Biological Psychiatry studie: Spiritualiteit mensen nu aangetoond in specifiek hersendeel

—————————————————————————————————————————————–

Bevindingen wijzen erop dat genezing en spiritualiteit inderdaad met elkaar verbonden zijn – In 2015 stelden andere researchers al eens het verband vast tussen een slechtere gezondheid en het geloof in een straffende God

—————————————————————————————————————————————–

Het vakblad Biological Psychiatry heeft een studie gepubliceerd waarin researchers voor het eerst aantonen dat spiritualiteit en religie niet zomaar wat vage ontraceerbare gevoelszaken zijn, maar in een specifiek hersendeel huizen dat één van de oudste en best bewaarde ‘evolutionaire’ structuren in het menselijk brein is. De bevindingen weerspreken de in de wetenschap algemeen geldende aannames dat zaken zoals spiritualiteit niet te bewijzen en in biologisch opzicht daarom nutteloos zouden zijn, ondanks het feit dat ruim 80% van de wereldbevolking zichzelf religieus of spiritueel vindt. Klaarblijkelijk blijkt spiritualiteit geen randzaak, maar juist een cruciaal kernonderdeel te zijn dat ons functioneren als bewuste levende wezens definieert.

Onderzoekers gebruikten in het verleden vaak functionele neuro-imaging (hersenscans) om te zien welke hersendelen tijdens bepaalde (spirituele) activiteiten actief worden. Daar kwam echter nooit een duidelijk beeld uit.

Michael Ferguson, Ph.D. en hoofdonderzoeker bij het Brighams’ Center for Brain Circuit Therapics, besloot het samen met enkele collega’s over een andere boeg te gooien. Zij gebruikten een technologie die lesion mapping wordt genoemd, waarmee normaal gesproken hersenbeschadigingen worden opgespoord. Dit stelde hen in staat om complex menselijk gedrag te koppelen aan specifieke hersencircuits.

Spiritualiteit verbonden met circuit dat angst, pijn, opoffering en liefde reguleert

Tijdens de studie werden 88 patiënten onderzocht bij wie een hersentumor moest worden verwijderd, en bij wie beschadigingen zich door het hele brein hadden verplaatst. Daarnaast werd er een controlegroep gevormd van meer dan 100 patiënten die tijdens de oorlog in Vietnam hersenletsel hadden opgelopen.

Aan de hand van ‘voor’ en ‘na’ vragenlijsten bleek dat het spirituele geloof bij 30 van de 88 patiënten na de operatie(s) was verminderd, bij 29 was toegenomen, en bij 29 niet was veranderd. Met behulp van lesion netwerk mapping lokaliseerde Fergusons team deze spirituele toestand in een specifiek hersencircuit dat gecentreerd is in het ‘periaqueductale grijs’, kortweg aangeduid als PAG.

Het PAG speelt een grote rol bij tal van functies, waaronder het omgaan met angst, pijnregulering, altruïstisch gedrag en onvoorwaardelijke liefde. ‘Onze resultaten wijzen erop dat spiritualiteit en religiositeit geworteld zijn in fundamentele neurobiologische processen, en diep verweven zijn in onze neuro-structuur,’ verklaarde Ferguson. ‘We waren verbaasd te ontdekken dat dit hersencircuit voor spiritualiteit gecentreerd is in een van de meest evolutionair bewaarde structuren in ons brein.’

Beschadigingen in hersencircuit hebben bij twee derde gevolgen voor spiritualiteit

Door beschadigingen worden de positieve en negatieve knooppunten (‘nodes’) in dit PAG circuit veranderd, wat bij ruim twee derde van de onderzochte personen gevolgen had voor hun spiritualiteit. Zo ontdekten de researchers in de wetenschappelijke literatuur diverse gevallen van patiënten die hyperreligieus werden nadat ze hersenbeschadigingen hadden opgelopen die de negatieve knooppunten in het PAG hadden beïnvloed.

