Bekende Amerikaanse dominee zegt zijn geloof vaarwel en wordt pro-LGBTQ

—————————————————————————————————————————————

Auteur van bestseller ‘I Kissed Dating Goodbye’: ‘Ik ben afgevallen van het geloof en geen christen meer’

—————————————————————————————————————————————

Christelijk Amerika is geschokt: de bekende evangelische prediker Joshua Harris (foto), tot voor kort voorganger van de Covenant Life Church in Gaithersburg en auteur van de bestseller ‘I Kissed Dating Goodbye’, beschouwt zichzelf niet langer als een christen. Sterker nog, hij heeft zich openlijk aangesloten bij de ‘LGBTQ’ gemeenschap, en vraagt hen vergeving voor het feit dat hij jarenlang heeft gepreekt dat het huwelijk exclusief bedoeld is voor man en vrouw.

Op 4 augustus zette Harris een paar foto’s op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij deelnam aan de British Columbia Gay (of LGBTQ) Pride in het Canadese Vancouver (foto rechts). Op een van de foto’s staat hij samen met LGBT podcaster Matthias Roberts en homo rockzanger Trey Pearson. ‘Fijn om van gedachten te wisselen, heren!’ zette de voormalige voorganger erbij.

Onlangs kondigde Harris de scheiding van zijn vrouw Shannon aan. Tevens verklaarde hij dat hij zichzelf niet langer als christen ziet, en dat hij spijt heeft dat hij jarenlang heeft verkondigd dat het huwelijk enkel bestemd is voor man en vrouw.

‘Ik ben afgevallen’, excuus aan LGBT gemeenschap

‘Mijn geloof in Jezus heeft een enorme verandering ondergaan,’ schreef hij. ‘De bekende term hiervoor is ‘deconstructie’, de Bijbelse term is ‘afvallen’. Volgens alle maatstaven ben ik geen christen meer. Veel mensen zeggen mij dat er een andere manier is om mijn geloof uit te oefenen. Daar wil ik voor open blijven staan, maar zover ben ik nog niet.’

In 1997 verwierf hij in de VS grote bekendheid met zijn bestseller ‘I Kissed Dating Goodbye’, waarin hij christenen aanspoorde om met daten te stoppen en een puriteinse levenswijze na te streven. Het boek had enorme invloed christeljike Amerika, maar nu heeft hij daar spijt van. Al in oktober 2018 schreef hij dat hij het niet langer eens is met zijn oproep aan christenen om niet meer te daten. (2)

‘Tegen de LGBTQ+ gemeenschap wil ik sorry zeggen voor de standpunten over seksualiteit die ik in mijn boeken en als voorganger heb onderwezen. Het spijt me dat ik me tegen huwelijksgelijkheid heb verzet, dat ik jullie en jullie plek in de kerk niet heb ondersteund, en voor de vele manieren waarop mijn teksten en preken hebben bijgedragen aan een cultuur van uitsluiting en vooroordelen. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven.’

‘Als hij nooit berouw toont was hij geen echte christen’

Christelijk Amerika nam onmiddellijk afstand van Harris. Heath Lambert, voorganger van de First Baptist Church in Jacksonville, zei dat hij Harris’ voorwoord uit zijn eigen boek ‘Finally Free: Fighting for Purity with the Power of Grace’ gaat verwijderen. ‘Joshua’s recente acties en verklaringen zaaien verwarring en zullen anderen van het pad afbrengen,’ aldus Harris. ‘Was hij misschien een verchristelijkte ongelovige die Christus nooit heeft gekend? Of is hij een christen die in ernstige zonde is gevallen, en die herstel nodig heeft? Wij weten het niet, maar God wel.’

De president van de Southern Baptist Theological Seminary, R. Albert Mohler jr., reageerde in vergelijkbare bewoordingen, en zei dat als Harris een ‘echte christen’ was hij op zeker moment weer berouw zal tonen. Doet hij dat niet, dan zou hij nooit een ‘ware gelovige’ zijn geweest.

