NASA erkent dat klimaatmodellen 100 x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling

Wolken blijken een 20x tot 40x grotere invloed op het klimaat te hebben dan het voor deze eeuw voorspelde broeikaseffect. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————–

NASA publiceerde 19 jaar geleden op eigen website de waarheid over klimaatverandering: menselijke (CO2) uitstoot heeft er helemaal niets mee te maken

—————————————————————————————————————————————–

De NASA erkent nu waar klimaatsceptici realisten al jaren op wijzen, namelijk dat de huidige klimaatmodellen, die ook door de Nederlandse regering worden gebruikt om de samenleving met torenhoge energielasten en andere ingrijpende, extreem kostbare maatregelen op te zadelen, dermate onzeker zijn, dat onmogelijk met enige zekerheid een ook maar bij benadering juiste voorspelling van klimaatverandering en de voorspelde opwarming kan worden gegeven. De kans dat het klimaat juist afkoelt is daarom net zo groot. Overigens publiceerde de NASA al 19 jaar geleden op zijn website de waarheid, namelijk dat klimaatverandering helemaal niets te maken heeft met menselijke activiteit (CO2 uitstoot), maar uitsluitend door externe factoren (zon, omloopbaan en stand van aardas) wordt veroorzaakt.

‘Foutje’ mogelijk van 130 graden (!)

De Amerikaanse wetenschappers zeggen dat nog veel te weinig bekend is over de invloed van wolken op het klimaat. De onzekerheid hierover is zelfs een factor 20 tot 40 keer groter dan dat het voorspelde broeikaseffect in deze eeuw.

Passen we dat toe op de scenario’s van het IPCC (het klimaatpanel van de VN waar ook de Nederlandse regering zijn tientallen miljarden kostende beleid op baseert), dan blijkt dat deze voorspellingen volslagen uit de lucht zijn gegrepen. Zo verwacht het IPCC dat het klimaat in 2100 met 3,7 graden Celsius is opgewarmd. Verrekenen we de invloed van wolken daarin, dan bedraagt de onzekerheid van deze voorspelling maar liefst zo’n 130 graden Celsius (geen typefout). (1)

De gebruikte klimaatmodellen zijn daarom complete onzin. Met gedegen wetenschap heeft het klimaatbeleid en het Nederlandse Klimaatakkoord dan ook niets, maar dan ook helemaal niets te maken. Het is een puur politieke, ideologische keuze van de heersende elite om fossiele brandstoffen in de ban te doen en daarmee de welvaart en vrijheid van de samenleving stapsgewijs af te breken, ten gunste van een soort VN wereldregime waarin alle grenzen zijn opgeheven en alle mensen –met uitzondering van de top 1%- even arm, afhankelijk en daardoor controleerbaar zijn gemaakt.

Zonnestraling en stand van aardas

In 2000 publiceerde de NASA op zijn Earth Observatory website hoe het echt zit met klimaatverandering. De waarheid is grotendeels gebaseerd op het model van de Servische astrofysicus Milutin Milankovitch, naar wie de Milankovitch Klimaat Theorie is vernoemd. De wetenschapper toonde aan dat het klimaat vrijwel uitsluitend wordt bepaald door de variaties in zonnestraling die de Aarde op verschillende manieren en op verschillende tijden raken en beïnvloeden.

Dat varieert sterk, omdat de aarde geen perfect ronde baan om de zon volgt. Bij de huidige afwijking van 0,017 staat de planeet maar liefst 5 miljoen kilometer dichter bij de Zon (perihelium) dan op het verst afgelegen punt (aphelium).

Daar komt de wisselende stand van de aardas (stand van de polen ten opzichte van de zon) en rotatieas nog eens bij. Bij de grootste afwijking worden de seizoenen en het weer een stuk extremer dan bij de kleinste afwijking. Op het halfrond dat tijdens het perihelium naar de zon toe is gekeerd (in de zomer het noordelijk halfrond, in de winter het zuidelijke) ontstaan dan extreme weers- en temperatuurschommelingen, die op hun beurt ook het weer op het andere halfrond beïnvloeden.

