Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren

Een sein dat plotseling van rood op groen springt en een botsing veroorzaakt is nog een van onze minste zorgen zodra de ‘galactic current sheet’ op zijn hoogtepunt komt terwijl het beschermende magnetische veld niet of nauwelijks meer aanwezig is.

—————————————————————————————————————————————–

Aardse technologie steeds kwetsbaarder voor de zon door zwakker wordend magnetisch veld – CERN lanceert eerste eigen satelliet met LHC component – De betekenis van de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’ (de ‘galactic current sheet’) nader uitgelegd

—————————————————————————————————————————————–

Tijdens de recente National Astronomy Meeting (NAM 2022) aan de Universiteit van Warwick is een studie gepresenteerd waarin wordt gewaarschuwd dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren en aanzienlijke vertragingen gaan veroorzaken. Seinen kunnen plotseling van rood op groen springen en zeer gevaarlijke situaties creëren die tot ongelukken kunnen leiden, zelfs door vaak voorkomende matige stormen. Hoewel het verband met het aangetoonde afnemende magnetische veld van de aarde voor de hand ligt, en daarmee ook met de op deze site regelmatig besproken ‘galactic current sheet’ die in de komende 10 tot 20 jaar op zijn hoogtepunt zal raken, worden deze zaken opnieuw niet genoemd, vermoedelijk om geen paniek te zaaien onder het grote publiek.

In de studie, verricht door Cameron Patterson, wordt geïmpliceerd dat het altijd normaal is geweest dat de zon de technologie op aarde verstoort, inclusief de seinen langs spoorlijnen, ‘waarbij groene seinen in rood veranderen zonder dat er zelfs maar een trein nabij is.’ Patterson onderbouwt dit door te beweren dat ‘de meesten van ons ooit wel eens de gevreesde woorden ‘uw trein is vertraagd door een seinstoring’ hebben gehoord’. Wel, vroeger gebeurde dat incidenteel als er uitzonderlijk veel sneeuw of regen was gevallen; vanaf de jaren ’90 / ’00 bleken ook bladeren op de rails de oorzaak te kunnen zijn, en nu zijn daar ineens ook ruimte/zonnestormen bijgekomen.

Er is bewijs dat zelfs matige zonnestormen ervoor kunnen zorgen dat vrije blokken (stukken spoorlijn van circa 1 tot 2 kilometer waaraan seinen staan gekoppeld die aangeven of het blok vrij is of niet) plotseling een rood ‘bezet’ signaal geven. Researchers van de Universiteit van Lancaster ontdekten dat zonnestormen met een kracht van slechts 2V/km al problemen kunnen opleveren. In Zweden zijn al waardes van 7 V/km gemeten, en volgens schattingen kan dit tijdens extreme stormen wel tot 20 V/km oplopen.

Het behoeft geen uitleg wat er kan gebeuren als een sein voor een wachtende trein op ‘groen’ springt terwijl er in dat blok nog een andere trein rijdt… (1)

Verwoestende zonnestorm een genegeerd maar zeer reëel gevaar

In het jaar 660 v.C. vond er een zonnestorm plaats die 10 keer krachtiger was dan enige zonne uitbarsting in de afgelopen 73 jaar (2). Als zo’n storm nu zou losbarsten – en de aanwijzingen dat dit wel eens op korte termijn zou kunnen gaan gebeuren stapelen zich op -, dan zou onze van technologie afhankelijke samenleving in één klap zeer langdurig beroofd worden van elektriciteit, en daardoor volledig instorten. Het aantal slachtoffers zal niet te tellen zijn; uit studies is gebleken dat na ongeveer een jaar zo’n 90% van de bevolking van een modern Westers land zal zijn omgekomen door gebrek aan voedsel, water en brandstof, en door geweld (plunderingen om de laatste resten die andere mensen nog over hebben).

