Amerikaanse overheidscommissie van experts bevestigt gezondheidsgevaar 5G

—————————————————————————————————————————————

Alleen afgevaardigde Tech Industrie niet eens met conclusie dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens, dier, insect en plant

—————————————————————————————————————————————-

De New Hampshire Commission tot Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology heeft geconstateerd dat 5G wel degelijk een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. In de commissie zitten 13 experts op het gebied van epidemiologie, volksgezondheid, toxicologie, natuurkunde en technologie. Alleen de afgevaardigde van de Tech Industrie was het niet met de conclusie eens dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op het functioneren van mensen, dieren, insecten en zelfs planten.

De leden van de commissie,vergelijken de haast waarmee 5G en andere vormen van steeds sneller draadloos internet erdoor worden gedrukt met de leugens die de tabaksindustrie in de jaren ’50 verkondigde dat roken goed zou zijn voor je gezondheid. Net als met 5G en vaccins nu het geval is, werden daar destijds direct of indirect door de industrie en/of overheid betaalde wetenschappers voor ingezet.

Om de paar lantaarnpalen een 5G antenne

Om 5G te doen werken is het noodzakelijk om in vrijwel iedere straat, vermoedelijk om de paar lantaarnpalen, meerdere antennes te plaatsen, dus heel dicht bij uw woning of werkplek. Het vanwege lockdowns verplicht thuis moeten werken van miljoenen mensen blijkt een gouden kans te zijn geweest voor zowel overheid als industrie om – ondanks talloze bezwaren en onbeantwoorde vragen – achter de schermen snel 5G in te voeren. Enig substantieel onderzoek naar de gevolgen van de straling van honderden miljoenen antennes heeft de industrie niet verricht.

Daar waar 4G werkt met frequenties tot 6 gigahertz (GHz), opereert 5G tussen de 30 GHz en 300 GHz. De impact van deze ultra kortegolf lengten is nooit goed onderzocht, maar het eerste bewijs van diverse studies toont aan dat het waarschijnlijk schadelijk en gevaarlijk is.

Overheid negeert duizenden studies naar gevolgen volksgezondheid

De commissie, die de overheid van de staat New Hampshire in 2019 instelde, kreeg de opdracht te onderzoeken waarom de Federal Communication Commission (FCC) stelselmatig duizenden studies waaruit is gebleken dat draadloze frequenties (RF) hersentumoren, hartkwalen, onvruchtbaarheid en veel andere aandoeningen kunnen veroorzaakt, genegeerd heeft, en in zijn richtlijnen nergens rekening houdt met de volksgezondheid.

Bovendien is de limiet die de FCC hanteert voor draadloze frequenties 100 keer hoger dan in andere landen, en dat terwijl de World Health Organization deze straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’ heeft geclassificeerd. Desondanks wordt er noch in de VS, noch in de EU, noch in andere landen ook maar iets gedaan met de vele waarschuwingen van topwetenschappers aangaande het gevaar voor de volksgezondheid.

‘Steeds meer bewijs van DNA schade’

‘Er is steeds meer bewijs dat er DNA schade kan ontstaan door straling buiten het ioniserende deel van het spectrum,’ schrijven de experts. ‘De Commissie heeft argumenten van beide kanten over deze kwestie gehoord. Velen zeggen dat er ontdekt is dat er binnen dit (stralings)bereik biologische gevolgen zijn. Dit argument wordt versterkt nu begonnen is om (5G) millimeter golven binnen het microgolf bereik toe te passen.’

De commissie beveelt dan ook een onafhankelijke onderzoek aan naar de huidige draadloze standaarden aangaande elektromagnetische straling tussen 300 Mhz en 300 Ghz, zodat duidelijk in kaart wordt gebracht wat de gevaren voor de volksgezondheid zijn. Tevens wordt iedereen aanbevolen zijn persoonlijke blootstelling aan 5G te verminderen. Ook vinden de experts dat het publiek beter op de hoogte moet worden gesteld van de potentiële gevaren.

IT-professional Jon Humphrey verklaarde in een interview dat de Tech Industrie ‘dus weet dat deze technologie gevaarlijk is. Daarom proberen ze er nu zoveel mogelijk uit te halen, voordat ze eindelijk verantwoordelijk worden gesteld. Helaas hebben we dit allemaal al eerder gezien, zoals met de tabaksindustrie… Zij logen, kochten politici om, betaalden wetenschappers, en legden (kritische) mensen het zwijgen op. Spijtig genoeg kwamen ze daar heel vaak mee weg. Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit met 5G niet gebeurt.’

‘Cumulatieve straling 5G en 4G nog gevaarlijker’

In een artikel in de Scientific American wees Joel Moskowitz, directeur van het Center for Family and Community Health van de University of California (Berkeley) er op dat 5G niet 4G zal vervangen, maar beide golflengten naast elkaar zullen worden gebruikt. Moskowitz is bang dat de cumulatieve straling van 4G en 5G nog schadelijker zal zijn. ‘Kanker is niet enige risico, want er is aanzienlijk bewijs dat RFR neurologische stoornissen en schade aan de voorplanting veroorzaakt, waarschijnlijk veroorzaakt door oxidatieve stress.’ (1)

‘Millimeter golven worden voornamelijk binnen een paar millimeter van de menselijke huid en in de oppervlaktelagen van het hoornvlies geabsorbeerd,’ bevestigde Moskowitz de eerdere waarschuwingen van onafhankelijke experts aangaande 4G, 5G en WiFi. ’Blootstelling kan op de korte termijn ongunstige psychologische effecten hebben op het perifere zenuwstelsel, het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Onderzoeken suggereren dat lange termijn blootstelling een risico vormt voor de gezondheid van de huid (melanomen = kanker), de ogen (oogkanker) en de testikels (onvruchtbaarheid).’

Al in de jaren ’60 toonden wetenschappers aan dat microgolven bij mensen tinnitus (lett. ‘lawaai in je hoofd’) kunnen veroorzaken. 20 jaar later werd ook de beïnvloeding van het menselijke gevoel ‘tot in hun slaap’ mogelijk. Het aantal mensen met ernstige gezondheidsklachten als gevolg van mobiele straling zou de komende jaren daarom wel eens exponentieel kunnen gaan toenemen als de invoering van 5G niet wordt stopgezet, in ieder geval totdat onafhankelijk is vastgesteld dat de frequenties geen enkel gevaar vormen.

Nationale Bond Overheidszaken voert nog steeds actie tegen 5G in NL

Helaas baseert de Nederlandse overheid zich enkel op ‘Wij van WC Eend…’ onderzoeken van de Tech Industrie, die natuurlijk nooit hun eigen producten zullen afkraken. De Nationale Bond tegen Overheidszaken voert daarom nog steeds actie en rechtszaken om de invoering van 5G in Nederland op te schorten, net zoals Zwitserland in februari van dit jaar heeft gedaan.

‘5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid vaccins’

Organisaties zoals het WEF hebben al openlijk aangekondigd dat uiterlijk in 2030 iedere wereldburger via geïmplanteerde microchips verplicht moet zijn gekoppeld aan een alomvattend 5G/A.I. controlesysteem. Dat zelfs onze eigen gedachten en gevoelens dan kunnen worden gemanipuleerd en bestuurd, is beslist geen science fiction. In China zijn de eerste scholieren al voorzien 5G hoofdbanden die door A.I. (kunstmatige intelligentie) worden aangestuurd, en die in real time de gedachtestroom van de kinderen kunnen lezen.

De technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda Gates Foundation hebben samen met het tech-bedrijf Profusa een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkeld. Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, kan samen met een vaccin worden geïnjecteerd en wordt vlak onder de huid aangebracht, waar deze feitelijk met je lichaam samensmelt.

De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd. De biosensor, die ook informatie en opdrachten kan ontvangen, zal naar verwachting begin 2021 door de FDA worden goedgekeurd. (Zie verder ons artikel van 3 september: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’). De biosensor kan tevens worden gebruikt als ID-bewijs, vaccinpaspoort, toegangsbewijs en betaalmiddel.

Xander


(1) Natural News

Zie ook o.a.:

03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-02: ‘Verhoogde invoering 5G in China en andere landen kwetsbaarheid voor corona virus?’
16-02: Zwitserland stelt 5G voor onbepaalde tijd uit vanwege mogelijke schade aan gezondheid

2019:
07-12: Studie toont verminderde vruchtbaarheid, hersenschade, slaapgebrek en gedragsverandering door WiFi en 5G aan
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
03-11: Zelfs Scientific American schrijft dat 5G bedreiging is voor volksgezondheid
06-10: Nationale bond: ‘Doe mee met collectief aansprakelijk stellen providers en politiek wegens invoering 5G’
26-09: ‘Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
21-08: Minister stad Brussel hield 5G tegen omdat ‘mensen geen proefkonijnen zijn’
17-04: ‘5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
10-02: Groep wetenschappers waarschuwt dat 5G netwerk mensen en dieren ziek maakt

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

27

 1. 5G is niet gevaarlijk en is allang in gebruik. De letters 5G staan voor een bundeling van diverse delen van het radiospectrum die onlangs zijn vrijgekomen voor nu dan telefonie en data. Er is verder nog nooit een radiozendamateur doodgegaan van zijn/haar hobby. Antenne zijn verder veelal van aluminium gemaakt dus losvliegende high end metals is ook een sprookje.

  Adem in en adem uit en prijs je gelukkig met een vaccin dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zo snel is ontwikkeld, … zonder nano chips die niet bestaan omdat de kleinste chip op de markt momenteel toch nog minstens enkele millimeters groot is.

 2. @ ANNA.
  Je hebt helemaal gelijk er word ons verteld dat het minder schadelijk of sterk is deze 5G straling.
  En dat er nu in iedere straat antennes komen maar als deze zwak was dan moesten we dus naar buiten om te bellen of te internetten.
  Het gaat gewoon door de muren en we hebben nu binnen bereik?
  En sorry de verkeerde link geplaatst van RN Kostoff?
  https://phibetaiota.net/wp-content/uploads/2020/04/5G-Largest-Unethical-Medical-Experiment-Final.pdf
  We zitten nu allen in de straling mens en dier zelfs de planten.
  En alleen wij kunnen de stem voor de natuur zijn gebruik deze dan alles helpt.

 3. 5 G werkt met een ander soort straling dan 4 G en alle voorgangers van 5 G
  5 G heeft hetzelfde effect als de magnetron, de frequentie van straling zal zeker lager zijn, maar toch één foutje en dan……
  Je zet je poes of je kanarie toch ook niet in de magnetron!!!
  En wij dan?..

  5 G een gevaarlijke ontwikkeling, zoals zovele ontwikkelingen op dit moment in de wereld gevaarlijk zijn!!!!

 4. Een jaar geleden had ik als gemeenteraadslid een actualiteitendebat over 5G georganiseerd.
  Dit, omdat er ‘even’ werd medegedeeld in een raadsbrief dat er in Schiedam, en de rest van Nederland 5G uitgerold zou gaan worden.
  Tijdens het debat werd er al door de meerderheid van de raad enigzins lachwekkend gereageerd. Als ik vroeg of ze ook de honderden wetenschappelijk onderbouwde artikelen over de gevaren van 4 en 5G hadden gelezen werd er weggekeken of gezegd dat ze die leugens niet wilden lezen !

  Geheel “toevallig” ontstond rond dezelfde week in maart corona en werd er dankbaar gebruik van gemaakt om in verstild Nederland massaal 5G masten op veel gebouwen in heel Nederland plaatsen.
  Tijdens een presentatie over 5G rond die week in het stadskantoor waren drie woordvoerders van Kpn, Vodafone en Tele2 aanwezig die alle zaligheden en voordelen kwamen vertellen en,,………bijna alle aanwezige schaapjes zaten instemmend te knikken !
  Inmiddels staat binnen een jaar Nederland en veel delen van de wereld vol met 5G masten, kijk maar om je heen. Ik noem ze ‘witte lijkkisten’

  Bijna iedereen die een mening heeft over 5G, ook ik, wordt per definitie weggezet als hoaxaanhanger, wappie of complotdenker, het zij zo.
  Zo aan het einde van dit jaar komen er steeds meer wetenschappelijke bewijzen naar boven over de gevaren van 5G.
  Neem even de moeite het volgende bericht te lezen zodat je misschien met een ander idee het nieuwe jaar in gaat.
  Ik wens allen die dit lezen veel gezondheid en een veel beter 2021 !

 5. Je kunt de gevolgen van 5G ook vergelijken met de gevolgen van de lockdown, maar dan nog erger, omdat het rechtstreeks de gezondheid van de mens schaadt.
  En niet alleen draadloze frequenties (RF) veroorzaken hersentumoren, hartkwalen, onvruchtbaarheid, maar ook de gentherapie. maar ook het ‘gewone’ vaccin, waarin levende kankercellen zitten, heb ik gelezen !!! Die dwaze virologen denken met kankercellen het virus te kunnen doden. En wij mensen zijn hun proefkonijnen !!! En ook dementie en kanker dat bij oudere mensen vreselijk toeneemt komt door de griepprik !!! En bij jongeren neemt het autisme schrikbarend toe, het speciaal onderwijs puilt er van uit. En niet alleen kunnen ze slecht leren, maar kunnen ook niet zelfstandig wonen en sociale contacten leggen.
  De gevolgen voor de mensheid zijn vreselijk !!! Je kunt dan ook maar tot één conclusie komen, de farmaceutische industrie is er niet om de gezondheid van de mens te bevorderen, maar alleen om geld, veel geld , héél véél geld, miljarden en zelfs biljoenen te verdienen !!! En satanist Bill Gates gebruikt dodelijke vaccinaties, om zoals hij zelf zegt, zogenaamd de aarde redden door de mensheid te reduceren, zeg maar uit te roeien.
  Na de zondeval, staat wat er nu gebeurt op de tweede plaats, volgens mij, omdat het de héle wereldbevolking aangaat !!!

 6. De maatschappelijke ontwrichting die nu veroorzaakt wordt door de WHO en de overheden, schijnt wel gewaardeerd te worden door de zogenaamde progressieve krachten. Van Dissel kondigt al aan de maatschappelijke ontwrichting te willen voortzetten.

 7. Zeker en ook voor de meteorologen geen goed nieuws ze storen onze weerradar en daar zijn we zeer boos over, goed artikel, mag eens geschreven worden. Shalom

 8. Corona maakt het mogelijk: De groene manie voor verboden wil oudejaarsavond afschaffen.
  Avondklok. Alcoholverboden. Verbod op bezoek en overnachting. En nu het verbod op Nieuwjaarsvuurwerk. Als de coronacrisis niet had plaatsgevonden, zouden linkse groene journalisten en politici het moeten verzinnen. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest voor deze hoofdrolspelers om de voorheen opzettelijk bange mensen lastig te vallen met hun obsessie met een verbod.
  De honderden zijn klaar. Politieagenten laden hun dienstwapens, de positie van de peperspray wordt gecontroleerd, evenals de zak voor handboeien. Alleen al in Noordrijn-Westfalen trekt een leger van 5.000 politieagenten op oudejaarsavond de steden binnen.
  https://kopp-report.de/corona-machts-moeglich-der-gruene-verbotswahn-will-silvester-abschaffen/
  Politieke maffia Duitsland wordt steeds brutaler, ook in Nederland loopt de terreur tegen de bevolking de spuigraten uit.

 9. @Mo op 30/12/2020 om 7:48pm Dat is idd schrikwekkend en we weten ook dat wie geld heeft meestal z’n zin krijgt… Gates is rijk geworden op software vol bugs en nu gaat hij de wereld ook nog doen crashen… NU snap ik waarom men over de ‘Great Reset’ praat… Een Windows PC moet je ook om de haverklap resetten… 😉
  In ieder geval, ik wens iedereen een schrikwekkend… ik bedoel schitterend.. 2021….!

 10. Volgens mij is in veel gemeentes de aanpassing aan de lantarenpalen al gebeurd. De politiek in Den Haag heeft een wet aangenomen die gemeentes verplicht dit te doen of te laten doen.
  Een fraai voorbeeld van de landelijke politiek die ronduit in de zak van het groot kapitaal en
  Multinationals zit. Ik weet dat juist plaatselijke politici het hier hartgrondig mee oneens zijn, maar dat lijkt me eerder een centen kwestie.

  Of 5G een gevaar is, is heel individueel en is te vergelijken met de goedkeuring van E-nummers. Ook met die E-nummers geldt dat er mensen zijn die daar slecht tegen kunnen. Maar de goedkeuring is geregeld op Europees niveau. Kwestie van lobbying, wat centjes onder de tafel om een ronkend wetenschappelijk rapport te produceren en voilà. Nu zal het voor elk individu niet hetzelfde zijn, maar het gaat altijd om de optelsom van belastingen. Rotzooi in uw voedsel (E-nummers, emulgatoren, kleur- geur- en andere kunstmatige troep), het moet er immers na weken nog appetijtelijk uitzien. Allerlei straling, besef dat 5G niet het enige is wat in de atmosfeer zijn weg weet. Stress door onzekerheid en angst door de media die geilen op de Corona sensatie en zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Vroeger was volgens mij heus niet alles beter, maar nu is het steeds moeilijker om je gewoon mens te voelen. Vrijheden worden in rap tempo afgepakt. En er is voorlopig geen enkel zicht op betere tijden, het vaccin zal een fopspeen blijken, de zoveelste trouwens. Vluchten kan ook niet, want de waanzin slaat wereldwijd zo`n beetje toe. Dus helaas lieve mensen een vrolijke boodschap is het zeker niet. Het enige wat je kunt doen in deze tijden is vooral angst niet toelaten en proberen ergens toch vitamine P (plezier) te verkrijgen.

 11. Ik heb hier helemaal geen verstand van , maar dit word gewoon eng. ik heb last van een piep in mijn oren,heel vaak migraine/stijve nek,slaap heel slecht,ben konstant moe etc etc ik kan niet eens meer mijn werk doen. Die Gates is….. dit is gewoon Ziek!!!!. Ik word voor gek verklaard en moet mij niet aanstellen,mijn artsen nemen mij niet serieus pfttt Excuses voor mijn uitspraken.

  Uw uitspraken aangepast,zie sitergels. Mod.

 12. Ik wil helemaal niet meer op deze aarde zijn als dit soort gestoorde psychopaten dit allemaal van plan zijn, getver wat een ziek zooitje is het aan het worden! erg voor onze kinderen en kleinkinderen!!!

 13. @ Eelke Piers,

  Jepp, helemaal gelijk maar de gemaskerde door angst geregeerde medebewoners willen het niet weten.

 14. In vrijwel alle antennes zit een beryllium legering of barium legering. Bij bepaalde frequenties komen neutronen vrij, die in de atmosfeer worden omgezet in isotopen. 2 tot 5 % is zeer gevoelig voor blootstelling aan beryllium, inclusief de isotopen. Het veroorzaakt bij deze mensen berylliose, een ernstige longaandoening. Bij gevoeligheid voor barium kunnen mensen baritose oplopen, ook een longaandoening maar minder erg dan berylliose. Zieke mensen kunnen andere gevoelige mensen besmetten, werkt net al bij tbc waarbij granulomen een rol spelen
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Berylliose

 15. Als je een externe wifi adapter hebt, wikkel dan eens een blaadje zilverfolie om de atenne. De volgende dag zit de folie vol met miniscule gaatjes.

 16. Opsluiten en al zijn geld afnemen verdelen onder de Afrikaanse bevolking die man is knettergek en gaat over lijken.

 17. ….Overheid negeert duizenden studies naar gevolgen volksgezondheid….
  De overheid heeft niets, maar dan ook niet te vertellen. (O ja, ze mogen de kleur van het closetpapier vaststellen)
  We worden door het grootkapitaal, Multinationals, geregeerd. Die vertellen de overheid wel wat ze te doen en te laten hebben.

Comments are closed.