Harris zei recent dat hij ‘weigert te verdwijnen,’ maar dat hij zich de komende tijd wel stil gaat houden. ‘Ik wil connecties en relaties en dialogen met echte mensen, maar ik moet het grote publiek mijden, en ook de druk om woordvoerder namens een bepaalde zaak te worden. Dat heeft me in het verleden eerder in de problemen gebracht.’

Bijbel zegt nauwelijks iets over homoseksualiteit

In de Bijbel staat overigens nauwelijks iets over homoseksualiteit en andere relatie- en samenlevingsvormen, of het moet zijn dat polygamie (het hebben van meerdere vrouwen, inclusief slavinnen) in Oud Testamentische tijden normaal was en ook in het Nieuwe Testament nergens expliciet verboden wordt. Er was alleen een aanbevolen gedragsregel voor de leiders van een gemeente om met maar één vrouw getrouwd te zijn, echter niet om morele, maar om praktische redenen.

Seks tussen mannen wordt in enkele van de 613 wetten van Mozes streng verboden, maar dat geldt ook voor het dragen van kleding van twee verschillende soorten stof en het aantrekken van kleren van de andere sekse. In conservatieve reformatorische kringen moeten vrouwen en meisjes hierom nog steeds verplicht rokken en jurken dragen. Of al die rokken en jurken dan ook van één soort materiaal zijn gemaakt valt echter te betwijfelen, om het over alle andere voorgeschreven kleding-, gedrags-, voedsel- en huwelijkswetten maar niet te hebben.

Volgens historici was dat verbod op homoseks voor het volk Israël vooral vanwege het in die tijd vaak voorkomende barbaarse gebruik om de mannen van in een oorlog overwonnen leger of volk te verkrachten, als teken van onderwerping. Mannelijke krijgsgevangenen werden –volgens de boeken van Mozes op bevel van God- overigens vaak gelijk geëxecuteerd.

In het Nieuwe Testament staat eigenlijk maar één veroordeling van homoseksueel gedrag. De apostel Paulus wees mannen die hun echtgenoten hadden verlaten om seks met elkaar te hebben streng terecht als zijnde ‘afgedwaald van God’. Jezus heeft er niets over gezegd, of in ieder geval niet iets dat zo belangrijk was dat het in de Bijbel is gekomen. Paulus’ verbod wordt door sommige theologen geplaatst in het kader van de destijds heersende gewoonte van (vaak welgestelde) Griekse mannen om er naast (of in plaats van) hun vrouw een of meerdere schandknapen op na te houden.

 

Xander

(1) Christian Post
(2) Boundless (+ afbeelding / screenshot instagram)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

44

 1. Anoniem, ik zie nu pas dat het bericht over bevrijding van 9-8 09.16 niet van Anoniem, maar van annoniem was. Dat moet een ander zijn dan jij. Maakt wat ik hierboven schrijf over bevrijding niet minder waar, maar is daardoor dus geen reactie op wat jij schrijft.

  Overigens, ‘dient de Heere’ geldt toch voor alle christenen?

 2. Anoniem: “ook gij moet ruimer worden”, waar staat dat ook alweer? Ik weet het even niet uit m’n hoofd.

  Antoine Bodart (zonder t, ik had het verkeerd geschreven) is een kind van de Heer. Lees wat hij schrijft, hoor wat hij zegt, kijk hoe hij leeft. Hij is Rooms katholiek, dat ook. Maar ga me nou niet vertellen Anoniem dat jij niet in staat bent aan te nemen dat toegewijde Rooms katholieken tegelijkertijd kinderen van de Heer kunnen zijn. En dat deze kinderen van de Heer Hem met hun hele hart lief kunnen hebben. Zo bekrompen mag je niet zijn. Kom op!

  Dacht je nou echt dat Pinkster- of evangelische kerken de gehele Waarheid in pacht hebben? Jij schrijft hierboven over bevrijding van boze geesten, ook van de geest van homofilie. Nooit gelezen dat dominee van Dam bij bevrijdingssessies het Rooms katholieke Rituale Romanum citeerde (het gedeelte over bevrijding van boze geesten) en dat de boze geesten daarvan sidderden? Nooit gelezen van de priester (helaas zijn naam niet paraat) met een bevrijdingsbediening, door God persoonlijk geroepen daartoe, met talloze echte bevrijdingen als vrucht?

