‘Nederlandse staat brengt natuur onherstelbare schade toe met massale kap bossen voor biomassa ’

Verdwijnen 70% insecten niet gevolg van klimaatverandering, maar van opzettelijk verwoesten Nederlandse bomen en bossen – Waarom horen we de linksgroenen niet over het feit dat verbranden biomassa 15% vervuilender is dan steenkool? – Bossen gekapt voor 5G netwerk? –Het Nederlandse motto ‘Leve de natuur, weg met de natuur!’ in uitvoering. (Afbeelding: Ella’ster*(3)).

————————————————————————————————————————————–

Terwijl het klimaat en het terugdringen van CO2 in Den Haag tot het belangrijkste beleidsterrein werd gemaakt, is er tegelijkertijd iets heel vreemds aan de hand in Nederland. Van diverse kanten zijn er berichten en vooral veel klachten en zorgen over het feit dat de natuur in ons land in snel tempo opzettelijk wordt verwoest – door de staat. Overal worden bomen uit straten en lanen weggehaald –ook in GroenLinks paradijs Amsterdam-, en er worden zelfs complete bossen gekapt om plaats te maken voor vrijwel kale vlaktes. Waarom? Wat is er aan de hand?

‘Staatsbosbeheer brengt onomkeerbare schade aan onze natuur toe’

De Bomenstichting Achterhoek (Twente) stuurde onlangs samen met Stichting de Woudreus en Stichting Behoud Schoorlse- en Noordkennemerduingebied een brandbrief aan de politieke partijen van de Provinciale Staten over het in een nieuwsblad verschenen artikel ‘Zware kritiek van oud directeur Staatsbosbeheer op houtkap’.

‘De werkwijze van Staatsbosbeheer brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen, en is bovendien strijdig met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer,’ staat boven de brandbrief in vette rode letters.

Volgens de stichting is de groeiende kritiek van belangengroepen en natuurorganisaties unaniem: onder het mom van ‘natuurherstel’ wordt de natuur in ons land juist in snel tempo compleet verwoest.

Voorbeelden te over: bij Doetinchem, Ruurlo, Schoorl, op Texel, in Overijssel, Drenthe en Brabant zijn en worden massaal bossen gekapt. Door het hoge stikstofgehalte van de grond (veroorzaakt door de intensieve landbouw) groeien er ondanks ‘herplant’ daarna vrijwel enkel nog braamstruiken en brandnetels. (1)

Ontbossing van bossen en steden, ook groenlinks Amsterdam

Op Twitter #bomenkap zijn tal van foto’s te zien van de ontbossing van ons land. ‘En straks weer klagen over droogte,’ geeft D.A. als commentaar. ‘Bossen zijn belangrijk voor de zoetwaterkringloop. Waar bos is, is regen. Waar geen bos is, is droogte. Ontbossing veroorzaakt klimaatverandering. En helaas, bomenkap gebeurt in heel NL.’

Ook in het linkse paradijs Amsterdam, waarvan een foto wordt geplaatst van een kompleet kaalgeslagen Frederik Hendrikstraat. ‘Waarom heet een partij eigenlijk GroenLinks wanneer zij al het groen uit deze Amsterdamse straat weghalen. Heel de sfeer is uit deze straat verdwenen,’ aldus C.A.. (2)

Bossen versnipperd voor biomassa stook, vervuilender dan steenkool

Belangrijkste reden is echter niet de natuur, maar ‘duurzame energie’ in de vorm van het verstoken van ‘biomassa’, waar jaarlijks tienduizenden tonnen houtsnippers voor nodig zijn (om over de ‘bijstook subsidie’ van de staat nog maar te zwijgen). En dat terwijl deze vorm van energie 15% vervuilender is dan steenkool, wat door de politiek in de ban is gedaan, ook al zijn de modernste centrales veel schoner dan voorheen.

Bijkomend gevolg van de massavernietiging van -CO2 opnemende- bomen is dat de insectenstand de afgelopen jaren met zo’n 70% is gedaald, waar de media en politici valselijk ‘klimaatverandering’ de schuld van geven. Zodat er nog meer bossen moeten worden gekapt om ‘duurzamer’ te worden, en bossen om deze bizarre reden in het voor de samenleving extreem kostbare Klimaatakkoord NIET als natuur worden gezien (als u het nog begrijpt…?).

