Mensenrechtenorganisatie eist andere namen voor geslachtsdelen om transgenders te pleasen

—————————————————————————————————————————————-

Krankzinnig: ‘Vagina’ moet worden gereserveerd voor transgender vrouwen; biologische vrouwen hebben voortaan een ‘voorste gat’ – Woord ‘penis’ wordt feitelijk geschrapt

—————————————————————————————————————————————-

De pro-LGBTQ+ mensenrechtenorganisatie HRC (Human Rights Campaign Foundation) is een campagne gestart waarin andere, ‘inclusievere’ namen voor menselijke geslachtsdelen worden geëist, zodat de uiterlijke verschillen tussen biologisch natuurlijk gebleven mensen en transgenders in ieder geval woordelijk worden opgeheven. Sterker nog: het woord ‘vagina’ moet zelfs exclusief worden gereserveerd voor transgender ‘vrouwen’; biologisch geboren vrouwen hebben vanaf nu een ‘front hole’, een gat aan de voorkant.

In de HRC folder ‘Veiligere seks voor Trans Lichamen’ worden de nieuwe benamingen op een rijtje gezet, waarvan hier de meest opvallende:

* Trans: Iedereen die zichzelf onderdeel van de transgender gemeenschap voelt. Daarvoor hoef je geen operaties te hebben gehad;

* Pik:  Alle externe genitaliën ‘in alle vormen en maten bij mensen van alle genders’. Oftewel: biologisch vrouwen kunnen vanaf nu ook een ‘pik’ hebben, als zij dat zelf zo ervaren;

* Voorste gat: (lett. ‘front hole’, gat aan de voorkant). Alle interne geslachtsdelen, ‘soms* een vagina genoemd.’ Dat voorste gat kan in zich in die sommige gevallen ‘zelf vochtig maken, afhankelijk van leeftijd en hormonen.’

* Vagina: ‘Wij gebruiken dit woord voor de genitaliën van trans vrouwen die operaties aan hun onderkant hebben gehad.’

* Strapless: (Lett. ‘voorbind-loos’). Strapless is een term die uit de pornografische wereld komt, en meestal wordt gebruikt voor lesbische seks zonder gebruik van voorbind penissen. HRC: ‘Wij gebruiken dit woord om de genitaliën van trans vrouwen die nog geen genitale reconstructie –soms* een penis genoemd- hebben gehad.’ (*schuingedrukt toegevoegd).

Twitteraars overweldigend negatief over nieuwe taalgids

Op Twitter reageerden mensen overweldigend negatief op dit Orwelliaanse trans-manifest. ‘Wow, dus trans vrouwen hebben een vagina, maar wij biologische vrouwen hebben een voorste gat. LOL, deze mensen zijn krankzinnig.’ Daarmee verwees deze reageerder onder andere naar HRC medewerker Amir Sariaslan, die als eerste over deze nieuwe trans ‘taalgids’ twitterde.

‘Wat is dit nu weer voor een politiek correcte dystopische 1984 taalcontrole?’ vraagt een ander zich af met het oog op het streven om de gebruikelijke benaming van het vrouwelijke geslachtsdeel exclusief te willen toewijzen aan een splintergroepje waar 99% van de bevolking nooit mee te maken krijgt (althans, nog niet).

‘Ik ben er vrij zeker van dat we nu in de singulariteit zijn beland,’ grapte een ander, verwijzend naar de ‘singulariteit’ van futurist Ray Kurzweil, die verwacht dat de mensheid in uiterlijk 2045 (maar mogelijk zelfs al vanaf 2030) zal samensmelten met AI (kunstmatige intelligenties).

Nepnieuws over niet-bestaande moord epidemie onder transgenders

De HRC brengt de afgelopen tijd allerlei nepnieuws berichten naar buiten, zoals dat ‘transfoben’ een ‘moord epidemie’ onder transgenders zouden begaan. Uit alle feiten blijkt echter dat hier helemaal niets van klopt, en dat transgenders geen tiende van een procent vaker het slachtoffer worden van moord dan anderen.

‘Het is dus geen wonder dat de HRC nu probeert om termen te veranderen om ‘trans lichamen’ zich beter te laten voelen omdat ze zichzelf hebben verminkt – wat de rest van de samenleving natuurlijk in de lastige positie brengt om met deze waanzin mee te doen, om maar politiek correct te blijven,’ geeft Mike ‘Natural News’ Adams als commentaar.

‘Kwaadaardig om kinderen in verwarring te brengen over basis van het leven’

‘Transseksuelen zijn geestesziek,’ schreef iemand. Een ander stelde dat ‘het kwaadaardig is om kinderen in verwarring te brengen over de basis van het leven. Kinderen zullen de linkse leugens niet overleven. Plant de leugen – laat de waanideeën groeien – zaai de dood.’ (1)

Op de website van onderzoeksjournalist Martin Vrijland vindt u veel meer, uitgebreidere en met tal van feiten onderbouwde artikelen over de transgender / LGBTQ+ agenda en het transhumanisme. Enkele recente links:

* Wie is Erland Oscar Galjaard en wat heeft hij met eugenetica te maken?
* Waarom wel of niet voor het transhumanisme en de singulariteit (leven in een AI computer) te kiezen?
* De grote ommekeer: Martin Vrijland neemt het op voor de LHBTI gemeenschap!
* Heeft LHBTI geslachtskeuze-opvoeding van kinderen een aantoonbare biologische grondslag?
* In het nieuwe ‘wakker’ (woke) is de blanke heteroseksuele man te lang bevoorrecht geweest
* De Bijbel is al genderneutraal gemaakt, maar ook aan de genderneutrale koran wordt gewerkt.


