1e Demokritische Volksbeweging opgericht voor een revolutie van binnenuit

‘Een onrecht gedaan aan één is een onrecht gedaan aan iedereen!’ (Martin Luther King)

—————————————————————————————————————————————–

‘Nederland op nihilistisch-technocratische wijze geregeerd door vriendelijk lachende psychopaten’ – ‘Huidig systeem, dat uitsluitend draait om het vergaren van macht, moet worden doorbroken’

—————————————————————————————————————————————–

In alle lagen van de bevolking groeit het besef dat we door onze eigen bestuurders worden onderworpen aan een fascistische staatsgreep die definitief een einde zal maken aan al onze overgebleven vrijheden, en op den duur ook een fors deel van onze welvaart en ons welzijn. Sven Hulleman (Een Oorlog Reeds Verloren / Een Vrede Reeds Gewonnen) sprak met Rients Hofstra, auteur van vijf boeken waarin o.a. een alternatief staatsbestel wordt voorgesteld. Om dat te realiseren heeft hij samen met gelijkgestemden een nieuwe volksbeweging / partij opgericht: de 1e Demokritische Volksbeweging, die de macht eindelijk ècht aan het volk wil geven, en de overheid wil omvormen tot waar deze voor bedoeld zou moeten zijn, namelijk dienstbaar zijn aan het volk (en niet andersom, zoals nu het geval is).

‘We worden op nihilistisch-technocratisch wijze geregeerd door een stel rayonmanagers,’ haalt Hulleman een uitspraak van een kennis aan. Hofstra: ‘Ik zou het nog iets sterker willen zeggen: door psychopaten.’ Hulleman: ‘Bedoel je dan dat deze mensen geen gevoel hebben?’ Hofstra: ‘Ja. Dat heb ik niet zelf bedacht. Jan Storms, een ervaringsdeskundige uit Groningen, heeft wetenschappelijk aangetoond dat zo’n 30% van de leidinggevenden psychopaat is. Hij sloot niet uit dat het percentage in de politiek hoger zou zijn.’ (Zie ook ons artikel van 29-10-2020: Bewustzijnsdeskundige (Jan Storms): Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten).

De werkelijkheid is dat vooral machtsbeluste mensen als ‘de leiders die het weten’ komen bovendrijven. Hofstra denkt niet dat die mensen binnen dit verkeerde systeem te veranderen zijn. Daarom moet je ‘het systeem zo veranderen, dat dit soort mensen, psychopaten en machtswellustelingen, geen kans meer krijgen.’ Alleen dan kun je een systeem krijgen dat wèl sociaal is en ten dienste staat van de bevolking.

Vriendelijk lachende psychopaten en ‘oligarchisch nepotisme’

‘Mensen denken bij psychopaten altijd aan monsters, maar het enge is dat ze komen in de vorm van…’ ‘.. vriendelijke mensen,’ vult Hofstra aan. ‘Kijk Rutte eens voortdurend lachen.’ Hulleman zegt dan dat de samenleving ‘de leiders krijgt die ze verdient’, maar daar is Hofstra het niet mee eens:

‘Nee. Die ze overkomt. Omdat veel mensen niet de kennis, macht en drive hebben om er zelf wat aan te doen. We laten het over aan mensen die boven komen drijven, en als dat in een machtsstructuur gebeurt, hebben die meteen de betere posities. En dat gaat ten koste van de bevolking, omdat deze mensen elitair genoeg zijn om te zeggen ‘wij weten wat goed is voor het volk, wij bepalen dit’.’

Hulleman noemt dit ‘oligarchisch nepotisme’, waar Hofstra mee instemt. ‘Vriendjespolitiek. Als je bij de club zit, wordt je verkiesbaar, en als je er niet bij zit, dan niet. Dan zeggen mensen: maar we mogen toch kiezen? Ja, maar er wordt door een kleine laag bepaald op wie, en waar.’ Stemmen/kiezen is daarom niets anders dan enkel een rondje rood kleuren op een biljet. Hofstra: ‘Maar dat rondje zegt helemaal niks.’ Kijk naar de kabinetsvorming in dit land; heel veel verkiezingsbeloften worden nooit uitgevoerd, of ingeruild voor de wensen van andere partijen.