Klimaat verandert altijd, mens heeft geen enkele invloed

Gebaseeerd op deze variabelen kwam Milankovitch met een alomvattend mathematisch model waarmee ook de temperatuur in het verre verleden kon worden berekend. De conclusie was simpel: het klimaat verandert altijd, is een constante staat van ‘flux’, en is iets waar de mens geen enkele invloed op heeft noch kan uitoefenen.

In 1976 publiceerde het toonaangevende Science een studie waarin de accuraatheid van het model van de Servische wetenschapper werd bevestigd. Zes jaar later verklaarde ook de National Research Council van de US National Academy of Sciences zijn model als de waarheid: ‘… variaties in de omloop (van de aarde om de zon) op een schaal van tienduizenden jaren blijven het meest grondig onderzochte mechanisme van klimaatverandering. Ze zijn met afstand het duidelijkste geval van een direct effect van een veranderde (zonne)straling op de lagere atmosfeer van de aarde.’

Samengevat: het staat wetenschappelijk onomstotelijk vast dat de zon de met afstand allergrootste veroorzaker van klimaatverandering en weerpatronen is. Milde of extreme veranderingen van het klimaat en het weer hebben te maken met de variërende stand van de aardas, niet met menselijke activiteit, en zeker niet met dat onmeetbare flintertje CO2 dat de mens (op het totaal van CO2 emissies) uitstoot.

Totale controle over de bevolking

Maar in plaats van een op basis van deze waarheid realistisch klimaat- en energiebeleid te volgen, beweren moderne klimaat’wetenschappers’, linksgroenliberale politici en de door hen gecontroleerde mainstream media dat als we niet heel snel gas en olie in de ban doen, allemaal elektrisch gaan rijden en extreem hoge klimaat- energiebelastingen invoeren, we de planeet over een jaar of 10, 12 onherstelbaar hebben verwoest.

‘Het klimaatdebat gaat niet over wetenschap. Het is een poging van de elite om politieke en economische controle over de bevolking te krijgen,’ schreef een commentator. ‘En het is een manier om verdeeldheid onder het volk te zaaien: sommigen geloven wel en sommigen niet in ‘’global warming’. Met andere woorden ‘verdeel en heers’.’ (2)

 

Xander

(1) Climate Change Dispatch
(2) Natural News
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
12-07: Finse en Japanse wetenschappelijke teams vinden geen bewijs voor menselijke klimaatverandering
21-06: Zoveelste klimaathoax: VN-baas poseert op eiland Tuvalu dat in zee zou wegzinken – niet dus
18-06: Global Cooling volgens NASA satellieten begonnen, kan 40 tot 60 jaar duren
27-05: Winst linksgroen zal verdampen zodra economie en welvaart harde klappen krijgen
25-05: Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming (… maar propaganda verandert alweer van ‘global warming’ naar ‘uitsterven van soorten’)
22-04: Duitse universitaire studie: Elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels
10-04: ‘Nederlandse staat brengt natuur onherstelbare schade toe met massale kop bossen voor biomassa’ (/ Verdwijnen 70% insecten niet door klimaatverandering, maar door opzettelijk verwoesten Nederlandse bomen en bossen)
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar
21-03: ‘Rutte ondanks afstraffing gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
24-01: Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. Ik vind het bijzonder dat u aan de ene kant zegt dat wetenschappers het mis hebben wat betreft oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, maar aan de andere kant wel een wetenschapper aanhaalt om uw punt dat klimaatverandering niet wordt beïnvloed door de mens, te onderstrepen.
  Zijn we dan niet gewoon wetenschappers aan het ‘uitkiezen’ die passen bij ons standpunt?
  Als bioloog weet ik dat het heel erg moeilijk is om dingen te voorspellen en modellen te maken. Ze hebben zeker een foutmarge. Daar zijn wetenschappers zichzelf enorm bewust van en die foutmarge is verplicht om op te geven in een publicatie. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat wij als mens helemaal geen enkele invloed hebben op het klimaat. Ook al veranderd het klimaat inderdaad altijd. Het probleem is dat het nu sneller veranderd, wanneer je naar de trends over tijd kijkt. Dat heeft niks meer met voorspellingen te maken maar simpelweg met monitoring.

