De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat 

De ‘Borg’ uit de sf serie Star Trek – Voyager. Qua uiterlijk zal het zo’n vaart vermoedelijk niet lopen, maar een dergelijke samensmelting tussen mens en machine in een ‘hive mind collectief’ is wel degelijk een bloedserieuze technologische ontwikkeling.

—————————————————————————————————————————————–

De gestage wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bio- en nanotechnologie en synthetische biologie zullen, gecombineerd met investeringen door bedrijven en de overheid, al in de komende jaren de eerste ‘verbeterde’ mensen de straat op sturen. Uiteindelijk zullen de culturele en maatschappelijke krachten zo sterk worden, dat niemand nog zal kunnen ontkomen aan het laten ‘sleutelen’ aan jezelf en ingeplugd te worden in het systeem – tenzij hier een enorme prijs voor betaald wordt, namelijk totale uitsluiting en zelfs gebrandmerkt worden als antisociale crimineel. Paranoïde? Nauwelijks. In de hoogste politieke en wetenschappelijke kringen wordt al jaren het verbinden van de hele mensheid tot één groot gemeenschappelijk door A.I. gecontroleerd bewustzijn aangekondigd en voorbereid.

In deze volgende ’techno-dimensionale spirituele oorlog’ update bespreken we hoe het samengaan van mens en machine van de ontwikkelings- naar de realisatiefase is gegaan. Overigen werd al in het boek Human Dignity in the Biotech Century (Menselijke Waardigheid in de Biotech Eeuw) (2007) voorspeld dat de druk op mensen in alle lagen van de bevolking om zich te laten ‘verbeteren’ enorm zal worden, ongeacht genoten opleiding en levensovertuiging.

Deze ‘verbeteringen’ zullen naar alle waarschijnlijkheid beginnen in het leger. Militairen zullen, nadat de overheid miljarden heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van de tech, zich zeer waarschijnlijk niet kunnen beroepen op ‘gewetensbezwaren’, en simpelweg geen andere keuze hebben dan implantaten te accepteren. Zeker als het ook in de burgermaatschappij normaal wordt je te laten implanteren / injecteren, zullen dissidenten daardoor steeds meer moeite hebben met het vinden van een baan, omdat de overheid en bedrijven veel liever zullen werken met ‘verbeterd’ en dus efficiënter personeel.

De ‘Borg’

Steeds grotere groepen mensen zullen cyborgs worden – CYbernetische ORGanismes, mensen die veranderd zijn door de inbreng in hun lichamen en zelfs hersenen van moderne technologieën. Zodra er een netwerk van cyborgs ontstaat zal de noodzaak om harmonieus samen te werken toenemen, wat de introductie van technieken die menselijke emoties kunnen beïnvloeden en controleren tot gevolg zal hebben. Dit zal in toenemende mate centraal geregeld en bestuurd worden, wat de efficiëntie van verbeterde mensen alleen maar verder zal verhogen.

Hoewel iedereen zichzelf nog steeds als autonoom zal beschouwen, zal het individuele gedrag in werkelijkheid almaar strakker gecontroleerd en bestuurd worden. Met iedere nieuwe verbetering gaat de ‘nieuwe’ mens meer en meer lijken op de ‘Borg’, een in diverse Star Trek science-fiction series en films voorkomend ras van cyborgs die ooit volledig menselijk waren, maar door nanotechnologie werden aangepast en verbeterd en met elkaar werden verbonden tot een groot ‘collectief’. Iedereen die – zonder uitzondering gedwongen – lid wordt van dit collectief verliest zijn totale individualiteit ten bate van het grote geheel. Zelfs de gedachten van een ‘borg’ worden door alle anderen gehoord.

Mensheid in de toekomst één ‘collectief’

Als u denkt dat dit allemaal veel te fantastisch klinkt, of dat deze ontwikkeling nog eeuwen van ons vandaan ligt, bedenk dan dat NBIC (Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatie technologie en Cognitieve Wetenschap) directeur Mihail Roco al in 2002 in het Amerikaanse overheidsrapport Converging Technologies for Improving Human Performance (Het Bundelen van Technologieën voor het Verbeteren van Menselijke Prestaties) schreef dat de mensheid in de toekomst inderdaad als één enkel, wijd verspreid en met elkaar verbonden ‘brein’ zal gaan functioneren: 

