Aartsbisschop: Paus wist van misbruik, maar stelde kardinaal McCarrick toch aan als persoonlijke adviseur

Voormalige Vaticaan ambassadeur VS eist dat Franciscus aftreedt, en spreekt van machtig ‘homoseksueel netwerk’ in de Katholieke Kerk –
Paus Franciscus begroet zijn goede vriend en naaste adviseur kardinaal McCarrick, van wie hij al jaren wist dat hij tal van mensen en ook minderjarigen had misbruikt. (Afbeelding: Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de VS, heeft een schokkende officiële 11 pagina’s tellende aanklacht gepubliceerd waarin hij paus Franciscus ervan beschuldigd dat hij wist dat kardinaal Theodore McCarrick tal van priesters, leerlingen en ook minderjarigen seksueel heeft misbruikt, maar hem desondanks op een toppositie plaatste en hem zelfs een van zijn belangrijkste persoonlijke adviseurs maakte. Vigano eist daarom dat Franciscus aftreedt, samen met alle andere bisschoppen en kardinalen die McCarricks misbruik verborgen hebben gehouden.

‘Als bisschoppen moeten we de moed hebben om de geheimhoudingscultuur af te breken, en publiekelijk de waarheden die we hebben verborgen te belijden,’ aldus Vigano. ‘Nu de corruptie de bovenste top van de Kerkelijke hiërarchie heeft bereikt, eist mijn geweten dat ik deze waarheden aangaande de hartverscheurende zaak rond aartsbisschop emeritus van Washington DC, Theodore McCarrick, die ik tijdens het uitvoeren van mijn plicht ontdekte, onthul.’

‘Paus wist in juni 2013 van misbruik, maar bleef hem beschermen’

McCarrick was al jaren een goede vriend van kardinaal Bergoglio, en speelde volgens Vigano een grote rol bij diens verkiezing tot paus. Dit leidde ertoe dat Franciscus hem tot persoonlijke adviseur promoveerde, ondanks het feit dat hij toen al wist dat McCarrick tal van mensen en ook minderjarigen seksueel had misbruikt. Vigano bracht de paus hier in juni 2013 persoonlijk van op de hoogte, ‘maar toch bleef Franciscus hem beschermen.’

De voormalige ambassadeur in de VS bracht Franciscus op de hoogte van een duimendik dossier over diens vriend. ‘Hij beschadigde generaties leerlingen en priesters, en paus Benedictus beval hem zich daarom terug te trekken in een leven van gebed en boetedoening.’ Zijn opvolger Franciscus trok hier zich echter niets van aan, en maakte hem zelfs tot één van zijn twee belangrijkste vertrouwelingen. ‘Franciscus wist minimaal op 23 juni 2013 dat McCarrick een serie misbruiker was, een corrupte man. Toch is hij hem tot het bittere eind blijven beschermen, en stelde hij hem zelfs als persoonlijke adviseur aan.’

Andere vertrouweling eveneens omgeven door schandalen

De andere vertrouweling van de paus is kardinaal Oscar Rodriquez Maradiago, aartsbisschop van Tegucigalpa (Honduras), die eveneens al tal van schandalen achter zijn naam had staan, zoals financieel wanbeheer, het verduisteren van fondsen, het beschermen van een misbruikende bisschop, en het verbloemen van een ‘homoseksuele epidemie’ in zijn eigen seminarie, waar 48 leerlingen een open klachtbrief aan de paus over schreven.

Volgens Vigano was ook kardinaal Wuerl, de huidige aartsbisschop van Washington DC, heel goed op de hoogte van het misbruik door McCarrick en de sancties die paus Benedictus XVI tegen hem instelde. Ook Wuerl had daar echter geen boodschap aan, en ondernam niets tegen McCarrick, waardoor andere geestelijken gevaar bleven lopen eveneens slachtoffer te worden.

‘Homoseksueel netwerk’

Vigano is niet de eerste die in dit verband het bestaan van een ‘homoseksueel netwerk’ in de Katholieke Kerk aanhaalt, dat zich zou uitstrekken van gewone priesters tot de absolute top in Rome. ‘Deze homo netwerken handelen onder dekking van geheimhouding en leugens,’ vervolgt hij. ‘Ze onderdrukken onschuldige slachtoffers en het priesterlijke ambt, en verstikken de hele Kerk.’

Franciscus werkt hier zelf aan mee door bijvoorbeeld de benoeming van kardinaal Coccopalmerio en aartsbisschop Paglia, die beiden voorstanders zijn van het schrappen en omkeren van de traditionele katholieke doctrine aangaande homoseksualiteit. Een medestander, kardinaal Blase Cupich, is in de ogen van Vigano ‘verblind door zijn pro-gay ideologie.’

‘Opperleider Kerk verbond zich met het kwaad en moet aftreden’

Daarbij haalt hij Franciscus eigen recente woorden aan, toen die verklaarde dat ‘iedereen schuldig is als hij iets goeds had kunnen doen, en het toch niet deed,’ en dat ‘als we ons niet tegen het kwaad opstellen, we het stilzwijgend voeden.’ Vigano wijst erop dat de paus desondanks zelf ‘het advies opvolgende van iemand waarvan hij heel goed wist dat het een perverseling is, waardoor  hij het kwaad dat McCarrick aanrichtte met zijn opperste autoriteit vermenigvuldigde… Hoe kwalijk is het dat de opperleider van de Kerk zich niet tegen dit kwaad opstelde, maar er zich juist mee verbond, met iemand van wie hij wist dat hij intens corrupt is.’

‘In dit extreem dramatisch moment voor de universele Kerk moet hij zijn fouten erkennen. Paus Franciscus moet het verklaarde principe van nul tolerantie houden en als eerste het goede voorbeeld geven aan de kardinalen en bisschoppen die McCarricks misbruik verborgen hebben gehouden, en samen met hen allemaal aftreden.’

Wolf in schaapskleren vraagt ‘vergiffenis’

De Jezuïet Franciscus bevestigt dit weekend met zijn vraag of vergiffenis om alle misbruikschandalen andermaal een leider met twee totaal tegengestelde gezichten te zijn, volgens een almaar groter wordende groep katholieken en geestelijken zelfs een meedogenloze wolf in empathische schaapskleren, die in werkelijkheid een agenda uitvoert die niet alleen de Katholieke Kerk, maar het hele christendom van binnenuit ondermijnt en vernietigt.

Het zegt tevens meer dan genoeg dat uitgerekend deze paus, één van de belangrijke pijlers van de grenzen-loze ‘Nieuwe Wereld Orde’, op handen wordt gedragen door de Westerse media. Mensen die inmiddels beseffen dat ‘80% van wat de reguliere media brengen nepnieuws is’ (een recente uitspraak van president Trump), weten meteen dat ze ook om deze reden met een forse dosis wantrouwen naar de huidige leider van het Vaticaan moeten kijken.

Xander

(1) Breitbart
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)