Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’

Standbeeld van de afgod Moloch. (Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————–

‘Zwijgen betekent medeplichtigen worden van de vijanden van God en de mensheid’ – ‘Paus Franciscus predikt het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde’ – Vaticaan verbindt zich openlijk met vaccinfabrikanten, pro-abortus activisten en andere Malthusiërs (mensen en organisaties die de wereldbevolking willen verminderen)

—————————————————————————————————————————————–

Terwijl het overgrote deel van het christendom netjes en gedwee, en vaak zelfs enthousiast meewerkt met de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde, die tegenwoordig beter bekend staat als de ‘Great Reset’, ‘Build Back Better’ en ‘Agenda 2030’, zijn er in iedere denominatie een handjevol mensen overgebleven die zien wat er gaande is en zich daar ook tegen durven uitspreken. In de Katholieke Kerk is aartsbisschop Viganò, waar we eerder enkele artikelen aan wijdden, de meest uitgesproken tegenstander. Viganò haalt nu opnieuw ongemeen hard uit naar de kerkleiders, en met name paus Franciscus, die volgens hem een ketters anti-evangelie predikt, en van de kerk ‘een dienstknecht van de Nieuwe Wereld Orde’ heeft gemaakt.

‘Schandelijke bevestiging van verontrustende afval van traditionele geloof’

Van 6 tot 8 mei vindt de vijfde International Vatican Conference plaats. Thema: gezondheid, of wat daar tegenwoordig voor moet doorgaan. Enkele namen van de deelnemers zeggen daar genoeg over: Anthony Fauci (Bill ‘vaccin’ Gates’ lakei in Washington) en Chelsey Clinton, openlijk aanhanger van de Satanskerk en een virulente pro-abortus activist. Verder New Age goeroe Deepak Chopra, milieuactivist en chimpansee expert Dam Jane Goodall, plus een hele rits ‘abortionisten’ en andere Malthusiërs (mensen die de wereldbevolking actief willen verminderen), waarbij Big Tech vertegenwoordigers en de CEO’s van Pfizer en Moderna natuurlijk niet mogen ontbreken.

Vijf prominente journalisten van de top van de mainstream media doen verslag van de conferentie, die de aartsbisschop ‘de zoveelste schandelijke bevestiging van een verontrustende afval van de huidige Hiërarchie’ van het traditionele geloof noemt. ‘De Heilige Stoel heeft doelbewust de bovennatuurlijke missie van de Kerk verworpen, en zichzelf de dienstknecht gemaakt van de Nieuwe Wereld Orde en het Vrijmetselaars-globalisme in een antichristelijk contra-magistraat.’

Kerk ‘overgenomen door sekte van ketterse en ontaarde modernisten’

Onder leiding van paus Franciscus wordt onverminderd doorgegaan met ‘het slopen van geloof en moraal, kerkelijke discipline en religieus leven’. Deze afbraak maakt deel uit van een ‘ongekende transformatie van de bruid van Christus in een filantropische vereniging die de slaaf gemaakt is van de Grote Machten. Het resultaat is de onderwerping van de ware Kerk aan een sekte van ketterse en ontaarde modernisten die uit zijn op het legitimeren van overspel, sodomie, abortus, euthanasie, afgoderij, en talloze perversiteiten van het intellect en de wil. De ware Kerk is nu verduisterd, verloochend en te schande gezet door haar eigen voorgangers, en zelfs verraden door degene die op de hoogste troon zit.’

‘Het feit dat de deep church erin geslaagd is zijn eigen lid te verkiezen om in overeenstemming met de deep state dit duivelse plan uit te voeren is niet langer slechts een vermoeden’ maar een voor iedereen zichtbaar fenomeen. De Vrijmetselarij heeft de Kerk van binnenuit overgenomen (waar we op deze site in de periode 2010-2014 vele artikelen over hebben gepubliceerd), maar het overgrote deel van de geestelijken doet er het zwijgen toe.

‘Vaticaan verbindt zich met globalistische pro-abortus en LGBT agenda’

De deelnemers van de Vijfde International Vatican Conference bevestigen volgens Viganò dat het Vaticaan een kernonderdeel is geworden van de globalistische ideologie. Veel prominente sprekers zijn pro-abortus, willen de wereldbevolking met actieve middelen verminderen, zijn aanhangers van de panseksuele LGBT agenda, en ‘last but not least’ van het ‘Covid-19’ narratief en het massaal vaccineren (beter gezegd: genetisch manipuleren) van de hele wereldbevolking.

‘Verlossing niet langer door geloof, maar door vaccins, de brengers van handicaps en dood’

Het symbool van de Conferentie is Michelangelo’s wereldberoemde fresco ‘de schepping van Adam’, waarop de hand van God de hand van Adam aanraakt. Beide handen zijn in dit symbool voorzien van chirurgische handschoenen, wat volgens de aartsbisschop behalve ‘heiligschennis’ ook een boodschap is dat de schepping ‘in een therapeutische anti-schepping’ wordt veranderd, ‘waarin de mens zichzelf redt en de krankzinnige bedenker van de ‘verlossing’ van zijn eigen gezondheid wordt.’ Redding komt niet langer door geloof en doop, ‘maar door het vaccin, de brenger van handicaps en de dood,’ wat neerkomt op ‘bijgeloof waar niets wetenschappelijks aan zit’.

Vaccinslachtoffers ‘geofferd op altaar van Moloch’

De aartsbisschop wijst er net als diverse wetenschappers en andere experts op dat er ‘een vals en tendentieus’ beeld is geschetst van een gewoon luchtwegvirus, dat volgens Kochs postulaten nog nergens is geïsoleerd. Toch zijn inmiddels aan honderden miljoenen mensen experimentele vaccins toegediend, waarvan ruiterlijk wordt toegegeven dat zij ineffectief zijn omdat ze geen besmettingen kunnen voorkomen, en waarvan overal een enorm aantal ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd. Duizenden mensen zijn reeds gestorven, en honderdduizenden mensen zijn chronisch ziek of gehandicapt geraakt.

‘Deze slachtoffers zijn geofferd op het altaar van de gezondheid-Moloch,’ met vaccins die – ook volgens de officiële bijsluiters – gekweekt zijn in weefsel van geaborteerde menselijke foetussen. Desondanks draait ‘de duivelse machine van Big Pharma’ gewoon door, en bestaat de vrees dat grote aantallen gevaccineerden over een paar maanden juist erg ziek worden of zelfs sterven zodra ze worden geconfronteerd met het virus of een variant daarvan, en hun immuunsysteem dankzij de vaccins dan niet of niet goed meer blijkt te functioneren.

‘Paus predikt anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde’

Viganò wijst tevens op het feit dat de Pontificale Raad voor Cultuur in 2003 het New Age denken en zowel een universele religie als een verenigde mensheid (wereldregering) gecentreerd rond de aanbidding van ‘moeder Aarde’ (‘het klimaat’), nog afwees, maar dat nu volledig door het Vaticaan is omhelsd.

In een katholieke profetie uit de 19e eeuw, volgens de overlevering gegeven door een veronderstelde ‘verschijning’ van Maria in La Salette, werd gewaarschuwd dat ‘Rome het geloof zal verliezen en de zetel van de Antichrist’ zal worden. Volgens de aartsbisschop is deze profetie waarheid geworden en van toepassing op de huidige kerkleiders, met name op paus Franciscus, ‘die het anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde predikt.’

‘Zwijgen is medeplichtig zijn aan vijanden van God en de mensheid’

‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras,’ waarschuwt de aartsbisschop. ‘Miljoenen getrouwen walgen van de talrijke schandalen van de voorgangers, van het verraad van hun missie, van de desertie van degenen die van het evangelie zouden moeten getuigen in plaats van de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.’ (1)

 

Xander


(1) Life Site News
Afbeelding (onbewerkt): WikiMedia Commons, auteur Germán Martinez 3 , Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.


Zie ook o.a.:

16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: ( / Volgt na de Smart Mask de Smark Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

37

 1. VERKLARING Door aartsbisschop Carlo Maria Viganò met betrekking tot de “VIJFDE INTERNATIONALE VATICAANSE CONFERENTIE”
  Van 6-8 mei 2021 vindt de vijfde Internationale Vaticaanse Conferentie plaats, getiteld “Exploring the Mind, Body & Soul. Verenig je om te voorkomen en verenig je om te genezen. Een wereldwijd gezondheidsinitiatief: hoe innovatie en nieuwe leveringssystemen de menselijke gezondheid verbeteren. ” Het evenement wordt georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Cultuur, de Cura Foundation, de Science and Faith Foundation en Stem for Life.

  Michael Haynes van LifeSiteNews heeft gerapporteerd over de te behandelen onderwerpen en de deelnemers, waaronder de beruchte Anthony Fauci, wiens schandalige belangenconflicten hem er niet van weerhielden het beheer van de pandemie in de Verenigde Staten over te nemen; Chelsea Clinton, een volgeling van de Church of Satan en een fervent pleitbezorger voor abortus; de New Age-goeroe Deepak Chopra; Dame Jane Goodall, milieuactivist en chimpansee-expert; de CEO’s van Pfizer en Moderna; vertegenwoordigers van Big Tech; en een hele reeks aborteurs, Malthusianen en globalisten die bij het grote publiek bekend zijn. De conferentie heeft vijf prominente journalisten gerekruteerd als moderator, die uitsluitend afkomstig zijn van linkse mediakanalen zoals CNN, MSNBC, CBS en Forbes.

  Deze conferentie is – samen met de Council for Inclusive Capitalism van Lynn Forester de Rothschild, het Global Compact on Education en het interreligieuze Pantheon dat in juni in Astana, Kazachstan zal worden gehouden – de zoveelste schandalige bevestiging van een verontrustend vertrek van de huidige Hiërarchie, en in het bijzonder de hoogste Romeinse leden, van de katholieke orthodoxie. De Heilige Stoel heeft opzettelijk afstand gedaan van de bovennatuurlijke missie van de Kerk en zichzelf tot dienaar gemaakt van de Nieuwe Wereldorde en het vrijmetselaarsglobalisme in een antichristisch tegenmagisterium.

  Dezelfde Romeinse kloosters, bezet door mensen die ideologisch in lijn zijn met Jorge Mario Bergoglio en beschermd en gepromoot door hem, gaan nu ongeremd verder in hun onverbiddelijke werk van het vernietigen van geloof, moraal, kerkelijke discipline en monastiek en religieus leven, in een al even ijdele poging. is ongekend om de Bruid van Christus te transformeren in een filantropische vereniging die tot slaaf is gemaakt van de Sterke Machten. Het resultaat is dat een sekte van ketterse en verdorven modernisten over de ware kerk wordt opgelegd, die overspel, sodomie, abortus, euthanasie, afgoderij en elke perversie van het intellect en de wil willen legitimeren. De ware Kerk wordt nu overschaduwd, ontkend en in diskrediet gebracht door haar pastoors, zelfs verraden door degene die de hoogste troon bekleedt.