  Wat het verband is tussen hogere belastingen, elektrisch rijden en minder vrijheid voor de burger zie ik al helemaal niet. We betalen nu ook al belasting zijn we dan nu ook al niet vrij? En de fossiele brandstoffen raken op, dat lijkt mij al genoeg reden om te zoeken naar andere vormen van energiebronnen.

 2. Moderator, helaas nee. U zult her boek moeten kopen of lenen in de bibliotheek.

  Dank voor uw reactie. Mod.

 3. Ik verwijs gaarne naat blz 458 van zijn boek Extreem Weer. Daarin geeft Buisman asn dat de CO2 uitstoot moet verminderen.

  Is dat op het internet te vinden ? Mod.

 4. Moderator, in antwoord op uw opmerking, dst is inderdaawd jammer. Maar Jan Buisman is al 94 jaar! Dus het is begrijpelijk dat hij niets met internet heeft.

 5. Overigens is ook Buisman van mening dat er sprake is van structurele opwarming die in de eerste plaats moet worden besdtreden door vermindering van de CO2 uitstoot.

  Het is jammer dat er geen artikelen van hem daaromtrent op het internet te vinden is. Mod.

 6. @maria wat ik bedoel met veranderingen. De mensheid word nu massaal wakker, en gaat alles wat nier klopt ter discussie stellen. Zie wat er nu gebeurd bij en rond de Bahama,s orkaan dorian windsnelheden van 295 km en meer per uur Dit is het werk van h.a.a.r.p en chemtrails.Daar is iedereen die het spelletje doorziet het mee eens. De komende tijd is de tijd van de waarheid en spirituele groei. zo ook van de planeet. eenheid in licht en liefde zal het overnemen van macht en materie. wat komen gaat zal giga zijn

 7. Klopt, de boeken van Buisman zijn zeer waardevol. Met name het deel Extreem Weer. Het zijn overigens dikke boekwerken met de omvang van een encyclopedie.

 8. Beste Xander, ik lees ook mee in deze interessante klimaatdiscussie. Mijn vrouw heeft een schrijver ontdekt die er alles over weet. Google even op de naam Jan Buisman en zijn boeken.
  Zijn gewoon te huur hoor in de Bieb!!!

  Een kort fragment…Het is een van de intrigerende historische projecten van de afgelopen decennia: de serie Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen van Jan Buisman. Zeven delen zijn verschenen, Buisman werkt (met ondersteuning) rustig door aan de periode 1825 tot 2000. Daarmee is een zeer betrouwbaar, zeer verhelderend en bovenal zeer leesbaar historisch document tot stand gebracht dat ook internationaal zijn weerga niet kent.

  “De beroemde Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladurie schreef: “Ik raad iedereen aan Nederlands te leren, om het werk van Buisman te kunnen lezen.”

  Dank Ramshoorn. Mvg. Mod.

 9. John

  wat bedoel met de opmerking ” over een paar maanden zal heel veel op deze planeet veranderen en veranderd zijn ” ?

 10. @koosv8 Op dit moment helemaal mee eens. maar over een paar maanden zal heel veel op deze planeet veranderen en veranderd zijn Als de waarheid het wint van de leugens En dat is een vaststaand feit. de tijd die hier nog rest zal voor de nog slapende massa een zijn van ongeloof en verbijstering .de mens heeft alles in bruikleen. tot de planeet het terug gaat eisen

 11. @kanaloa01: Niet helemaal correct, er staan op de website voldoende artikelen over het Nederlands klimaat, daarom krijgt je geen reactie, daar kunnen ze geen tijd insteken! shalom

 12. Jan, voor wat betreft de warme zomers uit het verleden. Ik herinner mij nog levendig de koude en kletsnatte zomers van de jaren 50, 60 en 70 (met uitzondering van 1976). Ga je nog verder terug in het verleden, bv het begin van de 20e eeuw dan kun je in de geschiedenisboeken lezen dat de zomers meestal koud en nat waren met uitzondering van de fatale zomer van 1914 (begin eerste wereldoorlog). Beide wordt door de knmi cijfers bevestigd.