Xander

(1) Natural News
(2) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030
20-12: Kritiek op transgender agenda in VS en Engeland bestraft met ontslag en gevangenisstraf
16-12: Duitse jurist lekt nieuwe EU-wet om mensen die tegen immigratie zijn op te sluiten in inrichtingen (/ Straks ook critici van diversiteit, transgender, klimaat en EU zelf opgesloten)
14-12: Hoe absurd, zuur en krankzinnig is het Westen eigenlijk geworden? Nou zo:
10-12: Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

62

 1. Het hele zooitje van de pro-LGBTQ+ mensenrechtenorganisatie HRC (Human Rights Campaign Foundation) horen in een inrichting voor gevaarlijke gekken thuis !
  Opsluiten die idioten !

 2. @Sultan
  12/01/2020 om 8:18 am
  En Mark S
  Inderdaad, Marc S: ook de medici dragen hierin een verpletterende verantwoordelijkheid maar alles voor de hebzucht, nietwaar? Als het maar opbrengt. Een geweten hebben ze blijkbaar ook niet meer..
  De big farma heeft zich ook toegelegd op plastische chirurgie voor het ‘schoonheidsideaal’ en de media, reclamejongens en marketing springen gretig op die kar…jonge meisjes nemen de wanstaltige vormen van bijv kardashians als voorbeeld en vermits zij de financiële draagkracht niet hebben, laten ze zich in duistere achterkamertjes ‘behandelen’ door zogenaamde schoonheidsspecialistes die geen medische handelingen mogen verrichten en deze misleidde kinderen (want het zijn vaak dan nog zeer jonge meisjes) volspuiten met puur vergif als ‘fillers’ om bijv lippen op te spuiten..
  Ik dacht alles al te hebben gezien zoals de gevolgen van het lekken van siliconen borsten tot in de tenen maar dit was gewoonweg schokkend…
  Gevolgen: en dan nog vooral in het aangezicht, stel je voor….verlammingen door het raken van zenuwen, witte pigmentvlekken, zwárte vlekken door necrose/afsterven van bloedvaten die werden geraakt, pijnlijke ontstekingen door ongeschikte, toxische en goedkope ingrediënten als filler – zoals motorolie etc…..lippen, mond, kaaksbeen dat echt wegrot…schrijnend, vréselijk!!!
  Intussen is er reeds nood aan gespecialiseerde centra en chirurgen om deze beschadigingen trachten te corrigeren.
  Gewoonweg mónsterlijk en die gevolgen zou de media als waarschuwing verplicht moeten tonen om te waarschuwen, net zoals de wetgevers verplicht deze schandelijke praktijken aan banden zouden moeten leggen.
  Want raar maar waar: zulke charlatans worden zelfs niet gestraft om ongeoorloofd, zonder enige medische opleiding of diploma, deze kinderen te verminken voor het leven en het in gevaar brengen van hun gezondheid/leven voor grof geldgewin.

 3. Ramshoorn schreef het al, maar ik wil er even wat uitgebreider op ingaan omdat ik weet dat mensen (bijna) nooit de tekst lezen die opgegeven wordt (Romeinen 1:18-eind)

  Het artikel zegt al: human rights foundation. Een foundation is een pot geld van een rijk iemand die er iets mee wil… Dan weet je dus al direct dat er een agenda achter zit. En van een rijk iemand dan heb je alweer een hint dat hij waarschijnlijk bij een ‘elite’ club zit. Dat geld komt ècht niet bij transgenders vandaan, die zijn al hun geld al kwijt aan dure operaties.

  De agenda is dat ze alle goede ideeën van de Schepper belachelijk willen maken, bestrijden en zomogelijk ongedaan maken. Een van de beste ideeën van de Schepper is de genetische code (DNA) van de hoogste levensvormen uit een combinatie van 2 dubbele snoeren te maken. Hij heeft hiermee een bijna onuitputtelijke variabiliteit ingebouwd die het organisme veel beter aanpasbaar maakt aan zijn omgeving en bestand tegen ziektes (biologie: sexuele voortplanting klonen). En nog belangrijker: afhankelijk van elkaar, zodat we een voorbeeld hebben in onszelf dat we afhankelijk van onze Schepper zijn. En dat is precies waar deze luciferianen tegen ageren.

  Zo krijgt de tekst waarin Paulus het probleem van de Zonde aan de Romeinen uitlegt meer diepte. Wij zijn gehersenspoeld met de leugen ‘evolutietheorie’, maar de codering van ons DNA is door God bedacht. Niet alleen het papier en de inkt, maar ook de letters, het alfabet, de woorden, de ideeën, de foutcorrectie en de zelfreplicatie… Dat kàn niet vanzelf ontstaan. Daar is een externe intelligentie voor nodig (niet alleen de auteur maar ook de uitvinder van alle onder- en bovenliggende lagen). Daarom gebruikt Paulus ook de Griekse woorden voor ‘mannetjes en vrouwtjes’ (wat duid op geslacht zoals we het ook voor dieren gebruiken) en niet man en vrouw wat een individu aanduid. Dit zijn dezelfde woorden als in Genesis “Hij schiep hen manlijk en vrouwlijk”.