Mini-referenda en partijprogramma’s waar niet aan geknutseld wordt

Er is daarom een alternatief staatsbestel nodig, zonder coalitiebesprekingen (die meestal enkel toneelspel zijn, omdat alles al in achterkamertjes is beslist en/of door Brussel wordt gedicteerd) en zonder partijpolitieke benoemingen. Volksvertegenwoordigers dienen echt een band met hun eigen achterban te hebben. ‘Via mini-referenda kan deze achterban dan gevraagd worden hoe er gestemd moet worden over bepaalde onderwerpen die niet in het partijprogramma staan. En staat iets wèl in dat programma, dan wordt daar niet aan geknutseld, wordt er niet gedraaid.’

Zo kan worden voorkomen dat minderheidsstandpunten toch door de meerderheid worden gesteund, enkel om een coalitie mogelijk te maken. Een constitutioneel hof (wat Nederland niet heeft) kan vervolgens de rechtsstaat beschermen door te bewaken dat een meerderheid niet de basisrechten van een minderheid gaat schenden.

Drie opties voor de toekomst

Hofstra ziet drie mogelijkheden voor de nabije toekomst: ‘Of je doet niets, en dan wordt het alleen maar erger, krijgen we Rutte-4, Kaag-1, Kaag-2, enzovoorts. Tweede mogelijkheid: de straat en barricades op, revolutie, bloed en ellende. En dan is het maar afwachten wat er daarna gebeurt. Wordt er dan ingegrepen door het leger? Krijgen we een dictatuur? Of gaan mensen zitten rommelen zonder plan? Dat lijkt me niet wenselijk.’

‘De derde mogelijkheid is een soort revolutie van binnenuit, een pluchen revolutie, door te infiltreren in het machtsblok (de Tweede Kamer), door niet erin mee te gaan maar te proberen het van binnenuit te veranderen. Ik denk dat dit de enige juiste oplossing is.’

Huidig systeem draait uitsluitend om vergaren van macht

De echte macht ligt overigens bij de grote bedrijven, zegt Hulleman, Die hebben lucratieve baantjes te vergeven aan oud-politici. Hofstra vindt dat in het nieuwe staatsbestel ministers en kabinetsleden gezocht dienen te worden onder de allerbesten die Nederland te bieden heeft. Dan krijg je op ieder ministerie ‘toppers, maar die zijn dan niet partijgebonden, maar onafhankelijk. Zij voeren uit wat het volk wil. Doen ze dat niet, dan kunnen ze worden ontslagen.’

‘En heel belangrijk: als we weten dat die 150 parlementsleden niet gaan draaien, dan hebben lobbyisten – de vertegenwoordigers van de macht – weinig kans,’ omdat parlementariërs niet meer buiten hun eigen partijprogramma stemmen. De kritiek op het huidige systeem ‘komt voort omdat er nu uitsluitend gedraaid wordt om macht te vergaren.’

Hoewel hij het positief vindt dat er dit jaar zoveel partijtjes zijn bijgekomen – ‘hoe meer versnippering, hoe beter’ – betekent dit in het oude systeem dat je 6 of 7 partijen nodig hebt om een kabinet te vormen. Dan kan het gebeuren dat een standpunt van een partijtje met slechts 2 of 3 zetels ineens meerderheidsbeleid wordt. ‘Dat lijkt me weinig democratisch.’

1e Demokritische Volksbeweging moet systeem doorbreken

Om dit systeem te doorbreken, heeft hij met vier anderen de ‘1e Demokritische Volksbeweging‘ opgericht. ‘De ‘D’ van de VVD, het CDA, D66 en Forum voor Democratie ‘is een loos begrip en stelt niets voor,’ vindt Hofstra. ‘Vandaar onze D van ‘Demokritisch’: het volk wordt kritisch op de vertegenwoordigers die het beste voor hen in petto hebben. We zijn ook nog demokraal, en dat is een nieuw begrip dat ‘sociaal’ en ‘liberaal’ zou moeten vervangen.’ In het nieuwe staatsbestel worden ook de ministers en de premier ‘dienstbaar, en niet leidend.’

Het huidige bestuur van 1DV is overigens slechts tijdelijk. Hofstra keert na een toekomstige ledenvergadering (die wordt uitgeschreven zodra er 100 leden zijn) sowieso niet terug als voorzitter, omdat hij onafhankelijk wil blijven en ook eventuele andere (bestaande of nieuwe) partijen die eveneens een ander staatsbestel willen, maar andere standpunten hebben dan 1DV, ook wil kunnen helpen.

