Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren

—————————————————————————————————————————————–

Wordt er een fake ‘alien invasie’ of ‘wederkomst’ in scene gezet? – NASA huurt 24 theologen in om mensen voor te bereiden op komst buitenaardsen – HAARP wapens kunnen tevens worden ingezet voor gedachtencontrole, en zouden wel eens de echte oorzaak van ‘klimaatverandering’ kunnen zijn

—————————————————————————————————————————————–

Mensen die al wat langer de vrije en alternatieve media volgen zullen het zich vast nog wel herinneren: Project Bluebeam. Volgens deze zogenaamde ‘complottheorie’, die inmiddels technologisch volledig uitvoerbaar is èn wordt toegepast, zouden er satellieten in de ruimte zijn geplaatst die op zeker moment holografische beelden van UFO’s of de terugkomst van Jezus in de lucht zullen projecteren, om zo de mensheid te misleiden en geforceerd te verenigen tegen een gemeenschappelijk vijand, en/of eensgezind te doen buigen voor een planetaire wereldregering onder leiding van een valse Messias. De NASA voerde in 2019 al eens testen uit door met HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) indrukwekkende kunstmatige aurora’s in de lucht boven Noorwegen te projecteren (foto).

HAARP: een militair project waarmee ‘lichten aan de hemel’ kunnen verschijnen

Project Bluebeam zou dus heel goed gebruikt kunnen worden in combinatie met HAARP, de technologie waarmee met krachtige HF radiogolfzenders overal op Aarde het weer kan worden beïnvloed, en waarmee zelfs aardbevingen en andere natuurrampen zouden kunnen worden veroorzaakt. HAARP is van oorsprong een militair project dat er onder meer op was gericht om in de atmosfeer een beschermend schild tegen vijandelijke raketten en vliegtuigen te kunnen vormen.

Nature berichtte overigens al in 2009 dat met HAARP radiogolven ‘lichten aan de hemel kunnen worden gecreëerd die op aurora’s lijken’. Dat gebeurt door de elektronen op 250 kilometer hoogte in de atmosfeer te versnellen, waardoor de energie van hun botsingen wordt verhoogd en er daarbij een bepaalde gloed vrijkomt. In 2008 werd met HAARP ‘onverwacht een vreemd bull’s-eye patroon opgewekt… ‘Dit is het opwindendste eraan – we hebben een klein kunstmatig stukje ionosfeer gemaakt’, verklaarde US Air Force Research Laboratory natuurkundige Todd Pedersen.’ (1)

In 2021 namen satellieten voor het eerst een ‘space hurricane’ oftewel ruimte-orkaan waar die een ‘elektronen regen’ veroorzaakte (foto). Het versnellen van elektronen, zoals met HAARP wordt gedaan, kan tot een kortdurend substantieel verlies van ozon (tot 90%) leiden. Er zijn echter ook aanwijzingen dat er op de lange termijn ozonverlies door optreedt.

Hoog energetische elektronen kunnen tevens veel chemische veranderingen in de atmosferische gassen veroorzaken. De energie van de elektronen wordt overgedragen op de moleculen, atomen en ionen in de atmosfeer, wat opwarming en chemische reacties kan veroorzaken die wind, golven en turbulentie in gang zetten (4). Terwijl de CO2-‘Global Warming’ hoax allang door de echte wetenschap is ontkracht, zouden HAARP wapens wel eens de echte oorzaak kunnen zijn van bepaalde klimaatveranderingen.

‘Gedachtencontrole via HAARP’

Artur Victoria (Luis de Camoes Autonome Universiteit van Lissabon) schreef in een research artikel in 2019 dat de functies van HAARP afgeleid zijn van de geschriften van Nikola Tesla, en dat ‘sommig gepland gebruik van HAARP rechtstreeks uit de hel komt… Een van die beoogde doelen zou de controle over de gedachten van het publiek kunnen zijn. Het komt erop neer dat HAARP een apparaat is dat superkrachtige radiogolven in de ionosfeer projecteert, waarbij die gedeelten worden verhit en omhoog worden geduwd. De elektromagnetische golven kaatsen terug naar de aarde en penetreren alles, zelfs een persoon.’

Enkele andere geplande toepassingen van deze technologie zijn het gebruik als militair middel om het elektromagnetische pulseffect van thermonucleaire wapens te vervangen, en het overbodig maken van de over-de-horizon radarsystemen. (5)

‘Invasie van aliens kan aarde verenigen’

Toen president Ronald Reagan in 1985 Sovjetleider Michael Gorbatsjov in Genève ontmoette zei hij tegen hem dat als de Aarde door inwoners van Mars zou worden aangevallen, Amerika en Rusland bondgenoten zouden zijn in de strijd. Gorbatsjov antwoordde dat de Sovjet Unie ‘zonder twijfel’ Amerika zou bijstaan (3). Dus als de mensheid met een gemeenschappelijke vijand uit de ruimte geconfronteerd zou worden, zou dat er inderdaad wel eens toe kunnen leiden dat alle landen hun verschillen opzij zetten, en zich verenigen om onze planeet te verdedigen.

