Zijn wetenschappers 45 jaar na buitenaardse ‘wow!’ signaal planeet van oorsprong op het spoor?

Artist impression van een exoplaneet.

—————————————————————————————————————————————–

Waarschuwing professor Astrobiologie: ‘Mensen reageren doorgaans niet goed op ‘vreemden” – Wetenschappers: Kwantum boodschappen maken snelle communicatie met intelligente ‘aliens’ mogelijk – Nogmaals: Vaticaan lijkt op komst buitenaardse redders te rekenen (dekmantel voor duistere projecten?)

—————————————————————————————————————————————–

Is een van de grootste zoektochten ooit, die naar (intelligent) buitenaards leven, bijna ten einde? 45 jaar na het geruchtmakende ‘wow’ signaal, genoemd naar een 72 seconden durend radiosignaal uit het heelal, zijn astronomen eindelijk de mogelijke ster (en daarmee planeet) van oorsprong op het spoor. Professor Astrobiologie Dirk Schulze-Makuch, auteur van 200 papers en 8 boeken over dit onderwerp, waarschuwt echter dat mensen over het algemeen niet goed reageren op ‘vreemden’. Mocht er ooit contact worden gemaakt met een buitenaardse beschaving, dan kunnen we volgens hem daar het beste ‘neutrale’ robots voor gebruiken.

In 1960 richtten astronomen voor het eerst radiotelescopen op de sterren. In de daarop volgende 62 jaar werden er echter geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van buitenaards leven. SETI, de ‘Search for Extraterrestrial Intelligence’, liep vooralsnog op niets uit.

Een maar liefst 72 seconden lang durend raadselachtig radiosignaal in 1977 was daarop de hoge uitzondering. Het werd opgevangen door de Big Ear radiotelescoop van de Ohio State University. Astronoom Jerry Ehman zette bij de print van de data het woord ‘Wow!’, en zo kwam het signaal aan zijn naam.

Wetenschappers waren in rep en roer, en hoopten dat dit ‘Wow!’ signaal tot HET bewijs van het bestaan van intelligente ‘aliens’ zou leiden. Dat gebeurde echter niet, want het bleef bij slechts één keer. Toch zijn astronomen op zoek gebleven, en lijken nu eindelijk in de buurt te zijn gekomen van de ster van oorsprong, en daarmee van de mogelijke planeet waarop een buitenaardse beschaving zou kunnen wonen.

Enkele sterren maken een grote kans de oorsprong te zijn

Alberto Caballero, science communicator en coördinator van het Habitable Exoplanet Hunting Project, publiceerde op 6 mei in het International Journal of Astrobiology zijn studie naar duizenden sterren in de betreffende regio. Hij verrichte zijn onderzoek op basis van de Gaia ruimtesonde van de ESA (European Space Agency) (foto), die gebruik maakt van een 3D camera met een resolutie van een miljard pixels om evenzoveel sterren nauwkeurig in kaart te brengen.

Caballero concentreerde zich op G- en K-type sterren. Onze zon is een G-type ster (gele dwerg), en K-type sterren (oranje dwergen) zijn zeer overeenkomstig. De wetenschapper ontdekte 66 G- en K type sterren. Eén specifieke zon-achtige ster (aangeduid als 2MASS 19281982-2640123), op een afstand van circa 1800 lichtjaar van de aarde, sprong eruit als de mogelijke bron van het ‘Wow!’ signaal – indien dat inderdaad door buitenaardsen is verzonden, natuurlijk.

Daarnaast ontdekte hij nog eens twee sterren met een temperatuur vergelijkbaar met de zon, die tevens ongeveer net zo helder lijken te zijn. Deze paar sterren hebben de grootste kans om planeten te hebben waar zich (intelligente) levensvormen op zouden hebben kunnen ontwikkelen, en die dus de bron van het radiosignaal kunnen zijn geweest.

Kwantum boodschappen kunnen directe communicatie mogelijk maken

Een eventueel antwoord van de aarde met een radio- of lichtsignaal zal er eeuwen over doen om die potentiële ‘alien’ planeet te bereiken (1). Is een poging tot communiceren dus bij voorbaat zinloos? Nee. Volgens natuurkundigen Arjun Berera en Jaim Calderón-Figuero zouden vergevorderde beschavingen gebruik kunnen maken van kwantum-boodschappen, iets waar wij op een dag ook in staat toe zouden kunnen zijn.

