Nog een oorlog? Verenigde Staten geven Israël groen licht voor aanval op Iran

Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken? En wat is die Tempel dan precies?

—————————————————————————————————————————————–

Onderneemt Israël actie voordat er Russische raketten in Iran worden opgesteld? – Israël en Iran spelen grote rol in elkaars eindtijd profetieën – Wordt de ware Mens en Messias met een vals eindtijd scenario buitenspel gezet?

—————————————————————————————————————————————–

Op de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de vele ingrijpende gevolgen hiervan voor de energie-, brandstof- en voedselprijzen werd op 31 maart een cruciale grens overschreden in het langdurige conflict tussen Israël (/ Saudi Arabië) en Iran. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Tom Nides. verklaarde afgelopen donderdag 31 maart dat Israël geen enkele blokkade meer van de VS krijgt opgeworpen als wordt besloten om Iran aan te vallen, zelfs niet als er onverhoopt toch een nieuwe nucleaire deal met de Islamitische Republiek wordt gesloten. Eerdere op handen zijnde Israëlische aanvallen op Iran werden altijd door Washington tegengehouden. Nu dat niet langer het geval is, lijkt een nieuwe oorlog, met vermoedelijk nog ernstigere gevolgen voor de wereld dan het conflict in Oekraïne, slechts een kwestie van tijd.

Al zo’n 15 jaar over en weer gedreig met oorlog

Al zo’n 15 jaar horen we van Jeruzalem dat het ‘slechts enkele maanden’ zal duren voordat Iran een kernbom heeft, en Israël daarom op het punt staat om de nucleaire installaties van het land te vernietigen. De mullahs in Teheran hebben namelijk al talloze malen openlijk bezworen het ‘Zionistische regime’ totaal te willen vernietigen; een risico kan het kleine Israël, dat ruimtelijk gezien geen enkele defensieve buffer heeft, zich niet wenst te veroorloven.

Die Iraanse kernbom is er – voor zover bekend – nog steeds niet, maar desondanks blijven dezelfde waarschuwingen en dreigementen keer op keer herhaald worden. Op zeker moment werd dat constante geschreeuw over en weer door weinigen meer serieus genomen. Dat neemt echter niet weg dat het gevaar dat zo’n aanval er alsnog komt minder op is geworden.

Het tegendeel is eerder het geval. Juist nu de wereld zijn aandacht op andere dringende zaken heeft gericht, en men er in het Westen gemakshalve van uitgaat dat een nieuwe (of herstelde) ‘nuke deal’ (JCPOA) met Iran er aan zit te komen, zouden de Israëliërs kunnen besluiten om van de situatie gebruik te maken door onverhoeds toe te slaan, zeker nu de allergrootste drempel hiervoor, het Amerikaanse veto (dat zelfs onder Donald Trump intact werd gehouden), voor het eerst in al die jaren is weggenomen.

‘Israëls handen zijn niet (meer) gebonden’

Afgelopen donderdag verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Tom Nides, tegenover Channel 12 dat de VS ‘niet verwacht dat Israël stil zit en helemaal niets doet’ als er een definitieve overeenkomst met Iran wordt gesloten. ‘We zijn hier heel duidelijk over geweest. Als we een deal hebben, dan zijn Israëls handen niet gebonden. En als we géén deal hebben, dan zijn Israëls handen zeker niet gebonden. Israël kan alle soorten acties ondernemen die nodig zijn om de staat van Israël te beschermen.’

Nides vervolgde dat president Joe Biden – die aan de ene nieuwe oorlog die hij begon (Oekraïne) er nog eens drie aan zou kunnen gaan toevoegen (Rusland direct, China, Iran) – er ‘alles aan doet om ervoor te zorgen dat Iran geen kernwapen krijgt’.

Iran heeft weinig reden meer om mee te werken

Sinds de terugtrekking van de VS uit het JCPOA in 2018 heeft Washington alle eerdere sancties tegen Iran opnieuw ingevoerd. Teheran heeft daardoor eveneens diverse afspraken ingetrokken, zoals een beloofde limiet op het verrijken van uranium en het testen van nieuwe ballistische raketten die in theorie kernwapens zouden kunnen vervoeren.

Iran was aanvankelijk bereid om zijn nucleaire technologische ontwikkeling aan banden te leggen, maar eiste garanties dat het niet net als Irak alsnog een invasie voor zijn kiezen zou krijgen, of net als Libië kapot zou worden gebombardeerd, of net als Syrië overspoeld zou worden met een door de CIA en Turkse geheime dienst getraind en bewapend terroristenleger (ISIS).

