Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen een Covid vaccin moet nemen

Afbeelding: (2) (injectienaald toegevoegd).

—————————————————————————————————————————————-

Groep bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen waarschuwt gelovigen juist ‘onder geen enkele omstandigheid deze vaccins te nemen, omdat ze besmet zijn met de onuitsprekelijke misdaad van abortussen’

—————————————————————————————————————————————-

In een interview dat vanavond op het Italiaanse Canale-5 wordt uitgezonden herhaalt paus Franciscus zijn eis dat iedereen een Covid-19 vaccin moet nemen. Vanaf volgende week wordt heel Vaticaanstad, inclusief hijzelf, gevaccineerd. ‘Het moet gebeuren.’

‘Ik geloof dat ethisch gezien iedereen het vaccin moet nemen,’ vindt de paus volgens een transcript dat voorafgaande aan de uitzending werd vrijgegeven. ‘Het is een ethische keuze, omdat je speelt met je gezondheid en leven, maar ook met de levens van anderen.’

‘Ik snap niet waarom sommigen ‘nee’ zeggen, en dat ‘vaccins gevaarlijk zijn’. Als artsen het presenteren als iets dat goed kan gaan, en er geen speciale gevaren aan kleven, waarom het dan niet nemen? Er is een suïcidale ontkenning die ik niet kan verklaren.’

Covid-vaccins komen neer op gigantisch medisch experiment met genetische manipulatie

De leider van de Vaticaan gaat daarbij opzichtig voorbij aan een inmiddels lange lijst van topwetenschappers die juist waarschuwen tegen de Covid vaccins, omdat deze van een nieuw type zijn en neerkomen op genetische manipulatie en het inbrengen van potentiële auto-immuunziekten.

Deze vaccins zijn bovendien nog nooit eerder gebruikt op mensen en zijn, gezien de enorme haast waarmee ze worden ingevoerd, onmogelijk afdoende op veiligheid getest. Daarom weet niemand wat de gevolgen van deze vaccins zijn. Die gaan niet voor niets gepaard met bijsluiters en instructies waarin wordt gewaarschuwd voor een zeer groot aantal mogelijke ernstige tegenreacties, waaronder de dood.

Het ‘spelen met je gezondheid en leven’ is naar mijn persoonlijke mening daarom juist van toepassing op het jezelf laten injecteren met deze vaccins, aangezien dat feitelijk neerkomt op het deelnemen aan een gigantisch medisch experiment.

‘Vaccins besmet met onuitsprekelijke misdaad van abortussen’

Ook in de top van Rooms Katholieke Kerk zijn velen het niet met Franciscus eens. Op 12 december noemden bisschop Schneider, kardinaal Pujats, bisschop Strickland, aartsbisschop Peta en aartsbisschop Lenga het ‘onder alle omstandigheden onacceptabel voor katholieken’ om vaccins te nemen die besmet zijn met ‘de onuitsprekelijke misdaad van abortussen’.

De vaccins bevatten weliswaar geen directe menselijke foetuscellen, maar zijn wel op die basis ontwikkeld. ‘De misdaad van abortus is zo monsterlijk, dat ieder verband met deze misdaad, zelfs als dit een verre link is, immoreel is, en daarom door een katholieke die zich hier volledig bewust van is geworden onder geen enkele omstandigheid kan worden geaccepteerd. Iemand die deze vaccins neemt moet zich realiseren dat zijn lichaam profiteert van de ‘vruchten’.. van één van de grootste misdaden van de mensheid.’

Een week later bracht het Vaticaanse doctrine departement een verklaring uit waarin stond dat katholieken prima deze vaccins kunnen nemen, ook als ze door abortussen zijn besmet, als er geen ethische alternatieven beschikbaar zijn (1). Die zijn er echter in overvloed – zoals Ivermectine en het HCQ/zink protocol -, maar mogen van de meeste landen niet breed worden ingezet, omdat de politici er van meet af aan voor hebben gekozen dat alleen een vaccin de oplossing mag zijn.