Tot nu toe heeft niet één bestaande partij interesse getoond in een ander staatsbestel. ‘Of ze voelen dat ik ga staan kettingzagen aan hun stoelpoten.’

‘Geweldsmonopolie in handen van oude machthebbers’

Hulleman haalt dan aan dat veel mensen hem schrijven dat ze hoop hebben op een parallelle samenleving. ‘Het geweldsmonopolie ligt echter in handen van de oude machthebbers,’ waarschuwt hij. Die kunnen daarom ook de 1e Demokritishe Volksbeweging gaan verbieden omdat deze ‘de democratie zou ondermijnen. Maar jij ondermijnt HUN idee van democratie, en zij hebben het geweldmonopolie in handen. Hoe ga je daar mee om?’

Hofstra is bang dat mensen zich dit pas gaan realiseren als ze zelf met dat geweldsmonopolie te maken krijgen. Hulleman: ‘Dus eigenlijk moeten we de politie vragen of ze nog harder op het volk willen inbeuken?’ Hofstra: ‘Om zoveel mogelijk tegengas te krijgen? Ja. Alleen ik zou me wel eens af willen vragen hoe de gemiddelde politieman in zijn uniform zit.’

Hulleman ziet ondertussen overal het geweld toenemen, ook tussen mensen onderling. ‘Ik denk zelfs geprogrammeerd geweld,’ reageert Hofstra. (Oftewel: doelbewust door onze overheid geïnstigeerd en uitgelokt geweld – X. Zie ook ons artikel van 11-08: Wetshandhavers in verzet… / Ook in Nederland steeds meer agenten in opstand tegen deze staatsgreep...)

‘Utopia bestaat niet en zal denk ik ook nooit bestaan,’ sluit Hofstra af. ‘Dus ook aan dit systeem zullen best wat haakjes en oogjes zijn.’ Hulleman: ‘Maar de meeste mensen zijn te moe om er nog aan te willen bewerken. Bedankt dus dat jij wel je schouders eronder zet.’

Kijk hier het hele gesprek (30 min.):

 

Hervorming media net zo noodzakelijk

Ik zou er zelf aan willen toevoegen dat behalve een hervorming van het staatsbestel een hervorming van het mediabestel minstens zo belangrijk is. Want wat heb je aan directe democratie als de mainstream media blijven fungeren als pure propagandakanalen van de gevestigde orde en alles wat ‘Big’ is (Big Pharma, Big Tech, Big Banks, Big Politicis, Big Billionaires, Big Military, etc..)?

Er dient eindelijk weer onbeperkte ruimte te komen voor echte, eerlijke en evenredige ‘hoor en wederhoor’, over wat voor topic dan ook. Dat kan alleen als de media eerst verplicht worden losgekoppeld van alle externe beïnvloeding (lobbyisten en financiën van supranationale instellingen en multinationals), en er een volledig onafhankelijke en niet beïnvloedbare commissie komt die toezicht gaat houden op de berichtgeving.


Xander

 

Zie ook o.a.:

30-07: ( / De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
04-03: Spaanse wetenschappers over de ‘politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19 ( / Waarom politici gebaat zijn bij extreme overdrijving van gevaar)
18-02: Herstel-NL: Groep prominent Nederlanders vindt angst onterecht en wil snelle opening samenleving (‘Nooit eerder offerden zo velen zo veel op voor zo weinig’)
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-09: Universitaire studie: Leden slachtoffergroepen (zoals Kick Out Zwarte Piet) vaak narcistische psychopate
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

42

 1. Sandra Reijers ( 12-8- 6.51 PM )

  Sandra , Marianna stelde een vraag : Kun jij hardmaken dat “Sven vriendjes is met Rutte ” ??
  Ik verwacht daar wel antwoord op anders vind ik persoonlijk dat je je ogen uit je hoofd moet schamen ( als je antwoord
  hebt gegeven, neen ik mijn woorden terug, anders niet )

  Xander , mag hier alles gezegd worden, mag hier iemand aangevallen worden zonder dat er bewijzen neergelegd worden ??
  Haar post is verwijderd. Mod.

