Studie toont verminderde vruchtbaarheid, hersenschade, slaapgebrek en gedragsverandering door WiFi en 5G aan

De mensheid is met op zijn best twijfelachtige technologieën op weg naar een zogenaamd ‘groene’ toekomst… Afbeelding: (3).

————————————————————————————————————————————–

Wetenschappers: Industriële testen waar overheden hun beleid op baseren geven een zeer misleidende voorstelling van zaken – ‘In het 5G ‘internet of things’ is de mens zelf het belangrijkste doelwit’

————————————————————————————————————————————–

Een in 2018 gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op 23 gecontroleerde studies, bevestigde eerdere conclusies dat elektromagnetische WiFi frequenties (EMF, zoals ook 5G) ‘een belangrijke bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid.’ Onder de vele aangetoonde schadelijke gevolgen vallen celdood, DNA schade, neuropsychiatrische (gedrags)veranderingen, verminderde vruchtbaarheid, een lagere libido, en veranderingen in hormonen en klieren. Tevens werd geconstateerd dat in diverse testen waar overheden hun beleid op baseren een zeer misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven, enkel om de op voorhand gewenste uitkomst (‘ongevaarlijk’) te bereiken.

Vergiftiging van lichaamscellen (‘oxidatieve stress’), onder meer omdat deze door de EMF stralen niet meer goed hun afvalstoffen kwijtraken, is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van ADHD, kanker, Parkinson, Alzheimer, hartfalen, autisme, ME/CVS, depressie en tal van andere aandoeningen.

Uitgeputte hormonen

Het veroorzaakt tevens verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Spontane abortussen worden vaak veroorzaakt door chromosomen mutaties, die eveneens het gevolg van EMF kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor lagere niveaus oestrogeen, progesteron en testosteron, wat een verminderde libido veroorzaakt.

Weliswaar is ‘het onmiddellijke effect van blootstelling aan EMF een stijging van de afgifte en daardoor het niveau van hormonen, maar de hormonensystemen kunnen door chronische blootstelling aan EMF ‘uitgeput’ raken.’

Eerdere studies wezen ook op hartklachten, problemen met de bloeddruk, schade aan bloedcellen, een verstoorde opbouw van het gebit, schade aan het zenuwstelsel en de hersenen, en een abnormale postnatale ontwikkeling.

Veranderingen van gedrag en persoonlijkheid

Gedragsveranderingen en zelfs veranderingen van persoonlijkheid ontstaan doordat hersencellen langzaam worden vergiftigd door een mechanisme dat ionen versterking wordt genoemd, en dat wordt veroorzaakt door WiFi (/ 5G, dat nog veel dieper doordringt*). Ook slaapgebrek en (chronische) vermoeidheid vloeien hieruit voort.

Schade door EMF is cumulatief (het hoopt zich op), maar jongeren zouden een groter risico lopen dan ouderen, omdat zij in een samenleving opgroeien die nu al doordrenkt wordt met elektromagnetische stralen.

Onderzoeken industrie zijn misleidend

De wetenschappers wijzen de herhaaldelijke beweringen van de telecom industrie dat WiFi / EMF geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben, stellig van de hand. Zo wordt in een overzicht van Foster & Moulder gesteld dat uit zeven belangrijke studies blijkt dat WiFi geen bijeffecten creëert. Het probleem met al deze studies is echter dat niet met de echte WiFi frequenties werd gewerkt, en ook de testen dermate kleinschalig waren, dat daar in wetenschappelijk opzicht onmogelijk conclusies aan konden worden verbonden.  (2)

(Vergelijk het met een tabaksfabrikant die in de jaren ’50 beweerde dat wetenschappelijk onderzoek bewees dat roken niet schadelijk is voor de gezondheid, maar dat die conclusie werd getrokken nadat proefpersonen slechts een handjevol sigaretten hadden gerookt. Inderdaad, één pakje zal uw gezondheid niet blijvend beïnvloeden, maar jarenlang roken wèl. Zo is het ook met EMF.)

In het 5G ‘internet of things’ is de mens zelf het belangrijkste doelwit

Mike Adams van Natural News herhaalt daarom dat 5G in zijn ogen een wapensysteem is. Onder het mom van ‘the internet of things’, waarmee alles aan elkaar gekoppeld wordt, is de mens zelf het echte doelwit. Met diep doordringende 5G stralen kunnen mensen straks tot op cel- en DNA niveau worden beïnvloed, gemanipuleerd en veranderd.

‘De menselijke hersenfuncties worden beschadigd, waardoor rationaliteit, verstand en beschaafd gedrag worden vernietigd, vooral onder de mensen in dichtbevolkte gebieden waar 5G torens alomtegenwoordig worden. Daarom zou het u opgevallen kunnen zijn dat krankzinnigheid en wijd verspreid mentaal gestoord gedrag in deze gebieden toeneemt.’ (1)(4)

Nederlandse politiek onderwerpt ons aan grootste ‘experiment’ ooit

Ook de Nederlandse politiek trekt zich tot op heden helemaal niets aan van de vele waarschuwingen van wetenschappers dat op zijn minst gewacht dient te worden met de invoering van 5G totdat meer bekend is over de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Afgelopen week werden de eerste lagere nieuwe 5G frequenties voor ons land geveild. De topfrequenties zijn in 2022 aan de beurt.

Als de rechtszaak van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen de invoering van 5G wordt verloren, dan wordt de complete bevolking in Nederland en uiteindelijk de hele wereld gedwongen blootgesteld aan het grootste wetenschappelijke experiment ooit. Of laat het woord ‘experiment’ maar weg, want het bewijs dat men zich heel goed bewust is van de schadelijke gevolgen van 5G voor de mens, en wat deze nieuwe systemen allemaal voor mogelijkheden bieden voor totale, totalitaire (gedrags)controle en lichaams en persoonlijkheidsmanipulatie, stapelen zich op.


Xander

(1) Natural News
(2) Science Direct* (* Voor de volledigheid: 5G wordt niet expliciet genoemd in het onderzoek, het gaat om WiFi /  EMF frequenties in het algemeen).
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)
(4) Brighteon (YouTube alternatief dat nog wel ruimte biedt aan kritische en conservatieve stemmen, waarvan sommigen door YouTube worden geweerd)


Zie ook o.a.:

12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
03-11: Zelfs Scientific American schrijft dat 5G bedreiging is voor volksgezondheid
06-10: Nationale bond: ‘Doe mee met collectief aansprakelijk stellen providers en politiek wegens invoering 5G’
26-09: ‘Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
21-08: Minister stad Brussel hield 5G tegen omdat ‘mensen geen proefkonijnen zijn’
17-04: ‘5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
10-02: Groep wetenschappers waarschuwt dat 5G netwerk mensen en dieren ziek maakt

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

17

 1. Het grootste probleem is niet zozeer de zender straling in combinatie met de heel hoge frequenties zelf maar de digitale pulstrein (de serie data bits) die er bovenop staat. Dát is afwezig in de kosmische straling waar we ons in miljoenen jaren evolutie aan aangepast hebben (of zoals de Allerhoogste ons geschapen heeft – voor wie daarin de oorsprong ziet).
  Het product van de zend- en datafrequenties veroorzaakt een hoogst schadelijke verstoring van de subtiele biochemische processen waar levende organismen, zoals ook wij, uit bestaan. En dat leidt vroeg of laat tot heel vervelende onverwachte effecten. Maar voordien heeft de overheid al inzicht in alles wat u heeft, doet en denkt, en hebben de telefoonmaatschappijen hen zakken gevuld.

 2. Na 4G in gebruik is genomen zie ik in het hele gebied géén vleermuizen 🦇 meer!
  Is dit toeval of hebben meer mensen dit waargenomen in zijn of haar omgeving ?

 3. @ Peter,
  Nou ja, ik ben er van overtuigt dat dit voor iedereen, die begaan is met het behoud van onze waarden en normen, een gevoel van machteloosheid brengt. De lach van de een is een traan voor de andere ….

 4. Xander hoeveel dieren op deze planeet communiceren wel niet met elkaar, en het is gratis?.

 5. Nog niemand heeft de relatie gelegd tussen 5G – AI Humanoid (Sofia) en zelfdrivend auto. Maar het geeft degelijk een blik op onze toekomst. Voor ons, 4G werkt prima. Ik kan whatsapp spreken met een collega in de bush bush mid in Africa. We willen onze eigen auto blijven rijden. Het geeft ons een vrijheidsgevoel. Kortom het is voor onze comfort overbodig. Maar voor humanoids, 5G is nodig voor de interactie en de zelfrijdende auto om ze te transporteren. Morgen? nou, Deutsche Bank aankondigde afgelopen week 18.000 medewerkers te ontslagen en te vervangen met robots. Climate change en alle andere provocaties zijn er om ons te kunnen eerst beperken, dan parkeren en dan afslachten. Georgia Guide Stones praat hierover.

 6. Mensen die in het verleden met straling apparatuur werkten, eraan bloot werden gesteld,kregen wel dat
  soort problemen. Straling is gevaarlijk, dat weet iedereen. Een röntgen laborant gaat niet zomaar buiten de
  stralingszone staan. En kan ik mij best verplaatsen in de bezorgdheid, wanneer die frequentie steeds hoger
  wordt gemaakt. Er zijn nu al veel aandoeningen waarvan men de oorzaak niet weet, wat daar al mee kan hebben
  te maken. Er is dan ook heel wat apparatuur bij gekomen wat straling geeft.

 7. Bericht aan Peter:
  wellicht kan Alma Deutscher u een handje helpen weer op te monteren?
  of het boek: een Engel op je pad van wijlen Hans Moolenburgh, arts. ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel, arts
  Verder:’The writings of Florence Scovel Shinn’

  En: iedereen wordt blootgesteld aan 5G, ook de voorstanders. Hoelang zouden zij dan nog voorstander blijven??
  God verhoede dat het wordt ingevoerd:
  benader uw gemeente er tegen in te gaan: zie het goede voorbeeld van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a..

 8. Graag wil ik nog verwijzen (als dat mag van team XN) naar de alerte actuele website http://www.stopumts.nl voor aanvullende rake info over WiFi en vooral 5G straling.

  5G is ontwikkeld als militair wapen en grenzeloos spionagemiddel: #NWO

  Er bestaan vele wetenschappelijke artikelen die de veiligheid van 5G (zeer) sterk in twijfel trekken, laat staan de effecten ervan op alle flora en fauna op de langere termijn. Daarentegen zijn er exact NUL objectief-wetenschappelijke artikelen die bewijzen dat 5G ONgevaarlijk is. Laat dat even op u inwerken…

  Dit alles past n.m.m. geheel in het dictatoriale plaatje van de EUSSR en VN Agenda 2030 (deze laatste onder de facades ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’). #TrapErNietIn #Stop5G

 9. Zijn er ook materialen of technieken bekend die in ieder geval binnenshuis de invloed van 5G kunnen verminderen of verhinderen?

 10. Twee eeuwen geleden hadden de mensen dezelfde gedachten over de stoomlocomotief. We zullen wel zien wat er van 5G komt.

 11. Beste Moderator, ik lees nu een tijdje Xandernieuw maar merk dat ik er erg depressief van wordt ik lees namelijk alleen maar ellende. Hebben jullie ook leuk en goed nieuws ? Of vergaat de wereld echt….

  Peter, neen de wereld vergaat niet. Neem een tijdje afstand van Xandernieuws en houdt u bezig met leuke dingen. Mvg. Mod.

 12. Het is natuurlijk allemaal niet gezond, maar dat zijn kosmische straling ook niet en daar kunnen we niets aan doen, ook televisiekijken geeft straling af, alles eigenlijk dat elektronisch is, maar er zijn grenzen , je mag niet boven een bepaalde eenheid komen.Shalom

Comments are closed.