‘Israël te laat met militair ingrijpen – Iran nog deze zomer een kernwapenstaat’

Een Iraanse kernbom op Tel Aviv lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Hoewel…?

—————————————————————————————————————————————–

WikiLeaks onthulde dat Iran al in 2009 kernbommen bezat – Amerikaanse kernaanval op Iran in 2007 nèt voorkomen – Geprofeteerde Gog-Magog oorlog nu echt nabij?

—————————————————————————————————————————————–

Na een kleine twee decennia constante waarschuwingen uit Israël dat Iran ‘bijna een kernwapen’ heeft en militair ingrijpen noodzakelijk is, lijkt het nu dan echt zover te zijn. Volgens de Israëlische oud-premier Ehud Barak heeft Iran deze zomer voldoende hoogverrijkt uranium en de benodigde technologie om een kernbom te fabriceren. De Amerikaanse nucleaire expert Robert Joseph is nog duidelijker: ‘Iran is reeds een kernwapenstaat, en heeft genoeg uranium om één, zo niet twee bommen te bouwen.’ Israël is sowieso te laat met militair ingrijpen, zo betuigt Barak. Er zit niets anders op dan te leren leven met een nucleair bewapend Iran, hoe gevaarlijk dat volgens velen ook is.

Barak wijst er in een lang TIME magazine artikel op dat in 2018 nog werd gezegd dat Iran 17 maanden verwijderd was van de technologische nucleaire drempel, maar dat het er anno 2022 eerder nog maar 17 dagen zijn. Hoewel Teheran blijft volhouden dat het gebonden is aan het Non Proliferatie Verdrag (NPT), hebben meerdere Iraanse officials in de loop der tijd erkend dat er wel degelijk aan een militair kernwapenprogramma wordt gewerkt.

Na meer dan 20 jaar proberen, daarin regelmatig flink vertraagd door (vermoedelijk Israëlische, Britse en Amerikaanse) sabotage acties, computervirussen (zoals Stuxnet) en moordaanslagen op Iraanse wetenschappers, lijken de mullahs dan ook eindelijk hun zin te krijgen. Enkel het verder verrijken van 60% uranium naar 90%, een proces dat veel minder tijd kost en in zeer diepe tunnels kan plaatsvinden die door geen enkel wapen kunnen worden vernietigd, is nog nodig voor ‘de bom’.

Preventieve aanval definitief uit beeld

12 jaar geleden waren er al vergevorderde voorbereidingen voor een precisie aanval op de Iraanse kerninstallaties. Die hadden toen nog kunnen slagen, net als nog maar 4 jaar geleden toen opnieuw een preventieve aanval werd overwogen. Deze optie is nu echter definitief uit beeld, aldus Barak. De kans dat het Iraanse nucleaire programma met een militaire aanval wordt vertraagd is namelijk zeer gering, en bovendien zal zo’n aanval hoogstwaarschijnlijk een grote verwoestende oorlog ontketenen.

Volgens de oud-premier en ex-minister van defensie duurt het nog wel een jaar of 10 voordat Iran daadwerkelijk een existentiële bedreiging voor Israël vormt, aangezien het veel tijd kost voordat de Islamitische Republiek een compleet arsenaal heeft opgebouwd. Barak lijkt daarmee realistischer dan de recente premiers van Israël, die keer op keer bezwoeren nooit te zullen toestaan dat Iran een kernbom zou bouwen, omdat daarmee het einde van de Joodse staat nabij zou zijn.

Het is echter al jaren een publiek geheim dat Israël minimaal 80 kernbommen heeft, maar volgens sommige bronnen 200 of zelfs nog meer. Deze wapens kunnen vanaf het land en onderzeeërs met (kruis)raketten worden afgeschoten, waardoor Israël iedere vijand in het Midden Oosten volledig in de as kan leggen.

Ultimatum maakt weinig kans; ‘VS moet Golfstaten beschermen’

Barak pleit voor een Amerikaans diplomatiek ultimatum aan Iran, ondersteund door een geloofwaardige dreiging met een grote oorlog, plus het verstrekken aan Israël van de juiste wapens om desnoods alleen in te grijpen. Als een nieuw verdrag, zelfs als dat twijfelachtig is, kan helpen Teheran zich aan het NPT te houden, dan zou dat volgens hem te prefereren zijn.

Daarnaast zouden Turkije, Egypte, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten overtuigd moeten worden dat Amerika hen zal beschermen. Dit zou nodig zijn om te voorkomen dat al deze landen ook eigen kernwapens gaan ontwikkelen, waar Turkije overigens al vele jaren in het geheim mee bezig is.

De oud-premier wordt ondersteund door de Amerikaanse nucleaire expert Robert Joseph, die afgelopen week schreef dat ‘Iran reeds een kernwapenstaat is met voldoende uranium om één, zo niet twee bommen te bouwen.’

De EU probeert ondertussen nog steeds om Obama’s nucleaire deal (JCPOA) met Iran uit 2015 nieuw leven in te blazen. Hoge vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken Josep Borrell waarschuwde nog wel dat de tijd opraakt en er geen ruimte meer is voor nieuwe concessies (1). Veel gewicht zal dat niet in de schaal leggen in Teheran, want de hele wereld weet inmiddels dat de EU een papieren tijger is die onder het gewicht van zijn eigen zelfvernietigende Rusland-, energie- en klimaatbeleid ten onder dreigt te gaan.

Is de echte reden dat Iran al jaren kernbommen bezit?

Op 28 maart 2012 schreven we over een nieuwe serie door WikiLeaks bemachtigde en gepubliceerde emails van het Amerikaanse Stratfor, waaruit zou blijken dat Israël al in 2009 op de hoogte was van het bestaan van minstens 2 Iraanse kernbommen, die op raketten zouden klaarstaan voor lancering. Deze informatie is nooit officieel bevestigd, noch door Israël, noch door de VS. Hetzelfde geldt voor een bericht uit juni 2011, toen de Revolutionaire Garde de eerste Iraanse kernwapentest zou hebben aangekondigd.

Volgens het Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, Amerika’s wetenschappelijke ‘waakhond’ op het gebied van de productie van kernwapens in de wereld, had Iran in april 2011 voldoende uranium-235 verrijkt voor de productie van vier kernbommen.

In 2013 zond de Iraanse staatstelevisie een 1 uur durende documentaire uit waarin een video werd getoond over een toekomstige raketaanval op Israël. De Iraanse bevolking kreeg te zien hoe ballistische Sejjil raketten op de Joodse staat zouden neerdalen. Sommigen zouden worden onderschept door afweersystemen, maar anderen zouden strategische doelen vernietigen, zoals de kernreactor bij Dimona en de markante Azrieli Towers in Tel Aviv, met daarnaast het minstens zo opvallend Kirya gebouw van het ministerie van Defensie:

‘In 2007 op haartje na kernaanval op Iran’

Volgens de Amerikaanse anti-neocon geopolitieke analist en auteur Webster Tarpley scheelde het tussen augustus en september 2007 maar een haartje of er was een grote oorlog losgebarsten. Terwijl Israël in dat jaar een in aanbouw zijnde Noord Koreaanse nucleaire installatie in Syrië vernietigde, wist de groep rond ‘havik’ en toenmalig vice-president Dick Cheney buiten het Pentagon om een B-52 bommenwerper met 6 nucleaire kruisraketten te ‘kapen’, waarmee Iran had moeten worden aangevallen. Het Pentagon zou hier echter bijtijds achter zijn gekomen en de vlucht van de B-52 uit Amerika hebben weten te blokkeren.

Omdat olie grotendeels nog steeds in dollars wordt afgerekend, hebben de diep in de schulden gestoken Verenigde Staten veel baat bij een hoge dollarkoers. Die wordt doorgaans bereikt door gewoon ergens een nieuwe oorlog te beginnen, maar het liefst in landen en regio’s waar veel olie (en gas) wordt gewonnen.

Zo trok de Tweede Wereldoorlog zowel Amerika als Duitsland uit de diepe economische recessie van de jaren ’30; op dezelfde wijze heeft de oorlog in Oekraïne de olieprijzen doen exploderen. Oorlog met Iran is voor dit moment dus ‘even niet nodig’.

Geprofeteerde Gog-Magog oorlog

In het Oud Testamentische boek Ezechiël (hoofdstukken 38 en 39) wordt de ‘Gog-Magog’ oorlog beschreven als de laatste of één na laatste grote oorlog die zal plaatsvinden in de zogenaamde eindtijd, voordat God ingrijpt in de geschiedenis van de mensheid. In de hoofdstukken 36 tot 39 wordt geprofeteerd dat het Joodse volk na vele eeuwen zal terugkeren naar Israël, en daar de woestijn zal laten bloeien. Dat is exact wat er vanaf 1948 is gebeurd.

Vlak voor het uitbreken van de ‘Gog’ (= ‘koning’, heerser) uit ‘Magog’ oorlog (volgens sommige uitleggers Rusland, maar de genoemde gebieden Magog, Gomer, Togormah, Meschech en Tubal bevonden zich historisch allemaal in het huidige Turkije (en/of de ‘Turkse’ republieken plus Kazachstan) zal Israël in ‘gerustheid’ wonen (38:8b). De tekst gebruikt echter nergens het woord ‘shalom’, het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’. ‘Gerustheid’ duidt hier op het feit dat de Israëli’s zich relatief veilig zullen voelen.

En dat is zeker het geval; ondanks af en toe een raketaanval vanaf de Palestijnse Gazastrook zijn de winkelcentra vol en worden de bioscopen massaal bezocht, net als de stranden. Er wordt getrouwd en gehandeld, en de Israëlische kinderen bezoeken normaal hun scholen en universiteiten. Bovendien werden onder president Trump de historische ‘Abraham akkoorden’ gesloten met diverse Arabische en/of islamitische landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko. Israël had al een vredesakkoord met Egypte en Jordanië.

Een andere voorwaarde voor die plotseling aanval van de ‘Gog-Magog’ coalitie, die naast Iran en Turkije zal bestaan uit onder meer Libië en Soedan (dat daarmee de Abraham akkoorden zou verbreken), is dat Israël zeer welvarend zal zijn. Ook dat is een voldongen feit; Israël staat in de top van technologisch hoog ontwikkelde economieën, en heeft door grote aardgas ontdekkingen voor de kust van Haifa tot in lengte van jaren een gigantische bron van nieuwe inkomsten.

Mocht deze profetie dus authentiek zijn, dan zijn op dit moment feitelijk alle voorwaarden vervuld om deze grote eindtijd oorlog van start te doen gaan. Waarbij aangetekend moet worden dat niet uitgesloten kan worden dat bepaalde machten achter de schermen een opzettelijke ‘vervulling’ (self fulfilling prophecy) veroorzaken, uitlopend op een gepland ‘Armageddon’, gevolgd door een in scene gezette ‘verlossing’ van de mensheid door een charismatische (valse) messias figuur. Maar dat is vooralsnog enkel speculatie.Xander


(1) DEBKA

Zie ook o.a.:

30-06: Israël wil laser afweersysteem ‘Iron Beam’ naar Saudi Arabië sturen als bescherming tegen Iran
04-04: Nog een oorlog? Verenigde Staten geven Israël groen licht voor aanval op Iran
21-03: Zelensky probeert Israël bij oorlog tegen Rusland te betrekken

2021:

26-12: Iran stuurt Israël kerstboodschap met vernietiging replica kerncentrale bij Dimona
28-09: Voor het eerst is de complete Israëlische legertop voorstander van militaire aanval op Iran
22-05: Pakistaanse politici roepen op tot kernaanval op Israël en vernietiging Europa door moslims (/ Turkse dictator Erdogan wil met internationale ‘vredesmacht’ Jeruzalem ‘bevrijden’)
22-04: (/ Iraanse krant riep op tot aanval op Israëlische kerncentrale)
04-02: Israël reserveert ruim $ 900 miljoen voor militaire aanval op Iraanse kerninstallaties
27-01: Israël dreigt Iran aan te vallen als Biden terugkeert naar nucleaire deal’