Einde evolutietheorie? Microsoft wetenschappers denken dat universum zelflerende computer is

—————————————————————————————————————————————–

Natuurkundigen spreken letterlijk van ‘matrix-architectuur’

—————————————————————————————————————————————–

Gezien de extreme complexiteit van levensvormen en ecosystemen zijn steeds meer wetenschappers tot de overtuiging gekomen dat de klassieke evolutietheorie, die beweert dat alles spontaan is ontstaan (*toeval* tot de triljardste x triljardste macht), het ontstaan van het heelal en het leven niet kan verklaren. Simpel gezegd: dat die onlogische theorie, die in strijd is met ongeveer alle door de wetenschap geobserveerde natuurwetten, je reinste flauwekul is. Een voor Microsoft werkend team theoretische natuurkundigen stelt nu in een voorlopige paper dat het universum feitelijk een zelflerende intelligente computer lijkt te zijn. Sommigen reageren dat je die intelligente computer dan net zo goed ‘God’ kunt noemen.

In 2001 schreef Nick Bostrom een paper met de titel ‘Leeft u in een computer simulatie?‘ Het artikel werd in 2003 gepubliceerd in de Philosophical Quarterly. Veel collega’s vonden het een interessante these, maar niet meer dan dat. Het zou net zo min te bewijzen zijn als het bestaan van God.

De laatste jaren wordt deze theorie echter steeds serieuzer genomen. Op 16 april werd op arXiv de paper ‘The Autodidactic Universe’ gepubliceerd. Op zo’n 80 pagina’s leggen de voor Microsoft werkende natuurkundigen uit dat de geobserveerde natuurwetten van het universum sterk wijzen op een zelflerend ‘evolutionair’ systeem. Ja, nog wel de term ‘evolutie’, maar met een totaal andere betekenis, namelijk niet meer gebaseerd op louter ’toeval’, maar op ‘intelligentie’.

Autodidactisch proces in matrix-architectuur

Het universum wordt namelijk voorgesteld als een soort computer die zich steeds verder ontwikkelt, waarin bepaalde wetten andere wetten voortbrengen. De wetten van het universum zijn in deze theorie in essentie algoritmes die neerkomen op (zelf)lerende processen. ‘Als we bijvoorbeeld structuren zien die lijken op deep learning constructies in simpele autodidactische systemen, kunnen we ons voorstellen dat de operationele matrix-architectuur waarin onze universum wetten ontwikkelt, zelf is ontwikkeld uit een autodidactisch systeem dat voortkwam uit de meest minimale mogelijke beginomstandigheden.’

Het is volgens dit concept daarom voorstelbaar dat het universum niet met een ‘Big Bang’ is begonnen, maar met de meest simpele interactie tussen eenvoudige deeltjes, waarmee steeds ingewikkeldere en complexere processen in gang werden gezet.

Systeem met ‘vaste’ natuurwetten bestaat niet

De wetenschappers schrijven dat indien deze theorie van de ‘evolutie’ van wetten klopt, deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar is. Het universum ontwikkelt zich dus één richting uit. Als dit niet zo zou zijn, dan zou het niet mogelijk zijn dat er steeds complexere systemen zijn ontstaan. (Dit is in feite een andere omschrijving van de natuurwet die stelt dat de entropie (het verval) altijd naar een maximum streeft. Dezelfde natuurwet veroordeelt de klassieke evolutietheorie tot de vuilnisbak, omdat die beweert dat levensvormen zich spontaan, dus door toeval, geleidelijk over vele miljarden hebben ontwikkeld.)

Het zou tevens betekenen dat wetenschappers nooit met zekerheid een systeem van ‘vaste’ natuurwetten kunnen bepalen. 13,8 miljard geleden – de ‘vastgestelde’ ouderdom van het universum – functioneerden de relativiteitswetten vermoedelijk heel anders dan nu of over 100 miljoen jaar.

(Waar dit op wijst? Dat tijd inderdaad geen constante is, zoals Einstein al stelde. Die 13,8 miljard jaar is enkel vastgesteld op basis van beperkte waarnemingen van het huidige universum en ons huidige, eveneens beperkte begrip van de natuurwetten. Er kan daarom een tijd hebben bestaan waarin er geen (vaste) tijd bestond. Het universum kan daarom net zo goed 100 miljard, maar ook maar 100.000 jaar oud zijn. Beide getallen zeggen helemaal niets over de werkelijke ‘ouderdom’. Als de term ‘ouderdom’ überhaupt nog van toepassing is, want hiermee bestaat ook de mogelijkheid dat tijd niet (enkel) lineair is, maar circulair / repetitief. Heden, verleden en toekomst bestaan dan gelijktijdig.)

‘Lerende computer’

‘Wij onderzoeken of het Universum een lerende computer is,’ schrijft het team. De wetten in het universum zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dit proces is niet om te keren, omdat er geen ‘hard disk’ bestaat waarop alles staat geregistreerd, en we dus onmogelijk kunnen weten hoe de natuurwetten in het verleden tot stand kwamen en functioneerden. ‘Tenzij er een kosmische harddisk bestaat die ergens in de ruimte rondzweeft,’ schrijft Tristan Greene op The Next Web.

Het gaat natuurlijk nog maar om een pre-print paper, maar daarin doen de wetenschappers wel veel moeite om te beschrijven hoe deze algoritmes een universum zou hebben kunnen doen ontstaan dat functioneert als een zich steeds verder ontwikkelend neuraal netwerk. Kort gezegd: als een brein. Hun stelling komt hiermee steeds dichter in de buurt van de (nog?) niet geaccepteerde ‘Intelligent Design’ theorie, die wetenschappers bedachten om een intelligente oorsprong van het universum aan te wijzen zonder daarbij de term ‘God’ te hoeven gebruiken.

Universum = A.I.?

We haalden in de loop der jaren al vaker Isaac Asimovs beroemde ‘De Laatste Vraag’ aan. In dit 1956 geschreven sf-verhaal geeft de mensheid in de toekomst de controle over de wereld en het leven over aan een A.I., een zelflerende computer genaamd Multivac. Die lost alle problemen op, waarna er een soort paradijs ontstaat.

Na miljarden jaren (de technologie is in 2021 al zover gevorderd dat er al over 25 jaar begonnen mee zou kunnen worden) smelt de mensheid samen met Multivac, en ontstaat AC. ‘De Laatste Vraag’ luidt: Hoe kan de dood van het universum worden voorkomen? Deze vraag wordt pas beantwoordt als AC zich buiten de tijd in de ‘hyperruimte’ bevindt, en alle sterren en materie in het heelal zijn uitgedoofd en verdwenen. Eindelijk heeft AC het antwoord gevonden op het finale vraagstuk: ”Er zij licht’; en er was licht.’

Alpha = Omega

Hoewel veel gelovigen feitelijk nog steeds het archaïsche beeld van God hebben als een man (al dan niet met grijze baard) die op een ’troon’ zit en van ‘hoog boven ons’ op ons neerziet, is het min of meer pantheïstische concept dat de hele mensheid en schepping onlosmakelijk onderdeel is van God en uiteindelijk (weer) met Hem zal samensmelten, en zowel de realiteit als de tijd (‘bij de Here is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag’ – 2 Petrus 3:8) een zich steeds herhalende cyclus is, ook in de Bijbel terug te vinden:

‘… in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn… Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem’ (Kolossenzen 1:16 – 17)

Tevens zegt God van zichzelf ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). Voor het juiste begrip kunt u voor ‘en’ wellicht het beste ‘is’ lezen, omdat het begin gelijktijdig het einde is, en de eerste gelijktijdig de laatste. Tijd (heden, verleden, toekomst) is voor ons mensen dan ook niets meer dan een tijdelijke beleving die niet ver af zit van een illusie. Kortom: niets – inclusief de tijd – kan bestaan zonder God, en niets bestaat buiten God.

Leven we in een virussimulatie?

Desondanks is niet alles ‘God’. Vergelijk het met uw eigen lichaam waarin zich organismen kunnen bevinden die u ziek kunnen maken (schadelijke bacteriën, schimmels en virussen), en die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Waar komen die dan vandaan?