  Het feit dat de diepe kerk erin is geslaagd haar eigen lid te kiezen om dit helse plan in overeenstemming met de diepe staat uit te voeren, is niet langer slechts een verdenking, maar een fenomeen waarover het nu essentieel is om vragen te stellen en licht te werpen op . De onderwerping van de Cathedra veritatis aan de belangen van de maçonnieke elite manifesteert zich in al zijn bewijzen, in de oorverdovende stilte van de Heilige Pastoors en in de verbijstering van het volk van God, dat aan zichzelf overgelaten is.
  Een verdere demonstratie van deze gedegenereerde libido serviendi van het Vaticaan ten opzichte van de globalistische ideologie is de keuze van sprekers om getuigenissen en lezingen te geven: voorstanders van abortus, van het gebruik van foetaal materiaal in onderzoek, van demografische achteruitgang, van de pan-seksuele LGBT-agenda, en last but not least, van het verhaal van Covid en de zogenaamde vaccins. Kardinaal Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, is zeker een van de leidende vertegenwoordigers van de diepe kerk en het modernistische progressivisme, evenals een pleitbezorger van de dialoog met de beruchte maçonnieke sekte en een promotor van de beroemde Binnenplaats van de heidenen. Het is daarom niet verwonderlijk dat onder de organisatoren van het evenement de Stem for Life Foundation is opgenomen, die zichzelf met trots omschrijft als “een niet-sektarische, onpartijdige, belastingvrije organisatie die zich richt op het creëren van een beweging om de ontwikkeling van celtherapieën te versnellen.”
  Bij nader inzien worden het sektarisme en de partijdigheid van de Vaticaanse Conferentie duidelijk gemaakt door het onderwerp dat het behandelt, de conclusies die het probeert te trekken, zijn deelnemers en zijn sponsors. Zelfs het beeld dat is gekozen om de conferentie te promoten is buitengewoon welsprekend: een close-up van Michelangelo’s Scheppingsfresco op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waarin de hand van God de Vader zich uitstrekt naar de hand van Adam, maar met beide handen bedekt met wegwerpproducten. chirurgische handschoenen, herinnerend aan de voorschriften van de nieuwe “gezondheidsliturgie” en implicerend dat zelfs de Heer Zelf het virus zou kunnen verspreiden.

  In deze heiligschennende voorstelling wordt de orde van de schepping ondermijnd tot therapeutische antischepping, waarin de mens zichzelf redt en de gekke auteur wordt van zijn eigen ‘verlossing’ voor zijn gezondheid. In plaats van het reinigende wasbekken van de doop, stelt de Covid-religie het vaccin, de drager van handicaps en de dood, voor als het enige middel tot verlossing. In plaats van geloof in de openbaring van God, vinden we bijgeloof en de irrationele instemming met voorschriften die niets wetenschappelijk over zich hebben, met riten en liturgieën die ware religie nabootsen in een heiligschennende parodie.

  Deze beeldkeuze heeft een afwijkende en godslasterlijke klank, omdat het een bekend en suggestief beeld gebruikt om een ​​vals en tendentieus verhaal te insinueren en te promoten dat zegt dat in de aanwezigheid van een seizoensgriep, waarvan het virus nog steeds niet is geïsoleerd volgens Koch’s postulaten (hier) en die effectief kunnen worden genezen met behulp van bestaande behandelingen, is het noodzakelijk om vaccins toe te dienen waarvan wordt aangenomen dat ze niet effectief zijn en die zich nog in de experimenteerfase bevinden, met onbekende bijwerkingen, en waarvan de producenten een crimineel schild van immuniteit voor hun distributie.

  De slachtoffers die in brand werden gestoken op het altaar van de gezondheidssalon Moloch, van kinderen die in de derde maand van de zwangerschap uiteengereten waren om het genserum te produceren tot de duizenden mensen die zijn gedood of verminkt, stoppen de helse machine van Big Pharma niet, en te vrezen valt dat het fenomeen de komende maanden opnieuw zal opduiken.
  Je kunt je afvragen of Bergoglio’s ijver voor de verspreiding van het genserum niet ook wordt ingegeven door economische economische redenen, als compensatie voor de verliezen die het Vaticaan en de bisdommen hebben geleden na de sluiting en het ineenstorten van de aanwezigheid van de gelovigen bij de mis en de sacramenten. Aan de andere kant, als het stilzwijgen van Rome over de schending van de mensenrechten en religieuze rechten in China door de dictatuur van Peking is betaald met substantiële pre-buigingen, dan belet niets de replicatie van dit plan op grote schaal in ruil voor de promotie van de vaccins door het Vaticaan. .

  De Conferentie zal er uiteraard zeer op letten om zelfs niet indirect de eeuwige leer van het leergezag over morele en leerstellige kwesties van het grootste belang te noemen. Omgekeerd zal de sycofantische lofzang van de wereldse mentaliteit en de heersende ideologie de enige stem zijn, samen met het amorfe oecumenische repertoire geïnspireerd door de New Age.

  Ik merk op dat in 2003 dezelfde Pauselijke Raad voor Cultuur yogameditatie veroordeelde en, meer in het algemeen, de New Age gedachte als onverenigbaar met het katholieke geloof. Volgens het Vaticaanse document deelt de New Age gedachte “met een aantal internationaal invloedrijke groepen het doel om bepaalde religies te vervangen of te transcenderen om ruimte te creëren voor een universele religie die de mensheid zou kunnen verenigen. Nauw hiermee verbonden is een zeer gecoördineerde inspanning van de kant van veel instellingen om een ​​Global Ethic uit te vinden, een ethisch raamwerk dat het mondiale karakter van de hedendaagse cultuur, economie en politiek zou weerspiegelen. Verder kleurt de politisering van ecologische vraagstukken zeker de hele kwestie van de Gaia-hypothese of verering van moeder aarde ”(2.5).

  Het behoeft geen betoog dat de heidense ceremonies waarmee de Sint-Pietersbasiliek werd ontheiligd ter ere van de pachamama-idool, perfect passen in die “politisering van ecologische kwesties” die door het Vaticaanse document uit 2003 aan de kaak werd gesteld, en die tegenwoordig in plaats daarvan sine glossa wordt gepromoot door de sine- genaamd Bergoglian magisterium, te beginnen met Laudato Si en Fratelli Tutti.

  In La Salette waarschuwde Onze Lieve Vrouw ons: “Rome zal het Geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.” Het zal niet de Heilige Kerk zijn, die niet volmaakt is door de beloften van Christus, die het geloof zal verliezen: het zal de sekte zijn die de zetel van de Allerheiligste Petrus bezet en die we vandaag het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde zien verspreiden. Het is niet langer mogelijk om te zwijgen, omdat onze stilte ons vandaag medeplichtig zou maken aan de vijanden van God en van het menselijk ras. Miljoenen gelovigen walgen van de talloze schandalen van de predikanten, het verraad van hun missie, de desertie van degenen die door de wijding worden geroepen om te getuigen van het heilig evangelie en niet om de oprichting van het koninkrijk van de antichrist te steunen. .

