Emeritus paus Benedictus klaagt over ‘homoseksuele clubs’ onder priesters

Voormalige leider Vaticaan zegt dat ‘katholieke morele theologie is ingestort’ – Seksualisering van steeds jongere kinderen gaat onverminderd verder: ‘Daddy’s little f*cktoy’ op babyrompertje –Ratzinger maakte zich als paus niet bepaald populair in LGBTQ kringen omdat hij het homohuwelijk bleef afwijzen. (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

De 91 jarige emeritus paus Benedictus had gezworen nooit iets te zeggen over zijn verrassende aftreden in 2013, en de rest van zijn leven te wijden aan gebed. Nu heeft Joseph Ratzinger, zijn echte naam, toch zijn stilzwijgen verbroken en een artikel ingezonden aan het Beierse Klerusblatt, waarin de voormalige paus zich beklaagt over ‘homoseksuele clubs’ in priester seminaries, die de sfeer daar duidelijk zouden hebben veranderd. Ook spreekt hij zich uit over de vele pedo schandalen in de kerk.

‘In verschillende priesterseminaries hebben zich homoseksuele clubs ontwikkeld, die min of meer open handelden en het klimaat in de seminaries duidelijk veranderden,’ aldus de vorige leider van het Vaticaan.

Zoals bekend is iedere vorm van seks buiten het huwelijk volgens de katholieke leer een zonde. Dat geldt ook voor iedere vorm van homoseks.

Het ‘moet ons schokken’, maar doet het dat ook werkelijk?

Ratzinger zou zijn uitspraken eerst met zijn opvolger paus Franciscus hebben besproken. Over de kindermisbruikschandalen in de kerk zegt hij dat ‘wij met ontsteltenis erkennen dat onze kinderen en jeugdigen zaken zijn aangedaan die hen dreigen te vernietigen. Dat dit zich ook in de kerk en onder priesters kon verspreiden moet ons in bijzondere mate schokken.’

‘Moet’, maar of het dat ook werkelijk doet is zeker in het geval van de huidige paus zeer de vraag, aangezien die –zoals wij ook diverse keren hebben bericht- er jarenlang alles aan gedaan heeft om hooggeplaatste geestelijken van wie al lang bekend was dat zij zich schuldig hadden gemaakt of nog maakten aan kindermisbruik, de hand boven het hoofd hield, beschermde, promootte en zelfs tot zijn persoonlijke adviseurs aanstelde.

‘Katholieke morele theologie is ingestort’

In het 5500 woorden tellende document staan ook persoonlijke herinneringen van de theoloog opgetekend: ‘Mij is bijgebleven hoe ik op Goede Vrijdag in 1970 in de stad (Regensburg) kwam en daar op alle reclameborden levensgroot twee volledig naakte personen die elkaar omarmden waren te zien.’

Volgens Ratzinger heeft er een ware ‘instorting van de katholieke morele theologie plaatsgevonden, die de kerk weerloos tegen de ontwikkelingen in de maatschappij heeft gemaakt.’ De schuldigen? De beruchte ‘68’er beweging’, die hij zelfs ‘een revolutie’ noemt. ‘Daar hoorde ook bij dat pedofilie als toegestaan en redelijk werd gediagnosticeerd.’

Seksualisering van steeds jongere kinderen: ‘Daddy’s little f*cktoy’

Dat sluipende proces van de seksualisering van steeds jongere kinderen gaat nog steeds door. Zo moest Amazon onlangs een babyrompertje van de markt halen nadat er een storm van protest tegen de opgedrukte teksten -‘Daddy’s little f*cktoy’ en ‘I Just Look Illegal’- was ontstaan. (2)

Denk in dit verband ook aan het verplichte seksuele onderwijs op basisscholen, waar je seksuele geaardheid als niets meer dan een (gelijkwaardige) keuze wordt gepresenteerd, dus alsof je als kind van 5 of 6 jaar oud kan kiezen of je hetero of homo wilt worden, of als jongen toch liever een meisje bent, of omgekeerd.

Het zijn slechts enkele van de talloze voorbeelden waarmee de linksgroenliberale globalistische elite bezig is de traditionele waarden in het Westen compleet om te keren, zodat zaken die vroeger ‘duisternis’ waren, nu ‘licht’ worden genoemd, en ‘licht’ als ‘duisternis’ wordt gebrandmerkt. Het uiteindelijke doel lijkt te zijn om kinderen volledig vogelvrij te maken.

