Petitie tegen wetsvoorstel waarmee identificatie met ander geslacht heel eenvoudig wordt

De transhumane ‘regenboog’ agenda lijkt zich nu vooral te focussen op het afbreken van alle bescherming van kinderen tegen volwassenen.

—————————————————————————————————————————————–

‘Gevaar voor vrouwen en kinderen’ – Minimumleeftijd geslachtsverandering kinderen wordt afgeschaft – Feiten en biologie zeggen anno 2021 niets meer, het enige dat nog telt is GEVOEL

—————————————————————————————————————————————–

Morgen vergadert de Kamercommissie Justitie en Veiligheid over een wetsvoorstel van VVD-minister Sander Dekker waarmee het in Nederland heel eenvoudig wordt om je te identificeren met het andere geslacht. Als die wet wordt aangenomen, kunnen mannen en jongens zichzelf straks naar believen als ‘vrouw’ identificeren en gebruik gaan maken van bijvoorbeeld vrouwentoiletruimten en meisjeskleedkamers, zoals in sommige Amerikaanse staten reeds het geval is, en wat daar al voor veel ongemak en boosheid heeft gezorgd. Op CitizenGo is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat.

Duizenden jaren lang werden mensen biologisch geïdentificeerd als man als ze een penis hadden, en als vrouw als ze een vagina hadden. Eigenlijk te belachelijk voor woorden dat dit moet worden geschreven, maar in onze moderne, zo ‘progressieve’ tijd wordt dat maar achterhaald en zelfs discriminerend gevonden. Lichamelijke en biologische kenmerken zeggen ineens helemaal niets meer over je geslacht of natuurlijk bepaalde seksualiteit – nee, het enige dat nog telt is GEVOEL.

‘Gevaar voor vrouwen en kinderen’

‘Wij, de ondertekenaars, maken ons zorgen over het voorliggende wetsvoorstel om eenvoudiger het geslacht te kunnen laten veranderen in de akte van geboorte,’ begint de petitie die is gericht aan de Kamerleden. ‘Onzes inziens doet dit voorstel geen recht aan de biologische werkelijkheid van man en vrouw en levert het bovendien gevaar op voor vrouwen en kinderen.’

‘Vrouwen bij sportverenigingen kunnen straks — als deze wet wordt aangenomen — biologische mannen in hun kleedkamer verwachten, omdat deze hun geslacht officieel hebben laten veranderen in ‘vrouw’.’

‘Kinderen, die hun eigen geslacht nog aan het ontdekken zijn en die hierin misschien tijdelijk een fase doormaken waarin ze zich voorstellen van het andere geslacht te zijn, lopen met deze wet kans dat hun wettelijk vertegenwoordigers voor hen een officiële geslachtswijziging aanvragen. Met alle gevolgen van dien op de lange termijn.’

‘Dit alles is niet acceptabel. Wij roepen u dan ook met klem op om niet mee te werken aan dit wetsvoorstel en er tegen te stemmen.’

De begeleidende uitleg in zijn geheel:

Onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer dreigen het contact met de realiteit steeds verder te verliezen.

Een meerderheid steunt regelmatig allerlei ultraliberale voorstellen en tuimelt van de ene vergissing in de andere.

Op dit moment dreigt er concreet het volgende.

De miskenning van het natuurlijke verschil tussen man en vrouw, door het mogelijk te maken om met een simpel verzoek het geslacht in de akte van geboorte te laten veranderen.

En dit zonder tussenkomst van enige arts of andere deskundige beoordelaar en zonder tussenkomst van een rechter. Puur op basis van hoe de persoon zich op dat moment voelt.

Dit wetsvoorstel — opgesteld onder druk van de LHBTQ-lobby — ligt op dit moment voor bij de Kamercommissie Justitie en Veiligheid, die er komende donderdag (8 juli) over gaat vergaderen.

We moeten de leden van deze commissie tot de orde roepen.

Teken nu de petitie aan Kamerleden om hen te laten weten dat ze de biologische werkelijkheid van man en vrouw niet zomaar kunnen ontkennen!

We moeten de samenleving in het algemeen, en Kamerleden in het bijzonder, wakker schudden en hen laten weten dat dit geen onschuldige kwestie is.