  Wat ik ook lees hier is dat het allemaal van de duivel is etc. Maar Paulus zegt hier wel duidelijk iets anders bij! “En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.” (dus ook letterlijk niet passen!).

  Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken (!), omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld (!) uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen(!), Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd(!) in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen(experts), zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God (eenheid) vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens (eenling), op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven(!) aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren(opereren?). Zij hebben de waarheid van God (XY, XX) vervangen door de leugen (LGBT), en het schepsel vereerd (vagina als het is na operatie) en gediend boven de Schepper (dan is nog maar een ‘voorste gat’) , Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten (nogmaals!), want ook hun vrouwen (females) hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijk (tegen scheppingsorde in). En evenzo hebben ook de mannen (males) de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen (mannetjes) doen schandelijke dingen met mannen (mannetjes) en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen (letterlijk). Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid(valse-nichten gedrag?). Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig (kijk maar eens in de ‘glossies’ of boulevard op tv) . Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.(!)
  Romeinen 1:18‭-‬32 HSV
  https://bible.com/bible/1990/rom.1.18-32.HSV
  (tussen haakjes opmerkingen van mij, dus zeker niet kanoniek, en excuus voor de lange quote maar anders leest men het niet denk ik)

  Ps: ik wil wel zeggen dat ik niets heb tegen mensen die zich tot gelijke sexe aangetrokken voelen of hun sexe niet in overeenstemming voelen met hun eigen lichaam. Als God mensen ergens aan overgeeft wil dat zeggen dat zoiets ook al op zichzelf bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat dit (afwijkende of niet vruchtbare instinct/gedrag/gevoel; niet tot voortplanting leidende) zo door de Schepper bedoeld of gemaakt is. We leven in een defecte schepping die voorlopig nog niet volledig hersteld is. Dus nogmaals even duidelijk: ik heb niets tegen homofiele mensen. Ook zij hebben God’s liefde nodig en die mag ik gelukkig ook doorgeven.

 4. Oma op 2.53: een zeer belangrijke taak inderdaad. Elke dag weer. Geef niet op! Het helpt. Zoals ik hierboven schrijf: gelukkig is niet iedereen zijn verstand verloren.

  Maar het stormt om ons heen. Geestelijk gezien is het noodweer. Steeds meer waaien er weg of spoelen er weg in de golven die over ons heenkomen.

  U weet waar ik in ben geankerd Oma. U bent sterk, maar misschien is die kracht juist datgene wat u tot nu toe heeft verhinderd hulp te vragen aan Degene zonder wie ook ik weggespoeld zou zijn.
  Het duurt niet zo lang meer, maar tot nu toe staat de deur nog open.

 5. Het ziekelijk denken van de stadsmens(kwasi intellectuelen) wordt aan de mensen opgedrongen
  Vergeet niet:De stadsmensen zijn afhankelijk van de boeren en landbouwers en niet andersom.Het zou mij niet verbazen ,dat de plattelands bevolking zich gaat verzetten tegen de stedelingen.

 6. De mensen beginnen krankzinnig te worden en de zonden stijgen op naar de Hemel, hoe lang nog? Voordat de Oordelen Gods over deze Wereld zullen komen? Als ik alles om me heen zie en nu ook met dit artikel weer, dan gaat dat denk ik niet meer lang duren

 7. @ Pier
  Mijn opmerking was sarcastisch bedoeld, zoals ik ook vaak te horen krijg als ik het over “normaal” heb.
  De Wereld is echt van God los. Gelukkig lees ik hier nog meer verademende berichten die de spijker op de kop slaan
  zoals van Mark S. over dit onderwerp.

 8. @ Lbery. Gauw vertrekken of teruggaan naar de door jou geliefde islamitische racistische, moord- en haatcultuur! En dan zonder uitkeringen op kosten van die gehate blanke westerlingen. Maar ik begrijp wel: het is beter voor rovers en inbrekers in het heimelijke en ’s nachts in het duister hun werk te doen dan overdag.

 9. @ Jerommeke 1:04 Pluimpje! Zeer goed opgemerkt. Ik ben daar onderhand al mee gestopt omdat het toch niet helpt.

 10. Wat betekent “pleasen”? Dit woord komt niet voor in de dikke van Dale. Bedoeld u soms gewoon behagen?

  Ik dacht dat dit een Nederlandse webstek was.

 11. Transseksuelen hebben meer nood aan een goede psychiater dan aan een nieuw woordenboek.

 12. @ JP 11:15 u. Ondanks dat de Moderator heeft geschreven met dit onderwerp verder op het Geloofsforum te gaan, kort het volgende:
  leer eerst lezen,
  leer daarna te overdenken wat je leest en
  leer daarna voorzichtig te omschrijven wat je bedoelt.
  En als je dat niet kunt of niet wilt is het tussen jou en mij einde verhaal.

 13. Dit kan nooit je bent zo geschapen als vrouw of man het om bouwen wat dan ook is een heel erg zonde het is erger als sodom en gemora GOD heeft je geschapen als vrouw of man

  Beste Sonja, wat als een baby geboren wordt met een hart aandoening, is dat dan ook zo door God geschapen ? Pas op met het veroordelen !! Mod.