‘Afwezigheid van God basis oorzaak verspreiding pedofilie’

‘Waarom kon pedofilie zo’n grote omvang krijgen?’ schrijft ex-paus Benedictus. ‘Uiteindelijk ligt de oorzaak in de afwezigheid van God. Ook wij christenen en priesters praten liever niet over God, omdat dit niet praktisch schijnt te zijn. Na de schokkende Tweede Wereldoorlog hebben wij in Duitsland in onze grondwet echter uitdrukkelijk de verantwoording aan God als leidraad gesteld.’ Tussen 1960 en 1980 werden echter alle ‘geldende maatstaven over seksualiteit volkomen weggebroken.’

Ratzinger erkent daarom dat ‘er zonde en kwaad in de kerk is,’ maar houdt vol dat ‘de heilige kerk’ nog steeds bestaat en ‘onvernietigbaar’ is. Over het feit dat pedo priesters tot in de top van de katholieke kerk konden opklimmen schrijft hij echter niets, noch over het tientallen jaren lang toedekken van deze schandalen. (1)

 

Xander

(1) Bild
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.: (werkende links)

16-02: Franse scholen moeten ‘vader’ en ‘moeder’ vervangen door ‘ouder 1 en 2’
25-01: In 5 jaar tijd 50 x zoveel transgender kinderen

2018:
09-11: ‘Machtstrijd Vaticaan, paus Franciscus wordt tot aftreden gedwongen’
04-09: ‘Nieuwe Reformatie? Dreigende scheuring Katholieke kerk door misbruikschandaal’
26-08: Aartsbisschop: Paus wist van misbruik, maar stelde kardinaal McCarrick toch aan als persoonlijke adviseur
25-08: Marc Dutroux wil vrijkomen, internationaal pedo netwerk nog steeds onaangetast
15-08: Lid Maltezer Orde schrijft in boek ‘De Dictator Paus’ over revolutie in Vaticaan

Artikelen te vinden onder ‘oud xandernieuws.punt.nl’ (zie menubalk):
20-01: Paus beschuldigt slachtoffers misbruik door katholieke voorganger van laster

2017:

07-10: Slachtoffer over topconferentie misbruik: ‘Vaticaan zou eerste doelwit moeten zijn’
29-04: Boek van priester-theoloog: ‘Helft van alle katholieke geestelijken is homo’ (/ over o.a. pedo-priesters)

03-02: WikiLeaks: Obama, Clinton en Soros dwongen paus Benedictus tot aftreden


2012:

24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten
27-02: Priester: enorm ondergrond homo netwerk in Katholieke Kerk (/ Homobisschoppen en –kardinalen beschermen elkaar en promoveren hoofdzakelijk gelijkgeaarden)
28-01: Duizenden Europeanen willen doop ongedaan maken om schandalen Katholieke Kerk 


2010:

10-12: Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

16

 1. Het verplichte celibaat is ongetwijfeld de oorzaak van het grootschalige misbruik van kinderen binnen de Katholieke kerk. De twaalf apostelen waren toch ook getrouwd en vormden desondanks een voorbeeldfunctie bij het verspreiden van het christelijke geloof.

  Waarom heeft het vele eeuwen geduurd voordat dit structurele probleem openlijk werd toegegeven en bespreekbaar werd?

  Misschien wordt het tijd voor een verdere Reformatie en Verlichting door het verplichte celibaat gewoon af te schaffen dan komt er vanzelf een einde aan dit misbruik.
  In ieder geval tot beheersbare proporties en niet in die mate waarop de Katholieke kerk nu nog steeds het antwoord niet op weet te vinden.

 2. Hoe kan hij nou tegen homo’s zijn, als hij op jongens valt….

  Hoe weet u dat, voordat u met beschuldigingen komt. Mod.

 3. Men heeft deze paus die wettelijk nog steeds paus is weggepest die man is moeten gaan lopen voor de loge die werkzaam is in het Vaticaan, dat hij het Vaticaan een homonest noemt is dan ook niet meer verwonderlijk. shalom

 4. De profeet Jesaja zei het al: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen voortgaan voor zoet en zoet voor bitter….”(Jes.4:20).

 5. In Rusland doen ze het correct. Homosexualiteit is niet verboden. Wel het aanmoedigen er van op scholen, zoals bij ons gebeurd.

