Is de in Openbaring beschreven ‘put des afgronds’ aan het opengaan?

Wordt de ‘put des afgronds’ dan toch met behulp van de Large Hadron Collider van CERN geopend?

—————————————————————————————————————————————–

‘De grenzen tussen de sferen en deze realiteit vervagen, waardoor ieder mens een bizarre realiteit onder ogen krijgt’

—————————————————————————————————————————————–

We leven in een beangstigende tijd, daar zijn de meeste mensen het – ongeacht hun afkomst of levensovertuiging – wel over eens. Onze eigen regeringen en parlementen voeren tegen de wil van het volk een nefaste agenda uit van internationale organisaties, waarmee onder het mom van een opzettelijk uitgelokte oorlog en een uit de duim gezogen antropogene ‘klimaatcrisis’ stap voor stap onze bestaanszekerheid, vrijheid en veiligheid wordt afgebroken. Maar er is veel meer aan de hand; in de onzichtbare wereld is afgelopen week zelfs een kantelpunt bereikt, zo schrijft Lichtkind auteur Helma Broekman. In de nacht van 23 op 24 september zijn er ‘onstoffelijke energetische openingen ontstaan tussen de ether en onze stoffelijke wereld… dat is exact wat de machtselite wil: dat de grenzen tussen de sferen en deze realiteit vervagen, zodat de zogenaamde ‘Put des Afgronds‘ wordt geopend en ieder mens een absurde bizarre realiteit onder ogen krijgt.’

De ‘put des afgronds’ is één van de bekendste passages uit het Apocalyptische Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 9):

En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar (/hem) werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 

En zij (/hij) opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 

En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 

En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 

En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 

En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 

en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 

en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 

En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 

Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De ‘sleutel’: Large Hadron Collider van CERN?

Dat het hier niet om een letterlijke ster en letterlijke sprinkhanen uit een letterlijke put gaat is – zeker gezien het feit dat Openbaring bomvol symbolisch en figuratief taalgebruik staat – iedere serieuzere uitlegger en theoloog wel duidelijk. ‘Sterren’ staan in de Bijbel doorgaans voor spirituele machten, zowel goede als kwade. Abaddon (‘vernietiger’, ‘verderf’, ‘onderwereld’), in het Grieks Apollyon genoemd, is vermoedelijk de duivel zelf die in de eindtijd een ‘sleutel’ tot de ‘afgrond’ (Abyss) in handen krijgt.

Het is niet meteen duidelijk wat die ‘sleutel’ is en van wie die afkomstig is, maar het zou wel eens om de Large Hadron Collider van CERN kunnen gaan, die onlangs met een ongekend hoog energieniveau opnieuw is opgestart.

Dat ’s werelds krachtigste superdeeltjesversneller zou kunnen worden gebruikt om de grenzen tussen de sferen en dimensies open te breken is vanaf het allereerste opstarten in 2008 een regelmatig terugkerende speculatie geweest (zie o.a. ons artikel van 12 maart 2022: ‘Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN / Fysici voorspelden dat de LHC zo krachtig zal worden, dat de ruimte-tijd zal kunnen worden verbogen). CERN wetenschapper Sergio Bertolucci erkende in 2010 letterlijk dat de collider een deur zou kunnen openen naar een andere dimensie ‘waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’.

Duistere wezens die mensen extreem pijnigen met een ‘prik’

Uit deze ‘afgrond’, een dimensie vol met duistere wezens en demonen (Lucas 8:31; 2 Petrus 2:4; Openbaring 17:8, 20:3), stijgen vervolgens bizar ogende sprinkhanen (symboliek voor deze duistere wezens en machten) op, die alleen mensen die niet het beschermende (geestelijke) zegel van God dragen, dus niet in de Christus met de Al-Vader zijn verbonden, tot in extreme mate mogen pijnigen (lett. ‘martelen’). Die pijn ontstaat door een ‘steek’ of ‘prik‘. Het is niet te zeggen of de reeds voor miljoenen mensen zeer schadelijk gebleken Covid mRNA nano-gentech injecties iets met die ‘prik’ te maken hebben, maar de overeenkomsten zijn op zijn zachtst gezegd opvallend.

De donkere ‘rook’ uit de put die ‘de zon en het zwerk’ verduisteren slaan op de de bedwelming van het bewustzijn van de wereld(bevolking), die hierdoor niet meer in staat is te doorzien wat er precies door gedaan wordt en wat er werkelijk gaande is, en zowel blind als doof de huidige machtselite blijft geloven en volgen. Het behoeft geen uitleg dat deze situatie vooral sinds 2020 naadloos van toepassing is.

Opgemerkt moet worden dat uit deze hele passage blijkt dat de mensen zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet dragen van het zegel van God en het wel of niet gepijnigd (‘gestoken’ / ‘geprikt’) worden. Zij worden daar zelfs dermate hard op afgerekend, dat ze vanwege hun helse pijnen dood zullen willen gaan en/of zelfmoord willen plegen, maar daar niet toe in staat zullen zijn (‘de dood zal van hen wijken’). (Zie ook ons artikel van 4 september: ‘Zorgwekkende veranderingen in gedrag en persoonlijkheid gevaccineerden‘.)

Het Kantelpunt

Mede hierom schrijft Helma in een wederom uniek en bijzonder onthullend artikel (‘Het Kantelpunt…‘) dat ze een moeilijke boodschap heeft voor de mensheid, ‘een berichtgeving waarvan je weet dat het gros van de mensheid in weerstand komt en wegloop- en ontkenningsgedrag zal gaan vertonen.’ Maar ‘hoe je het ook went of keert, of je afkeert van de LICHTKIND informatie, 2022 is een kanteljaar, waarna in 2023 – mogelijk al iets eerder – de echte strijd losbarsten zal…’

Ze wijst op de grote onrust die onder meer wordt veroorzaakt door een dreigende totale financiële ineenstorting, de angst voor het ontploffen van een kernbom in Oost Europa, of de aanstaande val van Israël, en wilde verhalen over een ‘alien invasie’. Helma benadrukt dat dit allemaal ‘afleiding is vanuit de hoogste kring waarmee het duister werkt.’

In de nacht van 23 op 24 september zijn er namelijk ‘onstoffelijke energetische openingen tussen de ether en onze stoffelijke wereld ontstaan,’ legt ze uit. De ‘moleculaire delen (binnen het subatomaire deeltjesveld) waaruit onze stoffelijke wereld is opgebouwd gaan zich vervormen’, waardoor ‘er heel subtiel een verandering in de stoffelijke wereld plaatsvindt. Een verandering die aanvankelijk niet gezien wordt, doch door gevoelige mensen wel ervaren.’

‘Realiteit wordt bizar na openen put des afgronds’

‘Het duister heeft dit plan wat zich nu op aarde afspeelt al heel lang in voorbereiding, en weet exact hoe de schepping is opgebouwd en kan worden vervormd en aangepast. Exact zoals nu middels het mRNA in het menselijke DNA plaatsvindt.’

‘Door vermenging en indringing van de astrale velden daalt het onheil op de mensheid neer… De zwarte ‘drek’ en astrale smurrie begint door te dringen tot onze aardse realiteit, en dat is exact wat de hoogste machtselite wil: dat de grenzen tussen de sferen en deze realiteit vervagen, zodat de zogenaamde ‘Put des Afgronds’ wordt geopend en ieder mens een bizarre realiteit onder ogen krijgt.’

In haar artikel ‘Opening naar Dimensies – Een poort naar de Hel‘ (Telegram, 7 juli / Lichtkind – Nieuwe Dageraad website) waarschuwde Helma al dat ‘door te knoeien met universele krachten en het openbreken van dimensionale werkelijkheid’ door het weer opstarten van de LHC ‘het niet meer te overzien is waarheen de zielsenergie en dus de mensheid gaat…. De laatste fase van de eindtijd is vanaf heden ingegaan en zal nog enige jaren duren. De poort naar de hel is geopend, ofwel de ‘put des afgronds’ (wat in het Hebreeuws ook ‘leegte’ kan betekenen).’

‘Bezwijmen van vrees en angst’

Bedoelde Jezus de Christus precies dit, toen hij voorzegde dat in de eindtijd ‘… de mensen (zullen) bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen’ (Lukas 21:26)? In de King James vertaling staat: ‘… those things which are coming on the earth‘, oftewel ‘dingen die op aarde zullen komen’, wat impliceert dat het om wezens (‘machten’) gaat die van buiten onze planeet afkomstig, dus buitenaards (/ extra-dimensionaal (‘der hemelen’)), zijn.

Wordt de mensheid na het ‘openen van de poort naar de hel’ krankzinnig van angst en daardoor extreem gewelddadig, zoals treffend te zien is in de horrorfilm ‘In The Mouth of Madness‘ (1994), waarin (vanaf circa 1 uur 11 minuten) letterlijk het openen van de ‘put des afgronds’ wordt getoond? En tevens zoals uitgebeeld op het beruchte Illuminati kaartspel uit 1995, dat al zoveel gebeurtenissen (zoals 9/11) correct heeft weten te voorspellen?:

‘Werkelijkheid zal nooit meer hetzelfde zijn, maar blijf vertrouwen’

Ook met behulp van de Covid gentech-injecties en straks weer terugkerende lockdowns, mondkapjes en social distancing worden de mensen doelbewust geïsoleerd en kwetsbaar gemaakt voor de duistere machten die uit deze ‘put’ worden losgelaten. Helma: ‘De wereld gaat nu in ras tempo veranderen, en je werkelijkheid zal nooit meer hetzelfde zijn zoals voorheen… Blijf vertrouwen, maar besef dat het spel wat op het punt staat los te barsten grootser en onvoorspelbaarder is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.’

Helma eindigt zoals gewoonlijk met een hoopvolle boodschap voor iedereen die: ‘Stem je af op het Goddelijke LICHT en blijf vertrouwen. Volg enkel nog je eigen gevoel en de liefde in je hart. We zullen het ook de komende jaren redden indien ons innerlijke Licht de leidraad blijft… Samen komen we hier doorheen.’ (1)

‘Tijd binnen de matrix raakt op’

Bekijk ook Helma’s nieuwste YouTube video #60: ‘Tijd binnen matrix raakt op: najaar ’22 / voorjaar ’23’. ‘Het duister zet er een tandje bij en dus zal het LICHT meer haar krachten inzetten. Grote veranderingen in de Kosmos en op aarde zullen de nabije toekomst bepalen. Voor degenen die vastzitten binnen de matrix wetten zullen het hierdoor mogelijk beangstigende tijden worden.’

‘De komende jaren leeft de Mensheid naar de climax van de Eindtijd toe. Sluit de mens zichzelf binnen de matrix dieper in, of vind het haar weg naar de vrijheid?’:

Xander

(1) Lichtkind (Telegram / Nieuwe Dageraad website / YouTube)

Zie ook o.a.:

02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record enerige opstart Large Hadron Collider’
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en zwakker magnetisch veld?
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

2021:

12-10: Bekende Oostenrijkste filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA

Archief:
24-04-2010: (/ CERN wetenschapper: Er kan ‘iets’ tevoorschijn komen uit Large Hadron Collider)