CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider

——————————————————————————————————————————————

Europese organisatie onderzoekt mysterieuze neutrino’s, die mogelijk het complete ‘DNA’ van het heelal bevatten – 95% van het universum is nog steeds ‘vermist’

—————————————————————————————————————————————–

Aanstaande maandag 4 juli is het 10 jaar geleden dat de ontdekking van het Higgs Boson, ook wel het ‘God-deeltje’ genoemd, officieel wereldkundig werd gemaakt. CERN, de Europese organisatie die onderzoek doet naar elementaire deeltjes, start een dag later de Large Hadron Collider op voor zogenaamde ‘stable-beam’ botsingen met een wereldrecord energieniveau van maar liefst 13,6 biljoen elektronvolt (13,6 TeV). In diverse commentaren wordt gespeculeerd dat CERN hiermee andermaal een poging doet om portalen naar andere dimensies te openen. Of lukt het na jarenlange vruchteloze pogingen nu wèl om mysterieuze neutrino deeltjes – die mogelijk het ‘DNA’ van het complete universum bevatten – te creëren?

Waarom het ‘God-deeltje’?

‘U, en alles rondom u, bent gemaakt van deeltjes,’ wordt op de webpagina van CERN uitgelegd. ‘Maar toen het universum begon had geen enkel deeltje massa; ze vlogen allemaal rond met de snelheid van het licht. Sterren, planeten en leven konden enkel ontstaan omdat deeltjes hun massa verkregen van een fundamenteel veld dat verband houdt met het Higgs boson. Het bestaan van dit massa-gevende veld werd bevestigd in 2012, toen het Higgs boson deeltje door CERN werd ontdekt.’

Al in 1964 werd door Peter Higgs gesuggereerd dat er een nieuw soort veld bestond dat het hele universum vult en dat massa geeft aan alle elementaire deeltjes, en daarmee het universum maakt tot wat het nu is. Het Higgs boson is een golf in dat naar hem vernoemde veld, bestaat extreem kort en vervalt vrijwel meteen tot andere elementaire deeltjes. Het duurde tot 2012 totdat dit deeltje werd gecreëerd met de LHC, waarmee het bestaan van het Higgs veld werd bevestigd.

Het Higgs boson wordt ook wel het ‘God-deeltje’ genoemd, een benaming die afkomstig is van Nobelprijs winnaar en natuurkundige Leon Lederman, die het Higgs boson gefrustreerd het ‘Goddamn Particle’ noemde omdat het zo moeilijk te ontdekken is. Lederman gaf in 1990 zijn boek deze titel, maar de uitgevers vonden dat te grof en veranderen de titel in ‘The God Particle’.

Die titel is overigens best toepasselijk, omdat de ontdekking van dit ‘God-deeltje’ deels de vraag beantwoordt waarom het universum is zoals het is, waarom wij massa hebben, waarom alles om ons heen massa heeft. Het Higgs boson laat dus feitelijk laat zien hoe de Schepping op elementair basisniveau is opgebouwd.

95% van het universum is nog steeds ‘vermist’

Overigens is de Higgs theorie niet onomstreden. Zo kan worden afgevraagd waarom een Higgs boson zo extreem moeilijk te ‘vinden’ is als het hele universum is doortrokken van het Higgs veld. De theorie lijkt ook in strijd met de fundamentele natuurkundige wet dat de totale energie in een gesloten systeem altijd constant blijft.

Energie gaat namelijk nooit verloren, maar gaat enkel in een andere vorm over (bijvoorbeeld als een mens, die ook uit energie bestaat, lichamelijk sterft). Wetenschappers proberen dit probleem op te lossen door te stellen dat alle elementaire deeltjes hun energie ook weer ’teruggeven’ aan het Higgs veld.

Dan is er nog een ander ‘klein’ probleem: het Higgs boson en het Higgs veld, plus alle bestaande bekende elementaire deeltjes, verklaren slechts 5% van het universum. Daarom gingen wetenschappers na de ontdekking van het ‘God-deeltje’ verwoed op zoek naar andere onontdekte deeltjes (zoals ‘donkere materie’). Die werden tot nu toe echter niet gevonden, waardoor 95% van het universum in wezen nog steeds ‘vermist’ en dus onverklaarbaar is.

Opening naar andere dimensie? Aarde verdwijnt in zwart gat?

Hoe dan ook, aanstaande dinsdag 5 juli wordt deze enorm belangwekkend genoemde ontdekking gevierd door ’s werelds grootste deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland), weer op te starten voor iets heel bijzonders, namelijk de eerste ‘stable-beam’ botsingen met een wereldrecord energie niveau van 13,6 biljoen elektronvolt (13.6TeV). Het hele evenement wordt live uitgezonden op Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube, en in vijf talen van commentaar voorzien.

