Onhoudbare schuldenlast EU het monster in de kast bij Europese verkiezingen

Een juiste weergave van de werkelijke gezondheidstoestand van de EU anno 2019. (Afbeelding: Embed from Getty Images“> (2)).

————————————————————————————————————————————–


Een van de meest onderbelichte, maar belangrijkste zaken die in het stemhokje zouden moeten meetellen is de gigantische schuldenlast die in de EU is opgebouwd. De meeste mensen zegt het echter niets dat de ECB buiten Europa ‘de slechtst gerunde Centrale Bank ter wereld’ wordt genoemd, en de schuldenlast in de ook financieel faliekant mislukte unie al € 13 biljoen bedraagt, oftewel 80% van de BNP. Extra wrang voor de kiezers is dat de ongelijkheid in de EU fors blijft toenemen, en de overgebleven welvaart van de gewone man middels onder meer valse klimaat/energiebelastingen in de kassen van de rijke elite terecht komt.

De officiële stemdag voor het Europese nepparlement –immers, alle grote besluiten worden gemaakt door het ongekozen Brusselse Politburo, de Europese Commissie- is 26 mei, maar in Nederland wordt vandaag al gestemd. De uitslag wordt pas aanstaande bekend gemaakt.

Extra rijkdom kwam uitsluitend bij de top terecht

De economie van de eurozone is in tegenstelling tot de hosanna berichten in de media aan het stagneren. Tussen 2008 en 2017 kromp het nominale BNP in de zes grootste economieën met 12%.

Sinds de jaren ’90 daalden  in exportkampioen Duitsland de reële lonen van het volk (net als in Nederland), terwijl het BNP per capita juist fors steeg, wat betekent dat de extra welvaart alleen bij de top terecht kwam. ‘De EU blijft onverschillig voor de noden van het volk, maar gaat voor iedere eis van de grote bedrijven door de knieën,’ schrijft een analist op Off-Guardian dan ook.

Welvaart burgers wordt stapsgewijs afgebroken

Vooral de heersende links-liberale elite in Europa is het contact met de burgers aan het kwijtraken. Ze blijven hardnekkig de zorgen over immigratie en de almaar hoger wordende (energie)lasten negeren, of wuiven die onder valse voorwendselen (‘noodzakelijk voor het klimaat’) weg.

De stapsgewijze afbraak van de welvaart van de gewone man door de gevestigde orde heeft veel Europeanen het water tot over de lippen doen stijgen. In Frankrijk heeft dat geleid tot de massale Gele Hesjes protestbeweging; in Italië tot de komst van een kabinet van rechtse en linkse populisten, en in het Verenigd Koninkrijk tot de Brexit. In Nederland zien we de snelle opkomst van het Forum voor Democratie, dat in de peilingen inmiddels groter is dan de VVD.

Groeiende ongelijkheid en klimaathoax

In alle landen –volgens een onderzoek van enkele jaren geleden met Nederland aan kop- neemt de ongelijkheid toe. Een klein eliteclubje van topmanagers, politici en oligarchen wordt steeds rijker door het op almaar autoritairdere wijze opleggen van hoge lasten aan de burgers, vooral onder het mom van de CO2-klimaathoax.

Argumenten van bijvoorbeeld GL dat de hogere klimaatlasten enkel bij de bedrijven moeten worden gelegd is onzinnige, om niet te zeggen gevaarlijke demagogie, want die berekenen de extra kosten meteen door aan de burgers, zodat u er per saldo toch permanent zwaar op achteruit zult gaan.

Iedere partij die ‘het klimaat’ op deze manier hoog op de agenda heeft staan en daar de hele samenleving voor wil aanpassen, is dan ook een verlengstuk van diezelfde links(groen)liberale elite en vormt daarmee een grote bedreiging voor uw en mijn welvaart en welzijn, en zeker die van onze (klein)kinderen, want alleen de top van dat kartel tussen politiek en multinationals zal er flink op vooruitgaan.

Dit systeem staat ook wel bekend als fascisme, en dat kan historisch gezien altijd op een heftige –en soms gewelddadige- tegenreactie van zijn slachtoffers, de burgers, rekenen, ongeacht of dat nu eco-fascisme of klimaat-fascisme wordt genoemd.

