoals nu bijna de hele bevolking doet met bijvoorbeeld de zichtbare, zeer schadelijke gevolgen van de Covid injecties. Als die even onbenullige als angstige ‘struisvogel’ wegkijk houding een indicatie is voor de mentale en geestelijke toestand van ons volk, dan moeten we eerlijk zijn en constateren dat het er voor het leeuwendeel van de mensen bijzonder somber uitziet.

 

Xander

(1) Suspicous Observers

Zie ook o.a.:

02-08: Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde? (/ ‘Planeet nu vrijwel onbeschermd tegen X-klasse zonnevlam’ )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023