  Ik smeek mijn broeders in het episcopaat, priesters, religieuzen en in het bijzonder de trouwe leken die zichzelf verraden zien worden door de hiërarchie, om hun stem te verheffen om met een geest van oprechte gehoorzaamheid tot uitdrukking te komen aan Onze-Lieve-Heer, Hoofd van de Mystical Body, een krachtige en moedige veroordeling van deze afval en de bedenkers ervan.
  Ik nodig iedereen uit om te bidden dat de Goddelijke Majesteit tot mededogen mag worden bewogen en ons te hulp mag komen. Moge de Allerheiligste Maagd, terribilis ut castrorum acies ordinata, tussenbeide komen voor de Troon van God, en met Haar verdiensten de onwaardigheid van Haar kinderen die Haar aanroepen met de glorieuze titel Auxilium Christianorum compenseren.

  + Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

  20 april 2021
  Feria Tertia infra Hebdomadam II
  post Octavam Paschae

 2. DECLARATIONBy Archbishop Carlo Maria Viganò With regard to the “FIFTH INTERNATIONAL VATICAN CONFERENCE”
  From May 6-8, 2021, the fifth International Vatican Conference will take place, entitled “Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. A Global Health Care Initiative: How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health.” The event is being hosted by the Pontifical Council for Culture, the Cura Foundation, the Science and Faith Foundation, and Stem for Life.

  Michael Haynes of LifeSiteNews has reported on the topics to be addressed and the participants, including the infamous Anthony Fauci, whose scandalous conflicts of interest did not prevent him from taking over the management of the pandemic in the United States; Chelsea Clinton, a follower of the Church of Satan and a staunch abortion advocate; the New Age guru Deepak Chopra; Dame Jane Goodall, environmentalist and chimpanzee expert; the CEOs of Pfizer and Moderna; representatives of Big Tech; and a whole slew of abortionists, Malthusians, and globalists known to the general public. The conference has recruited five prominent journalists to be moderators, who are exclusively from left-wing media outlets such as CNN, MSNBC, CBS and Forbes.

  This Conference – along with the Council for Inclusive Capitalism of Lynn Forester de Rothschild, the Global Compact on Education, and the inter-religious Pantheon to be held in June in Astana, Kazakhstan – is the umpteenth scandalous confirmation of a disturbing departure of the current Hierarchy, and in particular its highest Roman members, from Catholic orthodoxy. The Holy See has deliberately renounced the supernatural mission of the Church, making itself the servant of the New World Order and Masonic globalism in an antichristic counter-magisterium.

  The same Roman Dicasteries, occupied by people ideologically aligned with Jorge Mario Bergoglio and protected and promoted by him, now continue unrestrained in their implacable work of demolishing Faith, Morals, ecclesiastical discipline, and monastic and religious life, in an effort as vain as it is unprecedented to transform the Bride of Christ into a philanthropic association enslaved to the Strong Powers. The result is the super-imposition over the true Church of a sect of heretical and depraved Modernists who are intent on legitimizing adultery, sodomy, abortion, euthanasia, idolatry, and any perversion of the intellect and will. The true Church is now eclipsed, denied and discredited by her very Pastors, betrayed even by the one who occupies the highest Throne.

  The fact that the deep church has managed to elect its own member so as to carry out this infernal plan in agreement with the deep state is no longer a mere suspicion, but a phenomenon which it is now essential to ask questions about and shed light on. The submission of the Cathedra veritatis to the interests of the Masonic elite is manifesting itself in all its evidence, in the deafening silence of the Sacred Pastors and in the bewilderment of the People of God, who have been abandoned to themselves.

  Further demonstration of this degenerate libido serviendi of the Vatican towards the globalist ideology is the choice of speakers to give testimonials and lectures: supporters of abortion, of the use of fetal material in research, of demographic decline, of the pan-sexual LGBT agenda, and last but not least, of the narrative of Covid and the so-called vaccines. Cardinal Ravasi, the President of the Pontifical Council for Culture, is certainly one of the leading representatives of the deep church and Modernist progressivism, as well as an advocate of dialogue with the infamous Masonic sect and a promoter of the famous Courtyard of the Gentiles. It is therefore not surprising that included among the organizers of the event is the Stem for Life Foundation, which proudly defines itself as “a nonsectarian, nonpartisan, tax-exempt organization focused on creating a movement to accelerate development of cell therapies.”

  On closer inspection, the sectarianism and partisanship of the Vatican Conference are made evident by the topic it addresses, the conclusions it seeks to draw, its participants, and its sponsors. Even the image chosen to promote the Conference is extremely eloquent: a close-up of Michelangelo’s fresco of Creation on the Sistine Chapel ceiling, in which the hand of God the Father reaches out towards the hand of Adam, but with both hands covered by disposable surgical gloves, recalling the regulations of the new “health liturgy” and implying that even the Lord Himself might spread the virus.

  In this sacrilegious representation, the order of Creation is subverted into therapeutic anti-creation, in which man saves himself and becomes the mad author of his own health “redemption.” Instead of the purifying laver of Baptism, the Covid religion proposes the vaccine, the bearer of disabilities and death, as the only means of salvation. Instead of Faith in the Revelation of God, we find superstition and the irrational assent to precepts that have nothing scientific about them, with rites and liturgies that mimic true Religion in a sacrilegious parody.

  This choice of imagery has an aberrant and blasphemous ring to it, because it uses a well-known and evocative image to insinuate and promote a false and tendentious narrative that says that in the presence of a seasonal flu, whose virus has still not been isolated according to Koch’s postulates (here) and that can be effectively cured using existing treatments, it is necessary to administer vaccines that are admitted to be ineffective and that are still in the experimentation phase, with unknown side-effects, and whose producers have obtained a criminal shield of immunity for their distribution.

  The victims immolated on the altar of the health Moloch, from children dismembered in the third month of pregnancy in order to produce the gene serum to the thousands of people who have been killed or maimed, do not stop the infernal machine of Big Pharma, and it is to be feared that there will be a resurgence of the phenomenon over the next few months.

  One wonders if Bergoglio’s zeal for the dissemination of the gene serum is not also motivated by base economic reasons, as compensation for the losses suffered by the Vatican and the Dioceses following the lockdown and the collapse of attendance by the faithful at Mass and the Sacraments. On the other hand, if Rome’s silence about the violation of human and religious rights in China has been paid for by the Beijing dictatorship with substantial prebends, nothing prevents the replication of this scheme on a large scale in exchange for the Vatican’s promotion of the vaccines.

  The Conference will obviously take great care not to mention even indirectly the perennial teaching of the Magisterium on moral and doctrinal questions of the greatest importance. Conversely, the sycophantic praise of the worldly mentality and the prevailing ideology will be the only voice, along with the amorphous ecumenical repertoire inspired by the New Age.

  I note that in 2003 the same Pontifical Council for Culture condemned yoga meditation and, more generally, New Age thought as being incompatible with the Catholic faith. According to the Vatican document, New Age thought “shares with a number of internationally influential groups the goal of superseding or transcending particular religions in order to create space for a universal religion which could unite humanity. Closely related to this is a very concerted effort on the part of many institutions to invent a Global Ethic, an ethical framework which would reflect the global nature of contemporary culture, economics and politics. Further, the politicization of ecological questions certainly colors the whole question of the Gaia hypothesis or worship of mother earth” (2.5).

  It goes without saying that the pagan ceremonies with which Saint Peter’s Basilica was profaned in honor of the pachamama idol fit perfectly into that “politicization of ecological questions” denounced by the 2003 Vatican document, and which today is instead promoted sine glossa by the so-called Bergoglian magisterium, beginning with Laudato Sì and Fratelli Tutti.

  At La Salette, Our Lady warned us: “Rome will lose the Faith and become the seat of the Antichrist.” It will not be the Holy Church, indefectible by the promises of Christ, that will lose the Faith: it will be the sect that occupies the See of Most Blessed Peter and which today we see propagating the anti-gospel of the New World Order. It is no longer possible to remain silent, because today our silence would make us accomplices of the enemies of God and of the human race. Millions of faithful are disgusted by the countless scandals of the Pastors, by the betrayal of their mission, by the desertion of those who by Holy Orders are called to bear witness to the Holy Gospel and not to support the establishment of the kingdom of the Antichrist.

  I beg my Brothers in the Episcopate, priests, religious, and in a particular way the faithful laity who see themselves being betrayed by the Hierarchy, to raise their voices so as to express with a spirit of true obedience to Our Lord, Head of the Mystical Body, a firm and courageous denunciation of this apostasy and its authors.

  I invite everyone to pray that the Divine Majesty may be moved to compassion and intervene in our aid. May the Most Holy Virgin, terribilis ut castrorum acies ordinata, intercede before the Throne of God, compensating with Her merits for the unworthiness of Her children who invoke Her with the glorious title of Auxilium Christianorum.

  + Carlo Maria Viganò, Archbishop

  20 April 2021
  Feria Tertia infra Hebdomadam II
  post Octavam Paschae

  Plaats een Nederlandse vertaling erbij, zie siteregels. Mod.

 3. @ tukker
  Waarschijnlijk is mijn uitdrukkingvaardigheid beneden de norm maar ik stel alleen dat ik het ontkennen van het bestaan van covid 19 virus op grond van de postulaten van Koch onverteerbaar vind.
  Dus op grond van de postulaten van Koch.

 4. @Chup, naast de overvolle IC’s wat vaker voorkomt is de het wel opvallend dat de IC’s al zo lang overvol zijn en dat de wachtlijsten voor de niet acute zorg zo ver zijn opgelopen.
  En daarnaast is het ook opvallend dat zoveel directeuren van ziekenhuizen hun zorgen uiten over hoe ze reguliere zorg moeten afschalen om acute zorg te kunnen verlenen. Ik kan me niet herinneren dat ik ziekenhuis directeuren afgelopen jaren heb horen klagen.
  Daarnaast is de periode opvallend. Wanneer hebben we een griepgolf gehad die na week 16 nog moet pieken?
  https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers
  (De piek ligt normaal in januari/februari en niet in week 17 of later)

 5. @Krit Noot,
  moet je de video over de Jensen Show die ik heb gedeeld eens bekijken…
  Kennelijk liggen jaarlijks de IC’s vol met mensen dat tenonder gaan aan de griep.
  En dat heeft dan sowieso invloed op de capaciteiten van het ziekenhuis, waardoor het overbelast is.
  Net zoals met ‘Covid’ nu aan de gang is.
  Het feit dat er niet meer over griep gesproken wordt, geeft te denken.
  Groetjes.

 6. @TUKKER
  Sorry mijn reactie komt misschien niet door:
  Covid-19 = NEP
  zowel mazelen virus als covid-19 virus is NOOIT aangetoond met de 4 postulaten van Robert Koch. En dat is minimaal de wetenschappelijke keiharde eis om te bewijzen dat dit zgn. virus bestaat. Zie ook dr Stefan Lanka!
  Het is gewoon de jaarlijkse griep, klaar !
  Virussen zijn gewoon exosomen. Het zijn de deeltjes die onze milliarden cellen uitscheiden om zich te ontdoen van afvalstoffen. Wij poepen…. onze cellen OOK !!!

 7. Eelke, ik wil mijn excuses aanbieden, NIET voor wat ik schreef maar WEL voor geen woorden van hoop uitspreken.
  In alle situaties zijn wij des Heren , mogen wij vertrouwen op Hem ,mogen wij weten dat HIJ met ons de weg gaat
  Ik ga ervan uit dat je dit kent dat je weet waarover ik spreek , wij mogen onze handen in ZIJN handen leggen en alles aan Hem toevertrouwen.
  Nogmaals mijn excuses.

 8. Eelke, ik ontken het virus NIET, want ik ontken is dat het een verschrikkellijk gevaarlijk virus is.
  In 2017-2018 gem. 10.125 doden ( “Gewone Griep “) en in 2019-2020 6600 doden ( 404 griep doden en 6200 coronadoden ) , dat is een wezenlijk verschil, Eelke.
  En ja, je kan sterven op een hele nare manier en ja dat is heel naar , inderdaad MAAR de redenatie verandert niet.
  Waarom nu geen griep meer ? Alles onder corona geschreven !!!

 9. @Chip Ik ken 2 mensen die met Covid op de IC terechtgekomen zijn. Beide tussen de 60 en 70 jaar oud. 1 met een paar kg overgewicht die overleden is. En de andere heeft het overleeft. Beide woonden in hetzelfde dorpje van 1000 inwoners waar iedereen elkaar kent.
  In dit dorpje stierf in het verleden wel eens een 80 plusser aan de griep iedere 5 tot 10 jaar. Maar de afgelopen 30 jaar is nog nooit iemand jonger dan 70 aan de griep overleden.
  Dus het was wel even een paar maanden het gesprek van de dag, dat er 2 relatief jonge mensen tegelijk hard getroffen werden waarbij 1 stierf.

 10. Vigano is waarschijnlijk de meest conservatieve bisschop die over is binnen de kerk.
  Uiteraard staat het iedereen vrij om een mening te hebben over zaken als abortus en euthanasie.
  Echter het pleidooi dat je geen medische wetenschap nodig hebt omdat God wel voor je zorgt gaat me iets te ver.
  Ik zou de stelling om willen draaien: zelfs al zou je euthanasie of abortus willen plegen of een vaccinatie nemen dan kan dat prima want God beschermt je wel tegen nare gevolgen of ongewenste effecten.

 11. @Tukker,
  het griepvirus is ‘getransformeerd’ in covid.
  Dat is de reden dat we niets meer horen van griepdoden maar van coviddoden.

  ‘Coviddoden,’ zijn mensen gestorven aan het griepvirus.

 12. Misschien is de volgende website interessant voor u. U moet wel een tijdje scrollen voordat u een aantal belangrijke artikelen vindt, die in relatie staan tot kinderoffers. Overigens is de video van Dr. Reiner Fuellmich ook zeker de moeite waard.

  Met vriendelijke groet,

  https://www.stopworldcontrol.com/nl/misdaad

 13. @ Rick, Tukker en Laura.
  Hoe kom je er bij dat bij mij de angst regeert? Dat ik mij zal laten inspuiten met deze rotzooi? Ik ben wel bang dat ik door de maatregelen een onmogelijk leven krijg maar dat ligt in Gods Hand.
  In mijn post geef ik aan dat er mensen een verschrikkelijke dood hebben van dit virus. Hoewel ze kunstmatig in coma worden gebracht. Ik weet ook dat in (ik dacht) 2017 10.000 mensen zijn overleden aan griep omdat met de griepspuit een verkeerde keus tussen de stammen was gemaakt terwijl er toen nog 2200 IC plaatsen waren die Rutte terug heeft gebracht naar 1500 en er toen ook over de overvolle IC’s en belasting geklaagd werd.
  Het ontkennen van het virus is je kop in het zand steken.

 14. De vrijmetselarij heeft definitief grip op het Vaticaan gekregen door de verkiezing van 33ste graad vrijmetselaar Giuseppe Roncalli (1881 – 1963) als – ‘de goede’ – paus Johannes XXIII in 1958. En heer Satan maakt volgens de Jezuïet Malachi Martin sinds 1963 de dienst uit in het Vaticaan.
  In hoeverre het Vaticaan nog functioneert na het bezoek van Trump in 2017 is onduidelijk. Uit diverse bronnen heb ik vernomen, dat 64 vliegtuigen vol met goudstaven richting de VS zijn vertrokken. Amerikaanse Special forces hebben het Vaticaan tot in de diepste krochten onderzocht en de nodige kardinalen zijn reeds geëxecuteerd.
  Na het uitspreken van het urbi et orbi op 25.12.2020 verdween paus Franciscus zeer plotseling in het niets. De MSM/ Mockingbird-pers heeft dit veelzeggende fragment niet uitgezonden en dit kan aanwijzing zijn, dat Franciscus een hologram is en niet meer onder ons om de mensheid nog even in het ongewisse te laten.

 15. @Laura: liever geen links naar pulpmedia als AD en cohorten. Daar wordt niemand iets wijzer van. 🙂

 16. A. 21/04/2021 om 9:50 pm Dank voor de geweldige link!!!

  Reddend medicijn : C L A R I T H R O M Y C I N

  zeer BELANGWEKKEND:

  ( google vertaling )
  ……………heeft in de Roemeense media gesproken over haar keuze om geen officiële protocollen toe te passen om COVID-19-patiënten in alle stadia van de ziekte te behandelen, maar de ziekte te benaderen als een ‘atypische longontsteking’.
  Ze ging zelfs zo ver om te zeggen dat er grote fouten worden gemaakt in ziekenhuizen met overmatige zuurstoftherapie en, in het ergste geval, intubatie, waarvan ze beweert dat ze daadwerkelijk de zieken ‘doodt’. Te veel zuurstof voor te lange perioden tegelijk, zegt Groșan, kan leiden tot hersenoedeem, wat op zijn beurt de dood tot gevolg kan hebben. Intubatie is volgens de bronchopneumoloog nog gevaarlijker.

  Haar optie, gebaseerd op haar twintigjarige ervaring, is om minder zuurstof toe te dienen om niet verder te gaan dan de behoeften van de patiënt, en ze geeft ook antibiotica en een paar andere goedkope medicijnen, in tegenstelling tot de aanbevelingen in veel landen. Deze optie, zegt ze, heeft haar in staat gesteld “100 procent” van de ongeveer 1.000 patiënten te genezen die door haar handen gingen, met misschien maar een klein handjevol dat later naar het ziekenhuis ging zonder haar medeweten.
  “Mijn doel vanaf het begin van de pandemie was dat geen enkele patiënt op het zuurstofmasker mocht stappen en ook niet geïntubeerd mocht worden. En het gebeurde niet ”, vertelde ze aan het veelgelezen dagblad National. “Ik gebruik mijn klassieke, goedkope medicatie, waaronder ook Clarithromycin, een antibioticum dat deel uitmaakt van de macrolide-antibioticagroep. Het is het enige antibioticum met viraal tropisme (de eigenschap om zich in bepaalde organen te bevinden). ”

  “Er zijn maar drie antibiotica in de macrolideklasse, erytromycine, die iedereen kent, azithromycine en claritromycine. Ik hou niet van azithromycine omdat het een zwakkere kopie is van clarithromycine. Ik werkte in een aantal zeer interessante klinische onderzoeken naar longontsteking en daar leerde ik over het virale tropisme van claritromycine, evenals de ontstekingsremmende rol van claritromycine, dat geen antibioticum heeft. Ik werk al 10 jaar met dit antibioticum bij virale en atypische longontstekingen. Toen de pandemie toesloeg, ging ik voor een etiologische behandeling, claritromycine. Naast dit antibioticum zijn er natuurlijk verschillende aanvullende behandelingen, omdat het niet alleen kan. Het is een behandelingsschema dat van mijzelf is. “

 17. @Tukker,

  Las je reactie op Eelke, ik dacht die Tukker zal het wel verkeerd begrepen hebben of Eelke heeft een schrijffoutje gemaakt. Echter er staat wat er staat, ik wens Eelke ook veel ,mooiste vaccinatie geluk van haar aardse paradijs toe. Jammer maar mensen zijn nu eenmaal bang voor de dood.

  Angst is een slechte raadgever, Eelke ik hoop dat je je bedenkt

 18. Deel het zoveel mogelijk. Om aan te tonen wat er werkelijk aan de hand is:

  Dr. F.Grosan uit Roemenië genas 100% van de circa 1000 patiënten door niet de regels te volgen maar haar eigen protocol. Zij is een longspecialist. Zij werd ter verantwoording geroepen. Uiteindelijk heeft men haar laten gaan. Zij bewijst dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand is en mensen in hun thuissituatie gewoon kunnen genezen. Bedenk eens hoeveel onbeschrijfelijk leed de mensen bespaart had kunnen worden. ONGELOFELIJK!!!
  https://www.algora.com/Algora_blog/2021/04/15/romanian-doctor-says-she-cures-100-percent-of-covid-patients
  Hier wordt zij toegejuicht door omstanders:
  https://youtu.be/2jO5-qf58pE

 19. Dit stond eerder in Xandernieuws. Deel het zoveel mogelijk. Om aan te tonen wat er werkelijk aan de hand is:
  Dr. F.Grosan uit Roemenië genas 100% van de circa 1000 patiënten door niet de regels te volgen maar haar eigen protocol. Zij is een longspecialist. Zij werd ter verantwoording geroepen. Uiteindelijk heeft men haar laten gaan. Zij bewijst dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand is en mensen in hun thuissituatie gewoon kunnen genezen. Bedenk eens hoeveel onbeschrijfelijk leed de mensen bespaart had kunnen worden. ONGELOFELIJK!!!
  https://www.algora.com/Algora_blog/2021/04/15/romanian-doctor-says-she-cures-100-percent-of-covid-patients
  Hier wordt zij toegejuicht door omstanders:
  https://youtu.be/2jO5-qf58pE

 20. Eelke, niemand ontkent covid 19 , is gewoon een simpel griep virus ALLEEN er wordt een enorme heisa omheen gebouwd wat kant noch wal raakt.
  Ja, er sterven mensen aan en ja dat is erg maar persoonlijk vind ik het veel veel erger dat het wordt voorgesteld als een uiterst dodelijk virus en dat is het niet
  Alle gegevens wijzen eigenlijk uit dat het een mild virus is maar goed als jij je voor dat milde virus wilt laten vaccineren dan moet je dat doen !
  Sterkte.

 21. Eelke Piers,
  Hopelijk lees je deze reactie.
  Bekijk deze link eens
  https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/
  Lees eens goed wat daar staat. Zal een stukje kopiëren:
  De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hartlongmachine, die de functie van de longen overneemt. ,,Als ze deze acute fase doorkomen, kunnen de longen weer herstellen,” legt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care uit.

  Ingekort vanwege auteursrechten en schadeclaims. Mod.

 22. Ja PIEP niet ge treurt vervanging staan in rijen dik al aan de grens .

 23. Red je zelf met een aflaat brief het vaticaan wacht op u en gij zult zalig worden .

 24. De koptekst is precies wat we iedere keer horen uit de monden van politici en ‘wetenschappers’: er wordt van iedereen verwacht dat zij hun leven wagen/opofferen aan een experimenteel vaccin, en de dood op de koop toe nemen (dan heb ik toch mijn steentje bijgedragen aan de wereld). Steeds wordt ons verteld dat we bereid moeten zijn dit risico maar te nemen omdat anders vele malen meer doden zouden vallen door corona. Of jonge gezonde mannen en vrouwen maar even bereid willen zijn met het risico te sterven aan een vaccin om mensen die onderliggend lijden hebben en eigenlijk al stervende zijn, hun leven nog met een korte extra tijd te verlengen. Deze zelfopoffering schijn je zelfs heel normaal te moeten vinden. Ook de media staat hier vierkant achter. In vraaggesprekken die ik de afgelopen tijd op de radio gehoord heb is al een paar keer de vraag gesteld: “Komt de vaccinatie nou niet in gevaar nu het (vul maar in)vaccin tijdelijk wordt stopgezet?”. Maw zij vinden dat vaccineren hoe dan ook zal moeten doorgaan ook al kost dit de (on)nodige doden. En ook wordt er constant op gehamerd dat “mensen maar een ontzettend klein risico lopen”. Dat risico blijkt dan 1 op een half miljoen te zijn. En dat gaat dan over bloedstolsels. Daar komen overigens veel minder mensen door om het leven dan door problemen met het zenuwstelsel maar daar hoor je de media niet over. En ondanks dat het risico op hartproblemen door Hydroxychloroquine vele malen kleiner is dan bloedstolling bij vaccins worden artsen bestraft als ze HCQ als behandelmiddel inzetten.
  En waar ik mij laatst ook aan geërgerd heb is de vergelijking dat de Pil ook bloedstolsels kan veroorzaken. Ja, maar daar kun je alternatieven voor gebruiken als je daar bang voor bent. Die keus kun je zelf afwegen. Bij vaccinatie laten ze die keus niet aan jou over: je hebt het maar te nemen..
  Ik begrijp het zo langzamerhand niet meer of eigenlijk toch wel.