 13. Overigens publiceerde de NASA al 19 jaar geleden op zijn website de waarheid. Toch jammer dat er hier nu geen linkje naar de webpagina is waar dat staat van de NASA.

  Wat let u om zelf dat linkje te plaatsen in uw reactie ? Mod.

 14. Vraag aan het KNMI per email hoe ze aan de gemiddelde temperatuur in Nederland komt en u krijgt geen antwoord op uw vraag. Een gemiddelde is volgens mij de hoogste en de laagste temp. opgeteld en gedeeld door 2. Het KNMI doet dat anders, die tellen bij de gemiddelde temp. een graad of meer op en dat wekte mijn bevreemding vandaar een mail naar het KNMI en bij geen antwoord nog een herhaling, dus hoe integer is het KNMI. (u kunt het zelf controleren op de site van het KNMI)
  Het zelfde met het zogenaamde stikstofbeleid: wat wordt daar mee bedoeld? Het reduceren van de 80%stikstof in onze atmosfeer (N2) of het reduceren van CO2 wat voor 0,04% deel uit maakt van onze atmosfeer ?
  Ze weten het zelf niet meer dus er wordt maar wat geroepen, ook door de idioten van de Raad van State die met de Stikstofwet op de proppen kwamen.

 15. Het laatste in het verhaal laat bij de reageerders
  Overduidelijk zien dat het werkt….. verdeel en heers. Ja tegen nee, welles nietes etc.

 16. Beste (fake) econoom,

  Gebruik eens een goede ‘verrekijker’ . Kennelijk is uw opvatting te amateuristisch…. . Kennelijk volgt u de Nederlandse “leugenbuis” en de Nederlandse leugenpers.
  Ga op onderzoek uit met uw verrekijker. Neem de tijd ervoor. Ik schrijf geen onzin ! Zoekt en gij zult vinden.

 17. Daar zijn we volop mee bezig en de paleo-klimatologen doen al jaren ijsboringen op beide polen en in alle grote oceanen . Wel kunnen we niet meer ontkennen dat de temperaturen progressief aan het stijgen zijn, en de huidige orkaan Dorian heeft niets te maken met de klimaatopwarming wel is deze orkaan heel uitzonderlijk, het is in feite een monster, volgend rapport over de klimaatverandering in de loop van 2O21, en hopelijk weten we dan meer! Shalom

 18. “Het is een puur politieke, ideologische keuze van de heersende elite om fossiele brandstoffen in de ban te doen en daarmee de welvaart en vrijheid van de samenleving stapsgewijs af te breken, ten gunste van een soort VN wereldregime waarin alle grenzen zijn opgeheven en alle mensen –met uitzondering van de top 1%- even arm, afhankelijk en daardoor controleerbaar zijn gemaakt”.

  Weer zo’n heerlijk uit de lucht gegrepen conclusie.

  Welke controle heeft men dan over ons wanneer het gross is overgestap naar bijv. zonnepanelen?

 19. @ econoom De waarheid is hard Mensen die de waarheid niet willen zien of horen steken hun kop in het zand. Vaak uit angst en ongeloof blijkt ook uit uw reactie. en wat te denken van het veelvoud aan trollen. die bewust de waarheid torpederen. Overal op deze aarde mislukken oogsten ,Vogels en andere dieren sterven massaal uit. De orkaan Damien is niet anders dan pure weermanipulatie inclusief de chemtrails. De illuminatie heeft als doel agenda 2030 .NWO en de aarde voor hun zelf Dat feest is bij voorbaat gedoemd te mislukken .maar daar mag iedereen voor zichzelf achter komen. zoals vooral ook in dit land.