  Natuurlijk zijn er heel veel dingen fout in de RK kerk. Net zoals er heel veel dingen fout zijn in de protestantse kerken, en in de Oosters orthodoxe kerken, en in de evangelische kerken.

  Ik ben eens in het Vaticaan geweest. Daar zie je hele rare dingen. Maar je ziet er ook tallozen die welliswaar ‘vastzitten’ zoals jij het noemt, in deze denominatie, maar die verlangen naar de Heer en Hem liefhebben. Met de bijbehorende dingen waar je inderdaad soms terecht moeite mee kunt hebben.

  Het ligt gecompliceerd. Ik denk weleens: zou ‘de grote hoer’ uit Babylon niet toch gewoon de RK kerk kunnen zijn? Maar lees het eens goed: er staat ook ‘moeder der hoeren’. Alle andere denominaties zijn uit de RK kerk voortgekomen. Haar zou je ‘de moeder’ kunnen noemen. Maar van hoeren dus. Net zo erg.

  In dat rotte systeem en ook voortkomend uit dat rotte systeem leven de kinderen van God. Allen persoonlijk. Persoonlijk verantwoordelijk. Niet door ons te beoordelen. Een ding weet ik wel: je mag een man als Antoine Bodar niet beoordelen naar zijn moeder. Ik bedoel: wie en wat zijn moeder is (je begrijpt dat ik de kerk bedoel?) zegt niks over hem.

  Snap je de tendens van wat ik bedoel? Er is maar één kerk. Wereldwijd. Een ruïne is het. Vol van ziekte, zweren, rot en fouten. Daarin leven de kinderen van God. Daaruit komen ze voort. Dat is de realiteit.

 3. “Dan kan een dergelijke geaardheid, indien men God wil dienen, een zware last zijn.”
  Want? Wat bedoel je met ‘dienen’. En welke god bedoel je precies? Die van Bodart? De paus?

  Mijn God heeft geen dienaars nodig, geen priesterkaste, geen tussenpersonen. Geen nicolaieten. En geen pontifex maximus. Geen hoc est corpus (het steeds opnieuw offeren van Christus in de vorm van een zonne-hostie die in vlees en bloed veranderd in je mond) en geen celibaat. Dat zijn allemaal leugens van Satan horend bij de Roomse ‘universele’ kerk van mysterie Babylon. Juist door dat celibaat worden honderdduizenden ‘priesters’ homo (of pedo of nog erger) en nonnen vreselijk wrede gefrustreerde afgunstige schimmen van mensen.

  YHWH is op aarde gekomen, als mens Yeshua geboren, om zijn bloed als offer te geven voor ons mensen. Om ons vrij te kopen. Hij vraagt geen dienaars maar wel gehoorzaamheid. *Iedereen* die dat offer accepteert adopteert Hij als kind. Dat is iets heel anders dan het systeem van ‘dienaars’ en ‘leken’.

  Het klinkt heel hard. Ik wil daarmee niemand kwetsen. Ook katholieken niet. Maar het katholieke systeem is wel zó vreselijk pervers. Daar zitten 1 miljard mensen in vast! Zonder dat ze weten wat ze precies geloven moeten en waar dat vandaan komt. Pluis de roomse dogma’s maar eens uit en leg ze naast de statenvertaling van de bijbel. En de echte geschiedenis van de reformatie. U zult zien hoe verdorven het systeem is.

 4. Er staan getuigenissen op internet van mannen die praktiserend waren.
  Maar door een levende relatie [geestelijke wedergeboorte]
  Volledig vrij zijn geworden en getrouwd zijn.
  Ik weet dat homofilie een geest is.
  Waarvan jij bevrijdt kan worden door de juiste mensen
  die een bevrijdingbediening hebben

 5. Toch spreekt Paulus ook over homo/lesbo die hun levenswijze veranderden en zich bekeerden tot Jeshua/Jezus volgens het Evangelie zoals in het Nw. Testament beschreven.