 2. FvD hoewel door de msm verguisd heeft meerdere bijzonder gekwalificeerde kamerleden, nog meer versplintering lijkt me geen verbetering om het linkse liberalisme te bestrijden. Steun deze mensen!!

 3. @BoerkeuitBrabant,…je schrijft :”Vandaar dat ik me afvraag of een partij zoals de 1e Demokritische Volksbeweging al niet bestaat en gewoon het FvD heet. Als dat inderdaad het geval is ben ik niet een voorstander van een oprichting van nog een dergelijke partij want het zorgt er alleen maar voor dat de vrijheidslievende conservatieve politieke stroming verder versplintert. Met als gevolg dat het nog moeilijker wordt om groot genoeg te worden om echte veranderingen af te dwingen.”
  En laat dit nu net de bedoeling zijn van CO Rients,..geïnfiltreerd in Cstv,…bouw iets op regionaal niveau tenzij je iets op mondiaal hebt wat de wereld verandert in het goede en Sven is idd goede vrinden met psychopaat Rutte en co. Een oorlog reeds verloren??

 4. Beste beheerder, bij dezen verzoek ik u alle reacties van mij op uw website te verwijderen of anoniem te maken en daarmee alle persoonlijke informatie in het kader van de privacy wetgeving te verwijderen.
  Bedankt voor u medewerking.

  U kunt zelf de reacties opzoeken en datums met artikel waarop u reacties gaf aanleveren, dan zullen die verwijderd worden. Mod.

 5. Hoewel ik dit soort ideeen natuurlijk steun, vraag ik me af of dat waar het Rients Hofstra het meest om gaat nl. het afschaffen van coalities door mensen op ministerposten te laten solliciteren (het zakenkabinet) al niet in andere partijprogramma’s te vinden is nl bij die van het FvD. Zo staat er in het partijprogramma van het FvD: “Zo dient er een stop te komen op partijpolitieke benoemingen, willen we gekozen burgemeesters en de beste persoon voor de beste positie: talent en kunde moeten de leidende factoren zijn bij benoemingen, niet (politieke) kleur.” Zie:

  https://www.fvd.nl/directe-democratie

  Ook na de afgelopen verkiezingen pleitte Baudet voor het zakenkabinet, zie:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1548450282/baudet-wil-initiatief-nemen-in-formatie

  Vandaar dat ik me afvraag of een partij zoals de 1e Demokritische Volksbeweging al niet bestaat en gewoon het FvD heet. Als dat inderdaad het geval is ben ik niet een voorstander van een oprichting van nog een dergelijke partij want het zorgt er alleen maar voor dat de vrijheidslievende conservatieve politieke stroming verder versplintert. Met als gevolg dat het nog moeilijker wordt om groot genoeg te worden om echte veranderingen af te dwingen. Hiervoor is het naar mijn mening beter om 1 gezamenlijke vuist te maken, en daar draagt de oprichting van de 1e Demokritische Volksbeweging niet echt aan bij.

 6. Niet lang meer totdat de nuttige idioten groen licht krijgen.
  Frankrijk ,Duitsland ,Australië ,Canada etcetera.
  Over 50 jaar kunnen we weer zeggen ,opdat we niet vergeten.

 7. Ik vindt persoonlijk niet en dat is m’n overtuiging dat je in opstand moet komen. Tegen wie en voor wat? Sommige die hier schrijven noemen zich overtuigd christen, moeten wij dan voor deze wereld vechten? Zijn wij van deze wereld? Moeten wij altijd voor onze zogenaamde ‘rechten’ die we niet hebben vechten? Moeten we zonnodig revoluties ontketenen? Want bij revoluties vallen altijd onschuldige slachtoffers. Zelfs de revolutie van Maarten Luther kende slachtoffers de zogenaamde Boerenopstand. Shalom

 8. Een van de vele afleidingen en energieslurpende methode om de aandacht af te leiden van de genocide op ons volk.
  Een schaapjesclub erbij…aandacht en subsidieslurpen uit de pot van kill bill en swabbie.
  Niet geloven deze kliek.
  Ga liever de barricaden eens op, ga eens van de bank af, en ga eens kijken wie je (nog) kunt vertrouwen in deze waanzinwereld.

