‘VN Commissie maakt stimuleren abortus en seksualisering van kinderen topprioriteit’

In de VS inmiddels letterlijk toegejuicht: jonge meisjes als seks-objecten op het podium van een drag queen show (links). Het past allemaal in het alomvattende streven om het rechter plaatje zoveel mogelijk te voorkomen.

—————————————————————————————————————————————-

Amerikaanse kinderen worden tot seks-object gemaakt: Video van jonge meisjes die ’s avonds laat meedoen met een ‘drag queen’ show

—————————————————————————————————————————————-

Vandaag is de laatste dag dat er in de Commission on Population and Development (CPD) van de VN onderhandeld wordt over een document waarmee alle landen onder het mom van ‘Covid-19 hulp’ worden gedrongen om gemakkelijker abortussen uit te voeren en meer ‘seks onderwijs’ aan jonge kinderen te geven. Een petitie van CitizenGO die oproept om in ieder geval de gewraakte paragrafen over abortus uit het document te halen, heeft inmiddels zo’n 550.000 handtekeningen gekregen.

Als het document ongewijzigd wordt aangenomen, dan gaat er in het kader van het linksradicale Agenda 2030 programma van de VN veel geld naar het promoten van abortus en seks’onderwijs’ aan kinderen. Tevens wordt de macht van de secretaris-generaal verder vergroot, wat de opmaat is naar een toekomstige wereldregering waaraan alle landen ondergeschikt moeten worden gemaakt.

CitizenGO wijst op de ‘misleidende titel’ boven het document, die spreekt over ‘voedselzekerheid, voeding en duurzame ontwikkeling.’ Die ontwikkeling blijkt echter amper gericht te zijn op het verlenen van voedselhulp en ontwikkeling van de landbouw, maar vooral op ‘de rechten van vrouwen en meisjes’ en het elimineren van allerlei vormen van ‘discriminatie’ en ‘gender gebaseerd geweld’.

Het ‘recht’ om zo snel en eenvoudig mogelijk van een baby af te komen

Dat klinkt allemaal mooi, de rechten van vrouwen en meisjes, maar de focus van de VN ligt vrijwel uitsluitend bij seksuele- en voorplantings’rechten’, die zouden bijdragen aan voedselzekerheid. Het kromme idee erachter lijkt te zijn dat als meisjes nu maar zo snel mogelijk seksueel ‘bevrijd’ wordenvan hun heteroseksuele ‘programma’, ze vanzelf minder kinderen krijgen en er ‘dus’ minder voedsel nodig is. En mochten ze dan met zoiets ongewenst als een baby dreigen te worden opgescheept, dan moeten ze het ‘recht’ krijgen om daar zo snel en eenvoudig mogelijk vanaf te komen.

Een eerdere petitie was gericht op de jaarlijkse Commission on the Status of Women (CSW), die van 15 tot 26 maart werd gehouden. De agenda van deze CSW van de VN wordt steeds extremer; behalve de focus op abortus wordt vooral de LGTB+ agenda en het ‘radicale feminisme’ gepromoot, waarvan ‘alomvattend seksonderwijs’ aan kinderen een kernonderdeel is.

Omzichtig taalgebruik zoals ‘het verantwoordelijk houden van de media voor het promoten van geweld tegen vrouwen’ kon niet verhullen dat het werkelijk doel hiervan het elimineren (en later mogelijk zelfs criminaliseren) van alle pro-life content is. Google en Facebook zijn inmiddels begonnen met het onderdrukken van acties en berichten van pro-life groepen.

