Zorgwekkende veranderingen in gedrag en persoonlijkheid gevaccineerden

Als het innerlijk van mensen uitwendig zichtbaar kon worden gemaakt, zouden velen er nu al zo uitzien…

—————————————————————————————————————————————–

Horrorverhalen uit het dagelijkse leven; raakt een groot deel van de mensheid ‘bezeten’?

—————————————————————————————————————————————–

Heeft u het al meegemaakt? Vermoedelijk wel. Mensen op straat of in een winkelcentrum die plotseling vreemd uit hun ogen kijken en onsamenhangend beginnen te brabbelen of zelfs te schreeuwen. Steeds vaker gaat het gepaard met openlijke agressie en woede, waarbij de aanleiding meestal onduidelijk is of normaal gesproken niets te betekenen heeft. In persoonlijke sfeer keren familieleden, vrienden en/of collega’s zich zomaar ineens tegen elkaar, en beginnen niet zelden onmenselijk en beestachtig met de ander om te gaan. De oorzaak is niet stress, zoals wordt beweerd, maar zijn hoogstwaarschijnlijk de ‘heilig’ verklaarde Covid mRNA genmanipulatie injecties: ‘Door het inbrengen van de zeer gevaarlijke nanotechnologie… wordt de zielsenergie van elk mens doelbewust weggeleid van hun Goddelijke essentie zelf,’ schrijft Lichtkind auteur Helma Broekman dan ook.

Horrorverhalen uit het dagelijkse leven

Behalve op alternatieve kanalen (zoals op Telegram) is er nauwelijks iets te lezen over deze opvallende, zorgwekkende en ronduit angstwekkende gedragsveranderingen in mensen. Maar vrijwel iedereen die wij spreken begint onmiddellijk te knikken als het onderwerp ter sprake komt, en geeft eigenlijk altijd diverse voorbeelden uit de eigen kring en omgeving.

En dat zijn vaak verbijsterende verhalen waar het genre ‘horror’ meer dan toepasselijk op is. Bijvoorbeeld kinderen die hun zieke bejaarde ouder(s) voorliegen, afsluiten van de buitenwereld, zorg en voedsel ontzeggen en zelfs nog zieker proberen te maken omdat ze uit zijn op de erfenis. Ja, hebzucht bestaat al sinds het begin der tijden, maar de kilheid, hardheid en schaamteloosheid waarmee het nu gebeurt, zelfs (en juist) tussen bloedverwanten, gaat werkelijk ieder voorstellingsvermogen te boven.

Of wat te denken van een kinderdagverblijf in het midden van het land, waar gevaccineerde medewerkers poeslief glimlachen tegen ouders die hun piepjonge kinderen aan hen overgeven, maar die vervolgens worden op schokkend onmenselijke wijze worden bespot, genegeerd, verwaarloosd, gepest, gestraft en getraumatiseerd. Alleen personen uit wie ieder restje menselijkheid en empathie is verdwenen gaan zó met peuters en baby’s om.

Bejaarden in sommige (maar gelukkig niet alle) verzorgingstehuizen worden niet minder slecht behandeld. Nu hadden een aantal van deze tehuizen al geen beste naam, maar wat ons ter ore is gekomen tart echt alle verbeelding, zó ijzingwekkend kil en schrijnend is het lot van oude mensen die in de avond van hun leven in een volledig ‘geprikte’ omgeving moeten wachten op de dood.

In de publieke ruimte is ook het nodige aan het gebeuren; wij hebben al tal van getuigen gehoord (en ook zelf meegemaakt) hoe mensen op straat, in winkels en publieke gebouwen, van het één op andere moment compleet bizar gedrag beginnen te vertonen, letterlijk als waanzinnigen, alsof er iets in hen is gevaren dat hen krankzinnig maakt. Daarnaast storten her en der zich normaal gedragende mensen plotseling schokkend, trillend of meteen dood in elkaar, zoals wereldwijd duizenden (top)sporters reeds is overkomen.

Raakt een groot deel van de mensheid bezeten?