 20. Met ons allen overschakelen naar electrisch, daar heb ik geen problemen mee. De lucht zal er schoner door worden en dat is wellicht beter voor ons allen. De vraag over hoe de electriciteit moet worden opgewekt, ga ik voorbij.

  Met betrekking tot de opwarming van de aarde door de toename van CO2 in de lucht. Ik heb geen idee of dat inderdaad zo is. Wel weet ik dat Al Gore’s An Inconvenient True gebaseerd is op zijn aanname ervan. Hij trok een vergelijking met wat hij in zijn schooltijd opmerkte, namelijk dat hij vermoedde dat Afrika lang geleden aan Zuid-Amerika zou hebben vastgezeten. Zijn leraar zei dat dat niet zo was, maar later bleek uit onderzoek dat Al Gore’s gedachte inderdaad klopte. Nu op grond van zijn gelijk van destijds, is hij en misschien vele wetenschappers met hem, gaan geloven dat er nu ook een direct verband bestaat tussen CO2 en opwarming van de aarde. Wat hij ook zeker kan hebben. Maar hij kan ook de plank volledig mis slaan. Zou dus onderzocht moeten worden. Ik heb het vervolg niet gezien.

 21. Je hoeft niet als een gek in de natuur om te dolen, maar de natuur is wel het levensonderhoud.
  De mens is de kroon op de Schepping. Maar omdat de ene mens de andere niets gunt, gaat het fout.
  Er wordt maar door bezuinigt op de mensheid zogenaamd voor het klimaat.
  Het roken moet eruit, maar met leven voltooid wordt doorgezet, D66.
  En worden er steeds meer robotten ingezet om de mens te vervangen. Toch migratie gaat ook door.
  Er zit geen lijn meer in met wat de besturen doen.
  Aan het klimaat is niets te veranderen.

 22. @Efka De gegevens van voor 1971 zijn door het KNMI aangepast door herijking van het instrumentarium. Dit in verband met andere en betere apparatuur waarmee men vanaf die tijd kon werken. Sommigen zien deze herijking als manipulatie, ikzelf niet. De gegevens van na 1971 zijn hetzelfde gebleven. Pas vanaf ongeveer 1990 is de temperatuur wereldwijd (en ook in Nederland) relatief flink gestegen. Dat is dus na de herijking.

  Overigens ben ikzelf fel tegen de klimaatgekte die er woedt. Het is een hype, aangestuurd door het bedrijfsleven die er flink geld aan verdient. Windmolens zijn enorme subsidieslurpers die nooit meer dan 2 % van onze totale energiebehoefte op kunnen brengen. Weg ermee. Iedereen van het aardgas af slaat al helemaal nergens op. Massaal overstappen op elektriciteit? Het klinkt aardig, maar niet als je weet dat elektriciteit wordt opgewekt door steenkool, aardolie en… aardgas!

 23. CO2 is een instrument om te nivelleren op wereldschaal middels emissierechten. Veel geld wordt zo van het Westen naar de derde wereld gebracht.
  Dat de zon en bewolking bepalend zijn voor ons klimaat klinkt een stuk logischer dan het beetje CO2 dat de mens produceert. En ook zonder die menselijke productie van CO2 veranderde het klimaat de afgelopen duizenden jaren van koud naar warm en vice versa.

 24. Helemaal eens met de NASA dat de klimaatmodellen nauwkeuriger moeen worden. Maar om daar vervolgens allerlei onzon aan te verbinden over chemtrails en HAARP (John en Qvic) of de evolutietheorie ter discussie stellen (Eelke Piers) is complete onzin. Bovendien Sultan de eilanden in de Stille Ocaan groeien helemaal niet, evenmin als de gletschers. In IJsland is onlangs een complete gletschet verdwenen. Ook is er geen sprske van mislukte oogsten door de kou in Noord Ameroka. U heeft wel een erg dikke duim wasr u dit allemasl uit zuigt.