Maar nu Israël groen licht heeft gekregen om ongeacht wat voor deal dan ook naar eigen inzicht Iran aan te vallen, valt voor Teheran feitelijk de enige nog overgebleven reden om geen kernbom te bouwen weg. De strenge Westerse sancties tegen het land – die overigens met behulp van China en Rusland worden ontlopen – zijn immers nog steeds intact. (1)

Vluchtelingen uit Oekraïne en een top in de Negev

Half maart waren er al zo’n 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Israël aangekomen. De stad Jeruzalem verwacht er deze week nog eens 10.000, voornamelijk Joden (2). Of Israël zich dus al op korte termijn in een uiterst onzeker militair avontuur tegen Iran zal storten, is gezien het opvangen van zoveel nieuwe mensen nog maar de vraag.

Afgelopen zondag was er in de Sde Boker kibboets in de Negev een unieke top tussen ministers en diplomaten uit Israël, de VS, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Egypte. Saudi Arabië was ook uitgenodigd, maar bleef uit protest tegen het Amerikaanse voornemen om een nieuwe nucleaire deal met Iran te sluiten, weg. Ook zijn de Saudi’s boos dat president Biden geen wapens meer wil leveren voor de proxy oorlog die in Jemen wordt gevoerd met door Iran gesteunde Houthi rebellen, die er in geslaagd zijn om Saudische olie faciliteiten in onder meer Jeddah te beschieten en beschadigen.

Neemt Israël actie voordat er Russische raketten in Iran worden opgesteld?

Israël is als klein land bang dat het met een handjevol Iraanse kernbommen totaal zal worden vernietigd. Aan de andere kant bezitten de Israëliërs minimaal 80, maar volgens andere bronnen naar schatting 200 tot 300 nucleaire wapens, die deels op onderzeeërs zijn geplaatst. Israël is daarom altijd in staat om een aanval maximaal te vergelden, en Iran volledig in de as te leggen. Dit zal Teheran zich ongetwijfeld bewust zijn. Mede daarom is die in 12 tot 15 jaar al zo vaak aangekondigde oorlog tussen beide landen er nog steeds niet gekomen.

Volgens een onbevestigd bericht in maart zou het Kremlin hebben verklaard dat ‘Iran een cruciale rol zal spelen in de Russische nucleaire afschrikking’. Mocht dit kloppen, dan zou dit een regelrechte ‘game changer’ zijn die een Israëlische aanval in de toekomst onmogelijk maakt. Jeruzalem zou zich daarom wel eens gedwongen kunnen voelen om op korte termijn actie te ondernemen.

Mocht Israël inderdaad overgaan tot een rechtstreekse militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties, dan zal die operatie – waar het ruim een jaar geleden $ 900 miljoen voor reserveerde – hoogstwaarschijnlijk een veel grotere internationale oorlog in het Midden Oosten in gang zetten waarbij vermoedelijk ook de VS, de NAVO, Rusland en wellicht ook China bij betrokken zullen raken. Als de oorlog in Oekraïne op dat moment nog steeds aan de gang is, dan zou met recht van het begin van de Derde Wereldoorlog kunnen worden gesproken.

Israël en Iran spelen grote rol in elkaars eindtijd profetieën

Shi’itische moslims (hoofdzakelijk woonachtig in Iran en Irak) geloven dat in de eindtijd de 12e imam samen met Isa (de islamitische versie van Jezus) zal terugkeren om Israël en het Westen te verslaan, en wereldwijd de islam als enige ware religie aan de mensheid op te leggen.

Joden in Israël en christenen wereldwijd zien Iran juist als kernonderdeel van de Gog-uit-Magog coalitie (Ezechiël 38) die Israël zal aanvallen. Deze coalitie bestaat uit Magog, Perzië (Iran), Cush (Soedan), Put (Libië), Lydië (West Turkije) Gomer en Beth-Togarma (Turkije). Magog wordt bijna altijd uitgelegd als Rusland, maar in iedere serieuze klassieke Bijbelencyclopedie en – atlas is te lezen dat Magog niet in het huidige Rusland lag. Zowel Magog, Mesek, Tubal, Gomer als Beth-Togarma bevonden zich in Klein Azië, om precies te zijn de moslimrepublieken ten zuiden van Rusland (o.a. Turkije, Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidzjan).

De profeet Zacharia beschrijft hoe Israël deze massale islamitische aanval van alle kanten (beter bekend als ‘Armageddon’ (ook beschreven door de profeet Joël), alhoewel sommige uitleggers denken dat dit nòg een andere oorlog is) zal pareren met kernwapens, waardoor alle deelnemers aan deze coalitie zullen worden vernietigd (hoofdstuk 12 en 14).

Een Derde Tempel?

Alvorens het zover is verwachten met name evangelische- en pinksterchristenen eerst een vredesverdrag met Israël, waarna de Derde Tempel zou worden gebouwd. Voorbereidingen voor de constructie daarvan worden al decennia getroffen; zo liggen tal van gouden voorwerpen (zoals de Menorah) en ook priesterlijke gewaden al geruime tijd klaar, net als de ‘eerste steen’.

Met name orthodoxe Joodse groepen verwachten dat hun Messias deze Tempel – die misschien wel een ‘poort’ naar een andere, duistere dimensie is – gaat bouwen en vanuit daar over de wereld zal heersen. De genoemde christelijke groepen denken juist dat deze figuur ‘de antichrist’ is, die een gruwelijke vervolging zal beginnen tegen de overgebleven christenen, en daarna ook oorlogen zal voeren om de wereld aan zich te onderwerpen.

Wordt de ware Mens en Messias met een vals scenario buitenspel gezet?

De positie van Israël is bepaald niet onomstreden in zowel Joden- als christendom. Dat heeft mede te maken met het feit dat de infame Rothschild familie (zeg maar de satanische ‘farizeeërs’ bloedlijn) een grote vinger in de pap heeft gehad bij het ontstaan van de Joodse staat, en daar nog steeds heel veel invloed heeft. Volgens sommigen is het huidige Israël dan ook een ‘nep’ Joodse staat die enkel is bedoeld om ‘Armageddon’ en de komst van een valse Messias in scene te zetten, als een soort self-fulfilling prophecy.

Alhoewel er nog tal van onzekerheden zijn, lijkt het beleid en gedrag van Israël er met name in de laatste jaren op te wijzen dat het landje inderdaad enkel als een soort ‘vazalstaat’ van de Vrijmetselarij wordt gebruikt om opzettelijk een (vals) religieus eindtijd scenario uit te voeren, dat zowel christenen, Joden als moslims moet overtuigen dat de Apocalyps heeft plaatsgevonden en de ware Messias is teruggekeerd om het 1000 jarige vredesrijk op Aarde te vestigen.

Het is echter beslist niet ondenkbaar dat juist dit scenario een monstrueuze Luciferiaanse misleiding is om de mensheid voorgoed te binden aan die ‘echte’ valse Christus, de échte ‘antichrist’.

 

Xander

(1) The Unz Review
(2) Arutz Sheva
(3) DEBKA


Zie ook o.a.:

15-03: ‘Rusland gaat kernwapens in Iran stationeren’
01-02: Rusland beschermt Iraanse wapentransporten naar Syrië en laat Israël machteloos

2021:

26-12: Iran stuurt Israël kerstboodschap met vernietiging replica kerncentrale bij Dimona
28-09: Voor het eerst is de complete Israëlische legertop voorstander van militaire aanval op Iran
22-05: Pakistaanse politici roepen op tot kernaanval op Israël en vernietiging Europa door moslims (/ Turkse dictator Erdogan wil met internationale ‘vredesmacht’ Jeruzalem ‘bevrijden’)
22-04: (/ Iraanse krant riep op tot aanval op Israëlische kerncentrale)
05-04: …./ Chinese troepen naar Iran, dat raket presenteert die Berlijn kan raken
29-03: NAVO secretaris-generaal Stoltenberg wil agressievere opstelling tegen Rusland en China
04-02: Israël reserveert ruim $ 900 miljoen voor militaire aanval op Iraanse kerninstallaties
27-01: Israël dreigt Iran aan te vallen als Biden terugkeert naar nucleaire deal’

Archief:

2015:
22-11: Duizenden Iraanse troepen oefenen op aanval op Jeruzalem
07-10: Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland|
20-07: Iran roept moslimlanden opnieuw op zich te verenigen om Israël te vernietigen
28-05: Turkse premier en president beloven gezamenlijke moslimaanval op Israël (/ Turkse leiders gaan verenigd islamitisch wereldrijk oprichten)
05-03: Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus (/ Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa)
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)

2013:

08-11: Iraanse staatstelevisie zendt gesimuleerde aanval op Israël uit

2012:
27-09: Ahmadinejad pleit in VN-toespraak voor Nieuwe Wereld Orde onder de Mahdi
23-09: Iraanse generaals: Derde Wereldoorlog ‘historische gelegenheid’ Israël te vernietigen
21-09: Minister Defensie Iran: Mahdi komt tijdens aanstaande grote oorlog
09-07: Ayatollah Khamenei: Iran moet zich voorbereiden op ‘het einde der tijden’
22-05: Stafchef Iraanse strijdkrachten herhaalt hoofddoel: Totale vernietiging Israel
25-04: Iran bereidt zich voor op ‘laatste 6 maanden’: kernoorlog en komst Mahdi 

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.