Ongekend langdurige scheur in magnetische veld; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag

—————————————————————————————————————————————–

Ruimtestof aanwijzing voor ingrijpende veranderingen zonnestelsel en mogelijke micro-nova – Ozonlaag in record tempo dunner, anti-CFK beleid vanaf jaren ’80 en ’90 (het Montreal Protocol) blijkt niets te hebben uitgehaald

—————————————————————————————————————————————-

Veranderingen op de zon en in het zonnestelsel betekenen doorgaans veranderingen op de planeten, en dat is deze keer niet anders, zoals we al vaak hebben uitgelegd. Politiek en media proberen u nog steeds op de mouw te spelden dat menselijke CO2 uitstoot de belangrijkste oorzaak is van ‘klimaatverandering’, maar noch de Melkweg, noch de zon, noch de aarde trekken zich iets van deze aantoonbare onzin aan. Een ongekend langdurige scheur in het magnetische veld van de aarde, een record groot ‘gat’ in de ozonlaag en een almaar feller wordende zon zijn daarvan het ontegenzeggelijke bewijs.

Vorige week donderdag ontstond er een scheur in het magnetische veld die maar liefst 14 uur lang openbleef en krachtige zonnewinden doorliet, wat enkele prachtige aurora’s opleverde. Scheuren zijn normaal, maar sluiten zich normaal gesproken weer relatief snel. Pas nu is bekend dat ze ook urenlang kunnen blijven bestaan.

De ongewone scheur ontstond door een zeldzaam fenomeen genaamd een Co-rotating Interaction Region (CIR) van de zon. CIRs zijn omvangrijke plasma structuren die ontstaan in de heliosfeer van de zon (= het gebied rond de zon, inclusief het magnetische veld en de zonnewinden), waar snelle en langzaam bewegende stromen zonnewind met elkaar reageren.

Net als CME’s (Coronal Mass Ejections, zonne-uitbarstingen) worden CIRs vanaf de zon naar de aarde geslingerd. Schokgolven en samengedrukte magnetische velden veroorzaken daarop een ‘ruimtestorm’, die vaak zichtbaar wordt in de vorm van aurora’s. Op 7 juli veroorzaakte dit een langdurige G1-klasse magnetische storm.

‘Ons huis is tochtig’

‘We hebben ontdekt dat ons magnetische schild tochtig is, als een huis met een raam dat tijdens een storm open blijft staan,’ legde solar wetenschapper Harald Frey uit. ‘Het huis weerstaat het meeste van de storm, maar de bank is vernield. Op vergelijkbare wijze vangt ons magnetische schild de grootste klap van ruimtestormen op, maar sommige energie glipt door de scheuren heen. Soms is dat voldoende om problemen met satellieten, radio communicatie en elektriciteitssystemen te veroorzaken.’ (1)

De afgelopen jaren hebben we in diverse uitgebreide artikelen gewaarschuwd dat het magnetische veld van de aarde snel aan het afnemen is, wat – in combinatie met een reeds in gang gezette poolomkering en het aanstaande hoogtepunt van de ‘galactic current sheet’ – hoogstwaarschijnlijk binnen nu en zo’n 20 jaar zeer extreme gebeurtenissen en verschijnselen op onze planeet zal veroorzaken, inclusief ongekende en blijvende schade aan energiesystemen, gebouwen, infrastructuur, plus aan de mensheid en al het overige leven zelf.

Eén van de signalen die bij een zwakker wordend magnetisch veld horen is de toenemende rotatiesnelheid van onze planeet. Dat komt mede omdat het veld steeds meer energie van de zon en uit de ruimte doorlaat. Inmiddels is bevestigd dat op 30 juni een absoluut record werd gevestigd. Die dag duurde toen 1,60 milliseconden korter dan normaal.

Ozonlaag in record tempo dunner

Ondanks het Montreal Protocol van 1989, dat voorzag in het stopzetten van de uitstoot van diverse stoffen (zoals (H)CFK’s) die de ozonlaag zouden aantasten en het ‘broeikaseffect’ zouden versterken, wordt de ozonlaag nu in een record tempo dunner. Niet CO2, maar het verlies van ozon blijkt voor (milde) ‘global warming’ te hebben gezorgd. Maar liefst één derde van die ‘opwarming’ vond plaats in de noordpool regio (3). In de studie wordt geen oorzaak genoemd, maar ook dit is duidelijk te wijten aan het zwakker wordende magnetische veld van onze planeet.

Ook in de lagere stratosfeer boven de tropische regio vindt sinds de jaren ’80 een constante afname van de ozonlaag plaats. (2) Omdat dit ‘gat’ niet meer verdwijnt, kunnen er grote problemen ontstaan vanwege het penetreren van hoge niveaus ultraviolette straling tot ongeveer 50% van het aardoppervlakte, waar circa de helft van de mensheid leeft. Zoals bekend veroorzaakt intense(re) UV straling onder meer kanker en andere vormen van ernstige gezondheidsschade.

Overigens daalde de wereldwijde temperatuur in juni scherp naar slecht 0,06 graden Celsius boven het gemiddelde. De lineaire opwarming sinds 1979 bedraagt dan ook nog maar 0,13 graden C. per decennium. Die milde stijging werd niet veroorzaakt door CO2, maar kwam exact overeen met het moderne ‘solar maximum’ (1914-2000), toen de zon de mogelijk grootste activiteit vertoonde in duizenden jaren tijd.

De lage activiteit van de afgelopen jaren (sinds 2008) is historisch, en is langzaam maar zeker de gemiddelde temperatuur aan het te drukken. Volgens sommigen is dit een voorbode van een nieuw Grand Solar Minimum, oftewel een nieuwe Kleine IJstijd, die een verwoestende impact zal hebben op de wereldwijde voedselvoorziening en de verspreiding van ziektes. (8)

Stof nieuwe aanwijzing voor komende ‘great solar flash’

Zoals in eerdere artikelen uitgelegd is de ‘galactic current sheet’ – de enorme ‘golf’ door de Melkweg die ons zonnestelsel in de 19e eeuw bereikte en nu zijn hoogtepunt nadert – het elektromagnetische veld van ons zonnestelsel aan het veranderen, en brengt daarmee gelijktijdig grote hoeveelheden galactische stof mee, wat een cruciaal aspect is bij het veroorzaken van een ‘great solar flash’ (een micro-nova, een enorme zonne explosie die weliswaar onze ster zelf niet vernietigt, maar wel het oppervlak van alle planeten verwoest of in grote beroering brengt).

Drie studies hebben nu bevestigd dat de hoeveelheid stof tussen de planeten en in de F-corona van de zon inderdaad aan het toenemen is (4)(5)(6). Hierdoor is de zon iets helderder geworden. Er komt dan ook steeds meer bewijs dat de veranderingen in het zonnestelsel worden veroorzaakt door de ‘galactic current sheet’ (min of meer de galactische ‘golfstroom’).

Zelfs de in december 2021 gelanceerde James Webb ruimtetelescoop (JWST) kreeg een plotselinge stofwolk te verwerken, slechts een week nadat de satelliet werd getroffen door een micrometeoroïde, de vijfde al in zo’n korte tijd, die bovendien van een veel groter formaat dan was ingecalculeerd. En dat komt omdat de wetenschappers geen rekening hebben gehouden met de galactic current sheet en de daarmee gepaarde almaar heftiger wordende verschijnselen. (7)

(* Voor geïnteresseerden: Vanavond om 22.00 uur (onze tijd) laat de NASA de ‘diepste foto van het universum die ooit werd genomen‘ zien, die met deze nieuwe telescoop werd genomen. Om een idee te geven van het verschil in kwaliteit: hierbij een foto van de bekende Grote Magelhaense Wolk, links genomen met de in 2003 gelanceerde Spitzer ruimtetelescoop, rechts met de JWST:)

Politiek houdt geen rekening met zeer reële dreiging

Waar de meesten ook geen rekening mee houden is de volgende solar superstorm, die in feite al ‘over tijd’ is, en die onze complete van elektriciteit afhankelijke samenleving permanent naar het stenen tijdperk kan bombarderen. Maar terwijl biljoenen euro’s in de bodemloze put van zinloos ‘klimaatbeleid’ (anti-CO2, anti-stikstof, etc.) worden gegooid, wordt er helemaal niets gedaan om de samenleving te beschermen tegen deze zeer reële dreiging.

Andermaal blijkt dat we òf de meest incompetente leiders ooit hebben, òf de meest kwaadaardige. En een fatale combinatie van beide types zou mij, gezien wat er zich al jaren in Den Haag, Brussel en de meeste andere hoofdsteden afspeelt, persoonlijk ook niet meer verbazen.

 

Xander

(1) IFL Science
(2) AIP Advances
(3) Los Alamos National Laboratory
(4) The Planetary Science Journal
(5) Physical Review Letters (/Physics)
(6) Arxiv.org (PDF)
(7) Suspicious0bservers
(8) Electroverse

Zie ook o.a.:

24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakker magnetische veld?
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

 

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’