Maar ‘tot nu toe probeert men ons vooral dood te zwijgen en neer te zetten als burgers die het echt bij het verkeerde eind hebben er helemaal niets van begrijpen,’ schrijft de stichting. Een treffende samenvatting van de inmiddels door vele gehate minachtende houding van de gevestigde orde partijen in Den Haag, niet alleen op het gebied van klimaat en energie, maar ook over andere omstreden zaken zoals de EU, open grenzen en massa immigratie.

NOS: ‘Leve de natuur, weg met het bos?’

Nota bene het extreemlinkse mediabolwerk NOS / Nieuwsuur besteedde er begin maart aandacht aan: ‘Leve de natuur, weg met het bos?’ De ontbossing in Nederland gaat verhoudingsgewijs nog harder dan in het Amazone gebied. Boosdoener: het gewraakte ‘Natura 2000’ plan, waarin werd besloten dat bomen moeten plaatsmaken voor heide en stuifduinen, oftewel kale vlaktes en bebouwing, zoals ook de NOS toegeeft.

Bossen gekapt voor 5G? Energiewapen?

Ella Ster schrijft op haar gelijknamige website dat de massale bomenkap ook in andere Europese landen wordt verricht, en mogelijk verband houdt met het toekomstige 5G netwerk, waar bomen obstakels voor zijn.

Ook op Xandernieuws hebben we al diverse keren geschreven over de mogelijke zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, alsmede voor de natuur, als 5G (nòg sneller internet, is dat nu echt nodig?) wordt uitgerold. Ella Ster denkt dat de 20.000 satellieten die hiervoor nodig zijn in werkelijkheid zullen worden gebruikt voor het realiseren van totale controle over de bevolking. Er zijn zelfs critici die zeggen dat 5G kan worden gebruikt als een onzichtbaar energiewapen. (3)

Complottheorie: Kale vlaktes voor toekomstige ‘Marrakesh’ steden?

Mogen we er voor de verandering nog een ander complottheorietje tegenaan gooien? Sommige lezers herinneren zich wellicht dat ik onlangs in een artikel op cynische wijze constateerde dat we ‘ruimte zat’ in ons land hebben voor de miljoenen verwachte migranten uit Afrika en het Midden Oosten, omdat iedere automobilist op de A2 of de A1 maar opzij hoeft te kijken om al die lege weilanden of uitgestrekte bosgebieden te zien.

Zou men in Den Haag wellicht kunnen redeneren dat als onze overgebleven echte natuur straks in naam van de ‘nieuwe natuur’ verwoest is en er voornamelijk uitgestrekte kale vlaktes zijn overgebleven, de weerstand om die bomvol te zetten met woningen en zelfs complete steden voor al die ‘Marrakesh’ nieuwkomers een stuk lager zal zijn? (De bouwwereld zal zich in zijn handen wrijven bij dit perspectief, maar u ook?)

Xander

(1) Gelderland. stateninformatie (PDF)
(2) Twitter #bomenkap
(3) Ella’ster*
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

35

 1. De CO₂ gekte neemt steeds groteskere vormen aan. Vanmorgen hoorde ik op NPO Radio 1 een gesprek over een nieuwe CO₂ heffing die zou moeten worden ingevoerd op producten. De redenatie achter dit verhaal is, dat als we de industrieën met een extra heffing opzadelen, deze hun activiteiten naar andere landen zouden kunnen gaan verplaatsen. Er ontstaat dan een oneerlijke concurrentie tussen de industrie hier en elders. Volgens wat ik tijdens dit gesprek hoorde, zou minister Wiebes dit het ei van Columbus vinden. De industrieën hebben er geen last van, en de consument betaalt! Daartegenover staat dan, dat diensten goedkoper zouden worden, dus lagere belasting op arbeid. Nou, ik geloof dat verhaal dus niet meer, want ik behoor bij die 4% van de bevolking die er dit jaar behoorlijk op achteruit is gegaan, net zoals al mijn collega’s en de overige bewoners van mijn straat.