 6. Er is een reden voor de ontsporing van de RK. Kerk en die staat ook beschreven in de H. Schriften:

  1 Tim 4: 1-4

  1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen
  zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen
  van boze geesten volgen,
  2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten
  gebrandmerkt zijn,
  3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God
  toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door
  de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

  Het huwelijk verbieden, het celibaat voor ambtsdragers in de RK Kerk. Alle kerken gaan het museum en steeds
  duidelijker wordt, ook via de media wereldwijd, wat God niet heeft bedoeld met de zending van Zijn Zoon!

  Prachtig is de profetie: Zach 14:9
  En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

  Niet de goden in Rome, of Mekka, niet die van Moskou of Washington, Parijs of Berlijn, Londen of Amsterdam, maar de Here is de enige en Zijn stad op aarde is Jeruzalem. Als afschaduwing straks van het Hemelse Jeruzalem want Jezus Christus heeft ons Christenen geleerd te bidden: ( Matth 6:9-10 )

  Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo
  ook op de aarde.
  Shalom

 7. Sodom En Gomorrah dat is de kerk, alle lugubere zaken onder de mantel van liefde.
  Kinderen misbruiken, jongeren een valse leer brengen wiens hersens nog niet zijn volgroeid.
  Waardoor ze op latere leeftijd een identiteit crisis ondergaan. Heel erg gekwetst raken.
  Niet kunnen bevatten wat de zin van het leven is. En dan ook nog gepest worden, omdat ze
  door te zijn misbruikt, een ander mens zijn geworden dan ze normaal zouden zijn geworden.
  Slachtoffers voor het leven.
  Niet alleen de kerk, maar ook hoge piefen doen aan die orgie mee.
  Het is waarschijnlijk daarom dat er geen werk van wordt gemaakt. Het normaal moet worden gevonden.
  Mensen gelijk behandelen is dan ook iets anders dan mensen gelijk maken.
  Paulus zegt immers wanneer je je zinnen niet kunt onderdrukken, is het beter te trouwen en je geen
  priester wordt. Wie dus seksuele handelingen doet bij anderen is geen ingewijde of heilige.

 8. Ook in de politiek is er geen enkele partij te vinden die Christelijk is. Ze dragen slechts voor de goede sier ”Christelijk” zoals het CDA en de ChristenUnie, maar ik betwijfel sterk dat velen ooit een kerk van binnen hebben gezien of ooit gedoopt zijn danwel communie hebben gedaan…..

 9. Wat ben ik blij dat ik mijn kinderen volwassen heb gekregen zonder trauma’s. Wat ben ik blij.
  Heb al eerder geschreven, blijf van kindjes af, het zijn bloemknoppen die geknapt zijn door de mishandelingen en verkrachtingen. De roomse kerk moet gesloten worden en op het schavot. Gelukkig ben ik niet katholiek opgevoed. Nogmaals heb een prachtige opvoeding gehad in de jaren zestig/zeventig. Alle liefde kregen wij.
  Ik vind het vreselijk dat er baby rompertjes waren gemaakt met zulke vunzige opmerkingen. Een baby, die hulpeloos ter wereld komt en zorg nodig heeft.
  Nog nooit ben ik zo spuugzat van de elite en de beesten geweest als nu.

 10. Een heel goed artikel Xander. De RK Kerk heeft “tonnen boter”, op het hoofd. Tijdens de Middeleeuwen waren er pausen die maîtresses hadden, en verwekten ook kinderen. Dit Instituut heeft voor mij allang afgedaan, maar ook vele gevestigde kerken zitten op de verkeerde weg. De linksgroene horden, zijn overal op sleutelposities gekomen, en zeker bij Theologische Faculteiten, is het links wat de klok slaat.

 11. De duivel, spartelend in zijn eigen wijwatervat.
  Het bewustwordingsproces van de mensheid gaat verder en navenant meer en meer mensen gaan beseffen dat geloof enkel een innerlijke beleving dient te zijn en individueel énkel tussen de mens en zijn/haar Schepper moet bestaan, zullen alle religies met al hun zelfverklaarde ‘dienaren’ gedoemd zijn om te verdwijnen.
  Zij zullen geoordeeld worden voor hun rol van farizeeërs, judassen en hebzuchtige machtswellustelingen die van de aarde een hel gemaakt hebben voor de mensheid en tevens, onwetend, hun rol vervuld hebben in het proces van hun eigen ontmaskering en opheffing voor het doel van bewustwording van de mensheid. Dualiteit: geen licht zonder duister.

 12. Het seksueel misbruiken van kinderen is al eeuwig zo en zal ook niet veranderen.
  Wel zijn ze vaak te vinden in kindrijke omgevingen,zeg maar.

Comments are closed.