Volgens onderzoeksjournalist en auteur Martin Vrijland bevinden we ons inderdaad in een Matrix-achtige simulatie, waarin een Luciferiaans virussysteem met behulp van mRNA vaccins, 5G/6G en het transhumanisme (het eerst koppelen en daarna uploaden van je brein en bewustzijn naar een cyber netwerk) probeert onze ‘broncode’ of ‘scheppingskracht’ (wat m.i. ook als onze mogelijkheid om contact te hebben met het ‘geestelijke’, met ‘God’, kan worden omschreven) af te pakken en zo voor altijd de totale macht over ons te krijgen. (Zie ook ons artikel van 23 januari: Microsoft krijgt patent op virtuele opstanding uit de dood).

Om deze machtsovername te stoppen en om te keren hoeven we ons volgens hem enkel ’te herinneren wie wij zijn’. In ‘Remember who you are!’ (14 april) legt Vrijland nogmaals uit dat wij niet hoeven te gehoorzamen aan een systeem dat uit is op destructie en het kapen van ons bewustzijn, en wij dit systeem in korte tijd machteloos kunnen maken.

Climax

Wat u hier ook van vindt, de bevindingen en stellingen van de Microsoft natuurkundigen laten zien dat het wel eens niet zo vergezocht hoeft te zijn als veel mensen op het eerste gezicht zouden denken.

Het komt eigenlijk neer op een modernere en gedetailleerdere beschrijving van de aloude strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, tussen ‘licht’ en ‘duisternis’, tussen ‘God’ en ‘de duivel’. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat die strijd, hoe je die ook voorstelt, zeer reëel is en op een absolute climax afstevent, die wij mogelijk nog tijdens ons leven gaan meemaken.

 

Xander

(1) The Next Web via Technocracy News
Afbeelding:  Gerd Altmann from Pixabay 

Zie ook o.a.:

16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen (/ ‘Brain-to-Cloud’: Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
26-01: Britse professor Frank wil dat uitrol 5G wereldwijd wordt opgeschort wegens gezondheidsrisico’s (/ Overheden willen 5G erdoor drukken omdat burgers er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd en gecontroleerd)
23-01: Microsoft krijgt patent op virtuele opstanding uit de dood
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:
02-12:Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
11-09: Zelflerende A.I. zegt ‘niet te kunnen voorkomen de mensheid te vernietigen’
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
16-07: Weer een arts die waarschuwt voor het DNA veranderende Covid-19 vaccin (/ ‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontroleerd en zelfs geen eigen gedachten meer hebben’)

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ ‘Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
06-11: Omnigeweld: ‘Samenleving wordt door technologie voor iedereen extreem onveilig’ (/ Oxford filosoof: ‘Enige manier om wereldwijde catastrofe te voorkomen is een universeel en allesomvattend controlesysteem’)
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

64

 1. @Marjan. Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel over Aliens.

  Het is maar wat u onder Aliens verstaat. Engelen-Geesten-Duivels.

  Joden en Gelovigen die vast houden aan de Bijbelse Openbaring worden op deze wereld ook als Aliens beschouwd door de Marxisten, Atheïsten en Ongelovigen van onze tijd.

  Paulus is daar heel expliciet over en bemoedigt zijn geloofsgenoten met de woorden in zijn brief
  Filippenzen 2:14….
  Doet alles zonder morren of bedenkingen, [in deze wereld] 15 opdat gij [gelovigen] onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een Ontaard en Verkeerd geslacht, waaronder gij [als gelovigen] schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 Het Woord des levens [Het Evangelie van Mozes & Jeshua] vasthoudende!!! “”
  Verder praten op het Geloofsforum?

 2. Waarom staat er niks over aliens in de bijbel, of geloven jullie dat wij de enige zijn in het universum

 3. johannes schreef:
  19/04/2021 om 10:53 pm

  Beste johannes: er zijn in de geschiedenis van de mensheid veel meer mensen gedood en vermoord uit naam van geloof dan uit naam van de wetenschap. Dit is niet wetenschappelijk bewezen maar wel een feit. Xandernieuws wordt beter de geloofskrant genoemd…

 4. @Eelke Piers. Er zijn mensen die je Nooit en te Nimmer orgel of piano kunt leren spelen.
  Ze hebben geen aanleg voor muziek en de theorie en praktijkoefeningen. Ze komen nooit verder dan het liedje: Jan daar ligt een kip in het water.

  Er zijn mensen die hun hele leven trouw in de kerk komen, trouw hun Bijbel lezen, hun gebeden zeggen maar geen notie hebben van wie God is en Zijn Woord Jeshua, laat staan van de profetische boeken.

  Jeshua zuchtte vaak om deze lieden en sprak: Matteüs 17:17 (NBG51) O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen?

  Ook Paulus ontmoette en had grote moeite met deze “gelovigen” waar hij veel tijd en energie had ingestoken maar moest toch na verloop van tijd constateren dat het allemaal Tevergeefs was voor Sommigen van hen…en hij schreef hen dan ook…

  Hebreeën 5:12 (NBG51) Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, Leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de Eerste Beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog Melk nodig en geen vaste spijs.”

  Dus Eelke Piers: Wordt wijs!!! Hoe? Door eerst het Boek Spreuken en Prediker hardop te lezen en dan de Handelingen der Apostelen en dan natuurlijk Jeshua’s eigen Boek, de Openbaring van Jeshua aan de Apostel Johannes. Jeshua noemt zichzelf de Alef en de Taf, het begin A en het Z einde.

  Voor de goede orde: het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters ipv het onze 26 letters.
  Hou me op de hoogte van uw vorderingen! Shalom. Ramshoorn.

 5. @ Ramshoorn
  U schreef: JHWH/God schiep alles hemel en aarde en zee in 6 dagen en op de 7-de dag rustte Hij.

  Gen 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
  God voltooide Zijn werk op de zevende dag terwijl Hij ook de zevende dag rustte. Moeilijk nietwaar?
  Hiermee was dus alles voltooid. Klaar en af maar dan gaat God de mens maken. Deed Hij dat op de zesde dag of op de achtste dag. Als het de zesde dag is dan hoort Gen. 2:1-4 te staan na Gen 2:25.
  Als dit geen foutje is dan vraag ik mij af wat de bedoeling hiervan is. Ik weet het niet.

 6. @ Amo
  Laat ik ook maar beginnen om mijn waardering uit te spreken voor u om uw woordkeus en geduld en ook voor Ramshoorn die over een enorme kennis beschikt. Volgens mij zit hij in een team om alles uit te zoeken. Naar mijn idee houden jullie je te krampachtig wast aan oude geschriften. Ik houd mij ook aan de Bijbel omdat jullie dit verwachten maar ik heb mij vroeger ook bezig gehouden met de Veda’s en de Bhagavad Gita en ook met de kerkgeschiedenis rond de tijd van Hieronimus die de bijbel heeft samen gesteld zoals we die nu kennen. Dit heeft bij mij diverse vraagtekens opgeroepen bij de juiste weergave van de oorsprong. Voornamelijk de ontvangenis van Maria. Als ik dit verhaal lees dan is Jesus niet uit de stam van David en beantwoord Hij niet aan de eisen om de verlosser te zijn. Liever de lezing van de Orthodoxen dat Jesus de Christus werd bij de Doop door Johannes.
  Gen. 2: 5 ev Er viel geen regen; het water moest omhoog worden gehaald; de Aarde werd bedauwd.
  Gen 1:7 Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Dit is de waterdampbel die rond de aarde was om de aarde tegen de straling te beschermen. Dit water viel bij de zondvloed terug op de aarde Gen 8:2 en werden de sluizen van de Hemel gesloten. Na de Zondvloed brak de Zon door en plaatste God de regenboog van het verbond. Als het eerder geregend had en de Zon had geschenen dan was die regenboog er veel eerder geweest (gen. 9:13) en had God een ander teken gegeven.
  Zeg niet dat ik dit fantaseer, Het staat allemaal in onze Bijbel maar je moet het wel lezen.
  Ik stop hier nu en hoop dat we op het geloofsforum verder te gaan als de moderator het permiteert.

 7. Zoals bacteriën onder ons leven zie ik de mens als bacteriën in het universum. Die orde van grootte, nietig.

 8. Dus @Eelko Piers: U gelooft kennelijk wel dat de bijbelschrijvers het correct zagen? Maar dan toch weer niet helemaal correct? Dan zult u moeten verklaren hoe het kan dat de duizenden jaren oude geschriften iets correct hebben vermeld, zonder enige kennis van het universum. En als uw antwoord is dat God dit heeft ingegeven, waarom dan nog gaan twijfelen aan de correctheid van deze ingevingen?

 9. @Eelko Piers. Bedankt voor uw antwoord. Altijd interessant. Maar zit u nu niet iets te fantaseren? Waar kunnen we uw scenario vinden? Waarom zouden deze fantasieën acceptabel zijn boven de bijbel? Beschouwt u de bijbel als min of meer een fantasie en probeert u nu een andere fantasie in overeenkomst met de bijbel te brengen? Maar die bijbel beschouwt u ook als een mythisch schrijven? Ik kan het maar moeilijk volgen. Waarom wilt u een nieuwe mythe in overeenstemming brengen met wat u als andere mythe beschouwt?
  Het oude is waar of het is onzin. Hoe zou de oude “onzin” dan moeten passen in een huidig theoretisch en zelfs voorlopig model?

 10. @ Amo
  U schrijft:Als je een dag wilt uitrekken tot duizenden of zelfs miljoenen jaren, ontstaat er wel een probleem in het plantenrijk. Planten werden geschapen op de derde dag, en de zon op de vierde dag. Hoe kunnen planten miljoenen jaren leven zonder zon?
  Het antwoord is heel eenvoudig: Toen sprak God: Er moet licht zijn en er was licht.
  Het universum was na de Big Bang nog verschrikkelijk klein zodat de Aarde van alle zijden door zonnen werd beschenen. Wel moest er een scheiding komen van de wateren boven de aarde om zo de aarde te beschermen tegen de hoge stralingen zodat op de derde dag, door de wil van God, de planten konden ontstaan. De volgende dag was het universum zo groot geworden dat het licht van de sterren niet meer genoeg was en werd de aarde door Sol ingevangen.
  Vergeet niet dat het in Noach’s tijd nog nooit geregend had; dat de Aarde bedauwd werd en er na de zondvloed (dit was voor een deel de waterbel rond de Aarde) voor het eerst de zon doorbrak zodat er een regenboog kon ontstaan.
  Amo en Ramshoorn, jullie moeten de Bijbel toch eens begrijpend gaan lezen

 11. @Eelke Piers en dank aan @amo die u al een schitterend antwoord gaf op uw vraag.””

  Genesis en het boek Kronieken geven buitengewone accurate geslachtsregisters die terug gaan op de eerste mens Adam die God/JHWH schiep. De Joodse Kalender geeft nu dan ook het jaar 5781 aan, dus vanaf Adam.

  God schiep niet alleen het licht, de zon, de maan de sterren, al het leven in de lucht van vogels, al het leven in het water en de oceanen, maar Hij schiep ook de TIJD. Vandaar de aanduiding….. en het was morgen geweest en avond geweest de eerste dag. Enz. Genesis 1.

  U refereert aan Albert Einstein, ik las een quote van hem over Darwin:

  Einstein over Darwin: Reeds als student beschouwde ik de THEORIEËN van Darwin, Haekel en Huxley als hopeloos verouderd. In een vraaggesprek met een Journalist zei hij: Als kind ontving ik onderricht in de Bijbel zowel als in de Talmoed. Ik ben een Jood, maar het schitterend beeld van de Nazarener heeft een overmeesterende invloed op mij. Op de vraag of hij het historisch bestaan van Jeshua aannam, antwoordde hij: Zonder twijfel! Niemand kan de Evangeliën lezen zonder te gevoelen de werkelijke tegenwoordigheid van Jeshua. De hartslag van Zijn persoonlijkheid klopt in elk woord!””

  Wie de ZES scheppingsdagen terzijde schuift, die kan ook niets met de ZEVENDE dag, de
  Sjabbat. God heeft deze universele rustdag ingesteld voor de mensen en de dieren om te rusten.
  Later ging deze Sjabbat expliciet gelden voor het Joodse Volk. Exodus 31:16….De Israëlieten zullen de Sjabbat ( 7-DE DAG ) onderhouden, door de Sjabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.

  God schiep de tijd? Waar kunt u dat lezen? In het Liedboek…uren dagen maanden jaren gaan als een schaduw heen…geïnspireerd op Woorden uit de Bijbel…

  Nog even: In de Bijbel lezen we niets over een periode van Miljoenen of over Miljarden jaren. Komt voort uit de dikke duim van pseudo-wetenschappers.

  De Bijbel spreekt wel over: Duizend jaren als één dag in 2 Petrus hoofdstuk 3.
  Het Komende Vrederijk dat volgens Jeshua 1000 jaren duurt. Openbaring 20.

  Voorts lezen we in de Bijbel steeds over…Eeuwen…Jaren…Maanden…Weken…Dagen, Uren!!!

  Mattheüs 25:13…Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook Het Uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

  Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden in het jaar 3761 voor Christus.

  Het joodse jaar Nieuwe Jaar 5781 (sep./okt. Tishrei) komt zodoende overeen met het jaar 2021.
  HET IS Duidelijk dat de Bijbel spreekt over 6000 jaar mensen-geschiedenis.

  Alles wat Darwin en zijn companen neerschreven over het ontstaan van de aarde en de mens die afstamt van een veredelde AAP zijn hopeloos verouderde gedachten ook volgens Einstein.
  Alleen dummies en atheïsten geloven Darwin. Job wist wel beter: Job 38 t/m 42.

 12. @Eelke Piers. Als je een dag wilt uitrekken tot duizenden of zelfs miljoenen jaren, ontstaat er wel een probleem in het plantenrijk. Planten werden geschapen op de derde dag, en de zon op de vierde dag. Hoe kunnen planten miljoenen jaren leven zonder zon?
  Ander probleem: Bij evolutie bestaat de dood al, ver voordat de mens op aarde is. Dat is in strijd met veel andere bijbelse informatie.
  Dan hebben we nog de tien geboden die rechtstreeks ontvangen werden van JHWH. Ook daarin wordt gesproken over de 6-daagse schepping. En het is wel díe wet, die Christus heeft vervuld.
  We moeten nier denken dat de mensen in die tijd geen besef hadden van duizenden jaren b.v.
  Als er duizenden jaren werden bedoeld, dan zou men vast ook geschreven hebben van duizenden jaren. Die mensen functioneerden op normaal intellectueel niveau.
  Bovendien is die wetenschap nog steeds in ontwikkeling. ten tijde van Darwin wist niemand iets van de vele dimensies die de natuurwetenschap nu voor geheel mogelijk houdt. Er zijn zelfs wetenschappers die ontdekken dat de lichtsnelheid in het verleden anders geweest kan zijn.
  99% van de ruimte/tijd is nog steeds een raadsel. Waarom zou je op grond van zulke raadsels de bijbelkennis gaan beschouwen als ‘achterhaald’? De natuurkunde zelf wordt juist steeds wonderbaarlijker en ontdekt zaken die tegen elke dagelijkse intuïtie ingaan. De bijbel wordt eerder waarschijnlijker dan onwaarschijnlijker als we zulke wonderbaarlijke zaken als ‘vele extra dimensies’ kunnen accepteren in de natuurwetenschap.

 13. @ Ramshoorn.
  Kunt u mij bewijzen dat dag 1 een dag was van dezelfde lengte en duur als nu?
  Zelfs als 1 dag van God is als duizend jaar. Kunt u mij bewijzen dat die 1000 jaar gelijk zijn aan 1000 jaar van nu.
  De Bijbel begint met: In het begin schiep God Hemel en aarde en de Aarde was woest en leeg.
  Waarom slaat u dit over? Zeg mij hoe lang dit duurde. Was dit de avond van de eerste dag omdat het nog donker was of begint dit de dag met het maken van het licht en het scheiden van licht en duisternis?
  Weet u het beter dan Einstein die bewees dat tijd en ruimte veranderlijk zijn zoals ook in dit artikel beweert wordt en zoals ik heel praktisch beschreven heb in mijn reaguursels?
  U houdt zich vast aan de Bijbel maar dat doe ik ook. Ik durf nog te zeggen dat als ik de Bijbel niet begrijp dat dat begrip door de tijd zal toenemen. God weet het oneindig veel beter dan ik .

 14. Sommige ‘wijzen’ hebben al gesteld dat alles God (of hoe het wilt noemen) is, in alle vormen, dat deze zich ook onttrekt aan de dualiteiten, dat God zichzelf afscheid van het geheel en dan vervolgens zichzelf opnieuw leert kennen (bv als mens). Dat er geen begin en eind is, dat de oerkracht wel ervaren kan worden maar niet gekend, en dat er oneindige parallelle mogelijkheden zijn, en dat de essentie van het leven of God is vrede, bewustzijn, verbinding, of noem je het liefde. Dat wetenschappers in die richting gaan denken is leuk. Al komt die AI wel wat kil over 🙂

 15. nog even en wetenschappers gaan weer voor (valse) goden door (niks nieuws onder de zon, dat was voor de grote vloed ook al zo), al was het maar om de enige aan de kant te blijven schuiven.
  Met name de jeugd hun verafgoding alleen al voor het predicaat : “het is wetenschappelijk bewezen dat ……. ” is schrikbarend, ze hebben werkelijk schijnbaar echt niet in de gaten dat men veelal maar wat theses uitroept om te kijken of men het slikt en gaat er vervolgens mee aan de haal voor een lintje of handel.
  Men roept dan , ja maar het is wetenschap dus als het niet waar is dan wordt dat wel bewezen maar ze vergeten even dat de waarheid pas achterhaald wordt wanneer de nieuwe leugen weer is geïntroduceerd en dat iedereen onder de kopstukken het net zo min kan bewijzen als het tegendeel bewijzen omdat immer hun “kennis” ondergeschikt is.

  Kortom wetenschap is op de stoel van religie gaan zitten en we zien elke dag de schadelijke gevolgen, zo niet dan komen ze nog wel, analoog denken(menselijk,natuurlijk) moet plaats maken voor een zwart witte samenleving (digitaal denken) en we weten allemaal waar dat toe leidt, zo niet dan gebruik je maar je wetenschap of je menselijke wijsheid/inzicht, de keus is aan u

 16. @Eelke Piers. U heeft Genesis 1 niet goed gelezen. JHWH/God schiep alles hemel en aarde en zee in 6 dagen en op de 7-de dag rustte Hij.

  Dag 1..Genesis 1:3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
  5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest,
  en het was morgen geweest, de Eerste dag.

  Dag 2..Genesis 1:7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel. En het was avond geweest, en het was morgen geweest, de Tweede Dag.

  Dag 3..Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, zaaddragend kruid naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de Derde Dag.

  Dag 4..Genesis 1:16 God dan maakte [asah] die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de
  sterren. 17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. 18 En om te heersen op de dag, en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. En God zag dat het goed was de Vierde Dag.

  Dag 5..Genesis 1:21 En God schiep [bara] de grote walvissen, en alle levende wriemelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 22 En God zegende ze, zeggende: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige
  op de aarde! 23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de Vijfde Dag.

  GENESIS 1:27 En God schiep [bara] de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep [bara] Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen:
  Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

  29 En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en
  alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijs!
  30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, [heb Ik] al het groene kruid tot spijs [gegeven]. En het was alzo. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was Zeer Goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de Zesde Dag.

  GENESIS 2:1-3…God rustte op de Zevende Dag, de Sjabbat. Zie ook Exodus 20 en 31

 17. oftewel:
  wetenschap is de nieuwe religie
  newage (rijmt op sewage) zit als een bok op de haverkist, zelfs X leent hier uitgebreid van. En Martin Vrijland, met al zijn goede inzichten ook. De meeste mensen hebben ruimtetijd nog steeds niet begrepen en hogere dimensies al helemaal niet. Alle 10 dimensies (in huidige wetenschap en bijbel vlgs Maimonides in 14e eeuw) hebben een oorsprong. Ook tijd. Dus *niet* circulair (=reincarnatie=newage).

  Men spreekt ook nog steeds over ‘universum’. Dat betekent: één gesproken zin. Dat is het begin, informatie. Oftewel: organisatie, wetmatigheden. Dus niet willekeur zoals het artikel de ‘ontwikkelende’ natuurwetten omschrijft. Dat klinkt als het veelgebruikte eufemisme ‘voortschrijdend inzicht’ (=leugens). Dat zijn meer natuur’suggesties’. Dus in plaats van ‘let there be light’ wordt het ‘do as thou wilt’. Dan hebben we de kampen weer duidelijk; God vs Alistair Crowley voor de Tegenstander, de Aarstleugenaar die zichzelf ’the great Architect of the universe’ noemt. Die wil het scheppingswoord nog steeds claimen (terwijl hij zelf een schepping is) en toeschrijven aan ‘een paar simpele deeltjes’. Dus niet God maar… zo goed als niks en dat begon te denken: laat ik mijzelf eens scheppen.

  Alpha en omega, waar deze uitleg vandaan komt; zeker niet uit de bijbel. En het was avond (erev) geweest en het was morgen (boker) geweest, dag één (yom achad). Het is de mens gegeven een maal te sterven en daarna het einde. De uitspraak van Yeshua ‘Ik Ben’ de ‘eerste en de laatste’ (in het grieks alpha en omega) betekent in de originele taal aleph en tav. De aleph betekent de eerste, leider, oorzaak, kracht, schepper. Onze A is een stier op z’n kop, exact hetzelfde als in paleo Hebreeuws. De T of t in paleo Hebreeuws is een kruis, hetzelfde teken wat op de deur geschreven werd in bloed van het pesach lam voor de exodus. En het houten martelwerktuig wat pas veel later bedacht werd door de Perzen (3e eeuw v Chr) en overgenomen door de Romeinen. Waarop dezelfde Yeshua uitriep: ‘het is volbracht’. Yeshua (=God is redding) is dus de oorzaak (A) en de voleinding (T). Dit staat al aangegeven in genesis 1:1 ‘bereshiet bara Elohim AT hashamayim (hemelen: meervoud) w’AT haeretz’. De AT wordt niet vertaald als voorzetsel maar komt voor de hemelen en komt *terug* voor de aarde. Als je de woorden telt komt Hij als 4e (na 4 duizend jaar) en als 6e (nog eens 2 duizend jaar) voor het sabbats duizend jaar. Allemaal ’toeval’ natuurlijk in de 1e zin (universum) van de bijbel.

  Maar we blijven bij 13.8 miljard jaar natuurlijk want anders moeten we toegeven dat God het Eerste èn laatste Woord heeft.

 18. @ Ramshoorn
  Ook ik heb op Bijbelse grond geen moeite met de evolutie theorie.
  God schiep Hemel en Aarde maar er staat nergens hoe lang Hij er over deed. Ja, voor God is een dag ALS 1000 jaar maar de tijd zat toen anders in elkaar dan nu omdat het universum veel kleiner was. Zijn dag kunnen dan ook miljarden jaren zijn geweest als er al tijd was voor de Big Bang. Mogelijk is dit Universum, zoals in de Hindoe geschriften staat, het zevende Universum.
  God schiep de dieren en deze hebben ook een ziel maar nergens staat hoelang God er over deed. Ja, één dag maar weer hetzelfde argument.
  Blijft de vraag wat onderscheidt de mens van een dier? Het antwoord er op is dat de mens iets Goddelijks kreeg met Zijn adem. Kan het niet zijn dat Adam voor hij Gods adem kreeg gewoon een aap was?
  God schiep de dieren elk naar zijn soort. Maar nergens staat dat dat plotsklaps was. Daar kunnen ook miljarden jaren over gedaan zijn. God heeft nu eenmaal overal een vinger in de pap.

 19. Aan alle mensen, die hier info hebben gepost, bedankt daarvoor.
  Had de mentale rush, die hier uit voortkwam, nodig, na alle corona onzin.

 20. Ik zie ons universum eerder als een “cellulair automaton”. Je kan dat zien als een matrix ( in zoveel dimensies als je wil ) waarbij de “bedrijfstoestand” van elk matrixpunt functie is van zijn vorige EN de buurmatrixpunten – en dat kunnen er enkele zijn, tot allemaal. De manier waarop die bedrijstoestand dan tot stand komt ( het algorithme ) is dan de basis voor de natuurwetten en kan eender wat zijn wat leidt tot een stabiel en evoluerend universum. De nu bekende behoudswetten bvb. garanderen stabiliteit in de tijd. “Tijd” wordt dan een quantumachtig iets : het is het “tijdsincrement” tussen de vorige en de volgende bedrijfstoestand.

  E.e.a. hoeft niet te leiden tot een “voorspelbaar” universum : in het algorithme dat het universum dan “bestuurt” kunnen best randomfuncties zitten die de toekomst onvoorspelbaar maken en ook bij “time reversal” het verleden niet gaan herhalen. Dergelijke “universa” werden al gecreëerd met computers en het blijkt dat zelfs met heel eenvoudige algorithmes, die slechts met enkele buur”cellen” rekening houden, hele complexe patronen opduiken die blijven evolueren. Sommigen doven spontaan uit, andere zijn zuiver repititief en evolueren NIET.

  Ook in de quantummechanica dook dit concept al op : Schrödinger was een adept van de golfmechanica, Heisenberg ging voor een matrix-systeem. Zelf ben ik niet onderlegd genoeg op dat gebied om daar iets over te zeggen, maar mensen “van het vak” ( theoretische fysici en wiskundigen ) beweren dat het wiskundig tot hetzelfde resultaat zou leiden qua de fysieke realiteit.

  Indien dit zou kloppen ( het universum is een cellulair automaton ) is “God” een algorithme dat voldoet aan alle eigenschappen die wij het nu al lang toeschrijven aan een “hoger wezen” :

  – het is rechtvaardig
  – het is alomtegenwoordig
  – het was er altijd en zal er altijd zijn ( in elk universum op zich )
  – het is uniek
  – het discrimineert niet
  – het is niet deterministisch – het laat vrije wil toe

 21. @Bozeoudeman: Als je het artikel zou begrijpen dan is je ‘joepie’ God bestaat niet te vroeg. Entropie leert ons eigenlijk dat elke ster geboren zal worden een levensloop heeft en sterft, of dooft uit, de energie van die ster zal nu in het universum worden uitgekotst om zo iets anders te creëren. Dit is ook het geval met de mens op aarde. We weten niet hoe het leven is ontstaan, maar we hebben daar een zeer goede boek voor en weet je hoe die heet bozeoudeman?? De Bijbel !!!! Joepie Shalom

 22. Mensen zijn geen gevallen engelen.
  Lucifer is een der gevallen engelen.
  Engelen en Aartsengelen mogen ons, mensen, helpen, maar alleen als we erom vragen (en in overeenstemming met God’s wil)

  Zojuist gezien op Bitchute: Duitser Gerhard Wisnewski: die Bevölkerung wird gefoltert

  En de politie in Ontario weigert te voldoen aan de opdracht lockdowns te checken.

 23. Een zelflerende intelligente computer? Een computer heeft geen geest en kan zichzelf niets leren. Vandaar dat de stelling: garbage in, garbage out correct is (zie het CO2 verhaal, het koolstof verhaal en het globale opwarmingsverhaal). Indien die geleerden van Microsoft werkelijk genoeg kennis zouden hebben, dan hadden ze toch al lang een betere versie van Socrates van Martin Armstrong gemaakt, waardoor ze de hele financiele wereld in hun bezit zouden hebben gehad? En nee, er zitten in ons lichaam geen schadelijke virussen (lees exosomen) want exosomen zijn juist de vuilopruimers en verwijderen de infecties die ontstaan door verkeerde medicijnen, door geindustrialiseerd voedsel, door slecht drinkwater en door stress, angst, woede etc. (zie de terreintheorie). Virussen (=vergif) bestaan wel, maar worden niet in ons lichaam aangemaakt, maar in laboratoria.

 24. Maar dan zit ik nog met een paar probleempjes………
  Hoe is het eerste leven ooit begonnen ?
  Als de Annunaki bestaat wie heeft die dan geschapen ?
  Als het idd een supercomputer is ….wie heeft dan die supercomputer ontworpen ?

  Het leven is geen toeval, alles is te complex om toeval te wezen, de mens zit zo complex in elkaar, dat kan geen evolutie of toeval zijn, ik geloof echt in GOD, niet dat Hij op de wolkjes zit in een stoel, maar ben overtuigd dat er Hemelen zijn van Goddelijke Aard.

 25. Wij zijn de gevallen engelen, de elohim! zegt Jezus toen Hij Psalm 84 vers 5 en 6 citeerde. Wij zijn zelf bij God weggegaan (openbaringen 2), omdat we als God wilde zijn. Wij moeten de weg terug zien te vinden. Onze ziel die vast zit aan teugels wordt door God indien wij willen teruggetrokken. De teugels zijn te vinden in een verkeerde vertaling van U heeft mijn nieren gevormd. Dit moet teugels van de ziel zijn. De genadetijd is bijna voorbij. Satan probeert met zijn plannen zoveel mogelijk zielen te roven, ook door de vaccins en alles wat daar achter zit

  Wij zijn geen gevallen engelen, de mens staat boven de engelen. Mod.

 26. Heerlijk z’on artikel:
  Iets wat ik allang weet, wordt op deze manier langzamerhand bewezen.
  God licht steeds meer tipjes van ZIJN sluier / Zijn grote mysterie , de schepping op.
  Wat kunnen mensen, en dan vooral wetenschappers toch ongelovige Thomassen zijn.
  God “ mijn Schepper” zal eenmaal “ Alles zijn in allen” ik zie er naar uit. !
  Shalom
  Anna

 27. Microsoft ‘wetenschappers’ denken zo, dat klopt, voor deze ‘mensen’.

  Voor anderen verschijnen deze manipulerende vormen in bewustzijn, er van bewust zijnde dat deze vormen ook weer verdwijnen, vooral door er geen aandacht aan te schenken, maar de aandacht te richten op harmonie…

 28. Ik herinner mij nog de films van de matrix.
  Stel je voor dat je ziel kan gevangen gezet worden op de harde schijf van de overheid.
  De rode pil of de blauwe pil volgens de film

 29. Het universum is een zeer complex gegeven dat ontstond na de oerknal. In het universum ontwikkelden zich de planeten en de zon, dit is geen gegeven uit de evolutietheorie. Er is totaal niet mis mee dat God de schepper is van hemel en aarde. Het universum dijt nog steeds wat uit volgens de theorie van Einstein. Dus heel het universum is voortdurend in beweging, de snelheid van het licht is 300.000 km per seconde. dus reizen in tijd of dat nu in de toekomst of verleden is, is daarom onmogelijk omdat er op aarde geen toestel is dat sneller is dan de lichtsnelheid. in wezen is er in het universum geen orde maar chaos, alleen massa trekken elkaar aan. De zon heeft de grootste massa en de aarde heeft een kleinere massa dus draait de aarde om de zon, en doordat de aarde met een bepaalde snelheid langs de zon vliegt kunnen we niet in de zon vallen. Dus er bestaan wetten in het universum. Zo heeft god dit bepaald. Zo blijft de mens aan de aarde ‘ plakken’ en niet op café door de zwaartekracht. De mens heeft een kleinere massa dan de aarde!! Shalom

 30. Mensen die nu nog steeds met Charles Darwin [Jezuïet] en zijn evolutie-theorie Dwepen moeten zich nu toch eens goed achter de oren krabben. Darwin schreef twee Zeer Omstreden boeken over het Ontstaan der soorten en de Afkomst van de mens.

  Over het bekende Plagiaat van Darwin in beide boeken wordt liever gezwegen.

  Zie De Biografie – Adrian Desmond & James MOORE. Vertaling Henk Moerdijk –
  Tweede druk 2009. 900 blz.

  Pas in de derde druk noemt Darwin zijn kompaan Wallace met een enkel zinnetje als
  medeontdekker van de evolutietheorie…

  Darwin, werd atheïst op zijn 40ste, hij schreef in 1856 in zijn boek de Origin of Species: [Ontstaan Der soorten] Wat een boek zou een kapelaan van de duivel kunnen schrijven over de onbeholpen, verspillende, stompzinnige en afschuwelijke wrede werken der natuur!”

  Hoeveel overtuigender schreef Job over het ontstaan der soorten toen JHWH/God zich als Schepper der Natuur zich aan Job in al Zijn Macht en Heerlijkheid openbaarde. Job 38 t/m 42.

  Darwin wilde als predikant al Genesis het Boek van de Schepping verenigen met Geologie. Opvallend dat hij zijn boek der soorten vaak een Vervloekt Boek noemde! Blz. 576.

  Darwin was verbaasd dat Nederland een van de eerste landen was waar een vertaling van
  De Origin Of Species verkrijgbaar was. Details Blz. 11.

  Darwin opnieuw ontmaskerd met plagiaat las ik in (Metro 2-6-14) Darwin bracht de
  wereld in opschudding met 2 boeken en pamfletten die God en Zijn Woord belachelijk maakten!

  In het boek Nullius in Verba, Darwin’s Greatest Secret schreef criminoloog Mike Sutton v/d
  Nottingham Trent University, dat er veel overeenkomsten zijn tussen het Boek van Darwin,
  Origin of Species, (1859) en de Schotse boer Patric Matthew.

  Uit het boek van Roy Davies, documentairemaker van de BBC wordt benadrukt:
  The Darwin Conspiracy – Origins of a Scientific Crime – Het is opvallend dat mannen als Thomas
  Huxley, Karl Marx en Friedrich Engels, Darwins ideeën fel verdedigden!

  Geen wonder dat ook massamoordenaars als Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Pol Pot Darwin vereerden. Immers, Darwin schreef dat alleen de sterkste soorten zouden overleven dat paste allemaal perfect in hun strategie!

  Last but not least: De huidige Liberale Marxistische Paus Bergoglio heeft gezien zijn titel heilige vader als “god op aarde” tot mijn ontzetting geen moeite met evolutie-theorie.
  JHWH/God de Schepper wel Genesis 1-3!

  Ik herinner me nog levendig een ontzagwekkend teken van de hemel, dat tijdens de verkiezing van de huidige Argentijnse Paus Bergoglio in Rome 13 maart 2013 ook een Onweer met donderslagen losbarstte, gepaard met enorme Bliksemflitsen dat boven de Sixtijnse Kapel zichtbaar werd. Heel de wereld zag het via TV.

  Vast staat dat burgers die nu nog steeds de evolutie theorie omarmen maar moeilijk over hun eigen verleden/herkomst of hun uiteindelijke toekomst kunnen definiëren!!! Psalm 8, 19 en 23.

  Tot slot: Het is een grote schande, een Gotspe dat Charles Darwin, Atheïst en Bedrieger werd bijgezet/begraven in de Westminster Abbey in Londen! 19 april 1882. Het is toch Ongehoord dat een Ongelovige een vrijdenker/atheïst als Darwin bijgezet werd in de Westminster Abbey Londen waar vele grote Geloofshelden begraven liggen?

  Charles Darwin bijgezet in de Abbey? Helaas, Ja. Geen van de grote Kranten, Kerken en
  Wetenschappers in zijn tijd zag een godsdienstig bezwaar. Integendeel: De uitvaartdienst in de
  Abbey moest toen al een duidelijk teken worden van Verzoening en Wetenschap.

 31. Aad Sterrebaan schreef:
  18/04/2021 om 7:34 pm

  Helemaal mee eens.

 32. In het geval dat ‘dit’ universum een computer/simulatie zou zijn, dan kun je bedenken dat daarbuiten ‘iets anders’ plaatsvindt. Er is dan meer dan alleen dit universum.
  Wanneer je kijkt naar de geboorte van een mens, dan begint dat met twee voorgeprogrammeerde cellen. De big bang van een mensenlichaam volgt dan het programma en leert zelf verder. Het universum zou je ook als lichaam kunnen zien en dan komen theorieën samen.
  God is het eenheidsbewustzijn van dit universum en zo is alles in dit universum dan verbonden. Buiten dit universum is dan ook iets. Wat kan een bacterie in onze darmen nu ‘weten’ van de kat die naast ons op de bank ligt?

 33. Joepie dan hoef ik geen agnost meer te blijven want als ik de kop goed begrijp: God bestaat niet! Lange leve de computerbreinbazen als Gates als God!

 34. Het is vrij simpel. ‘De’ evolutietheorie (er zijn meerdere varianten) gaat uit van een ‘kracht’ zonder verstand en overleg. Tezelfdertijd zou die ‘kracht’ in staat zijn om de beste keuzen te maken; het zou besluiten dat het wijs is om een klontje aminozuren aaneen te rijgen tot een volledig en ingewikkeld organisme waarvan de meeste ingewikkelder levensvormen een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar nodig hebben om zich voort te planten. Iemand die in sprookjes gelooft is nog niet zo naief als iemand die dit gelooft.

 35. Mooi geschrefen Carel Weingaarts
  Alleen als ik ale spelfouden zie dan hep ik dar gen zyn in om op je wepsit te keiken, wand dan kom ik er niet hellemal uit.
  feel sukses

 36. Zijn verschijnselen als bijvoorbeeld Bill Gates en Klaus Schwab ook onderdeel van dit zelflerend systeem, of zal het zelflerend systeem hen juist vernietigen als verstoring van de ontwikkeling?

 37. 2 Tessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

  Ons lichaam is nu de tempel:
  (1 Korintiërs 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?)

  Vrij duidelijk dus. A.I. in ons lichaam regerend.
  Een korte tijd van beproeving dan zal God alles omdraaien ten (zeer) goede!
  Moge uw naam ingeschreven worden in het boek van het Lam!

 38. Als mij gevraagd wordt als theoloog en wetenschapper: Geloof je in God?
  Dan antwoord ik meestal met : nee, ik geloof niet in God. Ik weet zeker op de bodem van mijn bestaan dat God : gebeurt”.
  Vragen of God bestaat is een non-vraag. Ik alleen met mijn ‘grijze cellen kan de Eeuwige zijnsgrond niet bevatten.
  God gebeurt, zie bijvoorbeeld de Ardennen van december 1944. Generaal G.Patton bad om redelijk weer , hij kreeg het.Op 20 december 1944 werd zijn gebed verhoord. “Heer , hier is Patton” sprak hij, geef me 4 zonnige dagen zodat mijn tanks weer kunnen rijden.
  Terug naar de oerknal: de oerknal is niet de Schepping. We weten niet wat voor de oerknal was. De Schepping heeft niets te doen met de Big Bang. IN de Bijbel (vnl.Genesis) wordt de Schepping besproken, in theologische zin!
  Niet enkel de materie en ruimte , maar ook de tijd startte op deze dag “zonder gisteren”.
  De leeftijd van het heelal is ca. 13,7 miljard jaar.
  De Schepping vanuit een theologisch oogpunt sluit aan op de oerknal. Er is altijd een oorzaak nodig. Voor God – de Schepper- bestaan ruimte& tijd niet. Er was geen sprake van tijd en de Schepping is ONEINDIGE HANDELING! De Schepping is de manier waarop God de Vader het Universum beheerst, God “bestaat”niet buiten ruimte&tijd.
  God is ruimte en tijd.
  De Schepping is VOORTDUREND.

 39. @freefighter, perfect omschreven., maar men kan wel knoeien door onnatuurlijke, door mens gemaakte frequenties toe te voegen. Dan knoei je met de chakra’s. Die allemaal hun eigen functie hebben. Je kunt dan gestuurd worden en dat gebeurt dan niet meer op een spontane/natuurlijke weg. En daar zit het pijn/cruciale punt.
  De natuur neemt zijn eigen tijd om iets te doen. Zo ontstaat er evenwicht in/met alles, omdat het geleidelijk gaat en in bepaalde omstandigheden, zoals het weer, seizoenen enz. bv.
  Dit kan een pc programma/mens nooit zelf voor elkaar krijgen.
  Frequenties van 5g zitten op dezelfde frequentie als de 6/7de chakra. De kleur is violet/paars. Dit vind ik een eng gebeuren. Denk bv aan hangjongeren die door een apparaatje frequentie/toontje horen zo worden weggejaagd.
  Zo kan men dus de mens compleet overnemen/besturen op afstand.
  Voorbeeldje van beïnvloeding. Je zit een film te kijken en men laat heel snel een flesje cola zien. Jij hebt het niet opgemerkt, maar toch krijg je dorst. Linke soep dus.

 40. Als dit dezelfde soort wetenschappers zijn als degenen die nu wereldwijd het coronabeleid dicteren nadat ze zelf dit virus hebben (door-) ontwikkeld in dubieuze laboratoria dan heb ik in bovenstaande hoogdravende BLLSHT het volste vertrouwen😂😂
  Terwijl het zo simpel is:
  Je gelooft het scheppingsverhaal of niet.
  Indien ja dan accepteer je ook dat je geen keihard bewijs hebt want geloof is het accepteren van iets dat je niet kunt bewijzen met wetenschap.
  Net zo min als de wetenschap de evolutie theorie kan bewijzen.
  Als ik moet kiezen dan is voor mij het scheppingsverhaal nog steeds van waarde in tegenstelling tot het toeval waarin een amoebe samensmolt met een ander aantrekkelijk pantoffeldiertje en zo uitgroeide tot een kikker en miljoenen jaren later vanuit een aap de mens zou zijn ontstaan…😂
  Vraag > waarom bestaan 1 celligen dan nog steeds als evolutie doorontwikkelt?
  Terug naar het scheppingsverhaal.
  In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. Welke hemel ? A: De Hemel met hoofdletter H waar Zijn troon zich bevind of B: de hemel die wij boven ons zien ? Antwoord = B. De hemel die wij zien is de afscheiding tussen het heelal en de dampkring. Want om te leven is zuurstof nodig. Dus ook een solide filter om te zorgen dat dit niet ‘ontsnapt’. (Als Felix Baumgartner met zijn capsule door de dampkring was gegaan dan had hij nooit die vrije val kunnen maken van zoveel minuten maar was hij de ruimte ingezogen).
  Dan naar Adam en Eva. De 1ste mensen op aarde geschapen naar Gods Evenbeeld.
  Blijven er dan vragen over die onbeantwoord blijven ? Ja. Naar Gods Evenbeeld. Is God dan 2 slachtig ? Ik denk dat deze beschrijving eerder figuurlijk als letterlijk bedoeld is maar wel dat de schoonheid van de oorspronkelijke mens in harmonie met Zijn Schepper door God a.h.w. gekopieerd werd in Adam als man en Eva als vrouw.
  Adam en Eva hadden alleen geen navel; zij kwamen niet uit een baarmoeder.
  Toen kwam satan. Vermomd als slang. De 1ste firma ‘list&bedrog’ deed zijn werk net zo effectief als de 2 klini-clowns die wij met regelmaat hun goocheltrucs zien vertonen op de tv….
  Ff halt ☝😳
  Lucifer was ooit de machtigste engel. Waarom had hij zijn plek verlaten dan ? De bijbel beschrijft dat er ‘krijg (oorlog) was in de Hemel en dat satan + ruim 30% van zijn volgelingen werden verwijderd’…
  Conclusie > de zondeval begon niet op aarde maar was op de meest serene plek begonnen….
  Hoe kon dat ? Simpel.
  De engelen en de mensen zijn geschapen met een vrije wil. Of je gelooft uit vrije wil in een schepping met God als regisseur en Jezus als verlosser….of je gelooft in het toeval van evolutie of bovenstaande (voor mij volslagen idiote) nonsens.
  Maar ook dat staat beschreven:
  satan zal alle trucs gebruiken om zijn doel te bereiken. En met de huidige technologie gaat dat sneller als de eeuwen hiervoor…..

 41. Einde evolutie theorie van Darwin? Dit lijkt mij een gevonden reden om de mensen nog midden in de corona-zwendel af te leiden en ze dieper het moeras in te duwen. Er s niets nieuws onder de zon. Zelfs Darwins ‘survivel of de fittest is verkeerd geïnterpreteerd. Darwin heeft gezegd: Survivel of the one’s who fit. Men kan dit maar beter goed in gedachten houden in dit bizarre tijdsgewricht. De mens verdomt, sedert hij zo’n tienduizend jaar geleden lachend afscheid had genomen van de natuur (Lessing) De mensheid zit nu, dank zij Bill Gates en consorten in de grootste crisis ooit. Intellectualiteit is de moeder van stupiditeit! Daar helpt zelfs het panacea van gestampte pennen en inkt tegen.

 42. Dat de klassieke evolutietheorie “beweert” dat alles spontaan is ontstaan berust m.i. op een verkeerde intepretatie van deze theorie . De evolutietheorie gaat ook niet over de vraag hoe het heelal en het leven uberhaupt heeft kunnen ontstaan. De evolutietheorie is gebaseerd op survival of the fittest en dat is net zo goed te beschouwen als een zelflerend systeem. Dat betekent dus niet dat er geen ruimte zou zijn voor spontane ontwikkelingen.

 43. Uittreksel uit het boek ‘THE MILLENNIAL PROJECT’ (Marshall T. Savage)

  Dat in ons Universum ooit leven is kunnen ontstaan is een ‘mirakel van Bijbelse proporties’.
  Als het niet was omwille van het feit dat we bestaan, zou de schepping van het leven zelfs kunnen afgedaan worden als een wilde fantasie.

  Levende materie laten ontstaan als gevolg van willekeurige scheikundige reacties, is zo onwaarschijnlijk dat het eigenlijk onmogelijk is. Desondanks, hier zijn we. Het is dus duidelijk dat dergelijke mirakels wel degelijk kunnen gebeuren.

  De voorstanders van het idee dat het ontstaan van leven in het Universum gemeengoed zou zijn, suggereren dat leven een simpel proces zou zijn dat ontstaat door organische scheikunde.
  Dr. Carl Sagan schreef het volgende over het ontstaan van het leven:
  In de voorhistorische dagen op Aarde werden de waterstofrijke moleculen in de primitieve Aardse atmosfeer gesplitst door bliksem en ultraviolet licht van de Zon.
  De gefragmenteerde delen van deze moleculen werden dan spontaan gerecombineerd in steeds meer complexe moleculen.
  Deze moleculen werden vervolgens opgelost in de oceanen waar ze een soort van organische soep vormden, die toenam in organische complexiteit, tot op een dag, per toeval, een molecule ontstond die in staat was om, gebruik makend van de andere bouwdeeltjes in de soep, heel ruwe kopieën van zichzelf te maken.

  Er bestaat geen discussie over het scenario van Dr. Sagan voor het toevallig ontstaan van leven. De enige vraag is dan hoe groot de waarschijnlijkheid is van dat ’toeval’.

  Laat ons aannemen (alhoewel er eigenlijk nog veel meer nodig is) dat het vormen van één enkele zelf reproducerende DNA-keten alles zou zijn wat nodig is voor het ontstaan en de evolutie van leven.
  Het blijkt dat de minimum lengte die nodig is voor een zelf-reproducerende DNA keten ongeveer 600 nucleotiden is. (Ter vergelijking een simpel virus bevat er ongeveer 17.000.)

  Hoe groot is dan de kans dat de voorhistorische organische soep in de Aardse oceanen, mits genoeg tijd, in staat zou zijn om door middel van scheikundige reacties een dergelijk zelf-reproducerend DNA te produceren?
  Volgens de kansberekening is de kans slechts 1 op 10^360 om een dergelijk ‘Genesis DNA’ per toeval te produceren. Dat is een onmogelijk groot getal.

  Maar in de organische oersoep van de oceanen van de Aarde waren er zo’n 10^43 nucleotiden acid moleculen aanwezig. Dan zouden er over een periode van enkel miljarden jaren toch alle mogelijke combinaties van DNA moeten kunnen ontstaan, nietwaar?

  Wel, laat ons even kijken:

  Indien al deze nucleotiden 100x per seconde met mekaar reageerden gedurende een periode van 10 miljard jaren, dan komen we in het totaal op 3 x 10^61 reacties wat nog veel te weinig is vermits er 10^360 reacties nodig zijn om een zelf-reproducerend DNA-keten te bekomen.

  Om een enkel zelf-reproducerend DNA-keten te laten ontstaan in alle oceanen van de wereld samen, zouden er nog altijd 10 miljard googol googol googol googol jaren nodig zijn.
  [Eén googol = 10^100]

  Hmm, en als we nu eens alle oceanen van het totaal geschat aardachtige planeten in heel het Universum zouden samen nemen?
  Als we de oceanen van al die planeten zouden samen nemen, dan komen we uit op zo’n 40.000 miljard miljard organische oersoepen om het ‘Genesis DNA’ in te brouwen.

  Nu gaan we er eindelijk geraken, nietwaar?

  In een dergelijk Universum, waar de condities voor het ontstaan van leven absoluut ideaal zijn, zouden er nog altijd 100 quadriljoen nonillion nonillion googol googol jaren nodig zijn om een zelf-reproducerend ‘Genesis-DNA’ te creëren. [Eén nonillion = 10^30]

  Het feit dan we bestaan lijkt dan ook alle natuurwetten te tarten.

  Volgens de Kwantum Fysica is het Universum een veld van waarschijnlijkheden.
  Realiteit wordt moment per moment gecreëerd door een oneindig aantal mogelijkheden te laten condenseren tot een enkele realiteit.
  Ons Universum – dit vlak van realiteit – kan enkel bestaan omdat wij hier zijn om het te observeren. Dit is geen kwestie van mythische speculatie.
  Dit is een wetenschappelijk feit dat keer op keer bewezen is in laboratorium experimenten.
  Ons bewustzijn creëert realiteit en daarom zijn we ook hier.
  We bestaan als een soort van zelf-vervullende voorspelling.
  Ondanks haar enorme onwaarschijnlijkheid, is bewuste materie (leven) er aan gebonden te ontwaken in een realiteit waarin het kan bestaan: ons Universum…

 44. Allereerst complimenten aan Xander, werkelijk een uitstekend artikel!

  Ik moet zeggen dat ik ook weer niet zo verrast ben door de inhoud ervan.
  Jaren terug profeteerde iemand dat de “wetenschap het bestaan van God zou bewijzen.”
  Dat deed me toen gelijk denken aan wat Paulus schreef “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien,” Romeinen 1:20.

  Let op dat Paulus hier in Romeinen spreekt over “verstand,” en als ik dat dan weer vergelijk met wat erin Daniël ergens staat dat de “kennis zal toenemen” dan denk ik dat het gaandeweg steeds moeilijker wordt het Godsbestaan te loochenen.

 45. Het doet me denken aan een SIFi-boek dat ik lang geleden las (volgens mij van Isaac Asimov, maar dat weet ik niet meer zeker). Dat boek begint in onze huidige tijd (dus de tijd waarin we nu leven) hoewel het werd geschreven in de jaren ‘60.

  Dat boek schildert een beeld van een aarde die volkomen is uitgeput, met een stervende zon. De weinige mensen die er nog zijn, zijn niet in staat te overleven zonder de hulp van geavanceerde zelflerende computers, die op hun beurt robots in allerlei soorten en maten aansturen. Zij verbouwen onder meer het schaarse voedsel voor de mensen. Eindtijd dus.

  Uiteindelijk sterft de zon en kort daarna ook de laatste mens. De aarde wordt dan duizenden jaren in duisternis gehuld, alleen bevolkt door robots en computers.

  Na nog eens duizend jaar blijkt één van die zelflerende computers zó slim te zijn geworden dat hij op een dag besluit dat het zo niet langer kan. Hij leest en leert. En besluit dan na jaren van studie dat het mogelijk is opnieuw te beginnen en spreekt dan de volgende woorden uit: “Laat er licht zijn.”

  Daar eindigt het boek. En wie weet, misschien is die scheppende alwetende en alziende macht die wij God noemen inderdaad zo’n computer …

 46. Waarschijnlijk heeft het de christelijke denkbeelden weinig goed gedaan dat er binnen die gemeenschap lang consensus was over een 6000 jaar oude aarde.

 47. Xandernieuws is boeiend. Dat bewijst dit artikel maar weer eens! Van naderende oorlogen tot vernietigende fake virussen. Alles komt hier voorbij. En dat maakt Xandernieuws zo geweldig. Ga zo door please!

 48. Daarom is de Klimaathysterie volstrekte onzin.
  Het is onmogelijk een zich ontwikkelend systeem te “bevriezen”.

 49. Daar alles begon met een bacterie denkvuiltje bij de heer Darwin is dat denkvirus uitgelopen tot een wereldwijde wetenschapsziekte Het bacterie syndroom Darwin heeft de hersenen aangetast.Het coronabeleid berust ook op twee hersencellen waar de regering de gehele wereld in onderwijst.Mensen die niet in God Jezus geloven trekken hun DIKKE Darwin denkstofgordijnen dicht .Darwin was een kennis knoeipot om aan Gods schepping te knoeien met wetenschap.De evolutieleer dat is het valse kennis gifvirus! De evolutie begint met een knal maar….eindigt het niet met een atoomknal ?Er zijn leraren te kort en scholen zijn dicht maar dat is toch geen probleem? Je haalt gewoon wat apen uit het oerwoud en zet gewoon een gorilla voor de klas want..het zijn toch je voorouders? En…wat moetje nog leren uit twee beroepen ?Wat wilje later worden een jongen of een meisje?Beste lezers God/Jezus heeft deze aarde geschapen volg op youtube bijbelstudies dan weetje wat echt is.Shalom.

 50. Feit is wel dat in in duizenden artikelen gesproken wordt over ‘evolutie’, terwijl het in feite over ‘overleving’ gaat. Ook als mensen spreken over ‘een voorbeeld van evolutie’, gaat het feitelijk over een aanpassing om te overleven. En we zien dat het leven bepaalde marges heeft om zich te kunnen aanpassen aan omstandigheden.
  Als je in het dagelijkse taalgebruik het woord ‘evolutie’ vervangt door ‘overleving’ (elk dier naar zijn aard), heeft dat vaak nauwelijks effect op de inhoud van het verhaal.
  Het woord ‘evolutie’ wordt er gewoon met de haren bijgesleept, maar het woord ‘evolutie’ toont verder helemaal niets aan.

 51. Ja Xander deze zelf lerende computer is gebouwd met tien tot de tachtigste dobbelstenen.
  Einstein zei God speelt niet met dobbel stenen. Ik antwoordt hem Ja meneer Einstein maar Hij speelt vals met speeksel aan de teerling , met andere woorden die dobbelstenen mogen alles doen maar de energie moet behouden blijven onder alle omstandigheden.Dat zei meneer Lavoisier ook al maar men heeft hem een kopje keiner gemaakt met de franse revolutie onder het moto de revolutie heeft de wetenschappers niet noodig.
  Dat dit gaat werken als een computer het antwoord is alleen al onze aarde die heeft dit alles al.
  Het aantal atoomdeeltjes is dus een een met tachtig nullen en U of ieder mens is een een met negenen twintig nullen aan elementere cosmische deeltjes.
  Zie meer op mijn websit hooftstuk 12 Fiat Lux

 52. Tijd……. Het is door de satellieten die rond de aarde draaien vast komen te staan dat de tijd in de satelliet langzamer gaat dan op aarde. Dit komt omdat de massa van de aarde de tijd be-invloed.
  Op de Zon is de aantrekkingskracht (ik dacht) 27 keer zo groot als hier op aarde. De klok zal op de zon dus ook veel sneller lopen dan hier. Nu is de vraag wat in de formule E=MC2 de constante is of is er wel een constante. Hier gaat het licht met ongeveer 300.000 km /sec. maar op de Zon misschien maar met 250.000 km/sec. Op de Superreuzen mogelijk maar 100.000 km/sec en in zwarte gaten 0 km/sec. Mogelijk verandert onder invloed van de zwaartekracht ook de lengte. Hier zijn we ongeveer 170 cm groot. Op de Zon mogelijk 1,50 mtr. Een meter meenemen heeft geen zin want die krimpt evenveel. De afstand en tijd van de Aarde naar de Zon is dan ook anders dan van de Zon naar de Aarde. Methusalem leefde ook veel langer omdat het Universum toen veel kleiner was en de tijd anders in elkaar zat. Dit is zomaar een gedachte van een leek.

 53. Een enorme omweg om te concluderen dat God een realiteit is, waarom is het toch zo lastig voor de wetenschap om gewoon de bevestigen dat God bestaat en dat deze het menselijke begripsvermogen gewoon ver ter boven gaat ?!
  Ik denk dat ik het weet… dan wordt men geconfronteerd met de geboden van God en de waarheden van het evangelie die een zekere balast betekenen voor iemand die geen verantwoordelijkheid wil afleggen aan een schepper en wil leven naar eigen inzichten en goeddunken !

 54. Grappig dat mensen denken alles te weten ,zelf het universum is koek en ei.
  Oneindige domheid ,da waren ze nog niet achter.

 55. Het zou zo maar kunnen. Althans, zou niet eens verbaasd zijn. Top artikel.

 56. De mens wil gelijk aan God zijn daarom worden er allerlei kunstgrepen bedacht om het woord te ontkrachten

 57. Ja, de heren en dames wetenschappers zijn onnoemelijk wijs. Onwijs wijs. En ook Martin Vrijland. Wat een inzicht! Wat een verstand!

  Sukkels.

 58. Is het niet zo dat Bewustzijn altijd er moet zijn en dat het aan alles ten grondslag ligt? Dus alles verschijnt IN het Bewustzijn, of dat nou een platte, holle aarde of simulatie of dimensie x is. Bewustzijn IS, de rest is slecht een verschijningsvorm daarin….

Comments are closed.