Het concept waarmee een dreigende invasie door aliens de problemen van de Aarde zou kunnen oplossen werd in 2011 ook op CNN geopperd door Paul Krugman, redactioneel columnist van de New York Times. In een discussie over de toestand van de economie en dreigende inflatie zei hij: ‘Als we zouden ontdekken dat aliens uit de ruimte op het punt staan ons aan te vallen, zouden we massale maatregelen moeten nemen om deze dreiging tegen te gaan. Zaken zoals inflatie en het begrotingstekort zouden naar het tweede plan verschuiven. De huidige malaise zou na 18 maanden voorbij zijn.’

‘Als we dan zouden ontdekken dat we een fout gemaakt hebben en er helemaal geen dreigende invasie door aliens is, zouden we nog beter af zijn. In een aflevering van de Twilight Zone zetten wetenschappers een buitenaardse dreiging in scene om wereldvrede te bewerkstelligen. Deze keer hebben we zoiets nodig om wat fiscale stimulansen te krijgen.’

En misschien ook wel in 2022, om de almaar uitgeput rakende mensheid een valse oplossing te geven voor alle enorme – overigens grotendeels kunstmatig en opzettelijk veroorzaakte – problemen zoals energie- en voedseltekorten, ontwrichtende migratiestromen en een dreigende Derde Wereldoorlog?

Een in scene gezette Apocalyps met valse messias?

Is dit misschien de echte reden dat het UFO narratief de afgelopen jaren plotseling heel serieus leek te worden genomen door de Amerikaanse overheid, en zo vaak in de mainstream media terecht kwam? Zo berichtte de New York Post op 4 april dat twee onbekende ‘bollen van licht’ met de omvang van een auto op 21 oktober 2021 het Amerikaanse marineschip USS Kearsarge hebben geschaduwd, en dat anti-drone ‘Ghostbuster’ wapens er geen enkele impact op hadden (6). In 2019 vlogen er al eens vier onbekende objecten over de destroyer USS Kidd, wat eveneens door de US Navy werd bevestigd.

In een kunstmatig gecreëerd ‘eindtijd’ scenario, compleet met een ‘self fulfilling’ Apocalyps gecentreerd rond een grote oorlog tegen Israël (‘Armageddon’), zou bijvoorbeeld ook een valse ‘Planeet X’ / ‘Niburu in de atmosfeer kunnen worden geprojecteerd, terwijl HAARP gelijktijdig enorme natuurrampen veroorzaakt. Het doel zou gelijk blijven: totale chaos creëren, om dit vervolgens aan te grijpen voor de snelle en geforceerde invoering van een Nieuwe Wereld Orde onder één centraal bestuur, mogelijk dus onder leiding van een religieuze ‘messias’ figuur.

Die zou wel eens uit de ruimte kunnen komen, getuige de speciale telescoop die het Vaticaan voor dit doel liet bouwen. Dat dit beslist geen ondenkbaar science fiction scenario is bleek vorig jaar, toen de NASA een priester-theoloog en 23 andere theologen inhuurde om de mensheid voor te bereiden op de mogelijke ontdekking van buitenaards leven (7). Het programma is weliswaar gericht op planeten rond andere sterren, maar geeft duidelijk de tendens weer dat het bestaan van ‘aliens’ en ‘ufo’s op zekere dag officieel bekend zal worden gemaakt.

Natuurkundige Mark Buchanan waarschuwde vorig jaar in de Washington Post dat contact proberen te maken met aliens echter ‘extreem gevaarlijk’ kan zijn, en mogelijk ‘het einde kan betekenen voor al het leven op aarde.’ Als dan bedacht wordt dat het Pentagon uitgaat van het mogelijke bestaan van 5000 aardse beschavingen, en in vrijgegeven officiële UFO documenten ”stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ staan beschreven, dan lijkt de karakterisering ‘extreem gevaarlijk’ niet overdreven.

Mensheid rijp voor grootste misleiding ooit

De mensheid lijkt, murw gebeukt met de corona plandemie en alle beperkende maatregelen, de Covid genmanipulatie injecties die de gezondheid van miljoenen hebben beschadigd, de steeds weer herhaalde klimaatcrisis hoax, en nu weer de oorlog in Oekraïne en de daardoor opzettelijk veroorzaakte energie- en voedselcrisis, in ieder geval rijp te zijn voor wat de allergrootste misleiding ooit zou kunnen worden.

Persoonlijk denk ik dat we daar binnen nu en 2 à 3 jaar mee te maken gaan krijgen. Maar of het nu een buitenaardse invasie of juist ‘verlosser’ wordt, of toch iets heel anders, maar niet meer zoveel uit. Er zal hoe dan ook een schok door de wereld gaan, die miljoenen zich eindelijk zal doen afvragen wat er waar is van wat hen altijd is voorgehouden, en wat er ècht gaande is, niet alleen nu, maar in de hele menselijke historie. De antwoorden op deze vragen zouden wel een totaal anders kunnen zijn dan de meeste mensen nu nog voor mogelijk houden.


Xander


(1) Physics Today
(2) Nature
(3) Smithsonian Magazine
(4) University of Bergen – Space Physics
(5) Researchgate
(6) New York Post
(7) Republic World

Zie ook o.a.:

07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.