Speciale VN rapporteur: Recht op vrijheid religie ondergeschikt aan vrijheid van abortus

De Speciale VN rapporteur voor de Vrijheid van Religie en Geloof, Ahmed Shaheed, schreef vorig jaar een rapport waarin hij de lidstaten de ‘aanbeveling’ deed dat de vrijheid van religie ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de vrijheid van abortus en ‘gender identiteit’. Traditionele gelovigen houden er volgens hem ‘schadelijke discriminerende normen’ op na als ze hun kinderen uitsluitend opvoeden met het concept van een monogaam heteroseksueel huwelijk. Shaheed vindt dat overheden actief tegen mensen met deze overtuigingen moeten optreden. (4)

Seksualisering jonge kinderen om gezin als hoeksteen samenleving af te breken

Het traditionele gezin als hoekssteen van een stabiele samenleving is de Westerse liberale cultuurmarxisten die de controle over het beleid in onze landen hebben gekregen al decennia een doorn in het oog. Wat is er vanuit hun ideologie dan beter dan zoveel mogelijk zien te voorkomen dat gezinnen überhaupt worden gevormd, en als dat dan toch gebeurt ervoor te zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk worden geseksualiseerd, zodat die een totaal verwrongen idee krijgen over relaties en seks. Hierdoor zijn velen nu al niet meer in staat zijn een gezin te onderhouden of daar zelfs maar aan te willen of durven beginnen.

U denkt dat dit overdreven is? Kijk dan eens naar de zoveelste walgelijke video uit de Verenigde Staten, waarin jonge meisjes ’s avonds laat op het podium meedoen met een ‘drag queen’ show, en er als strippers geld van het publiek voor krijgen. Velen klappen enthousiast voor het opzichtig voorstellen van deze meisjes als seks-objecten, maar enkele aanwezigen gaat dit toch te ver:

In 2019 ontstond er ophef toen een 12 jarig jongetje op het podium van een gay club in New York stond te dansen, iets dat de media overigens prachtig vonden. Vorig jaar februari werd op Tik Tok een video gezet van een drag queen die – onder applaus en aanmoedigingen van de aanwezigen – een erotische dans uitvoerde voor een meisje dat niet ouder dan 6 jaar oud was. Een maand later hield een school in Brooklyn ‘drag queen voorleesuurtjes en -trainingen‘ voor 4 jaar oude kleuters.

Niet alle ‘trans’ personen zijn het hiermee eens. Drag queen Kitty Demure uitte zware kritiek op ‘woke’ ouders die hun kinderen op dergelijke wijze blootstellen aan deze cultuur: ‘Ik heb geen flauw idee waarom je je kind daarmee wilt beïnvloeden. Wil je dat een stripper of pornoster invloed heeft op je kind?’ (3)

Transgender kinderen worden zelfs gepromoot in reclames voor haarverzorgingsproducten. In 2019 organiseerde Disneyland Parijs zijn eerste Gay Pride Parade voor gezinnen en kinderen.

Deze doelgerichte, vooral door het Westen gepromote seksualisering van jonge kinderen past niet alleen perfect in de doelstellingen van het communisme en neoliberalisme (onthechten van kinderen van hun ouders, zodat de staat hen als ‘modelburgers’ kan opvoeden), maar ook in het Malthusianistische streven van de globalistische elite om de wereldbevolking met minimaal 80% te verminderen, een percentage dat eugenist Bill Gates in het verleden openlijk heeft genoemd, en waar hij – ook volgens zijn eigen woorden – vaccins een perfect middel voor vindt.

 

Xander


(1) CitizenGO
(2) CitizenGO
(3) Infowars
(4) Washington Times via CitizenGO
Afbeelding moeder met kind:  Satya Tiwari ,Pixabay 
Afbeelding meisjes drag queen show: smartphone opname / social media

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

18

 1. Ach de VN, de Vereniging van NIETS. Deze overbodige marxistische organisatie, is verworden tot een lakei van de duisternis zelf!

 2. wat een misselljk walgelijke wereld is het aan het worden ziek gewoon!!

 3. Er zijn krachten op deze aarde bezig alles wat goed is kapot te maken.
  Wat goed is wordt slecht, wat slecht is wordt goed.
  Alles wordt omgekeerd.
  Het zijn vreselijke tijden.
  Arme kinderen van deze wereld.

 4. In mijn eerste bericht schreef ik…Dit is het einde, dat doet de deur dicht, daar zijn geen woorden voor. Inmiddels heb ik weer woorden gevonden…

  Het is veelbetekenend dat de Speciale VN rapporteur voor de Vrijheid van Religie en Geloof, Ahmed Shaheed, een rapport schreef waarin hij de lidstaten de ‘aanbeveling’ deed dat de vrijheid van religie ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de vrijheid van abortus en ‘gender identiteit’.

  Onder het mom van vrijheid worden jonge kinderen tot seks-object gemaakt: Video van jonge meisjes op TV die ’s avonds laat meedoen met een ‘drag queen’ show.

  Ik vroeg me af hoe Jeshua op deze duistere ontwikkeling zou reageren. Hij was een grote vriend van kinderen en heeft ook velen van hen genezen van dodelijke of duivelse kwalen.

  Jeshua genas het dochtertje van Jairus…Marcus 5:21-43

  Jeshua genas op afstand de dochter van een Arabische vrouw…Marcus 15 :21 En Jeshua ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten…lees zelf maar verder…

  Wikipedia *Vader Cats* (Brouwershaven, 10 november 1577 – Den Haag, 12 september 1660) was een Nederlands dichter, jurist en politicus. Cats is ook bekend als Vader Cats, vanwege zijn veelal didactische gedichten (zoals de frase Kinderen zijn hinderen, zei vader Cats).

  Hoe anders was Jeshua in de benadering van kinderen:

  Marcus 10:14 (NBG51) Toen Jezus dat zag, [dat de Apostelen kinderen wegjoegen] nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

  Kinderen in 2021 verdwijnen in grote getalen sneaky uit Vluchtelingenkampen en AZC’s en niemand weet precies hoe en waarheen. Handen worden in onschuld gewassen.

  Jeshua spreekt een zwaar oordeel uit over misdadigers die kinderen exploiteren of misbruiken.
  Tom Egbers maakte er een TV reportage van in Ierland. google even.

  https://www.bol.com/nl/f/seksueel-misbruik-van-minderjarigen-in-rooms-katholieke-kerk/36096306/

  Drs. Wim Deetman schreef hierover 2 boeken.

  Jeshua, de Zoon van God spreekt een ongenadig hard oordeel uit over personen die kinderern verleiden tot zonde of hen exploiteren als koopwaar…Lees maar mee…

  Lucas 17:1 JESHUA zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen Verleidingen komen, maar Wee hem, door wie zij komen! 2 Het zou Beter voor hem zijn, als een Molensteen om zijn Hals gedaan was en hij in de Zee was geworpen, dan dat hij één van deze Kleinen tot Zonde Verleidde.

  Eventueel verder praten op het Geloofsforum.

 5. Zoals in de dagen van Noach

  Hoelang geeft God de mens de kans, voordat zijn gramschap op deze aarde in volle hevigheid losbarst.

  Groet

 6. Dus Bill Gates vindt dat 80% van de wereldbevolking moet verdwijnen! Wie heeft hem verteld dat
  hij daar niet bij hoort? Waarom zou hij mogen blijven? Laat hij maar het goede voorbeeld geven
  en zo spoedig mogelijk verdwijnen. Daarmee doet hij deze wereld een groot plezier en is hij
  tenminste ergens goed voor.

 7. Lees eens het boek De seksuele revolutie van Gabriele Kuby. Ook heel verhelderend en sluit aan op het bovenstaande.

 8. Hallo Xander…

  Wat een weerzinwekkende toestand.
  Hoe verder we in de eindtijd komen… hoe rotter, smeriger het wordt.

  Steeds meer duidelijk het verschil te zien, tussen mensen die bij Jezus horen, en zij die zonder de Heere Jezus zijn.
  Het overduidelijke verschil tussen duisternis en het Licht.

  Bid voor zulke kleine/jonge meisjes. En ook jonge jongens
  En zulke mensen brengen voor de troon van genade… het is nog niet te laat.
  Nóg niet.

  En aan God en Christus het oordeel overlaten.
  Hoe vreselijk moeilijk dat soms echt is… om niet te oordelen.

  Een strijd tegen de heersers van de duisternis… niet tegen vlees en bloed. Efeziërs 6 : 12.
  Dat zien we steeds meer om ons heen.

  God zij dank, wij weten hoe het afloopt. En Wie de Ware Overwinnaar is.
  Het Lam Gods, Jezus Christus.

  Xander, Gods zegen…. ook voor ieder, en lieve groet van mij, Esther.

 9. Welnu, ik heb het artikel gelezen, nog niet alle bronnen. Echter als ik nu uit ga van xander-nieuws research, en daarbij dat ik zelf gezien heb op video beelden van jonge drag-queens;
  dan zie ik een beknopte maar zieke wereld die kinderen tot hoerigheid maken.
  Hoog opgeleid en functie, daar zit veel fout net zoals laag opgeleid en weinig functie.
  Het is een minderheid, maar ik weet zeker dat pedofilie heerst onder de mensen, en dan denkend
  aan die ouders die door eenzelfde gedachte of door een zogenaamd excuus voor armoede hun kinderen verkopen aan de wel betaalde perverse mensen, om dat soort “show” te bekijken en te waarderen. het was al sinds vele eeuwen zo daar ben ik van overtuigd; dat heet sinds de Romeinen tijd al. Het is een minderheid!! Als nog een bestaande!!

 10. In de USA is dit al veel langer openlijk aan de gang, met allerlei lokale en regionale ‘Miss’-verkiezingen voor 2- tot 10-jarigen. Ik heb altijd veel gereisd en heb één keer zo’n ‘miss-verkiezing’ van dichtbij meegemaakt omdat die in het hotel werd gehouden waar ik toen verbleef (ik praat nu over zo’n 15 jaar geleden). En ik werd daar spontaan misselijk van: kleuters die met meer make-up op dan ik ooit in mijn leven heb gedragen op hoge hakken in kekke jurkjes paradeerden voor kwijlende juryleden …. Mijn jongste dochter was toentertijd een jaar of 7. En toen ik die kinderen en hun ‘handlers’ (geen ouders/moeders, maar HANDLERS) zag was ik blij dat mijn kind veilig 7000 kilometer/een oceaan verderop in haar bedje lag!

  Maar ook hier lijkt dat soort gekte inmiddels langzaam normaal te worden …

 11. Mijn hemel. Ik wist dat dit soort dingen bestonden maar dat het al zó erg is had ik mij niet voorgesteld. Vooral die 23-jarige . Wat een mafkees is dat. Deze man is compleet de bocht uit gevlogen. Dit heeft volgens mij ook met zelfverheerlijking te maken en daar aandacht voor vragen.
  Dat volwassenen dit soort dingen doen is al erg genoeg, maar kinderen?? Die hoor je toch te beschermen tegen dit soort excessen. Hoeveel van die kinderen gaan dit in hun verdere leven als “normaal” beschouwen?
  De wereld is volgens mij nu echt aan z’n eind aan het komen….

 12. We zien de hele genderconfusion steeds extremere vormen aannemen. Kijk nu al eens naar een gemiddeld reclameblok. Het moralistisch verval dringt nu iedere huiskamer binnen. Die gehele LGBTQ maar ook die BLM movement zijn volledig under control van de globalisten.

 13. En de achterliggende agenda is dat als je kleine kinderen sexueel hersenspoelt je dan  het traditionele model van huisje, boompje beestje,kinderen krijgen saboteert en daardoor de uitstoot van CO2 vermindert om het broeikasgaseffect te verminderen om op die manier de aarde te redden.

  De vraag is nu of er een correlatie is tussen CO2 en temperatuurstijging. (Ook al heb je een correlatie dan kan dat ook een schijncorrelatie zijn).

  https://y6ybnhotspbyi2vyq5q5pdtfru-ac5fdsxevxq4s5y-skepticalscience-com.translate.goog/co2-temperature-correlation.htm

 14. Inderdaad Xander na deze info gelezen te hebben dacht ik ontsteld aan de liedtekst…

  Dit is het einde … daar zijn geen woorden voor … dit is het einde. Jesaja 24.

Comments are closed.