 14. NB,
  Chemie is overal, in het menselijk lichaam (een natuurlijk samenspel tussen bijv. voedsel en lichaam) en synthetisch chemie. Dat laatste is in feite een terroristische aanslag op ons menselijk welzijn …. ! Net zoals de media die ons van alles wil laten geloven : de leugen regeert ; zowel aangaande onze gezondheid, denkwijze en de opvoeding van de jeugd.
  Tensiden, een chemisch ‘samenraapsel’ die de natuurlijke wetten tart. H2O is straks geen H2O meer ; dank zij de petrochemische industrie. De mens drinkt het of gaat / moet het straks ‘tot zich nemen ….. . Het water dat wij nog kennen wordt getransformeerd tot een dubieuze, zelfs gevaarlijk iets waarvan de gevolgen ondenkbaar zijn.

 15. Lbery op 11.10: deze vreselijke haat die jij hier tentoonspreidt naar de bevolking die jou heeft opgevangen, gehuisvest, gevoed, gekleed en onderwezen, dat is in één woord monsterlijk. Heb jij geen hart? Wie heeft je geest en je ziel zo vergiftigd? Is dat je godsdienst? Ben je daar trots op? Ben je nog wel een mens?

  JP op 10.59: ‘jemig, wat ben jij ouderwets zeg!” : )
  Wel ernstig JP als normaal ouderwets genoemd wordt. Maar dat is de realiteit. Normaal is ouderwets.
  Dus als je een jongen of een meisje bent dat gewoon een jongen of een meisje wil zijn, niet bi, niet homo, niet trans, dan wordt je in zekere zin al ouderwets gevonden. Gelukkig nog niet door iedereen. Niet iedereen is zijn verstand verloren. Maar er is een geestelijke, demonische onderstroom in onze samenleving, door demonen gevoed, die erop uit is de gehele mensheid te gronde te richten en zijn verstand te doen verliezen.
  Daar is maar één kruid tegen gewassen: de bijbel, het Woord van God. En niet alleen het Woord op schrift, maar vooral het Woord dat vlees geworden is, het Levende Woord: Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
  Mooi vind ik dat. En niet ouderwets, maar krachtig, gezond, genezend, bevrijdend, blijmakend!

 16. @ RD: 9:41 pm, op 11/1. Helemaal eens met uw duidelijk onderbouwde reactie.

 17. Er is ook een vastgesteld tijdpad voor het oordeel. De jaren 60 generatie heeft deze Sodomcultuur verheerlijkt en in wetgeving vastgelegd. God zegt dat hij de zonden der vaders zal bezoeken aan de kinderen en kleinkinderen, tot in de vierde generatie van hen die Hem haten. Dit ontaarde jaren 60 geslacht zijn nu opa en oma, de vierde generatie komt er aan, dus het eind is nabij.

 18. De farmaceutische industrie, inmiddels bekend door het ontwikkelen en verkopen van ‘dubieuze’ medicijnen. In het geval van storingen en of afwijkingen van een normale hormoonspiegel zijn er talloze preparaten waardoor een natuurlijk evenwicht dramatisch verstoord worden. Inmiddels ‘loopt een overgroot deel van de bevolking in de val’ van deze industrie. Pillen, poeders, capsules, druppels en inentingen verstoren uw hormonen, uw genetisch welzijn.
  Wikipedia : Hormoon. Niet omdat het moet ( je eigen weerstand opbouwen) maar omdat het kan …. . Voor de meest lullige dingen gaat men naar de arts, die er wel een ‘middeltje’ voor heeft. Kijk naar de reclames op TV, chemische preparaten te over, voor elk wat wils. Ook de voedsel (maffia) Industrie werkt mee om onze gezondheid te decimeren. Kant en klaar fabrieksvoer, ‘bewerkt’ mineraalwater, olijfolie in plastic flessen …. dagelijkse kost inmiddels. Lees eens de bijsluiters, bestudeer deze ; voor elk bijverschijnsel is wel een pilletje. The Morning After Pil, ook zo’n hormoonspiegel-bom. De biologie van, in dit specifieke geval, de mens is voortdurend aan het veranderen. Een natuurlijke verandering is vanwege ons aanpassingsvermogen aantoonbaar vanwege veranderde, zeg maar natuurlijke veranderingen op de aarde.
  Chemie veranderd de mens in een snel tempo, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Een bepaalde vorm van ‘zelfkastijding’ (weerstand opbouwen) is vervangen door een pilletje …. . X en Y chromosomen bepalen de vrouw en de man ; een medicatie brengt dusdanige verstoringen in ons lichaam dat je afwijkende gedragingen oproept.
  In dit artikel beschrijft men inderdaad verknipte medebewoners, vaak, te vaak, veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Zowel van de cliënt (patiënt) alsmede van de farmacie die geld prefereerde boven onze gezondheid.
  Hermafroditisme, (Wikipedia) dat zou in de toekomst de werkelijkheid kunnen worden.

 19. Vanmiddag nog een zak lesbiennegrond wezen halen.
  Met je tijd mee, potgrond kan echt niet meer.
  Omdat die transgenders nogal erg snel op hun pikkie getrapt zijn
  Overigens moet je wel ballen hebben om als man make-up te gebruiken.
  Zeg je daar wat van, dat pikken ze niet meer.
  Make-up your mind in overleg met een deskundige arts, dan schroeven ze de tieten via zorgtoeslag er zo aan.
  Nix is de afspraak en de nieuw aangeschroefde leuter is fiscaal aftrekbaar.
  Niet omdat het moet maar omdat het kan.
  Maar niet roken als daar gaat staan kijken, dan kunnen de kindertjes wel eens die slechte gewoonte over gaan nemen.
  In wat voor Land leven we toch.

 20. @Pier
  11/01/2020 om 8:15 pm
  Wel, en daarom is de communicatie met klein/kinderen zo belangrijk! Wij, als normale mensen met gezond verstand, normen en waarden, moraal en ethiek, met ópvoeding hebben hierin de rol om onze klein/kinderen te vrijwaren van deze ziekelijke waanzin, om te waken over hun geestelijke gezondheid want ook dát is onze plicht en taak.
  Mijn klein/kinderen vinden transgenders maar belachelijke aanstellerij maar hebben geleerd mededogen te hebben voor elk mens, hoe ziek ze ook zijn in hun bovenkamer. Dat wil niet zeggen dat ze zich alles maar moeten laten welgevallen en meegaan in wat wij zien als zelfverloochening en zelfverminking.
  Er dient over gediscussieerd te worden, ten gronde, zodat zij met argumenten op school ook hun mening kunnen geven.
  In geen geval worden transgenders in de scholen van mijn kleinkinderen opgehemeld, integendeel.

  @Lbzry: van schapen gesproken die heel hun leven laten bepalen door een haatboekje….in de arabische wereld zitten de meeste ziekelijke geesten, zij vinden vrouwelijke verminking, eerwraak, inteelt, pedofilie, kindhuwelijken en seks met kínderen nog wel de normaalste zaak van de wereld. Een vrouw mag daar zelfs geen vrouw-zijn.
  Kijk eerst maar eens in eigen boezem voor je de westerse wereld, waarvan en waarin je leeft, weer uitspuwt.

 21. @Pier 8.15pm mee eens.
  Hitler zei ooit: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” Vandaar de hitlerjugend.
  Vandaag hebben we de VN, zij bepalen het onderwijs, via dit onderwijs worden al tienallen jaren onze kinderen geïndoctrineerd / het inprenten van bepaalde opvattingen.

 22. Andere woorden voor geslachtsdeel: penis = trouser snake / broekslang …. de chinese hebben het over de ‘one eyed dragon’ / één oog draak … enz … natuurlijk zijn dit onschuldige bijnamen met een knipoog! Dat de mensenrecht organisatie completely van het pad is, is niet onschuldig en getuigt van waanzin!! Heb zelf een transgender zoon van nu 26 jaar. Met toen haar 18de een operatie ondergaan en alles is verwijderd! Baarmoeder, eierstokken, borsten … was echt een man in een vrouwen lichaam … hij is nu gelukkig. Let wel … vòòr de operatie moest (zij) hij van de professor 5 jaar bij de psycholoog zijn verhaal doen om zeker te zijn dat het géén mentale opwelling was om man te worden!! Vele transgenders ondergaan geen volledige operatie en zijn dus nog steeds of man of vrouw van geboorte zolang je nog steeds de betreffende hormonen aanmaakt! MAW-voor menig is het ‘cool’ om bij ‘de scene’ te horen …

 23. God zij dank zijn deze mensen na al dat geknutsel aan hun lichaam niet meer in staa t tot voortplanting.

 24. Natuurlijk is dit zwaar ziek.
  Maar schuldig vind ik ook de medische wetenschap die hieraan meewerkt. Want het is tot op celnivo vastgelegd wat een man en een vrouw is. En dat is binair. Het is of het een of het ander. En dat kan niet worden veranderd. Ook niet door die zieke medici die aan deze transgender lichaamsverminking meewerken. En van hen mag verwacht worden dat zij weten dat dit op celnivo vastligt.
  En omdat dit op celnivo vastligt en onveranderlijk is, is dat het keiharde bewijs dat transgenderisme een geestelijke ziekte is, die je dus met geestelijke middelen zou moeten genezen, ipv te proberen een lichaam te verminken naar de zieke wensen van een gestoord persoon.
  Schande voor deze schuldige en ook perverse medici! SCHANDE!

 25. @Gunter
  Probeer je de zondeval nu toch weer als excuus te gebruiken, om aan foutieve aantrekkingskracht toe te geven begrijpelijk vindt.
  Is het offer wat Jezus Christus gebracht heeft dan voor niets geweest? Moet dat dan nog een keer overgedaan worden?
  Of heb je een betere oplossing om de mens weer in Harmonie met God’s natuur te brengen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was?

 26. Heerlijk om deze klagende kudde schapen te zien discussiëren. Ojaa dat de westerse beschaving letterlijk verziekt is, is ook de schuld van de moslims of niet?

  Jullie kunnen janken wat jullie willen. Maar in de Arabische wereld weten ze wel wat ze met zulke bederfelijke zieke geesten aan moeten.

 27. @Pier
  Als het zo droevig gesteld is zoals jij schrijft, wat is dan nog “normaal?”.
  Dat je het nog durft te zeggen. Jongeren zouden opmerken: “Jemig, wat ben jij ouderwets zeg”.

 28. @Strike
  Als jouw naam: “Strike” moet verwijzen naar sport, dan is jouw onomwonden commentaar een “Hole in One”

 29. Niet buigen voor deze troep…

  Een vrouw is een vrouw, een man is een man.

  Als iemand je hier een vraag over stelt, dan stel ik het volgende antwoord voor;

  Als je over 300 jaar opgegraven wordt… als wat gaan de archeologen dan beschrijven? Man/ vrouw/ trans.

