ECB zet volgende stap naar onvermijdelijke vernietiging van de euro en uw koopkracht

—————————————————————————————————————————————–

Komende financiële megacrisis zal worden aangegrepen voor definitief doordrukken communistische ‘Great Reset’

—————————————————————————————————————————————–

Terwijl de focus van zowel overheid als media nog altijd vrijwel geheel is gericht op corona, vinden er op de achtergrond uitermate zorgelijke ontwikkelingen in de EU plaats, die waarschijnlijk al op de korte tot middellange termijn zeer ingrijpende gevolgen voor onze welvaart en koopkracht zullen hebben. De ECB gaat de komende maanden toch weer meer overheidsschuld opkopen, omdat de rente op staatsobligaties weer is gaan stijgen. Ook het feitelijk technisch reeds failliete bankensysteem is door de gefabriceerde corona crisis in nog grotere problemen terecht gekomen. ‘Het enige dat de Europese Commissie nog bij elkaar houdt is de magische geldboom genaamd de ECB,’ schrijft analist Alasdair Macleod. Als u ooit twee lessen hebt opgelet bij het vak economie, behoort u te weten waar zo’n ‘geldboom’ altijd onvermijdelijk toe leidt: ‘Dit is een in de maak zijnde horror show.’

De EUSSR is in politiek en financieel opzicht een voldongen feit

Critici omschrijven de Europese Unie vaak spottend als de EUSSR, en daar is zeker anno 2021 niets van overdreven – integendeel. Politiek functioneert de EU al geruime tijd precies zoals de voormalige Sovjet Unie: het Politburo, een ongekozen clubje bureaucraten genaamd de Europese Commissie, bepaalt het beleid, en geeft zijn ‘wensen’ (= bevelen) te kennen aan de Europese Raad van regeringsleiders, die er voor de vorm over debatteren, en deze orders vervolgens meenemen naar hun eigen – enkel in naam nog onafhankelijke – landen, waar de tot ‘jaknikkers’ gereduceerde parlementen er eigenlijk altijd automatisch een stempel van goedkeuring op zetten.

Om de schijn van een Europese democratie op te houden heeft de EU zelf ook een ‘parlement’, waarvan alle leden torenhoge salarissen, bonussen en pensioenen krijgen voor het meespelen in dit grote toneelstuk, en het blijven zwijgen over het feit dat ze in realiteit niets, maar dan ook echt helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. De enige keer dat dit parlement ooit ‘macht’ leek te hebben was toen het een Europese Commissie naar huis stuurde, maar dat was – zeker achteraf – hoogstwaarschijnlijk gewoon in scène gezet, omdat juist in die tijd het Europese publiek wakker begon te worden voor de ‘socialistische’ (in de zin van Marxistische) aard en opzet van de EU.

Afgelopen week nam de ECB in alle stilte de volgende stap naar de onvermijdelijke vernietiging van de euro, het euro/Target-2 systeem, en zichzelf. De bank besloot namelijk om tegen eerdere aankondigingen in de komende maanden toch weer meer staatsobligaties op te kopen, omdat de rente wereldwijd weer aan het stijgen is. Als deze trend zich doorzet zal dat het bankroet van het complete eurozone netwerk veroorzaken. ‘En dat netwerk is als een mond rotte appels,’ aldus Macleod. ‘Het is het gevolg van niet alleen een falend systeem, maar ook van beleid om Spanje in 2012 te redden van de stijgende rente.’

‘Whatever it takes’, euro wordt op kosten van de burgers ‘gered’

Op dat moment sprak toenmalige ECB-president Mario Draghi zijn infame woorden dat hij de euro zou redden ‘whatever it takes’. Wat hij er niet bij vertelde is dat de prijs van dit ‘whatever it takes’ in eerste instantie door de Europese spaarders en pensioenfondsen moest worden opgehoest. Vanwege de almaar toegenomen schuldenlast moet Christine Lagarde’s interventie noodzakelijkerwijs nog veel groter zijn dan die van haar voorganger Draghi. Uiteindelijk zullen alle Europeanen hier zwaar voor moeten bloeden door een fors en permanent verlies van hun koopkracht en welvaart. De klatergouden welvaartsjaren van de lidstaten van de EU zijn bijna ten einde.

Lagarde zet Draghi’s ‘whatever it takes’ in een nog hogere versnelling. De ECB, dat pretendeert ‘onafhankelijk’ te zijn maar een door-en-door politiek instituut is, heeft eigenlijk altijd maar één doel gediend, en dat is ervoor te zorgen dat de ongecontroleerde uitgaven van met name de zuidelijke lidstaten altijd worden gedekt.

Daar werd een ingenieus systeem voor bedacht: Target-2. Alleen al Italië en Spanje zijn dit ECB systeem bijna € 1 biljoen schuldig. Duitsland, Luxemburg, Finland en Nederland hebben van dit systeem juist zo’n € 1,6 biljoen tegoed, waarvan het leeuwendeel (ruim € 1 biljoen) op conto van Duitsland staat. (Het piepkleine Luxemburg kan feitelijk gezien worden als een als onafhankelijke staat vermomde bank, één van de vele trucs die de ECB gebruikt om de financiële situatie van de EU rooskleuriger voor te stellen).

Grote megabanken technisch reeds failliet

Door het opkopen van staatsobligaties heeft de ECB zelf ook al een schuld van € 345 miljard, mede door het verdekt financieren van het pijlsnel oplopende Franse overheidstekort. Frankrijk kan inmiddels tot de PIIGS landen worden gerekend, maar dat zal nooit officieel worden toegegeven omdat Frankrijk als een ‘systeemkritische’ staat wordt beschouwd. De lasten van Frankrijk beginnen ondertussen steeds zwaarder op het eurosysteem te drukken, niet in het minst omdat de Franse megabank Société Générale technisch feitelijk failliet is, net als overigens Deutsche Bank en het Italiaanse Unicredit.

Wat de statistiek niet laat zien is dat de Bundesbank namens de ECB al vele miljarden aan Duitse staatsschulden heeft opgekocht. De almaar groter wordende onbalans in het Target-2 systeem is ontstaan omdat met name Italië, Spanje, Griekenland en Portugal met steeds meer ‘slechte’ schulden opgescheept zitten, oftewel schulden die nooit meer kunnen en zullen worden terugbetaald. Het gevolg was dat de ‘zombie’ bankensystemen in deze landen aan het permanente ECB infuus moesten worden gelegd.

‘Stelletje dronkenlappen in de goot’

De slechte schulden en andere ‘bad assets’ zijn ten tijde van de ‘bailout’ van Griekenland, en daarna de voor het publiek verborgen bailout van de Italiaanse banken, via het Target-2 systeem op het eurosysteem (en dus met name op Duitsland, Finland, Nederland en Luxemburg) afgewenteld. Wat niet in de statistiek staat is een nog vele malen hogere bedrag van € 8,31 biljoen (totaal waarschijnlijk meer dan € 10 biljoen) aan korte-termijn financieringen, waar in de eurozone vrijwel geen enkele dekking tegenover hoeft te staan.

Kort gezegd komt het erop neer dat u bijvoorbeeld met een gemiddeld jaarinkomen van € 36.000 zonder blikken of blozen een lening van de bank van € 1 miljoen krijgt, en de bankmanager vervolgens tegen u zegt: ‘Kijk maar wat er u ervan kunt terugbetalen, en wanneer…’ Wat denkt u, zal deze bank lang gezond blijven? En zal een centrale bank die deze banken vervolgens jarenlang overeind houdt, dan ook lang gezond blijven?

‘Als een stelletje dronkenlappen die zichzelf wankelend uit de goot proberen te hijsen, zijn de aandelenprijzen van de eurozone banken samen met de markten gestegen. Maar hun ratings blijven zo ontstellend slecht,’ constateert Macleod dan ook. De situatie is nu zó penibel, dat als één grote eurozone bank omvalt, het hele stelsel als een kaartenhuis in elkaar stort.

EU een ‘failing state’: koopkracht zal worden weggevaagd

‘De EU heeft alle tekenen van een failing state,‘ vervolgt de analist. Dat bleek vooral uit de reactie van de EU op de Brexit, die eigenlijk enkel als het op even stompzinnige als kinderachtige wijze nemen van wraak kan worden omgeschreven, ongeacht de pijnlijke gevolgen voor het blok zelf. Tevens is het onwaarschijnlijk dat de EU nog dit jaar uit de lockdowns komt, wat betekent dat alle lidstaten ongekende nieuwe schulden moeten blijven maken om hun economieën overeind te houden. De gevolgen van het uitermate schadelijke beleid zullen voor Europa nog zwaarder zijn dan voor de VS en China.

Grote delen van de economie – met name het MKB – staan op omvallen. Opgeteld bij de ontwikkelingen op de commodity markten (olie, metalen, voedsel, etc.) en de gigantische toename van de geldhoeveelheid, zal dit alles leiden tot een wereldwijd zeer groot verlies van koopkracht. De EU loopt dankzij zijn eigen structuur, beleid en toedoen helemaal achteraan bij het economisch herstel, dat in China alweer in volle vaart verloopt.

‘En omdat de financiering van alles op de schouders van de ECB rust, zal de crisis in de EU absoluut daar beginnen. Het zal het grootste deel van het bankensysteem zeker doen omvallen… Er is geen hele sterke stijging van de rente voor nodig om dat weg te vagen.’ En dan komt ook de werkelijke waarde van de ‘waarde’ en ‘assets’ die de grote eurozone banken beweren op hun balansen te hebben aan het daglicht: ‘voornamelijk NIETS.’ Geen wonder dat de kapitaalvlucht uit de eurozone in een stroomversnelling is geraakt. Geld vlucht altijd weg van plaatsen waar slecht en verkwistend beleid wordt gevoerd, en waar het straks niets meer waard is.

‘Systeem wordt doelbewust opgeblazen om communistische Great Reset te realiseren’

Als u zich afvraagt: maar waarom proberen ze dit niet te voorkomen? Dan is mijn antwoord: omdat het systeem volgens mij doelbewust wordt opgeblazen. Een digitale euro is reeds in de maak, en die moet op zeker moment al het contante geld gaan vervangen. Dit nieuwe digitale geldsysteem zal vermoedelijk tijdens of vlak na de aanstormende financiële megacrisis worden ingevoerd, en stapsgewijs aan alles worden gekoppeld (ID/paspoort, betaalpas, Covid-pas, etc.). Alle schulden zullen verbeurd worden verklaard, waarna alle ‘assets’, alle bezittingen, alle financiën, van alle bedrijven en particulieren, aan de staat zullen vervallen.

Dan zal de ‘Great Reset’, de transformatie van het ooit succesvolle E.E.G. vrijhandelsblok naar een Europese Sovjet Unie met een technocratisch en diep communistisch systeem, zijn voltooid. Dan is het definitief gedaan met onze welvaart en al onze vrijheden en bezittingen. (En u was als ondernemer nog zo blij zijn met de toegezegde vergoeding van 100% van uw vaste lasten door het kabinet! Beseft u werkelijk niet in welke val u met zijn allen getrapt bent? Dat u in deze in de maak zijnde planeconomie straks niets meer te vertellen heeft over uw eigen bedrijf en voortbestaan?)

Om een idee te hebben hoe ‘prettig’ het leven dan voor ons wordt, werp dan toch maar eens een blik in de geschiedenisboekjes, zou ik zeggen. Voor de meeste Nederlanders zal zo’n oproep echter aan dovemansoren zijn gericht. Zij hebben afgelopen week namelijk nog massaler op in naam ‘liberale’ partijen gestemd, die al jaren vrijwel enkel nog neomarxistisch EU-beleid uitvoeren.

Aangezien het volk blind wil blijven voor de onvermijdelijke gevolgen, lijkt er tot mijn grote spijt nog maar één ding op te zitten, en dat is (weer) heel veel pijn moeten lijden om de mensen weer tot bezinning te brengen. Met de hoop dat onze overlevende (klein)kinderen na deze vreselijke systeemcrisis wèl van deze keiharde lessen geleerd zullen hebben, en een veel gezondere samenleving zullen kunnen en willen opbouwen, een samenleving waar geen plek meer is voor Big Banks, Big Pharma, Big Tech, Big Military en Big Government, oftewel: voor Big Corruption.

 

Xander


mede gebaseerd op (1) Alasdair Macleod/GoldMoney via Zero Hedge
(2) Afbeelding (bewerkt): Ondergang Titanic, Wikimedia Commons, publiek domein VS (vrij van copyright); EU vlag: Wikimedia Commons, auteur: Irinawave,  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license


Zie ook o.a.:

22-02: 2021=1921: Wall Street tophandelaar waarschuwt voor plotselinge ‘Weimar’ hyperinflatie
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
07-02: ‘Mario Draghi moet als premier niet alleen Italië, maar de complete eurozone redden’
04-02: Van Haga: ‘Verlenging lockdown is ramp voor Nederland’
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:
10-12: President Macron hint in interview op einde vrije samenleving en komst harde dictatuur in 2021-2022
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
17-09: ‘Ruim 60% bedrijven die moesten sluiten wegens corona gaat nooit meer open’
07-09: (/ Corona maatregelen doen aantal werklozen wereldwijd tot boven 300 miljoen stijgen)
28-08: Teken Arno Wellens’ petitie ‘Laat de banken barsten’
01-08: Bankencrisis 2021: Corona herstelfonds is een bankenreddingsfonds dat Nederland moet betalen
20-07: Frankrijk, Italië en Spanje eisen dat Nederland onbeperkte pinautomaat blijft (/ Als Rutte ook maar iets geeft om ons volk, zou hij zelf uit Brussel weglopen)
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
07-07: Grote Groene Reset begint: 21% Duitse bedrijven staat op omvallen
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
26-04: ‘Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’ (Arno Wellens)
16-04: (/ Wordt het coronavirus gebruikt als dekmantel voor een verhulde nieuwe bailout van de banken?)
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

49

 1. @Rienus: SDRs zijn alleen voor centrale banken, het is geen betaalmiddel voor burgers. Daar zullen uiteindelijk de CBDC’s, Central Bank Digital Currenies, voor komen. Dat is meteen de reden achter de push voor cashless: als straks iedereen een account heeft bij de centrale bank (het commerciële bankensysteem wordt vernietigd), dan is het heel eenvoudig om “dissidenten”, of mensen met een te lage social credit score, van het systeem af te sluiten zodat zij hun basisbehoeften niet meer kunnen kopen. Zie China, zo wordt het in de EU en VS ook.

  Klopt dat de overheid goud en zilver kan verbieden en confisceren, maar de overheid kan je ook op elk gewenst moment uit je huis zetten. Is dat een reden om geen huis te willen hebben? Zilver en goud behouden altijd hun waarde, laten we hopen dat het nooit zover komt. Maar, dan moet er wel een aardige opstand gaan komen, en snel ook.

  Investeer wat in crypto, ook al vermoed ik dat het hele spel van ₿Itcoin en shitcoins/altcoins ook een vooropgezet plan is. Doe er je voordeel mee zolang het kan. Zorg in ieder geval dat je euro- en dollar exposure zo laag mogelijk is, aangezien die twee valuta als eerste kapot zullen gaan, al dan niet door (hyper)inflatie. De FED is vorige week gestopt met M2 data publiceren. Dat kan een teken aan de wand zijn: kijk eens naar bijvoorbeeld Argentinië, wat daar gebeurde (vlak) nadat de centrale bank stopte met dergelijke data publiceren… juist, hyperinflatie. Zie https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/m0xsfn/fed_stops_publishing_m2_money_circulation_imagine/.

 2. denk eens aan de periode 1933-1939. Hitler tilde Duitsland uit een depressie en verrichtte een economisch wonder. Dit wonder kwam door het aangaan van grote leningen / schulden. Hitler Duitsland wist allang dat schulden er niet toe doen want er was een oorlog gepland die alles zou rechttrekken/opschonen. Lebensraum im Osten. Onbeperkte gratis landbouwgrond en grondstoffen. De huidige USA en EU weten hoogstwaarschijnlijk ook al dat de schulden er niet toe doen, want er komt toch een ‘Great reset’ aan. ( inclusief gratis grondstoffen im Osten) 2024-2025 komt de nieuwe ‘flits’-oorlog die het westen vanzelfsprekend gaat winnen met onze nieuwe wonderwapens gepositioneerd aan de Russische grens..

  De kranten staan al jaren vol met anti-Rusland berichten en sinds kort zijn de mensenrechten in China opeens héél belangrijk aan het worden. Oude wijn in nieuwe zakken.

 3. Een door en door verrot en corrupt systeem wat zichzelf opblaast. Eindelijk, daar kunnen wij alleen maar beter uitkomen.

 4. Beste Xander, denk jij dat de agenda 21-30, the great reset, over heel de wereld wordt uitgerold? Of zijn er ook continenten die daar buiten blijven. Is het zinnig om te emigreren naar een land buiten Europa?

 5. $ gaat klappen, dus de rest ook.
  Nieuwe Digitale “munt” komt er aan.
  Kunnen ze zelfs zien hoeveel WC-Papier je hebt gekocht 🙂
  “Corona Passpoort” is eigenlijk gelijk een “Credit System”
  Gaan ze daar mee testen.

 6. De “miljardair” van morgen is degene die een goed gevulde proviandkast heeft op een geheime locatie waar niemand hem/haar kan traceren…

 7. Met de hoop dat onze overlevende (klein)kinderen na deze vreselijke systeemcrisis wèl van deze keiharde lessen geleerd zullen hebben, en een veel gezondere samenleving zullen kunnen en willen opbouwen, een samenleving waar geen plek meer is voor Big Banks, Big Pharma, Big Tech, Big Military en Big Government, oftewel: voor Big Corruption.

  Droom maar lekker verder, zolang de mens en zijn zondige natuur bestaan zullen er altijd dictators en beestachtigen anderen vertrappen!

 8. @ Klaas schreef:
  22/03/2021 om 8:18 am
  Aan edel metalen ga je ook niets hebben bij een reset. De staat kan het opeisen en verbieden dat er met iets anders dan een SDR betaald wordt.
  https://www.investopedia.com/terms/s/sdr.asp
  Die SDR gaat er komen en met totale controle kan je volgens mij je goud en zilver nergens kwijt.
  Maar goed wie ben ik?

 9. De motivatie waarom de ECB doorgaat met het opkopen van obligaties staat onjuist in dit artikel.
  De ECB kijkt namelijk niet of nauwelijks naar wat de rente doet. De ECB gaf aan dat ondanks de stijgende inflatie naar 1,4% deze nog steeds onder de doelstelling van 2,0% ligt.
  In plaats van obligaties opkopen kan de ECB de rente ook verder verlagen om de inflatie te verhogen, echter gezien de al vrij lage rentestanden verwacht de ECB dat obligaties opkopen effectiever is.
  De strategie die de ECB hanteert is trouwens precies tegenovergesteld aan de strategie die Turkije hanteert. In Turkije proberen ze hoge inflatie te bestrijden met lage rentes. Hoofdeconoom Erdogan heeft daarmee een orthodoxe theorie die tegen alle economie lessen ingaat en die de afgelopen 5 jaar niet lijkt te werken en die tot een totale devaluatie van de Lira leid.

 10. Denk aan de droom van Nebukadnezar, uitgelegd door de profeet Daniël.
  De droom ging over een beeld van allerlei materialen.
  De voeten waren echter van leem en ijzer, en dat blijft korrelig.
  Toen de steen naar beneden kwam werd het beeld verpulverd.
  Die voeten staan voor Europa en dat betekent, dat Europa nooit een solide rijk zal worden.
  Dit is nu aan de hand.
  Europa wordt binnenkort vermorzeld en er blijft niets van over.

 11. Zou bitcoin of aandelen kopen tegen crisis bestand zijn immers club van klaus bezitten 60% aandelen van de grote bedrijven

 12. Beetje zijdelings: Preradovic interviewt Wodarg een jaar na haar eerste interview dat vorig jaar 1,6 miljoen kijkers trok. Het was voor mij toen ook een openbarend interview dat de beklemming die toen in maart ontstond, een beetje wegnam. https://odysee.com/@Punkt.PRERADOVIC:f/210312_Wodarg:a
  Wodarg vertelt hoe hij altijd een graag geziene gast was bij o.a. de diverse media. Hoe hij in Duitsland gerespecteerd werd en hoe de media smulden van zijn strijd tegen de Mexicaanse Griep hoax met z’n vaccins.
  Maar toen Wodarg bezwaren uitte over de corona-politiek, leek het wel of er ergens een knop werd ingedrukt, waarna alle media zich keerden tegen Wodarg en hem als complotdenker probeerden weg te zetten. Plotseling wilden tallozen niet meer met hem spreken. Hij ervoer dat als zeer merkwaardig, vooral omdat hij wetenschappelijk blijft.

  Dan wijst hij op de risico’s van de mRNA injecties, die via het bloed in het lichaam komen. Dat is een onnatuurlijke weg, want SARS komt altijd via de ademhalingswegen. Dan kunnen de slijmlagen van neus, mond en keel, de pathogenen al bestrijden. Nu kunnen bloedplaatjes het mRNA ontvangen en het virus-eiwit gaan aanmaken, wat kans op stolsels kan geven, vooral in haarvaten.

  Kritiek op de computermodellen: Het gaat bij een epidemie over het leven. Levende wezens reageren voortdurend op elkaar en dat kan een rekenmachine onmogelijk goed uitrekenen. Daarom zitten die modellen (van b.v. Feguson) er zo naast. Maar ze zijn wel leidend bij het overheidsbeleid. Bij de Mexicaanse Griep werden b.v. het aantal zieken in Mexico vermenigvuldigd met een x aantal passagiers bij een y aantal vliegbewegingen en dan rolde daar een R factor uit. Er bleek helemaal niets van te kloppen.

  Kritiek op alle testen. Bij veel testen test men nog maar met één primer (eerder met 3). Is die positief, moet de gezonde persoon in quarantaine. Hoewel intussen al bekend is dat symptoomloze mensen geen besmettingsgevaar opleveren (dit geldt nog méér voor kinderen en jongeren). Dan kan er ook een positieve uitslag komen vanwege oudere SARS-virussen. Uit bloedmonsters van vóór deze ‘pandemie’, blijkt dat we al langer deze SARS-virussen kennen; ze muteren al 20 jaar en dus is er al weerstand ontwikkeld.
  En dan ontdekte iemand in Duitsland dat ze moest tekenen voor een verplichte test. Later bleek dat haar handtekening óók toestemming gaf dat het materiaal beschikbaar zou blijven voor ‘onderzoek’. En dat onderzoek kan dus DNA uitlezen b.v. van mensen die met hun naam bekend zijn. Dat vindt Wodarg een kwalijke gang van zaken.

  De totaal veranderde houding van de media verbaast hem enorm. Ooit smulde de pers van strijd en controverse! Dat is nu met corona helemaal verdwenen.

 13. De staat is hard bezig een soort van ellende te creëren waarbij we gras moeten kunnen eten. Gelukkig zijn zij die hun blinde darm nog hebben.

 14. we kunnen beter uit de munt Euro stappen. Met de invoering ervan is alles veel duurder geworden. En zo blijven we in die miserie zitten. Shalom

 15. Boorzalf 6.38

  Het is allemaal waar, de vraag is wat kunnen wij gewone stervelingen hieraan veranderen ???

  Bekende mensen hebben jaren geleden deze praktijken al aan het licht gebracht en werden daarna vermoord

  Alleen God kan deze mensen stoppen, in de Bijbel staat dat o.a. deze figuren het loon krijgen dat ze verdienen, en dat duurt niet zo lang meer !

 16. Dit verhaal gaat al zeker 15 jaar rond in de alternatieve media. Wel “grappig”, dat mensen die op rechts hebben gestemd, denken dat zij die basisinkomen niet gaan krijgen. Zo gauw die digitale munt een feit is, dan krijgt iedereen vanzelf een basisinkomen.(je zit dan vast aan een pc programma) Die dan nog leeft.(na vaccinatie en ander shit) Die krijgen ook te maken met het puntensysteem. Ben je braaf, krijg je privilege. Ben je stout, dan krijg je straf.
  Ik sta dus wel achter 1 wereldmunt. Puur om van die koersen/beurzen/gokhallen gedoe af te zijn, maar dan wel een cash munt. Zonder cash, geen vrijheid van handelen meer. Rente mag/moet ook weg. Het grootste probleem is: de macht wil niet dat we vrij zijn. Dus zal dit ook niet gaan gebeuren.
  Maar….
  In de zeven zegels(bijbel) staat geschreven, dat op een gegeven moment iedereen in oorlog is en dat er dan opeens ballen van vuur naar beneden komen. Iedereen rent naar huis en niemand weet meer wie de baas is en van wie bezit is.

 17. ME’er erkent tot zijn verdriet: ‘De politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd’.
  Steeds meer gewetensbezwaarde politieagenten en ME’ers besluiten hun verhaal te doen bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, die sinds eind oktober vorig jaar onderzoek doet naar het door de overheid gevoerde coronabeleid.
  https://www.ninefornews.nl/meer-erkent-tot-zijn-verdriet-de-politie-heeft-zich-tegen-de-nederlanders-gekeerd/
  Heel begrijpelijk, ook hun gezin is straks slachtoffer van deze overheidsmisdaden.

 18. @Rienus: met alle respect, maar ik denk niet dat iemand op deze site zit te wachten op links uit de pulpmedia als trouw, geenstijl, en nu.

  Mensen, zorg dat je niet veel geld op bankrekeningen hebt staan, want deze zullen eerdaags leeggehaald worden, zoals dat in 2013 in Cyprus al werd gedaan – als “testballon” voor bail-ins. De fase van bail-outs is namelijk voorbij, nu komen ze ons spaargeld en pensioengeld ophalen.

  Investeer al je euros in harde assets, zilver, goud, bitcoin, commodities.Hetzelfde geldt voor usd en eigenlijk alle andere vormen van fiat valuta.

 19. Ik voel op mijn kousen voeten dat er ondergronds hard wordt gewerkt aan vele grote onthullingen. Het is een kwestie van tijd.

 20. Verwacht het VK méér rellen en demonstraties in de toekomst? Zakt ‘het westen’ weg in een moeras? Want men wil er een wet doorvoeren die de politie meer rechten geeft om op te treden tegen geweldloze demonstraties. Het gezicht van de politie wordt steeds grimmiger, maar dan naar gewone burgers.
  Wordt corona gebruikt om de grondrechten af te schaffen, op weg naar een China-model? Waarom stelt de pers zulke vragen niet.

 21. Off topic, dit verzin je niet …

  Omdat blijkbaar niet genoeg mensen zich willen laten vaccineren, heeft onze overheids-propagandamachine iets nieuws ingezet: een psycholoog die tips geeft tegen ‘prikangst’.

  Ik heb met tranen in mijn ogen van het lachen het artikel gelezen, met als tip #1
  “Vermijd prikken niet! Hoe vaker je een prik neemt (met de nodige steun), hoe groter de kans dat de angst vermindert.”

  (je verzint ‘t niet 🤪)

  https://www.nu.nl/gezondheid/6122363/bang-voor-naalden-zo-krijg-je-je-prikangst-eronder.html

 22. We hadden al lang het zinkende schip moeten verlaten,Wat zou een vertrek uit de eu een zegen zijn. Op een gegeven moment zal het niet meer mogelijk zijn om nog meer geld bij te drukken en is het failliet van de eu een feit. Dat zal binnen 2 jaar gebeuren schat ik zo in. Het werkt gewoon niet. Zuinige en economisch goedlopende landen kunnen niet voor eeuwig voor alle rekeningen op blijven draaien.

 23. Alleen goud en zilver hebben een duizenden jaren oude reputatie van waarde. De overige munten zijn allemaal gebakken lucht en verdwijnen na verloop van tijd weer.
  Alleen het bezit van gouden en zilveren munten en – baren is echt bezit. Dat is echt geld.

 24. Hoi Xander,

  Mooi artikel is dit, bedankt voor het uiteenzetten van alle huidige ontwikkelingen. Het zal wel frustrerend zijn voor je om de hele tijd de waarheid naar boven te halen en zo weinig zien luisteren. Je staat echt in de schoenen van een profeet! Respect voor je houding. Je bent een licht in de duisternis.

  Wil je een artikel schrijven over de crypto revolutie? En hoe ze dit zullen gebruiken in hun Grote Reset? Ik zou het graag willen lezen van je! Een grote aanwijzing vind je bij INATBA.

  Sterkte met alles!

 25. De Duitsers hebben al enkele jaren geleden een nieuwe D.M. gefabriceerd …

  1 D.M. = 2 euros …

  Deutschland über alles ?

 26. verkiezingsfraude net als in Amerika, er klopt volgens mij niets van, ik ken niemand die op de vvd of d66 heeft gestemd, ik vind de verkiezings uitslag vreemd

 27. Bankenunie ( europa) opgericht in 2013 en volledig operationeel in 2015, laat toe dat de banken ( en politiek) vanaf die datum,- Al- uw roerende goederen, in beslag kunnen nemen.
  Als u morgen opstaat en uw kluis en bankrekening is leeg, dan hoeft u niet verrast te zijn, u heeft 6 jaar de tijd gehad om u voor te bereiden.
  Voor wie het wil lezen :https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp131009_1.en.html

 28. Financieel specialisten voorzien voor Amerika ook geen goede vooruitzichten, de inflatie is al lang in gang, gestegen zijn onder andere koper prijzen 30%, bouw materialen 50%, staal prijzen 30%, voedsel prijzen…. ik zou zeggen kijk in uw winkelwagentje als u boodschappen doet.

  Het systeem is uitgehold en leeggevreten, bankroet ! (alles volgens plan)

  Eer dat zoiets hier in de kranten staat is het al lang te laat en woont u op straat !

 29. Gaat goed van de week, geen gas meer ,geldstroom op.
  Zelfs vluchten kan niet meer,geen hout meer om.een boot te maken.

 30. Churchill zei het al: “Never let a good crisis go to waste.” (Of zoals Johan Cruijff zei “Ieder nadeel heb z’n voordeel”).

  En als er geen crisis is, dan creëren we er toch gewoon eentje!

  Ik zag net een foto van De Jonge en Rutte, die breeduit lachend en in vrijetijdskleding het zondagse Catshuisoverleg verlieten … De contouren van wat ons te wachten staat tekenen zich steeds duidelijker af. Beide heren zo in hun nopjes te zien voorspelt weinig goeds ….

 31. Kees Lieve heeft een redelijk goed verhaal over de economie van Nederland 2020. Er valt meer mee dan tegen, al erkent hij dat individuele ondernemers erg zwaar getroffen kunnen zijn en dat sommige branches het echt moeilijk hebben. Maar over het geheel genomen deed de vaderlandse economie het beter dan gedacht en dat had Lieve niet verdacht. Ook de werkloosheid valt erg mee; geen enorme toename. https://www.youtube.com/watch?v=m5-Wlii5hj8
  Maar tevens acht hij het mogelijk dat er een tweede crisis bovenop kan komen (21:00 minuut). Beurzen kunnen instorten en de rente kan gaan stijgen. Dan kan inflatie optreden en dat zou een tweede crisis kunnen veroorzaken. Maar tot heden is er nauwelijks inflatie en dat is niet “volgens de boekjes”, en dat wordt niet echt begrepen.

 32. De ECB kan geld drukken op alles wat van ons is dus eigenlijk creatief boekhouden. Op alles wat wij bezitten zit er wel een financiering op, Wat ik denk hoe ze hun Marxistische heilstaat gaan realiseren is de vastgoedmarkt te laten crashen. Het geld wat ze nu bijdrukken is ons vermogen zeg maar de overwaarde/meerwaarde boven je hypotheek. Als ze de markt laten crashen is het eerste wat er aangaat de overwaarde/meerwaarde en de rest de hypotheek gaan ze nationaliseren.Wat huurhuizen betreft die vallen allemaal al onder woningbouw coöperaties (gewoon overheid) Voor de bank (ook gewoon overheid) is het uitgeven van een hypotheek maar een computerhandeling maar voor ons staat er een echt huis tegenover waar we in wonen en leven. Alle hypotheken op 1 hoop en hervormen tot het digitale muntje en de boekhouding klopt weer net als de uitspraak van engnek Klaus Schwab “own nothing and be happy”

 33. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de Euro nooit een succes wordt. Sterker nog de puinhoop zal steeds groter worden. Dat krijg je ervan als er geen enkele dekking voor de Euro is. Het is 100% een fiduciaire munt. Er is geen enkele relatie met een onderliggende waarde. Vroeger was dat goud, nu is het lucht. En daar heeft een Draghi dankbaar gebruik van gemaakt. Voor mij is het een absolute zekerheid dat de Euro het niet zal redden. De rijke EU landen zullen echter een hoge rekening gaan betalen, omdat die arrogante leiders niet willen toegeven dat de Euro mislukt is.

Comments are closed.