Paus wil ‘wereldregering’ die ‘universeel vaccin’ aan de mensheid oplegt

De eerste Jezuïtische paus ooit sprak zich in de zomer al uit voor een ‘universeel vaccin’ voor de hele mensheid. De kardinalen Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland hadden in maart nog de verklaring ‘Veritas liberabit vos’ opgesteld, waarin ze met ongewone scherpheid waarschuwden dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, verplichte vaccinaties, en de oprichting van een tirannieke Marxistische wereldregering.

Franciscus, zelf altijd Marxist geweest, is daar juist openlijk een groot voorstander van. In zijn laatste encycliek (Fratelli Tutti) pleitte hij voor een wereldautoriteit waar alle landen hun macht en soevereiniteit aan moeten overdragen. Hij acht de VN daar het meest geschikt voor. Die moet volgens hem dan wel ‘echte tanden’ krijgen, zodat weigerlanden onder het mom van ‘het algemene belang’ gedwongen kunnen worden hun onafhankelijkheid op te geven. Dit riekt natuurlijk heel erg naar de communistische werelddictatuur waar we al vele jaren voor waarschuwen.

Zo ook de kardinalen en (aarts)bisschoppen in de genoemde brandbrief ‘Veritas liberabit vos’ (‘de waarheid zal u vrijmaken’): ‘Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus worden weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

Xander

(1) Life Site News
2) Afbeelding (onbewerkt): Mikdev , Pixabay 

Zie ook o.a.:

06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Paus = 666 = VICARIUS FILII DEI

  THE LITERAL MEANING: VICARIUS – substituting for, or in place of

  FILII – means son

  DEI – means GOD

  V = 5

  F = no value D = 500
  I = 1 I = 1
  E = no value
  C = 100 L = 50
  I = 1
  A = no value I = 1
  ——–
  R = no value I = 1
  501
  I = 1 ——–

  U/V = 5 53

  S = no value

  ——–

  112 + 53 + 501 = 666
  112

 2. De paus “eist” dat iedereen zich laat vaccineren! Wie denkt hij dat hij is?
  De pandemie was niet effectief in het uitroeien van de wereldbevolking, dus
  nu maar hopen dat de vaccins het werk doen.

 3. @emiellienne. Dank voor uw verrassende antwoord. Een zucht van verlichting. Het ga u goed.
  Spreuken 3. Shalom. Ramshoorn.

 4. @Ramshoorn: lieve woorden, waarvoor dank. Maar mijn gedachten gingen uit naar alle ouderen die nu eerst gevaccineerd worden met een experimenteel middel van Pfizer, Moderna of Astrazenica. De bedoeling is dat ze minder symptomen krijgen als ze besmet worden (95%). De verzorgers krijgen ook als eerste een spuitje. Maar dat wil niet zeggen dat ze het virus niet kunnen doorgeven als ze “gevaccineerd” zijn! Zie HLN vandaag. Er is helemaal geen onderzoek gedaan tussen wisselwerking met medicijnen, wat ouderen gebruiken en waar jaren voor nodig zijn. De bedoeling is dus iedereen vaccineren, net als in Israël?

 5. @emiellienne schreef:
  11/01/2021 om 11:32 pm…Ik heb een zwaar onderliggende ziekte, vorige week bij mezelf ontdekt. Kan nog niet bevestigd worden door artsen wegens corona, maar is wel een contra-indicatie tegen vaccinatie. Dus…”

  Uw bericht hield mij bezig en nu toch maar een korte reactie…Logisch dat de schrik u in de benen schiet…Maar om u te bemoedigen: God redt uit alle nood. Psalm 107.

  Paulus leert gelovigen, JeshuaHaMasjiach is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hebr. 13:8.

  Hij kan ook u helpen als u zich helemaal aan Hem toevertrouwd…Hoe?
  De blinde man in Jericho wist hoe hij de aandacht van Jeshua kon trekken…

  Lucas 18:35 En het geschiedde, als Jeshua nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, bedelende. 36 En deze, horende de schare voorbijgaan, vraagde, wat dat ware.
  37 En zij boodschapten hem, dat Jeshua de Nazaréner voorbijging.
  38 En hij riep, zeggende: Jeshua, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!
  39 En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer:
  Zone Davids, ontferm U mijner!

