Democraten akkoord met wetsvoorstel voor invoering sociaal puntensysteem zoals in China

—————————————————————————————————————————————-

Straks ook in EU en Nederland? Kredietwaardigheid gekoppeld aan politieke en/of religieuze standpunten en internetgedrag – Democratische politicus en voorzitter Klimaatcomité eist dat Google alle ‘klimaatontkenners’ van YouTube afhaalt‘Zo begint onderdrukking’

—————————————————————————————————————————————-

(01.05 uur) – Te midden van al het corona ‘geweld’ is er natuurlijk ook nog ander nieuws. Zo zijn de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarmee in de VS een ‘social credit’ / puntensysteem zoals in China wordt ingevoerd. Als het voorstel door de Senaat komt, dan worden je politieke en religieuze standpunten en meningen ook in Amerika gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van een lening of hypotheek.

De Republikeinen hadden een amendement ingediend om te voorkomen dat het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) het recht krijgt om van kredietverstrekkers te eisen dat zij de kredietwaardigheid van mensen gaan evalueren en punten gaan geven aan de hand van hun religie, politieke voorkeur en andere aspecten.

Met het amendement wilden de Republikeinen tevens voorkomen dat de kredietaanvragen van mensen worden beoordeeld aan de hand van hun medische uitgaven (dus hun gezondheid) of studieschuld. Omdat de Democraten in het Huis een meerderheid hebben, werd het amendement afgewezen.

‘Afschrikwekkende parallel met communistisch regime China’

De Republikeinse minderheidsleider Kevin McCarthy verklaarde dat als de Senaat –waar zijn partij de meerderheid heeft- nu ook akkoord gaat, het CFPB ‘ongecontroleerde macht krijgt over het vormgeven van een kredietscore, zonder ingebouwde maatregel om eventueel machtsmisbruik of schending van onze grondrechten te voorkomen.’

‘Er is een afschrikwekkende parallel met het sociale puntensysteem in het communistische China,’ vervolgde hij. ‘Dat regime wil de handelingen van de bevolking controleren met een sociaal puntensysteem. Deze onderdrukkende praktijken staan diametraal tegenover de Amerikaanse vrijheden en idealen.’ Volgens de grote conservatieve nieuwssite Breitbart zou het aannemen van het amendement van de Republikeinen echter niet veel verschil hebben gemaakt.

Het CFPB werd tijdens de regering Obama opgericht door de extreemlinkse senator Elizabeth Warren, die nog steeds in de race is om namens de Democraten genomineerd te worden voor het presidentschap. Omdat de organisatie geen verantwoording schuldig is aan de president, krijgt bureauleider Kathy Kraninger theoretisch de macht om Amerikanen verplicht te laten beoordelen op welke berichten ze op social media delen, en zelfs wat ze bij online shops kopen.

Democratische politicus en advocaat eist dat YouTube alle ‘klimaatontkenners’ wist

Een andere Democratische politicus, de uit Florida afkomstige Democraat Katherine Anne Castor, heeft als voorzitter van het Comité voor de Klimaatcrisis een brief aan de directie van Google gestuurd waarin ze eist dat iedereen die het niet eens is met het politiek correcte (extreemlinkse) klimaatalarmisme van haar partij, van YouTube wordt afgehaald. ‘YouTube biedt dagelijks ruimte aan miljoenen kijkers van video’s met klimaat desinformatie,’ klaagt ze. ‘Dat gaat tegen de belangrijke missie van Google in om desinformatie te bestrijden en klimaatactie te promoten.’

‘Zo begint onderdrukking,’ waarschuwt de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong. ‘De regering wil het recht om het niet eens te zijn met hun agenda de kop indrukken. Wat komt daarna? Gaat ze eisen dat de Republikeinse Partij wordt geëlimineerd en er een totale dictatuur wordt opgericht? Ze is een schande voor iedere politieke partij.’ (2)

Straks ook in EU en Nederland

Het is algemeen bekend dat men ook in Den Haag en Brussel via allerlei schimmige (om)wegen stapsgewijs de vrijheid van meningsuiting aan het afbreken is. In eigen land heeft D(emocraten)66 minister Olllongren al een uitgebreid plan opgesteld om alleen (extreem)linkse media en meningen tot geaccepteerde’ mainstream’ te verklaren, en alles wat hiervan afwijkt –met name kritiek op de massa immigratie, de islam, de klimaatagenda en de EU- als ‘extreemrechts’ te labelen en te gaan blokkeren of verbieden.