 9. De psychopaat is een wezen meestal zonder mededogen en heeft geen last van het geweten of het gevoel. Niet te vergelijken met de dierenwereld die hebben geen zelfbewustzijn zoals de mensen in de meeste gevallen wel. Soms lijkt het wel zo als je ziet hoe dieren zich kunnen gedragen.
  Stel een dier heeft honger en er is geen eten, dan kan die hond niet denken ik doe de deur open en loop naar de supermarkt en zoek wat lekkers uit en vervolgens bij de kassa gaat staan om te zien wat de kosten zijn.
  De zo genoemde psychopaten zijn veelal zo geworden door enstige nare ervaringen vaak op jonge leeftijd. Zoek maar eens op internet veel te vinden daarover. En zoals met alles is er een range van redenen waarom mensen zo zijn, of zijn geworden.

 10. @ preacher9 12/08/2021 om 10:17 pm

  Je beschrijft precied hoe de New World Order / het World Economic Forum te werk gaat, nAmelijk een oud model vervangen door een nieuw model: The Great Reset.

 11. Luis in de Pels schreef:
  12/08/2021 om 7:48 pm

  Inderdaad, zo denk ik er ook over, het is allemaal te laat, veel te laat.
  De mensheid is oerdom geweest (nu nog overigens) en heeft zitten slapen, heeft zich al tientallen jaren zoet laten houden en in slaap laten sussen met internet, GSM, Playstation, brainwash programma’s op tv en wat nog meer allemaal.
  Het snode plan is volop in werking en gaat niet meer gestopt worden, door niets of niemand, tenzij de halve wereld bevolking wakker wordt en opstaat, maar dit is wishful thinking, een utopie.

 12. De koning, Brusselaar Willem, beèdigd niet.
  En dan?
  Hoe de kudde te ontkudden?

 13. Naar mijn ervaring is het in de dagelijkse praktijk veel erger. Binnen bijna alle bedrijven en overheden waarin ik heb gewerkt is carrière maken alleen mogelijk als je kwaadaardig wordt. Je hebt binnen bedrijven een twee-deling: je hebt een grote menigte die goed-aardig is maar die heeft geen enkele macht en en een kleine club die kwaad-aardig is met alle macht. In de praktijk zorgen de goed-aardige mensen dat het bedrijf draait, de kwaadaardige mensen parasiteren op het bedrijf en onderdrukken de goed-aardigen. De duivel bezit namelijk alle koninkrijken op aarde, inclusief de bedrijven. Ook in vele kerken is dit helaas zo, iedereen met macht en geld is kwaadaardig geworden. Het heeft ook daarom geen enkele zin meer om te vertrouwen op een politieke of religieuze leider met mooie praatjes.

 14. @ allen @ Wachter @ Rick
  GBY
  zie ook geloofsforum NB 13/08/2021 om 7:57 am en 13/08/2021 om 8:19 am

 15. Je kunt het ‘psychopatisch gehalte’ niet aan de genoemde 30% afmeten.
  Immers: alleen de aller ergste en meest doortrapte psychopaten zullen met hun leugens, bedrog en manipulatie het verst komen en de eerste plaats halen!
  In het frans noemen ze ‘eerste plaats’…
  Ehh… Premier geloof ik? 😉

 16. Als ze erin geloven moeten ze het doen. Maar een zoveelste splinterpartij gaat geen verandering brengen, dat weet je nu al. Kijk naar dr. Bodo Schiffmann die als arts elke week goede RKI cijfers presenteerde en op grond daarvan gefundeerde kritiek wist te leveren. Hij deed in feite het werk dat journalisten nalieten te doen. Toen deze arts besloot een politieke partij te beginnen, raakte hij al spoedig verwikkeld in allerlei politieke intriges en verloor hij zijn invloed.
  Het is een medische kwestie en een nieuw partijtje gaat dat niet oplossen.

  Beter is het als de leden van de Tweede Kamer óók gaan luisteren naar andere wetenschappers dan die in het OMT. Dat recht hebben ze. Waarom zou een Tweede Kamer alléén moeten luisteren naar het RIVM?? Ze kunnen ook luisteren naar leden van de Barrington Declaration. Dat zijn mensen met kennis van zaken; dat zijn geen complotwappies.
  Ook in Duitsland zijn er wetenschappers die het meer dan waard zijn te horen: Wodarg, Bhakdi, Haditsch, Hockertz enz.
  Het is intussen echt de tijd dat het parlement ook andere stemmen serieus gaat nemen.
  We horen op het nieuws nog steeds over “meer besmettingen” (afgewisseld door ‘positief getest). Maar we weten dan nog niks. Zijn die mensen ziek?? Dat moet de échte vraag zijn.
  Je kunt geen voortdurend alarmisme bedrijven op basis van misleidende informatie.
  Daar moet de Tweede Kamer zich mee bezighouden.