  40 En Jeshua, stilstaande, beval, dat men de man tot Hem brengen zou; en als hij nabij Hem gekomen was, vraagde Hij hem, 41 Zeggende: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?
  En hij zeide: Heere! dat ik ziende mag worden.

  42 En Jeshua zeide tot hem: Word ziende; Uw Geloof [IN MIJ] heeft u behouden.
  43 En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat ziende, gaf Gode lof.

  Het feit dat ik u schrijf vandaag is een wonder dat ik op een keer in grote nood ook Zijn Naam heb aangeroepen toen ik bijna verdronk in Colombo/Ceylon. Hij hoorde mijn noodkreet: Jeshua, Help mij!!! Hij nam mijn doodsangst weg, gaf mij nieuwe krachten en veilig bereikte ik het droge.

  Houdt moed. Laat deze Bijbelgedeelten u vandaag mogen bemoedigen.

  Psalm 50:14 Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften;
  15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, IK zal u redden en gij zult Mij eren!!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 6. @ Amo: 5:17 pm, op 11/1. Inderdaad, links is een gewillige lakei, van de vreselijke lock-down maatregelen. En gewillig naar Soros, Gates, de illuminati, en de NWO.

 7. Ik heb een zwaar onderliggende ziekte, vorige week bij mezelf ontdekt. Kan nog niet bevestigd worden door artsen wegens corona, maar is wel een contra-indicatie tegen vaccinatie. Dus…

 8. Hoe was de naam van die paus ook alweer? RATzinger geloof ik uit D.

 9. Ik vraag me af hoeveel pausen er al branden in de hel, tesamen met al die kritiekloze volgelingen van hun. De huidige paus, die hier en daar gezien wordt als de valse profeet, is ook al aardig op weg.
  Wordt de valse profeet t.z.t niet levend (dus in zijn aardse lichaam) in de hel geworpen die brandt van vuur en zwavel?
  Ik begin nu zolangzamerhand wel te begrijpen waarom dit ultieme oordeel over de bedriegers en volksverleiders komt. Het is gewoon een rechtvaardig oordeel van de Here God.

 10. Ook lachen: In Nederland hoor je steeds dat ze het in Duitsland zo goed hebben geregeld bij de vaccinaties. Een ‘correspondent’ in Duitsland zal zulke berichten brengen, geheel conform de wensen van de Nederlandse redacties.
  Uit het Bild interview blijkt echter dat er ook in Duitsland véél kritiek is op de beschikbaarheid van de vaccins! Er zouden veel te weinig vaccins zijn en er zou sprake zijn van een wanordelijke toewijzing. Duitsers vinden dan weer dat het VK het veel beter en sneller doet.
  Dat is wel grappig allemaal, hoe mensen denken te weten hoe het in andere landen gaat. Het gaat daar dan altijd “beter” dan in eigen land.
  Wat zijn journalisten eigenlijk. Mensen die zich weer moeten verlaten op andere berichten van anderen willekeurige mensen.

 11. Voor degenen die het Duits niet goed machtig zijn: Als de discussie bij Bild gaat over “lockern”, betekent dat niet ‘op slot doen’. Het betekent juist het tegengestelde, nl. ‘weer vrij laten’.
  Zo’n discussie als bij Bild, zien we in Nederland niet! Alles wordt in Duitsland veel scherper onder woorden gebracht. In Nederland blijft het steeds maar hangen onder een vage mist en is het publiek tot een soort Kremlin watcher geworden dat moet raden naar achterliggende motieven.

 12. Dat Bild-interview: Die Lauterbach, die zo dol is op het afknijpen en opsluiten van burgers, praat als een robot. Overigens is die Bild-interviewer lekker kritisch. Daarbij vergeleken bestaat de Telegraaf ook al uit schaapjes die als woordvoerder van de overheid optreden.

 13. Ook hier weer een linkse SPD-er (Lauterbach, lid van de Bondsdag) die het in Duitsland nóg strenger wil! Nu geldt in Duitsland een gebied als risico-gebied bij 50 op de 100.000 besmettingen. Die Lauterbach wil zelfs naar naar 25 op de 100.000 inwoners. Een domweg onmogelijke eis!! Zo wordt het dus nóóit meer normaal.
  Het is nota bene een groene burgemeester die het helemaal gehad heeft met die lockdowns die in Duitsland nu al 8 weken duren. En nu weer voortgezet moeten worden. Het is volslagen “verrückt”. https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-gruenen-palmer-fordert-lockdown-ende-es-reicht-jetzt-wir-muessen-leben-74831930.bild.html?wtmc=twttr.shr

 14. Wat onderzoekers nu opvalt: De uitbraken vinden vooral in clusters plaats. Clusters als grote steden, of een speciaal gebied in Noord-Italië.
  Dat R-getal gaat uit van een gemiddelde; het is een theoretisch gemiddelde. Maar als de rest van Italië véél minder wordt getroffen dan een aantal noordelijke regio’s, is zo’n gemiddelde voor héél Italië in feite niet bruikbaar voor een goede analyse.
  Echter, de maatregelen worden wel getroffen op basis van dit nutteloze getal.
  En óók nog eens op basis van PCR-tests die geen eenduidige uitslag geven over infecties.
  Het rammelt wel heel erg allemaal.

 15. @Heilig Boontje schreef:
  11/01/2021 om 12:44 am
  “…wordt deze paus op zijn vlucht uit Rome vermoord”

  En: Rome zal branden..?
  Overigens bestond er verwarring over de ‘zwarte’ paus maar dat is intussen ook opgehelderd…en die zou dus inderdaad de laatste paus zijn.

 16. Wijsheid uit Japan: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/01/10/commentary/japan-commentary/west-japan-coronavirus-response/
  (gemakkelijk vertaald met rechtermuisklik)
  “Nooit eerder is de geschiedenis van de mensheid zijn hele gezonde bevolkingsgroepen effectief onder huisarrest geplaatst en verteld wanneer ze naar buiten mogen; waarheen; voor hoelang; wie en hoeveel mensen ze kunnen ontmoeten; welke bedrijven open kunnen blijven om aangewezen goederen te verkopen en beursgenoteerde diensten te verlenen.
  Maar na een jaar van dit extreme experiment, laten gegevens van over de hele wereld zien dat de verspreiding van de pandemie meer samenhangt met geografie, demografie en seizoensinvloeden, dan met strenge lockdowns en de duur van de lockdowns.”

  “Het aanmoedigen van mensen met milde of geen symptomen, om PCR-tests te nemen, heeft niets aangetoond, maar zou slechts resulteren in het isoleren van mensen met een vals positieve uitslag,”

  Het westen had ook naar Japan kunnen kijken, i.p.v. naar de volks onderdrukkende republiek China. Maar de Volkskrantkliek vindt China wel een mooi rolmodel. Daarom blijven ze dansen rond de huidige disproportionele dwangmaatregelen. Vreemd dat een virus politiek is geworden. Virussen doen niet aan politiek. Dus er moet een a-politieke viruswerkelijkheid bestaan. Maar de linkse kliek geniet te veel van het kapot maken van ‘het westerse’ “kapitalisme”.

 17. Ik zou al deze lezers willen aanraden om een video (een van de duizenden die hij heeft gemaakt)van Jonathan Kleck op YouTube te bekijken. Dan weet je wat de katholieke kerk is geworden. Een satanisch bolwerk. Met een gebouw in de vorm van een slang.
  Te vinden onder: The Jonathan Kleck

 18. De seniele paus noemt vaccineren een ethische KEUZE terwijl hij het wil verplichten..duh!!…terwijl zijn eigen aartsbisschoppen deze vaccinatie immoreel noemen en onder alle omstandigheden onacceptabel voor katholieken’ om vaccins te nemen die besmet zijn met ‘de onuitsprekelijke misdaad van abortussen’.
  De wereldbevolking reduceren door dit vaccin is blijkbaar belangrijker voor de paus dan het bestrijden van abortus, dat hijzelf crimineel noemt maar dat hij wel zou toestaan om te gebruiken in het vaccin om genocide op de mensheid te plegen.
  Marxist franciscus hoopt zeker ook weer een plaatske te krijgen in die ‘wereldregering’ om hun haatdragende technocratische tirannie ook te kunnen opleggen aan zijn kudde gelovige schapen?
  Net zoals dit instituut voor geestelijke en religieuze leiding zich bezighoudt met wereldse zaken zoals de criminele, verenigde naties, banken, casino’s enz…om nog meer rijkdom te vergaren voor dat zootje pedofielen dat de gelofte van armoede aflegde maar in weelde leeft in het vaticaan, het rijkste land ter wereld, terwijl miljoenen mensen sterven door armoede, ziekte en honger.
  De farizeeër franciscus heeft heimwee naar de vergane glorie en machtscontrole van de kerk?
  Deze kerk met vermomde duivel aan het hoofd hebben niets meer te maken met het katholieke geloof, het is de evenknie van de criminele wereldgezondheidsorganisatie who met een terrorist aan het hoofd.
  De slang uit het paradijs…de kop afhakken.