  Was las ik in 1 Corinthe 6?

  1 Korintiërs 6:10…Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.
  11 En SOMMIGEN uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, [door Doop] maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de Naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

 6. Ik ken mensen die naar de aard van hun persoonlijkheid -wat daarvan ook de oorzaak moge wezen- geneigd zijn tot homosexuele gevoelens, maar die ervoor gekozen hebben, bewust, niet aan die gevoelens toe te geven.

  Ze maakten die keuze omdat ze God willen dienen, Hem welgevallig willen zijn, Hem gehoorzaam willen zijn, Zijn Woord niet alleen willen horen, maar ook willen doen.

  Dat kan heel moeilijk zijn. Eenzaam. Zwaar.

  Voor zulke mensen -één mag ik er hier wel noemen, namelijk Antoine Bodart, omdat die er nooit een geheim van heeft gemaakt- heb ik het grootste respect.

  Hoewel homosexualiteit in sommige gevallen overwonnen kan worden door het geloof in Jezus -daarvan zijn vele voorbeelden- zijn er ook gevallen waarbij het anders ligt. Dan kan een dergelijke geaardheid, indien men God wil dienen, een zware last zijn.
  Zulke mensen verdienen onze liefde en ons respect.

 7. @bezoeker88
  Mooi geciteerd. Alleen de teksten die u aanhaalt gaan niet over homosexualiteit. Ze gaan over Genesis 6: de Wachters die dochters van mensen tot vrouw namen en hun nageslacht de Nephilim en de daaruit voortkomende demonen die niet opgeschreven zijn in het ‘boek des levens’. Dit is het zaad van de slang. Het ‘andere vlees’ of ‘modderige klei’ uit het beeld van Daniël de profeet. Hoe kan ‘homo’ (=zelfde/gelijke) seksualiteit hetzelfde zijn als ‘een ander vlees nagaan’? Man en vrouw worden tot ‘één vlees’. Dat is toch volledig in tegenspraak? ‘Vlees’ is een ouderwetse beeldspraak voor ‘van hetzelfde DNA’. Engelen en mensen, goden en mensen, titanen en mensen, halfgoden en mensen hebben verschillend DNA. Vandaar het verschil in het beeld van de droom van Nebukadnessar tussen de metalen (menselijk) en leem (Nephilim of aardgeborenen=gigantes).

 8. “In het Nieuwe Testament staat eigenlijk maar één veroordeling van homoseksueel gedrag.”

  Het Nieuwe Testament staat juist vol met veroordelingen van onreine begeerten en handelingen. Sodomie is daar een van de ergste van.

  2 PETRUS 2:4-10:
  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; (…) En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; (…) Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;

  JUDAS (1):4-8:
  Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.

  OPENBARING 21:6-8:
  Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 9. @Nicolaas,
  ……Gefrustreerde mensen die denken te weten wat God wel of niet goedvindt………….?
  U plaatst deze reactie na mijn reactie, waarin ik het een en ander heb uiteengezet over de verwoesting van Sodom en Gomorra, en wat de reden hiervan was. Waarom heeft u dat niet gelezen?

 10. Er staat genoeg over in de Bijbel! Door (bewust) verkeerde vertalingen staat er een aantal keer ‘knapenschender’, oa in Openbaringen, zodat het lijkt of dat over pedofilie gaat, maar in de grondtekst staat ‘mannen die met mannen liggen’. Veel mensen lezen de Bijbel niet, of een verwaterde vertaling. Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!

 11. Nicolaas op 8-8, 5.35:
  volgens hoofdstuk 1 van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (‘de rest’ dus, zoals jij het noemt, want Paulus schrijft hier niks in de trant van ‘kinderkens hebt elkander lief’) is de toenemende golf onreinheid, waartoe Paulus ook homosexuele relaties rekent, het gevolg van het feit dat mensen de bijbel afdoen als ‘lulkoek’.

  Ik denk dat het geen kwaad zou kunnen als jij dat betreffende gedeelte van de bijbel eens door zou lezen. Misschien kom je tot het inzicht dat niet wat de bijbel zegt, maar wat jij hierboven schrijft ‘lulkoek’ is.

 12. Ai, stomme browser, nu alles nog een keer…

  LGBTQBPN, lesbian, gay, bi-, trans-sexual, queer(ambiguous?), bestial, pedosexual, necrosexual (wel een béétje vers natuurlijk). Er zijn er vast nog meer die ik niet wil weten. Allemaal sexueel afwijkend gedrag. Het storende is dat het bijbehorende gedrag grenst aan sexuele intimidatie. ‘Kijk mij eens’.

  Er zijn ook heel veel homoparen die niets van dat carnaval willen weten en hun leven lang trouw en in liefde samen leven. Wat deze (voorbeeldige) mensen in hun slaapkamer doen gaat niemand iets aan. We leven in een gevallen schepping waarin je homofiel als kind al ziet ingebakken.

  Maar er is ook een occulte kant aan. Zoals de andere Anoniem (niet ik maar wel helemaal mee eens) al uitlegt. Het ‘andere vlees’ en ‘modderige klei’ geeft een niet menselijk DNA aan! In occulte rituelen, afgoderij, satanistische offers zoals in oude tempels en nu nog worden beesten, baby’s, kleine kinderen, liefst jongetjes, seksueel misbruikt en geofferd. En het bloed gedronken. Letterlijk ‘alles wat God verboden heeft’! Juist om tegen God’s heiligheid en wet te provoceren en te overtreden. Dit is ook waarom in de katholieke seminaries 80% homo is. En het kindermisbruik, en alle vermiste kinderen…

  En dan nu de tekst uit Romeinen 1 waar het toch echt wel heel duidelijk staat. Voluit dat we goed kunnen zien waar we het over hebben. Paulus beschrijft het probleem van de zonde (van YHWH afgescheiden staat).

  Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
  Romeinen 1:24‭-‬29 HSV

 13. Het commentaar wat gegeven wordt na de titel: “Bijbel zegt nauwelijks iets over homosexualiteit is een onjuiste voorstelling van zaken.
  Iedereen -christen of niet- kan de bijbel onderzoeken en komt dan tot de conclusie dat God niet mis te verstane woorden spreekt over wat hierin Zijn wil is.
  Het gaat te ver om hier alle teksten daarover aan te halen.
  Iets anders is dat dat velen er een andere draai – die hen beter past- aan geven, bijbel uitleggers zoals de historici die worden genoemd, die menen uit te kunnen leggen hoe God het nu eigenlijk bedoeld.
  ” Het is mij een gruwel” zijn Gods woorden, en die behoeven geen nadere uitleg.
  Er is geprofeteerd dat de natuurlijke omgang van mannen met vrouwen zal worden opgegeven
  en dat mannen met mannen (en vrouwen met vrouwen) in wellust zullen ontbranden en omgang met elkaar zullen hebben. Dit nu is bijbels en geen wijsheid van historici.
  Daarom christenen wees waakzaam en wacht u voor de zuurdesem.
  De tekst probeert met een aantal

 14. We kunnen in de bijbel lezen hoe God over homoseksualiteit denkt, zoals staat
  opgeschreven in Genesis 19:5. Er staat dat alle mannen van de stad van jong tot oud
  seks wilden hebben met de engelen (vermomd als mannen). Iedere man van jong tot
  oud wilde seks hebben met 2 mannen!!! Hier zijn echt geestelijke machten (lees demonische)
  aan het werk. Het resultaat hoe God erover denkt. Hij wil, en gaat de hele stad met alle inwoners
  op een paar na vernietigen. Er is niets veranderd, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag
  en tot in eeuwigheid. Romeinen 1:26 en 27 spreekt ook duidelijke woorden, en zegt ook waarom
  dit gebeurt. Omdat zij Hem niet gedankt en geerd hebben.
  Lieve mensen bekeer je en geloof het goede nieuws, het gaat tenslotte over jou ziel en de
  eeuwigheid.

 15. Kinderkens hebt elkander lief! Daar is alles mee gezegd en de rest is lulkoek van gefrustreerde mensen die denken te weten wat God wel niet goed vind.

