Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’

Geen theorie, geen bangmakerij en zeker geen hoax – dit gáát een keer gebeuren, misschien al tijdens de huidige cyclus (tot 2025) of in de daarop volgende.

—————————————————————————————————————————————–

Waarom wordt er niets gedaan om het extreem kwetsbare elektriciteitsnetwerk te beschermen? – Als navigatie- en communicatiesystemen falen, zullen 10.000 vliegtuigen tegelijkertijd ergens proberen te landen

—————————————————————————————————————————————–

Op 14 februari 2012 besteedden we uitgebreid aandacht aan een bijzonder ‘voormalig’ CIA-project dat erop was gericht om mensen die buitenzintuiglijke waarnemingen hebben in te zetten als ‘spionnen op afstand’. Uit dat project volgde een ‘remote viewing’ team, dat onverwacht in staat bleek om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, zoals de Fukushima kernramp in Japan. De CIA had daar echter weinig aan, omdat de ‘waarnemers’ geen exacte jaartallen konden zien. Dit team zette op particuliere basis zijn activiteiten voort, en waarschuwde zo’n 10 jaar geleden dat in de nabije toekomst een Space-X achtig ruimteschip zou verongelukken, de Derde Wereldoorlog zou uitbreken met een kernexplosie, en er kort daarna op de zon een ‘killshot’ uitbarsting zou zijn die een einde maakt aan de menselijke beschaving. Dat laatste is exact waar de grote gevestigde tech site Wired nu voor waarschuwt.

De zon heeft in het verleden al vaak uitbarstingen gehad die onze moderne beschaving in één klap naar het stenen tijdperk zouden bombarderen. De laatste vond nèt voor de opkomst van het elektrische tijdperk plaats. Dat was het beroemde ‘Carrington Event’ in 1859.

Aarde in 2012 maar net ontsnapt

Wired laat de Schotse astrofysicus Scott McIntosh, tevens vicedirecteur van het US National Center for Atmospheric Research, aan het woord, die erkent dat er eigenlijk nog te weinig bekend is over de poolomkeringen op de zon, die ongeveer iedere 11 jaar plaatsvinden. Ook is er nog geen verklaring voor het feit dat sommige zonnevlek cyclussen maar 9 jaar duren, en andere 14. Tot nu toe is het steeds giswerk hoeveel zonnevlekken er in een cyclus zullen vormen. Weinig zonnevlekken betekent een ‘solar minimum’, wat ‘global cooling’ op aarde in gang kan zetten (zoals de afgelopen jaren dan ook daadwerkelijk gebeurd is, met steeds grilliger wordend weer als gevolg).

De huidige cyclus zou volgens het NASA model tot juli 2025 maar 115 zonnevlekken gaan tellen, tegen een gemiddelde van 179. McIntosh noemt dit model echter ‘verzonnen natuurkunde’, omdat ze niet gebaseerd zijn op het proces waardoor zonnevlekken ontstaan, namelijk de magnetische cyclus op de zon zelf.

Wat wèl onomstreden is dat een grote ‘coronal mass ejection’, een zonne uitbarsting, in iedere cyclus kan optreden. In de zomer van 2012 vonden er tijdens de historisch ‘stille’ 24e cyclus twee mega uitbarstingen plaats, die de aarde maar net misten. Als het raak was geweest, hadden u en ik daar op dit moment hoogstwaarschijnlijk niet meer van gedachten over kunnen wisselen.

De grote klap gáát komen

De ‘grote klap’ van de zon gáát een keer komen, dat staat vast. Satellieten zullen de mensheid, met zijn 7,2 miljard mobieltjes, 1,5 miljard auto’s en 28.000 commerciële vliegtuigen hooguit één uur van te voren kunnen waarschuwen voor de gigantische plasmastorm die dan recht op ons zal afkomen. En als dat zeer snel gebeurt, dan kan die tijd tot slechts een kwartier worden gereduceerd.

Astronauten in de ruimte zullen dan alarmsignalen horen afgaan, en zich verschansen in speciale modules die moeten voorkomen dat hun DNA aan flarden wordt gescheurd door de protonen in het plasma. Afhankelijk van de lengte van de storm zullen ze daar uren tot dagen moeten verblijven. Daarna is het afwachten of ze überhaupt nog contact kunnen krijgen met de aarde. Daar zullen zo’n 10.000 vliegtuigen – als ze al zijn blijven functioneren – allemaal tegelijkertijd ergens proberen te landen, aangezien alle navigatie- en communicatiesystemen zullen zijn weggevallen.