 17. Beste Xandernieuws, ik weet dat jullie kritisch zijn en daarom begrijp ik niet dat onderstaande reactie geplaatst is dat Sven vriendjes is met Rutte.
  Sandra Reijers schreef:
  12/08/2021 om 6:51 pm
  Jammer dat Sven gecontroleerd is vriendjes is met Rutte, hij is één van de elite. Verder denk ik dat zou partij niks zal uithalen. We laten het maar over ons heen komen wat er gebeurt. Vanaf 1 Januari 2022 vacinatie verplicht.
  Laat maar gebeuren wat moet gebeuren, de mensheid blijkt niet bestand tegen zoveel kwaad. Eens zal het licht overwinnen maar dat maken de waarheidsprekers niet meer mee, die zijn dan al opgeruimd ( ofwel vermoord)

 18. Marian ik ben wel erg benieuwd naar dit andere verhaal. Beetje vaag vind je zelf ook niet?
  Wat mij betreft is de tijd van nieuwe partijtjes, nog meer praten en demonstreren voorbij.
  Het lijkt mij dat de bevolking anders in actie moet komen. Zoals politie, burgemeesters, zorgverleners… helaas voornamelijk buiten Nederland. Respect voor deze mensen.
  Ben benieuwd wat ons in het komende griepseizoen te wachten staat.

 19. Alweer een splinterpartijtje met de bekende open deuren.
  Wat is er mis met het Forum voor Democratie, de de enige die tegen het COVID paspoort stemde, maar ik kan me vergissen. Het Forum is vast ook niet brandschoon? Bliksemafleider voor suffe goedwillenden?

  Zolang het mensvee nog massaal een prikje gaat halen om op vakantie te kunnen, op een terrasje te zitten, echte deskundigen weg worden gecensureed, lijkt mij ieder initiatief hopeloos. Kijk voor de lol eens naar het drama dat zich in Australië afspeelt https://www.blckbx.tv/videos/australia-has-gone-mad… . Te weinig prikjes zou je denken. Nee wacht: https://alt-market.us/why-are-globalists-and-governments-so-desperate-for-100-vaccination-rates/
  Het vee feest vrolijk verder.
  Duitsland gaat weer naar een lock down toe https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis. Het vee feest vrolijk verder.

  Wacht maar tot het griepseizoen aanbreekt, dat wordt pas echt interessant voor kleine en grote Hitlertjes (alternatief en regulier).

 20. Sandra Reijers, zou je bewijs willen leveren dat Sven vriendjes is met Rutte? Dat kan hier zomaar geschreven worden maar ik heb een ander verhaal hierover.

 21. “You never change things by fighting the existing reality. To change something build a new model that makes the existing model obsolete.” -Buckminster Fuller
  Poging tot vertalen:
  Je verandert nooit iets door te vechten tegen de bestaande realiteit. Om iets te veranderen bouw je een nieuw model dat het bestaande model ouderwets maakt.

 22. Ik dacht hoe kunnen we bedrijven in het zonnetje zetten die zorgdragen aan de medische apartheid en van mij best failliet mogen gaan.
  Slecht reviews schrijven op Google bij betreffende bedrijven om toch het verzet duidelijk te maken.
  Mama Roux te Amersfoort is er zo 1: Het neemt enkel gevaccineerd personeel aan of persoon dat zich wil laten vaccineren.
  Meer mensen dachten hetzelfde, want sinds de vacature bekend is geworden zijn er slechte reviews met de foto van de vacature plus de nodige meningen.

 23. Rutte heeft op een minne wijze Rita Verdonk afgetroefd,trots op Nederland is t niet geworden, dat is de reden, dat ik politiek niet meer geloofde!

 24. Wat te denken van een koning die van harte meewerkt aan het installeren van nieuwe ministers in een AFGETREDEN, demissionaire (de lopende zaken afhandelende en niet nieuwe wetgeving kunnende invoeten) regering?
  Dat is niets anders dan een staatsgreep.