Tevens bleken er overlappingen te zijn met beschadigingen die ander neurologische en psychiatrische symptomen veroorzaken. Beschadigingen die Parkinson veroorzaken doorsneden de positieve gebieden in het PAG circuit, net zoals beschadigingen die verband houden met verminderde spiritualiteit. Schade die waanbeelden en het Alien-handsyndroom (AHS) veroorzaakt doorsneed nu juist de negatieve gebieden, en wordt geassocieerd met toegenomen spiritualiteit en religiositeit.

‘Dit is geen bewijs dat religie een waanidee is, maar spiritualiteit juist diepe wortels heeft’

Ferguson benadrukte dat het belangrijk is dat deze bevindingen niet worden uitgelegd als bewijs dat religie een waanidee is, dat historische religieuze figuren leden aan AHS, of dat Parkinson ontstaat door een gebrek aan geloof. Integendeel, ‘onze resultaten wijzen juist op de diepe wortels van spiritueel geloof in een deel van ons brein dat veel belangrijke functies omvat.’

De auteurs van de studie wijzen erop dat er niet veel informatie is over de opvoeding van onderzochte patiënten, die van invloed kan zijn op spiritueel geloof. Wel kwamen de meesten patiënten in beide groepen uit overwegend christelijke culturen. Om vast te stellen of de constateringen inderdaad voor iedereen gelden, zouden er daarom ook studies met mensen van andere achtergronden en religies moeten worden verricht.

Genezing en spiritualiteit waren overal in culturen en beschavingen een eenheid

Het team is eveneens geïnteresseerd in het ontwarren van religiositeit en spiritualiteit, om zo inzicht te krijgen in de hersencircuits die de vele verschillen (in spiritualiteit) zouden kunnen veroorzaken. Ferguson hoopt zijn bevindingen klinisch te kunnen gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, zoals het proberen te begrijpen van de rol die spiritualiteit en medeleven kunnen spelen tijdens de behandeling van patiënten.

‘Geneeskunde en spiritualiteit zijn nog maar kort van elkaar losgebroken,’ vervolgde Ferguson (met name in het Westen – X.). ‘Overal in culturen en beschavingen lijkt er een perenniale (langdurige) eenheid te zijn tussen genezing en spiritualiteit. Ik ben geïnteresseerd in de mate waarin ons begrip van hersencircuits kan helpen om wetenschappelijk gegronde, klinisch te gebruiken vragen kan vormen over hoe genezing en spiritualiteit elkaar wederzijds kunnen helpen (lett. ‘co-inform’).’ (1)

In hoeverre hebben straling, medicijnen en vaccins invloed op onze spiritualiteit?

Persoonlijk ben ik vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre externe invloeden zoals kunstmatige elektromagnetische straling (zoals telecom frequenties e.d.), medicijnen en vaccins van invloed zouden kunnen zijn op het functioneren van het PAG circuit en de mate waarin mensen in staat zijn spiritueel / religieus te zijn, dus zeg maar contact te hebben en te houden met ‘hogere machten en dimensies’.

(Zie in dit verband o.a. onze artikelen van 24 mei: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd; 6 juni:  Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen en 24 februari:  Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken).

Slechtere gezondheid door geloof in straffende God

In 2015 stelden researchers van de Universiteit van Missouri al eens een verband vast tussen negatief spiritueel geloof en het hebben van meer pijn en een slechtere fysieke en mentale gezondheid. Gerichte interventies die erop zijn gericht om negatief spiritueel geloof tegen te gaan zouden de algehele gezondheid van mensheid kunnen verbeteren. Neuropsycholoog Brick Johnstone wees in dit verband op de slechtere gezondheid van sommige mensen die geloven in een God die je straft als je iets verkeerd doet of denkt.

Bijna 200 mensen die leden aan tal van aandoeningen – waaronder kanker, hersenletsel en chronische pijn – werden onderzocht op de invloed van hun geloof of spiritualiteit op hun gezondheid. Degene in de negatieve groep bleken veel meer last te hebben van pijn en een slechtere fysieke en mentale gezondheid. Degenen met een positieve spiritualiteit (geloof in een liefdevolle God die vergeeft) hadden een betere gezondheid, maar ook bij hen bleek zelfs het kleinste beetje negatieve geloof* de gezondheid al negatief te beïnvloeden. (2)