 2. @Oma 12/04/2019 om 2:01 am

  U heeft volledig gelijk . Veel kledingmerken verstoppen een chip in hun kleding om te kunnen zien hoeveel van hun kleding op welk moment door welke winkelstraat loopt .
  En er is niemand die dit verbiedt , wat doen die Professoren moraal-ethiek eigenlijk ?

 3. Bomen zijn ziek, bomen onttrekken grondwater, bomen ondergraven funderingen en bestrating, dus moeten bomen weg. Men plaatst een bloembak of een verloederend perkje dat zwerfvuil en hondepoep aantrekt en toont dan met gelikte propaganda het groene denken binnen een kostenbesparende begroting. Maakt niet uit als de toekomstige stadsbewoners met een gasmasker moeten lopen wegens luchtkwaliteit: de electrische auto en het gasloze huis redden ons allemaal (en maken bomen overbodig).

 4. @Bundy en @Jo: inderdaad en….telecom providers kunnen ook perfect elk mobieltje van elke klant volgen door het signaal dat het toestel altijd uitzendt, zelfs als het uitgeschakeld is. Gestolen toestellen kunnen dus ook altijd opgespoord worden maar dat gebeurt niet. Je kunt je afvragen waarom niet…..misschien omdat dan het publiek pas beseft hoever de controle reeds gaat en we reeds intensief beloerd en getraceerd worden? Niet enkel door de overheid maar zelfs door de bedrijven.

 5. De mensen die dit bedenken en uitvoeren hebben zaagsel in hun kop, zal wel hoofd moeten zijn van de moderatie vrees ik

 6. @ Jo 11-04-2019 2:54 p.m
  Denk dat je volledig gelijk hebt . Wanneer je wordt staande gehouden is jouw I.D kaart gekoppeld aan 64 bestanden . Dit is mogelijk door de anti-terreurwetgeving .
  Hetzelfde geldt voor afluisteren waarvoor vroeger toestemming van de Officier van Justitie nodig was en hooguit een vergunning voor 24 uur werd verleend .
  Nu kunnen ze je naar willekeur 24 jaar stalken .
  2 : Heb net in een bos gekeken en het alternatieve complot- internet had wéer gelijk : ik zag massaal verdwenen bomen . Ben geen kenner maar de stronken waren aan de binnenzijde keihard .

 7. Alleen de slimste mensen blijven over en daar hoort de Nederlander niet bij.
  die zijn al zo ongeneeslijk gehersenspoeld dit volk heft zich zelf op prima toch.

 8. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat het wordt gedaan voor de totale controle van de mensheid door middel van satellieten en drones, en bossen staan daarvoor in de weg.
  Door mobiele telefoons kan een groot gedeelte van de mensheid nu ook al getraceerd worden, en denk echt niet dat bestanden van instituten niet aan elkaar gekoppeld zijn, nu al reeds ! En als dat nog niet zo is mogen ze bij elkaar in hun bestanden kijken. Privacy is een lachertje, alleen maar opgezet om de bevolking te misleiden en koest te houden.

  Big brother is watching you !!!

 9. Voordat de bomen worden omgezaagd worden ze gemerkt. Een boom met een roze stip is kappen en een blauwe stip is sparen. Dus overspuiten met blauwe lak. We zullen ze die boomhaters bij ‘( groen links en D66 ) Staats Bos Wan Beheer! Eerst massaal knuffelen ( https://www.wakkerpedia.nl/index.php?title=GroenLinks )
  We zijn over de volle breedte een volkomen gestoord land geworden. ( zou het komen door het onderwijs? De Mammoetwet waar Prod. Smalhout bij leven zo tegen heeft gefulmineerd:

  https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2008/02/prof-dr-bob-smalhout-over-de-bende-van-vijf/

  Hoe het ook zij. de klimaat tafels werden overwegend bevolkt door lieden met geringe rekenvaardigheid zoals de jessias:
  https://www.telegraaf.nl/video/2755097/klaver-maakt-domme-rekenfout

  Maar hoe is het mogelijk dat waar Nederland duizenden echte knappe koppen heeft op talrijke gebieden we het nu als moeten doen met de meest onnozele politici in jaren?
  Rutte III weg wezen voordat je ons hele mooie land volledig vernietigt! Weg wezen Klaver, Jette, Nijpels, want wie het volgende interview leest kan niet meer bevatten dat Nijpels regeringsverantwoordelijkheid heeft en voor een belangrijk deel ons mooie vaderland nu in de afgrond stort met zijn waanzin:

  Ed Raket en JFK: jeunes premiers:

  https://www.vn.nl/jesse-klaver-ed-nijpels-jeunes-premiers/
  https://www.vn.nl/jesse-klaver-ed-nijpels-jeunes-premiers/

 10. @Peter: 1:25 AM. Hoed af voor U Peter. Ik ben het geheel eens met uw reactie. Gelukkig regeert de Here, de God van Abraham, Izaak en Jacob! Amen.

 11. Voor het milieu de natuur verwoesten….zoals steeds de boel omkeren om het kwaad en vooral de hébzucht/winstbejag te kunnen rechtvaardigen. Komt telkens en telkens weer terug.
  Islam terreur bestrijden door eigen volk te terroriseren met pest regelneverij, criminaliteit bestrijden door criminelen te pamperen, discriminatie bestrijden door moslims voorkeuren te geven en zo eigen volk te discrimineren…grondwettelijke gelijkheid weetjewel?
  Frappant in deze was deze week de uitspraak van een belgische rechtbank voor een crimineel die vorig jaar een kind van 5 jaar doodreed en vluchtmisdrijf pleegde. Zowel de dader als de slachtoffers (moeder met 2 kinderen) waren allochtonen/moslims. De dader reed zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Zware straf: 7 jaar cel en 8 jaar rijbewijs kwijt omdat…de slachtoffers allochtoon/moslim waren wánt autochtone slachtoffers die worden doodgereden door allochtone recidivisten van vluchtmisdrijf, gekend door het gerecht en vaak al een ellenlang strafblad hebben, worden steevast vrijgesproken.
  Je kan niet meer langs deze schandelijke discriminatie kijken en iedereen moet wel tot de conclusie komen dat niet elk leven dezelfde waarde heeft voor justitie…een autochtoon leven is minder waard.
  Maar ik wijk af…
  Telkens liegt en misleidt de politiek, met valse voorwendselen om net het tegenovergestelde doel te bereiken: bomen kappen voor de klimaatleugen en duurzame energie die er niet zal zijn.
  Doel: enkelingen rijker maken, natuur verwoesten om op termijn de bevolking te verarmen en te chanteren met ontoereikende energie voorziening. Daarbij krijgt de bevolking dan ook nog de schuld omdat de staat hen opzettelijk afhankelijk heeft gemaakt van energie.

 12. Word het vechten of vluchten? Extreem groen heeft ons in een houdgreep, precies zoals Soros en consorten het willen. In de US wordt de nieuwe generatie Democraten al klaargestoomd in de vorm van Beto en AOC die beide afzonderlijk van elkaar dezelfde boodschap verkondigden: “als we nu niet rigoureus ingrijpen bestaat de aarde over 12 jaar niet meer”. Benieuwd wanneer we dit dogma een Klaver of Jetten horen zeggen.

 13. @Nieuw Begin: 11.34. pm. Ik had zelfs ergens gelezen dat de kosten bijna 1000 miljard Euro zouden zijn. Enfin, maar U heeft gelijk, dit brengt ons aan de bedelstaf. Voorzichtige schattingen geven aan dat deze klimaatwaanzin, per woning ca. 50.000,- Euro zullen bedragen. Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje?

 14. In de gemeente waar ik in woon zijn na de laatste storm van 26 juli 2018 veel bomen gekapt. De bewoners stonden er nog net niet bij te juichen. Want vergis u niet, bomen zijn een last voor de truttige bevolking. De blaadjes waaien in hun tuintjes waar steeds minder groen in staat. Liefst plakken ze hun tuintje vol met enorme tuintegels met aan het randje een rijtje violen, de dwazen.

 15. De ware machthebbers weten dat Co2 een zeer schaars ( 0,003 % ) gas is dat broodnodig is voor de plantengroei . Al het voedsel is gegroeid door koolzuurgasassimilatie ; Co2 zorgt er voor dat b.v. een aardappel kan groeien en bij die groei komt zuurstofgas vrij .
  Wanneer je ernstig veel bomen kapt veroorzaak je dus zuurstof -( 21 % van de atmosfeer ) tekort .
  Bomen staan ook de doorgifte van het G5 signaal op de grond in de weg . De elite wil alle auto’s laten rijden op elektriciteit ,maar vooral ook met automatische besturing d.m.v. het G 5 signaal .
  Het ware effect van de bomenkap is inderdaad dat er minder zuurstof te ademen is én dat de mensheid volkomen doorstraald wordt .
  Dit in combinatie met de opeenhoping van het ingeademde aluminiumsulfaat uit de chemtrails zorgt voor menselijke” wandelende antennes” die tenslotte overlijden aan stralingskanker .
  Naar mijn mening weer opzettelijke dépopulatie uitgevoerd door de satanisten die deze wereld besturen , totdat er van bovenaf wordt ingegrepen . Deze misdaden zullen echt niet ongestraft blijven .

 16. De mens is helaas altijd al een grote vernietiger geweest in alles. Het verbaast mij dus niets dat dit door u geschreven meer dan prima artikel hierover rept, waarvoor dank. Gelukkig komt er een einde aan de arrogantie van de mens. Zo denken wij mensen dat wij het klimaat op aarde verpesten. Ja in zekere zin doen we dat ook voor wat de schoonheid ervan aangaat. Maar voor wat de verandering van het klimaat betreft? Daar zijn wij echt niet toe in staat, laat staan het tegengaan van wat er gaande is met het klimaat. Dat is veel te arrogant om te denken. Evenals (en dat is even iets anders) het zogenaamde verlengen van een leven van iemand die kanker heeft door een gezellig chemo kuurtje toe te dienen. We verlengen geen leven, we kunnen feitelijk niets toevoegen of afnemen aan een leven. We verpesten dus zoals gezegd schoonheid door de natuur te verminken en daarmee de diversiteit in de natuur. Het kappen ongelooflijke schoonheden van bomen, de co2 verpletteraars is te ziek voor woorden zij die de co2 kunnen reduceren worden “vermoord”. Waar is het zo goed narcistische GroenLinks? Wat zo grijs is als het maar kan zijn in dit debat?. Zij zwijgen en koketteren op de oh zo “grappige” eikeltjespyjama van hun narcistische leider die de schoolgaande kinderen hersenspoelt met zijn overtuiging (zwetspraat) aangaande het klimaat. Hoe heerlijk wegwuivend van alles is dit. Ze praten groen maar handelen gitzwart. Bah. Maar ja welke partij komt op voor de bossen en is tegen de enorme kaalslag en welke partij wil daar meteen een eind aan maken? Ik heb geen idee. Maar even eerlijk in mijn optiek is dit ook niet van belang. Ja logies ik ben voor een mooi bos met wonderbaarlijk mooie bomen, paddenstoelen, mos enz. kortom voor mooie natuur in al zijn facetten. Ja ik ben tegen het in mijn optiek domme ingrijpen van “onwetenschappers” om bossen te kappen voor…. Ja waarvoor eigenlijk. Heide?, stuifzand (woestijn?, kaalslag? Dat is toch dode grond?) om kleine hagedissen en andere kleine dieren weer een habitat te geven? Mijn hemel wat een domme blaasbalgen zijn het die alles denken te weten maar niets weten. Maar waarom vind ik het niet van belang? Dat is omdat deze wereld ten gronde zal gaan aan de heerschappij van de duivel. Kortom ik vind het erg, maar ben niet van deze wereld want die is van de duivel. Ik ben van de God van Abraham Izaäk en Jacob. T’ja ik zal hier wel commentaar op krijgen zo van; maar je leeft hier toch of weet ik veel wat. Ja ik leef hier en vind het ruk wat men met de natuur doet en trek het mij in die zin aan dat mensen, die zich machthebbers wanen, de Schepping kapot maken.
  Maar ik weet en dat is iets anders dan geloof, dat het allemaal goed komt. Wil niet zeggen dat je alles maar over je heen moet laten komen. Doet Xandernieuws ook niet. Laat je stem horen. Kom op voor de Schepping van God ook al zal je het in de eerste instantie lijken te verliezen, het geeft wel voldoening als je mag weten dat het goed komt. Geloof het, jij bent de echte wetenschapper omdat jij denkt en handelt vanuit jouw gevoel en niet uit gehersenspoelde docenten die jou ook zo graag willen hersenspoelen.

 17. Dan te bedenken dat hele klimaat histerie geen idee waar die CO2 heffingen op slaan.
  Okay we moeten goed voor onze planeet zorgen. Zorgen voor groen en ander leven zoals die yt van tegenstander 5G apocalipse ook een goed voorbeeld 🙂

  Maar volgens mij slaat de westerse beschaving de plank volledig mis.

  Wat betreft klimaat plannen
  Mijn simpele verstand zegt zon bepaald met oceanen als soort regulators (waterdamp)
  Volgens mij een grotere factor dan CO2.
  En natuurlijk hebben we natuur (bomen planten etc nodig)

 18. Klaver, Jette , Nijpels, Wiebes:
  Nederland van het gas af
  De hele wereld gaat juist aan het gas!
  Kosten per woning aan isolatie en overige maatregelen ( warmte pomp, zonnecellen, allerlei andere kosten)
  Bijna 7,75 miljoen woningen in NL. Per woning gemiddeld 40.000 euri. Totaal 310 miljard. Over tien jaar. Elk jaar dus 31 miljard.

  Wat een morbide luchtfietserij. Wie stop de waanzin?
  Als we nou eens massaal weigeren belasting te betalen, iedereen die het niet eens is met wat met Ons belastinggeld nu wordt door de linkse maffia?

 19. Geld, macht, onkunde, het maakt alles kapot.
  Nederland is al jaren verkeerd bezig, alles moet wijken voor meer geld in de kist, er moet immers gigantisch veel geld naar de EU en de uitkeringen, het woongenot van burgers komt op de laatste plaats.

  p.s. Xander, ik kom met de desktop via Chrome niet op jouw site, wel met de gsm en die heeft ook de Chrome browser, cookies gewist etc. Niets helpt. Enig idee?

 20. Volstrekte verdwazing bij linkse deugmensen. Feiten bestaan niet, enkel dogma’s.

 21. pure vernietiging van de natuur,is ook maar relatief,van wat,de aarde,alleen van de mens,dat is alles,de mens is allang verdwenen als de zon een nova wordt en de aarde opslokt,

 22. Maandelijks moeten er 5000 woningen erbij komen vanwege welkom .
  Dan moet je ook weten dat er ruimte voor nodig is of zijn ze dit vergeten.

 23. al gore is er rijk mee geworden,en hij is er flink voor betaald,levend op zijn ranch met zijn prive vliegtuig,en wees niet bezorgd de aarde overleeft de mens wel,moeder aarde heeft nog 4 miljard+jaar te gaan,alles hersteld zich wel weer,na de mens,piet

 24. Dat de insecten en bijen verdwijnen is al sinds 2004 aan de gang elk jaar heb last van dode bijen volken, ze zijn dan totaal verdwenen of verzwakt dat komt door het uitrollen van UMTS waar de roverheid miljarden aan verdiend en totaal geen richtlijnen bestaan voor maximale amplitude elke profeider doet maar wat en de vermogens stappelen als maar verder op en de kleine vogels neemt ook elk jaar verder af. G 5 wordt een ramp dan leven we met elkaar in een magnitron

 25. Beste mensen,

  Het zijn ” Gore Schoften” die dit wereldwijd op hun geweten hebben!
  Dus ook hier in Nederland!!!!!
  Ik raad u met klem aan naar de documentaire te kijken genaamd:
  5G Apocalypse – De Extinctie Event tijdsduur 1:17.56 minuten:
  https://youtu.be/ol3tAxnNccY

  Alles, maar dan ook alles wordt u in deze film duidelijk gemaakt van wat er al is en wat de onmenselijke plannen zijn……

 26. Afrikaanse Bosjes-mannen worden dan nu eindelijk Nederlandse struikrovers
  🙂 🙂 🙂

 27. Geen wonder dat er meer CO2 in de lucht zit –> is een belangrijke voedingsbron voor de fotosynthese. In ruil daarvoor krijgen wij er dankbare zuurstof voor terug.
  Ik vraag me af hoe “ze” het klimaatprobleem nog steeds bij de burger kunnen neerleggen, terwijl “ze” ontiegelijk snel bezig zijn om het hele klimaat te verklo…. .
  En wij maar dokken.

Comments are closed.