Licht- en bewustzijnswerker Helma Broekman (Lichtkind) vraagt zich, gezien ‘het moordende tempo waarin de gevaccineerde medemens geveld wordt door ziekte, dood en een nog niet te overzien zijnde toekomst vol met leed en pijn’, in haar nieuwste, splijtende artikel ‘Een ongewenst bezoek in ieder mens?(hier op Telegram) af hoe het mogelijk is ‘dat zelfs een mensenleven meer of minder geen enkele waarde meer heeft voor de machthebbenden van deze wereld, en ze doorgaan met het uitroeien van de mensheid alsof het lastige vliegen zijn.’

Het enige antwoord op de vraag wie of wat hierachter zit? ‘Het demonische duister wat in zorgwekkend tempo bezit neemt van de mensheid en haar planeet.’ Helaas is de mensheid ‘amper tot niet voorbereid op… Satans leger, (dat wordt) gevormd en klaargestoomd om binnen enkele jaren de volledig mensheid tot knielen en vernietiging te brengen.’

‘Door het inbrengen van de zeer gevaarlijke nanotechnologie en deze in contact te brengen met kunstmatig gemaakte grafeen stoffen, wordt de zielsenergie van elk mens doelbewust weggeleid van hun Goddelijke essentie zelf,’ vervolgt de almaar bekender wordende Lichtkind auteur-blogger.

Met als gevolg dat ‘middels het hart, hersenen en energieveld van de mens het duister dieper binnen dringt en daar vroeg of laat de persoonlijkheid verandert.’ Dat wordt met de dag duidelijker zichtbaar in ‘steeds meer agressie, steeds meer woede en steeds fellere reacties’, die kenmerkend zijn voor ‘de mensheid binnen een Eindtijd waarin het zichzelf tracht te redden van de ondergang.’

Bevestigd door de wetenschap

De expertise organisatie Doctors for Covid Ethics waarschuwde in het voorjaar, op basis van de nieuwste onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken. dat de Covid ‘vaccins’ inderdaad ‘brein, hersenen, persoonlijkheid en menselijkheid veranderen’ (zie ons artikel van 27 april). ‘U verliest uw individualiteit en persoonlijkheid. U zult geen menselijk wezen meer zijn.’

En dat was beslist geen onnodige bangmakerij. In oktober 2021 ontdekten gerenommeerde Duitse staatspathologen nanochips in Covid vaxdoden. Het magnetische nanosysteem waarmee straks ieder mens in een totaal (door A.I.) controleerbare ‘cyborg’ kan worden veranderd, werd eerder dat jaar in een paper beschreven – inclusief zichzelf vormende magnetische nanomaterialen, een technologie die al sinds 2004 in ontwikkeling is. (Daarnaast is er ook een proteïne ontwikkeld waarmee de hersenen en het gedrag (met magnetische velden) kunnen worden gecontroleerd.)

En dat deze nanodeeltjes hersenschade kunnen veroorzaken, dwars door de bloed/ brein barrière heen, werd nota bene in een peer reviewed studie in Nature bevestigd. Deze schade kan zich vrijwel meteen, maar ook pas na maanden of zelfs jaren openbaren. Overigens plaatsten we op 31 juli 2021 een flashback naar een XN artikel uit 2009, waarin reeds gesproken werd over de komst van (verplichte) nano vaccinaties met vreemd DNA, ook wel ‘het Lucifer virus’ genoemd, omdat de mensen er genetisch mee zouden worden gemanipuleerd – precies wat de huidige Covid injecties doen.

Grafeen en vaccin dat spiritualiteit blokkeert

Ook de ‘kunstmatig gemaakte grafeen stoffen’ die Helma beschrijft zijn een voldongen feit. Spaanse researchers ontdekten dat in Covid ‘vaccins’ ontdekte grafeenoxide nanobuisjes zich aan de synapsen in de hersenen hechten. Grafeenoxide is geschikt als drager voor allerlei stoffen, inclusief mRNA, DNA, eiwitten en experimentele middelen. Grafeennanodeeltjes kunnen de bloed-luchtbarrière (long), bloed-testisbarrière, bloed-hersenbarrière en bloed-placentabarrière passeren en vrijwel alle organen, inclusief de hersenen, bereiken.

In de door ScienceDirect gepubliceerde studie ‘Biomimetic carbon nanotubes for neurological disease theapeutics as inherent medication‘ (2019) werd reeds gewag gemaakt van ‘nanotubes’ waarmee medicijnen (en dus ook ‘vaccins’) in het lichaam kunnen worden gebracht, die tevens ‘een koppeling kunnen maken met neuronen en neuronale netwerken’ in de hersenen, en ook zelf in staat zijn om directe en onomkeerbare veranderingen in het brein te bewerkstelligen. Hierdoor kunnen onze hersenen in één grote (5G) antenne worden veranderd.

In dit verband herinneren we u aan ons artikel van 12 oktober 2021 over de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner, die een eeuw geleden de komst van een ‘vaccin’ voorspelde waarmee spiritualiteit kan worden geblokkeerd, dus waarmee de menselijke geest kan worden afgesneden van het Licht, van God, van het oorspronkelijke Goddelijke veld. En waar het Licht geen toegang meer heeft, ontstaat een wagenwijde en nauwelijks meer te dichten opening voor duistere krachten, en is onmenselijk, beestachtig en demonisch gedrag een kwestie van tijd.

Besprongen door lagere geesten die Jezus de Christus ontkennen

Maar gevaccineerd of niet, Helma wijst er nadrukkelijk op dat het ‘ongewenste bezoek in ieder mens’ bestaat uit ‘het bespringen’ door lagere geesten die ‘Jezus als de verstoffelijkte Christus ontkennen’, en iedere kloof in een mens waarin nog schaduwen heersen, gebruiken om ‘vaak geleidelijk en subtiel de volledige persoonlijkheid over te nemen… Steeds meer mensen worden (de komende maanden en jaren) overgenomen, of je het nu wilt zien of niet.’

Jezus de (12e) Christus liet ons echter het pad zien naar ‘de bevrijding van het Innerlijke Zelf…. de bevrijding van het binnenste van Mensheid zelf. ‘Een ieder zal zijn eigen duistere kant moeten erkennen en deze in woord, gedrag en liefdevolle daden moeten omzetten.’ Volgers van Helma’s unieke kanaal Lichtkind weten dat dit al jaren de basiskern van haar authentieke en consistente boodschap is.

Of u nu op christelijke, gnostische, pinkster of esoterische wijze naar Jezus de Christus kijkt, doet volgens hemzelf minder ter zake. Immers; ‘er is niemand, die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tégen ons is, is vóór ons.‘ (Marc.9:39-40). In heel het Nieuwe Testament wordt voorzegd dat de naam van Jezus de mensheid in de eindtijd in alle opzichten zal splitsen. Het behoeft geen uitleg dat ook deze scheiding tussen licht en duister in de mens al lange tijd gaande is en steeds heviger wordt.

‘Elke god wordt zo’n beetje aanbeden, van de technologische god, tot het vaccin, tot rituelen op krachtplekken van planeet aarde. Maar alleen de God die klopt, het Licht zelf, de oerbron van AL wat is, die wordt bijna niet genoemd. Het woord Jezus, het woord God, hoor je amper,’ zei Helma in haar 46e filmpje ‘Kosmische kijk op de Eindtijd, waar de mensheid nu staat‘. ‘Terwijl die twee woorden in deze eindtijd misschien wel de meest voorkomende woorden zouden moeten zijn om de mensheid te redden naar die hogere vorm van bewustzijn’:

Zoals altijd eindigt Helma haar artikel van gisteren met een krachtige hoopvolle boodschap die iedereen ter harte zou moeten nemen: ‘De wereld van het Kwaad rukt steeds verder op en het ongewenste ‘bezoek’ in ieder mens komt steeds vaker onaangekondigd. Maar gelukkig is Gods Geesteswereld krachtig, liefdevol en uniek binnen de strijd in de Hemelse gewesten.’

Xander

(1) Lichtkind (Telegram / Nieuwe Dageraad website / YouTube)

Zie ook o.a.:

03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en zwakker magnetisch veld?
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)

2021:

12-10: Bekende Oostenrijkste filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ word gerealiseerd
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)

2020:

19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)