  Deze staatsgreep volgt op de staatsgreep die de moord op Pim Fortuyn was, en op de staatsgreep die het coronabeleid is.

 25. Was het maar zo simpel. Nooit verkeerd om regionaal -lees in een land- een tegengeluid te geven. Maar waar het hier over gaat is een wereldwijd fenomeen. Een fenomeen waar ook Rutte en c.s. in gevangen zitten. Het is effectiever om als individu maatregelen te treffen en je belangen zoveel mogelijk veilig te stellen. De boel op regeringsniveau veranderen is een illusie. Wat nu gebeurt “overkomt” de aarde en is slechts een chapter uit een draaiboek dat spoedig een climax bereikt. Met of zonder die premier.

 26. Man van mijn hart! Al sinds de jaren 90 schrijf en roep ik op diverse podia dat het tijd is voor de revolutie.

  Een andere weg is er blijkbaar niet omdat dit land geregeerd wordt door pure psychopaten en samenzweerders. En wat de politie betreft en het leger.,…er zullen er een hoop bij zitten die ook braaf hun prikken hebben gehad en die zullen zich bedenken als deze straks bij bosjes lichamelijke klachten gaan krijgen! En dan ook nog hun vrouw en kinderen.

 27. Zo’n 10 jaar geleden was ik op uitnodiging bij het afscheid uit de landspolitiek van het flamboyante charismatische, door zowel links als rechts gerespecteerde Portugese kamerlid van de Communistische Partij, Odette Santos.
  Aan het einde van haar danktoespraak sprak zij o.a. de volgende woorden uit:
  “Pas op beste mensen,we komen in een pré-fascistische tijd ;er zijn machten in gang gezet om al onze vrijheden en verworvenheden waarvoor we gestreden hebben van ons af te nemen.”
  Destijds kon ik die woorden niet goed duiden en vroeg me af hoe dat in onze democratieën zou kunnen gebeuren. Op de een of andere manier zijn deze woorden altijd prominent in mijn gedachten gebleven.
  De huidige ontwikkelingen tonen duidelijk hoe profetisch haar waarschuwing was…!

 28. De media is al aan het veranderen de platforms met de echte waarheid reizen als paddestoelen uit de grond. De staats propaganda programas worden steeds minder bekeken.
  Kijk in America CNN dropped 66% geweldig

 29. Vast goed bedoeld? Weer eens een nieuwe partij oprichten, daar zijn er pas vijf van, dank uit naam van De Jonge en Rutte voor nog meer verbrokkeling, De weg via politiek leidt momenteel tot niets als je in een dictatuur bent beland. Het volk via informatie in beweging proberen te krijgen, enkel dat leidt tot iets, we leven niet meer in een democratie. Wakker worden!

 30. Ik ben er helemaal voor. KHeb het zo gehad met al die plucheklevers, die alleen maar kleppen voor hun geld. Het beleid is al gemaakt door bedrijven: ten koste van ons als volk.
  Zelfs de verkiezingen zijn gemanipuleerd.
  En, het is ons overkomen, we hebben er niet voor gekozen, integendeel. D66 zou nooit zo groot zijn geworden. En vvd met de rest was ook geslonken. Hoe kunnen zij ineens WEER de grootste zijn geworden. Het is gegaan zoals in Amerika.

 31. Veel psychopatische narcisten hebben hoge posities en staan helaas vaak aan het roer van regeringen. Deze lui hebben geen enkele feeling, medeleven en empathie met het volk. Waarom worden ze dan toch steeds weer gekozen terwijl ze het land en het volk naar de afgrond duwen. Voer voor psychologen en psychiaters, in het bijzonder van TBS instellingen met hun specialisaties.

 32. ’ Stemmen/kiezen is daarom niets anders dan enkel een rondje rood kleuren op een biljet. Hofstra: ‘Maar dat rondje zegt helemaal niks.’ Precies! Mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Dus optie 3, een nieuwe partij of beweging die beweert van binnenuit te infiltreren vind ik naïef en duurt te lang. ‘De kruik gaat zo lang te water tot hij barst’. En deze kruik (het vaasje van Rutte) ligt al zo lang in het water dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze barst …… Dat is mijn mening.

 33. En nou maar wachten of de schapen die alles wat de regering zegt voor zoete koek aannemen ook wakker worden…

Comments are closed.