* Voorbeeld: ‘Als ik het niet goed genoeg doe of zelfs maar een beetje twijfel aan mijn geloof en/of mijn kerk, val ik bij God uit de gratie.’ Dit negatieve, op angst gebaseerde geloof in een straffende God (‘je moet wel dit-en-dat geloven en zus-of-zo doen, anders ga je naar de hel’) vormt feitelijk de basis van zowel het Jodendom, het christendom als de islam, en is sinds de tweede helft van de vorige eeuw tot in de perfectie vermomd in het christelijke ‘geluksevangelie’ of ‘voorspoedsevangelie’, dat de situatie waarin je in dit leven verkeert – welvaart of armoede, ziekte of gezondheid, succes of mislukking – koppelt aan de mate waarin je in God gelooft / op God vertrouwt.

‘Er is in de liefde geen vrees’

Uit bovenstaande onderzoeken komt echter naar voren dat het verband wel eens andersom kan zijn, namelijk dat het (door middel van angst voor de hel afgedwongen) geloof in een straffende God juist lichamelijke en psychische problemen veroorzaakt, zeker als bedacht wordt dat die straffende God dan ook nog eens op navrante wijze wordt gepresenteerd als de ultieme bron van liefde. Toch staat in de bijbel: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.’ (1 Joh.4:18).

Kortom: gelovigen die andere mensen nog steeds proberen te overtuigen met hun eigen visie op geloof in God door hen impliciet of expliciet te dreigen met straf, hel en eeuwige verdoemenis als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, brengen die boodschap niet uit liefde, maar uit angst. Dat die angst vervolgens door velen wordt gepresenteerd als ‘liefde’ onderstreept naar mijn overtuiging hoe immens de afdwaling is van het oorspronkelijke ‘God is Liefde’ principe (1 Joh.4:8), dat mensen had moeten bevrijden in plaats van knechten in een nieuw religieus slavensysteem.




Xander

(1) Medical Xpress via Principia-Scientific
(2) Medical Xpress
Afbeelding:  Gerd Altmann via Pixabay 

Zie ook o.a.:

13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden’
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken

2020:

19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
22-07: Team wetenschappers toont aan dat 5G mens in antenne verandert 

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
26-09: Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

17

 1. @Zeeuwse babbelaar. Helemaal mee eens als u schrijft: Religieus ben ´k niet, wel gelovig in de
  Genezende Kracht, van onze Schepper. Hij heeft mij altijd de weg gewezen in Zijn Woord.”
  Dat is ook mijn ervaring. Zie Psalm 32: 8-11.

  @Zo klaar met religie: Dank voor uw Ingezonden. Ik moest een lange weg gaan voordat ik hetzelfde kon zeggen als u nu nu hier schrijft. Tof!!!

  @willy. Eens met uw reactie. Ik was niet helemaal duidelijk. Opnieuw Paulus: Romeinen 10: 16…Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? 17 Zo is dan het Geloof uit het *Horen, en het *Horen door het Woord van Christus.

  @Wachter. Dank voor uw altijd vlijtig meelezen en reageren/bemoediging.

  @Dank aan Xander en Team voor het plaatsen van steeds boeiende onderwerpen!!!

 2. Kan me van jaren terug nog iets herinneren over een zgn. ‘God-gen’, wat dan spiritualiteit/geloof zou ‘verklaren.’
  Leek me toen al onzinnig, vroeger was ik atheïst, nu niet meer, genetisch ben ik toch echt nog hetzelfde.
  Ergens schrijft Prediker “Hij (God) heeft de eeuw(igheid) in hun (mensen) hart gelegd,” en God is geest.
  Om dan maar dit over de hele wereld aanwezige spiritueel besef vanuit materie proberen te verklaren is een doodlopend spoor.
  Spiritueel/eeuwigheidsbesef is door God gegeven, vandaar dat je het over de hele wereld en wereldgeschiedenis terugziet, in wat voor vorm dan ook.

  Waar ik mede van overtuigd ben is dat het geestelijke dit natuurlijke kan beïnvloeden. Hebreeën 11 “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” God is niet onderworpen aan materie, de Schepper staat boven het geschapene. Vandaar daar dat de bijbel “bijvoorbeeld spreekt over genezingen als “gaven van de Geest (God).” Het natuurlijke kan het geestelijke niet onderwerpen, omgekeerd wel.

 3. @Ramshoorn: Inderdaad geloof is een gave, maar je moet onderscheidt maken, we geloven elke dag, we geloven de dokter, de apotheker, we geloven dat iemand de waarheid spreekt, dat is het natuurlijk geloof, dat iedereen heeft, iedereen kan geloven dat is geen gave. Wat Paulus bedoelde was een speciale uitgeruste gave die duidelijk apart vermeld staat in zijn brief aan de Korinthe. Geloof is in staat tot groei schreef Paulus, en dan krijg je de gave van geloof, maar die discussie is beter voor geloofsforum. dus ik ben het dit keer niet zozeer met je eens, ieder mens heeft het vermogen tot geloof, dat is geen gave. shalom

 4. Religieus ben ´k niet, wel gelovig in de
  Genezende Kracht, van onze Schepper.
  Hij heeft mij altijd de weg gewezen in Zijn Woord.
  Kom wel uit een protestants, medisch
  specialistisch nest.
  En heb de gezondheidszorg, ten nadele zien veranderen
  in een consumptie ´fabriek´.
  Hoe meer pillen en kuren er worden voorgeschreven,
  hoe beter…
  Nee, nee, bij velen bereikt men hierdoor het
  tegenovergestelde !
  Nog meer ellende en fysieke achteruitgang.
  Het gevolg van de vele bijwerkingen, die enorm kunnen
  tegenwerken.

 5. Gods Woord is mijn persoonlijke Rustgever.
  En wat medisch weldegelijk een feit is…
  Rust, een ontspannen ziel heeft een enorme
  Heilzame werking op ons fysieke stelsel.
  Ruim twintig jaar geleden, was ikzelf medisch eigenlijk
  opgegeven door de medisch specialisten.
  Heb een aantal specialistische operaties ondergaan, géén chemokuren,
  géén bestralingen…Wel jarenlange medicatie.
  En na dus een lange weg, wéér gezond door het leven.
  Niet meer onder behandeling en nu ruim een jaar vrij van medicatie.

 6. @Sultan ; bedankt voor je reactie, wat ik schreef is wetenschappelijk bewezen. Maar dat wil niet zeggen dat God niet bestaat? Dat heb ik niet geschreven. God heeft ons brein zo gemaakt dat er ergens in onze hersenen iets is dat naar een buitenaards wezen verlangt, God is niet van deze wereld. Maar ik begrijp uw reactie zeer goed hoor!!! Shalom

 7. Religie is een kwalijke uitvinding van de mens. Heeft niets van doen met de persoonlijke relatie met en geloof in Jezus als zoon van God. Religie is een verzameling verplichtingen om macht uit te oefenen, dus nu net niet wat Jezus deed. Hij liet iedereen vrij in het maken van keuzes. Net als die moordenaar aan het kruis die mee mocht naar het paradijs. Toen bestond de Bijbel nog niet eens, moet je nagaan. Alleen geloof leidt tot behoudenis, niet het kerkstatuut. Religie is fout.

 8. Paulus leert dat *Geloof-*Geloven niets met hersens/brains te maken heeft.
  Geloof is een Gave van JHWH/God. Hij formuleert dan ook kort en krachtig zijn stelling:

  Efeziërs 2:8…Want door *Genade zijt gij behouden, door het *Geloof, en dat Niet uit uzelf:
  Het is een Gave van God; 9 niet uit werken, [zoals roomsen beweren] opdat niemand roeme!!!

 9. God heeft de mens naar Zijn evenbeeld geraakt en door de zondeval zijn we veel verloren.
  Na de zondeval tot de wet regeerde de dood, Vanaf de wet regeerde de wet en vanaf de opstanding van onze Heiland regeert de Genade. En net als Henoch mogen we wandelen met God! En ik geloof inderdaad dat dit een deel in onze hersenen is. Maar vergeet niet dat naast hart en verstand er ook een ziele-leven is waar we ons ‘gevoel’ uit halen. in veel gevallen regeert onze ziel ipv onze Koning in ons hart.
  Daarom mogen we het Woord van God hebben. En zoals in de Hebreenbrief staat:
  Het woord van God is levend en krachtig als een scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen van gedachten het hart..
  Zo blijkt maar weer hoe nodig we de Bijbel hebben en onderwijs nodig hebben om in vrede en blijdschap met onze Heiland te leven. Zonder angst!

  \akt tussen merg en been (erg pijnlijk ) en zo maakt dit zwaard ofwel het Woord scheiding tussen geest en vlees

 10. Tja. Dan nog rijst de vraag of dit hersendeel een zelfstandige bron is, of dat dit functioneert als een kanaal naar de bovennatuurlijke werkelijkheid zoals beschreven in de bijbel.
  En wat is spiritualiteit? Een vorm van geestelijk zweven? Je kunt heel nuchter en rationeel in de bijbel geloven. B.v. het boek Handelingen leest als een journalistiek verslag en zo kun je er ook in geloven.

 11. Ik heb door ervaring wijzer [Corona, Vaccinatiedwang, omstreden PCR-testen] niet zo’n hoge pet op van de hedendaagse wetenschap. Ik las: “Onderzoekers gebruikten in het verleden vaak functionele neuro-imaging (hersenscans) om te zien welke **hersendelen** tijdens bepaalde (spirituele) activiteiten actief worden. Daar kwam echter nooit een duidelijk beeld uit.”

  Dat kan wel kloppen. Volgens Salomo, een wijs man zijn het niet onze hersens die ons tot een gelovig persoon maken. Opvoeding, Bijbel en Israël wijzen wel een weg. Salomo kwam tot de slotsom in zijn Spreuken-bundel:

  Spreuken 23:26 (NBG51) Mijn zoon, geef Mij uw **HART, laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen. Psalm 86:11 (NBG51) Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in Uw Waarheid wandele; verenig **Mijn HART** om Uw Naam te vrezen.

 12. @ willy, beste
  Ben het helemaal met je eens ! . De mens heeft al sinds zijn bestaan een ‘stok’ nodig om zich staande te kunnen houden. Dat gezever over God, de heer of een schepper is zo’n houvast of steun om hedendaagse problematieken te kunnen weerstaan. Maar …. dat werkt zelfs niet omdat de menselijke psyche reageert op situaties in de huidige tijd ; wat gebeurt is, is gebeurt . De enige kracht die ons brein heeft is het geloof in eigen wil, vastberadenheid ( standvastigheid), doorzettingsvermogen en het relativeren van alles wat onze ego zou kunnen beschadigen en daar conclusies uit te destilleren ! Wie deze karaktereigenschappen niet heeft zoekt ‘elders’ (tevergeefs) troost. De naam : whatever ….

 13. Acht jaar lang kon ik niet echt op één been staan. Veroorzaakt door een TIA..het eerste jaar ging het grootste deel van de instabiliteit over. Maar hardlopen kon ik niet. In de douche moest ik leunen…om mijn voeten af te soppen. In november 20 , van de ene op de andere dag…genezen.
  Wonderen bestaan!

 14. Ik heb dat ook eens ergers gelezen dat de oorsprong van elke religie ligt in ons brein. We maken het ons zelf wijs. Wat ook bewezen is dat wie veel bidt het brein een bepaalde stof aanmaakt waarbij we ons gelukkiger voelen en onze bloeddruk daalt. Maar nogmaals dit heeft niets met God te maken onze hersenen maken ons dat wijs. een onderzoek in een klooster waar veel werd gebeden wees uit, dat die mensen ouder werden dan hun leeftijdsgenoten, gezonder waren, en meer vreugde in hun leven hadden, kwam dat nu door God. Neen, het ware onze hersenen die dat bewerkstelligen en in feite ons bedriegen. Anderen vooral bij katholieken waren dan weer heel ongelukkig omdat hun geloof en brein e-hun wijsmaakte dat ze zichzelf moesten geselen om hun zonde kwijt te geraken, onnozel nietwaar, maar het gebeurde echt tot op vandaag. zichzelf pijn doen om bij God te geraken, bangelijk gewoon. Dus een zeer goed artikel, ons brein kan ons zeker ook bedriegen, behalve God. shalom

Comments are closed.