 16. Mijn geloof, in mijzelf en de mensen om mij heen, zegt mij dat iedereen zelf mag weten wat hij of zij doet en met wie… zolang ze elkaar maar niet beliegen en bedriegen.

  Wát men met elkaar doet hoef ik niet te weten, als ze maar gelukkig zijn met elkaar !

 17. @ M. schreef: 07/08/2019 om 8:08 pm. Inderdaad: hoezo staat daarover weinig in de Bijbel??? Hoezo Xandermieuws staat daarover weinig in de Bijbel? Hoe komt u daar toch bij??????

 18. Beste xander,

  Volgens mij wordt in de bijbel zeker op 2 plaatsen gesproken dat homoseksualiteit voor de Here een gruwel is, zowel in Deuteronium als in Romeinen.
  Dus eerlijk gezegd begrijp ik niet wat je schrijft , ik denk dat het geen kwaad kan, zeker in deze tijd, om hier duidelijk stelling in te nemen

  Vr Gr.

  Lex

 19. De mens is in zonden geboren en de duivel doet anders niet dan hen verleiden zonden te doen.
  Ook bij voorgangers en rechters. Daarom is Jezus voor al die zonden gestorven.
  Persoonlijk keur ik het niet goed omdat al die zonden leiden naar dood en verderf
  Sodom en Gemorrah, Babylon mag niet de overhand krijgen en zal volgens de Bijbel ook niet gebeuren.

 20. LGBTQ en doet er maar nog een B bij, de B van Bestialiteit. In de islam bestaat het al. De wereld wordt steeds gekker.

 21. In de katholieke kerk zijn we zoiets al gewoon, geen nieuws in feite, alleen lopen de kerken van de schijnheiligen leeg. Shalom

 22. Bizarre geloofsafval, maar heeft hij de Bijbel ooit wel begrepen?
  We weten toch immers waarom Sodom en Gomorra destijds door een oordeel van God zijn verwoest. Er staat geschreven dat er zeer zware zonden gepleegd werden. Eén van die zonden was sodomie. De Bijbel laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Dat sodomie expliciet beschreven staat moet ons toch aan het denken zetten, want de verwoesting van deze steden geldt ook heden ten dage als een waarschuwing. Velen vinden de Bijbel tegenwoordig achterhaald, een oud boek met mythen en legendes.
  Maar de verwoesting van Sodom en Gomorra is een bewezen feit, en wat er in de Bijbel over beschreven staat klopt exact!
  De bekende geschiedschrijver Flavius Josephus meldde bijna 2000 jaar geleden dat de ruïnes van deze steden nog zichtbaar waren. Wie er nu gaat kijken kan in het landschap nog steeds de veraste overblijfselen zien van de verwoeste gebouwen, waarin opvallend rechte hoeken te zien zijn. Maar het belangrijkste bewijs zijn de witte zwavelbolletjes die hier gevonden worden. Normaal vindt men afzettingen van zwavel in vulkanische gebieden. Die zijn altijd geel en zijn van een zuiverheid van hooguit 60%.
  Nergens ter wereld komt zwavel voor met een zuiverheid van 100%, maar de zwavelbolletjes bij deze verwoeste steden bestaan uit 100% zuivere zwavel, die wit van kleur zijn. Als je zo’ n bolletje aansteekt brandt het met een blauwe vlam en verandert het in een zwart pruttelend goedje, terwijl er rondom een gele neerslag ontstaat.
  God zegt ons iets in de Bijbel, maar Hij zorgt er ook voor dat er bewijzen zijn. Daarom is het zeer belangrijk om de Bijbel echt serieus te gaan nemen! Dit was slechts één voorbeeld, maar er zijn er talloze!

 23. ik begrijp niet dat homo’s zich in adem willen noemen, met bv transgenders, zo wordt er nu al beweerd dat 1 op de 10 mannen pedofilie gevoelens zou hebben, en wil deel nemen aan de gay parade, en zich zelfs met hen wil, vergelijken/identificeren.