 30. Man man man wanneer ga die domme Hollanders nou eindelijk een keer staken. Frankrijk pensioen 62. Griekenland 57. Hoe lang en hoe vaak wilt u door de EU belazerd worden. ja Hoe Vaak nog ?

 31. Nog 10 tot 14 jaar …. Dan loopt deze bedeling (tijdperk) af . We zitten 1sec voor 12 op Gods klok.
  1 dag is als 1000 jaar voor God. De wereld zal in de komende 14 jaar nog veel gekker worden…..totdat de maat vol is. De aftakeling van deze wereld is in sneltreinvaart bezig. Rijp gemaakt voor de totale chaos vanwaaruit de valse messias zal opkomen voor een korte tijd.

  ‘wereldgelijkvormigheid’
  Wat betekent het wél en wat betekent het níet? Het begrip is ontleend aan Romeinen 12 vers 2 waar Paulus schrijft (NBG):

  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

  deze aeon
  Het woord ‘wereld’ hier is letterlijk aeon (Gr. aioon). “Deze aeon” is het wereldtijdperk dat momenteel gaande is en dat staat tegenover “de toekomende aeon” (Ef.1:21) en “de komende aeonen” (Efeze 2:7) waarin Christus zal regeren. In 2Kor.4:4 wordt de diabolos (duivel) “de god van deze aeon” genoemd en “deze aeon” heet in Galaten 1:4 “de tegenwoordige boze aeon”. Het is de aeon waarin de leugen regeert.

  gelijkvormig
  Het woord ‘gelijkvormig’ is letterlijk afgeleid van schema en duidt hier op: in het schema komen van deze boze aeon. Meegenomen worden in de maalstroom van gedachten, motieven, opinies, meningen, kreten, houdingen en doelstellingen die deze aeon boos maken.

  denken
  Tegenover “wordt niet gelijkvormig” staat “… maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken“. Deze tegenstelling maakt duidelijk dat “gelijkvormig aan deze aeon” betekent: denken zoals men in deze aeon denkt. Dus niet: doen zoals men in deze aeon doet. De gelijkvormigheid zit ‘m niet in een bepaald uiterlijk gedrag, mode, haarstijl of andere zichtbare kenmerken. Die zijn hooguit een uiting van dat denken, maar de gelijkvormigheid is gelegen in het denken zelf.

  denken en spreken
  Wanneer de Schrift spreekt over het boze van deze aeon wijst ze altijd op het denken én spreken. Die twee horen bij elkaar. Het vat geeft uit wat er in zit. “Uit de overvloed van het hart, spreekt de mond” (Mat.12:34). In de eerste hoofdstukken van 1Korinthe schrijft Paulus over de wijsheid van deze aeon (die dwaasheid is voor God!) en ook over “de discussieerder van deze aeon” (zie o.a. 1Kor.1:20, 2:6; 3:18). De zogenaamde wijsheid van deze aeon is het gedachtengoed dat ons wordt voorgeschoteld in scholen en universiteiten, in religieuze instellingen, via kranten, boeken, tijdschriften, televisie, radio, internet, enzovoort. Met dat denken worden we dagelijks en bij voortduring geconfronteerd. Tenzij er sprake is van een wezenlijk andere input, ontkomen we er niet aan om daarin ook meegenomen te worden. De gelovige onderscheidt zich, doordat zijn denken georiënteerd is op de wil van GOD. Die wil houdt in dat we “hervormd”, d.w.z. getransformeerd worden.

  Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 32. Ze kunnen mij de pot op met hun idioterie…
  Het is genoeg geweest.

 33. Mensenrechtenorganisatie Eist andere namen voor Geslachtsdelen om Transgenders te Pleasen?”

  Verbaas u maar niet, want…

  Paulus had 2000 jaar geleden ook al met dit soort afwijkende ideeën/zeden te maken in Rome. Hij schreef in zijn brief aan de Romeinen 1:18-32 een duidelijk antwoord!

  Er is niets nieuws onder de zon, want Paulus hoorde tot zijn ontsteltenis dat ook in Griekenland te Corinthe zeden en gewoonten te grabbel gegooid/verwisseld werden zelfs in de kerk daar.
  Lees zijn brief maar in het Nw. Testament: 1 Corinthe 6.

 34. Velen hier op dit forum kunnen zich wel met ‘vroomheid’ kil en koud afzetten tegen Transgenders, maar als je dat met die ‘vroomheid’ doet, bedenk dan dat er een zondeval is geweest die met de menselijke onschuld de oorspronkelijke natuurorde heeft aangetast. Daardoor is er ook foutieve aantrekkingskracht op hetzelfde geslacht gekomen met als meest vergaand uitvloeisel het ‘in een verkeerd lichaam zitten’.
  Glashard ontkennen en daarover hardvochtig oordelen kan ieder, maar om begrip daarvoor te hebben en naast die medemens gaan staan is kennelijk gelet de uitlatingen hier niet voor ieder weggelegd.
  Daarbij weet ik dat ook in de medische wereld in ons land bij een aanvraag tot geslachtsverandering, zeer zorgvuldig te werk wordt gegaan. Nòg wel…

 35. Helemaal eens met Pier (11-01-2020 18:48).
  Om o.a. deze reden werden Sodom en Gomorra door God geoordeeld! Vuur en zwavel regenden neer op deze steden, en het gevolg was totale verwoesting! Beschreven in het eerste boek van de Bijbel, Genesis.
  Wie deze plaatsen bezoekt kan daar de ruïnes van Sodom en Gomorra nog zien. Ook vindt men er nog ingekapselde zuivere zwavelbolletjes, als stille getuigen van deze gebeurtenis. In de natuur komt zuivere zwavel niet voor, zelfs niet in gebieden met vulkanisme, zoals IJsland of Indonesië. De zwavel is daar geel en heeft een zuiverheid van ongeveer 40%.
  De zwavel die men hier in de vorm van ingekapselde bolletjes vindt zijn 98% zuiver, en dat nadat ze hier al meer dan 4000 jaar liggen. Tijdens de verwoesting was de zuiverheid 100% en volgens onderzoekers moet de temperatuur tijdens dit oordeel rond de 6000° Celsius zijn geweest.

 36. De reacties hier zijn denk ik over het algemeen door wat oudere volwassenen geschreven. Maar je zou eens moeten horen hoe jongeren over deze zaken denken en praten. Dan besef je pas goed hoe groot de invloed van deze golf van krankzinnigheid is die de wereld overspoelt.

  Ik las op een Amerikaanse site bijvoorbeeld, dat op veel scholen daar, ook in wat hier het basisonderwijs wordt genoemd, de kinderen die van zichzelf denken en zeggen dat ze transgender zijn, de populaire leerlingen zijn. Degenen waartegen opgekeken wordt, die worden nagedaan, je kent het wel, zoals dat gaat op scholen. De ’trannies’ -want zo worden ze liefkozend genoemd- zijn de helden. Die durven ervoor uit te komen, die durven deviant, dus afwijkend, te zijn. ‘Trans’ zijn is hip, stoer, cool, of hoe het ook genoemd wordt.

  Kijk, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Dan is elk verstandig, verstandelijk, wetenschappelijk, weloverwogen tegenargument tegen deze diep gestoorde, zieke kijk op het leven, bij voorbaat krachteloos en verworpen. Dan worden degenen die nog normaal zijn en normaal denken, alleen nog maar veracht en weggezet als sukkels.

  We hebben te maken met een ijzersterke, door de duivel zelf geïnspireerde lobby, losgelaten op een mensheid die de weg kwijt is. Belooft niet veel goeds voor de toekomst.

 37. Wat een smerige, onrealistische en respectloze naam hebben ze verzonnen voor de vrouwelijke vagina….voorste “gat”.
  De afgunst en haat voor biologische vrouwen spat er vanaf!!!

 38. In de hemelse gewesten heb je te maken met overheden en machten van gevallen engelen (demonen) ,de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en hun menselijke handlangers op deze aarde. Juist met deze lui met hun zieke geesten en bedenksels heb je te maken. De strijd is echter geestelijk. Alleen Bijbelgetrouwe, wedergeboren gelovigen kunnen deze strijd met geestelijke wapens aan.

 39. Wetenschappelijke experimenten, menselijke proefkonijnen, en dit zijn de gevolgen
  Slachtoffers voor de duivel

 40. Jezus waarschuwde al, dat de tijd voorafgaande aan Zijn terugkeer zou worden gekenmerkt door toestanden als onder Noach (transgenderengelen en hun kinderen, de reuzen) en als onder Lot (homosexuele relaties). Het zal zo aflopen.

 41. Het vervelende van deze zieke geesten is dat ze de gehele mensheid willen dwingen hun psychotische hersenspinsels als normaal te aanvaarden. Omdat ze inderdaad ernstig geestelijk in de war zijn, denken ze oprecht dat hun waanzinnige bedenksels met de werkelijkheid overeenkomen, net zoals dit het geval is met ieder mens die in een psychose is beland.

  Dat was voor anderen allemaal niet zo erg geweest, ware het niet dat de door de vorst der wereld geregeerde media in deze krankzinnigheid meegaan en net als de lijders en slachtoffers van het transgenderverschijnsel de wereld willen overtuigen van de waarheid van deze leugens.

  Omdat de druk vanuit deze duistere geestelijke krochten bijzonder groot is, door de geestelijke machten der duisternis die zich hierachter verschuilen, gaan mensen die niet geworteld en gegrondvest zijn in de Waarheid -en daarmee bedoel ik het Woord van God, de bijbel- op den duur voor de bijl en zullen ze zwichten voor deze leugen, deze misleiding.

 42. Een gestoorde wereld hebben ze niets anders te doen dan zulke veranderingen uit te zoeken

 43. Hieraan merk je dat de wereld echt ziek aan het worden is.
  Kan ook niet anders, lees in Efeziers 6:12 waartegen wij strijden.

 44. Opsluiten deze lui, en weer normaal denken en doen. Al dat Gender ” gezeur “, voegt niks toe aan de mens, kost handenvol geld en onzinnige conversaties, dus stoppen ermee, en weer normaal man en vrouw, jongen en meisje, vagina en penis, en genieten van het leven op elk niveau, het is toch al zo om.

 45. Daar gaan we weer….mensenrechtenorganisaties schenden de rechten van…Ménsen….door freaks en omgebouwde ‘mensen’ het alleenrecht te willen geven op…mensenrechten.

  Van enig respect voor de natuur en de beeltenis naar wie wij állen geschapen werden, is totaal geen sprake meer door geesteszieken die, behalve zelfverminking, ook nog duidelijk een lobotomie ondergingen waardoor ze zichzelf verloochenen en dan zelfverminking nog gaan verheerlijken en prediken als een religie….ze kunnen misschien naar die rechtbank in uk trekken die veganisme reeds als geloofsovertuiging verklaarde?
  Je ziet wat ervan komt om als normale mens tolerant te zijn voor afwijkend, sociaal onaanvaardbaar gedrag door zelfverminking en zelfverloochening – ze mogen al blij zijn dat ze gedoogd worden en als ze nog meer van hunne tak maken zodat het een gevaar wordt voor onze kinderen en de normále samenleving, dan zullen wij het gedoogbeleid eens achterwege laten en hun op hun plaats zetten==>de psychiatrie in….ze kunnen dus best fors inbinden met hun gekraai.

  En in de media niet teveel aandacht geven aan kwaadaardige zwakzinnigen die in de psychiatrie thuishoren, dan bloeden hun waanzinnige hallucinaties vanzelf wel dood.
  Ik blijf overigens ook nog altijd migranten allochtonen noemen, transmigranten zijn illegalen en een omgebouwde man/vrouw blijft voor mij een zielige zwakkeling die mijn medelijden krijgt voor zijn/haar onmacht om zichzelf te aanvaarden zoals ze geboren werden…maar maak niet de vergissing mijn mededogen te aanzien als goedkeuring om mijn lichamelijke kenmerken te beledigen, spottend pogen te hernoemen en inbreuk te plegen op mijn mensenrechten en kinderen mee te sleuren in deze waanzin want dan veranderen mijn tolerantie en mededogen in razernij.

 46. Ze, hu, hunnie mogen zich laten verbouwen tot er niets meer origineel en hen is, maar een man wordt nooit een vrouw en een vrouw wordt nooit een man, al gaan ze op de kop staan. En zonder “plasser” kunnen ze geen van beiden, welke naam ze ook voor willen gebruiken. Ondertussen blijf ik de dingen bij de naam noemen zoals het mij belieft en hunne doen hun best maar. Wat ze verder allemaal nog gaan verzinnen, gelukkig en tevreden zullen ze er vast niet van niet worden, daar is héél wat anders voor nodig.

 47. Wanneer worden eindelijk dit soort gevallen weer in ziekenhuizen opgenomen om verpleegd te worden? Is het niet een schande dat we geestelijk gestoorden gewoon aan hun lot overlaten?

 48. @Willy
  Ja inderdaad, kijk maar eens op martinvrijland.nl lees en huiver….
  Qui Bono?

 49. Hierover zal God oordelen (genoeg verzen in de Bijbel daarover), dat hoef ik dus niet te doen. Volgende onderwerp ?

 50. OK…als Christus niet vlug terugkeert ga ik hem persoonlijk halen… Want de wereld is totaal om zeep.

 51. Ik schreef laatst dat naar mijn schatting ongeveer 50 % van de Nederlandse bevolking gestoord, geestesziek of zwakzinnig is en naar schatting ongeveer 60 % daarvan (van die 50 % dus) dat prima vinden en zich niet echt wil laten helpen vanwege alle aandacht, (woon)begeleiding, zorg en uitkeringen die ze krijgen waardoor ze ook niet hoeven te werken.
  Want vraag je wat ze hebben, dan hebben ze allemaal één of ander syndroom of hebben ze tijdens hun eerste dagen op de wereld in een kinderwagen met vierkante wielen gelegen of werden ze ‘gediscrimineerd’ omdat ze O- of X-benen hadden.
  Het gaat mij er mij dus zeer beslist niet (!!) om echte gestoorden, geesteszieken of zwakzinnigen, mensen die buiten hun schuld in een dergelijke toestand geraken of daarmee geboren zijn, in een zwart hoekje te duwen. Zeer beslist niet!
  Maar wel om de onwillige, luilakken en aanstellers onder hen (die ong. 60 % dus) alsmede alle graaiers die daardoor als ‘behandelaren’ enz. iedere maand enorme salarissen op kosten van de belastingbetaler binnen halen, want zij vinden het wel goed als hun ‘werk’ blijft voortbestaan of zelfs méér wordt. Het is immers hun royale inkomen!
  Zolang dit allemaal niet verandert, bijv. door allerlei lieden tot arbeid en orde en regel en daardoor een gezond leven te dwingen, glijdt de al diepgezonken samenleving nog verder af tot dat iedere gezonde en weldenkende persoon, als die de mogelijkheid heeft, het krankzinnigengesticht ‘Nederland’ zo snel mogelijk ontvlucht.
  En dat we ook wereldwijd meer en meer in “de grote krankzinnigheid” belanden, omschrijft bovenstaand stukje van Xander.
  Het lijken juist de gestoorden, geesteszieken en zwakzinnigen te zijn, waar meer en meer naar geluisterd wordt en die invloed krijgen.

 52. Wat een taal, wat gaan ze nog allemaal verzinnen. Binnenkort zal ook het woord “mens” verdwijnen voor ” trans” en je achterste voor ” hole” waar gaan we toch naartoe. Shalom

 53. De krankzinnigheid stijgt tot een kookpunt in deze. Alleen doodzieke geesten kunnen deze hemeltergende onzin bedenken.

 54. Werken van de duivel, dat zijn het. En natuurlijk zijn de links-liberalen, socialisten en groenen hier blij mee, zij zijn de suffe medewerkers van de duivel. Lees ook 2Tim.3, en zie hoe relevant de tekst is voor de huidige tijd. Krankzinnig… Mag ik een teiltje…

Comments are closed.