 25. Offtopic.

  @Xander, kunnen we op korte termijn ook een goed stuk verwachten over de Duitse ‘Infection Protection Act’ (Infektionsschutzgesetz) ?
  Als je het zo bekijkt zitten er toch redelijk wat parallellen in met de ‘Enabling Act’ (Ermächtigungsgesetz) uit 1933.

  Ook hier kan zowat per decreet regeert worden en parlement staat buitenspel. Het gaat nu wel over lockdowns, maar we weten inmiddels ook dat dit alleen voorbodes zijn.

  2e offtopic… mocht je interesse hebben, ik heb een filmpje verkregen wat uit oost blok landen lijkt te komen. Mensonterend le zaken in ziekenhuis wat lijkt op massaal orgaan harvesting. Filmpje is erg schokkend overigens.

  Gr Pascal

 26. Vandaag even de feiten onderzocht over coronadoden. We wisten het al, maar hier dan nog een keer:
  CBS In 2020 zijn er totaal 169000 mensen in Nederland overleden, waaronder:
  115047 aan kanker(Integraal kankercenrtrum Ned.)
  16269 aan dementievormen (CBS/en of dementiestichting)
  36500 aan hart en vaatziekten CBS/en/of hartstichting)
  167816 Totaal trek af van 169000 = 1184 mensen over en die moet je weer spreiden onder ongelukken of andere aandoeningen.
  Feitelijk bewijs is er dus dat niemand is overleden aan het “virus” zelf.
  Iets anders: Ik heb in mijn leven 1 keer abortus gepleegd in begin stadia(meteen), omdat ik verkracht was. Sorry, maar ik kon dit echt niet nemen/trekken. Ook voor het kind zou dit geen leuk gegeven zijn.
  Enige nuance vind ik wel op zijn plek hierover. Heb nu 2 kinderen, zorg ook nog voor een ander kind, die mij ziet als moeder.
  Ben wel tegen abortus als het een niet uitkomt reden is bv. en dat meerdere malen.
  Ook over andere geaardheid heb ik een mening. Kijk de natuur/hormonenvlees enz. kan er voor zorgen, dan een mens op het andere geslacht kan vallen enz. In de natuur komt dat ook voor.
  Ik tegen onnatuurlijke gemaakte baby’s.
  Ik sta wel achter de aartsbisschop, dat het instituut niet deugt.

 27. ‘een dienstknecht van de Nieuwe Wereld Orde’ heeft gemaakt.

  Was dit niet al het geval toen ze via het Vaticaan de nazi’s lieten ontsnappen richting Zuid-Amerika ? Uiteindelijk zat dezelfde groep achter die oorlog als wat nu de wereld probeert over te nemen.

 28. In China werden een half miljard babies vermoord; in de VS ca. 60 miljoen …Deze twee grote mogendheden verdienen het om tot slaaf te worden gemaakt door anti-Christ !!!

 29. Vaticaan = in Latijn “Vatis Cane” oftewel DE TOVENAAR (cfr. boek Alexander Hislop : de twee Babylonische rijken) !!!

 30. Het kan zijn dat ik er glorieus naast zit maar toch wil ik dit zeggen.
  Dr. Koch was een bacterioloog rond het jaar 1900. Volgens mij was in de wetenschap toen nog niets bekent over virussen. De postulaten hebben dus betrekking op bacteriën. Nu zijn de postulaten ook bruikbaar voor meer algemene zaken. Bacteriën zijn ongeveer 100 keer zo groot als virussen en zijn met normale microscopen niet te zien. Wel met een elektronen microscoop maar dat is geen “zien” meer.
  Men kan met de postulaten dus het sars-covid 19 niet bewijzen en dus bestaat het volgens deze postulaten niet. Op grond van deze postulaten hebben meer landen moeten toegeven dat zij het bestaan van dit virus niet kunnen bewijzen.
  Dit lijkt mij onzin. Vertel het de mensen die met covid 19 op IC hebben gelegen.
  De wetenschap in in 120 jaar wel erg veel verder gekomen en het blijven ontkennen van het bestaan van dit virus op grond van deze postulaten vind ik onverteerbaar.

 31. Goed geschreven rubriek Xandernieuws.

  Het is afwachten wat dit vaccinatie beleid voor gezondheidsklachten gaat geven, misschien al over een paar maanden, misschien eerder, maar toch wel binnen een jaar.

  Groet

 32. Paus Franciscus is een Jezuïet. Deze orde staat bekend om hun onbetrouwbaarheid en machtsdenken. Ze zijn een verpersoonlijking van het kwaad. Deze paus heeft niets met liefde, eerlijkheid en barmhartigheid te maken. Laat staan met de Bijbel. Het tegendeel. Het is dan ook niet vreemd dat deze globalist voor de NWO is. Agenda 21 is een machtsgreep. Niet voor niets zegt Klaus Schwab schaamteloos dat deze coup er toe moet leiden, dat een kleine groep alle macht en rijkdom krijgt. De gewone mens zal niets meer hebben, maar wel gelukkig zijn durven dit soort leiders nog te zeggen ook.En met die neppandemie, trappen vele dombo’s weer in dit soort leugens. Die mogen zich wat mij betreft laten vaccineren, dan zijn we daar straks tenminste vanaf.

 33. Het vaticaan is de antichrist. Dat deugd van geen kant, nooit vertrouwd die “broeders”

 34. In de Bijbel komt deze godheid meerdere malen ter sprake als een afgod.Het offeren aan deze ‘afgod’ wordt hierin streng veroordeeld. Van de Judese koning Manasse staat vermeld dat hij zich hieraan schuldig maakte. Aan Moloch, de god van het vuur, werden namelijk kinderen geofferd.

  Bron: Wikipedia

Comments are closed.