  Deze dominee, is de weg kwijt.

  tja

 24. Het is om dit soort zaken dat ik twee boeken heb uitgegeven: ‘De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit’, van Jeffrey Satinover, en ‘De Bijbel en homoseksualiteit – een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten’.

 25. Hij zal laag vallen, en daar zal de vrede lievende ISLAM wél ideeën over hebben.

 26. Christus leert: “God boven alles enz.” . God zegt dat het in Zijn ogen een gruwel is als mannen sex hebben,
  Jesus was een Jood en leefde volgens de Joodse wetten.
  Hoewel het oude voorbij was en het oude Testament niet meer bindend was blijft Gods mening wel overeind.

 27. Als de massa niet wenst wakker te worden en de enige waarheid blijft verloochenen dat alles een is en god/godin, zal de planeet het heft in eigen hand nemen met alle gevolgen van dien. Alle tekenen in de natuur wijzen al in die richting Neem Nederland de gehele bodem is klei basis een Sunami en binnen een paar uur is alles met de grond gelijk gemaakt. De regering weet dit en doet niets. Alles ook hier draait om materie ego en macht.. Maar de materie is geleend van de planeet ,als dezer op het punt komt genoeg is genoeg neemt de planeet in een oogwenk alles terug en is er alleen nog een kale korst over, Waar de planeet wel raad mee weet! opschonen is dat.

 28. Strong, jij doet voorkomen alsof het zich vermengen met menselijk zaad, zou betekenen, dat hiermee, omgang mannen met mannen, bedoeld wordt. Zij kunnen samen toch niet voor zorgen voor een nageslacht.
  Er staat in de bijbel, dat het in de eindtijd net zo zal zijn als in de tijd van Noach. Toen waren er reuzen op aarde en hadden de “zonen” van God zich vermengd met de dochteren van de mensen. Die “zonen” zijn gevallen engelen. Google maar eens op de juiste site wat dit betekent. Overigens ben ik vóór een huwelijk tussen man én vrouw.

 29. Als je de geschiedenis een beetje kent weet je dat de religie van vandaag de mythologie is van morgen. Die ene afvallige dominee maakt geen verschil.

 30. Rationaliteit is ver te zoeken bij dit soort mensen:

  Rationaliteit in algemene zin is consistent handelen op basis van de rede. Hierbij vindt ideevorming en handelen plaats op basis van feiten met kennis van oorzaak en gevolg.

 31. God zegt in Zijn Woord in het boek Judas vers 7 : Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden er rondom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn …

  De Schrift, het Woord Gods, is duidelijk: praktiserende homoseksualiteit is een gruwel en is op- stand tegen God.
  Wil men dan de straf ontlopen dan helpt niet zoiets als ‘aidspreventie’, niet het condoom en geen ander uiterlijk lapmiddel.
  Wat wél helpt is innnerlijke omkering, namelijk berouw en bekering:
  1° afkeer en ommekeer van deze zedeloosheid, en
  2° verzoening met (en hulp van!) uw Heer, de Schepper en eigenaar van uw leven.

 32. We komen en gaan, niemand heeft iets geleerd. Perpetuum mobile

  Kaïn en Abel,
  …. Wellicht het beste voorbeeld dat al in die tijd het ‘fruit’ verrot was.

 33. Dit zijn moeilijke tijden. De druk vanuit de wereld om de zonde van homosexuele relaties als goed en normaal te aanvaarden is enorm.

  De bijbelteksten uit Romeinen 1: 25 t/m 28 en uit 1 Timotheus 1: 8 t/m 11 echter (dus ook in het nieuwe testament) gaan rechtstreeks tegen dat ‘als goed en normaal aanvaarden’ in.

  Ik kan daar niet omheen. Ik kies voor het Woord van God.

 34. waarom heeft YHVH dan man en vrouw geschapen en niet 2 mannen of 2 vrouwen, wat een onzin verhaal hangt die man op, ik hoop dat hij tot inzicht mag komen maar weet wel de 2e bekering is moeilijker dan de eerste.

