‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media

‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ – EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen –Afbeelding: The Next Web (2)).

—————————————————————————————————————————————–

De EU gaat ‘vol Big Brother’; ‘vol Sovjet’ is ook een goede omschrijving voor het  eind vorig jaar gepresenteerde plan van de Europese Commissie om alle media verplichte ‘richtlijnen’ op te leggen wat en hoe er geschreven en bericht moet worden, zogenaamd om ‘desinformatie’ tegen te gaan. In realiteit wordt met dit plan juist de grootste officiële propaganda- en desinformatie campagne sinds het einde van de Sovjet Unie gelanceerd, en is het verdwijnen van de vrijheid van meningsuiting in de EU vrijwel een voldongen feit. De komende jaren krijgen alle overgebleven vrije media en onafhankelijke journalisten te maken met de harde hand van de totalitaire linkdictatuur die vanuit Brussel de scepter zwaait.

Het ‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen van 2019 te beschermen’, en daarnaast andere verkiezingen in de lidstaten, zoals binnenkort in Nederland. Het plan bestaat uit vier punten:

1. Desinformatie en ‘nepnieuws’ eerder detecteren. Hier wordt € 5 miljoen voor uitgetrokken;
2. Een ‘Rapid Alert’ systeem dat in werking treedt om deze desinformatie vervolgens te neutraliseren; (= verwijderen, blokkeren, auteurs evt. te vervolgen)
3. Providers verplichten ‘samen te werken’ met ‘feitencheckers’ en ‘academische onderzoekers’ die gaan bepalen wat wel en wat geen ‘desinformatie’ is;
4. Een heuse en permanente pro-EU propaganda campagne, die natuurlijk niet zo wordt genoemd, maar vermomd wordt als ‘het promoten van media geletterdheid in de lidstaten’.

EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen

Het EU actieplan is grotendeels gebaseerd op het in oktober 2018 ingevoerde ‘Code of Practice on Disinformation’ van Facebook, Google, Twitter en Mozilla. In de maanden erna werden grote aantallen berichten en accounts van conservatieven en ‘rechtsen’ –tijdelijk of permanent- offline gehaald. Om de schijn van ‘objectiviteit’ te handhaven gebeurde dat ook met een handjevol linksextreme pagina’s, maar die vormden slechts een paar procent van alle aangevallen digitale doelwitten.

Europeanen en hun democratieën moeten in de ogen van Brussel (en ook Den Haag) dus actief worden ‘beschermd’ tegen ‘nepnieuws’ en ‘haatberichten’, die gesponsord en aangestuurd zouden worden door Rusland, een bijna dagelijks herhaalde bewering waar nog nooit een flintertje hard bewijs voor werd geleverd.

‘Het probleem is dat dit zogenaamd nobele initiatief van een organisatie komt die al jarenlang de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert,’ schrijft politiek analist en jurist Judith Bergman voor The Gatestone Institute. Ze wijst erop dat de EU al in mei 2016 met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een ‘gedragscode’ overeenkwam om ‘illegale haatspraak online’ tegen te gaan. Volgens deze code moeten alle berichten die als ‘racistisch’ of ‘xenofobisch’ worden gebrandmerkt, zo snel mogelijk worden verwijderd. ‘

‘Met andere woorden: de social media giganten handelen als vrijwillige censoren namens de Europese Unie,’ vervolgt Bergman. Want het is de EU die bepaalt wie en wat hieronder valt. En u raadt het al: net als in de VS betreft het hier vrijwel uitsluitend stemmen en berichten die zich kritisch uitlaten over het gevoerde EU-beleid, met name op het gebied van massa immigratie, de daaraan verbonden islamisering, en de stapsgewijze afbraak van onze welvaart door extreem klimaat/energiebeleid (‘Parijs’).

‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’

Tevens heeft de EU onder het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ (REC) een handboek gefinancierd waarin richtlijnen staan hoe journalisten over migranten en migratie moeten schrijven (uitsluitend als iets positiefs, iets dat ‘noodzakelijk’ en ‘onvermijdelijk’ en ‘onomkeerbaar’ is). Deze richtlijnen maken deel uit van het eveneens door de EU gefinancierde ‘Respect Words’ project, dat ‘kwaliteitsberichtgeving over migranten en etnische en religieuze minderheden’ wil bevorderen als ‘een onmisbaar instrument tegen haat’.

Eén van de richtlijnen stelt dat journalisten in Europa ‘moslims’ en de ‘islam’ niet ‘verder moeten stigmatiseren door hen met bepaalde (misdaad- en terreur)daden in verband te brengen…’ (ook al doen die volgelingen van deze religieuze ideologie dat zelf wel en geven hun ‘heilige’ boek en ‘profeet’ daar in tal van teksten opdracht toe). Termen zoals ‘islamitisch terrorisme’, ‘moslim extremist’, ‘islamitische aanslagen’ et cetera moeten ten koste van alles worden vermeden en bestreden. ‘En als het noodzakelijk is… moeten hatelijke opmerkingen tegen moslims worden gerapporteerd.’

Bergman: ‘Kort gezegd: de richtlijnen eisen dat journalisten het publiek desinformeren. Hoe men dan op een logische manier reageren op een compleet door de EU-gesponsord ‘Actie Plan tegen Disinformatie’?’, als die EU zèlf feitelijk de met afstand grootste desinformatieverstrekker is en wil zijn?

Geen subsidie voor kritische media; ‘Europa wacht nog meer censuur’

Dit is dezelfde Europese Commissie die onlangs de terugtrekking van Oostenrijk uit het VN immigratie pact van ‘Marrakesh’ afkeurde. In dat pact staat dat de media die deze agenda, die voorziet in de verplaatsing van honderden miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa, niet steunen, niet in aanmerking komen voor subsidie.

‘En dat is dan het ‘volledig respecteren van Europa’s fundamentele principes van de vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en pluralisme’?’ besluit Bergman cynisch, verwijzend naar de bedrieglijke tekst van het plan. ‘Wat Europa met dit nieuwe Actie Plan tegen Desinformatie kan verwachten is in feite nog meer censuur.’ (1)

Publiek debat is verdwenen, gewone volk tot zwijgen gebracht

Tot slot nogmaals de tweede alinea van dit artikel: Het ‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen van 2019 te beschermen’.

Onze vraag: welk publiek debat? In een normaal publiek debat over belangrijke kwesties zoals massa immigratie heb je ‘voors’ en ‘tegens’. Echter, de machthebbers in Brussel en Den Haag maakten eerst het ondemocratische ideologische besluit dat massa immigratie per definitie nodig en positief is, waarna het ‘publieke debat’ er enkel nog over mag gaan hoe wij dat besluit, dat zij over de hoofden van het volk heen hebben gemaakt, moeten gaan uitvoeren, hoe snel, en hoe veel.

Identiek is het met vraagstukken zoals de islam, de overdracht van steeds meer macht aan Brussel, en het klimaat/energiebeleid. De EU heeft besloten dat de islam ‘bij Europa hoort’ en ‘vreedzaam’ is. De EU heeft besloten dat de bestaande energievoorziening goeddeels moet worden afgebroken en de Europeanen een groot deel van hun welvaart moeten inleveren, zogenaamd voor ‘het klimaat’. Het volk mag er enkel voor de schijn over meepraten met welke maatregelen dit moet worden bereikt. Een andere koers is onbespreekbaar.

Kortom: het publieke debat is allang verdwenen in de EU, en -met uitzondering van de door de propagandamedia gedemoniseerde partijen PVV en FvD en een enkel blad zoals Elsevier- ook in Nederland. Daar is zo geruisloos mogelijk een linksgroenliberale meningendictatuur  voor in de plaats gekomen. Het gewone volk, de normale mens, is in de EU tot zwijgen gebracht, en de komende jaren zullen wij daar allemaal op almaar hardere en pijnlijkere manieren mee geconfronteerd worden.

Xander

(1) Gatestone Institute