Griekenland huiveringwekkend voorportaal hele EU

De ‘redding’ van Griekenland zo’n 9 jaar geleden is een huiveringwekkend voorbeeld wat er kan gebeuren, en ook daadwerkelijk gaat gebeuren als de enorme schuldenlast van € 13 biljoen in de EU onhoudbaar wordt en tijdens de volgende financiële crisis, die onherroepelijk gaat komen, niet meer te (her)financieren valt. De draconische bezuinigingen en het opheffen van publiek bezit in Griekenland hebben het grootste deel van het volk vrijwel aan de bedelstaf gebracht. Ditzelfde droevige lot dreigt honderden miljoenen andere EU-burgers ten deel te vallen.

De enige goede optie is volgens de analist het annuleren van publieke schuldenlast, zoals in IJsland is gebeurd. Dat is fantastisch voor de burgers en de economie, maar slecht voor de elite en de rijke schuldeisers. Zolang de EU blijft zoals ie is –een log, bureaucratisch en autocratisch monster dat steeds dictatorialer optreedt- zal dat echter nooit gebeuren.

Slechts drie pro-Europese, dus anti-EU partijen: PVV, FvD, SP

Stem vandaag daarom op een van de drie partijen die dit zieke systeem ècht willen veranderen: de PVV en het Forum voor Democratie op rechts/conservatief, of de SP op links. Waarbij aangetekend moet worden dat de SP wel diep in hetzelfde klimaat-welvaartafbraak schuitje zit als het partijkartel VVD-CDA-D66-GL-PvdA. 

Xander

(1) (deels gebaseerd op) Off-Guardian via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

23-05: Peiling onder tienduizenden Europeanen: Driekwart is tegen massa immigratie
22-05: Laffe wanhoopsaanval gevestigde orde om Baudet in antisemitische hoek te zetten
21-05: Naast website ‘De Fouten van VVD’ nu ook ‘De Fouten van CDA’ online
20-05: ‘Loopt Baudet bij debat woensdag toch in val van Rutte?’
20-05: Europese Commissie kopieert George Orwells ‘1984’ in verkiezingsslogan
18-05: Frans Timmermans wil bijna alle vliegreizen binnen Europa verbieden
18-05: Brexit partij vaagt iedereen weg, in peilingen op 35%; Conservatieven slechts 9%
16-05: De Putin-Nazi desinformators willen dat u op 23 mei op de verkeerde partijen stemt
13-05: EU maakt kiezers bang met desinformatie campagne over Russische beïnvloeding
08-05: EU en Arabische Liga besluiten dat bescherming islam en immigratie topprioriteit hebben
02-05: EU president: Rechtspopulisten krijgen na verkiezingen geen enkele hoge functie
14-02: Westerse staatspropaganda verdringt via media onze vrijheid van meningsuiting (/ Mensen en partijen die anders denken over klimaat/energie, immigratie, islam, Rusland en militaire interventies worden planmatig gedemoniseerd – Zogenaamde ‘feiten check’ artikelen en afdelingen van media juist garantie voor propaganda)
12-02: Frankfurter Allgemeine plaatst artikel rond vraag ‘Een Nazi EU?’ (/ Net als destijds Hitler wil Brussel niets weten van ‘verkeerd’ nationalisme – Burgers komen in opstand tegen autoritaire eurocraten)
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media / ‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ – EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

12

 1. Dat je Co2 Hoax schrijft is mislijdend, want het is weldegelijk, dat het % aandeel Co2 in lucht aan het stijgen is. Ik ben een sportduiker en duik met ademhalings apparatuur, en als er iets mis is met je apparatuur..(te weinig zuurstof, filters verzadigt, gasmengsel kloppen niet… etcetc.) dan zijn de rapen gaar.
  Co2 is een afvalproduct van ons metabolisme in ons lichaam. Het is nodig voor het aansturen van de ademhaingsprikkel. Zuurstof is nodig voor de werking de hersenen. Als dat door het metabolisme omgezet is naar Co2 gas dan moet dat uitgeademd (afgevoerd) worden. Bij elke ademteug adem je zuurstof in en Co2+Zuurstof weer uit.
  Adem je dus verse buitenlucht in met méér Co2 gas erin, dan denkt het lichaam dat je een zuurstof tekort krijgt. Het lichaam wordt misleid en gaat hyperventileren met alle gevolgen (blackout, duizeligheid, vlekken voor de ogen etc) van dien.
  Er is maar héél weinig van dat Co2 gas extra nodig om je het ” spaans ” benauwd te maken,

