Frankfurter Allgemeine plaatst artikel rond vraag: ‘Een Nazi EU?’

Net als destijds Hitler wil Brussel niets weten van ‘verkeerd’ nationalisme  – Burgers komen in opstand tegen autoritaire eurocraten: Brexit, Lega, Gele Hesjes, Visegrad, AfD, PVV, FvD – Afbeelding: Vlag bij anti-EU protest in Ierland. Embed from Getty Images (2).

————————————————————————————————————————————–

Tot nu toe werd de vergelijking van de EU met de Sovjet Unie of Nazi Duitsland voornamelijk op onafhankelijke websites en nieuwsblogs zoals deze gemaakt. De bekende, gezaghebbende Duitse krant Frankfurter Allgemeine is het eerste grote reguliere media orgaan dat serieuze aandacht geeft de link met totalitaire fascistische regimes en zelfs in de headline zet: ‘Een Nazi EU?’ In deze op-ed wordt erkend dat de sterke opkomst van ‘populistisch’ genoemde partijen niet enkel is omdat mensen boos zijn op het gevoerde beleid, maar ook omdat ze bang zijn dat hun land wordt opgeslokt door een grote, door Duitsland gecontroleerde superstaat, die door critici ook wel het Vierde Reich wordt genoemd.

In het door Jasper von Altenbockum geschreven opiniestuk worden enkele uitspraken aangehaald van AfD leider Alexander Gauland, die op een partijcongres verklaarde dat ‘corrupte, opgeblazen, ondemocratische en latent totalitaire systemen’ zoals de EU geen toekomst behoren te hebben in Europa.’ De EU is een grotendeels ondemocratisch systeem, met een ongekozen Commissie die de lakens uitdeelt, en een (schijn)parlement dat er enkel voor de vorm is, omdat echte oppositie ontbreekt. Conclusie: de EU is totalitair.

‘EU op één lijn zetten met Nazi propaganda is ergst mogelijke verwijt’

Gauland wees tevens op Napoleon en Hitlers Nationaal-Socialisten, die Europa al eens eerder met dwang probeerden te verenigen. Daarmee ging hij volgens Von Altenbockum nog een stap verder: ‘Dit is niet enkel de claim dat de EU latent totalitair is, maar de suggestie dat de EU en het Duitse Europese beleid op een lijn staan met de Nazi propaganda…. Een erger verwijt is nauwelijks denkbaar. Het geeft de AfD een welkom bijeffect door zich te presenteren als immuun voor (die) Nazi ideologie.’

De auteur ziet zelf weinig overeenkomsten tussen de EU en de Nazi’s, maar erkent dat steeds meer mensen die link wel zien, mede omdat historici wijzen op de duidelijke wortels die het Europese eenwordingsproject in het Derde Rijk had. Zo publiceerden de Nazi’s een compleet plan om na de Tweede Wereldoorlog een Europese Economische Unie op te zetten – precies wat er gebeurde, ook al verloren ze die oorlog – althans, in militair opzicht.

Ondanks de naam van zijn partij moest Adolf Hitler overigens niets hebben van het nationalisme van andere landen en volken, een eigenschap die hij deelde met alle latere en huidige politici in Brussel en de meeste andere Europese regeringssteden. Het 1000 jarige Derde Rijk was dan ook geïnspireerd op het ‘Eerste Rijk’, het Duitse ‘heilige Romeinse Rijk’ dat begon in de vroege Middeleeuwen, en pas zo’n 1000 jaar later door toedoen van Napoleon aan zijn einde kwam.

Twee tegengestelde visies: onafhankelijkheid versus autoritarisme

De strijd tussen twee tegengestelde visies over de toekomst van Europa is al heel oud. De ene groep wil een ‘Europese orde’ van vrije en onafhankelijke landen die ieder de belangen van hun eigen volken, culturen en tradities voorop stellen, en enkel op basis van vrijwillige samenwerking afspraken met elkaar maken. De andere groep, die de huidige EU overheerst, wil juist al die verschillende volken en landen onder één centraal gezag plaatsen, één regime en één wetsysteem. Om die reden werd de euro ingevoerd en worden nu serieuze stappen ondernomen naar een eurozone begroting en een Europees leger.

In het artikel in de Frankfurter Allgemeine wordt nu feitelijk voor het eerst in een spreekbuis van het (Duits-)Europese establishment impliciet erkend dat AfD leider Gauland een punt heeft als hij stelt dat de EU in de verste verte niet lijkt op een verbond van vrije en onafhankelijke landen, maar veel meer op een autoritair imperium. Tegelijkertijd denkt Von Altenbockum dat de EU niet meer terug te draaien is.

