Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming

Hoeveel van die arme scholiertjes -die ook deze week weer ‘voor het klimaat’ door de straten trokken- zullen beseffen met welke cynische drogredenen ze op misselijkmakende wijze worden misbruikt om een duistere toekomst over ons af te roepen? (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

—————————————————————————————————————————————

… maar de propaganda om u in het duister te houden en te laten betalen verandert alweer: van ‘global warming’ naar ‘klimaatverandering’ naar ‘uitsterven van soorten’ – zolang de Westerse mens maar de schuld kan worden gegeven

—————————————————————————————————————————————-

De in de media spottend ‘klimaatontkenners’ genoemde klimaatrealisten krijgen in een grotendeels genegeerd nieuw IPCC rapport gelijk. De VN organisatie voor het Klimaat erkent nu dat ‘het onwaarschijnlijk is dat enkel de menselijke CO2 uitstoot global warming veroorzaakt’. De allerbelangrijkste, bijna enige oorzaak van klimaatverandering is de zon, en daar hebben we als mensheid geen invloed op. Desondanks gaat de klimaathysteriekerk in Den Haag –waar bijna alle partijen, m.u.v. FvD en PVV, lid van zijn- gewoon door met de reeds in gang gezette afbraak van onze welvaart en onze beschaving door het opleggen van torenhoge belastingen en het afbouwen van fossiele brandstoffen. De meeste Nederlanders lijken -gezien hun stemgedrag afgelopen donderdag- de economische en maatschappelijke zelfmoord die we hierdoor plegen wel prima te vinden.

Op pagina 7 van het ‘Summary for Policymakers’ (SFP) dat het IPCC in januari publiceerde staat de bovengenoemde ‘gewraakte’ zin te lezen die voor eens en altijd een einde zou moeten maken aan het krankzinnige anti-CO2 beleid.

Onmogelijk dat mens enige invloed kan uitoefenen

Wetenschappers concludeerden al eerder dat de opwarming van de Aarde op basis van de IPCC-aannames slechts voor 35% aan CO2 kan worden toegeschreven, en 65% aan de zon. De totale opwarming bedroeg de afgelopen eeuw 0,74 graden Celsius, waarvan –nogmaals, volgens het IPCC- slechts 0,26 graden door CO2 werd veroorzaakt.

Van die CO2 in onze atmosfeer is 85% van natuurlijke oorsprong en 15% antropogeen, van de mens. De menselijke inbreng in de opwarming bedraagt daarom slechts 5,25% van die 0,74 graden – kortom: onmeetbaar klein. Die 5% komt overeen met de officiële wetenschappelijke literatuur, waarin cijfers tussen de 1,5% en 6% worden genoemd.

Enige invloed uitoefenen op –laat staan permanent omkeren van- een opwarmingstrend van maximaal 2 graden, waar de mens hooguit voor een onmeetbaar futiel percentage verantwoordelijk voor is, is onmogelijk. Toch worden kosten noch moeiten gespaard om de samenleving te ontdoen van fossiele brandstoffen, wat de basis van iedere moderne welvarende beschaving is. Dit extreem kostbare klimaatbeleid krijgt zelfs voorrang boven de algemene economie en de algemene welvaart, en daarmee onze totale leefwijze en de welzijn en toekomst van het volk.

Periode van afkoeling begonnen, mogelijk nieuwe kleine ijstijd

Daar komt bij dat onafhankelijke cijfers, gebaseerd op onder andere NASA satellieten en tal van wetenschappelijke onderzoeken, al jaren een tegenovergestelde trend laten zien, namelijk het begin van een periode van afkoeling, zozeer dat we mogelijk al vanaf volgend jaar in een nieuwe kleine ijstijd terecht zullen komen die tientallen jaren kan gaan duren. Het beperken van CO2 uitstoot wordt daarmee niet alleen totaal zinloos, maar zelfs misdadig, omdat planten en gewassen (en dus oogsten) gebaat zijn bij een zo hoog mogelijk percentage CO2 in de atmosfeer.

Het Klimaatverdrag van Parijs is dan ook exact wat critici erover schreven: een niet-wetenschappelijk, extremistisch ideologisch verdrag dat de linksgroenliberale elite in staat stelt om totale controle over de samenleving te krijgen, die met behulp van regelrechte leugens over het klimaat in en door de massamedia zal worden ontdaan van zijn laatste restjes vrijheid, zelfbeschikking en uiteindelijk ook welvaart.

Scholiertjes met drogredenen misbruikt voor inktzwarte toekomst

We vragen ons af hoeveel van die arme scholiertjes die deze week weer ‘voor het klimaat’ in optochten door de straten trokken beseffen met welke cynische drogredenen ze op misselijkmakende wijze worden misbruikt, en vooral ook: welke inktzwarte, ellendige toekomst ze hierdoor over zichzelf –en over ons- willen afroepen.

Maar een dermate groot volksbedrog toegeven en herstellen, dat zal de meeste politieke partijen en leiders te ver gaan. En dus zien we inmiddels een al vaker toegepaste verandering van terminologie: eerst was het ‘global warming’, toen dat toch niet echt bleek te kloppen werd dat ‘klimaatverandering’, en nu ook die luchtballon is doorgeprikt begint men te verschuiven naar het ‘uitsterven van soorten’ als de nieuwe ‘klimaatcrisis’.

Gezien het feit dat kritisch leren denken de afgelopen 25 jaar stap voor stap uit het onderwijs (van laag tot hoog, en van leerlingen tot docenten) is verbannen, voorzien we echter ook nog een andere variant waar de doorsnee burger zal intuinen, namelijk dat de mens gewoon weer de schuld krijgt zodra de planeet niet opwarmt maar afkoelt. Dan worden er nieuwe kulverhaaltjes door de politiek en media verspreidt in de trant van ‘de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen heeft een onverwacht, maar nog schadelijker effect. Er is nog meer dringende actie nodig!’

Geen kruid gewassen tegen extremistische klimaatreligie

Het klimaat en het weer trekken zich echter niets van deze Westerse CO2-nepnieuws propaganda aan. De recente record kou in de VS en Rusland, de record overstromingen in Amerika en Frankrijk, en de gigantische regenval in Frankrijk zijn historisch gezien allemaal voortekenen van een nieuwe kleine ijstijd, net als extreme droogteperiodes in de zomer, waar Nederland in 2018 mee te maken had.

Tegen een extremistische religie, in dit geval de groene klimaatreligie (of moeten we zelfs ‘sekte’ zeggen?), is geen kruid gewassen. Je kunt nog zoveel bewijs aandragen van het tegendeel, maar iemand die ergens hardnekkig in gelooft, iemand die geleerd heeft dat de lucht groen van kleur is en niet blauw, is daar bijna niet meer vanaf te brengen, zeker niet als zo iemand daar al zijn tijd en energie aan heeft gespendeerd, en zijn of haar reputatie en vaak ook inkomen er vanaf hangt.

Reken dus maar niet op enig inzicht, laat staan erkentenis en schuldbesef, van de beleidsbepalers in Den Haag en hun propagandisten in Hilversum – integendeel, men zal eerder met hernieuwde kracht met nieuwe verzonnen argumenten het volk in het duister proberen te laten over de ware feiten – en ons straks letterlijk in het duister zetten als de valse omschakeling op zogenaamd ‘duurzame’ energie voor veel mensen onbetaalbaar wordt, èn voor herhaaldelijke grote stroomstoringen zal zorgen – en dat terwijl we het mogelijk zullen besterven van de kou.

 

Xander

(gebaseerd op) (1) Doorbraak.be
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

18-05: Frans Timmermans wil bijna alle vliegreizen binnen Europa verbieden (/ Europa richting een nieuw Derde Wereld gebied)
15-05: ‘Klimaat wordt al kouder, over 5 jaar ook in Westen voedseltekorten’ (2019 breekt alle record: ‘Global Cooling’ is begonnen)
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar
21-03: ‘Rutte ondanks afstraffing gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’
13-03: Zogenaamd lagere energierekening misleidende verkiezingsstunt van Rutte
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
03-02: “Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’
24-01: Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’
14-01: ‘Verschuiving magnetische Noordpool echte reden klimaatverandering’
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

2018:
29-11: Topwetenschapper Dyson waarschuwt dat klimaatbeleid op ideologie is gebaseerd, niet op feiten
16-11: NASA satelliet ziet forse afkoeling, lijkt begin van nieuwe mini ijstijd (‘Universitaire wetenschappers San Diego en Northumbria komen tot dezelfde conclusie: Het gaat voor lange tijd flink kouder worden)
15-11: Klimaatwetenschappers geven enorme rekenfout Global Warming studie toe
09-10: IPCC wakkert klimaathysterie verder aan met angst zaaiend propaganda rapport
03-09: Zonne minimum eerder begonnen, experts waarschuwen voor langdurige afkoeling Aarde

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

41

 1. Over CO2:
  Nog even iets over windmolentjes, deze zeer dure apparaten produceren zeer onregelmatige energie, die niet wordt opgeslagen want het rendement zou dan nog lager zijn.
  Daarom moeten centrales de capaciteit steeds aanpassen, waardoor hun rendement weer zakt en ze meer brandstof gebruiken, welke brandstof dat ook is, daarom is er ook een maximum aan de capaciteit van windmolens, anders wordt het een puinhoop. De onregelmatigheid zit niet alleen in de wisselvalligheid van de wind, maar ook in het vermogen van de molen bij een andere windsnelheid. bij halvering van de windsnelheid is het vermogen gereduceerd tot 12,5 % omdat dit met de derde macht van de windsnelheid afneemt. Daarbij komen nog enkele rendementen zoals de wet van Betz (59,3%) en de rendementen van de omzetting naar elektriciteit (dynamo, transformatoren, transportverliezen, rendement elektrische apparatuur, dus er blijft (zacht gezegd) niet veel over, maar het kost enorm wel veel geld ook aan de windboeren, willen we dat?
  De energie waar je een beetje op kunt rekenen bij zo’n molen is ca 10% van z’n maximum, terwijl wordt gerekend met 100% in de propaganda. Je moet dit dan wel opslaan in accu’s of vliegwielen, anders is het nog onregelmatig te gebruiken (licht aan, licht uit), maar ook dan zakt weer het rendement.
  Wij vinden het plaatsen van deze molens allemaal okee?? de oude Romeinen hadden al watermolens en dreven apparatuur direct aan met een veel hoger rendement dan we nu uiteindelijk met een elektromotor doen.
  Rendementen van watermolens liepen uiteen van ca. 30 naar 60 % vermenigvuldigd met het mechanisch rendement van ca. 80% is dat ca. 24 tot 48%, heel goed! Ja, de huidige techniek is wel vooruit gegaan, Maar ten koste van WAT? Ik denk elke keer als ik mensen windmolens zie bouwen, dat de overheid volslagen imbeciel is geworden, eh, ik verdiep me al sinds de 80er jaren in windmolens, leuke techniek, heb al van alles uitgerekend, maar de natuur kun je niet veranderen, in een moderne maatschappij wordt het niks. Watermolens geven een wat constantere hoeveelheid energie, maar daar is een stuwmeer voor nodig, in Nederland onhaalbaar. Getijden energie? iets beter maar ook vele malen duurder dat windenergie. Een heilloze zaak in onze maatschappij. Het CO2 reduceren komt al helemaal niet meer ter sprake, waar geloven die milieuactivisten eigenlijk in? Gemanipuleerde rekenmodellen of sprookjes?
  De oplossing? Dat is moeilijk, maar gewone ondernemers in Nederland maken al gebruik van aardwarmte, en niet uit grondwater met een warmtepomp, maar heel diep en worden geholpen door mensen die goed en diep kunnen boren, rara wie zijn dat.
  Kernenergie blijft risicovol en ook het afvalprobleem is alleen op te lossen door het op te slaan.
  Deze diverse isotopen die vrij komen kun je niet chemisch veranderen, het is kernfysica.
  Je kunt harverings tijden verkleinen door zeer sterk te verhitten, het is nog niet uitgevoerd door mensen die hier veel verstand van hebben, dus…
  Ontwikkelen van allerlei apparatuur met hoge rendementen is misschien nog het makkelijkste om te doen.
  Ik ga vandaag een watermolen bezoeken, ja ik ben al gepensioneerd, hopelijk blijft er voor onze jonge mensen nog iets over, dat gun ik ze van harte !

 2. @onno harmsen
  Verbondenheid tussen mensen moet toenemen, is inderdaad belangrijk, maar toenemende verbondenheid achter een onbewijsbaar idee van monofactoriele opwarming danwel klimaatverandering op aarde met dito kostbare, welvaart afbrekende maatregelen blijft waanzin en discussies daarover zijn uiterst nuttig mits voorzien van argumenten met onderbouwingen, omdat daarmee het bewustzijn zal toenemen onder steeds meer mensen.

  Graag verbondenheid onder mensen met een bewezen nuttig kosteneffectief maatschappelijk aanvaardbaar plan gebaseerd op technisch reele proven performance betaalbare oplossingen om de afhankelijkheid van,fossiele brandstoffen te verminderen op voldoende grote schaal, zodat de emissies gereduceerd kunnen worden. Dit plan behoort te worden begeleid met ruime financierings en subsidiemogelijkheden voor burgers en MKB en geen subsidie naar de grote monopolies waar de burgers en MKB bedrijven weer voor moeten bloeden.

 3. Bedankt allemaal voor jullie reacties. Als ik ze lees dan denk ik, ja daar zit wel wat in en dat klinkt best aannemelijk, bij sommige heb ik bedenkingen. Dan kan ik daar weer tegenin gaan met tegenargumenten, maar ik vraag me af of dat de discussie nu echt verder brengt.
  Ik denk dat iedereen denkt en handelt vanuit een soort mix van eigen belang en probeert dat te combineren met algemeen belang en belang voor de toekomst. Bij de ene ligt het belang vooral bij het eigen belang en probeert het algemeen belang dan (voor zichzelf) goed te praten.
  Het heeft m.i. in ieder geval weinig zin om je alleen op te winden en te irriteren en vervolgens niets echt te doen aan datgeen waarover je je opwindt.
  Bij mij is het helaas niet anders. Ik probeer ook het brood op te plank te krijgen, en dat doe ik door me bezig te houden met de ontwikkeling van algenteelt en een thuis composteer systeem waarmee je naast compost ook warm water produceert. Daarnaast ontwikkel ik software voor een transportbedrijf (die ook nog eens vooral vlees transporteert door Europa). Dat laatste doe ik om toch een beetje een vast inkomen te hebben, maar zeker niet vanuit idealisme.
  Wat energie en CO@ betreft : Eigenlijk denk ik dat de enige oplossing voor de toekomst is om eerst zwaar in te zetten op thorium reactoren. Even buiten de CO2 discussie om Olie, gas en kolen zijn sowieso eindig en er zal toch een alternatief moeten komen.

 4. Nog even iets over CO2 (waar het eigenlijk over ging).
  Ik zat op school in de 50er en 60er jaren, toen hadden leraren absoluut geen tijd om hun eigen mening aan ons op te dringen over wat voor onderwerp ook.
  Er werd wel maatschappijleer gegeven, maar daar werd alleen uitgelegd hoe ons systeem werkte, zonder daarover hun persoonlijke mening op te dringen.
  Hoe zou het toch kunnen, dat de huidige leerkrachten blijkbaar tijd genoeg hebben om onze kinderen van alles wijs te maken, ze moeten dat toch veel hebben herhaald om de kinderen voor hun karretje te spannen (zonder echte uitleg moet je nu eenmaal veel herhalen, anders blijft het niet “hangen”) dat kost dus tijd. Helaas wordt er door leraren wel veel geklaagd, dat ze te veel administratie moeten bijhouden en te weinig tijd hebben voor de leerlingen enz. Er zou daar eens een onderzoek naar moeten worden gedaan en die leerkrachten die zich schuldig maken aan dit soort praktijken en de kinderen dus niet leren wat ze eigenlijk zouden moeten leren, op hun vingers tikken. Dat geldt natuurlijk voor meer onderwerpen, bv. evolutie leer, wat ook absoluut geen wetenschap is, hoewel het wel degelijk zo wordt gepresenteerd en een waar onderwerp in de biologie is geworden. Men vergeet waarschijnlijk te vertellen wat Darwin ook heeft geschreven, in het kort: “als er geen geleidelijke overgangsvormen kunnen worden gevonden, dan is mijn theorie waardeloos”. Er is ook nooit een overgangsvorm gevonden die betere eigenschappen had, dan de vorige, geen evolutie dus, ondanks alle verhalen dat ze van alles hebben gevonden. Ik heb op de televisie eens een nederlandse professor horen zeggen dat de rode gloed die ’s avonds ontstaat bij zon’s ondergang, zichtbaar is, omdat deze kleur de meeste energie heeft en daardoor nog door de dampkring komt, zeer geloofwaardig, net als die CO2 onzin. Kletskoek, rood in de kleuren van de regenboog heeft juist de laagste frequentie en de minste energie, het komt alleen omdat de rode kleur minder wordt verstrooit dan de andere kleuren, een ander natuurkundig verschijnsel dus.
  Er stond toen niemand op om dit te zeggen.
  Als sommige professoren dit soort onzin al vertellen begrijpt je hoe mensen gemakkelijk op het verkeerde been kunnen worden gezet, (het is toch een professor die het zegt) vooral, als je niet uitgebreid nagaat, of het wel klopt wat je hoort. Op youtube zie je bv. Laurence Krauss en Richard Dawkins ook allerlei nonsens vertellen en men blijft het maar herhalen.
  Ook een volhouder is Al Gore, die een flink wagenpark heeft en enkele huizen, zijn energieverbruik is enorm vergeleken bij een normaal gezin in de VS. Gelukkig mag zijn DVD “An unconvenient truth” niet meer zonder “begeleiding” op scholen worden vertoond, hij bevat bijna 100% leugens over het effect van CO2, hoe moet je dit begeleiden?
  Ook warmtepompen is zo’n CO2 onderwerp. het rendement van zo’n pomp daalt enorm, als het te koelen medium steeds kouder wordt. Juist als het buiten vriest vreet hij stroom, dat maar met een rendement van ca 33% uit het stopcontact komt. Bij de centrale wordt dan meer CO2 geproduceerd dan bij een gewone HR CV ketel. Ook is het maken en plaatsen van een gewone CV ketel is veel goedkoper en sneller dan het plaatsen van een warmtepomp.
  “Van gas los ” is de kreet. Helaas gaan de aardbevingen nog jaren door na het stoppen van de gaswinning in de provincie Groningen. Ik zou zeggen hr. Wiebes, betaal die mensen uit en snel een beetje (na ca 280 miljard uit de bodem te hebben gehaald) en importeer aardgas, wat als schoonste brandstof verbrandt. Niemand krijgt het comfortabel warm met een warmtepomp en windmolens koste alleen maar meer brandstof bij de centrales o.a. vanwege hun lagere rendement als het hard waait. We worden een “bak” wijs gemaakt door de overheid.

 5. Vertaald uit het Duits: Eerst komt het eten, dan de moraal.

  Die vermeende “global warming” is een gigantisch verdienmodel voor betrokken partijen. Dus ook al als het IPCC tot de conclusie komt, dat de mens veel minder met die klimaatsverandering te maken heeft, dicteren de MSM ons braaf wat de verdieners hun influisteren.

 6. Beste Harmsen. U heeft het over de verbondenheid van mens tot mens. U gelooft zeker nog in sprookjes. Toch niet de verbondenheid met de linkse mens zeker, en al helemaal niet met de islamiet. De linkse mens moet altijd zijn gelijk krijgen, Zo niet, dan bent u opeens een racist, islamofoob, of word zelfs als Nazi bestempeld. Zoals gisteren die demonstratie van Pegida. De politie moest de demonstratie afbreken omdat anti Pegida betogers zowel Pegida alsmede de politie bekogelden met stenen. De islamiet is ook al niet te vermurwen. De wetten beschreven in de Koran staan voor hen boven de wetten van ieder land. Zij willen zich absoluut niet aanpassen, zij dringen zich aan ons op. Wij moslims eisen….Een politieke partij als DENK is hierbij het beste voorbeeld. En na de Ramadan komen geheid weer de jaarlijkse zware aanslagen, die natuurlijk weer niets met islam te doen hebben, maar altijd met verwarde mannen. Ook niet te vergeten; Sylvana Simons. Die moet ook altijd haar zin doordrijven. Zwarte Piet moet en zal weg, want het is immers racisme….

 7. @J Lighthart Nederland is mooi, daarom moet het kapot van de nwo

 8. Soms vraag ik me af: wat hebben dit soort discussies eigenlijk voor een zin. Ik ben ervan overtuigd dat we hier allemaal het beste voor hebben met deze wereld. Maar deze discussies vergroten slechts de verdeeldheid, niet alleen hier, maar overal. Ik betwijfel of wij als mensheid het gaan redden als we niet leren samen te komen. Ik mis de verbondenheid van mens tot mens. En ik denk als we op dat gebied geen doorbraak realiseren, dat dan de aarde zich ons, de mensheid, binnenkort zal herinneren als een soort kortstondige griep, die gelukkig is overgegaan……

 9. Beste Raveltje, helemaal mee eens, we willen niet een nieuw soort van geindoctrineerde Hitlerjugend, kinderen moeten leren nadenken waarom en hoe iets werkt, dus vragen leren stellen, helaas is het nu kindermisbruik geworden.
  De meeste onderwijzers en onderwijzeressen vertellen sprookjes en niet alleen over het klimaat, net als Frans Timmermans, 1 van de grootste waarheid verdraaiers in Nederland samen met Rutten, Jesse Klaver en nog meer van die klimaat vreemde figuren.
  Ze willen niets weten van de natuurkunde en de waarheid, ze hebben heel andere belangen.
  Ze vinden die klimaatmeelopers maar al te mooi, veel wetenschappers doen daar aan mee, ook bij het KNMI, iedereen zegt het zelfde, kritiek is uit den boze, maar altijd kritisch zijn is juist wetenschap, je steeds van alles afvragen en onderzoeken zonder vooroordeel.
  Nu hebben we hysterisch schreeuwende moeders die denken dat hun kinderen het toekomstige klimaat niet overleven, ze overleven het juist niet als je te weinig CO2 in de atmosfeer hebt, het CO2 percentage zakt nog te veel bij gewassen als de zon schijnt en de foto synthese volop werkt.
  Er wordt wel geleerd dat we van de aap afstammen, wel een enorme onderschatting van de mens, aan de andere kant denkt men dat we als een soort God aan een klimaatknop kunnen draaien, een schromelijke overschatting van de mens deze keer.
  Na bijna 70 jaar hoop ik dat het weer goed komt, maar ik ben bang dat de al 100 keer herhaalde uitdrukking “Timmermans effect” belangrijker is in deze wereld.

 10. De mens kan niets veranderen aan het klimaat. En als dat zou kunnen werd het een gekkenwereld.
  De mens wil er iets aan doen en dus wordt het een gekkenwereld.
  Levensonderhoud komt uit de natuur en nu willen ze dat dat wordt stopgezet.
  Daarvoor worden kinderen en jeugd gebruikt op de manier zoals vele grootmachten uit de geschiedenis
  deden. De jeugd heeft de toekomst, maar wanneer je de jeugd gaat hersenspoelen, wat voor toekomst
  krijg je dan?

 11. De mens die het klimaat gaat regelen. Zoals de kamerthermostaat van de CV hoger of lager zetten. Belachelijke vertoning ! CO2 dat onmisbaar is voor de natuur zou verminderd moeten worden….En hebben die praatjesmakers er wel eens bij stil gestaan dat er vanuit het buitenland en de zee grote hoeveelheden CO2 komen binnenwaaien ? Den Haag verkoopt ons de nodige leugens over CO2, alleen met de bedoeling om Jan en alleman zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen. Bedoeld voor de asielhobby van de overheid en voor de E.U. in Brussel. Een verkapte belastingmaatregel. Gesteund door malle kiezers die zo nodig bij de E.U. verkiezingen de PvdA weer eens een nieuwe kans wilden geven ! Dat beloofd wat voor de tweede Kamerverkiezingen over twee jaar. Dat word weer een links kabinet, bezeten van de klimaatgekte !

 12. Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat die hele klimaatdiscussie een hoax is. Over het echte probleem hoor je weinig en dat is OVERBEVOLKING. Vooral Afrika gaat een nog groter probleem worden, zeker voor Europa. Zeg maar dag tegen onze verzorgingsstaat. Jan van der Beek heeft dat al een aantal jaren geleden voorspeld.
  Gelukkig zien de “objectieve” linkse MSM dat ook en daarom worden wij weer voorgelogen. Zo moeten we ook geloven dat de PvdA plots de grootste partij is, dankzij het Timmermanseffect. Wie dat gelooft, is wel heel naïef.
  Hoe lang toleren wij dit? Zou het geen tijd worden voor een revolutie? Wel zonder geweld graag. Dat lost niets op.

 13. Staatsbosbeheer heeft tussen 2013 en 2017 5000 zegge vijduizend hectare bos in nederland gekapt. Daartegenover heeft Staatsbosbeheer beter aan te duiden als Staatswoestijnbeheer onderhand 370 zegge driehonderd hectare aangeplant. Ceeoooootweeee is essentieel voor de plantengroei.

  Deze houtkap in de nederlandse situatie met stelselmatig afnemende natuur, flora en fauna valt dan ook niet anders te betitelen dan als een criminele activiteit die de omstandigheden voor de nederlandse bevolking op maaiveldniveau stap voor stap verslechteren zal met op termijn desastreuze gevolgen voor gezondheid en welbevinden.

  Letterlijk werden de breedste duinen van nederland te schoorl noordholland geteisterd door negentig branden en geen enkele dader werd gevonden. Een prachtig bosrijk natuur en duingebied wordt gesloopt door Staatsbosbeheer vanwege een verdienmodel dat neerkomt op subsidies vanuit Brussel om grijze kale duinen te maken on ruil voor subsidies, waarbij het gekapte hout aan electriciteitscentrales wordt gevoerd, zodat er duurzaam volgens de definitie van Brussel electriciteit kan worden geproduceerd.

  Het moge duidelijk zijn dat er sprake is van moord op natuur, mens flora en fauna als gevolg van klimaatkrankzinnigheid onder leiding van de Verenigde Naties, Ngo’s zoals Greenpeace en de Europese Unie.

 14. It’s the economy, stupid.
  De USA heeft oorlog als drager van de economy. Voor Europa (NL) is dat het klimaat.
  Er zullen miljarden omgaan om datgene te bereiken wat men voor ogen heeft.
  Resultaat: 0.000000000%
  Over 5 tot 10 jaar, als het kouder geworden is op natuurlijke wijze, zegt Den Haag: dat komt door onze maatregelen.

 15. @onno harmsen

  Het heeft niet zoveel zin om volledig te leunen op de ongefundeerde rekenmodellen en conclusies van een vooringenomen bron als het IPCC

  Zie het als een uitnodiging om ook tegengestelde onderzoeken, analyses en conclusies in uw beschouwing te betrekken.

  In juridische en journalistieke termen zou dit neerkomen op het toepassen van hoor en wederhoor. Er is meer wetenschap in de wereld dan de corrupte gekochte conclusies van het IPCC.

  Er is een grote groep wetenschappers die de stellingnames van het IPCC bestrijden met recht van onderbouwing en argument.

  Alleen al de stelling dat er consensus zou bestaan tussen alle wetenschappers over de overwegende invloed van de mens op de veronderstelde global cooling dimming warming climate change biodiversity destruction laat zien dat men niet beseft dat wetenschap uitsluitend kan bestaan bij een integer debat en discussie. Wetenschap in consensus is morsdood en dat betekent dat politici die zich beroepen op consensus binnen De Wetenschap intellectueel en onderzoeksmatig morsdood zijn.

  Daarmee is ook gezegd dat de huidige ceeootweeklimaathysterie-politieke realiteit een kunstmatige valse realiteit is die getuigt van een volstrekt gebrek aan kritisch onderzoek van de materie inclusief een gebrek aan zelfonderzoek. Sommige politici zijn onmachtig om zich te verdiepen in de argumenten en onderbouwingen van hoor en wederhoor onderzoekingen en discussierende wetenschappers. Zij ontberen een rationele houding.

  Zie op youtube een lezing door valentina zharkova ph d voor de aanzienlijke rol van de zonneactiviteit voor de cycli hier op aarde. Deze wetenschapper levert een grote bijdrage aan de alternatieve verklaring voor de huidige aarde veranderingen inclusief de weersveranderingen.

 16. @ Onno Harmsen.

  Aan mijn vorige commentaar zou ik ook nog het volgende willen toevoegen:

  – Mensen en dieren hebben planten nodig om te kunnen overleven.
  – Planten hebben CO2 nodig om te kunnen overleven (minstens 350 ppm).
  – Mensen en dieren produceren de CO2 die planten nodig hebben om te overleven.
  – De huidige CO2 in de atmosfeer van 400 ppm is maar net op het randje van voldoende.
  – Als de menselijke en dierlijke CO2 uitstoot zou dalen, zouden de planten niet genoeg CO2 meer krijgen om te overleven en de mensen en dieren zouden ook niet genoeg planten meer hebben om te kunnen overleven.
  Resultaat: extinctie op een ongekende schaal van het leven op Aarde…

 17. Natuurlijk is er rekening gehouden met de invloed van de zon bij de klimaatverandering. Zoals hierboven erover wordt bericht is tendentieus en roekeloos. Gezien de zonnecyclus zou de aarde moeten afkoelen terwijl er een heleboel aanwijzingen zijn van een opwarming. Dat is dus dubbel alarmerend.

 18. @Onno Harmsen.

  Het huidig CO2 gehalte van de atmosfeer (400 ppm) is op de rand van voldoende om de vegetatie – en bijgevolg dus ook het dierlijk en menselijk leven – in stand te houden.

  Ik meen me te herinneren ergens gelezen te hebben dat eens het CO2 gehalte onder 350 ppm zou zakken, het gedaan zou zijn met onze planten en dus ook met de dieren en mensen.
  Misschien is dat wel de echte reden waarom sommigen het huidige reeds zeer lage CO2 gehalte van 400 ppm nog verder willen laten zakken…

  Het CO2 gehalte heeft immers nauwelijks iets te maken met de (beweerde) opwarming.
  Er zijn in de geologische geschiedenis van de Aarde zelfs glaciale periodes geweest, terwijl het CO2 gehalte van de atmosfeer op dat moment maar liefst 7000 ppm bedroeg…

  Diegenen die de cyclus van natuurlijke opwarming/afkoeling willen misbruiken voor hun eigen politieke agenda, zijn regelrechte charlatans en bedriegers, die in onze zakken willen zitten of erger…

 19. Die arme scholiertjes kunnen maar beter gaan demonstreren voor een beter pensioen en aow.

  De studie, getiteld “Vergroening van de aarde en zijn aandrijving”, gebruikte satellietgegevens om de uitbreiding van de groei van groene planten over de hele wereld in kaart te brengen en te volgen tussen 1982 en 2015. Deze studie, die in 2016 werd gepubliceerd, toont aan dat de stijgende kooldioxide in de atmosfeer de “bemesting” van het plantenleven veroorzaakt, wat resulteert in een opmerkelijke versnelling van de “vergroening” van elk continent op aarde. Het onderzoeksrapport legt eenvoudig uit:
  We tonen een aanhoudende en wijdverspreide toename aan van het aantal LAI’s (vergroening) in het groeiseizoen, meer dan 25% tot 50% in het wereldwijde vegetatiegebied… Universitaire simulaties met meerdere wereldwijde ecosysteemmodellen suggereren dat CO2-bemestingseffecten 70% van de waargenomen vergroeningstendens verklaart…

  Met andere woorden, de planeet wordt steeds groener en dat hebben we te danken aan de stijging van de CO2-niveaus, aangezien de toename van de CO2-uitstoot volgens wetenschappers verantwoordelijk is voor ongeveer 70 procent van de toename van de vergroening van de planeet als geheel. Hoe meer CO2 we in de atmosfeer uitstoten, hoe meer voedingsstoffen er beschikbaar zijn voor planten en hoe sneller de aarde opnieuw wordt vergroend.
  (Bron: bijbels optiek)

 20. Ik baal steeds meer en meer van het feit dat we de ene na de andere onwerkelijkheid en halve waarheden krijgen toebedeeld. Het CO2 verhaal wat we al lange tijd te horen krijgen, daarover ben ik al langer overtuigd dat het een volledig onzin verhaal is. Zo zijn er nog veel meer mythen die de ronde doen, en dit allemaal door de gevestigde orde die iedereen er onder willen houden. Gelukkig zijn we niet alleen meer afhankelijk van de berichtgeving door het NOS journaal en andere hielen likkende media.

 21. Reden genoeg om ons zorgen te maken. Gat in de ozon. Enorme luchtvervuiling. Heftige klimaat verstoringen. Ik ga geen struisvogelpolitiek bedrijven.

 22. Gevoelsmatigheid speelt bij velen een (te) grote rol (intuïtie en/of vooringenomenheid) . De hele discussie blijkt een soort wedstrijd te zijn (geweest) . Iets wat we in het dagelijkse leven moeten herkennen, een kwestie van overleven.
  Misschien is het mij ontgaan, maar over een drastische verschuiving van het aardmachnetisme is heb ik weinig vernomen. Na 2015 ging het magnetisch veld ,aan de wandel’ . De wetenschappers voor zover die kennis van zaken hebben hadden dit niet voorspeld ( …. ) . Een voorzichtige voorspelling mijnerzijds is dat hierdoor de diverse stromingen in de oceanen ook weleens een afwijkende stroming kan veroorzaken en er wereldwijd klimatologische veranderingen ontstaan. In de jaren 60 waren er al tekenen van een vermindering van de Golfstroom richting de Noordpool.
  ,,wetenschappers hadden dit niet voorspeld”. Nee natuurlijk niet. Deze zogenaamde intelligentsia kan niets voorspellen betreffende het klimaat (en bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen) . De hele geofysica berust op vermoedens. Wanner dit zou kunnen plaatsvinden dan zou het zo kunnen zijn dat ….. ?
  De mens gaat ten onder aan zijn eigen ,intelligentie’ . Het blijkt inmiddels wel dat ,het vermoeden van’ langzamerhand als waarheid wordt aangenomen. Laat de natuur zijn gang gaan. Elke ingreep is min of meer fataal. Maar natuurlijk …. moet de mensheid op zoek naar verantwoorde energiebronnen. Ecologisch gezien leven er inmiddels te veel mensen op onze planeet. Economisch zijn de verschillen te groot geworden, waardoor er enorme spanningen ontstaan. Dagelijks worden wij er mee geconfronteerd en er schijnt maar geen oplossing te vinden zijn. De westerse wereld wil houden wat het heeft en gunt de producerende mens in feite niets. In China of Bangladesh verdiend de ,arbeider’ nog geen 10 % van wat hier het minimum loon is. Een handelsboycot brengt alleen maar meer armoede en onrust.

 23. Cijfermatig wel een foutje gemaakt.
  U schreef: “5,25% van 0,26 graden”
  Zou moeten zijn:
  15% van 0,26 graden of 5,25% van 0,74 graden

  Doet verder niks af aan de strekking van het verhaal, maar wel een beetje slordig.

  U heeft gelijk, aangepast. Mod.

 24. @Daniël. De invloed van de Zon op de temperatuur op Aarde zou volgens U nihil zijn…?
  Antwoord: “Tegen de domheid strijden zelfs goden vergeefs.” – Friedrich von Schiller.

 25. hmm apart veraal, Wanneer ik de IPCC samenvatting erbij pak, dan lees ik toch dit:
  Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C
  between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. (high confidence) (zie ook pagina 6 van https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf)
  De door jou aangehaalde pagina 7 van het IPCC rapport beschrijft een geringe temperatuurstijging van 0,5 graden indien per direct alle CO2 emissies gestopt zouden worden. Lees hiervoor ajb het originele rapport ipv de samenvatting (pagina 66 van chapter 1): (‘Expert judgement based on the available evidence (including model simulations, radiative forcing and climate sensitivity) suggests that if all anthropogenic emissions were reduced to zero immediately, any further warming beyond the 1°C already experienced would likely be less than 0.5°C over the next two to three decades, and also likely less than 0.5°C on a century time scale. ‘) Dit is het stuk waarnaar pagina 7 van de samenvatting verwijst en vandaar de opmerking van die geringe temperatuurstijging.
  Laten we alsjeblieft oppassen wat we aan informatie het internet op slingeren. De verwarring is al groot genoeg en het gaat hier wel om zaken waar onze achter klein kinderen nog de gevolgen van zullen kunnen ondervinden.

  Onno Harmsen :
  Desondanks is het wel opgemerkt door diverse wetenschappers, zoals ook in dat Doorbraak.artikel
  staat. Het gaat niet zozeer of het IPCC wel of geen / minder opwarming voorspelt -dat blijft hetzelfde, maar om de letterlijke zin dat het onwaarschijnlijk is dat enkel de menselijke CO2 uitstoot global warming veroorzaakt, wat nu sinds een jaar of 10 – 15 de belangrijkste basis van het klimaatbeleid is (alleen de CO2 die door de mens wordt toegevoegd zou de extra opwarming veroorzaken, en dat wordt nu zelfs door het IPCC onwaarschijnlijk genoemd. Mod.

 26. Chapeau xander,
  dank voor update over IPCC valse corrupte wetenschap als onderdeel van de evenzo valse hoop en corruptie verspreidende criminele Verenigde Naties mer bijbehorende overige onderclubjes.

  Zie deze link om te ervaren hoe de social engineering, lees goebbelsiaanse hersenspoeling systematisch wordt gefinancierd door de ultra superrijke demonen van deze wereld en hoe vals nobele ogenschijnlijk geloofwaardige mensen en NGO’s als bijvoorbeeld Greenpeace zich voor dit valse karretje laten spannen onder stimulatie van onder meer de CO2 valse profeet Al Gore.

  Inderdaad, ook kinderen worden reeds massaal misleid door vele opinie beinvloeders inclusief sommige leerkrachten. Het is het oude roomskatholieke liedje. Het stimuleren van zoveel mogelijk schuld en zondegevoelens, waarbij je jezelf kunt verlossen enigszins door het betalen van zeer kostbare aflaten lees steeds hogere belastingen plus natuurlijk het betalen van lidmaatschappen van zoveel mogelijk grrenoeaces en andere ngo’s.

  Zie hoe de manipulatie over vele jaren werd georganiseerd. Daaraan werken de propaganda massahysteriemedia natuurlijk hard aan mee.

  http://www.theartofannihilation.com/the-manufacturing-of-greta-thunberg-a-decade-of-social-manipulation-for-the-corporate-capture-of-nature-crescendo/

  Mooier kunnen wij het niet maker, wel inzichtelijker.

 27. begin een eigen rechtse partij !!!!

  Weg met de Sovjet-Europese staat !!!!! Wég met de hyppocriete dikverdieners van de EC !!!

 28. @ Ron Ezerman: 10:37 PM, op 25/5. Helemaal met U eens Ron. Maar dat zullen de socialistische en groene zwevers, nooit toegeven. En mensen met schuldgevoelens; de psychiatrische ziekenhuizen zitten er vol van.

 29. We hebben te maken met een verschijnsel wat zich ook steeds onbeschaamder manifesteert. Onze machthebbers werken met een uiterst eenvoudig principe. Een uitgangspunt wat al door Adolf Hitler en de zijnen onder woorden werd gebracht. Hoe vaker je een leugen herhaalt, hoe effectiever het gewenste resultaat. En dat betekent het volgende. Net als de een groot deel van de mensheid de leugen als waarheid ervaart, net op dat moment kom je met de werkelijke waarheid naar voren maar dan heeft het geen effect meer. De geaccepteerde “waarheid” laat zich niet meer verjagen door de werkelijke waarheid of het nou gaat om Israëlische “studenten in het World trade Centre omringd door dozen ontstekers om explosieven te laten afgaan of om global warming die een mythe blijkt te zijn., het maakt niet meer uit: de leugen heeft zich al genesteld in ons collectieve bewustzijn en laat zich niet meer onderuit halen. Ook al zou je met onomstotelijk bewijs komen dat 9- 11 niet is wat het lijkt , dan nog wordt dat weggezet als theorie van complotdenkers, rechts radicalen enz enz. de main stream media en politici bepalen het daariboek van de leugen . Inderdaad majesteit: de leugen regeert inclusief de Uwe.

 30. Een deel van de IR frequentie warmt het CO2 op, deze krijgt een bepaalde temperatuur en straalt deze warmte in een andere frequentie weer terug in de ruimte, weg warmte, zo gaat het met alle gassen die worden opgewarmd, CO2 betekent hier niets bij, er zijn veel meer gassen, maar daar kun je geen belasting op heffen.
  Het deel van de frequentie dat de CO2 opwarmt, wordt door de satelliet meting gemist, dus niet uitgestraald in de ruimte, men denkt dat dit de aarde opwarmt d.m.v. het CO2, maar die opgewarmde CO2 krijgt niet die temperatuur met de zelfde IR frequentie, maar een andere.
  De temperatuur bepaalt de IR frequentie. Als met een vlam van 900 graden ijzer wordt opgewarmd, wordt dit bv 600 graden en heeft ook een andere IR frequentie.
  Opwarming door broeikasgassen werken ook nog logaritmisch, vergelijkbaar met een witte muur schilderen met zwarte verf, de eerste keer heeft veel effect, de 2e laag minder de volgende lagen hebben vrijwel geen effect meer. Mensen en vooral kinderen moet je niet voor een klimaat karretje spannen, dan leren ze de verkeerde dingen en de hele wereld krijgt angst, jammer. Leer kinderen het woordje “WAAROM”.

 31. Wat een stuk toch. Totaal uit verband gerukt, Well done! /S

  Lees het nu nog eens door aub en begrijp het dan ook. De invloed van de zon is er natuurlijk, dat hebben ze nooit ontkent echter is die invloed nihil.

 32. Altijd al gedacht dat dit zo zou zijn. Maar wel een probaat gebleken middel voor politici om burgers stelselmatig te plukken, want de financiële belangen zijn hoog! Maar alles valt samen in deze laatste fase die de mensheid is toebedeeld. Daar zit vast een goed plan achter! Maar dan wel een plan van de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël , geopenbaard door Zijn eniggeboren Zoon, Jeshua!

 33. Mijn actie elke avond 3 ijsblokjes naast de lenteklokjes in de tuin begint vruchten te dragen. Die afkoeling zal doorzetten dankzij mijn logische antwoord op die door de groene khmer veronderstelde verontrustende mega stijging van de temperatuur.

  Heb al ijsberen gesproken die eindelijk weer hun aandelen zalm omhoog zagen schieten op de Alaska index!

  Deze nonsens weegt net zoveel als de IPCC voor hun opmerkelijke ommezwaai. Goed werk XN !

 34. Zelfs al zou de opwarming van de aarde gedeeltelijk door de mens veroorzaakt zijn, als we minder CO2 uitstoten vermindert de opwarming van de aarde toch!!!

 35. Schuldgevoel. Daarmee groeiden wij, en daarmee groeien de kinderen van nu, op. Men confronteert de bevolking met een situatie die rampzalige gevolgen zal hebben. Sinds ik besta zijn er al heel veel doemscenario’s op die manier gepresenteerd: we zouden allemaal omkomen in een kernoorlog, we zouden allemaal stikken door zuurstofgebrek als gevolg van luchtvervuiling, of als gevolg van het kappen van de oerwouden, de bossen zouden sterven door zure regen. We kregen allemaal huidkanker door het gat in de ozonlaag.

  Nu worden de zeeën bedreigd door al het plastic, door Fukushima. Walvissen sterven uit. Dieren sterven uit. Bijen verdwijnen. Insecten zijn met 75% afgenomen sinds 1970. Aantal wilde dieren is gedecimeerd. We komen allemaal om van de honger binnenkort door gebrek aan voedsel door overbevolking. We sterven allemaal aan ziektes als gevolg van antibiotica die niet meer werken. Aids. Ebola. Iran. Islam.

  Machines gaan ons allemaal vermoorden binnenkort. We zullen worden overheerst door kunstmatige intelligentie. We worden allemaal gechipt, gemonitoord. Al onze kinderen worden autistisch als gevolg van vaccinaties. We verliezen onze vruchtbaarheid als gevolg van chemische verontreiniging van water, landbouwgif, chemtrails.

  We verliezen onze sociaal vermogen als gevolg van de sociale media, cellphones, internet. We worden dommer, devaluatie van het onderwijs. We verliezen onze culturele identiteit als gevolg van immigratie, onze vrijheid en veiligheid als gevolg van de oprukkende islam. We zullen allemaal worden omgebracht door de elite die heeft besloten de wereldbevolking terug te brengen tot 500.000 maximaal, die zullen worden gebruikt als slaven.

  Ik kon het niet laten dit even op een rijtje te zetten en ik denk dat er nog heel wat aan toegevoegd kan worden. Nu is het een feit, en ik moet dat onder ogen zien, dat al deze doemscenario’s een kern van waarheid bevatten. De wereld is in verval. Onmiskenbaar.

  Ik heb een besluit genomen: ik wil hier niet meer voortdurend onder gebukt gaan. Ik kan het niet veranderen. Ik moet het loslaten, mijn hoop vestigen op Gods belofte: “zie, Ik maak alle dingen nieuw!”

  Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is een belofte van God en dus zal het gebeuren.

 36. Ik geef al die aardige Regerings leiders die ons aardbolleke op dit moment regeren GROOT gelijk.
  Een draaiend weef en naai machien veroorzaakt namelijk door wrijving enorm veel hitte.
  Dus op zekers dat ons aardbolleke hierdoor enorm opwarmt als straks jaarlijks miljoenen van die machientjes wollen truitjes moeten gaan produceren om ons op te warmen.

  Misschien een goed idee om tegen de tijd dat onze Ministertjes er straks achter komen dat de Zon ons opwarmt,om hun een tiental jaartjes te laten onderzoeken of we een hitteschild om de aarde kunnen laten maken, want dan zijn vermoedelijk al die verdomde hitte veroorzakende weef en naai machintjes niet meer nodig.
  Mag best wel wat kosten hoor.

 37. CO2 ademen we als mensheid van 7 miljard personen ook uit, zou dat de opwarming van de aarde door de zon overtreffen? Kom nou, in die leugen van links trappen we toch niet in? Heel de aarde zolang als die bestaat heeft cycli gekend van koud en warm en toen waren er geen auto s, fabrieken en weinig mensen en toen heeft de aarde ook warme perioden gekend. Niet de mens is de oorzaak maar de cycli en de vuurstormen op de zon en daar kunnen we als mensheid niets aan doen, dan te bidden tot de Eeuwige.

Comments are closed.