  Een paar jaar geleden was het wereldwijde Co2 aandeel in de lucht die we inademen 390ppm (390 deeltjes per miljoen ! ). Nu licht dat al boven de 400ppm. Google maar ppm worldwide of iets dergelijks dan zie je die grafieken. Dat is een stijgende lijn.

  Als duiker heb ik dus regelmatig door een foutje of te grote risico’s nemen…. te maken gehad met een Co2 HIT zoals dat heet. Dat kan heel beanstigend zijn.

  Er zijn heel veel mis-informaties te vinden op internet en worden door de media klakkeloos verder verspreid met alle gevolgen van dien.

  Zo zijn er voorstanders van slachthuizen die menen dat je diervriendelijk met Co2 gas dieren kunt laten stikken. Wat ze beogen te doen is een kunstmatige blackout produren bij die dieren door ze Co2 gas in te laten ademen, Maar dat moet juist met het inerte en reukloze stikstof gebeuren. Die misinformatie wordt zelfs door onze NOS verspreid, maar die kopieeren zelf ook maar klakkeloos info van andere websites of beterweters. Als duiker wil je Stikstof gas helemaal niet in je ademlucht hebben omdat je dat niet proeft of ruikt. Met Co2 gas krijg je dan nog allemaal nare ademhalings sympthomen, maar bij Stikstof gaat het lampje opeens uit en als er niemand is om je te helpen begint na 4minuten zonder ademhaling hersen beschadiging permanent in werking te treden.

  Co2 prikkelt je tot ademhalen. Dat gas wil je niet in hogere percentages in de atmosfeer hebben omdat je er compleet gestoord en geirriteerd ervan wordt.
  Co2 is dus geen HOAX maar WERKELIJKHEID. Het is alleen dat de politici het als voorwendsel gebruiken om er hun hogere elitaire waanideëen en daar aan verbonden kostenplaatjes door de burger te laten financieren. Dat is dus de werkelijkheid. Als er iets aangedaan moet worden aan dat Co2 verhaal dan moet de burger dus minder energie (electriciteit, gas, olie, benzine ) verbruiken, en minder vlees eten, en minder koters op de wereld zetten. Het is dus taak om de wereld rijkdom niet in de handen van die 1% te laten komen. Maar geleidelijk de rijkdom te verdelen, Dan hebben minder ontwikkelde culturen zoals migrantenlanden ook een kans om in hun eigen land iets moois op te bouwen inplaats van de kom maar naar hier politiek die alleen maar tot genocide van de westerse cultuur betekend…. De Hoax dat zijn de politici en niet de Co2 stijging want die is dus reeel. !

 2. Geld scheppen uit het niets! Daar komt geheid ellende van, en de EU is daar een groot deel aan schuld.

 3. Eu gebruikt dezelfde werkwijze als bijv de belgische en eu-lidstaten politiek: zoveel mogelijk schulden bijmaken en geen cént staatsschuld aflossen. Waarom?
  Eerst de rijken nog rijker maken en dan:
  Als we naar het verleden kijken werden alle schulden door een oorlog weggeveegd en werd er met een propere lei opnieuw begonnen. Daarom worden er zoveel mogelijk schulden opgebouwd, dan kan er chaos gecreëerd worden door een georkestreerde financiële crisis met enkele moslim aanslagen erbij vanwaaruit een (burger)oorlog moet voortkomen die dan met geweld zal neergeslagen worden en nwo geïnstalleerd wordt. Dat is volgens mij de opzet.
  Wie het verleden vergeet, is gedoemd om het te herhalen?

 4. Tja, de euro is toch ook maar gewoon een munt dat vanuit een een of ander kantoor in Frankfurt door Zuid Europeanen wordt gerund. Belachelijk dat mensen daar nog in geloven! Ook de banken zijn niet te vertrouwen; kijk eens naar de derivaten van bijv. Deutsche Bank… Wachten is gewoon op de grote wipe-out!

 5. Hosanna is hebreeuws en betekent ‘help ons’. Precies het omgekeerde van de beoogde strekking!

 6. Banken hebben zelf geen geld, maar ze sponseren van alles, moest vast van het bestuur.
  En de burger maakt crisis na crisis mee.
  Als het zo goed gaat met de economie, zouden er geen voedselbanken zijn.
  Zouden er geen hoge huren zijn, zouden mensen niet uit huis worden geplaatst.
  Zouden levensmiddelen goedkoper zijn, zou de zorg zijn te betalen
  Kortom, zouden er geen schulden zijn en geen steeds hogere belastingen.
  De bureaucratie kost veel geld, maar levert in verhouding te weinig op.
  En dan de migranten crisis daar heeft alleen de bureaucratie werk van en gaat nog meer geld kosten
  Hoe zuiniger je bent, hoe meer er wordt bezuinigd.

 7. Als de exit polls ons niet bedriegen gaat de PvdA als grootste partij eindigen. Zoals ik al voorspelde is het duidelijk dat meer Europa zoals het nu gestalte krijgt door de meerderheid gewaardeerd wordt. Wat zal dat een fantastische toekomst worden?

 8. Als men de terugbetalingen van de schulden zou opheffen, zou dat niet de banken zelf maar de rekeningen van de gewone spaarders treffen. Banken hebben immers geen cent van zichzelf. Bovendien is de wet aangepast die een bail-in met spaargeld van de klanten mogelijk maakt.

 9. We, u en ik worden (bewust) door zelfingenomen piassen uit niet alleen vanuit Brussel maar ook vanuit de VS langzamerhand als schapen naar een financiële (slachtbank) catastrofe geleid. De EU heeft in de kleine 30 jaar ons onzekerheid, twijfels, frustraties en armoede gebracht. Naar Farouflakis, voormalig minister van financiën van Griekenland, werd niet geluisterd, zelfs geschoffeerd door J.Dijsselbloem. Onlangs werd het volgende bekendgemaakt dat de IWF nu moet toegeven dat ,, de redding van Griekenland in eerste instantie het redden van Duitse- en Franse banken was”. Te vinden op jungewelt.de BLUTEN FUR Die BANKEN
  Nordstream 2…. de VS hebben nog nooit zoveel olie geïmporteerd ui…. ja u leest het goed, uit Rusland Te vinden op uncut-news.ch Dumm, drummer, Deutschland
  Voor wie nog mocht denken dat onze oosterburen een autonome staat is, het volgende. Google.
  Shaef- militair- Gezetze fur die Bundesrepublik

  Xander, mooie, wat heet hier mooi ? , artikelen. Dank

 10. Stemmen op de SP is gelijk aan stemmen op de terugkomst van het communisme/Marxisme. Lijkt me daarom niet erg slim als we onze welvaart niet nóg verder afgebroken wensen te zien.
  Ik was vandaag op het stembureau en was de enige stemmer op dat moment. Een teken dat de EU voor de meeste stemgerechtigden nog teveel een “ver-van-mijn-bed-show” is? Dan te bedenken dat de EU dictatuur in steeds toenemende mate bepaald wat er in lidstaten wel en niet gebeurt. En dat wordt alleen maar erger en erger als vandaag niet wijs gestemd gaat worden – als dit al iets uitmaakt want van vieze spelletjes, uitslagbeïnvloeding/fraude enz. zijn de EU-dictators ook niet afkerig. Voor iedereen het allerbeste gewenst, en laten we hopen dat de PVV/FvD met grote overmaat gaat winnen.

 11. De draconische bezuinigingen en het opheffen van publiek bezit in Griekenland hebben het grootste deel van het volk vrijwel aan de bedelstaf gebracht. Dit mag dan wel waar zijn maar Griekenland heeft het minst aantal zelfmoorden van heel Europa.
  Als het allen maal zo slecht was zo al vaak wordt beweerd stonden ze wel boven aan.

Comments are closed.