In ons vorige artikel benadrukten we nogmaals dat dit gevaar niet hypothetisch maar zeer reëel en naar alle waarschijnlijkheid zelfs acuut is, in tegenstelling tot de CO2- en stikstof klimaathoaxen. Toch wordt er nul komma nul euro uitgeven om onze samenleving te beschermen tegen zo’n verwoestende gebeurtenis, die door deze lakse houding van de politiek wel eens op een E.L.E. (Extinction Level Event) kan uitlopen.

Een van de vele andere sterke aanwijzingen zijn equatoriale plasma bellen, die volgens een nieuwe studie satelliet- en communicatiesignalen kunnen verstoren. Dit houdt rechtstreeks verband met toenemende zonne activiteit, en/of dus ook met een grotere impact door de zon vanwege het zwakker wordende magnetische veld. Dat dit geen gissing is blijkt uit het vastgestelde gegeven dat de meeste plasma bellen te vinden zijn boven een regio in de Atlantische Oceaan, genaamd de South Atlantic Anomaly (3). Precies daar is het magnetische veld van onze planeet het snelst aan het afnemen.

CERN lanceert satelliet met LHC component om kosmische straling te monitoren

Op 13 juli 2022, om 13.13 uur, lanceerde CERN vanaf het Europese ruimtevaartcentrum in Frans Guyana met succes zijn allereerste satelliet genaamd CELESTA, die de invloed van kosmische straling op elektronische apparatuur gaat bestuderen. De satelliet heeft een miniatuur versie (Space RadMon) bij zich van de stralingsmonitor die is ingebouwd in de bekende Large Hadron Collider (LHC), de grootste deeltjesversneller ter wereld, waar we ook recent opnieuw ruim aandacht aan besteedden.

CELESTA (afgeleid van het Latijnse Celeste / caelestis, wat ‘hemels, goddelijk’ betekent) is in een ongewone baan om de aarde gebracht, namelijk in de Van Allen Gordel, waar het stralingsniveau het hoogst is. De satelliet werd eerst getest in de unieke CHARM faciliteit van CERN, waarmee onder meer de stralingsomstandigheden zoals die in de ruimte voorkomen kunnen worden nagebootst. (4)

Hoogtepunt Galactic Current Sheet komt er onverbiddelijk aan

In ons recente artikel ‘Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag‘ (11 juli) kon u nieuwe informatie lezen die bevestigen dat er snelle veranderingen in de ruimte en op/om de aarde plaatsvinden. Deze ontwikkelingen hebben helemaal niets van doen met antropogene CO2- of stikstof uitstoot, maar alles met het in almaar sneller tempo zwakker wordende beschermende magnetische veld van de aarde, een reeds ingezette poolomkering, en de ‘galactic current sheet’, een gigantische concentrische elektromagnetische golfbeweging in de Melkweg die min of meer te vergelijken is met de waterpatronen die ontstaan als je een steen in een vijver gooit.

De tijd tussen de golven van deze galactic current sheet bedraagt ongeveer 12.000 tot 13.000 jaar. Halverwege de 19e eeuw arriveerde het begin van de volgende golf, die naar verwachting in de komende 10 tot 20 à 25 jaar zijn hoogtepunt zal bereiken. Deze buitengewoon sterke elektromagnetische kracht brengt diverse planeten in ons zonnestelsel al enige jaren in grote beroering.

De aarde zal daar niet van uitgezonderd worden, wat extreem verstrekkende gevolgen kan hebben voor onze wereldwijde samenleving, en waarschijnlijk zelfs voor het uiterlijk van onze planeet indien wij tijdens het wegvallen van het magnetische veld door een zonnestorm worden getroffen. Volgens sommige astronomen is het vrijwel zeker dat dit gaat gebeuren, misschien zelfs al in 2023.

De Grote Kosmische Alcyone Golf

De diepere esoterische en spirituele betekenis van deze ingrijpende gebeurtenissen die ons allemaal te wachten staan wordt andermaal glashelder en tot in de details omschreven en uitgelegd door de door ons al vaak aangehaalde Nederlandse auteur, Lichtwerker en YouTube-blogger Helma Broekman. In haar Telegram artikel (hier op haar website Nieuwe Dageraad) ‘Het Einde terug naar het Begin’ (12 juli) – een directe verwijzing naar de enkele maanden geleden gelanceerde James Webb ruimtetelescoop die ongekend ver en scherp in het heelal kan kijken, tot vlak na het (veronderstelde) begin van het universum (5) – omschrijft ze de galactic current sheet als de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’. (6)

Alcyone betekent ‘de centrale (ster)’ en is de helderste in het sterrenbeeld Pleiaden. Dit multi-ster systeem, dat volgens Broekman ‘het centrale punt in het Universum voor ons bewustzijn’ is (‘Nieuwe Dageraad deel 1’, pag.20), bestaat uit vier zonnen, en staat op een (op kosmische schaal korte) afstand van de aarde van slechts 400 lichtjaar (**).

Een raad van 24 ‘oudsten’, vier buitenaardse wezens, en zeven geesten

De in haar ‘Nieuwe Dageraad’ boeken genoemde Raad van Alcyone, die de overgang van het menselijk ras naar de Nieuwe Aarde begeleidt, klinkt een stuk minder science fiction als bijvoorbeeld gekeken wordt naar de raad van 24 ‘oudsten’ (presbuteros = lett. ‘oude mannen’ (en overigens ook vrouwen (1 Tim.5:2)) die zich volgens het apocalyptische bijbelboek Openbaring in ‘de hemel’ bevindt.

Voor mensen in de oudheid was alles wat zich ‘boven’ hen afspeelde ‘de hemel’, dus ook de ruimte, waar men nog maar zeer weinig kennis van bezat. Er zou dus heel goed een specifieke locatie van deze raad van ‘oudsten’ kunnen bestaan; wellicht is deze raad, waarvan de leden zijn gestoken in witte kleren en gouden kronen (Opb.4:4), wel dezelfde als de ‘Raad van Alcyone’? Joden en christenen geven weliswaar hun eigen invulling aan deze ‘raad’ (zoals leden van het Sanhedrin, priesters, voorgangers), maar de juistheid van hun uitleg staat gezien de beschrijvingen in Openbaring allerminst vast.

En wat te denken van de ‘zeven geesten Gods’ en de vier buitenaardse ‘dieren’ die in Openbaring worden beschreven (vs.6-8), waar tal van theologen zich eveneens het hoofd over hebben gebroken? Deze lijken erop te wijzen dat het universum (eveneens ‘de hemel’) is bevolkt met meerdere soorten wezens. En waarom ook niet? Zou een oneindig creatieve God een heelal scheppen met biljoenen sterrenstelsels en een veelvoud aan sterren en planeten, en dan maar op één plekje leven creëren?

Daar waar Alcyone in de Nieuwe Dageraad boeken het spiritueel geleide centrum van de Melkweg is (**), bestaat het astronomische centrum uit een monstrueus en supermassief zwart gat genaamd Sagittarius A*. van waaruit de galactic current sheet resoneert. Terzijde: onlangs ontdekten astrofysici hier de snelst reizende ster ooit. Ster 54716 draait met een duizelingwekkende snelheid van 5000 km. per seconde in slechts 4 jaar rond Sagittarius A* (7).

(**) Aangetekend dient te worden dat Broekman er altijd op wijst dat ‘locatie’ enkel bestaat binnen de matrixruimte, wat in wezen niets anders dan een projectie (illusie) is. Hierbuiten bestaat ‘locatie’ (en zelfs tijd) niet, en betekent 400 lichtjaar net zo min iets als 400 miljoen lichtjaar.

‘Elite probeert de Golf af te wenden en de aarde vast te zetten’

In haar artikel van 12 juli suggereert Broekman iets buitengewoon interessants, namelijk dat de elite al lange tijd heel goed beseft dat de ‘galactic current sheet’, de Kosmische (Alcyone) Golf, eraan komt, en met behulp van onder meer de Large Hadron Collider van CERN alles in het werk stelt om de verwoestende kracht van deze Golf af te wenden en te doorstaan (zie ook ons artikel van 2 juli: ‘CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider).

