Iran stuurt Israël kerstboodschap met vernietiging replica kerncentrale bij Dimona

Raketten vernietigen een replica van de enige Israëlische kerncentrale. Met een paar voltreffers kan Iran een enorme ramp in Israël (en omgeving) veroorzaken.

—————————————————————————————————————————————–

Massale militaire oefeningen in Iran op Israëlische aanval en grondoperatie – Hoofd Iraans Atoom Agentschap erkent dat land werkt aan offensief nucleair arsenaal

—————————————————————————————————————————————–

Met een bijzondere ‘kerstboodschap’ heeft Iran gereageerd op de recente openlijke aankondigingen van Israëlische topmilitairen en politici dat er hoe dan ook een aanval op de Iraanse nucleaire installaties moet komen. Vanuit het zuiden van Iran werd een salvo ballistische raketten afgeschoten, die circa 1700 kilometer verder een replica van Israëls kerncentrale bij Dimona vernietigden. De ‘kerstboodschap’ is duidelijk: bij een militaire aanval zullen wij een kernramp in jullie kleine landje veroorzaken.

Na opnieuw wekenlang lobbyen bij het Witte Huis en het Pentagon lijkt de Israëlische politieke- en inlichtingentop een kentering teweeg te hebben gebracht. Berichten spreken er nu van dat de Amerikanen de vastgelopen onderhandelingen met Iran overwegen aan te grijpen om Israël alsnog het groene licht en de gewenste – en noodzakelijke – militaire steun te geven voor de door Jeruzalem al zeker 15 jaar gewilde aanval op de Iraanse nucleaire installaties.

Kernramp bij voltreffers op reactor

Hoewel de Iraanse strijdkrachten in materieel en kwalitatief opzicht geen partij zijn voor Israël en de VS, heeft het Shi’itische regime in Teheran wel een belangrijke troefkaart in handen: het heeft de jarenlang toegepaste vertragingstactieken tijdens de onderhandelingen gebruikt om een enorm arsenaal aan raketten te bouwen, die inmiddels veel nauwkeuriger zijn dan in het verleden. Israël heeft weliswaar het succesvolle Iron Dome afweersysteem, maar dat is bedoeld voor korte afstandsprojectielen, en kan bij een overweldigende aanval met honderden raketten tegelijk slechts een klein deel onderscheppen.

Het in 2017 in gebruik genomen David’s Sling raketafweersysteem is wel ontworpen om onder meer ballistische raketten tegen te houden, maar heeft zich in de praktijk nog amper bewezen. Bovendien zal Israël er vanwege de hoge kosten geen honderden of duizenden van hebben opgesteld.

Het Iraanse dreigement om de kerncentrale bij Dimona te vernietigen zal daarom heel serieus worden genomen. De centrale is weliswaar gehard tegen grote inslagen, maar het risico bestaat dat er bij een serie voltreffers toch nucleair materiaal vrijkomt, dat zich afhankelijk van de windrichting over het hele land kan verspreiden, of juist boven Jordanië, Egypte of Saudi Arabië terechtkomt. (1)

Iran oefent op Israëlische aanval

De vernietiging van de replica van de kernreactor leek een hoogtepunt te zijn van dagenlange massale oefeningen van de Iraanse Revolutionaire Garde op een mogelijke Israëlische aanval, inclusief de landing van grondtroepen. Tegelijkertijd kondigde de staatskrant Kayhan aan dat Iran bij een eventuele aanval de verrijking van uranium onmiddellijk zal opschroeven naar 90%, wat voldoende is voor de bouw van kernwapens. (3)

De ‘Iraanse Bom’ is precies wat Israël, de VS en ook bondgenoot Saudi Arabië willen voorkomen. Generaal McKenzie, hoofd van US Central Command, waarschuwde eind november dat het Iraanse uranium inmiddels tot 60% is verrijkt, en de mullahs in Teheran ‘deze keer heel dicht bij’ het besluit zitten om een kernbom te bouwen. Desondanks heeft het land nog geen tech laten zien waarmee zo’n bom klein genoeg kan worden gemaakt om op een raket te worden gemonteerd. (3)

Hoofd Iraans Atoom Agentschap erkent bestaan kernwapenprogramma

Jarenlang werd beweerd dat het Iraanse kernwapenprogramma een hoax is, maar de openlijke erkende verrijking van uranium tot 60% – volkomen onnodig voor civiele doeleinden – en het dreigement dit naar 90% op te schroeven, is op zich al voldoende bewijs. En wat te denken van de recente erkenning van het hoofd van het Iraanse Atoom Agentschap, Fereydun Abbasi-Davani, dat het vorig jaar (hoogstwaarschijnlijk door de Mossad) vermoorde hoofd van het nucleaire programma, Mohsen Fakrizadeh, ‘een nucleair wapensysteem voor offensieve doeleinden’ had opgezet, dat ook zonder hem zal worden opgebouwd. (4)

Waarom de rest wel, maar wij niet?

Het standpunt van Iran kan kort worden samengevat: waarom mogen onze vijanden Amerika (duizenden) en Israël (80 tot 200 stuks), en ook buurland Pakistan (110 stuks) wel kernwapens hebben, en wij niet. Objectief gezien valt daar weinig tegenin te brengen, zeker niet als bedacht wordt dat andere landen in de regio ook nucleaire wapens hebben (Rusland, China, India) of daar aan werken (Turkije, Saudi Arabië).

Kan het er iets mee te maken hebben dat Iran een grote olie/gas producent is die weigert zich aan de Westerse/Arabische alliantie te onderwerpen, maar juist een bondgenoot van Rusland en China is? Overigens moet opgemerkt worden dat men ook in Moskou en Beijing vermoedelijk niet op de Iraanse bom zal zitten te wachten; dat maakt het Midden Oosten namelijk een nog onvoorspelbaardere en gevaarlijkere regio dan die nu al is, niet in het minst vanwege de min of meer apocalyptische theologische ideologie die de religieuze leiders in Teheran erop nahouden.

Toch kan worden afgevraagd wat een eventuele Iraanse kernbom nu precies gaat veranderen. Deze bom gebruiken betekent namelijk een absoluut zekere zelfmoord. Het lijkt er dan ook op dat Iran net als Noord Korea vooral ter afschrikking kernwapens wil hebben.

Oorlog lijkt kwestie van tijd nu invloedrijke Amerikanen voorstander zijn

Aangezien de Verenigde Staten leven van conflicten en oorlog (de Amerikanen hebben een hoger defensie/veiligheidsbudget dan alle andere landen bij elkaar opgeteld), en in het beruchte ‘Project for a new American Century’ Iran al als een van de doelwitten van een serie oorlogen stond aangemerkt, begint het er echter op te lijken dat die geplande oorlog tegen Iran er hoe dan ook gaat komen.

Enkele invloedrijke Amerikaanse (ex) politici, zoals oud-minister van Defensie Leon Panetta en generaal David Petraeus (die de Irak/Aghanistan oorlogen leidde en tevens directeur van de CIA was) en de bekende voormalige Midden Oosten diplomaat Dennis Ross roepen het Witte Huis inmiddels openlijk op om militaire actie te ondernemen. De regering Biden lijkt echter zover nog niet te zijn. (5)

Het is overigens te hopen dat het nooit zover komt, vooral omdat zo’n oorlog snel uit de hand kan lopen en weer enorme aantallen onschuldige burgerslachtoffers zal eisen. Na onder valse voorwendselen door Washington (en Brussel) allerlei bloedige maar zinloze oorlogen te zijn ingelokt (Irak, Afghanistan, Libië, Syrië), moet het maar eens definitief afgelopen zijn met dit soort zogenaamde ‘preventieve’ vernietiging.

MAD minst slechte optie

Bij gebrek aan wil en vertrouwen om echte vrede te bewerkstelligen lijkt MAD – Mutual Assured Destruction – op dit moment nog steeds de minst slechte optie om te voorkomen dat landen elkaar weer in de haren vliegen en elkaar proberen uit te moorden. Juist het uit balans brengen van MAD, zoals de VS/NAVO nu via Oekraïne tegen Rusland aan het doen is, maakt een nieuwe slachtpartij op zeker moment onvermijdelijk.

Puur vanuit dit oogpunt zouden een paar Iraanse kernbommen wellicht voldoende afschrikwekkend kunnen werken om de agressieve Amerikanen en hun bondgenoten te weerhouden van het zoveelste militaire avontuur, waar eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten.

Tegelijkertijd mogen de Shi’itische topgeestelijken in Teheran hun toon tegen Israël dan wel eens flink gaan matigen. Als je jarenlang blaft en dreigt tegen een tegenstander die in zijn korte bestaan al diverse existentiële oorlogen heeft moeten uitvechten, dan lok je op zeker moment zelf een reactie uit. Een reactie, die na zo’n 15 jaar herhaalde Israëlische propaganda dat ‘Iran over enkele maanden of weken een kernbom heeft’, nu daadwerkelijk heel dichtbij lijk te zijn gekomen.Xander

(1) Hal Turner Radio Show
(2) DEBKA
(3) DEBKA
(4) DEBKA
(5) DEBKA

Zie ook o.a.:

28-09: Voor het eerst is de complete Israëlische legertop voorstander van militaire aanval op Iran
22-05: Pakistaanse politici roepen op tot kernaanval op Israël en vernietiging Europa door moslims (/ Turkse dictator Erdogan wil met internationale ‘vredesmacht’ Jeruzalem ‘bevrijden’)
22-04: (/ Iraanse krant riep op tot aanval op Israëlische kerncentrale)
04-02: Israël reserveert ruim $ 900 miljoen voor militaire aanval op Iraanse kerninstallaties
27-01: ‘Israël dreigt Iran aan te vallen als Biden terugkeert naar nucleaire deal’

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

33

 1. Iran en Israel is net zo fictief als de eeuwig (dacht men) koude oorlog…
  Israel werkt mee aan de stad Neom in Saoedie Arabië, investeert in hun aards vijand.
  Israel werkt mee met de New Silk Road in China, Israel heeft Amerika gekocht.

  Maar nee, dat mag je niet zeggen ! De waarheid doet pijn in het meest gevaccineerde land.

  Gelukkig zijn er nog dromers die denken dat het beloofde land op aarde is.

 2. @Ramshoorn 28/12/2021 om 2:53 pm
  Dat ben ik helemaal met u eens Ramshoorn!

  Bibi was niet alles maar wat er nu zit is erger voor het volk dan buitenlandse dreigingen…het volk is een prooi geworden van de uitwassen van de gangsters Pfizer bijvoorbeeld…schandalig wat er gebeurd nu, zelfs baby’s krijgen Pfizer’s dodelijk vergif ingespoten!

  En toch …ook Zacharia 13:7-9 belooft herstel, waar in de voorbije eeuwen 2/3 van het Joodse volk is uitgeroeid, sinds de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem en de daarop volgende Diaspora.
  Er leven nu nog ongeveer 15 miljoen Joden in de wereld. In Israël ca 5 miljoen, in de VS ca 5 miljoen, de voormalige USSR ca 2 miljoen en ca 3 miljoen verspreid over de aarde.
  In de profetie van Zacharia staat dat het overblijvende eenderde deel niet vernietigd zal worden maar gelouterd:
  Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.” (Zacharia 13:8,9)
  Nooit is de Bijbel negatief en Israel zal in de eindtijd een sleutelrol gaan vervullen in de doorbaak van het Koninkrijk God’s op aarde waar de discipelen ook de Heer naar vroegen pal voor Zijn Hemelvaart met de vraag: ‘Here herstelt Gij heden het koninkrijk aan Israel’. Als Israel door de H.Geest gebracht gaat worden tot de status van koninkrijk van priesters dan zal het Koninkrijk aan Israel komen, een koninkrijk van priesters maar alleen in het buigen voor de Hogepriester, Profeet en Koning Israel’s , dan zal op aarde God’s koninkrijk doorbreken want elk gebed van Jezus wordt verhoord en Hij leerde ons bidden: Uw Koninkrijk kome.
  Shalom

 3. @daan. De God van Israël houdt zich nu nog even slapende omdat de huidige leiders van Zijn volk er een potje van maken, het beter denken te weten met die Covid-19 en Corona-hysterie.

  Ik las vandaag een paar verzen uit de Bijbel waardoor zelfs u als atheïst een eureka-gevoel door zal krijgen…Zie wat er gebeurt met Israël en zijn leiders als God straks wakker wordt en opstaat….

  Psalm 78:65…Toen ontwaakte de Here JHWH als een slapende, als een Held, door de wijn overmand; 66 zijn Tegenstanders sloeg Hij van achteren, altoosdurende smaad deed Hij hun aan.
  67 En Hij versmaadde de tent van Jozef, en verkoos Efraïms stam niet. 68 Maar Hij verkoos de stam van Judah, de berg Sion, die Hij liefheeft…

  Jeshua de Zoon van God, de Leeuw uit de Stam van Judah [Openbaring 5:5] zal ook brullen als een Leeuw en al die halvegare gelovigen een gevoelige les leren. Want het Heil is uit de Joden leerde Hij. Johannes 4:22.

  Dan zal de wereld voorgoed verlost worden van gekkies als WHO en hun duivels bedachte Corona-Plandemie!!! We zullen massaal zingen net als onze ouders eertijds op 5 mei 1945…
  We are Free at last!!!

  Ik heb al een fles Israëlische wijn en glazen klaarstaan: Lechaim – Op het leven. Proost!!!

 4. ramshoorn,

  tegengas….

  zal tijd worden , ik heb al sinds de begin van de inentingen geen contact met mijn achterneef in tel aviv..

  Dr Zelenko waarschuwt al vanaf het begin …

 5. jezus redt,

  nee helemaal niet wat jij ervan maakt …

  btw waarom maak jij er wat van ??? om de verwarring nog groter te maken ??

 6. @Svalbard. Ja, die analyse van u ken ik ook. Maar Israëls grootste vijand 2021 is niet Iran maar Leiders van hun eigen regering.

  De Knesset had die huidige misleiders al lang weg moeten sturen die hun volk en ook hun kinderen nu al voor de vierde keer lek laten prikken met zeer omstreden Covid-Vaccins.

  Veel rabbijnen in Israël geven nu tegengas. https://www.israel365news.com/163243/report-israels-top-rabbi-no-longer-endorses-covid-vaccine-after-learning-of-side-effects/

  Zie cijfers ook de cijfers van Lareb & artsencollectief.nl

  Shalom. Ramshoorn.

 7. @Ramshoorn,

  Je haalt Ezéchiël 38 en 39 aan. Maar ik denk niet dat het al zover is. We lezen er n.l. over een invasie in Israël vanuit het Noorden. Er is sprake van een enorme macht die als een donkere wolk opkomt. Iran is inderdaad wel een onderdeel van de coalitie die Israël binnenvalt, maar ook Rusland en Turkije zullen in deze coalitie zitten. Wat ook opvalt is, dat zowel Libanon als Syrië niet vermeld worden. En inderdaad, als we naar de huidige situatie kijken, dan zij zowel Libanon als Syrië de facto geen zelfstandige staten meer. In Syrië, inderdaad in het Noorden, zijn nu al troepen aanwezig uit Turkije, Iran en Rusland.
  Ik geloof dat als deze landen straks gaan samenspannen tegen Israël, de invasie hetgene is, wat in Ezéchiël 38 en 39 beschreven is. Want Israël is welvarend en veilig op dat moment.
  Ook vanuit het Zuiden zullen o.a. Sudan en Libië gaan aanvallen. Het Israëlische leger zal niet in staat zijn om de invasie af te slaan, omdat de overmacht veel te groot zal zijn.
  Daarom zal God zelf gaan ingrijpen, hetgeen tot de ondergang van de vijandelijke machten zal gaan leiden.
  Op deze wijze zal de hele wereld daar getuige van zijn, en niemand zal dan nog het bestaan van God kunnen ontkennen.

 8. @Joost. Uw wachten wordt beloont…Micha 7:7 (NBG51) Ook ik zal uitzien naar de Here JHWH, ik zal wachten op de God mijns Heils; mijn God zal mij horen. Shalom. Ramshoorn.

 9. @Ramshoorn 27/12/’21 8.57 am
  Mee eens!
  Ik kan niet wachten, Openb. 19: 11-13 “…..en ziet een wit paard…en Zijn naam wordt genaamd het Woord Gods”
  (zie ook Joh.1:1)
  Halleluja!
  Joost

 10. its me

  nou nou ..toe maar…

  nooit eens bij nagedacht dat er ook normale joden zijn??

  de gewone werk slaaf die helemaal niet problemen wil of veroorzaken voor anderen , gewwon wil leven werken kinderen krijgen en oud worden zonder anderen te storen ?

  nu is het zo dat zelfs de NORMALE joden door hun eigen elite worden geoffert voor geld ..

  het is niet “joden“ dat een probleem is …. het is de financiele elite die al duizenden jaren onze geschiedenisboeken dik maakt met misere en ellende voor het gewone normale volk !!

  als je ergens tegen wilt ageren … adresseer dan svp de juiste groep !!

 11. daan schreef:
  27/12/2021 om 9:54 am

  @Daan, u opteert voor een One World Religion ⁉️
  aka From Dark to Light, NewAge, Rise Together (~ eigen werken, ~ eigenbelang)
  dit is mijn input: ik bid voor u 🙏

  2 Thessalonicenzen 3

 12. Iran en andere landen maak van Israël een parkeerplaats, en het liefst voor de jaarwisseling

 13. @Daan 27/12 09.54 AM
  Beste Daan, ik snap de motivatie van je voorstel. Ik was ook ooit ongelovig, maar als je de Here Jezus hebt leren kennen, zie je alles anders. Jezus zegt in Marcus 8:35 “Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden”.
  In Matteüs 10:28 lezen we: “Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; wees veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel”.
  Als je Jezus hebt leren kennen, weet je dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Daarvoor is Jezus nu juist gekomen. Daarvoor is Hij gekruisigd én is Hij opgestaan uit de dood!
  Ik zal zeker het vaccin niet nemen, maar heb ook geen angst voor de dood. De dood is een doorgang naar het eeuwige leven, waar Jezus over spreekt. Het is veel zinvoller om vrede met God te maken door Jezus’ kruisdood en opstanding te aanvaarden voor jouw leven dan alles op alles te zetten om het van dit aardse leven te verwachten.
  Jezus leert ons zelfs dat zij die gestorven zijn voor het getuigenis van Hem, in het leven hierna zullen heersen! Wat de elite betreft die dit verderf over de wereld brengen, maak je geen zorgen! Niemand zal voor God zijn ongerechtigheden verborgen kunnen houden. Hitler niet, Himmler niet, Heidrich niet, niemand!
  Here kom en openbaar Jezus aan allen die zoekende zijn en hun hart willen openen voor U, amen!

 14. dirk

  zeer spijtig te horen ,, ik wens je veel sterkte ..

  ik heb dit inderdaad gelezen in wetenschappelijke lectuur dat bij het gebruik van gp 120 hersen tumor tot de mogelijkheden behoort…. dit wordt in de quackccine gebruikt ..

  er wordt voor gewaarschuwd …. als je wilt zoek ik t op en post t naar je …. gp 120 is de envelope waarmee de verandering in de genen wordt gedaan …. ik moet t ergens op mijn stick hebben staan … misschien voor een rechtszaak ??

  grtz daan

 15. Ik heb 0,0 behoefte me nog aan al dit soort berichten druk te maken. Allemaal afleiding.
  Benieuwd hoe 2022 gaat verlopen. Xander en team alvast een goede jaarwisseling

 16. Agenda21, het staat ook in Openbaringen.
  Revelation 16
  2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

 17. Even een reminder dan maar.

  “Important quote from today’s joint statement on arms control: “Today, we reaffirm the principle that a nuclear war cannot be won and must never be fought.”

  Telegraph correspondent in Moskou Nataliya Vasilyeva op 16 juni 2021 n.a.v. de Geneva Summit van Biden en Poetin

  Ik zie het stabiele naties (denk aan Rusland, VS, Frankrijk, Groot Brittannië) inderdaad niet doen: kernwapens inzetten. Het zijn de heethoofden in landen met een heel andere cultuur waar we altijd voor moeten oppassen zolang die rotdingen nog niet ontmanteld zijn wereldwijd.

 18. mijn bescheiden mening ..

  ik denk dat WIJ nu moeten gaan benadrukken dat WIJ …. alle religien en niet-religien , 1 vijand hebben waar tegen gevochten moet worden.

  misschien een goed moment om samenwerking en toenadering tot elkaar te vinden en de verschillen als onbelangrijk te gaan klassificeren .

  uiteindelijk blijft er slechts “god“ over en de manier waarop wij met elkaar omgaan.

  als wijn NIET toenadering tot elkaar vinden , worden we allemaal “apart“ afgemaakt .

  juist NU is het belangrijk om SAMEN te strijden tegen het kwaad.

  GELD en MACHT …. wan zij die dit hebben zullen dit niet zonder slag of stoot loslaten .

  dus als atheist stel ik voor om te proberen alle religieen te verenigen op de 1 of andere manier .

  dat zal dus inhouden dat ook lokale religieuze leiders dit niet leuk zullen vinden want deze zullen hun macht verliezen over hun gemeenschap……. maar gezien de grote dreiging die nu heerst is dit onbelangrijk en illustreert alleen maar het probleem .
  en dat is macht …want met macht krijg je geld waardoor je meer macht kan krijgen waar weer meer geld aan gekoppelt zit , en zo is de kring rond.

  als ieder mens NU doorkrijgt dat hij/zij zo wordt bestuurd en uitgebuit , dan komt het wel goed , vooral als het vijand-beeld wordt verlegd van “de ander“ naar de financiele elite , welke heel rijk wordt van manipulatie , oorlog en jouw misere en ellende.

  gaarne UW reactie , en input ..

 19. Iran graaft nu zijn eigen graf. Ezechiel 38 en 39. Voordeel is: Niemand in de wereld zal dan nog over die Corona-hysterie denken, praten of schrijven. Hallelujah!
  Het beste Komt Nog: Openbaring 19.

 20. Off agenda 21

  Mijn moeder kreeg vaccinatie kort erop hersentumor en 5 weken later gestorven

 21. Fijne feestdagen… 2022 word zo te lezen weer een topjaar! ohja, we zitten in de eindtijd…

 22. het hilarische is dat Israel nog nooit het non-proliferation treaty of nuclear weapons ondertekend en laat zijn kerncentrales en nucleaire wapens niet controleren. Iran doet dit wel. Israel ontkend nog steeds uberhaupt kernwapens te hebben.
  Kennen we Mordechai Vanunu nog ?

 23. Wat een wereld. Een nieuwe vluchtelingenstroom? Op een andere Israël site nog niets over deze “kerstboodschap” te vinden. Overigens mag dat wel van de ajatollah, kerstboodschappen sturen, en hebben de joden geen ander feestje dan kerst dat meer indruk zou maken? Het zal een Iraans dreigement aan Europa zijn.
  https://brabosh.com/2021/12/20/iran-en-de-atoombom-en-het-verhaal-van-de-kikker-in-de-pot-kokend-water/
  En het Europees jodendom schrijft over het festival van Cannes en Corona:
  https://joodsactueel.be/

 24. @ Agenda21 26/12/2021 om 10:42 pm
  Weet niet meer precies waar maar heb die berichten ook gelezen. Het is vreselijk!

 25. Het punt is, als Iran een kernwapen heeft. De rest van de landen zich onbeschermd voelen, door de onvoorspelbare reacties van hun oorlogspropaganda naar andere landen. Andersom is wanneer zij zich zo bedreigd voelen, om dan maar een preventieve aanval te plegen op Iran. Zal dat mogelijk ook met kernwapens moeten gebeuren. Maar dan is de mogelijkheid dat dan beide landen onbewoonbaar worden doordat grote delen radioactief worden/blijven. Dan kunnen andere de enorme gas/olie rijkdommen niet toe-eigenen, waar het allemaal eigenlijk omdraait. Een soort van pad stelling, waar andere landen om Iran niet blij mee zijn, met het idee dat Iran vroeg of laat beschikt over een kernwapen arsenaal.

Comments are closed.