 19. @ Goudsbloem: 12:07 am. Gefeliciteerd. Ik heb dezelfde beslissing genomen, om uit de PKN te stappen. ze heulen via de vermaledijde wereldraad van Kerken, met Rome en het Internationaal Socialisme en marxisme.

 20. @ Ramshoorn: 9:01 am. Ik sta volledig achter uw reactie, Ramshoorn.

 21. Gaat deze halve zool ons vertellen wat we moeten doen? Dat is toch een giller. Ze zouden hem net als Trump uit z’n ambt moeten zetten.

 22. Als het vaccin jou genetisch modificeerd snap ik de kerk niet. Natuurlijk zit dat kot vol seniele oude mannetjes die schrik hebben van hun eigen schaduw. Door het hoerageroep van de media denken ze dit te moeten steunen door hun angst te projecteren op de bevolking.Integendeel je zou kunnen zeggen Gods wil wordt hier gedwarsboomd door een duivels vaccin.

 23. Denkt deze verwaande paus vanuit Rome nu Ex-Cathedra [1870] de satan [corona] uit te kunnen drijven met satan [vaccin] ?

  De “”heilige vader”” zou nu beter naar zijn groep bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen moeten luisteren want die waarschuwt gelovigen juist ‘Onder Geen enkele omstandigheid deze vaccins te nemen, omdat ze besmet zijn met de onuitsprekelijke misdaad van abortussen’

  Marcus 3:23 (NBG51) En Jeshua riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
  Hoe kan de satan de satan uitdrijven?

  De grote Hervormers van de 16-de eeuw hadden toen al geen enkel vertrouwen in de “”heilige vader”” de paus in Rome en schreven aan de Protestanten in Europa:

  Calvijn schreef ( 1539 ) in het vierde deel van zijn Institutie: De Rooms-katholieke Kerk met al haar menselijke inzettingen is niet de ware maar de valse kerk.
  Het Pausdom is antichristelijk en de mis is heiligschennis.

  Hoor wat Luther (1520 ) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X:
  Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de roomse stoel, die men noemt het roomse hof; waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer Verdorven en Schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest.

  Volgens de Bijbel was de Joodse Apostel Petrus geen paus, hij droeg geen staf met een krul en droeg geen kroon, noch een mijter en liet zich niet de voeten kussen en werd evenmin op een troon gedragen. Vanaf Constantijn de Grote (315 A.D.) dragen de pausen de zgn. Vissersring van Petrus, deze had waarschijnlijk niet eens een ring want in Handelingen 3 lezen we van hem:

  Zilver en goud heb ik niet…enz. Evenmin bezat hij een kostbare Tiara met edelstenen zoals de pausen nu dragen. Het is wel zeker dat als de Joodse Petrus zijn “opvolger” zou zien, hij zich vol schaamte zou afwenden. Zo verscheen ook de “Stoel van Petrus” die in 1662 bij een schoonmaakbeurt de afbeeldingen van de 12 taken van Hercules bleek te dragen.

 24. Deze man, deze verrader van Christus kruisoffer, is een lakei van de NWO, de illuminati, en de cabal. En verder een lakei van de anti-christ.

 25. Paus Franciscus is een Jezuïet. De “zwarte paus” draagt een witte jurk. Volgens de profetieën van Sint Malachias (1094-1148) is hij de laatste Paus en wordt met Petrus Romanus (deze paus noemt zich bisschop van Rome) het einde van het Christendom ingeluid. Volgens de profetieën van Nostradamus (hij heeft de voorspellingen van “Onze Vrouwe”, oftewel Sara de helderziende dochter van Magdalena, gebundeld en uitgegeven) wordt deze paus op zijn vlucht uit Rome vermoord. Gelet op zijn vele controversiële uitspraken, wordt paus Franciscus door velen gezien als de voorspelde “antichrist”. De enorme opmars van de moslims in Europa en met name in Italië geeft voer aan de hypothese, dat de Islam Europa onder de voet wil lopen. Het Vaticaan zal ongetwijfeld de hoofdprijs zijn voor de Islam.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen

  https://bart-golsteijn.nl/2018/06/24/maria-magdalena/

  https://www.beleef-spanje.nl/actuele-spaans-nieuws/571112_de-voorspellingen-voor-2021-van-nostradamus

  https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/de-bijzondere-positie-van-maria-magdalena-in-frankrijk

 26. Misschien is het vaccin wel het teken van het beestje?? als iedereen verplicht wordt? geen chip666 teken vna het beestje maar de vaccin is het teken?
  maar niemand kan u verplichten!

 27. AG schreef:
  10/01/2021 om 9:48 pm
  En hoe denkt men daar bij de PKN over,of zou men ook zeggen dat zo een abortus spuit gelijk staat aan kannibalisme.

  Een paar weken geleden heb ik het met onze PKN dominee gehad over het vaccin en hoe hij dacht over de paus. Ik heb hem de volgende video laten zien: https://www.youtube.com/watch?v=q0wUkdvcWvg
  Hij antwoordde daarop dat het allemaal niet zo zwart-wit was en dat dit vroeger misschien gebeurde maar nu niet meer. Vervolgens gaat hij rustig door met in de kerk te bidden voor een vaccin.
  Ook over de paus zei hij het volgende: de paus zie ik als de geestelijk leider en het gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk, wereldwijd de grootste stroming binnen het christendom.
  De 21e eeuw is gelukkig niet meer de 16e eeuw, toen we elkaar over en weer verketterden. Op tal van punten (zoals de rechtvaardigingsleer) zijn beide kerktradities naar elkaar toegegroeid. Allebei staan ze tegenover de grote uitdaging van secularisatie en kerkverlating en hebben daarin elkaar hard nodig.
  Toen ik tegen hem zei: De paus zegt dat hij de plaatsvervanger van God is en hij zal de zonden vergeven van de mensen in plaats van God. Het doel van de paus is om één wereldreligie te vormen. Ik heb een video van hem bekeken waarin hij naar de Verenigde Arabische Emiraten geweest is om met zijn moslim (broeders) te praten. Broeders? Alleen uw mede Christenen zijn uw broeders en zusters. Aan het eind van de video zegt hij: ik zegen u, in plaats van “God zegent u”. In mijn ogen is hij een valse profeet.
  Hij antwoordde daarop: daarin verschillen onze meningen en dat kan.
  Daarna heb ik het lidmaatschap van de PKN kerk opgezegd. Ik kan het hier niet mee eens zijn en ik ga hier ook niet aan meewerken.

 28. Klopt, obama heeft via een italiaanse sateliet met servers in het vaticaan de verkiezings fraude gefaciliteerd en betaald met belasting geld van de amerikanen.

 29. Deze zogenaamde leider heeft, samen met al die andere bruinhemden, een nieuw Massada gecreëerd, en is dan verbaasd dat er mensen zijn die niet aan het laatste Roomse Rijk mee willen doen. Hij en zijn medestichters denken dat ze onoverwinnelijk zijn en alle recht hebben om dit te doen; hij noemt de weigeraars, suïcidale ontkenners.

  Grootheidswaanzin noem ik het.
  Persoonlijk ‘ruik’ ik dit soort mensen al van grote afstand. Kwestie van je zintuigen gebruiken.
  Wie de geschiedenis van de mensheid kent, weet hoe het zal aflopen.

  Mensen, overal in de wereld, worden voor de keuze gesteld: doe met dit laatste rijk mee of kies voor je eigen vrijheid. Maar dat laatste is een vogelvrij bestaan, een overlevingscursus. Totdat je het opgeeft, en alsnog voor het rijk kiest.
  Of je gaat ten strijde ten onder; het is en blijft een keuze. Die ga ik niet maken voor anderen.