Het lijkt daarom een kwestie van tijd voordat (een variant van) een sociaal puntensysteem ook in de EU en Nederland zal worden ingevoerd, al zal dat mogelijk niet letterlijk zo worden genoemd, noch worden toegegeven. Zodra dit eenmaal is ingevoerd, zal het heel eenvoudig zijn het puntensysteem uit te breiden naar bijvoorbeeld uw toegang tot de gezondheidszorg of het internet.


Xander

(1) Infowars
(2) Martin Armstrong
Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

2019:
01-11: EU begint China te kopiëren: Automatische gezichtsherkenning op Franse scholen
04-10: Totale controle: China voert verplichte gezichtsherkenning internet en smartphones in
26-09: ‘Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
16-07: Google pleegt mogelijk verraad door meewerken aan totalitair controlesysteem China
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)
20-05: Europese Commissie kopieert George Orwells ‘1984’ in verkiezingsslogan
19-05: Australië: Vijf jaar de gevangenis in als je iemand online beledigt
28-03: (/ EU wil met controle over internet oppositie de mond snoeren…)
21-02: Totale controle: 17,5 miljoen Chinezen mogen niet meer vliegen door te laag sociaal krediet
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media

2018:
03-11: China voert ‘social credit’ in: Hond in beslag genomen als je die verkeerd uitlaat
10-10: Linksgroene Duitse politicus pleit voor concentratiekampen voor rechtsen
28-09: Europese Commissie wil populisme bestrijden met opheffen nationale financiële soevereiniteit (/ EU commissaris Justitie wil ‘slimme regulering media’ – censuur van alle kritiek op Brussel)
22-09: Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd
19-08: Volgt de EU in 2020 China met invoering sociale score en totale digitale controle staat?
18-08: (/ Is de linkse internetcensuur de opmaat voor de uiteindelijke terugkeer van ‘heropvoedingcentra’ voor conservatieven?)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

19

 1. Lees net op internet, dat de impeachment procedure tegen POTUS Trump niet doorgaat! Goed nieuws, in mijn optiek.

 2. Communisme en totalitaire dictatuur in het land van de “free”?
  En dan nog wel door de (zichzelf verklaarde) “democráten” die zich nu openlijk ontmaskeren als communistische dictators?

  Overigens zijn we in europa ook al stevig op weg in die richting.
  Een voorbeeld:
  In belziek staat je “medisch dossier” van bij je huisarts intussen al online.
  Uiteraard om het de burger gemakkelijk te maken en met het valse voorwendsel dat zorgverleners zo meteen de nodige, medische informatie kunnen raadplegen ingeval er iets gebeurt (ongeval, medische noodhulp…)
  Echter om zelf als patiënt/burger te kunnen inloggen op de website om je eigen medische gegevens te kunnen inkijken moet je verplicht je toestemming geven om jouw medische gegevens te delen voor je toegang krijgt tot je eigen dossier.
  (Dit is al tegenstrijdig met GDPR: bescherming vd persoonlijke gegevens, privacy vd burgers én afpersing om je eigen dossier te kunnen inkijken.)

  Vorige week protesteerde oa patiëntenvereniging hiertegen nadat uitlekte dat artsen, die deze vertrouwelijke gegevens konden inzien door deze verplichte deling, zowel huisarts als controlerend geneesheer voor de verzekering van dezelfde patiënten waren…
  En voilá: onbevoegden door belangenvermenging krijgen al toegang tot de medische gegevens van de burgers waardoor misbruik in de gezondheidszorg in de hand wordt gewerkt ten voordele van verzekeringsmaatschappijen.

  Nu komt de politiek met geveinsde verontwaardiging hierover terwijl de politiek zélf de verplichting van je toestemming om gegevens delen instelde vóór je toegang krijgt op hun website tot je eígen, medische gegevens!
  Je weet overigens als burger níet wie allemaal toegang heeft tot de gevoelige, vertrouwelijke gegevens over je medische geschiedenis en de staat van je gezondheid.
  Dit gaat dus al verder dan het wetsvoorstel van de amerikaanse nepdemocraten, hier is het al geniepig praktijk…en de stap naar een puntensysteem wordt zo dus heel klein.

  Wat betreft de vrije meningsuiting aan banden leggen op het internet, een voorbeeld:
  Aan de belgische kust kapseisde een bootje illegalen die de oversteek naar UK waagden waarop de leugenpers de vrije meningen van burgers op de sociale media uitvergrootte als zijnde racistische reacties met de oproep tot politici van gelijk welke kleur om zich te laten horen.
  Politici vielen over elkaar om, geveinsd verontwaardigd, het parket op te roepen om deze vlaamse racisten op sociale media op te sporen om te vervolgen en te bestraffen voor hun meningsuitingen.
  Nu moeten jullie goed beseffen waar die onvrede voor zulke uitspraken vandaan komt: die zijn eigenlijk kritiek op het falende, politieke migratiebeleid dat deze illegalen de zee indrijft naar UK.
  Enerzijds weigeren illegalen asiel aan te vragen dus krijgen ze geen steun (en overleven van criminaliteit) en anderzijds laat de politiek deze uitgeprocedeerden en illegalen in de steek door ze met een vodje papier te bevelen het grondgebied te verlaten waardoor ze verder aan hun lot worden overgelaten en dan de oversteek wagen.

  De schuldigen zijn dus de illegalen zelf en de politiek die hen in de steek laat waardoor ‘drama’s’ gebeuren (er is niemand verdronken, het bootje kapseisde en er vielen ook geen gewonden dus een buiten proportie opgeblazen ‘incidentje’!)

  Maar de burgers die dan sarcastische en cynische commentaren, die als racistisch worden bestempeld, op sociale media posten als indirecte kritiek op het migratiebeleid, worden opgespoord en vervolgd voor hun méningen over dit incidentje, enkel om hen de mond te snoeren.
  Niet de schuldige politici die deze illegalen de zee indrijven worden met de vinger gewezen, nee, de burgers die hun vrije mening geven óver dit ‘drama’ gaan ze bestraffen.
  Het eerste dat hitler deed toen hij aan de macht kwam was de vrije meningsuiting verbieden.

  @hans: ongeloofwaardig? Het is al praktijk….je moet het natuurlijk kunnen en wíllen zien…
  @Sultan: zeer juist en ze gaan nog veel verder gaan met alle mogelijke informatie te vergaren waarmee ze ons dan kunnen manipuleren/chanteren om ons gedrag te sturen/controleren om in hun gareel te lopen als slaven. (ik zie hierin een overeenkomst met de sharia door elk aspect van ons leven te willen/kunnen bepalen) vrijheid: NUL.
  ANPR/camera’s, trajectcontroles, digitale energie/gasmeters, smartphones, digitaal betalen, digitale facturen, biometrisch ID, databank vingerafdrukken/DNA, ‘slimme’ technologie, uiteraard voor de veiligheid en het gebruikersgemak van de burgers, nietwaar?
  Burgers moeten overtuigd worden om hun vrijheid (én geld) vrijwillig op te geven onder valse voorwendselen (veiligheid, gemakkelijk, milieu, klimaat….) maar enkel met het doel om onze welvaart én vrijheid te kunnen ontnemen.
  Conclusie: flagrante schending en afbraak van het meest fundamentele mensenrecht: de vrijheid van zelfbeschikking, soevereiniteit van de Mens!

 3. Dit puntensysteem is van alle tijden. Vroeger dreef het op verklikkers en spionnen, tegenwoordig op de technologie. Tijdens lange periodes van bestuur door de Kerk was het zo dat je maar 1 minpunt hoefde te hebben om als heks of ketter veroordeeld te worden.

 4. In nederland heb je zo’n gepassioneerde wereldredder van het twee streepjes op de epauletten als Tom Voeten van Clean Air, de anti-rokersclub die nu de rokers aansprakelijk wil stellen voor de weltschmerz die hij heeft.
  De man rijdt waarschijnlijk auto, en produceert longenverpestende fijnstof van bandenslijpsel, en rijdt wellicht ook op benzine en stoot daarmee stikstof, co2, benzeen, tolueen uit. Zelfde euvel uit een pak als hierboven beschreven.

  Wij opteren liever voor deze mensen (en instelling) als anbi dan de zeurtjes: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/stapje-dichter-bij-universeel-kankermedicijn-nieuwe-immuuncel-vernietigt-alle-types-kanker-in-labo~a4dd4e73/

 5. Domocratie in Amerika béeindigen, de op komst van een burgeroorlog?
  Het is wel overal aan het broeien onder de bevolkings, waar men leeft.
  De mensheid voelen zich innelijk onrustig, om dat de mens weet, dat grote verandering in aantocht is.
  Steeds meer en meer mensen krijgen het gevoel…. van laat het maar, ontploffen!
  We zijn vast gelopen, door oneerlijke belasting stysteem, Politie Staat en oneerlijke rechters, oneerlijke
  verrote rechtelijk Staat en zo er wel meer om te benoemen.
  Mensheid wil zo niet verder leven, om dat ieder ziel vrij wil zijn.

 6. Eigenlijk is het al heel lang zo dat je wordt gecontroleerd in alles. Al je rechten je worden afgenomen.
  Je niet meer zelf mag beslissen wat je in je huis of op je erf hebt staan.
  En met een puntensysteem kunnen ze mensen nog meer uitknijpen, terwijl ze zelf de grootste fouten maken

 7. Dat is verschrikkelijk en belachelijk en een zeer gevaarlijke wetsvoorstel, een aanval niet alleen op de vrije meningsuiting, maar in heel je denken en politieke voorkeur. Shalom

 8. Het wordt pas echt van kracht indien de Senaat het aaneeemt: dat gaat natuurlijk niet gebeuren.

 9. eigenlijk gaat het niet om vrijheid van meningsúíting maar proberen ze via alle mogelijke middelen onze mening te sturen. Dit is ‘gedachtenpolitie’ (politie van policy, sturen, leiden). Het gaat zo ver dat ze nu niet alleen via propaganda, media en psychologische trucs onze gedachten sturen, maar dan ook schaamteloos via directe manipulatie van belonen en straffen (met nadruk op schaamteloos want dit soort mensen zijn psycho/sociopaten) . Het gebeurt dan nog net niet met lijfstraffen zoals stokslagen en onthoofding.

  Deze schaamteloosheid is toch al iets wat zich in de keiharde maatschappij genesteld heeft met het excuus van ‘it’s a free country’. Men is daar zeer individualistisch, en dus eigenlijk het totaal omgekeerde van de oosterse mentaliteit waar de groepsdruk zeer hoog is en het individu niet telt.

  Wat men maar niet schijnt te begrijpen is dat ‘democratie’ altijd een tussenstation is naar dictatuur. Kijk naar het oude Rome waar men begon met een republiek (alleen landeigenaren met verantwoordelijkheid konden stemmen) en steeds meer mensen ‘ook moesten kunnen stemmen’ tot uiteindelijk slaven (mensen zonder eigen verantwoordelijkheid voor huis of familie, niet vergelijkbaar met moderne slavernij) en uiteindelijk buitenlanders. “Want dat zijn ook mensen”. Wat uiteindelijk leidde tot een kwalijk soort dictatuur.

 10. niets nieuws onder de zon. mensen rechten ,dieren rechten worden gewoon vertrapt en ook weggeschoven zelf door de corrupte rechtelijke macht. mijn persoon al betaald al 40jaar huur aan de wsl leusden en help de buiten vogels nu al zo,n 75 jaar word mij sins de komst van zogenaamde leefbaarheid leusden ene figuur Hudding mij de wacht aangezegd .volgens die hudding horen vogels niet in een woonwijk ,dwz wij moeten ons gedrag aanpassen/en als het aan dat figuur ligt per direct stoppen met vogels wat bij te voeren/ zo niet gaat zij de rechter vragen het huur contract te ontbinden,de kanton rechter vond dat te ver gaan maar nu mogen wij een kleine vogel silo , potje pindakaas. en wat vetbollen ophangen maar er mogen geen grotere vogels bij mogen komen enz voldoen wij hier niet aan dan volgt uit huis zetting, Pure mensen rechten schending en inbreuk op onze prive leven .De rechter die beweerde ook voor de vogelbescherming te werken zei doodleuk dieren rechtenschuiven we aan de kant Nederland is een bananen republiek en zo corrupt als maar kan.Xander als je een doofpot nodig heb kan je in dit land bijna overal te recht. als je eerlijk en oprecht bent en voor de dieren of natuur opkomt ben je in dit door en door verrotte land een paria. en word je met de nek nog niet aan gekeken.

 11. De mexicaanse corona … schijfje citroen … likje zout … slok uit de fles … de corona wel ijskoud natuurlijk! 😎

 12. De mens wikt, maar gelukkig God beschikt! Deze demonische plannen zullen uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn.

 13. Met z’n allen Tor-Browser bridgen achter een Virtueel Privaat Netwerk. Vergeet Google, Fakebook, Twieter, dat zijn slechts digitale mainstreammedia om het volk dom te houden.
  Censuurvrij forum:
  http://uquusqsaaad66cvub4473csdu4uu7ahxou3zqc35fpw5d4ificedzyqd.onion/
  Met ook in Europa illegale inhoud:
  http://uquusqsaaad66cvub4473csdu4uu7ahxou3zqc35fpw5d4ificedzyqd.onion/threads/brenton-tarrant-posts-on-8chan-shoots-up-mosque-killing-49-muslims-in-new-zealand-livestreams-from-gopro.54323/
  Je kan uiteraard ook de mainstreamversie proberen om te vergelijken:
  https://kiwifarms.net/
  Zelfde forum, maar uiteraard ziet je Internetprovider dan wat je daar allemaal doet.
  Alleen al in dit land zijn vele honderden websites gecensureerd, websites die in andere landen dan weer volkomen legaal zijn. Zo hebben alle, zeker ook Westerse, landen een censuurbeleid dat de vergelijking met China heus wel kan doorstaan. Om ergere censuur te vinden dan in de EU moet je al naar Noord Korea.

 14. Denk toch dat iedereen weet dat een individueel puntensysteem, a body check, een persoonlijke registratie van een overgroot deel van de bevolking al aanwezig is. Uw uitgaven doormiddel van de betaalpas zijn bekend, uw gaan en staan zijn bekend, de Kunstmatige Intelligentie gepaard met algoritmen én het gebruik van uw e-mail adres zijn de ‘lange vingers’ , om ieder individu in de gaten te houden. Uw mail adres bijvoorbeeld eindigend op @gmail.com is een vrijbrief voor inbraak op uw ‘persoonlijke vrijheid’ , net als Facebook, WhatsApp, ‘intelligente’ luidsprekers, zelfs uw mobile telefoon luistert mee, en kijkt mee. Ook, ja ook wanneer de ‘kijk op de wereld’ uit staat. (Bij belangrijke gesprekken, waarbij internationale belangen spelen gaat de mobiel in de magnetron) . Uw politieke voorkeur, uw financiële positie zijn daarmede al lang bekend. Niets is voor niets …. , dat blijkt wel weer, er is geen ontkomen meer aan. Carrière hengsten vallen daarmede direct op, hun of haar carrière wordt erdoor nadelig of geheel benadeeld, gescreend heet dat. Dat gebruik met @gmail.com is óf een teken van ‘het niet (willen) weten óf dat het een provocatie is tegenover de ‘boekhouders’ van de heersende machten óf omdat het zo goedkoop is. Samenvattend : MEN weet inmiddels alles van u ! Het gevreesde puntensysteem is wereldwijd al aanwezig, het is een soort rapport met plussen en minnen, men wordt beoordeeld en de duim naar boven of naar beneden bepaald uw carrière. Uw vrijheden, de potentiële strop om uw hals, staan onder een gigantische druk. Wensen zijn bijna dromen geworden …. , de wens was ooit de vader van de gedachte. China heeft de beginselen van de persoonlijke spionage van ‘ons afgekeken’ en verder uitgediept …. . Droom maar lekker verder…. immers een kapotte klok geeft toch nog altijd twee keer per etmaal de juiste tijd weer !

Comments are closed.