Australisch wetsvoorstel zet tot 10 jaar gevangenisstraf op uitdragen Bijbelse visie op seksualiteit

Het wordt feitelijk verboden kinderen te onderwijzen dat God de mens als man en vrouw schiep, en dat dit daarom de norm voor menselijke relaties is. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————-

Je kinderen onderwijzen over Bijbelse standpunten gaat onder ‘huiselijk geweld’ vallen – Staat krijgt grote macht om iedere persoon, kerk of instelling op te sporen, te censureren, te ‘heropvoeden’ en te bestraffen – Australisch wetsvoorstel opent deur voor zaken zoals pedofilie en necrofilie

—————————————————————————————————————————————-

De Australian Christian Lobby (ACL) roept parlementariërs van de Australische staat Victoria niet in te stemmen met wat de organisatie ‘het gevaarlijkste en meest draconische wetsvoorstel ooit’ noemt. Als de wet wordt aangenomen, wordt niet alleen het proberen te ‘bekeren’ van homoseksuelen, maar ook het uitdragen van de Bijbelse visie op biologie en seksualiteit – althans, de uitleg van de meeste kerken daarvan – gecriminaliseerd, en wordt er een boete van $ 500.000,- of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar op gezet.

Onder sectie 5 (3) van de wet worden gebeden en zelfs informele gesprekken waarin de traditionele opvattingen ten aanzien van seksuele geaardheid of gender identiteit worden geuit, verboden. De wet is in eerste instantie gericht op bekeringspraktijken en het achterstellen of onderdrukken van mensen met andere geaardheden, maar volgens de ACL wordt hiermee tegelijkertijd de vrijheid van ouders, leraren en religieuze leiders om aan hun op de Bijbel gebaseerde geloof, standpunten en cultuur vast te houden, afgepakt.

$ 500.000 boete of tot 10 jaar gevangenisstraf

Ieder onderwijs door ouders aan kinderen over het belang van hun (aangeboren) biologie, of het onderwijzen van de Bijbelse standpunten over seksuele oriëntatie of gender identiteit, kan worden aangemerkt als ‘huiselijk geweld’, en worden bestraft. De staat krijgt hiervoor grote macht om iedere persoon, kerk of instelling die deze christelijke overtuigingen uitdraagt op te sporen, te onderzoeken, te censureren, her op te voeden, en te bestraffen. En die straffen zijn met maximaal $ 500.000,- boete en tot 10 jaar gevangenisstraf niet mals.

Klachten kunnen door iedereen anoniem bij de politie worden ingediend, zelfs vanuit andere staten. Feitelijk worden kerken en christenen hiermee vogelvrij verklaard, en kunnen anti-religieuze activisten door deze wet iedereen met wie zij het niet eens zijn het zwijgen laten opleggen.

Onder punt 2(c) staat dat een van de doelstellingen van de wet is ‘te bevestigen dat geen seksuele oriëntatie of gender identiteit een stoornis, ziekte, aandoening, gebrek of tekortkoming is’, en dat ‘de seksuele oriëntatie of gender identiteit van een persoon niet gebroken is en moet worden gerepareerd’ (punt 2(b)). Dat impliceert dat bijvoorbeeld ook pedofielen en necrofielen het recht hebben te eisen dat hun voorkeuren en neigingen als ‘normaal’ worden gezien en behandeld. (1)

Standpunten veelal gebaseerd op Mozaïsche wetten

Veel kerken baseren zich met hun anti-homoseksualiteit standpunten op enkele duizenden jaren oude Mozaïsche wetten waarin mannen die seks hebben met mannen moesten worden bestraft met de dood. Ook mochten mannen zich niet als vrouwen voordoen, en omgekeerd (Deut. 22:5).

Bijna niet één van deze honderden wetten wordt overigens nog nagevolgd in het christendom. Zo stellen andere ‘kuisheidswetten’ bijvoorbeeld dat meisjes die bij hun huwelijk geen maagd meer blijken te zijn, moeten worden geëxecuteerd, dat mannen die een ongetrouwd meisje verkrachten enkel een ‘boete’ moeten betalen en dan met haar moeten trouwen, en dat mannen met de vrouw van hun broer moeten trouwen indien zij als kinderloze weduwe achterblijft.