  Maar ik zal strijden.

  Laat je emoties niet de baas over je gaan spelen, maar denk na over de keuze die je hebt:
  Capitulatie of strijd; meer smaken zijn er niet.

  En vertrouw op YHWH’s belofte !

 30. Vertrouwen: komt te voet en gaat te paard! …..het vertrouwen is nog niet hersteld
  Is hetzelfde instituut dat sinds 400AC schuldig maakte aan heksenjachten, brandstapels, martelinstrumenten en kamers uitvond, volkeren onderdrukte en uitkneep?
  Hetzelfde instituut dat pedofiele priesters de hand boven het hoofd hield en de waarheid onderdrukt heeft.
  Moet ik nu deze wit gejurkte schaamteloze roofvogel vertrouwen….op grond van welke daad?

 31. Deze Globalist Jezuïet paus is een gevaarlijk mens. Hij wil kennelijk in de voetsporen treden van Paus Pius X die in WO ll er niet voor terugdeinsde om Joden te verraden aan de Duitsers. Franciscus verraadt de gelovigen ook en wil ze genetisch laten manipuleren. Hoe intens slecht moet je dan wel niet zijn. Gelukkig is hij een katholiek, dus kan hij altijd nog deze zonde biechten. Een paar rozenkransen en wees-gebroedjes en hij mag weer door.

 32. Over de oorsprong van het Jansen-vaccin intussen een lang, interessant artikel in De Gooi en Eemlander van vrijdag 8 januari. Het is een interview met emeritus hoogleraar Lex van der Eb. Daarin ook speciale aandacht voor de “menselijke cellen” die aan de techniek ten grondslag lagen. Van der Eb legt het duidelijk uit. Hij zocht manieren om menselijke tumoren te bestrijden (die gekenmerkt worden door totaal uit de hand gelopen celdeling).

  Geen sprake van genetische manipulatie, geen sprake van menselijke cellen in het vaccin. Maar inderdaad bij de technische ontwikkeling van een kankermedicijn (want dat was de voorloper) wel 2x gebruik gemaakt van enkele foetale cellen in 1973 en 1995. Met toestemming van ouders en authoriteiten…

  Bij de G&E is het helaas een premium artikel maar de informatie zal vast wel elders online volledig te lezen zijn.

  “Veiligheid van het vaccin: ’De techniek voor het Leidse vaccin is niet nieuw. De basis ervan is 50 jaar geleden ontwikkeld’ ”
  https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20210107_16595257
  .

 33. Als artsen het zeggen, ze weten niet zoveel hoor kijk het nog maar 14 dagen aan. Of neem maar een aspirientje. En als u kanker heeft nou dan weten ze het ineens weer, snijden bestralen chemo, ze maken je vriendelijk lachend af. Uitzonderingen daargelaten. Het gaat om klantenbinding, big farma, niet om snel beter worden. Ze hebben het beste met u voor, toch?

 34. En hoe denkt men daar bij de PKN over,of zou men ook zeggen dat zo een abortus spuit gelijk staat aan kannibalisme.

 35. Voor geloofsdiscussies verwijs ik naar het forum en adviseer de Paus eerst om de site-regels te lezen, aangezien satanisme blijkbaar ook een geloof is kan hij zich daar binnen de geautoriseerde en gemodereteerde regeltjes vrijelijk uiten zolang hij zich aan de “community” regels houdt.

  Tja de man is waarschijnlijk ook van Facebook en Twitter in de ban gestopt net als Copernicus toentertijd.

  Geef hem een platform, de arme zwerver

 36. Republikeinen vs democraten. Anti-vaxers vs corona-groupies. De paus vs kardinalen.

  Het wordt steeds interessanter en de ‘pro corona’ lobby wringt zich in steeds meer en steeds vreemdere bochten om het virus-verhaal nog aannemelijk te maken.

  Vraagje: HOEVEEL mensen in Nederland hebben zich nu echt al laten vaccineren? En dan niet de propagandacijfers, maar de ECHTE cijfers. Iemand enig idee?

Comments are closed.