  Econoom, uw gedrag vraagt om correctie. U meent met grote stelligheid in alles de waarheid in pacht te hebben en kleineert elk weerwoord wat u krijgt. Houd het klein en bescheiden en respecteer de mening van anderen. Mod.

 25. Alleen al de door het KNMI terugzetten van de vooroorlogse temperaturen met gemiddeld 1,9 graad Celcius. Dit in navolging van het Amerikaanse KNMI ( medewerkers van dit instituut vallen onder de “secrecy act” waarom?) en vele andere staatsgestuurde wederdiensten.

 26. @Henk Groen en link(s) zeker. Dat er delen van de aarde in beroering zijn staat vast maar heeft niets van doen met opwarming van de planeet ,De weermanipulatie door h.a.a.r.p en de chemtrails zijn de boosdoener op alle fronten. van het vreemde weerbeeld de hitte van de laatste tijd is niet echt, Gooi de lucht dicht met chemtrails kan de warmte niet weg. dus wordt alles uit de kast gehaald om de mensheid grotendeels uit te roeien. Maar wat je denkt een ander aan te doen komt ten alle tijden bij de veroorzakers terug. Een ding weet ik zeker, als de mensheid niet snel de veroorzaakte rotzooi gaat opruimen . gaan er aardbevingen komen van 20 en meer op de schaal van richter. vluchten kan dan niet meer.

 27. Denk echter maar niet dat onze overheden nu hun beleid gaan veranderen, want het CO₂ sprookje levert een prachtig excuus om nieuwe belastingen en heffingen te verzinnen.
  Ik voorspel dan ook dat men dit zal gaan bestempelen als fake news, of er anders helemaal geen aandacht aan zal gaan besteden.

 28. Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering. Dit wordt ook wel klimaatengineering genoemd, omdat deze term duidelijker maakt dat de bedoelde technologieën ingrijpen in het klimaatsysteem. Het betreft ingrijpende maatregelen die direct effect hebben op grootschalige systemen. Bijna dagelijks zien we chemtrails in de lucht hangen in een raster vorm. Deze hangen op een hoogte van ongeveer 5000 Meter, die uitwaaien tot een sluierbewolking. Niet te verwarren met contrails van vliegtuigen die op 10.000 meter vliegen, dit zijn bevroren waterdeeltjes van de uitlaat gassen en die verdwijnen na een paar minuten weer. Nederland loopt hiermee voorop, want deze techniek is van Nederlandse komaf. Dit was van oorsprong een geheim militair wapen, maar wordt nu te pas en onpas gebruikt over de hele wereld. Sommige hebben wel eens van Lofar gehoord, dit is zo’n geo-engineering centrum in Nederland. Maar heeft als dekmantel dat zij onderzoek zouden doen voor in het heelal. Om gewassen extra te laten groeien of juist bij de concurrent te laten verdrogen. Om zo schaarste te laten ontstaan in de voedselproductie en zo de prijs te kunnen verhogen voor de aandelen beursen. Of geconsenteerd veel regen ergens laten vallen, om zo overstromingen en/of landverschuivingen doen laten ontstaan. En dan deze als een natuurlijk natuur verschijnsel te rapporteren in de media en de schuld bij de bevolking neerleggen als gevolg van klimaatsverandering door het CO2 uitstoot door het menselijke handelen. Dit jaar en ook vorig jaar waren er enkele hitte golven in Nederland, deze waren er bewust om zo de bevolking over te halen om massaal zonnepanelen te laten aanschaffen. Zo zie je maar eens hoe we gemanipuleerd worden door de staat/EU onder het kopje klimaat verandering.

 29. Hoe kunnen we dit nu eens groot in de media brengen van de grote klimaat leugen

 30. Beste Henk,

  In de VS mislukken de oogsten vanwege het koude ‘weer’. Gletsjers groeien aan, en de eilanden in de zuidelijke oceanen groeien….
  Ik geef u hierbij enkele vermeldingen om aan te tonen dat onze aarde groter is dan west Europa .
  https://www.legitim.ch/home/page12. Inmiddels door klimaatextremisten verwijdert
  https://www.legitim.ch/home/ page12. ,, ,, ,, ,, ,,

  Henk, er zijn belangrijke ‘zaken’ die wij niet (meer) mogen weten. (Wikipedia, censuur) ja, ik wet het. Had direct alles moeten printen en bewaren voor …. zeg het maar.
  legitim.ch is misschien wel de meest informatieve site die er is ! Abonneer je er op en je krijgt elk bericht automatisch op je e-mail adres. Heb net voor je verder gezocht, ga dus naar legitim.ch en ga door middel van pijltjes de historie na. Je verbaast je, wij weten zo weinig. (maar met enig zoekwerk kom je wel bij de bewuste artikelen !). Maar dat is ook de bedoeling, vandaar dat er soms ernstige vertraging ontstaat. Drie keer raden hoe dat komt. De server moet buiten Europa zitten. (Je moet wel een sterke maag hebben)

  Nee, de aarde kan geen koorts krijgen . Van Leon de Winter.
  https://dudeweblog.wordpress.com. 2018/03/09/fragen-und-antworten-zu-co2-warum-gibt-es-keinen-treibhauseffect

  Ook benieuwd naar wat wij eten en hoe wij met de dieren omgaan ? netzfrauen.org. Vreselijk waartoe de mens in staat is !

 31. Klimaat-ideologie is goed te vergelijken met de evolutietheorie van Darwin. De evolutietheorie heeft dan nog het voordeel dat het een theorie is

 32. Vroeger zei mijn oma al dat haar moeder tegen haar zij dat er in die tijd zeer hete zomers waren dat je niet wist waar je moest blijven van de hitte dus waar hebben we het over het is net of iedereen het wil geloven dat het nu zo anders is maar wij geloven graag nep nieuws en daar licht het aan maar als je allemaal wild
  betalen voor die onzin dan word je vanzelf armer .

 33. Efka schreef: Op welke gemanipuleerde statistieken baseert u uw “feit” dat de aarde opwarmt?

  Antwoord: Op de gegevens van zo’n 50.000 weerstations wereldwijd. Deze worden door wetenschappers afgelezen en verwerkt. Dit zijn feiten die niet gemanipuleerd zijn. Wat vervolgens politici en bestuurders met deze gegevens doen is een ander verhaal. Manipulatie is hen inderdaad niet vreemd. Dus wees daar beducht op. En al helemaal met het doen van voorspellingen naar de toekomst toe. Dat is gewoon natte-vinger-werk.

  Mijn tegenvraag: Hoe weet u dat de gehanteerde statistieken gemanipuleerd zijn? Is dat op basis van feiten of is dat meer op basis van gevoel?

 34. Op klimaat heeft de mens geen invloed, dat gaat op en neer. Op het milieu heeft de mens wel invloed en dat valt onder goed rentmeesterschap.

 35. Op welke gemanipuleerde statistieken baseert u uw “feit” dat de aarde opwarmt?

 36. De klimaattheorie van Milutin Milankovitch is uit het jaar 1920, bijna honderd jaar geleden dus. Hij heeft een studie gemaakt van de intensiteit en verdeling van zonne-instraling op aarde. Deze studie wordt algemeen aanvaard als een goed onderbouwde visie op de lange-termijn variaties in het klimaat. Met lange-termijn wordt bedoeld: periodes van 10.000 tot 100.000 jaren. Maar, wat we nu zien is dat de aarde in een zeer korte periode van zo’n 30 jaar tamelijk snel opwarmt. De theorie van Milutin Milankovitch kan dit gegeven niet verklaren. Dus zullen we toch andere redenen voor die opwarming moeten zien te vinden. Waarbij ikzelf in het midden laat of dit wel of niet door de mens komt. Maar dat de aarde op dit moment relatief snel opwarmt is een feit waar niemand omheen kan.

Comments are closed.