In zowel het Oude als Nieuwe Testament was polygamie toegestaan. In het NT werd er enkel een uitzondering gemaakt voor de oudsten (voorgangers en diakenen) van een gemeente, en dat was dan nog niet eens een gebod, maar een advies (1 Tim.3). Toch is polygamie iets dat het christendom uit eigen beweging al eeuwen geleden heeft afgeschaft, net als uithuwelijken, dat in Bijbelse tijden eveneens een gangbare en door God toegestane praktijk was.

10 geboden en Jezus zeiden niets over homoseksualiteit

Terwijl noch de 10 geboden, noch Jezus uitspraken deden over homoseksualiteit, schrijft de apostel Paulus dat praktiserende homo’s volgens hem ten diepste van God zijn afgedwaald, en in hun eigen gedrag ‘hun welverdiende loon’ hiervoor ontvangen (Rom.1).

Kerken en gelovigen die een strikt letterlijke interpretatie afwijzen en dit soort wetten en regels in hun culturele context plaatsen, wijzen er vaak op dat Paulus ook schrijft dat vrouwen onderdanig moeten zijn, hun mond moeten houden, geen onderwijs mogen geven (1 Tim.3), en met bedekt hoofd moet bidden (/ in de gemeente moeten komen), maar er in het laatste voorbeeld zelf bijschrijft dat dit zijn persoonlijke mening is (1 Kor.11:3-16): ‘Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.’

Met andere woorden: toen al was er onenigheid over het al dan niet houden van bepaalde wetten, regels en gebruiken, wat Paulus aan de interpretatie en verantwoordelijkheid van de gelovigen zelf overliet. Hij wilde duidelijk niet dat gelovigen elkaar op deze punten zouden gaan bestrijden en afwijzen, iets dat in de loop der geschiedenis wel is gebeurd, en nog steeds wordt gedaan.

Strikte uitleg en afdwinging leidt altijd tot onderdrukking

Wat nu door de staat Victoria wordt voorgesteld, een onderdrukkende wet waarmee de eigen liberale (maar in wezen communistische) ideologie heilig wordt verklaard en aan anderen wordt opgelegd, is echter minstens zo erg als het handhaven van een strikt letterlijke, legalistische uitleg van de Mozaïsche wetten, iets dat overigens zelfs de Joden niet of amper deden, omdat deze ook in hun ogen te wreed waren. Zo werd het gebod dat ongehoorzame kinderen ter dood moesten worden gebracht door hen te stenigen, in de praktijk eigenlijk nooit uitgevoerd.

Wat is er mis met het blijven geven van onderwijs- en interpretatie vrijheid aan gelovigen, kerken, scholen en andere religieuze en levensbeschouwelijke groepen, iets waar ook in ons eigen land steeds meer aan gemorreld wordt? Als bepaalde mensen met afwijkende gezichtspunten, visies, uitleggingen of geaardheden ergens niet welkom zijn, dan staat het hen immers vrij om te vertrekken en een eigen (kerk)genootschap op te richten?

Is de bestaande anti-discriminatie wetgeving voor bedrijven, scholen, organisaties en instellingen niet meer dan voldoende? Het is immers niemand verplicht om naar een kerk, synagoge, moskee of tempel te (blijven) gaan, en daar een boodschap of uitleg aan te horen die je niet aanstaat? En wie bent u, als staat en overheid, om te bepalen met welke religieuze denkbeelden en visies mensen hun eigen kinderen mogen opvoeden? Verklaart u zichzelf daarmee niet tot een soort opperste religie waar iedereen voor moet buigen? Doet u daarmee niet exact hetzelfde wat u anderen met dit soort draconische wetten wilt ‘afleren’?


Xander


(1) Caldron Pool
(2) Afbeelding: olcay ertem ,Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

42

 1. Het grote corona PCR overheid bedrog.
  Dr. Reiner Fuellmich over misdaden tegen de menselijkheid en coronafraude met als speciale gast professor Björn Hammarskjöld.

  De PCR-test is een grote fraude tegen de menselijkheid, de Corona-fraude / misdaad tegen de menselijkheid en de natie van de Zweedse burgers.

  Help dit interview WERELDWIJD te verspreiden over de waarheid die onze wereld en levens zal redden!

  HELP ONS OM DIT WERELDWIJD TE VERSPREIDEN
  https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24
  Luister naar de Dr. Reiner Fuellmich.

  Mo, maximaal 3 woorden in hoofdletters als u accenten wil aangeven. zie siteregels. Mod.

 2. Wieler en de aanstaande vaccinatiedoden: Plots wil de RKI “heel goed kijken”
  Heeft er iemand gekrabbeld? Het feit dat het hoofd van het Robert Koch Institute nu terloops en indirect waarschuwt voor mogelijke sterfgevallen als gevolg van de aanstaande coronavaccinaties, markeert het voorlopige hoogtepunt van een groeiende reeks inconsistenties en twijfels over de nieuwe vaccins, die de wereldbevolking de enige uitweg is uit de De oplegging van de pandemie wordt smakelijk gemaakt. Naast verschillende bijwerkingen en onbeveiligde werkingswijzen en vooral de duur, is er nu de “kans op de hoofdprijs” – een dodelijke uitkomst van het Covid-vaccinatie avontuur.
  Dit zou dan, om zo te zeggen, het maximale “marginale voordeel” bereiken van een nieuw type vaccin dat in een urgente procedure wordt doorgevoerd – omdat dit minstens even riskant, zo niet zelfs gevaarlijker zou zijn dan de infectie zelf waartegen het zou moeten beschermen. De onbalans in risicobeoordeling en de rechtvaardiging van mogelijke schadelijke gevolgen die door politici worden geaccepteerd, is al behoorlijk verbazingwekkend: om een virus te bestrijden dat in 98 procent van alle gevallen onschadelijk is, moet een vaccinatie die slechts 90 procent effectief is, worden doorgedrukt, en dat is een hoge Aantal gevaccineerde mensen leidt tot ernstige en mogelijk fatale bijwerkingen. Blijkbaar zijn “ernstige gevallen” hier ineens acceptabel.
  https://www.journalistenwatch.com/2020/12/06/wieler-impftoten-ploetzlich/

 3. Algemene reactie op Bijbeltekst over homosexualiteit

  Het Sodom en Gomorraverhaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

  En dit ook niet: man en vrouw schiep God de mens, naar haar/zijn beeld.

 4. Een oprechte kow tow voor Dr. Elke de Klerk. Klaus Schwab Bovendien een gigantisch meerderwaardigheidscomplex waardoor hij meent dat hij de mensheid moet veranderen in cyborgs. Theodor lessing schreef al in de jaren twintig het boek: Europa und Asien Untergang der Erde am geist. Daarin staat duidelijk beschreven dat de mens verdomt (dommer wordt). Thans komt oetjeboe Klaus Schwab, als mosterd na de maaltijd, met zijn ‘geniale’ idee dat chimpansees waar wij van afstammen domme dieren zijn. Dat domme kunnen we wel aan ons en bovenal hem overlaten. Dieren zijn niet zo dom geweest om lachend hun instincten in te ruilen voor een intellect. Intellect is immers de moeder van stupiditeit. Klaus wenst voor zijn aflatende lijf niet veel, een huis een vrouw en een stukje Lebensraum; misschien wel Europa?

 5. COVID-19 Injectie: Weigeren is Burgerplicht
  Met de wereld als proeftuin voor een experimenteel RNA spuitje, is het geïndoctrineerde mensdom tot werkelijk alles in staat en het logisch denken voorbij.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/06/covid-19-injectie-weigeren-is-burgerplicht/#more-15618
  In mijn vorige schijven heb ik 2012 geplaatst, maar dat moet natuurlijk 2021 zijn. Ik vermeld het maar even, om dat zelfstandig denken zins dit jaar door de overheid wordt gedaan.

 6. Goed om te weten als je van plan was om naar Australië te emigreren om de problemen van Europa te ontvluchten.

 7. Verbazingwekkende medische onthullingen door Dr Elke de Klerk.
  http://www.facebook.com/100003503138924/videos/3301116780015061/
  als deze video is verwijderd, ga dan naar die van hieronder,
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/06/corman-drosten-koopmans-pcr-test-gedrocht-nu-wereldwijd-onder-de-aandacht/#comments
  Wat hier wordt verteld zal sommige van u echt angst aan jagen, maar de waarheid moet nu naar buiten komen. De overheid houdt u al maanden in hypnose.
  Veel van wat u hier gaat horen is mij al maanden bekend, en ik heb veel bewijs materiaal verzameld voor het voeren rechtszaken tegen de “NEP PANDEMIE” misdadigers.
  Al het door mij verzamelde materiaal is veilig gesteld.

 8. Heer Klomp, Europees hof voor de rechten van de mens , is ook geen oplossing meer voor heer Klomp.
  Omdat George Soros het daar heeft verziekt voor ons, de rechters zijn niet vrij

 9. Het ziet er naar uit dat het zelfgemaakte coronavirus in de kop geslagen is bij de meeste regeringen. (Wie het dichts bij het vuur zit warmt zich het meest) De volkeren zullen daar ijskoud een dergelijk, degelijk ‘vaccin’ voor moeten gebruiken als dat die regeringen al uitgepakt hebben voor de ‘overbevolking’ voor het te laat is.

 10. Ik ben verder niet bekend met het Australische Wetboek van Strafrecht maar in Nederland staat er maximaal een jaar gevangenisstraf op zo’n uitlating.

  Wetboek van Strafrecht art.137c

  1Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun HETERO- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2 Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html

 11. In zijn boek “Can you be gay and Christian?” schrijft Michael Brown dat de LBHT-lobby erg machtig is, en dat zelfs sommige kerken een homosexuele voorganger hebben en onderwijzen dat monogame liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is toegestaan, want Yeshua is immers liefde; de anti-homosexuele passages in de Torah en apostolische geschriften betreffen vrije seks en tempelprostitutie, volgens hen. Als gevolg hiervan zijn mensen in de VS hun baan kwijtgeraakt toen ze pleitten voor een bijbelse visie op seksualiteit (heterosex dus), want dat was immers ‘homofoob’. Ook hier in Nederland is een ambtenaar van de burgelijke stand ontslagen, omdat hij op grond van de Bijbel weigerde twee mannen te trouwen. Ondertussen hebben ze zelfs een ‘homovriendelijke’ Bijbel uitgebracht onder de titel de ‘Queen James Bible’ als reactie op de King James Bible. Zelfs op basisscholen wordt de transgender-ideologie uitgedragen!
  Tegelijkertijd geeft Michael Brown ook de kerken ervan langs, want die hebben homo’s altijd veroordeeld en gemarginaliseerd, terwijl Yeshua ons leert hen met compassie te benaderen.

 12. Alles wijst erop dat we zeer ver in de Bijbelse Eindtijd leven. Nooit eerder in de geschiedenis hoorden we overal hetzelfde: lockdown, muilkorven, afstand houden en overal dezelfde PCR testen, die totaal onbetrouwbaar zijn.
  Het wordt van kwaad tot erger, en achter de schermen wordt in het geheim het plan van de elite doorgedrukt. Dat merken we o.a. aan de steeds onderdrukkender maatregelen.
  Eerst muilkorven in het openbaar vervoer, dan gaan ze verder, in winkels, stations enz….
  Steeds een stapje verder. Straks wellicht ook in winkelstraten, hetgeen ze in o.a. Rotterdam en Amsterdam al hebben uitgetest.
  De volgende stap is dan een muilkorf op je gezicht overal buiten, zelfs in het bos?
  In Spanje is dat al een half jaar zo.
  Ik denk dat we hier binnenkort ook in terechtkomen, want ze pakken niet in één keer al onze vrijheden af, want dan zou er een massale opstand uitbreken. Maar steeds een stapje verder.
  Want terwijl de situatie in mei al sterk aan het verbeteren was, moesten we vanaf juni opeens gemuilkorfd in de trein reizen.
  De Bijbel zegt dat er zware tijden zullen komen, en wat we nu zien is nog maar het begin ervan!
  We moeten echter op God vertrouwen, Hij heeft dat in de Bijbel geopenbaard, zodat wij gewaarschuwd zijn.
  Je kan denken dat de Bijbel onzin is, maar ga er eens in lezen, dan zie je hoe actueel de Bijbel is, en hoe nauwkeurig de profetieën nu aan het uitkomen zijn. Vele profetieën zijn echter al in vervulling gegaan.
  Lees Ezechiël 36 tot en met 39.
  Zelfs de holocaust staat er beschreven, en dat is 2800 jaar geleden geprofeteerd en opgeschreven.
  De profetieën in de Bijbel zijn voor een groot deel al in vervulling gegaan, dus hebt goede moed, God zal ingrijpen en pas dan zal alles goed komen!

 13. Waarom steeds het christendom en nooit de Islam of die andere godsdiensten? Nu al krijgt Australië af te rekenen met vreemd weer, hier een hittegolf, daar een sneeuwstorm, de zegen zal uit Australië wijken zoveel is zeker. Shalom

 14. Zowel de Torah, Het Nw. Testament en de Koran promoten alle drie het huwelijk tussen een man en een vrouw.

  Denk ook aan sekten als Jehova’s getuigen en Mormonen, ook zij promoten de man/vrouw relaties.

  Maar ja, we leven nu in een godloze wereld sinds de Franse Revolutie 1789: Geen god en Geen meester. De vrijdenkers, feministen, humanisten, communisten, fascisten hebben de God van de Boeken aan de kant geschoven en hebben zichzelf tot god uitgeroepen.

  Grote filosofen als Spinoza, Descartes, Voltaire, Rousseau, Marx & Engels, Darwin, Nietzsche, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, enz. en vele vrijzinnige theologen inspireerden hen.

  Geen wonder dat het een puinhoop is in Australië, VS en EU en rest van de wereld, op maatschappelijk en zedelijk gebied. 14 december 2014 verdween ook de Bijbel uit de Tweede Kamer. We hebben het geweten: Nu de Tien Geboden passé zijn.

  I do it my way? O.K. maar wat zijn de gevolgen?

  1* We zijn het grootste Narcotica doorvoer en wit-was land van de wereld geworden
  2* In de Jaren ’50 waren een paar moorden voorpagina nieuws en nu? Iedere dag moord/brand!!!
  4* Geldautomaten worden massaal opgeblazen. En de daders? Lopen vrij rond!
  5* Wie doet er ’s avonds de deur nog open?
  6* Het Onderwijs, Ziekenhuizen, Verpleeghuizen, zijn gesaneerd en zieltogend.
  7* Jongeren hebben geen toekomst meer, lopen massaal met joint en pillen aan de Jeugdzorg.

  Jeshua waarschuwde gelovigen ook voor die huidige goden in Australië [de “wetenschap”] van de WHO – VN -EU – RIVM, Rutte en de Jonge:

  Johannes 9:4 Wij moeten Werken de werken desgenen [God] die Mij gezonden heeft, zolang het Dag is; er komt een Nacht, waarin niemand werken kan. 5 Zolang IK in de wereld ben, ben IK het Licht der wereld.” Dus er is nog Hoop!

 15. Dan moet deze Wet zeker gaan gelden voor al diegenen die de Koran onderwijzen of in hun bezit hebben. Enkele gebiedende citaten uit dit ‘religieus’ boek:

  “Doodt de ongelovigen waar je ze ook vindt.” (Koran 2:191)
  “Voert oorlog tegen de ongelovigen in uw buurt.” (Koran 9:123)
  “Wanneer de gelegenheid zich voordoet, doodt de ongelovigen waar je ze ook maar vindt.” (Koran 9:5)
  “Elke andere religie dan de islam is niet acceptabel.” (Koran 3:85)
  “De Joden en de Christenen zijn pervers, vecht tegen hen.” (Koran 9:30)
  “Verminkt en kruisigt de ongelovigen als zij de islam bekritiseren” (Koran 5:33)
  “Straf de ongelovigen met doeken van vuur, gehaakte ijzeren staven, kokend water; smelt hun huid en buiken.” (Koran 22:19)
  “De ongelovigen zijn dom, roept de moslims op om tegen hen te vechten.” (Koran 8:65)
  “Moslims moeten de ongelovigen niet als vrienden nemen.” (Koran 3:28)
  “Terroriseer en onthoofdt degenen die in andere geschriften dan de Koran geloven.” (Koran 8:12)
  “Moslims moeten alle wapens verzamelen om de ongelovigen te terroriseren.” (Koran 8:60)

 16. @ Henk Klomp: 7:13 pm, op 5/12. Heel veel sterkte meneer Klomp. En ik ben het volledig met U eens.

 17. Bewijs dat we in de Eindtijd zijn aanbeland. Een grove schande, dat is het, maar verbazen doet het mij niet meer. Als ik 2 Tim:3 lees, en rondkijk in deze verloederde wereld/maatschappij, dan weet ik genoeg.

 18. In navolging van :
  Noord Korea-Afghanistan-Somalië-Libië-Pakistan-Eritrea-Soedan-Jemen-Iran-India- Syrië-Nigeria-Saudi Arabië-Malediven-Irak-Egypte -Algerije- Oezbekistan-Myanmar-Laos-Vietnam-Turkmenistan-China-Mauritanië-C.A.R- Marokko-Qatar-Burkina Faso_Mali-Sri Lanka-Tadzjikistan-Nepal-Jordanië-Tunesië-Kazachstan-Turkije-Brunei-Bangladesh-Ethiopië-Maleisië-Colombia-Oman-Koeweit-Kenia-Bhutan-Rusland-de V.A.E-Kameroen-Indonesië-Niger

  Aldus de ranglijst Christenvervolging van de organisatie OpenDoord .

 19. als iedereen het werkwoord “geloven” uit het vocabulaire gumt/verwijdert is er binnen 20 jaar het alom gewilde “vrede op aarde” concept.

  Verder ben ik het er helemaal mee eens, het is aan de moeder en de vader om hun kinderen hun vrije wil te ontnemen en te indoctrineren met welk idee dan ook.

 20. We weten allemaal hoe het met Sodem en Gormorra afgelopen is, de zonden der mensen stijgen ten Hemel, net zolang totdat God er helemaal klaar mee is en dan zullen de Oordelen van openbaringen over de Aarde komen. Ook dit artikel geeft mij het gevoel dat het niet lang meer duurt, dat we de laatste 7 jaar van deze beschaving ingaan.

 21. Henk Klomp schreef:
  05/12/2020 om 7:13 pm
  Ik geloof dit direct. Momenteel lees ik het boek “13 satanische bloedlijnen”. Het is werkelijk ongelooflijk wat hier in staat. De meeste mensen hebben niet door dat de duivel de aarde regeert met hun trawanten (anders gezegd wereldleiders, machthebbers, koningen e.d.)
  het is echt de moeite waard om het te lezen.

 22. In de islam denkt men toch ook man en vrouw, dikke punt. Gaan ze daar dan weer een andere wet voor bedenken? Cultuur of zo? Moslims worden immers altijd en over de hele wereld gespaard

 23. Was het niet zo dat in de eindtijd men ‘goed’ kwaad zal noemen en ‘kwaad’ goed?

  Alles wat aan God (en Zijn geboden die toch tot heil van de mensen bedoeld zijn) doet denken moet vernietigd worden.

  Moeten straks ook alle binnen- of buiten geplaatse kruizen het veld ruimen?

 24. @Svalbard,
  Nou, nog even en dan kan Noord Korea zich het meest vrije land ter wereld noemen.
  Ik zie Kim Jong Un al schuddebuiken. Hij lacht zich kapot om het “vrije” westen.

 25. AMO @5.12.

  Re Australia ( waar ik woon) Andrew wordt er bij de volgende verkiezigen er uit gegooid.Verder is dit in Melbourne . Geen last van deze communist in de rest van Australia. Ook zal deze voorgestelde wet uit de regering daar gegooit worden.

 26. Dank aan dhr Klomp voor zijn moedige stap.
  U kunt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hopelijk minder corrupt is.
  Ook het in de openbaarheíd brengen van dergelijke zaken is belangrijk.

  Vergelijkbare zaken zijn hier gebeurd, zij het dat de bedragen (veel) kleiner zijn.
  De onderliggende factor, corruptie, machtsmisbruik, nepotisme, is echter gelijk.

  Het is mogelijk aangifte te doen tegen een rechter die niet kosher is. (genoemd door een der advocaten die hierin betrokken waren)

 27. Henk Klomp schreef:
  05/12/2020 om 7:13 pm

  beste Henk, ik voel met je mee. heb zelf ook zoiets meegemaakt. Helaas hebben we met zijn allen vele miljoenen mensen gekweekt die je morgen zouden verraden als ze weten dat je het beter gedaan heb als zei zelf. En wordt nu alleen nog maar erger

 28. Nou Richard, als dat inderdaad zover komt gaan we Noord-Korea nog achterna.
  Al is het daar nog wel een stuk erger, maar wie weet wat we hier nog te verduren gaan krijgen?
  Maar hoe meer we dit soort dingen gaan zien, hoe duidelijker blijkt maar weer, hoe nauwkeurig de Bijbel is met het beschrijven van hetgeen toen nog toekomst was en in onze tijd dagelijkse werkelijkheid is geworden.
  God is in staat om ons de toekomst te voorzeggen, en voor iemand die niet geloofd is dat moeilijk te bevatten. Maar omdat Hij niet is onderworpen aan ruimte of tijd, is God aan geen enkele beperking of belemmering onderworpen, Hij staat boven ruimte en tijd.
  De toekomst is voor Hem daarom niet meer dan een opengeslagen boek.

 29. ‘Down Under’ is nu dus nog letterlijker geworden dan dat het al was. Totaal onacceptabel.
  Die geesteszieke mensen zouden opgesloten moeten worden.

  Zij : ‘die psychopaten aan de top’ – ook hier in Nederland – vormen een gevaar voor de samenleving, niet de burgers. Maranatha.

 30. @Henk Klomp,
  Ja, daar kan ik over mee praten. Ik ben ook totaal kapot gemaakt. Zij het op kleinere schaal. Ik moest zelfs naar het buitenland vluchten om mijn zoon tegen hen te beschermen.
  Maar ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, want wij leven immers in het beste en meest vrije land ter wereld.

 31. Daniël Andrews was degene die daar in Victoria de strengste lockdown ter wereld oplegde. Je kreeg bezoek van de politie als de kritiek had geuit op een media-platform, en kreeg handboeien om. Je mocht maar eventjes luchten.
  Kijk nu eens hoe deze Andrews zijn corona-dictatoriale macht gebruikt voor zijn linkse agenda. Een linkse politiestaat krijgt er vorm. Arm Australië.

 32. De Bijbel is duidelijk over wat op sexueel gebied wel en niet kan. Ook in Nederland loop je kans strafrechtelijk te worden vervolgd als je openlijk mensen met een afwijkende sexuele gedraging bekritiseerd. Abnormaal is het nieuwe normaal. Kenmerkend voor de eindtijd waarin we leven. Ik wijs er graag op dat in de jaren 50 homosexualiteit in Nederland strafbaar was. Ook mannen die verkleed als vrouw en omgekeerd de straat op gingen konden in de cel belanden. Alles is tegenwoordig omgedraaid.

 33. Nog even en de Bijbel is net zo verboden als mein kampf en zal het boek met geweld uit de huizen van gezinnen worden gehaald. Er zullen hoge straffen komen enkel op het bezit ervan. Daarna zal men de Christenen gaan vervolgen.

