Leger Israël geschokt als afweersysteem stokoude Syrische raket mist die ontploft bij kerncentrale

—————————————————————————————————————————————–

Iraanse krant riep enkele dagen eerder op tot militaire aanval op Israëlische kerncentrale – Russische vloot gaat Iraanse vrachtschepen beschermen

—————————————————————————————————————————————–

Het Israëlische leger is erg geschrokken toen in de vroeg uren van 22 april een stokoude Syrische SA-5 (S-200) raket compleet door het hypermoderne raketafweersysteem werd gemist, en vervolgens helemaal naar het zuiden vloog om vlakbij de kerncentrale bij Dimona (foto (4)) te exploderen. Dat was overigens zo goed als zeker onbedoeld, omdat de SA-5 een luchtafweerraket is, die werd afgeschoten toen Israëlische gevechtsbommenwerpers weer eens ‘pro-Iraanse’ doelen in Syrië onder vuur namen.

Vervolgens werden er in de buurt van de kerncentrale bij Dimona meerdere explosies gehoord. Vermoedelijk waren die niet alleen afkomstig van dit Syrische projectiel, maar ook van een te laat afgevuurde Israëlische afweerraket. Op diverse huizen en in een privé zwembad kwamen kleine brokstukjes terecht. Er vielen geen slachtoffers.

Van kerncentrales wordt aangenomen dat ze goed bestand zijn tegen forse inslagen zoals bijvoorbeeld een neerstortend vliegtuig. Toch is dit in de praktijk nooit uitgetest. Het is daarom onduidelijk of een oude kerncentrale zoals bij Dimona, die in de periode 1958 – 1964 werd gebouwd en de plutonium leverancier is voor Israëls kernwapens (naar schatting minimaal 80 tot mogelijk 220 in getal), bestand is tegen moderne explosieven.

Stokoude raket forse deuk in reputatie Israëls afweersystemen

De SA-5 raket werd al in 1967 door de toenmalige Sovjet Unie in gebruik genomen. Syrië kocht deze raketten halverwege de jaren ’80 aan. Israëls raketafweersystemen, die tot de beste ter wereld worden beschouwd, hadden dit projectiel zonder problemen moeten onderscheppen.

Tevens heeft de Israëlische defensie geen verklaring dat deze SA-5 een afstand van zo’n 300 kilometer vloog alvorens neer te storten, terwijl algemeen werd aangenomen dat deze raketten een maximaal bereik van 200 kilometer hebben.

Nieuw is dat Israëlische gevechtsvliegtuigen nu ook worden beschoten als ze nog in het Libanese luchtruim vliegen. Dat wordt gedaan omdat deze toestellen al van grote afstand hun raketten op doelen in Syrië afvuren.

Iraanse krant riep enkele dagen eerder op tot aanval op kerncentrale

Israëlische inlichtingenbronnen schrijven dat in Teheran en Damascus ongetwijfeld een feestje is gevierd (1) nu is gebleken dat Israëls beroemde – inmiddels uit drie lagen bestaande – afweerschild helemaal niet zo waterdicht is als de afgelopen jaren werd beweerd. Overigens is dat afweersysteem sowieso niet in staat om het land tijdens een ‘full-scale’ oorlog te beschermen. Alleen al de islamitische terreurorganisatie Hezbollah heeft naar schatting 100.000 raketten die vanuit Libanon en Syrië op de Joodse staat kunnen worden afgeschoten.

Het toeval wil dat de conservatieve Iraanse krant Kahyan enkele dagen geleden opriep tot een militaire aanval op de Israëlische kerncentrale. Dit zou een vergelding moeten zijn voor het grotendeels opblazen van Irans uraniumverrijkingsfaciliteit in Natanz. Israël heeft nauwelijks ontkend dat het daar verantwoordelijk voor is. (2)

Russische marine gaat Iraanse vrachtschepen met bestemming Syrië beschermen

De afgelopen tijd hebben Israël en Iran in de regio diverse kleinschalige aanvallen uitgevoerd op elkaars vrachtschepen. Daarbij werd tot nu toe enkel wat schade aangericht. Om de Westerse blokkade van Syrië te omzeilen gaan Russische marineschepen nu Iraanse vrachtschepen beschermen (3), zodat er weer olie en tarwe aan de Syrische bevolking, die zwaar te lijden heeft onder de Westerse sancties en militaire operaties, kan worden geleverd.

 

Xander

(1) DEBKA
(2) DEBKA
(3) DEBKA
(4) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur  Negev nuclear research center derivative work: Eynbein, public domain

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

20

 1. Klein theorietje hoor, maar kan het niet zijn dat Israël deze raket expres door liet gaan, om aan te tonen dat Iran het op de kerncentrale gemunt heeft?
  Ze zagen dat het om een relatief onschuldige raket ging.
  En gelijk een goede reden om ’terug te slaan’.

 2. @Lotfi schreef: 22/04/2021 om 11:55 pm
  Ramshoorn stop met die leugens!’

  Lofti, wat heb ik verkeerd geschreven? Welke leugens? Zie uit naar een gedegen antwoord van u.

 3. Rusland is geen moordzuchtig land dit was een waarschuwing en een goede test waar
  Oekraine en Navo even naar al hun provocaties en schendingen geen antwoord hadden.Dus
  kan de JK het nog proberen op eind april met twee oorlog schepen in de zwarte zee .wij gaan
  het zien Me neer Tom .

 4. Die uit het noorden komt zal optrekken naar Israel.Ezech 38 in aantocht.

 5. @ Krit Noot

  Lees Ezechiel 38, dan weet je welke kant Rusland uiteindelijk zal kiezen.
  Bbestudeer ook de Schrift op de opname van de gemeente, want die staat voor de deur. Tijd dat ieder mens de knopen gaat rellen en de juiste zijde kiest

 6. ja schiet niet erg op he met die voorspelde derde wereld oorlog hier

 7. @ Ramshoorn.

  JHWH is woedend vanwege het overtreden van de Sabbath? De Almachtige G’d is woedend, omdat een groot deel van Israël nog steeds de Jesjoeah ha Massiach niet her-en erkennen.
  Maar zoals de Heilige Schrift ons leert, zal Hij straks (na de inmiddels 2000 jaar kerk-periode) de draad met Zijn volk weer opnemen en zal het volk hun knieën voor Hem buigen als Heer en Zaligmaker. En nee, de Messias zal NIET in de 3e tempel zitten, maar na de 7 jaren van de grote verdrukking met macht en majestijd terugkomen, exact zoals Hij van ons is heen gegaan

 8. Tienduizenden RAKETTEN van Hamas, Fatah en Hezbollah zijn de laatste jaren al vanuit Gaza en Libanon op vele dorpen en steden in Israël afgevuurd. Israëlische burgers zien het met lede ogen aan. De Orthodoxe en Messiaanse Joden hebben Premier Netanyahu al vele malen gewaarschuwd dat hij alle Joodse waarden en Torah-geboden aan zijn laars lapt.

  Welke dan? De Sjabbat, de 7-de dag waarop JHWH rustte van Zijn Scheppingswerk
  Genesis 2:1-3 wordt al jaren in Israël door Zijn volk aan hun laars gelapt. Exodus 20. Wielrennen en Songfestivals op Sjabbat, Winkels open en Openbaar Vervoer op Sjabbat. JHWH is woedend!!!

  Zie nu het resultaat voorzegd in Exodus 31. Geen wonder dat Netanyahu geen regering kan vormen na 3 Verkiezingen nog steeds CHAOS in de Knesset. Misschien worden de Knesset en Netanyahu nu wel wakker…en bekeren zij zich in zak en as…want…

  Nu werd het wel heel gevaarlijk toen vanmorgen vroeg een stokoude Syrische SA-5 (S-200) raket compleet door het Israelische hypermoderne raketafweersysteem Iron Dome werd gemist, en vervolgens helemaal naar het zuiden vloog om vlakbij de kerncentrale bij Dimona te exploderen.

  Zonder de hulp van JHWH is Israël als een geschoren machteloze Simson. Richteren 14 t/m 16.

  Alleen met de hulp van JHWH [Psalm 81] zal Israël zijn noodlot te boven komen. Ik denk dat de tijd is aangebroken dat Netanyahu subiet plaats moet gaan maken voor de Profeet Elia die Israël weer terug op het pad van de Torah zal brengen…Lees maar mee…

  Maleachi 4:4 Gedenkt de Torah van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. 5 Zie, Ik [JHWH] zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. [Joël 1 t/m 3 in NBG-51] 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en
  het land treffe met de ban.

  Heel Israël komt in doodsnood – maar wordt daaruit gered – Lees maar mee…

  Jeremia 30:4…Dit nu zijn de woorden die de Here over Israël en Juda gesproken heeft. 5 Want zo zegt de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. 6 Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?

  7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van Benauwdheid is het voor Jakob; [Israël] maar daaruit zal hij Gered worden.

  8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 9 maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, [Jeshua de zoon van David Mattheus 1:1] hun koning, die Ik hun verwekken zal.

  10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, [Israël] luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, IK verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob [Israël] zal terugkeren [Uit de VS en EU] en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

  11Want IK ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want IK zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, [Zachariah 14] maar met u zal IK niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal IK u zeker niet vrij laten uitgaan.

 9. President J.F.Kennedy (1917 – 1963) wilde o.a. de CIA in duizend stukken breken, de militaire ‘adviseurs’ uit Vietnam terugtrekken en geen kernwapens voor de zionistische entiteit o.l.v. premier David Ben-Gurion.

 10. Olie en tarwe aan de syrische bevolking ?
  De olie installaties in syrie draaien op volle toeren, zelfs toen IS nog bestond verkochten die de olie onder de prijs aan oa turkije, die de gelden daarvoor stortte op de zwitserse rekening van IS !

 11. Een reactorvat heeft een wanddikte van 20cm dik staal, ongeveer vergelijkbaar met tweemaal de dikte van de bepantsering van een gewone tank. Een conventionele lange afstandsraket zal wellicht geen toestanden kunnen veroorzaken en zelfs met een tank schiet je er niet zomaar een gat in. Een bazooka-raket kan wellicht wel door zo’n gat heen schieten, maar geen reden tot paniek.

 12. Het lijkt erop dat Rusland partij kiest in het conflict tussen Iran en Israël.
  Ik ben benieuwd welke kant andere landen gaan kiezen.
  Als Rusland Israël aan gaat vallen, dan verwacht ik dat de boel gaat escaleren.

 13. Ik ben ook erg geschrokken.
  Wij hebben ons teruggetrokken in de kelder, immers het ultimatum van rusland aan de vs (ivm oekraine) is vanochtend o.oo uur verlopen, en rusland zou de inval aanzetten.
  Echter, wij kijken voorzichtig naar buiten, er is niets aan de hand???
  Hoe kan dat nu??

Comments are closed.