 35. De Bijbel zegt heel veel over liefde voor hetzelfde geslacht. Lees Romeinen 1 vanaf 16 maar eens. God geeft het daar als straf. Als mens mogen wij niet veroordelen, laat dit vooral aan God over. Trouwens, … Jezus nam de moordenaar naast Hem aan het kruis mee naar het Paradijs, alleen maar omdat hij Jezus erkend als de zoon van God. Dus wie zijn wij om over anderen (met welke zonde dan ook) te oordelen?

  Verder denk ik dat die dominee gewoon nog steeds zoekende is …

 36. Bekende Amerikaanse Dominee zegt zij geloof vaarwel en wordt pro-LGTBQ?

  In het Nederlands Dagblad 3 augustus 2019 las ik het tegenovergestelde: Aartsbisschop Marek Jedraszewski van Krakau heeft de LHBT-beweging in een preek vergeleken met de pest. ‘De rode pest is verdwenen’, zei de aartsbisschop, verwijzend naar het communisme, ‘maar een nieuwe pest is verschenen’.

  Krakau…Aartsbisschop Marek Jedraszewski deed zijn uitspraken tijdens een viering ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de opstand van Warschau. Deze ‘nieuwe pest’ is volgens hem ‘neomarxistisch, wil bezit nemen van onze zielen, harten en geesten: het is een pest die niet rood is, maar de kleuren van de regenboog draagt’.

 37. Wat de boer niet kent, eet hij niet…

  Stellen wij ons nu eens voor dat de bijbel nooit heeft bestaan. Uit de evolutie theorie ? van de homo sapiens is gebleken dat u en ik er misschien van af zouden kunnen afstammen. Heel Misschien …. . Én zo successievelijk leerde men goede en slechte dingen. Uit allerlei voorwerpen en onduidelijke geschriften is er een soort overlevings-code ontstaan, met goede en minder goede raadgevingen, fantasieën, dromerijen en bijgeloof. Een Manual, de gebruiksaanwijzing voor het voortbestaan als het ware. De bijbel.
  Het is van generlei importantie op Jezus wel of niet bestaan heeft !

  Ja, geachte redactie, u begint er zelf over. Het ‘geloofsforum’ bent u ook even vergeten.

  Door de tijd heen is door de mensheid echter doorgedrongen dat er toch wel ‘spelregels ‘ moesten zijn, dat werden de 10 manieren om een leefwijze aan te passen. Of het nu Mozes was of Mozeven is onbelangrijk. Of Maria nu wel of niet lesbisch was, de bramenstruik een brandende olietanker was, de ark van Noach een onderzeeër, of de Hemelvaart nu een space shuttle was en het heilige land nu Syrië was is van ondergeschikt belang !
  Wat wel belangrijk is dat de mens deze 10 wijze aanwijzingen volledig in de wind heeft geslagen, alleen nog maar aan zichzelf denkt en derhalve er een rotzooi maatschappij is ontstaan. Complete Idioterie staat op een ereplaats, heeft het menselijk verstand vervangen. Dagelijks zijn wij er getuige van.

 38. Paulus heeft in het NT genoeg er over gezegd over onnatuurlijke relaties.
  in die tijd was onder de Joden en de eerste christenen totaal geen issue relaties buiten man en vrouw waren niet oke.

  terwijl de romeinen en grieken zich overgaven aan dit alles

 39. Hoezo staat er weinig over in de Bijbel?
  Hoe zit het dan met Sodom en Gomorra?
  Van jongs af aan werd ons geleerd dat dit ging over homosexualiteit.

 40. Deze dominee, zou toch de tekst Daniel 2 vers 43 t/m 45 moeten kennen en moeten weten dat al dat eigentijds vermengen met menselijke zaad, de steen zal los maken, die alles verbrijzeld.

  Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
  Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning Nebukadnezar laten weten wat er hierna geschieden zal.

  De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.
  In meerdere vertalingen lees je dat dit niet zuivere huwelijkgemeenschappen zijn. In die tijd was er maar 1 vorm van zuiver huwelijk. Het huwelijk dat God heeft ingesteld tussen 1 man en 1 vrouw, waarin het mannelijk zaad vermengen behoort.

Comments are closed.