 34. Nederland heeft via Rutte, die zich misdraagt, het aan de stok met Polen, daar zou volgens hem het recht met voeten worden getreden. Daar moet hij zijn mond over gehouden. De rechtstaat is hier één grote maffia bende. Ik heb het zelf ervaren en niet alleen ik, gemiddeld plegen 10 mensen per week zelfmoord door die corruptie. Ik liep ook op het randje. Wat ik heb meegemaakt is werkelijk niet te geloven. Mijn goedlopende omvangrijke bedrijf is kapot gemaakt. Dat was nog niet genoeg. Ik werd o.a. overvallen door een Politiemacht, een stel leeghoofden, busjes vol met politiehonden en M.E. zo’n 20 man. Bij mijn huis werd alles afgezet en men ging aan het slopen van mijn bedrijfsruimte, van + 300 m2, met complete inhoud en dat zonder enig recht, geen gerechtelijke uitspraak niets, niets gaf de gemeente het recht daartoe. Zelfs het starten van een kortgeding werd naast zich neergelegd en men startte gewoon met het misdadig vernielen/slopen van het pand.
  Het hoofd van de politie vond het verschrikkelijk, hij zei wij worden gestuurd en zijn verplicht opdrachten uit te voeren. Den Haag heeft legio gedwongen handlangers en willen dat zo in stand houden. Elke gemeente, ambtenaar, politie, justitie enz. enz. hebben maar te doen wat de macht misbruikers ze opdraagt. Ik had/heb een probleem met een organisatie uit de z.g. elitegroep, Limako Brokerage NV uit Breda, waar de corruptie/bedrog een levensstijl is.
  Ik heb 4 mensen opgespoord die ook ernstig bedrogen waren. Helaas was er één bij van de 10 die zelfmoord plegen per week, hij was alles kwijt, zijn huis, baan, huwelijk en de justitie maar lachen, op naar de volgende. Totaal ben ik bestolen voor 3 miljoen. Voor miljardairs die meestal het geld over andermans rug bij elkaar geharkt hebben een habbekrats, maar voor mij was het mijn geld en mijn leven is kapot gemaakt. Het zal nooit meer worden zoals het was voor ik met die schurken te maken kreeg. Ik moest boeten omdat ik elite oplichters, een van henzelf, voor de rechter daagde wat mij na 7 jaren en veel ellende pas lukte. Nederland heeft de gewoonte om te schelden op andere landen en als ze die in een onderhandeling, waarover dan ook niet onder de duim kunnen krijgen te betichten van een rechteloze staat. De maffia of welke bende in cocaïne, vrouwenhandel of afpersing is slechts kinderspel in vergelijking van wat Nederland doet. Alle media , kranten, T.V. nieuws enz. enz. is in haar macht met aan het hoofd iemand die maar al te graag de overheidsleugens verspreiden. De gehele 1e en 2e Kamer en de regering weet hiervan, maar doen niets. Ze zijn medeplichtig aan (zelfmoord en moord) . Mijn dertiende advocaat was eerlijk en ook zij is kapot gemaakt. Alle andere advocaten waaronder Geert-Jan Knoops, die bekende, hij wilde mij niet bijstaan z.g. geen tijd. Hij durfde die elitegroep niet in rechte te betrekken. Hij kende de zaak van A tot Z maar voelde de hete adem al in zijn nek. Het wetsartikel WEH artikel 4 lapte men volledig aan hun laars. Vervolgens kwamen ze daar mee weg. Tot twee maal toe heb ik een artikel 12 WSV procedure gestart. Tot en met de Hoge Raad was men bij die afwikkeling corrupt. Men komt over deze gifslangenkuil niet uitgepraat. En kom er niet in want die kronkelige beesten bijten je dood. Nederland een Rechtstaat, me hoela, niets anders dan één corrupte misdaadbende. Wat ik hier schrijf is mijn controleerbare mening. Zie ook http://www.rechtmachtmisbruik.com Let vooral op de verklaring 2 van mijn advocaat.

  P.s. reageer op: hcklomp@gmail.com

Comments are closed.