Burgers komen in opstand: Brexit, Lega, Gele Hesjes, Visegrad, PVV/FvD

Gauland heeft echter hard bewijs in handen dat dit wel degelijk mogelijk is: het Brexit. De Britten waren altijd al huiverig voor het overdragen van nog meer macht en soevereiniteit aan Brussel, reden waarom ze bijvoorbeeld hun eigen munt behielden. Uiteindelijk gingen de almaar brutaler wordende machtsgrepen van Brussel hen te ver.

Naast het Brexit zijn er nog tal van andere duidelijke signalen dat het gewone volk in opstand komt tegen de dwang en overheersing uit Brussel: de ‘populistische’ Lega/M5S regering in Italië, de naar elkaar toe kruipende Oost Europese landen van de Visegrad groep, de Gele Hesjes, en in ons eigen land de PVV en het FvD, die in de peilingen gezamenlijk al op zo’n 35 zetels staan.

‘EU heeft lange traditie van negeren democratie’

De eurocratische elite lijkt nu langzaam tot het besef te komen dat identiteit, soevereiniteit en nationaliteit niet zomaar uit te vlakken begrippen zijn, maar nauw verweven zijn met diep gewortelde emoties en behoeften, mede voortkomend uit een langdurige roerige historie, waarin eerdere pogingen om de Europese grenzen uit te wissen en Europa te verenigen zonder uitzondering uitliepen op onderdrukking en massaal bloedvergieten. De weerstand tegen de EU machthebbers in Brussel zal dan ook niet meer verdwijnen, maar juist sterker worden naarmate de Europese volken met steeds hardere maatregelen tot één ‘Reich’ worden gedwongen.

Overdreven? Bedenk dan eens wat Yanis Varoufakis, in de eerste helft van 2015 minister van Financiën, schreef over de ‘onderhandelingen’ met de EU over de voorwaarden van het zoveelste ‘bailout’ pakket: ‘Toen (de Duitse minister van Financiën) Schäuble mij welkom heette met zijn ‘het is mijn mandaat tegen het jouwe’ doctrine, eerde hij daarmee een lange EU traditie van het negeren van democratische mandaten, terwijl in naam wordt gedaan alsof die wel worden gerespecteerd.’

‘Geen enkele burger in lidstaten mag anti-Brussel regering kiezen’

Volgens de minister van Financiën werden zijn nauwgezet uitgewerkte voorstellen onmiddellijk bijna letterlijk van tafel geveegd door de EU. ‘Ze staarden me alleen maar aan, alsof ik niets had gezegd. Alsof er geen document voor hen lag. Uit hun lichaamstaal sprak duidelijk dat ze het bestaan van de papieren die ik net voor hen had gelegd, ontkenden.’ Deze houding is exact dezelfde als waarmee Brussel de autochtone Europese volken al jaren tegemoet treedt – met nauwelijks verhulde minachting, en met steeds openlijkere spot over de zorgen en wensen van de burgers.

Varoufakis betoogde dat een door het volk gekozen regering niet het mandaat van de kiezers heeft gekregen om te buigen voor de eisen van andere landen en regeringen. Maar terwijl ‘de Brusselse functionarissen en politieke machthebbers zoals Angela Merkel en Schäuble’ constant hameren op dat democratische mandaat, doen ze dat volgens Varoufakis enkel ‘om dit heimelijk te veranderen in iets totaal anders, namelijk dat geen enkele kiezer in wat voor lidstaat dan ook een regering aan de macht mag helpen die tegen Brussel is.’

Dat dit in Groot Brittannië, Hongarije en Italië toch is gebeurd is hoopgevend. Het laat zien dat Europeanen wel degelijk kunnen breken met het Brusselse juk, en dat de oprichting van het ‘Vierde Reich’ misschien toch nog op tijd kan worden voorkomen, zodat de huidige autoritaire EU kan worden ontmanteld en kan worden teruggevormd tot een verbond van vrijwillig met elkaar samenwerkende, maar verder volledig onafhankelijke staten die weer de controle hebben over hun eigen grenzen, wetten en culturen.

Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

06-02: ‘Sovjet’ censuur  bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media (/ ‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’)
03-02: ‘Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’ (/ Topman CEII Research: ‘De euro is een verderfelijk beest,’de EU het Vierde Rijk, en de eurozone de zwakste schakel in de wereldeconomie’)
16-01: Na Brexit volgt de echte chaos: ‘Duitsers en Fransen zullen EU uit elkaar scheuren’