Want dat is hoe partijen als D66 erover lijken te denken: als we maar rekening houden met mensen hun gevoelens, dan komt alles goed. En daar heeft toch niemand last van?

Integendeel: als iemand de ene dag een man kan zijn en de volgende dag een vrouw (of een ongeboren kind de ene dag geen persoon kan zijn en de volgende dag toch wel), dan zagen we aan de stoelpoten van de werkelijkheid waarin we leven.

Feiten bestaan niet meer. Alles wordt als drijfzand en rechteloosheid en willekeur zijn het gevolg.

Dit kunnen we niet toestaan.

Teken daarom onze petitie aan Kamerleden om hen op het hart te drukken dat ze dit wetsvoorstel moeten verwerpen.

Als deze wet wordt aangenomen, zal dit afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem.

Want wanneer iemand zomaar zijn wettelijk geslacht kan laten veranderen en dit later weer kan terugdraaien, louter op basis van een gevoel of beleving, komt dan niet alles op losse schroeven te staan?

De gevolgen zijn niet te overzien. Vrouwen bij sportverenigingen kunnen straks — als deze wet wordt aangenomen — mannen in hun kleedkamer verwachten, omdat deze hun geslacht officieel hebben laten veranderen in ‘vrouw’…

Daarnaast komen ook kinderen in gevaar, aangezien dit wetsvoorstel niet alleen de deskundigenverklaring, maar ook de minimumleeftijd voor geslachtsverandering wil afschaffen.

Er zijn relatief veel kinderen die een periode doormaken, waarin ze onzeker zijn over hun geslacht. Dat is onderdeel van het opgroeien en het ontdekken wat het eigen geslacht eigenlijk betekent.

Dit kan door ouders of verzorgers, die zich het hoofd op hol hebben laten brengen door de LHBTQ-lobby, straks worden aangegrepen om het kind officieel van geslacht te laten veranderen.

Met alle verwarring van dien voor het kind en voor de omgeving van het kind. Denk eens aan hoe dit de opgroeiende vriendjes en vriendinnetjes van het kind zal beïnvloeden…

Teken onze petitie aan Kamerleden en roep hen op om kinderen te beschermen door dit tegen dit wetsvoorstel te stemmen!

Britse transgender ouders lieten 5 jarig zoontje in meisje veranderen

In 2019 liet het eerste Britse transgender echtpaar hun 5 jarige zoontje in een meisje veranderen. Piepjonge kleuters mogen binnenkort dus ook in Nederland voor het leven lichamelijk zeer ernstig verminkt worden als hun ouders daartoe besluiten. ‘Kijk eens hoe schattig hoe onze kleine Thijs steeds jurkjes van zijn zus aan wil. Weet je wat? Laten we zijn piemeltje eraf laten halen en hem voortaan Thea noemen. Wat zal hij gelukkig zijn!’

Het Amerikaanse College van Pediaters (Kinderartsen) waarschuwde in 2016 dat de – op veel scholen verplichte – transgender- en diversiteit promotende lesprogramma’s neerkomen op kindermisbruik, omdat bij kinderen die denken van het andere geslacht te zijn ‘er geen probleem in hun lijf is, maar in hun hoofd. Daarom zouden deze kinderen wegens gender dysforie (een mentale stoornis) moeten worden behandeld’. (4)

Kun je als je kleuter bent al zo’n levensbepalend en onomkeerbaar besluiten maken?

Deze waarschuwingen van experts werden, zoals ‘progressieven’ met eigenlijk alle kwesties doen als ze per se hun zin in willen krijgen, in de wind geslagen. Net als in Nederland krijgen jonge Amerikaanse kinderen te horen dat je geslacht / gender en bijbehorende seksualiteit niets meer dan een ‘keuze’ is die niet biologisch bepaald is.

Kortom, in het ‘progressieve’ Westen moet je 16, 17 of 18 zijn om auto te mogen rijden, mag je op je 18e stemmen en trouwen, moet je minimaal 16 zijn om legaal seks te mogen hebben, maar mogen piepjonge kinderen van 5 en zelfs 3 jaar oud een ingrijpend, niet ongevaarlijk, levensbepalend en onomkeerbaar ‘besluit’ maken om van sekse te veranderen. Omdat ze op die leeftijd wat seks(e) betreft klaarblijkelijk al wèl precies weten wat ze willen, en hun ouders daar geen enkele invloed op hebben.

Straks ook leeftijd niet meer dan een gevoel?

Nu de sekse verschillen stap voor stap worden uitgewist en zelfs maar het wijzen daarop wordt gecriminaliseerd, komt de volgende stap steeds dichter aan de horizon: het opheffen van leeftijdsverschillen. Waarom zal dat worden gedaan? Om op den duur seks tussen volwassenen en kinderen te kunnen legaliseren. (‘Hoe oud is jouw nieuwe vriendin?’ – ’18.’ – ‘Maar ze zit net in groep 2!’. – ‘Ja, maar ze voelt zich 18, dus is ze volwassen.’)

De indoctrinatie om dit uiteindelijk geaccepteerd te krijgen begon al tientallen jaren geleden met de – uiteindelijk mislukte – pogingen in de jaren ’70 en ’80 om de minimum leeftijd voor seks fors te verlagen naar 12 jaar, of zelfs helemaal te schrappen. Die wens is nooit losgelaten – integendeel. In 2019 bracht Amazon een babyrompertje op de markt met daarop de tekst-‘Daddy’s little f*cktoy. Het was enkel een test om te zien hoeveel protest er tegen zou komen. (3)

Inmiddels kunnen mannen die zich identificeren als ‘trans’ of ‘pre op trans’ in een beauty/wellness centrum in Los Angeles poedelnaakt bij vrouwen en kleine meisjes in bad gaan zitten, en krijgen vrouwen en moeders die hierover klagen te horen dat ze dit voortaan maar normaal moeten vinden.

‘Alle geldende maatstaven over seksualiteit weggebroken’

Emeritus-paus Benedictus reageerde begin 2019 in een ingezonden artikel aan Duitse media op de vele misbruikschandalen in de kerk en in de samenleving. ‘Tussen 1960 en 1980 werden alle geldende maatstaven over seksualiteit weggebroken…. Waarom kon pedofilie zo’n grote omvang krijgen? De oorzaak ligt in de afwezigheid van God.’

In 2018 werd in de Amerikaanse National Review geschreven dat sommigen de term ‘LGBTQ’ niet divers genoeg meer vinden, en deze willen uitbreiden tot ‘LGBTQQICAPF2K’, waarbij de extra Q voor ‘questioning’ staat (oftewel: ‘ik weet nog niet wat ik ben’). I staat voor ‘interseksuelen’, C voor ‘curious’ (nieuwsgierig), ‘A’ voor aseksueel, a-gender en ‘ally’ (bondgenoot), P voor poly- en panseksueel, F voor ‘friends and family’, 2 voor ‘two-spirit’ (twee geestig?), en K voor ‘kink’ (vreemd of pervers). (2)

Krokomedarissen hoeven niet te worden getest en gevaccineerd

Al deze krankzinnige ontwikkelingen brengen mij wel op een idee. Als je je biologisch bepaalde identiteit en werkelijkheid nu naar believen kunt veranderen, en iedereen MOET dat accepteren omdat je anders gediscrimineerd wordt, dan identificeer ik me als ongeteste en ongevaccineerde voortaan met iemand die WEL getest en WEL gevaccineerd is.

Ik eis dus een test- en vaccinpaspoort, enkel omdat mijn gevoel mij zegt dat ik de mRNA nanodeeltjes en spike proteïnen van het vaccin door mijn bloed voel stromen. Dat dit feitelijk niet is gebeurd noch zal gebeuren, maakt helemaal niets uit. Biologische feiten worden nu immers ondergeschikt gemaakt aan gevoel. En als de Tweede Kamer daadwerkelijk vindt dat gevoel nu onaantastbaar is en boven alle feiten verheven dient te worden, dan moet ook MIJN gevoel onaantastbaar zijn, want anders wordt ik gediscrimineerd.

En als dat niet werkt, dan identificeer ik me voortaan gewoon als krokomedaris. In de besluiten en wetten staat namelijk nergens te lezen dat krokomedarissen zich moeten laten testen of vaccineren. Er staat ook nergens dat krokomedarissen om andere redenen de toegang tot allerlei publieke ruimten en activiteiten kan worden ontzegd.

‘Wetenschappelijk Actief Persoon Pratend In Eerlijkheid’

Belachelijk? Ja natuurlijk, maar ‘when in Rome, do as the Romans do’. Maak indien mogelijk gebruik van de algehele belachelijkheid en krankzinnigheid die onze samenleving tot in de hoogste echelons in een wurgende greep heeft gekregen. Zorg er echter wel voor dat U uw verstand niet verliest, en u zich niet laat intimideren door het scheldwoord ‘wappie’. Professor Pierre Capel gaf daar in zijn laatste videocolumn ‘Logica en Angst‘ een treffende uitleg aan: ‘WAPPIE – Wetenschappelijk Actief Persoon Pratend in Eerlijkheid’.

Als onze samenleving deze collectivistische ‘progressieve’ waanzin en dit neomarxistische cultuur- en beschavingsnihilisme overleeft, dan zou ‘wappie’ achteraf wel eens als een geuzennaam kunnen worden geschouwd.

 

Xander*

(* Voor alle duidelijkheid: ik heb helemaal niets tegen mensen die zich identificeren als LGBTQI, of wat voor letter van het alfabet dan ook. Ik verzet me echter wèl tegen de ideologische agenda die in naam van deze mensen – maar zeker niet altijd met hun instemming – aan de samenleving, en nu zelfs ook aan piepjonge kinderen, wordt opgedrongen.

Leef vooral uw leven, en laat elkaar in de vrijheid het niet met elkaar eens te zijn. Als dat betekent dat u vanwege uw andere identiteit of levensvisie niet wordt toegelaten tot bepaalde ruimten of activiteiten, accepteer dat dan en ga niet meteen ‘discriminatie!’ roepen (respect werkt namelijk twee kanten op). U kunt met gelijkgestemden ook uw eigen ruimten en activiteiten creëren. Dat geldt zowel LGBT’ers als niet-LGBT’ers. In een moskee gaat u tenslotte ook niet hardop tot Jezus bidden, en in een kerk niet tot Allah en Mohammed. Dat is namelijk geen gebruik maken van uw vrijheid, maar respectloze provocatie. Buiten de kerk of moskee mag u echter zeggen en vinden wat u wilt.)


(1) CitizenGo
(2) Infowars
(3) Infowars
(4) Natural News

Zie ook o.a:

22-06: Hongaarse ‘anti-homo’ wet beschermt in werkelijkheid kinderen tegen pedofielen en pronografie (/ Amerikaanse moeder woest over nieuw schoolboek waarin 5 jaar oude kinderen wordt geleerd hoe ze anale seks moeten hebben )
23-04: ‘VN Commissie maakt stimuleren abortus en seksualisering van kinderen topprioriteit’ ( / Amerikaanse kinderen worden tot seks-object gemaakt: Video van jonge meisjes die ’s avonds laat meedoen met een ‘drag queen’ show )

2020:

05-12: Australisch wetsvoorstel zet tot 10 jaar gevangenisstraf op uitdragen Bijbelse visie op seksualiteit (/ Wetsvoorstel opent deur voor pedofilie en necrofilie)
30-06: Coalitie van marxisten en islamisten heeft oorlog verklaard aan Westerse samenleving’
29-06: Turkse staatszender onthult hoe wereldelite jong blijft door hormoon van gefolterde kinderen
24-06: Vier auteurs breken met agentschap van ‘transfobische’ schrijver Harry Potter boeken
20-06: Horror in autonome Black Lives Matter zone: ‘Activisten verkrachten mannen, vrouwen en kinderen’
11-06: Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven? (/ ‘Het Westen stort onder gewicht van eigen zelfhaat in elkaar’ – Nederland: Lesprogramma voor groep 4 zet enkel witte mensen als racisten neer)
30-04: WHO beveelt Europa aan peuters te onderwijzen over masturbatie en gender identiteit (/ Volgende stap naar normaliseren pedofilie via seksualiseren allerjongste kinderen)
03-03: Deep State valt Trumps minister Justitie aan om onderzoek Pedo-pizzagate te saboteren (/ Deep State en linkse media beschermen pedo’s in hoogste kringen)
11-01: Mensenrechtenorganisatie eist andere namen voor geslachtsdelen om transgenders te pleasen

2019:

21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030
20-12: Kritiek op transgender agenda in VS en Engeland bestraft met ontslag en gevangenisstraf
16-12: Nieuwe EU wet… om mensen met kritiek op te sluiten (/ Straks ook critici van diversiteit, transgender, klimaat en EU zelf opgesloten)
14-12: Hoe absurd, zuur en krankzinnig is het Westen eigenlijk geworden? Nou zo:
03-12: Eerste Britse transgender stel laat 5 jarig zoontje in meisje veranderen
07-08: Bekende Amerikaanse dominee zegt zijn geloof vaarwel en wordt pro-LGBTQ
28-04: Het pure kwaad: Seks met kinderen big business geworden in het Westen
12-04: ( / Seksualisering van steeds jongere kinderen gaat onverminderd verder: ‘Daddy’s little f*cktoy’ op babyrompertje)
26-03: Topadviseur UNICEF veroordeeld wegens verkrachten kinderen (/ ‘VN net als Vaticaan eldorado voor pedofielen’ – Voormalige top VN vertegenwoordiger schat dat er zo’n 3300 pedo’s actief zijn in de VN
16-02: Franse scholen moeten ‘vader’ en ‘moeder’ vervangen door ‘ouder 1 en 2’
25-01: In 5 jaar tijd 50 x zoveel transgender kinderen

2018:

25-08: Marc Dutroux wil vrijkomen, internationaal pedo netwerk nog steeds onaangetast

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

16

 1. Er bestaan voor mij maar twee seksen en dat is voor mij voldoende, als iemand zich niet goed voelt in zijn vel, dan zit het probleem meestal bij de persoon zelf. Je laten ombouwen tot man of vrouw is tegennatuurlijk. Het is toch simpel, ofwel ben je een man zoals ik die atletisch gebouwd is ofwel ben je een vrouw, wat is eigenlijk het probleem. shalom

 2. ——–Verwijderd, zie siteregels. Mod.
  Voor mijn gevoel bestaan er alleen mannen of vrouwen, hoe ze geboren worden, punt.
  Wil een man zich laten ombouwen tot vrouw of een vrouw tot man als volwassene?
  Ga je gang, zot zijn doet dan enkel jezelf zeer maar dat ze met hun vuile tengels van onze kinderen AFBLIJVEN!
  Van kinderen en dieren blijf je AF, daar is geen enkele discussie over te voeren en al zeker niet door die criminele bemoeials die zich nog onterecht politici durven te noemen!
  Hier zijn geen woorden voor!

 3. Het kan ook voordelen bieden, want dan kunnen we nu massaal met pensioen gaan. Want zo voel ik mij. Of als we alle het gevoel hebben dat wij koning zijn van dit land en niet meer belasting plichtig zijn, maar wel even 6 miljoen euro aan uitkering willen ontvangen. Met deze wet verklaren zij dat dan iedereen gek is geworden. Want zo kan het ook andersom gebeuren, dat ze iedereen op kunnen sluiten, omdat ze het gevoel hebben dat ze een gevaar vormen voor andere. Deze wet luidt het einde van een samenleving in. Waar alle andere wetten en regels overboord gegooid worden. Want als enkel nog alleen jouw gevoel nog volstaat en dat iedereen dat moet accepteren, want anders voel jij je gediscrimineerd is alles zoek. Dan mogen we ook iedereen afmaken, als je die ander niet mag, want mijn gevoel zegt dat ik dat mag doen. Dan is niemand meer veilig in het land en is iedereen overgeleverd aan de willekeur.

 4. @ Dick: 3:52 pm. Inderdaad Dick, dooe krankzinnigen, linkse volidioten, en criminelen, de wereld als gekkengesticht. Here Jezus kom toch spoedig!

 5. Hoe kan ik de petitie ondertekenen. Waarom wordt dat zo lastig gemaakt? Ik sta uiteraard 100% achter het artikel en de petitie!

 6. Valt het (bijna) niemand op dat in de 11 jaar pinokkio ons hele leven van normaal veranderd is in waanzin?
  Klimaatwaanzin,coronawaanzin,geslachtswaanzin,onderwijswaanzin,woonwaanzin,allochtonenwaanzin,criminaliteitwaanzin,belastingwaanzin,boerenpestenwaanzin,politieke waanzin,kortom …rutte en zijn dievenbende zijn de waanzinnigen, zij moeten per direct door de (echte)politie en/of (echte) militairen gearresteerd worden en opgesloten in separatiecellen.
  Zijn ze er nog wel…de echte vaderlandsgetrouwe dienders en soldaten?

 7. Wanneer krijgen kinderen weer een normale opvoeding .? getikte ouders die ook al niet meer
  weten wat normaal is ook. Aso en bedorven En de politiek werkt er oogluikend in mee .
  Helemaal te gek voor worden daar moet een flink de bezem door alles moet kunnen en wat goed was moet overboord een dikke foei.

 8. Sander Dekker zit op een zeer glibberig spoor. Zijn wetsvoorstel gaat regelrecht in tegen de Goddelijke ordening van Zijn Schepping. Je moet maar hoogmoedig genoeg zijn om zulke dwaasheden te opperen en in wet vast te leggen.
  Lees ook wat Dick schrijft als reactie over het bekijken van gekken in een gesticht (hierboven).

 9. Kleine leugens openen de weg naar grote leugens, en een samenleving die in grote leugens gelooft is in staat tot elke mogelijke gruwelijke daad omdat ze niet meer een wereldbeeld heeft dat in waarheid (en dus goedheid) gegrond is.

  Het idee dat een man in een vrouw kan veranderen door een bijna middeleeuwse verminking van de geslachtsorganen en wat oppervlakkige uiterlijke veranderingen is ziek.

  Het probleem is echter dat deze waan opgenomen wordt in de wetenschap met haar politiek correcte opvattingen. Zo wordt in Amerikaanse wetenschappelijke onderzoeken niet meer over “zwangere vrouwen” maar “zwangere personen” gesproken. En zo wordt het hart van de waarheid waarop onze samenleving gebaseerd is gecorrumpeerd. De streep van persoonlijke opvatting naar objectieve “waarheid” wordt hier op de verkeerde manier doorkruist, en het logische eindstation van dit alles is sadisme tegenover de meest kwetsbaren.

  Ik ga zelf op geen enkele manier meedoen aan deze waanzin, ook niet als het me in staat zou stellen om me te identificeren als immuun voor corona.

 10. Mijn oudste zoon, die door zijn jeugdvrienden Boer genoemd werd, omdat er werkelijk geen draadje vrouwelijkheid in hem te ontdekken viel,
  Schreeuwde toen hij drie was eens de hele kledingwinkel bij elkaar omdat ik geen rose jurkje met pofmouwen en petticoat voor hem wilde kopen. Hetzelfde gebeurde in de schoenwinkel.
  Toen wij er achter kwamen dat hij de kleuren van de jongenskleding zo stom vond, bracht een rose t – shirt met racewagen print uitkomst.
  Stel je voor dat we toen in deze tijd geleefd hadden!
  Ik ben het er niet mee eens om de voorstanders van die hele transgender beweging gekken te noemen. Voor mij zijn het misdadigers!

 11. Het gebruik van vrolijke ‘regenboogkleuren’ is speciaal uitgevonden om kinderen te lokken.
  Ze zouden beter spreken van ‘sh*tkleuren’ want die komen dichter bij de werkelijkheid.

 12. Ik beschouw die hele beweging als volkomen getikt. Dit valt onder het hoofdstuk “problemen opdringen waar ze niet zijn”. Krijsen om niks.

 13. Sodom en Gomorrah – tijd voor Noach in de boot ging.
  Wat zal het vreselijk zijn als na de Turbulation de Wraak van GOD op de aarde wordt uitgestort.
  Geen angst voor GOD is er meer.
  Hoe mensen veranderd zijn in de laatste 30 jaar (kudde volk).

 14. ‘LGBTQQICAPF2K’? Véél te beperkt lijstje, hermafrodiet en zelfs het heden o zo populaire non-binair werd vergeten. Zelf twijfel ik tussen Cassandra en Medusa. Maar ben sowieso immuun voor banale nieuwe virusjes dus ook ik eis een corona-proof bewijs!

 15. Vroeger gingen de mensen naar een gesticht om als vermaak “gekken” te bekijken. Nu worden we er door geregeerd. Interessante tijden, dat wel.

Comments are closed.