‘De elite, wiens ziel en zaligheid volledig toebehoort aan de Hoge Demiurgische afgezant Lucifer is nog (lang) niet klaar om planeet aarde al terug te geven aan het Kosmische Alcyone veld, waardoor een hogere trillingsfrequentie de aardse atmosfeer zou bereiken,’ schrijft ze. ‘Door deze hogere en ijlere trillingen verdwijnt al het oude leven op aarde, en worden enkel de ontvankelijke en liefdevollere bewustzijnsvormen gewaarborgd om de oude aarde in een nieuwe frequentie weer op te bouwen. Een aarde ditmaals buiten het hologram.’

De experimenten in de LHC met extreem krachtige elektromagnetische velden, energieën en gewelddadige botsingen van subatomaire deeltjes zouden niet alleen bedoeld zijn om de wetenschappelijke geheimen van het heelal te ontrafelen, maar vooral door het ‘zich almachtig wanende duister’ worden gebruikt om te proberen ‘het einde te voorkomen door het begin te kraken’. Dat is waar president Joe Biden in werkelijkheid op zou hebben gewezen toen hij op hoogst arrogante wijze verklaarde dat er ‘niets is wat wij niet kunnen’.

Onze planeet en ons zonnestelsel lijken in een ‘schemerige Twilight zone’ te worden vastgezet. ‘De mensheid die nu op het punt staat van de grootste val ooit dieper in het heelal, beseft onvoldoende dat enkel de innerlijke lichtkracht zijn enige redding is,’ zo herhaalt Helma Broekman haar jarenlange waarschuwingen. ‘Indien de mensheid zo doorgaat ondermijnt ze zichzelf. Want het einde van de alle oorlogen, protesten en bizarre ontwikkelingen op de aardkorst is nog lang niet in zicht.’

De ware redding

‘Je kunt alleen zelf je eigen redding zijn. Kijk naar je innerlijke schaduwen en omarm je Liefdevolle Zelf. De verhoogde trillingsfrequentie binnen je ziel en aura openen dieper je Goddelijke Geest’ (6), die immers ook volgens de bijbel ‘op alle vlees’ (= op iedereen) is uitgestort (Hand.2:15-18).

Verwacht daarom geen valse ‘redding’ van buitenaf, geen zichtbare interventie uit de ruimte of ‘de hemel’, want ‘het Koninkrijk komt niet zo dat het te berekenen is… het is niet ‘hier of daar’…. het Koninkrijk is bij (lett. IN ***) u’ (Luc.17:20-21). Zolang mensen, ook gelovigen, dat niet willen begrijpen, zullen ze de ware verlossing zoals Jezus die bracht (niet door het aanhangen of uitspreken van een ‘geloofsbelijdenis’, maar door grondige innerlijke zuivering en vernieuwing) nooit ervaren, en geestelijk onvoorbereid deze eindtijd moeten zien te doorstaan.

(*** (grondtekst:) ἐντὸς = dat wat aan de binnenkant is, ’the inside’, ‘within’ (KJV), ‘in uw zielen’).

Xander

(1) Royal Astronomical Society via Phys.org
(2) Phys.org
(3) Royal Astronomical Society
(4) CERN
(5) Popular Mechanics
(6) Lichtkind (/ Telegram)(/ YouTube kanaal)
(7) Space.com

Zie ook o.a.:

11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider (Helma Broekman: ‘Neutrino’s van belang voor de kosmische ontwikkeling van de mensheid’)
24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
13-06: De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat (/ ‘Steeds meer natuurlijke biologische mensen sterven van binnenuit af en worden Cyborg creaties’ )
06-06: Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’?: ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd’ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar (/ ‘Bewustzijn mens wordt in Luciferiaanse schepping vastgezet’)
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’