‘Een netwerk-maatschappij van miljarden mensen zou ten opzichte van een individueel persoon net zo complex kunnen zijn als één persoon is ten opzichte van een enkele zenuwcel. Van lokale groepen die bestaan uit met elkaar verbonden verbeterde individuen tot een wereldwijde collectieve intelligentie, zouden belangrijke nieuwe capaciteiten voortvloeien uit dit soort door NBIC technologieën ontstane relaties… Een dergelijk collectief sociaal systeem zou absoluut niet onnatuurlijk zijn en vergeleken kunnen worden met een groot soort biologisch organisme… We stellen ons een menselijke verbondenheid voor die gedreven zal worden door een aan elkaar gekoppeld virtueel brein dat bestaat uit de gemeenschappen op Aarde, en dat samen streeft naar intellectueel begrip en de verovering van de natuur.’

Wat weigeraars te wachten staat

Nergens zal de strijd tegen de biologische verandering van de mens en de integratie met machines heviger zijn dan in kringen waar transhumanisme wordt gezien als een rechtstreekse aanval op Gods oorspronkelijke schepping en/of de vrije menselijke geest. Deze mensen zullen ten koste van alles proberen om hun menselijkheid te behouden.

De strijd die de komende jaren tegen deze onafhankelijk en vrij blijvende mensen dreigt los te barsten zal echter niet alleen van buitenaf komen, maar ook van binnenuit. Als voorbeeld springen we even 7 jaar in de toekomst, als veel van deze nieuwe nanotechnologieën (en deze verwachting is gebaseerd op de huidige feitelijke ontwikkelingen) zijn en worden ingevoerd, en uw middelbare schoolkind Michelle thuiskomt van haar eerste dag op haar nieuwe school:

‘En, hoe ging het vandaag?’ vraagt u met een glimlach. 

‘Wel okee,’ zegt ze. ‘Maar de kinderen hier zijn zelfs nóg slimmer dan op mijn vorige school.’ Dan zwijgt ze, wetend dat opnieuw smeken om net zoals de meeste van haar klasgenoten óók geïmplanteerd en verbeterd te mogen worden alleen maar meer ruzie zal veroorzaken, iets dat steevast het gevolg is als u met haar over dit onderwerp praat. Hoe kan ze u duidelijk maken wat het is om zelfs maar probéren mee te komen met de transhumans? Het feit dat de meeste transhumane studenten een IQ hebben dat hoger is dan van Einstein en cum laude zullen afstuderen als ze nog maar half zo oud zijn als zij, maakt uw bezwaren tegen verbeteringen in haar ogen onnodig en belachelijk. 

Ze begrijpt het niet. In het nieuws, advertenties, magazines en tv-programma’s wordt voortdurend gewezen op de grote voordelen van je laten implanteren, injecteren en verbeteren. Zelfs uw huisarts probeert u te overtuigen, en spoedig krijgt u waarschijnlijk bezoek van de afdeling Jeugdzorg. Vanaf 2029 worden ouders die weigeren hun kinderen te laten verbeteren namelijk worden beschuldigd van verwaarlozing en mishandeling, waardoor hun kinderen gedwongen in pleeggezinnen zullen worden geplaatst. Michelle hoopt net als u dat het zover niet zal hoeven te komen. 

Was u maar zoals de gelovigen van de nieuwe samengevoegde wereldreligie, die tijdens de eerste verbeteringshype tussen 2025 en 2028 de nieuwe technologieën omhelsden en hun leerstellingen baseerden op het universalistische principe van de ‘perfecte moraal’ en de goddelijke plicht om ‘genezers’ en ‘wereldverbeteraars’ te zijn. In dat opzicht vindt Michelle uw principes over een ‘oorspronkelijke mens’ en ‘goddelijke orde’ maar ouderwets en achterhaald, omdat het tieners zoals zij met een grote achterstand opzadelt.

Daarom wijst ze er telkens op dat haar klasgenoten niet alleen creatiever en véél sneller van begrip zijn, en hele boeken in slechts enkele minuten tijd kunnen lezen en volledig kunnen onthouden, maar ook dat zij er dankzij de verbeteringen veel mooier en perfecter uitzien. Ook praten ze voortdurend over een heel lang en dankzij de technologie misschien zelfs wel eeuwig leven, en hebben ze het over hun ‘volgende bestaan’. Eén klasgenoot weet nu al dat hij eerst advocaat wil worden, daarna een glasblazer en daarna een nanochirurg. 

Ook vertelde ze u hoe ze zag dat één van haar nieuwe vrienden tijdens het joggen op de grond viel en een lelijke snee in haar knie opliep. Uw dochter wilde haar snel naar de eerste hulp brengen, maar haar vriendje hoefde slechts naar de open wond te kijken en zich erop te concentreren, waarna deze al na enkele minuten stopte met bloeden. Daarnaast was haar vriendin sowieso gevaccineerd tegen pijn, zodat ze nauwelijks iets van de verwonding gevoeld had.

Verder staan haar nieuwe vrienden voortdurend met elkaar in contact en delen ze elkaars gedachten, ongeacht hoever ze bij elkaar vandaan zijn. Zelf noemen ze het ‘onzichtbaar appen’. Het lijkt wel telepathie. Ook hebben ze de rare gewoonte hun hoofden schuin te houden op het moment dat ze met hun brein contact maken met het internet en wachten totdat de door hen opgevraagde informatie draadloos in hun hersenen gedownload is. Ze kunnen zelfs een week lang zonder slaap, en maken er grapjes over om hun bedden maar te verkopen omdat ze deze zo weinig gebruiken. 

Ondanks het feit dat haar verbeterde klasgenootjes met haar meeleven omdat ze er tenslotte ook niks aan kan doen dat ze biologisch en mentaal gehandicapt is, haat uw dochter het dat ze een ‘gewone’ wordt genoemd. Dat voelt zó minderwaardig. En dan was er ook nog die jongen met wie ze uit wilde, totdat ze ontdekte dat relaties tussen ’transhumans’ / ‘verbeterden’ en ‘gewonen’ al twee jaar lang door de overheid zijn verboden. Ze kon wel in de grond kruipen, zó schaamde ze zich voor hem. 

Inmiddels heeft ze besloten om maar niet meer in discussie te gaan met u. Immers, volgend jaar wordt ze 18 en dan kan ze een beroep doen op het overheidsprogramma voor ‘Achtergestelde Studenten’, zodat ze financiële hulp krijgt als ze besluit zichzelf alsnog te laten verbeteren. Goed, het zal niet veel meer zijn dan een niveau-1 genetische verbetering met daarbij een standaard bluetooth extra-cranionale (buitenschedelijke) cybernetische communicator, maar het is tenminste een begin. Dat u haar zult voorhouden dat deze verbeteringen en veranderingen haar niet langer volledig menselijk zullen maken en haar in de Luciferiaanse Nieuwe Wereld Orde zullen doen integreren, zal haar waarschijnlijk niet van gedachten doen veranderen. En omdat ze 18 is kunt u wettelijk niets meer doen om haar tegen te houden…

CEO Nokia: Mensen worden in komende jaren met smart gadgets geïmplanteerd

Als u nog steeds denkt dat dit voorlopig allemaal toekomstmuziek is: de CEO van Nokia, Pekka Lundmark, bevestigde tijdens de recente World Economic Forum bijeenkomst dat mensen in de komende jaren met allerlei smart gadgets zullen worden geïmplanteerd, zodat bijvoorbeeld aparte smartphones op een keer niet meer nodig zijn.

In de tussentijd ontwikkelt de 5G tech zich verder naar 6G, dat volgens Lundmark in 2030 het nu nog in opbouw zijnde 5G netwerk zal hebben vervangen en permanente ‘real time’ connectie, controle en aansturing mogelijk zal maken (2). Eerder kondigden Klaus Schwab (WEF) en Elon Musk aan dat de mensheid zal worden geïmplanteerd en/of geïnjecteerd met (nano)chips.

 

Of de mRNA-geïnjecteerde pre-cyborg mensheid deze ware en zeer indringende boodschap nog tot zich wil en kan nemen, en er niet nu al door nanotech beïnvloeding en controle van afgesloten is, zal de komende jaren, als de laatste fase van de ‘eindtijd’ gaat losbarsten, blijken.

 

Xander

(2) Prime Business

Zie ook o.a.:

06-06: Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’?: ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd’ 
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar
29-05: Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten 
15-05: ‘Veel christenen en andere spirituelen zijn besmet met religieuze demonen’
08-05: De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn 
09-02: Foton radar in ontwikkeling waarmee menselijk lichaam op grote afstand kan worden gescand ( / Nieuwe tech draagt bij aan smart grid dat onze hele planeet in een grote digitale gevangenis verandert waaruit ontsnappen onmogelijk is)
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)