‘De grote klap’ zal echter iedere printplaat, alles wat werkt op elektriciteit, uitschakelen. En daar zijn we totaal niet op voorbereid. Er wordt zelfs geen cent uitgegeven om onze cruciale systemen en daarmee onze overleving te beschermen. Wel worden biljoenen weggegooid aan volstrekt zinloze, contraproductieve en zelf zeer schadelijke ‘klimaatmaatregelen’ zoals anti-CO2 en anti-stikstof beleid, wat, zoals steeds meer mensen nu eindelijk doorkrijgen, enkel kunstmatige gecreëerde fake crisissen zijn om VN Agenda-2030 en de Great Reset van het World Economic Forum erdoor te drukken.

Huiveringwekkend scenario

Op aarde is iedere transformator kwetsbaar voor een solar superstorm. In de VS hoeven maar 9 belangrijke transformatoren het te begeven om het complete land in het donker te zetten. De schatting is dat honderden transformatoren zo’n uitbarsting niet zullen overleven.

Tal van overheidsinstanties beschrijven in documenten een daarop volgend huiveringwekkend scenario: de verwarming valt uit, de waterdruk valt weg, treinen vallen stil, verkeerslichten werken niet meer en veroorzaken een chaos, en zowel olieproductie als transport komen tot een halt. Geen stroom, geen benzine, geen airco, geen koelkast, geen geld, geen internet, geen water… Binnen een paar dagen zijn alle supermarkten en winkels leeggeroofd, en ontstaat er wijd verspreide paniek, chaos en geweld.

Een miljard doden is nog maar een conservatieve schatting, zeker als bedacht wordt dat kerncentrales eveneens zullen worden getroffen en daar meltdowns kunnen plaatsvinden nadat de koelsystemen zijn uitgevallen. In het Wired artikel staat dat er maar voor een paar weken diesel in voorraad is voor de backup generatoren, maar het is volstrekt onzeker of die wèl werken, aangezien deze net zo kwetsbaar zijn als alle andere op elektriciteit werkend apparaten.

Het eerder genoemde ‘Carrington Event’ in 1859 duurde vier tot vijf opeenvolgende dagen, wat betekent dat moderne transformatoren erop gebouwd zouden moeten zijn om het zo lang te overleven. Dat is echter bijna nergens het geval – laat staan dat de vele kwetsbare elektrische systemen nu de ‘grote klap’ zouden kunnen doorstaan. Zelfs het aanbrengen van condensatoren, zoals in het artikel wordt gesuggereerd, zal niet afdoende gaan werken.

The Astrophysical Journal plaatste de studie ‘Statistical Properties of Superflares on Solar-type Stars:’, waarin wordt bevestigd dat er op onze zon ‘superflares’ uitbarsten: iedere 11 jaar een flare van klasse X10; iedere 150-200 jaar een van klasse X40; iedere 1000-2000 jaar een X100, iedere 3000 jaar een X700 en iedere 6000 jaar een X1000. Bedenk dan dat het Carrington Event in 1859 tussen de 10 en 25 keer zwakker was dan wat de zon op de langere termijn doet.

Magnetische veld neemt af; superflare al in 2023?

Wired houdt bovendien geen enkele rekening met het gegeven dat de aarde zelf steeds kwetsbaarder wordt voor een solar superstorm vanwege het snel afnemende beschermende magnetische veld, wat gepaard gaat met een almaar sneller wordende verschuiving van zowel de noordpool als de zuidpool. Die kruipen in steeds hoger tempo naar elkaar toe, en zullen elkaar ergens ten westen van Indonesië ontmoeten.

We herhalend dat dit géén theorie is, géén bangmakerij en zeker géén hoax, maar een wetenschappelijk bevestigd feit (zie ook ons artikel van 28 maart: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm). De zon doet dit regelmatig. Iedere ongeveer 150 jaar krijgen we een forse uitbarsting voor onze kiezen, en de volgende is daarom feitelijk al ‘over tijd’.

Wanneer komt de volgende klap? Pas tijdens de volgende cyclus, of misschien al in deze (tot 2025)? Climate Science Center wetenschapper David Mauriello denkt zelfs aan volgend jaar (’tegen augustus 2023 moet u er klaar voor zijn’ – Zie ons artikel van 29 april 2021)

Nog nooit was onze samenleving zó kwetsbaar. Nog nooit was de technologie zó ver gevorderd om ons te kunnen beschermen tegen wat de zon om de zoveel tijd op onze planeet afslingert. Nog nooit waren de mensen aan de top zó ongeïnteresseerd en nonchalant over dit enorme gevaar wat de mensheid mogelijk al op korte termijn bedreigt. Integendeel, het begint er inderdaad steeds sterker op te lijken dat de meesten van hen het inderdaad wel best vinden als het overgrote deel van ons verdwijnt – op wat voor wijze dan ook.

 

Xander

(1) Suspicious0bservers
(2) Wired

Zie ook o.a:

19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij