Israël wil laser afweersysteem ‘Iron Beam’ naar Saudi Arabië sturen als bescherming tegen Iran

—————————————————————————————————————————————–

Wie had dat ooit kunnen denken: een Joods-Arabische alliantie in de maak (wordt dit het geprofeteerde ‘verbond met de dood’?)

—————————————————————————————————————————————–

Israël gaat de Amerikaanse president Joe Biden toestemming vragen om het ‘Star Wars’ achtige laser afweersysteem ‘Iron Beam’ (foto) naar de Verenigde Arabische Emiraten en waarschijnlijk ook Saudi Arabië te sturen. Ondertussen heeft (demissionair) minister van Defensie Benny Gantz bevestigd dat er vergevorderde plannen zijn voor een regionale alliantie tegen ‘Iraanse agressie’. Mogelijk komt er op dit vlak al in juli, tijdens Bidens bezoek aan Israël (13 tot 16 juli), een doorbraak.

‘Wij bouwen aan een breed partnerschap in de regio met aanvullende landen om een veilig, stabiel en welvarend Midden Oosten te waarborgen,’ zei Gantz tijdens een vergadering van de Knesset factie van zijn Blauw & Wit (‘Kahol Lavan’) alliantie. ‘Dit omvat onder meer ook luchtafweer. Natuurlijk bereiden we ons allemaal voor op Bidens bezoek aan het Midden Oosten en Israël, wat hopelijk een positieve invloed heeft en misschien zelfs wel een doorbraak zal brengen om tegen Iraanse agressie in de regio te kunnen optreden.’ (1)

Israël werd in het verleden lange tijd compleet buitengesloten door de Arabische en islamitische wereld. Inmiddels heeft de ‘Joodse staat’ diplomatieke banden aangeknoopt met Egypte, Jordanië, de V.A.E. en Bahrein, maar (nog) niet met Saudi Arabië en Qatar.

Laserkanon kan nu drones, raketten en granaten onderscheppen

Het staatsbedrijf Rafael Advanced Defense Systems presenteerde al in 2014 het Iron Beam laserafweersysteem, dat op dat moment echter nog diep in de ontwikkelingsfase zat. Iron Beam is bedoeld om het succesvolle Iron Dome raketafweersysteem aan te vullen. Bij een massale aanval op Israël – zo heeft alleen al de Shi’itische terreurbeweging Hezbollah in Libanon minstens 100.000 projectielen klaarliggen voor de volgende oorlog – kunnen er namelijk nooit genoeg afweerraketten worden gemaakt en afgeschoten om immense schade aan het land te voorkomen.

Pas dit jaar is het Israëlische leger erin geslaagd om met Iron Beam geleide en ongeleide projectielen zoals drones, raketten, mortiergranaten en geleide anti-tank wapens te onderscheppen. Minister Gantz kondigde in april dan ook aan dat alles in het werk wordt gesteld het laserkanon zo snel mogelijk operationeel te maken, en niet pas in 2024, zoals de bedoeling was. (2)

Iraanse ex-vicepresident: ‘Israël heeft onze veiligheid echt ondermijnd’

De jarenlange ‘proxy oorlog’ tussen Israël en Iran gaat ondertussen onverminderd door. Israël heeft al honderden luchtaanvallen uitgevoerd op veronderstelde Iraanse doelen in Syrië. Tevens is het een publiek geheim dat de Mossad verantwoordelijk is voor het vermoorden van de ene na de andere Iraanse kerngeleerde.

Voormalig vicepresident Mohammad Ali Abtahi erkende tegenover de New York Times dat Israël diep geïnfiltreerd is in Iran, en de Iraanse inlichtingenoperaties drastisch heeft weten te verstoren. ‘De veiligheidsinbreuken in Iran en de enorme omvang van Israëlische operaties hebben onze meest krachtige inlichtingenorganisatie echt ondermijnd,’ aldus Abtahi. ‘De kracht van onze beveiliging was altijd het fundament van de Islamitische Republiek, en is in het afgelopen jaar beschadigd.’ (3)

IRGC (Revolutionaire Garde) brigadier-generaal Ali Nasiri, die verantwoordelijk was voor het beschermen van gevoelige informatie, werd daarom eerder deze maand door Teheran geslachtofferd en gearresteerd wegens ‘spionage voor Israël’. Eerder in juni werd hoofd van de inlichtingendiensten Hossein Taeb na 12 jaar trouwe dienst plotseling vervangen (4).

Het tekent het groeiende onderlinge wantrouwen in de Iraanse politieke en militaire leiding, en daarmee het succes van de clandestiene Israëlische operaties. In dit verband verklaarde een Iraanse official tegenover i24News dat een aantal ‘mysterieuze sterfgevallen’ onder hooggeplaatste IRGC militairen het werk waren van het regime in Teheran, en niet van buitenlandse geheime diensten (5).

Militaire aanval eveneens dichterbij?

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Tom Nides, zei op 31 maart dat Israël geen enkele blokkade meer van de VS krijgt opgeworpen als wordt besloten om Iran met militaire middelen aan te vallen, zelfs niet als er onverhoopt toch een nieuwe nucleaire deal met de Islamitische Republiek wordt gesloten. Eerdere op handen zijnde Israëlische aanvallen op Iran werden altijd door Washington tegengehouden.

De Israëlische regering en militaire top dreigt al zo’n 15 jaar regelmatig openlijk met een aanval op Iran. Het heeft er echter veel van weg dat zo’n aanval pas als allerlaatste optie zal worden ingezet. Het succes van de ondermijnende operaties in Iran maakt zo’n zeer risicovolle aanval, waardoor er zeker een nieuwe grote Midden Oosten oorlog zou uitbarsten, op dit moment vooralsnog overbodig.

De strenge Westerse sancties tegen Iran – die overigens met behulp van China en Rusland worden ontlopen – zijn nog steeds intact. Nu Israël groen licht heeft gekregen om ongeacht wat voor deal dan ook naar eigen inzicht Iran aan te vallen, valt voor de mullahs in Teheran feitelijk de enige nog overgebleven reden om geen kernwapens te bouwen weg.

Israël is als klein land bang dat het met een handjevol Iraanse kernbommen totaal zal worden vernietigd. Aan de andere kant bezitten de Israëliërs minimaal 80, maar volgens andere bronnen naar schatting 200 tot 300 nucleaire wapens, die deels op onderzeeërs zijn geplaatst. Israël is daarom altijd in staat om een aanval maximaal te vergelden en Iran volledig in de as te leggen. Dit zal Teheran zich ongetwijfeld bewust zijn. Mede daarom is die in 12 tot 15 jaar al zo vaak aangekondigde oorlog tussen beide landen er nog steeds niet gekomen.

‘Verbond met de dood’

In Joodse en christelijke kringen zal de in de maak zijnde Joods-Arabische alliantie ongetwijfeld in verband worden gebracht met het door de profeet Jesaja (hoofdstuk 28) voorspelde ‘verbond met de dood’:

‘Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrek, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen… de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel (van vijandelijke legers?) doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden…’

Slag bij Gibeon: Stond de zon stil (= stopte de rotatie van de aarde)?

‘Morgen aan morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht, en het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn. Want God zal opstaan… Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn.’ (Jes.28: 15-21)

De verwijzing naar de slag bij Gibeon (Jozua 10:12-14), toen de Israëlieten zich tegen vijf volken tegelijk moesten verdedigen, is opmerkelijk vanwege deze beroemde passage: ‘En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had… De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.’

Wat er exact is gebeurd is onduidelijk. Stopte de rotatie van de aarde, zoals sommige uitleggers beweren? Of is dit enkel een omschrijving van een langdurige zonsverduistering? Wijst het ‘vreemd zal zijn werk’ en ‘ongewoon zal zijn daad zijn’ wellicht op een hernieuwd bovennatuurlijk ingrijpen zodra Israël wordt overlopen door buitenlandse (vermoedelijk islamitische / Arabische) strijdkrachten, zoals ook andere profetieën van onder meer Daniël aangeven? Sluit Jeruzalem al deze zomer een ‘verbond’ met gezworen doodsvijanden, die Israël later zullen verraden?

 

Xander


(1) Times of Israel via Russia Today
(2) Times of Israel
(3) Times of Israel
(4) Times of Israel
(5) Israel Hayom

Zie ook o.a.:

04-04: Nog een oorlog? Verenigde Staten geven Israël groen licht voor aanval op Iran
21-03: Zelensky probeert Israël bij oorlog tegen Rusland te betrekken

2021:

26-12: Iran stuurt Israël kerstboodschap met vernietiging replica kerncentrale bij Dimona
28-09: Voor het eerst is de complete Israëlische legertop voorstander van militaire aanval op Iran
22-05: Pakistaanse politici roepen op tot kernaanval op Israël en vernietiging Europa door moslims (/ Turkse dictator Erdogan wil met internationale ‘vredesmacht’ Jeruzalem ‘bevrijden’)
22-04: (/ Iraanse krant riep op tot aanval op Israëlische kerncentrale)
04-02: Israël reserveert ruim $ 900 miljoen voor militaire aanval op Iraanse kerninstallaties
27-01: Israël dreigt Iran aan te vallen als Biden terugkeert naar nucleaire deal’