In tal van reacties worden dezelfde theorieën van stal gehaald als vlak voor het activeren van de deeltjesversneller in augustus 2008, en ook rond de diverse keren dat de LHC in de jaren daarna werd stilgelegd en opnieuw opgestart. Zo zouden de krachtige botsingen van elementaire deeltjes het ‘ruimte tijd weefsel’ uit elkaar kunnen scheuren, waardoor er een ‘portaal’ naar een andere dimensie zou worden geopend, waaruit vervolgens ‘iets’ tevoorschijn zou kunnen komen. Het was nota bene een CERN wetenschapper (Sergio Bertolucci) die dit in 2010 openlijk suggereerde.

Wat dat ‘iets’ dan zou zijn bleef echter onduidelijk. Een deel van de christelijke wereld vroeg zich destijds af of de in de Bijbel genoemde ‘put des afgronds’ open zou gaan, waaruit een compleet leger demonen op aarde zou neerstrijken. De ‘eindtijd’ zou daarmee definitief zijn aanvang nemen.

Anderen denken dat de LHC wordt gebruikt om het wereldwijde weer / klimaat te manipuleren, of dat er zelfs pogingen mee worden ondernomen om de tijdlijn te veranderen (Zie ook ons artikel van 12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN),

Kritische wetenschappers waarschuwden dat de LHC een mini ‘zwart gat’ zou creëren, waarin de hele aarde zou kunnen worden opgeslokt. Tot nu toe is er nooit iets uitgekomen van deze voorspellingen, maar nu het energieniveau steeds verder omhoog gaat, duiken dezelfde angsten opnieuw op.

Manipulatie gedachten en bewustzijn?

Een tamelijk nieuwe theorie is dat met het extreme energie niveau van de LHC de gedachten en zelfs het bewustzijn van de mensheid zou kunnen worden verstoord en gemanipuleerd. De LHC is namelijk van groot belang gebleken bij de ontwikkeling van supergeleidende magneten, die bijvoorbeeld nodig zijn voor energie, transport en medische technologie.

In 2016 schreef CERN dat de LHC ‘ons kan helpen om een kijkje te nemen in het menselijke brein‘. De ervaringen met de superkrachtige magneten van de LHC zouden van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling van ‘neuro-imaging’, een technologie waarmee krachtige magneten worden gebruikt voor het in kaart brengen van de hersenen. Deze tech ‘kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe brein-machine interfaces’, oftewel ‘gedachtelezende technologie’ die ‘breinactiviteit die wordt gemeten met neuro-imaging kan vertalen in gedachten’, zo schreef CERN.

Inmiddels zijn we 6 jaar verder, en zijn er op tal van technologische gebieden enorme vorderingen gemaakt. Of er inderdaad al extreem krachtige supermagneten bestaan waarmee het magnetische veld van de Aarde zou kunnen worden verstoord en/of gebruikt om een planetaire magnetische kracht te creëren waarmee de gedachten en het bewustzijn van mensen zou kunnen worden beïnvloed zal daarom voor steeds minder mensen als pure science fiction klinken, zeker als bedacht wordt dat dergelijke kleinschaligere militaire wapens reeds zijn ontwikkeld en zelfs al zijn ingezet.

Bevatten neutrino’s het DNA van het universum?

Met de LHC wordt ook onderzoek gedaan naar wat wellicht de meest mysterieuze deeltjes zijn die ooit werden ontdekt: neutrino’s, elektrisch neutrale deeltjes die van type veranderen terwijl ze door de ruimte reizen. Neutrino’s zijn de enige deeltjes wier (zeer kleine) massa niet kan worden verklaard met het Higgs model.

Tegenover alle andere elementaire deeltjes staat eenzelfde hoeveelheid anti-materie deeltjes, die weliswaar dezelfde massa hebben, maar in alle andere opzichten exact het tegenovergestelde functioneren. Aangezien deze anti-deeltjes bij neutrino’s ontbreken, vragen wetenschappers zich af of neutrino’s misschien hun eigen anti-neutrino’s zijn, en dus niet functioneren zoals normale materie/ anti-materie.

Dat zou helpen te verklaren waarom alle materie in het universum zich tot de huidige vorm kon ontwikkelen die we nu kennen. Immers: toen het universum ontstond / werd geschapen, werd er volgens de wetenschap een gelijke hoeveelheid materie en antimaterie gevormd. Dat zou zichzelf meteen hebben moeten vernietigen, maar dat is niet gebeurd.

Een deeltje dat zijn eigen anti-deeltje is klinkt tegenstrijdig, maar hoeft dat niet te zijn, aangezien neutrino’s een elektrische lading van NUL hebben. Omdat het tegenovergestelde van nul nog steeds nul is, vernietigen beide deeltjes elkaar niet, en lijken ze daarmee de basis bouwstenen te vormen van het complete universum.

Mogelijk kan zelfs gesteld worden dat neutrino’s als het ware het ‘DNA’ van het hele universum in zich herbergen, zoals iedere cel in ons lichaam ons complete DNA bevat. Als we de lijn naar het esoterische en spirituele doortrekken, zouden we kunnen zeggen dat ook wij ons eigen ‘anti-deeltje’ of ‘anti-lichaam’ zijn.

 

 

Xander

 

Zie ook o.a.:

12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN