Bitcoins en andere crypto’s zullen tijdens de komende crisis in beslag worden genomen

—————————————————————————————————————————————–

Verbazingwekkend hoe naïef de meeste mensen nog zijn door erop te vertrouwen dat de overheid zich aan zijn eigen wetten zal houden – De volgende fase van de Great Destruction om de Great Reset mogelijk te maken is nabij

—————————————————————————————————————————————–

Crypto valuta zoals Bitcoin en Ethereum worden nog altijd gepresenteerd als een ‘hedge’ tegen de pijlsnel oplopende ontwaarding van geld en andere ‘assets’. Het zou volgens velen de ideale escape zijn waarmee je je digitale financiële bezittingen buiten het zicht van grijpgrage overheden kan houden. Maar is dat wel zo? Wij schrijven al enkele jaren dat crypto valuta juist perfect passen in de plannen om tijdens de infame ‘Great Reset’ crisis een nieuw wereldwijd volledige digitaal betaalsysteem op te zetten, waardoor alle belastingen – en zelfs boetes – automatisch van uw rekening kunnen worden afgeschreven. Van uw huidige crypto wallet zal na de Great Reset dan ook niets overblijven.

Het speculeren met crypto’s heeft al veel mensen grote winsten opgeleverd, maar net zovelen fors verlies. Het bekende verkooppraatje dat over crypto’s wordt gehouden – namelijk dat ze buiten het huidige systeem zouden functioneren – klopt ook om een andere reden niet. Digitale valuta zijn namelijk volledig afhankelijk van de overheid, omdat die uw bitcoins met één pennenstreek allemaal in beslag kan nemen. Crypto’s zijn dan ook géén lange termijn ‘assets’, maar enkel tijdelijke middelen waarmee financiële handel kan worden bedreven.

Zeker gezien het met zevenmijlslaarzen platwalsen van burger-, grond- en mensenrechten in het kader van de corona plandemie is het ronduit naïef te denken dat de huidige machthebbers werkeloos zullen toekijken dat een alternatieve digitale valuta het huidige financiële systeem verslaat. Iedereen die denkt dat de overheid nog steeds te vertrouwen is en zich ook nog maar aan één wet die de burgers zou moeten beschermen gelegen laat liggen, heeft nog steeds geen idee tegen wat voor onbetrouwbare en gewetenloze Moloch hij of zij het opneemt.

Vergeet bij systeemcrisis alles wat afhankelijk is van elektriciteit

Daarnaast zijn crypto’s afhankelijk van het elektriciteitsnet. Als de huidige gefabriceerde geopolitieke- en energiecrisis nog groter wordt en er komen inderdaad massale blackouts, zoals inmiddels ook voor de Westerse landen wordt verwacht, hoe kan een digitale munt – indien die niet al in beslag is genomen en verplicht tegen een vastgestelde koers is omgeruild voor de CBDC (Central Bank Digital Currency) – dan nog overleven?

Tijdens de vele oorlogen die de VS heeft gevoerd waren energiecentrales, het communicatienetwerk en de watervoorziening steevast de eerste doelwitten. Als de VS/EU/NAVO het waagt een directe oorlog tegen Rusland en China te starten, dan zijn onze energie- en communicatie systemen de eerste installaties die deze landen zullen aanvallen. Crypto’s zullen dat niet overleven.

Vergeet tijdens een systeemcrisis dus alles wat afhankelijk is van het elektriciteitsnet. Die enige zaken die buiten het huidige fiat geldsysteem historisch waarde behouden zijn tastbare ‘assets’ zoals vastgoed, aandelen, waardevolle (kunst)voorwerpen en edelmetalen. Bij een volledige instorting van de samenleving is voedsel echter het meest waardevolle (ruil)middel (1). Als u honger heeft en de keus heeft tussen een biljet van 50 euro, een zilveren munt of een chocoladereep, dan kiest u toch echt voor het laatste.

Waarom vertrouwen burgers nog steeds op een wetteloze overheid?

En kijk wat oorlogen betreft eens naar wat Vladimir Putin in Oekraïne heeft gedaan. Hij nam de grootste kerncentrale in Europa in, maar zette die niet stop. Ook viel hij de watervoorziening niet aan en liet hij de civiele communicatiesystemen intact. Dit alleen al bewijst dat hij Oekraïne niet wil veroveren, maar enkel de Donbass wil verdedigen en het land van zijn gevaarlijke fascistische leiders – die hier als lievelingetjes en helden worden vereerd – wil verlossen.

Het onderstreept tevens hoe moreel diep gezonken het Westen is met zijn voortdurende anti-Russische leugenpropaganda campagnes. Ook in dit licht is het verbazingwekkend – om niet te zeggen onthutsend – hoeveel mensen nog steeds denken dat zij op basis van nationale wetten en internationale verdragen ‘veilig’ zullen blijven voor maatregelen van de overheid, terwijl die vanuit het oogpunt van de bescherming van burgers en hun vastgelegde rechten zó overduidelijk wetteloos aan het worden is.

Volgende fase Great Destruction is nabij

Nu de apenpokken ook Nederland zouden hebben bereikt, is het wachten op de volgende serie strenge maatregelen zoals nieuwe lockdowns, waarvan tijdens de corona plandemie is aangetoond dat die helemaal niets helpen, maar de problemen op alle gebieden juist fors verergeren. Nieuwe lockdowns zullen dan ook enkel de ‘Great Reset’ van het inmiddels door velen gehate World Economic Forum van Klaus Schwab – waar de regering Rutte volledig onderhorig aan is – bevorderen.

Kortom: de volgende fase de ‘Great Destruction’ van onze samenleving en economie komt steeds dichterbij. Aangezien de bevolking met ‘diversiteit beleid’ vakkundig uit elkaar is gespeeld en ernstig is verzwakt met immuunsysteem verwoestende Covid injecties, lockdowns en verplichte mondkapjes, valt een massaal wakker worden en vreedzaam in verzet komen helaas niet meer te verwachten.

ALLES zal in beslag worden genomen, ook crypto’s. De huizenmarkt zal instorten en de banken zullen daardoor omvallen en worden genationaliseerd, waardoor bijna al het vastgoed in handen van de overheid zal komen – precies volgens de plannen van het WEF. En zelfs als u schuldenvrij bent zult u niet aan de dans ontspringen, want dan legt de overheid u gewoon nieuwe belastingen (/ gedwongen hypotheken) op vanwege uw bezit.

Wees niet naïef, ga met overleg en wijsheid te werk

Deze plannen en maatregelen zijn al decennia in voorbereiding, en bedoeld om iedereen in een waterdicht totalitair digitaal controlesysteem te plaatsen, waarin het definitief voorbij is met privé bezit en bijna alle vormen van vrijheid.

Dit schreven we op 19 december 2021, dus nog ruim vóór de oorlog in Oekraïne: ‘Mede afhankelijk van de geopolitieke ontwikkelingen (Rusland/Oekraïne, China) en de doelbewust gecreëerde energiecrisis varieert de tijdspanne waarbinnen de komende crash gaat plaatsvinden van enkele weken tot enkele jaren. Maar hoe kort of langer het ook duurt, het gaat hoe dan ook in 2022 beginnen. In 2025 zullen we ons land en werelddeel niet meer herkennen. ALLE vrijheid en een groot deel van onze welvaart zal zijn verdwenen, en als het met de vax-oversterfte zo doorgaat zoals nu vermoedelijk ook een substantieel deel van onze bevolking. We zullen by design in de allerhardste en meest onmenselijke totalitaire dictatuur ooit zijn gestort.’

Wees dus niet naïef door uw kaarten op één ‘magische oplossing’ zoals crypto’s te zetten. Besef met wat voor tegenstander u te maken hebt – één die de beschikking heeft over tal van machtsmiddelen, en zeker sinds 2020 heeft laten zien er niet voor terug te schrikken deze tegen weerloze burgers – zelfs ouderen en kinderen – in te zetten. Ga daarom altijd met overleg, voorzichtigheid, omzichtigheid en wijsheid te werk als u zich genoodzaakt ziet uw belangen te verdedigen, en u zich te weer moet stellen tegen het onrecht dat u wordt aangedaan.


Xander


(1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:
                        
2021:

20-12: Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen
19-12: De echte reden van de lockdown: ECB staat op instorten, financiële crash EU nabij
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval
18-10: Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie

2020:

17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
25-07: The Switch: Overheden willen cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
08-07: Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
22-03: EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’
12-01: Transport Coalitie VS waarschuwt voor grootschalige rellen, bevoorradingscrisis en burgeroorlog
05-01: Council on Foreign Relations: ‘De wereld zal een slagveld worden’

2019:

09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)