Er zou in theorie een fotonenstraal tussen zeer veraf gelegen planeten kunnen worden opgezet. Volgens de researchers kunnen fotonen(=licht)stralen de hele Melkweg (doorsnee ca. 100.000 lichtjaar) doorreizen. Dankzij kwantum-verstrengeling moet het vervolgens mogelijk zijn om op directe wijze, dus zonder vertraging, met andere intelligente wezen te communiceren.

Hiervoor moet natuurlijk wel eerst de fotonenstraal worden verzonden, en dat kan eeuwen tot millennia duren. Daarnaast is het een probleem dat een fotonenstraal in de ruimte alle kanten op kan waaieren, en door invloed van de zwaartekracht (van sterren) vervormd kan raken. – tenzij deze technologie inmiddels met succes door andere beschavingen wordt toegepast, en fotonenstralen al overal om ons heen zijn. Dan hoeven we slechts een manier te vinden om daar ‘in te tappen’.

De Chinezen zijn er met hun Micius satelliet reeds in geslaagd om in een lage baan oom de aarde kwantumsignalen over behoorlijk grote afstanden te verzenden naar (en van) het uiterste randje van de atmosfeer. (2)

Mensheid reageert niet goed op ‘vreemden’

Stel dat het op een dag lukt om via deze – of een andere – methode contact te leggen met een intelligente buitenaardse beschaving. Professor Astrobiologie Dirk Schulze-Makuch, auteur van 200 papers en 8 boeken over dit onderwerp, waarschuwt in een nieuwe artikel dat mensen over het algemeen niet goed reageren op ‘vreemden’. We zijn nogal bang aangelegd, en verdelen onszelf in ‘ons’ tegen ‘hen’.

Kijk maar naar de vele oorlogen en conflicten op onze planeet – we kunnen nog niet eens met onze eigen soort de vrede bewaren, en zelfs niet eens voldoende respect opbrengen voor andere culturen. De drang om elkaar te overheersen en te bezitten is nog altijd even krachtig als in de hele historie het geval is geweest, misschien nog wel krachtiger dan ooit.

De meeste wetenschappers zouden erg enthousiast zijn over de ontdekking van buitenaards leven, maar voor het grotere publiek ligt dat anders. ‘Sommigen zouden aliens met open armen verwelkomen, en van hen verwachten dat ze onze problemen oplossen, van klimaatverandering tot kanker. Sommigen zouden hen zelfs als goden behandelen. Anderen zouden bang zijn dat de aliens de aarde overnemen, en wij aan hun genade worden overgeleverd.’

Bij een ‘first contact’ met aliens zal het van doorslaggevend belang zijn dat misverstanden worden voorkomen. Die zouden immers verregaande, mogelijke fatale gevolgen kunnen hebben. Daarom kunnen we volgens de astrobioloog het beste ‘neutrale’ robots gebruiken. Ook het nabootsen van de andere levensvorm zou kunnen helpen; in science fiction films zoals Invasion of the Body Snatchers, en series zoals ‘V’, nemen aliens een menselijke vorm aan. In ‘Avatar’ kruipt een mens juist in de huid van een buitenaardse gedaante.

Religies obstakel voor acceptatie?

Eén van de grootste obstakels voor een vreedzame en succesvolle ontmoeting met buitenaardsen is religie. Hoe gaan grote monotheïstische religies zoals het christendom, de islam en het Jodendom ermee om als blijkt dat de mensheid niet uniek is en God nog veel meer wezens in het heelal heeft geschapen? De meeste gelovigen van alle drie deze religies vinden dat ze een unieke positie hebben ten opzichte van de rest van de mensheid, laat staan ten opzichte van eventuele buitenaardsen.

Sommige Oosterse tradities zoals het Boeddhisme zouden er wellicht makkelijker mee omgaan, omdat de notie van het ‘zelf’ en de ‘ander’ daar toch al wordt onderdrukt of ontkend. ‘Misschien is dat het sleutelinzicht dat ons in staat zal stellen, en wellicht ook andere beschavingen die tussen de sterren hopen te gaan reizen, om elkaar met open armen te ontmoeten in plaats van met getrokken wapens – zelfs als sommigen van ons (of hen) diep van binnen nog steeds een knagend gevoel van afstoting te hebben door het anders-zijn van de aliens,’ besluit Schulze-Makuch.

Vaticaan rekent op komst buitenaardse redders

Guy Consolmagno, de Jezuïtische hoofdastronoom van het Vaticaanse Observatorium (VATT) die werkzaam was voor de NASA en les gaf aan Harvard en het het MIT, werd in 2015 gevraagd of hij een alien zou dopen. Zijn antwoord: ‘Ja, maar alleen als ie het zelf wil.’

Consolmagno voorspelde al vele jaren geleden dat de wereld op korte termijn geconfronteerd zal worden met ‘aliens’ die als de ‘Redders van de Mensheid’ zullen worden binnengehaald. In dit verband wees hij bijvoorbeeld op Psalm 89: ‘Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here’ (vs.6) en Job 38:7: ’terwijl de morgensterren tezamen juichten,en al de zonen Gods jubelden’. Volgens de astronoom zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de Nephilim, de ‘zonen Gods’ die in de dagen van Noach afdaalden en zich mengden onder de mensen, werden door hem als mogelijk bewijs aangehaald.

In een interview in 2005 met de Sunday Herald zinspeelde Consolmagno op het zogenaamde ‘Jezus Zaad’, de theorie dat de Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees, en gelijktijdig met Zijn optreden op Aarde verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht. (Zie verder ons artikel van 7 april: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen‘)

De meest intrigerende Katholieke theoloog was wellicht Malachi Martin, professor van het Pontificale Bijbel Instituut, die – kort voor zijn verdachte dood in 1999 – tijdens een radio-interview in 1997 enorme ophef veroorzaakte door te stellen dat men ‘in de hoogste kringen van de Vaticaanse regering… weet wat er gaande is in de ruimte en wat er op ons afkomt.’ Dat ‘wat’ zou zijn waargenomen met de beide LUCIFER telescopen op het VATT complex. Martin zag de mogelijke komst van buitenaardse wezens echter als een duivelse misleiding waar het Vaticaan zelf volop aan meewerkt.

‘Dekmantel voor duistere projecten’

Volgens de Nederlandse auteur en Lichtwerker Helma Broekman is het ‘buitenaardse scenario’ inderdaad bedacht als dekmantel voor ‘duistere projecten die nu de ondergang van de mensheid dreigen te worden.’ De bekende ‘grey’ aliens zijn volgens haar met behulp van geavanceerde (buitenaardse) technologie ‘manifest gemaakte entiteiten’, gecreëerd als een ‘primitieve (begin) energievorm’ om uiteindelijk het menselijke DNA te kunnen manipuleren en veranderen.

‘Zodra je jezelf door de huidige mRNA Covid-19 geninjecties en (mede daarin verwerkte) nanotech ’transhumaan of ongoddelijk laat maken, en je zelfstandig levende ziel binnen deze werkelijkheid afgeeft aan de krachten van Lucifer zelf’, dan wordt je als vanzelf de ‘666 (cyborg) mens die, door Satan aangestuurd, regeren zal,’ waarschuwde Broekman in haar artikel ‘Wie zijn begin kent, weet van het einde‘ (23 juni). (Zie verder ons artikel van 24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik?)

Gezien de immense ellende die de mRNA nanotech ‘vaccins’ aan miljoenen hebben aangericht en nog zullen aanrichten, zullen waarschijnlijk steeds meer mensen gaan beseffen dat ‘aliens’ en ‘UFO’s’ , waar de afgelopen jaren door de media steeds meer serieuze aandacht is besteed, inderdaad deel lijken uit te maken van een duistere agenda die erop is gericht de mensheid voor eeuwig gevangen te zetten. Onder meer het waarschuwen voor die agenda is precies wat de bekende Lichtkind auteur en YouTube blogger al jaren onvermoeibaar doet (4).

De eventuele ‘ontdekking’ van de oorsprong van het ‘Wow!’ signaal zou perfect aan zo’n grote eindtijd misleiding bijdragen, zeker als die gevolgd zou worden door een fake ‘alien invasie’ of zelfs ‘wederkomst’ van de Messias.

Xander

(1) Inverse
(2) Popular Mechanics
(3) Big Think
(4) Lichtkind (Telegram / YouTube / Website Nieuwe Dageraad )

Zie ook o.a.:

29-06: Egyptische god van de dood Anubis op embleem nieuwe tak US Space Force – waarom?
24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik? (Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’ )
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

Archief:

2013:
11-03: Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
19-02: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
28-01: Close encounters met vreemde wezens
22-01: Aliens zijn de historische demonen
14-01: Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’
04-01: Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
02-01: Exo-Vaticana: Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder